Een nieuwe parochiekerk De eerste middeleeuwse H. Petruskerk van Uden raakte op zondag 4 april 1886 door onbekende oorzaak in brand en liep daarbij grote schade op. Men heeft kort daarop in een nog bruikbaar gedeelte van de kerk de misdiensten hervat, maar stond toen voor de keus om de oude kerk te restaureren of een nieuwe te bouwen. Na lang wikken en wegen besloot men tot het laatste. Gedurende de jaren 1887-1890 vond de bouw plaats van de tweede Udense Sint Petruskerk. De plek van die nieuwe kerk was ditmaal een heel eind verder en gelegen langs de huidige Kerkstraat. Onder leiding van architect Carl Weber en pastoor Spierings kwam er een mooie koepelkerk tot stand. Deze werd in gebruik genomen en gewijd op 13-14 april 1890 door bisschop Godschalk van Den Bosch. Andere koepelkerken van Weber staan in Geldrop, Lierop, Raamsdonk en Zevenbergschenhoek De Udense kerk is een driebeukige kruisbasiliek in neo-romano-gotische trant met achthoekige kruising, waarop een hoge koepeltoren. Slanke achthoekige torens ter weerszijden van de voorgevel. Het plafond aan de binnenzijde van de koepel is beschilderd met het Lam Gods. Een tweeklaviers orgel met vrij pedaal en pneumatische tractuur gemaakt door T. Nöhren in 1906. In 1970 door de firma Verschueren voorzien van een elektrische tractuur die niet onder de bescherming valt. [bron: http://rijksmonumenten.nl/monument/35829/st.+petrus++stoel+van+antiochie/uden/] Nieuwste ontwikkelingen Sinds 2008 is deze grote, zeer monumentale, kerk opnieuw de centrale parochiekerk in Uden, na opheffing van drie in de 20e eeuw ontstane Udense parochies en sluiting van de nieuwe kerken: de H. Geest in 1993; de H. Pius X en de St. Paulus beide in 2008. Zie voor afbeeldingen van buiten en van binnen de kerk: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Uden,_Kerkstraat_24_-_St._Petrus_Stoel_te_Antiochi%C3%AB
Een nieuwe parochiekerk De eerste middeleeuwse H. Petruskerk van Uden raakte op zondag 4 april 1886 door onbekende oorzaak in brand en liep daarbij grote schade op. Men heeft kort daarop in een nog bruikbaar gedeelte van de kerk de misdiensten hervat, maar stond toen voor de keus om de oude kerk te restaureren of een nieuwe te bouwen. Na lang wikken en wegen besloot men tot het laatste. Gedurende de jaren 1887-1890 vond de bouw plaats van de tweede Udense Sint Petruskerk. De plek van die nieuwe kerk was ditmaal een heel eind verder en gelegen langs de huidige Kerkstraat. Onder leiding van architect Carl Weber en pastoor Spierings kwam er een mooie koepelkerk tot stand. Deze werd in gebruik genomen en gewijd op 13-14 april 1890 door bisschop Godschalk van Den Bosch. Andere koepelkerken van Weber staan in Geldrop, Lierop, Raamsdonk en Zevenbergschenhoek De Udense kerk is een driebeukige kruisbasiliek in neo-romano-gotische trant met achthoekige kruising, waarop een hoge koepeltoren. Slanke achthoekige torens ter weerszijden van de voorgevel. Het plafond aan de binnenzijde van de koepel is beschilderd met het Lam Gods. Een tweeklaviers orgel met vrij pedaal en pneumatische tractuur gemaakt door T. Nöhren in 1906. In 1970 door de firma Verschueren voorzien van een elektrische tractuur die niet onder de bescherming valt. [bron: http://rijksmonumenten.nl/monument/35829/st.+petrus++stoel+van+antiochie/uden/] Nieuwste ontwikkelingen Sinds 2008 is deze grote, zeer monumentale, kerk opnieuw de centrale parochiekerk in Uden, na opheffing van drie in de 20e eeuw ontstane Udense parochies en sluiting van de nieuwe kerken: de H. Geest in 1993; de H. Pius X en de St. Paulus beide in 2008. Zie voor afbeeldingen van buiten en van binnen de kerk: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Uden,_Kerkstraat_24_-_St._Petrus_Stoel_te_Antiochi%C3%AB x
Informatie over afbeelding of scan x
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.