Familie Gogel; geboortehuis van Isaäc Jan Alexander Gogel, (10 december 1765 Vught – 13 juni 1821 Overveen, gem. Bloemendaal), 1765-1874
Familie Gogel; geboortehuis van Isaäc Jan Alexander Gogel, (10 december 1765 Vught – 13 juni 1821 Overveen, gem. Bloemendaal), 1765-1874 x
Informatie over afbeelding of scan x
Familie Gogel; geboortehuis van Isaäc Jan Alexander Gogel, (10 december 1765 Vught – 13 juni 1821 Overveen, gem. Bloemendaal), 1765-1874
Datering:
1765-1874
NB:
De archivalia zijn geschonken in juni 2017 aan het BHIC.
Johann Martin Gogel, een Duits officier in Staatse dienst, gelegerd op Fort Isabella; was gehuwd met Alexandrina Crul, zus van schout bij nacht Willem Crul. Het gezin woonde aanvankelijk op Muyserick en vervolgens op het Marktveld (tegenwoordig nr. 34 en 36). Daar zag Isaäk J.A. het levenslicht [hoek Martkveld/Torenstraat].
In Vught herinneren een gedenksteen in zijn geboortehuis en de naar hem genoemde Gogelstraat aan de grondlegger van ons huidige belastingstelsel.
Zie verder biografie door Jan Postma: Alexander Gogel, een politieke biografie.
Eenmaal volwassen speelde hij op landelijk niveau een belangrijke rol in de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en het Franse bestuur na inlijving van Nederland in het keizerrijk. Hij begon in de handel en was vanaf 1791 eigenaar van het handelshuis ‘Gogel, Pluvinot en Gildemeester’ te Amsterdam. Als patriot kreeg hij in 1798 bestuursfuncties tijdens het radicale bewind en behield die onder latere, gematigder regeringen. Ontwierp als minister van Financiën het eerste landelijke (uniforme) belastingstelsel, dat in 1806 werd ingevoerd. Wist daardoor de inkomsten van het rijk sterk te laten toenemen. Stond in hoog aanzien bij Napoleon en diende onder hem als minister tijdens de inlijving door Frankrijk. Na het herstel van de onafhankelijkheid probeerde koning Willem I hem terug te krijgen in het landsbestuur. Gogel ging daar niet op in en werd eigenaar van een blauwselfabriek in Overveen.
Hij vertaalde het Duitse zangspel ‘De Apotheker en de doctor’ van Carl Ditters von Dittersdorf.
Zijn culturele belangstelling bracht hem ertoe de Nationale Konst-Gallerij op te richten, de voorloper van het huidige Rijksmuseum.

Bron: http://www.vughtsmuseum.nl/2017/02/22/politieke-biografie-over-in-vught-geboren-alexander-gogel/
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.