Oprichting nieuwe parochie Bij bisschoppelijke brief van 3 nov 1965, getekend door de bisschop van 's-Hertogenbosch, ontving de parochie van de H. Pius te Uden het volgende bericht. "Door de grote uitbreidingen, welke op het grondgebied van de parochie H. Pius X te Uden met name in het plan Bitswijk hebben plaats gehad en nog zullen geschieden, is het aantal parochianen aanmerkelijk toegenomen. Om op een verantwoorde en goede wijze de zielzorg onder de parochianen te laten geschieden, hebben wij gemeend te moeten overgaan tot de oprichting van een nieuwe parochie in het plan 'Bitswijk' ". Het grondgebied van de nieuwe parochie werd van de parochie H. Pius afgescheiden en verheven tot afzonderlijke parochie. De parochie en de nieuw te bouwen parochiekerk zouden gewijd zijn aan de H. Geest. De parochie zelf zal als patroon vereren de H. Petrus, de patroon van Uden, en zal behoren tot het dekenaat Uden. Vervolgens werden de parochiegrenzen beschreven. In dezelfde brief benoemde de bisschop de pastoor, destijds assistent van de H. Piusparochie en de kerkmeesters. De brief van de bisschop werd afgekondigd op zondag 7 nov 1965, welke laatste datum canoniek ook wordt gezien als de oprichtingsdatum van de parochie van de H. Geest. De 7de november is ook het feest van St. Willibrordus, de apostel van Nederland. Het duurt nog een half jaar voordat de eerste kerkdienst plaats vindt: op 20 mei 1966 in de aula van de LTS waar vervolgens gedurende anderhalf jaar wordt gekerkt. Het kerkbestuur heeft in het parochieblad het begin en ontstaan van de parochie historisch beschreven. Zie daarvoor de bijlage.
Oprichting nieuwe parochie Bij bisschoppelijke brief van 3 nov 1965, getekend door de bisschop van 's-Hertogenbosch, ontving de parochie van de H. Pius te Uden het volgende bericht. "Door de grote uitbreidingen, welke op het grondgebied van de parochie H. Pius X te Uden met name in het plan Bitswijk hebben plaats gehad en nog zullen geschieden, is het aantal parochianen aanmerkelijk toegenomen. Om op een verantwoorde en goede wijze de zielzorg onder de parochianen te laten geschieden, hebben wij gemeend te moeten overgaan tot de oprichting van een nieuwe parochie in het plan 'Bitswijk' ". Het grondgebied van de nieuwe parochie werd van de parochie H. Pius afgescheiden en verheven tot afzonderlijke parochie. De parochie en de nieuw te bouwen parochiekerk zouden gewijd zijn aan de H. Geest. De parochie zelf zal als patroon vereren de H. Petrus, de patroon van Uden, en zal behoren tot het dekenaat Uden. Vervolgens werden de parochiegrenzen beschreven. In dezelfde brief benoemde de bisschop de pastoor, destijds assistent van de H. Piusparochie en de kerkmeesters. De brief van de bisschop werd afgekondigd op zondag 7 nov 1965, welke laatste datum canoniek ook wordt gezien als de oprichtingsdatum van de parochie van de H. Geest. De 7de november is ook het feest van St. Willibrordus, de apostel van Nederland. Het duurt nog een half jaar voordat de eerste kerkdienst plaats vindt: op 20 mei 1966 in de aula van de LTS waar vervolgens gedurende anderhalf jaar wordt gekerkt. Het kerkbestuur heeft in het parochieblad het begin en ontstaan van de parochie historisch beschreven. Zie daarvoor de bijlage. x
Informatie over afbeelding of scan x
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.