skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Adriaan Adriaans van Veghel, man van Antonia/Toniske Cornelis Peters Verhagen

Maarten vertelde op 10 oktober 2020 om 11:14 uur
Lang geleden nam ik van het internet over dat Adriaan Adriaans van Veghel ca 1670 (soms kom je ook 1660 tegen) getrouwd zou zijn met Toniske Cornelis Peters Verhagen (van er Haegen; Haghe, etc. etc.). Adriaan zou gedoopt zijn in 1644 te St.Oed. en in dat verhaal zoon van Jan Adriaan Simons van Veghel x Christina Dries Willem luycas. Het staat allmaal nog steeds op internet.
Echter:
Het huwelijk van Adriaan en Antonia is van 13-2-1656 te St.Oed. 13 feb schrijf ik omdat het huwelijk ervoor en erna genoteerd die datum bevatten.
Het is duidelijk dat Adriaan dan niet van 1644 kan zijn, maar bovendien is Adriaan "geboortig van Veghel".
Ik heb nu het vermoeden dat Adriaan een zoon is van Willem Adriaans x Heilke Hendrik Adriaans, die 6-2-1620 te Veghel getrouwd zijn. Adriaan is dan gedoopt 1-6-1628 te Veghel. Dat zou ook denamen van 2 van de 4 bekende kinderen verklaren. Omdat ik nog geen ouders van Heilke Hendrik Adriaans heb gevonden, weet ik niet of de naam Catharina daar vandaan kan komen.
Ik houd me aanbevolen voor andere inzichten

Reacties (35)

Maarten zei op 10 oktober 2020 om 11:25
correctie: 13-2-1656 te Veghel, en niet St.Oed.
Max zei op 10 oktober 2020 om 13:08
Antonia is gedoopt op 22-02-1633 te St.Oedenrode als dochter van Cornelius Petri Martini & Maria, bij een andere doop ook Maria Joannis genoemd.
Maarten zei op 10 oktober 2020 om 14:05
Max,
Wist ik. Met de familie Verhagen heb ik geen probleem. Het gaat om de ouders en familie van Adriaan Adriaansuit Veghel.
Max zei op 10 oktober 2020 om 14:57
Rond 1658 wordt Ariaen Willem Ariens nog een aantal keer genoemd in de schepenakten van Veghel. Ik zie niet zo goed waarom hij bij zijn huwelijk anders zou zijn gaan heten, maar het is mogelijk.

229 Geryt Cornelissen als man van Heylken dochter van Henrick Arienssen, eerder weduwe van wylen Willem Arienssen, doet ten behoeve van Wouter soone Lendert Jacops en Arien Willem Ariens, 'syn sagers', afstand van zijn recht op het vruchtgebruik op een 'acker teulants, gelegen in de Neerboecxse tiende', groot ontent 3 1/2 lopensaets
* e.z.: de gemyne straet
* a.z.: het goed van Henrick Lamberts
* e.e.: het goed van den heere rentmeester van den Velde
* a.e.: het goed van Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aertsen
Het goed is belast met een erfcijns van 26 gulden aan Lysken Lenderts in de Sonne.
Getuigen: Peter Claessen en Willem Jansen, schepenen
Datering:
03-01-1652
Pagina:
225-226
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel

Er is in 1683 in St.Oedenrode sprake van een Ariaen Jan Ariaens van Vechel als "gequalificeerde van Nenssel ende Vressel". Mogelijk is Adriaen dus zijn zoon:

(Akte)datum: 09-07-1629 Plaats: Veghel
Dopeling
Ariaen Ariens
Vader
Ariaen Jan Ariens
Moeder
Perken N.N.
Getuige
Dirck Claessen
Martijn Philipsen
Jan Lange zei op 10 oktober 2020 om 15:20
Ter aanvulling als hints.
Idem 133 1699 Willem van den Hurck tegenwoordigh woonende binne der stadt van de Bosch, een stuck ofte parceel teullant gelegen ter plaetse inde Hage. Heeft hij vercofft aen Ariaen Ariaens van Vechgel.
Idem 129 1675 Ariaen Ariaens borgermeester.
Idem 76 1679 Ariaen Ariaens tegenwoordige borgemeester van Nenssel ende Veressel .
57 1707 Eedt van borgemeesters vuijt de Aude Vrijheijt Gijsbert Thomas de Bie. Bosch ende Varenhoudt Jan van Dussen. Ollant ende Houtem Ariaen Kerkhoff. Nenssel ende Vressel Ariaen van Vechgel. Besselaer Peeter Jan Segers van Overbeeck.
68 1683 Ariaen Jan Ariaens van Vechel, Jan Gerit Dielis, Jan Handrick Lambert, Mauweris Luijcas van de Ven, Peeter Thijssen van Breugel, gequalificeerde personen van Nenssel ende Veressel.
168 1708 Ariaen Ariaens de Smit out omtrent 60 jaeren. Alle bedient hebbende o.a. het borgemeestersampt.
Idem 169 24.6.1709 Willem ende Jan gebroederen kijnderen Ariaen Ariaens van Vechgel, verweckt bij den selven ende bij wijlen Thoniske Cornelisse van der Hage sijne geweesene huijsvrouwe. Aert Haubraken man ende momboir van Cathalijn Arieaans van Vechgel ende Peeter Janssen van Erp man ende momboir van Heijlken Ariaens van Vechgel. Aen o.a. Jan Ariaens van Vechgel een hellichte in huijs, hof, schuer, ende aangelegen lant met de groes, gelegen tot Vechgel op de Voort met den eene sijde neffens erfve de kijnderen van de heer Brissel, de ander sijde Jan der Kijnderen, de eene eijnde Handrick Sijmons Wijdeven tot op het Broeck. Aen Marie Cornelisse van der Hage, de hellichte in een huijs, schuer, schop ende backhuijs ende bogart met het lant daer bij gelegen, soo ende gelijck Gielen Dircx dat in sijn gebruijck is hebbende, ter plaetse aent Eversche, tusschen erfve Jan Rutten aen de eene sijde ende met den andere seijde Cristina Walraven, beijde eijnde gemeente. Acte zelf geeft meer info.
Idem 164 Huwelijk 10 october 1695 Willem Ariaen Ariaens van Vechgel jongen ende Anneken Handrickx Verhoeven weduwe wijlen Pauwels Goort Vogels.
Idem SO 168 1708 Jan Hendrick Vogels, Willem Adriaens van Vechgel, Jan Marten Sanders, france beurders ende geweesene borgemeesters van den hoeck van Neijnsel en Vressel,
Idem 24.9.1695 voor Not. St. O 8. SO 57 1719 Willem Ariaen van Veggel beurde over Nenssel ende Vressel.
SO 56 1662 Nominatie van borgemeesters van 1 april 1662 tot 1 april 1663. Jan Adams, Pauwels Janssen van Arenburgh, Aert Aertsen Sleurs den Kettelaer. Ollant ende Houthem Jan Willem Jans, Jan Ariaen Cuijten, Handrick Denis. Bosch en Verrenhoudt Jan Jan Gerits, Willem Rutten inden Hulst, Wauter Dirix. Neijnssel ende Vressel Jan Antonis Wauters, Mathijs Peeters, Handrick Driessen. Eerde en Eversche Adriaen Ariens van Veggel.
Jan Lange zei op 10 oktober 2020 om 15:56
Huw. Veghel Joannes Adriani x Veghel Maria Wilhelmi Bartholomei 17.11.1631
Maarten zei op 10 oktober 2020 om 16:21
Het gaat mij om de ouders van deze Adriaan, man van Toniske:
Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.169),
4 Willem ende Jan gebroederen kijnderen Ariaen Ariaens van Vechgel, verweckt bij den selven ende bij wijlen Thoniske Cornelisse van der Hage sijne geweesene huijsvrouwe. Aert Haubraken man ende momboir van Cathalijn Arieaans van Vechgel ende Peeter Janssen van Erp man ende momboir van Heijlken Ariaens van Vechgel.
1709, p.12
Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.119)
25 Cornelis Peeters van der Hagen, heeft sich gestelt borge voor de persoon van Arien Ariens gebortich van Vecgel getrouwt sijnde met des voorschreven van der Hagens dochter.
1664, p.18
waarvan dus bekend is dat ie 1656 te Veghel getrouwd is, en dat zijn kinderen geboren zijn in St.Oed.
De akte #168 van Jan betreft dus zeker niet "mijn" Adriaan, maar Willem uit #164 is één van zijn kinderen.
Jan Lange zei op 10 oktober 2020 om 22:07
Uit aanhef: “Adriaan een zoon is van Willem Adriaans x Heilke Hendrik Adriaans, die 6-2-1620 te Veghel getrouwd zijn. Adriaan is dan gedoopt 1-6-1628 te Veghel”. Dan zou hij lijkt mij Adriaen Willems Adriaens genoemd zijn, lijkt me
ORA SO 129 1675 Ariaen Ariaens borgermeester.
ORA SO 76 1679 Ariaen Ariaens tegenwoordige borgemeester van Nenssel ende Veressel .
ORA SO 57 1707 Eedt van borgemeesters vuijt de Aude Vrijheijt Gijsbert Thomas de Bie. Bosch ende Varenhoudt Jan van Dussen. Ollant ende Houtem Ariaen Kerkhoff. Nenssel ende Vressel Ariaen van Vechgel. Besselaer Peeter Jan Segers van Overbeeck.
ORA SO 68 1683 Ariaen Jan Ariaens van Vechel, Jan Gerit Dielis, Jan Handrick Lambert, Mauweris Luijcas van de Ven, Peeter Thijssen van Breugel, gequalificeerde personen van Nenssel ende Veressel.
Uit bovenstaande opsomming van borgemeesters van Nensel en Vressel: Ariaen Ariaens/Ariaen van Vechgel/Ariaen Jans Ariaens van Vechel, lijkt mij, dat Adriaen eerder een zoon is van Jan Adriaens van Veghel ?
Maarten zei op 11 oktober 2020 om 08:51
Ja, Jan, leek mij ook, en daarom zal het dus ook wel mis gegaan zijn bij degene die Adriaan voor het eerst genoteerd heeft als zoon van Jan Adriaan Simons. Maar ik heb 8 schepenakten waarin de Adriaan die aan één van de genoemde kinderen of aan Toniske wordt gelinkt, Adriaan Adriaans wordt genoemd en 0 waarin hij Adriaan iets anders heet. Met een akte waarin Adriaan niet aan genoemde 4 kinderen of aan hun moeder gelinkt wordt (ik heb 6 A4tjes met Adrianen die me op het eerste oog mogelijk relevant leken) kan ik in de fase waarin ik nu zit dus niks meer.
Jan Lange zei op 11 oktober 2020 om 12:01
In de erfdeling 1709 staat: huijs, hof, schuer, ende aangelegen lant met de groes, gelegen tot Vechgel op de Voort met den eene sijde neffens erfve de kijnderen van de heer Brissel, de ander sijde Jan der Kijnderen, de eene eijnde Handrick Sijmons Wijdeven tot op het Broeck. Je kent Veghel, Maarten, als een ander, wellicht grensde eea aan Boekel of Erp en is daar gedoopt etc. door de ouders van Adriaen ?
Maarten zei op 11 oktober 2020 om 13:14
" Je kent Veghel, Maarten, als een ander,"
Waarom denk je dat ik Veghel ken? Het gebeurt vaker dat ik verward word met de meer illustere Martien vA uit Veghel. Zal eens vragen of ie zijn naam niet wil veranderen, ik heb de oudste rechten.
Maar serieus: in een topografische atlas dd 2004, schaal 1:25.000 vind ik zowel een Voort, nabij Jekschot, als een "Het Broek" ten OZO van Veghel en lopend richting Mariaheide. Verder is er dan ook nog het Everse en dat is een buurtschap van St.Oed.
Als ik niet verder kom in Veghel, is Erp misschien de eerste plaats die in aanmerking komt om verder te zoeken. Maar ik misschien komt er nog iemand met een mooie ontdekking.
Jan Lange zei op 11 oktober 2020 om 13:41
Sorry, zo zie je maar weer ! Dit vond ik nog: het eerste blok is het meest to the point;
ORA Veghel 71 dd 4.6.1699 Adriaen Ariaens, 'inwoonder van St. Oeden Rode', voor zichzelf en Dirck Jan Ariens als voogd over Jenneken, dochter van Hendrick Jan Dielis, verwekt bij Jenneken Jan Ariens, hebben voor 4 jaren verpacht aan Mackxmiliaen Hendrick Thomassen 'een huijs, hoff ende aangelegen lant', gelegen op de Foort en Crijtenborg. Met de voorwaarden. Thomas Hendrick Thomassen, mede optredend voor zijn vader Hendrick Thomassen, 'inwoonder van Schijndel', en Dirck Lamberts van de Foort, 'inwoonder alhier', stellen zich borg voor de pachter. I.v.m. hiermee idem Aart soone Dirck Donckers, verwekt bij Elisabeth Evers aan de ene zijde, en Dirck soone Jan Ariens, 'in den tweeden huwelijck verweckt bij Elisabeth voorschreven', voor zichzelf en met Jan Dielissen als voogd over Jenneken dochter van Hendrick Jan Dielissen, verwekt bij Jenneken Jan Ariens, aan de andere zijde, verklaren op 20-07-1697 etc. Idem 69 19.2.1685 Philips Ariens wordt aangesteld als voogd over het minderjarige kind van Hendrick Jan Dielis, verwekt bij Jenneken Jan Ariens zaliger, en heeft daartoe de eed afgelegd.

Wrschl. niet goed, maar toch: Idem 62 dd. 25.1.1657 Ariaen Jan Ariaens als voogd over de minderjarige kinderen van Hanrick Gerijt Jan Gerijts verpacht voor 6 jaren aan Jan Jan Thonis, zijn mede-voogd, een 'schuer, lant ende weij', gelegen aen de Leege Heijde, zoals het tegenwoordig gebruikt wordt door Art Cornelissen. Met de voorwaarden. En handmerk Ariaen Jan Ariaens. 2.6.1656 Ariaen Jan Ariaens en Jan Jan Thonis als voogden over de minderjarige kinderen van Henrick Gerart Jan Gerarts verpachten voor een jaar aan Art Cornelissen een 'schuer ende lant ende wey', zoals Art tegenwoordig in gebruik heeft. Met de voorwaarden. Idem 30.5.1656 (van 1655 tot 1657) Adriaen Jan Adriaens, schepen. Adriaen Jan Adriaens, oud borgemeester van Veghel idem in 1652
Idem 54 dd. 8.3.1664 Jan zoon Hendrick Gerits; Jan Hendrickx Sleeuwen als man over Peterken Hendrick Gerits; Jan Jan Thonis en Adriaen Jan Adriaens als momboiren over Geraert, Thonis en Emken en Mariken onmondige kinderen van Hendrick Gerits bij Hilleken Peter Daniels hebben, na decreet en autorisatie van schepenen op 23 februari 1664, verkocht aan Aert zoon Jan Jan Tonis een teulland aan de Leeghe Heijde naast Goossen Melchiors, de erfgenamen Claes Geraerts van Soest, de gemeente.
Max zei op 11 oktober 2020 om 15:46
7700.71
352 De Hoog Edele Welgeboren Heere, de Heer Adam van Baexim, heere van Westmeerbeeck, heeft verpacht aan Jan Ariaen Ariens, 'inwoonder van St. Oedenroode, alhier present ende de naevolgende huuringe accepterende, sijne geheele hoeve gelegen alhier op het Cijtaert met zijne geheele appendentie ende dependentie, ende soo ende gelijck die Philip Ariens ende Claes Ariens, zijne voorsaet, in haar leven gebruijckt hebben'. Met de voorwaarden.
Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, mij present J. Boor, secretaris
Datering:
01-07-1700
Pagina:
563
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel

Philippus Ariens bevindt zich ook onder de doopgetuigen van de kinderen van Catharina Ariaen Ariaens en Arnoldus Art Habraken in Sint-Oedenrode (1694).
Max zei op 11 oktober 2020 om 16:00
?
(Akte)datum: 22-12-1634Plaats: Veghel
Dopeling
Philippus Adriani Joannis Adriani
Vader
Adrianus Joannis Adriani
Moeder
Petronella N.N.
Getuige
Joanna N.N.
Diversen: weduwe van Arnoldus Donckers.
Petrus Philippi
Maarten zei op 11 oktober 2020 om 16:19
Deze twee berichten geven weer enige hoop Max, maar dan moet ik van Adriaan Jan Adriaans x Petronella in Veghel nog wel een zoon Adriaan kunnen vinden. Voorlopig was dit via de index het enige kind
Max zei op 11 oktober 2020 om 16:48
Zie mijn bericht van gisteren 14:57 :)


(Akte)datum: 09-04-1627Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
nooddoop door Godefrida Marcelli
Dopeling
Catelijn Jans
Vader
Ariaen Jans
Moeder
Peterken N.N.
Getuige
Jan Jan Rutten
Heijlken Gerart Ariens


(Akte)datum: 22-06-1628Plaats: Veghel
Dopeling
Heijlken Ariens
Vader
Arien Jan Ariens
Moeder
Peerken N.N.
Getuige
Peeter Jan Rutten
Diversen: uit Sint-Oedenrode
Anneken Goossen Ariens


(Akte)datum: 09-07-1629Plaats: Veghel
Dopeling
Ariaen Ariens
Vader
Ariaen Jan Ariens
Moeder
Perken N.N.
Getuige
Dirck Claessen
Martijn Philipsen


(Akte)datum: 08-05-1631Plaats: Veghel
Dopeling
Joannes Adriani Joannis Adriani
Diversen: later bijgeschreven: overleden aan tbc (phtysi) 06-07-1682.
Vader
Adrianus Joannis Adriani
Moeder
Petronella N.N.
Getuige
Hildagunda Henrici Jacobi
Joannes Joannis Koppens
Diversen: beroep: Molenaar op de Coeverinck


(Akte)datum: 22-12-1634Plaats: Veghel
Dopeling
Philippus Adriani Joannis Adriani
Vader
Adrianus Joannis Adriani
Moeder
Petronella N.N.
Getuige
Joanna N.N.
Diversen: weduwe van Arnoldus Donckers.
Petrus Philippi

Overledene
Philip Adriaens overleden op 02-06-1700 te Veghel.
Diversen: plotseling overleden
Max zei op 11 oktober 2020 om 16:55
En ook nog een huwelijk:

(Akte)datum: 15-02-1626Plaats: Veghel
Bruidegom
Arien Jan Ariens
Bruid
Peerken Peeter Flipssen
Getuige
Joannes Adriani
Diversen: vader van de bruidegom
Petrus Philippi
Diversen: vader van de bruid
Maarten zei op 12 oktober 2020 om 08:47
Ik switch van "enige hoop" naar geloof Max, en liefde voor jouw en Jan vanwege de bijdragen. En inderdaad: de doop van Adriaan ha dje al eerder gemeld.
Ik ga er mee aan de slag voor nog wat aanvullend bewijs.
Jan Lange zei op 12 oktober 2020 om 11:34
We horen graag van je verdere ontdekkingstocht, Maarten !
Max zei op 13 oktober 2020 om 22:21
Ik geloof dat dit de familie van dezelfde Arien Jan Ariens is. Dirck Claessen was de peetoom van Arien Ariens (van Vechel).

7700.46
274 Arien Jan Ariens, Claes Jan Ariens en Dirck Claessen als man van Anna dochter van Jan Ariens, mede optredend voor Jan van Lijeshout als man van (Lijsk)en dochter van Jan Ariens voorschreven, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Dirck Thonissen 'eenen acker tuellants metten houtwasch daer toe behoirende', groot ontrent 7 1/2 loopensaet,
gelegen opte Hooch Bockt
* e.z.: het goed van Jan Aertssen cum suis
* a.z.: Jan Welten
* e.e.: het goed van Hendrick Dirck Jacops
* a.e.: het goed van Heijl Marcelissen met anderen
'Mette gerechticheden soo van twee vennekens als andessints'. De verkopers hebben dit goed geërfd van hun ouders wijlen Jan Ariens en zijn vrouw Emken. Het goed is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Peter van Hijbergen tot s' Hertogenbossche.
Getuigen: Gerit Handrix, Aert Gerits en Anthonis Hendricxsen, schepenen
Datering:
07-02-1645
Pagina:
493-495
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Maarten zei op 14 oktober 2020 om 09:00
Dat denk ik ook Max. Had dit ook gevonden. En de ouders van dit viertal (Jan x Emke) komen we zo ook te weten. Ik heb nog één grotere zorg: het zou mooi zijn als er iets was om onomstotelijk vast te stellen dat de Adriaan die gedoopt is op 9-7-1629 dezelfde is als de Adriaan die trouwt met Peerke/Petronella Peter Flipse. Daar heb ik nog maar één aanwijzing voor, (we hebben nu eenmaal de dopen niet van Adriaans kinderen) en dat is dat Petronella Adriaans op18-4-1645 doopgetuige is bij de dopp van een kind van Adriaans broer Klaas.
Max zei op 14 oktober 2020 om 11:51
Ik begrijp je vraag niet helemaal, omdat de in 1629 gedoopte Adriaen niet in 1626 kan zijn getrouwd, dus waarschijnlijk vraag je naar het bewijs dat Peerken Peter Flipse echt de moeder is van Ariaen Ariaenssen van Vechel in St.Oedenrode. Eerst nog even een andere akte. Ken je deze ook al? Let vooral ook op de datum:

7700.51 Index schepenprotocol Veghel (7700.51)
265 Jan Arien Jan Ariens, 'tegenwoordighe bruydegom', geassisteerd door zijn vader Arien Jan Ariensen, aan de ene zijde, en Lysken dochter van Evert Aert Everts, 'te voorens weduwe Dirck Aert Donckers', geassisteerd door Jasper Aerts haar oom,
'bruijt', aan de andere zijde, komen huwelijkse voorwaarden overeen.
* Arien Jan Ariensen zal 'tot onderstant' van het aanstaande huwelijk inbrengen en overgeven aan Jan 'allent tgeene Arien sijnen oudsten soone heeft gehadt ende genooten'
* de bruid zal 'tot onderstant' van het aanstaande huwelijk inbrengen alle goederen die zij tegenwoordig bezit
* Aert, minderjarige zoon van Dirick Aert Donckers, wettige 'voorsoon' van de bruid, zal als huwelijksgift krijgen
'allen gronden van erve metten hoybemptt gecomen van Jan van Hoeck, gelegen in parcelen aen den Blouwen Steen, met allen houdtwas van dyen, te deelen tegens Arien Aert Gerlings, 'synen oon'
* ook de helft van het 'huys, hoff, boomgaert met allen landerten, gelegen op Middegael, met het hoij daer aen dependerende in de Sluysbemt ende int Abroeck ende halff eussel'
* ook 'twee coyen, een leegh mael ende een calff, een bedde met sijn toebehortte, een casse, een kyste, een coetse, eenen moespott, ketell, mitsgaders cleeden, reeden ende dat eerlyck, soo sy daer eer aff begeeren, alles onder cortten'
Getuigen: Goijart Peter Rutten en Arien Jan Ariens, schepenen
Datering:
23-09-1656
Pagina:
392-394
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Veghel

Onder de kinderen van dit echtpaar, in het doopboek genoteerd als Joannes Adrianus en Elisabeta N.N., komt in 1666 een doopgetuige Antonia Adriani voor, zoals de vrouw van Ariaen Ariaenssen in het doopboek van St.Oedenrode ook wordt genoemd. Dat is in ieder geval enig ondersteunend bewijs, dat we hier met de juiste vader te maken hebben.
Maarten zei op 14 oktober 2020 om 12:49
Sorry Max, gelieve Peerke/Petronella Peter Flipse te lezen als Toniske Cornelis Peters Verhagen. Dus het huwelijk van 13-2-1656. Maar nu bewijst het natuurlijk niks. Verstrikt geraakt in het web.
De akte 265 gaat over de Jan die gedoopt is 8-5-6131, de jongere broer van Adriaan (de man van Toniske), zoals ook in de akte te lezen is. Dat de vrouw (Antonia) van deze Adriaan doopgetuige is bij een kind van Jan, bewijst - strikt genomen - ook niks, zoalng er niet staat dat Jan (en Adriaans) vader getrouwd is met Peerke Peter Flipse. Ik besef tegelijk dat ik nu wel heel streng ben, want het lijkt me nog steeds allemaal juist.
Om ook iets positiefs te melden: de akte die je noemt op 11-10 15.46u bevat wel iets in de richting van "bewijs". Daar worden "Philip Ariens ende Claes Ariens" "voorsaet" genoemd van Jan Adriaan Adriaans, wat m.i. de zoon is van Adriaan en Toniske. En dan zijn Philip en Klaas resp. de oom en oudoom van Jan. Omdat het om een hoeve in Zijtaart gaat, is er grote kans dat de eigenaarshistorie terug te vinden is op de site OudZijtaart van mijn naamgenoot Martien. Ik ga kijken of ik dat kan vinden, maar doe mee als je wilt, je bent misschien handiger dan ik.
Max zei op 14 oktober 2020 om 14:56
Het enige wat ik er nog aan toe kan voegen, is dat het feit dat er in bovenstaande akte expliciet over Adriaan als oudste zoon (en dus Jan als jongere broer) wordt gesproken, tesamen met het feit, dat dit in het jaar 1659 is, waarin ook Adriaan is getrouwd, maakt het m.i. vrijwel onmogelijk dat het om een ander gezin zou gaan. Ik heb net de proef op de som genomen door alle doopinschrijvingen met een vader A*ri* tussen 1600 en 1640 op te zoeken (100 hits), waarbij er vanaf 1627 drie het patroniem Jansen hebben, nl. Arien Jan Ariens x Petronella (5 kinderen), Ariaen Jansen x Elisabetha/Lijsken (2 kinderen: Joannes en Jacobus), en Adrianus Joannis de Heessel x Magdalena (2 kinderen: Henricus en Engelbertus). Natuurlijk is dat geen sluitend bewijs, maar de kans dat het niet juist is wordt daarmee steeds kleiner.

Nog een toetje:
Overledene
Ermgardis Joannis Adriani overleden op 03-03-1644 te Veghel.
Diversen: woont in Sijtart (Zijtaart). Oude vrouw.

Mvg, Max
Max zei op 14 oktober 2020 om 22:36
Veghel R93 fol. 31-34 Akte 017 Deling 19-07-1685
Deling tussen Adriaen Ariens, Philips Ariens, Nieclaes Ariens, Dirck Jan Dirckx, getrouwd geweest met Catalijn Ariens, geassisteerd door Jan Aerts van der Mee, voogd over zijn minderjarige kinderen, Dirck Jan Ariens, geassisteerd door zijn voogd Aert Donckers, en Hendrick Jan Dielis als vader, geassisteerd door Philips Ariens als voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken Jan Ariens, allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Jan Ariens, verwekt bij wijlen Peterken Peter Philipsen.

Adriaen Ariens en Dirck Jan Ariens, geassisteerd door Aert Donckers, krijgen toebedeeld het eerste en tweede lot, zijnde 'een huijs, hoff, scheur, backhuijs ende aengelegen lant', gelegen 'op Crijtenborg ende op de Foort binnen deser parochie van Vechel', genaamd de Reijt en Cuijcxkens acker 'met de poterije ende houdtwas van dien staende op de gemeijnt van Vechel voorschreven, mitsgaders het binnenlant daer aen ende inne gelegen'. Het goed is met het derde lot belast met een erfcijns van 10 gulden aan Andries Corsten 'tot Uden in den Landen van Ravenstijn'.

Dit lot moet 25 gulden geven aan het vijfde lot.

Philips Ariens krijgt toebedeeld het derde lot, zijnde 'een stuck teuijlant met de groes genaempt de Vlaes', groot ontrent 7 loopense, gelegen op het Sontvelt
e.z. en e.e.: de weduwe van Peter Peters
a.z.: Willem Aert Dirckx
a.e.: Jan Everts van Roosmaelen

Het goed is belast met een erfcijns van 5 gulden aan Andries Corsten 'tot Uden, Landen van Ravenstijn', zijnde deel van een grotere erfcijns die betaald wordt met het eerste en tweede lot.

Dirck Jan Dirckx, getrouwd geweest met Catalijn Ariens, krijgt toebedeeld het vierde lot, zijnde 'eenen hoijcamp genaempt den Kolck, groot ontrent vier loopense', gelegen aen den Kolck
e.z.: het goed van de weduwe van Peter Peters
voorts: de gemeijnte van Vechel

Het goed is belast met een zijns van 1 stuiver aan de domeinen van Brabant.

Ook 'eenen hoijcamp genaempt den Brants camp, groot een derde gedeelte van vijf buenderen', gelegen opt Sontvelt
e.z. en a.z.: Jan Jan Gerrits van der Heijden
e.e.: Jan Teunis Marcelissen
a.e.: de Lange Buenders

'Sijnde leenroerig aen de baron van Maldegom', en belast met een cijns van 11 1/2 stuivers 'aen den selven'.

Nieclaes Ariens krijgt toebedeeld het vijfde lot, zijnde 'eenen hoijcamp genaempt den Leijntsen camp', groot 5 1/2 loopense
e.z.: het goed van Dirck Hendrickx van der Donck en de weduwe van Jan Hendrickx
a.z. en e.e.: de gemeijnte van Vechel
a.e.: Mattheus Aerts

Het goed is belast met een cijns van 3 duiten in twee teksten aan de domeinen van Brabant.

Dit lot krijgt 25 gulden van het eerste en tweede lot.

Ook 50 gulden te betalen door het 'corpus van Vechel'.
Getuigen: J. Boor, en Jan van der Mee, Jan Goijaerts en Lambert Gerits, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris

Ter vergelijking:

7636.169
4 Willem ende Jan gebroederen kijnderen Ariaen Ariaens van Vechgel, verweckt bij den selven ende bij wijlen Thoniske Cornelisse van der Hage sijne geweesene huijsvrouwe. Aert Haubraken man ende momboir van Cathalijn Arieaans van Vechgel ende Peeter Janssen van Erp man ende momboir van Heijlken Ariaens van Vechgel. Die welcke verclaerde met malcanderen aengeagen te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van goederen hen luijden vermits doode ende aflijcivheijt van henne ouders erffelijck aengecomen. Aen o.a. Jan Ariaens van Vechgel een hellichte in huijs, hof, schuer, ende aangelegen lant met de groes, gelegen tot Vechgel op de Voort met den eene sijde neffens erfve de kijnderen van de heer Brissel, de ander sijde Jan der Kijnderen, de eene eijnde Handrick Sijmons Wijdeven tot op het Broeck.
Aen Marie Cornelisse van der Hage, de hellichte in een huijs, schuer, schop ende backhuijs ende bogart met het lant daer bij gelegen, soo ende gelijck Gielen Dircx dat in sijn gebruijck is hebbende, ter plaetse aent Eversche, tusschen erfve Jan Rutten aen de eene sijde ende met den andere seijde Cristina Walraven, beijde eijnde gemeente.
Datering:
1709
Pagina:
12
Plaats:
Sint-Oedenrode
Maarten zei op 15 oktober 2020 om 09:22
Max, die eerste akte heb ik gemist!! Zeer bedankt.
En Peter: helemaal raak. Idem
Maarten zei op 15 oktober 2020 om 10:50
Waarom vind ik een akte als Veghel R93 fol. 31-34 Akte 017 Deling 19-07-1685 (zie bijdrage Max 14-10 22:36) niet bij het BHIC? Had tot dusver de regesten van Martien van Asseldonk niet doorgenomen, maar dat moet dus blijkbaar wel naast wat ik in de schepenprocollen van het BHIC vind??
Max zei op 15 oktober 2020 om 14:48
Goeie vraag :)

Volgens de toelichting bij http://www.bhic.nl/onderzoeken/wat-zit-er-in zijn alleen de attestaties opgenomen. Dat blijkt ook als je het bestand van oudzijtaart.nl vergelijkt met www.bhic.nl/page/33?mivast=235&mizig=236&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&miview=ldt

Het is dus aan te bevelen om de bronverwijzingen op de site van Martien ook terug te zoeken in de bronnen op die site: http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads.html

Mvg, Max
Max zei op 16 oktober 2020 om 12:20
@Mariët,

Dan blijft de vraag waarom de rest van de regesten wel op de site van Martien zelf te vinden is, maar niet hier. De mededeling over attestaties geldt alleen voor inv.nr. 93. Bij de volgende nummers 94 t/m 118, en 187/188 staat slechts, dat het geen volledige index betreft, maar niet welke akten dan wél zijn geselecteerd. Dat creëert een valse verwachting bij de gebruikers van de database, omdat niet iedereen bij elke zoekvraag het "wat-zit-erin-overzicht raadpleegt.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 16 oktober 2020 om 12:32
Bedankt Max, je opmerking is bekend bij mijn collega's, zij zullen hier ook zeker aandacht aan geven bij het compleet maken van onze indexen. Het is natuurlijk wel zo dat wij deze indexen van derden gekregen hebben en al echt heel blij zijn met wat wij aan indexen online hebben kunnen zetten. Wat niet wegneemt dat het voor onderzoekers wel zo prettig is om er vanuit te kunnen gaan dat een inventarisnummer in zijn totaal is voorzien van een index.
Maarten zei op 16 oktober 2020 om 17:01
Dank voor de vragen van Max en de antwoorden van Mariët.
Als toegift n.a.v. al het voorgaande hierbij de lijn van Adriaan Gerit Goossens naar Heilke Adriaans die getrouwd is met Peter Jan Joosten van Erp, mijn voorouders. Ik hoop dat het ongeschonden over komt.
1. Adriaan Gerit Goossens +>14-2-1587 <20-1-1593 xws ca 1560 Heilke Goossen Aart Dirks +<20-1-1593
1.1 Gerit *ws<1564
1.2 Goossen
1.3 Jan x <16-3-1593 Emke Adriaan Klaas Aarts +3-3-1644 Veghel
1.3.1 Anna x 19-2-1623 Ve Dirk Klaassen, uit Erp
1.3.2 Adriaan x 15-2-1626 Veghel Petronella/Peerke Peter Flipse, dv Peter Flipse/Philippi
1.3.2.1 Catelijn *9-4-1627 Veghel (nooddoop) Get.: Jan Jan Rutten; Heijlken Gerart Ariens
1.3.2.2 Heilke *22-6-1628 Ve Get.: Peeter Jan Rutten, uit Sint-Oedenrode; Anneken Goossen Ariens
1.3.2.3 Adriaan *9-7-1629 Ve Get.: Dirck Claessen; Martijn Philipsen
x13-2-1656 St.Oed. Toniske Cornelis Peters Verhagen
1.3.2.3.1 Catharina *ca 1660 x 21-2-1687 St.Oed. Aart Aart Habraken
1.3.2.3.2 Willem x 10-10-1695 St.Oed Anneke Henrik Janse Verhoeven
1.3.2.3.3 Jan *ca 1671 x 10-10-1699 St.Oed. Maria Lambert Habraken
1.3.2.3.4 Heilke *ca 1672 x 7-2-1700 Peter Jan Joosten van Erp
1.3.2.4 Jan *8-5-1631, Veghel en (later bijgeschreven: overleden 6-7-1682 aan tbc ( phtysi) Get.: Hildagunda Henrici Jacobi; Joannes Joannis Koppens, beroep: Molenaar op de Coeverinck
x 8-10-1656 Ve Lijske Evert Aart Everts
1.3.2.5 Philippus *22-12-1634 Veghel (2-6-1700 plotseling overleden te Veghel) Get.: Joanna N.N., weduwe van Arnoldus Donckers; Petrus Philippi
1.3.3 Klaas x 30-10-1639 Ve Marike Albert Hendrik Jans
1.3.4 Lijske x Jan van Lieshout
1.4 Catelijn x<20-1-1591 Tonis Klaas Aarts
1.5 Hendrik *>1569 x Goortke Roef Jan Jacobs
1.6 Adriaan *>1569 +<26-11-1613 (heeft dan minderj. kinderen)
1.7 Anneke *>1569 x Matijs Peters
Peter van de Laar zei op 17 oktober 2020 om 19:25
In de delingsakte van 19-7-1685 wordt tussen de kinderen en erfgenamen van Adriaen Jan Ariens ene “Nieclaes Ariens” vermeld. “Nicolaus Adrianus” komen we ook tegen als broer van de bruid Catharina Adrianus die te Veghel op 19 februari 1662 in het huwelijk treedt met Theodorus Joannes Theodorus, die als Dirck Jan Dircx ook in akte uit 1685 wordt vermeld.
Er was dus nog een broer: Nicolaus
Maarten zei op 18 oktober 2020 om 08:56
Ik zie het. Had er bij gemoeten. Dank.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: