Arnoldina Klaas Donkers - Veghel ca 1760

vertelde op 30 april 2008 om 09:59 uur

Gezocht: voorouders van Arnoldina Klaas Donkers, gehuwd (te Veghel?) met Joannes Francis Govers (Hoogaerts). Op 4 augustus 1763 wordt hun dochter Margaretha Joannes Francisci Govaerts gedoopt te Veghel. Margaretha trouwt op 29 april 1792 te Veghel met Hendricus Arnoldus van Asseldonk.

Wie heeft meer informatie over de herkomst van Arnoldina Klaas Donkers en Joannes Francis Govers (Hoogaerts)?

Reacties (5)

hoogaerts zei op 26 mei 2009 om 22:09 uur

Hallo

Mijn naam is Hoogaerts, en ben op zoek naar de herkomst ervan, is dit misschien een link ?

Alvast bedankt

jolanda Govers zei op 13 juni 2010 om 16:16 uur

hoi
dit is geen link denk ik,want alles wat ik tot nu toe uit heb gezocht komen alle personen uit Oss

Leo Adriaenssen zei op 16 juni 2011 om 13:47 uur

Zij is te Veghel gedoopt op 5 oktober 1721 als dochter van Claes Aert Donckers (zoon uit de herberg De Zwaan) en Johanna Joris Flaey. Volgens mijn aantekeningen was zij getrouwd met Jan Jacob Hoogers. Ik ben benieuw naar de bron van uw echtgenoot Jan Francis Govers alias Hoogaerts.

Ik bereid de publicatie voor van de stamboom-Donkers, een boek van ongeveer 1000 bladzijden. Het is bijna af. Uw gegevens zijn van harte welkom.

Leo Adriaenssen

Gerard zei op 11 januari 2012 om 22:19 uur

@ Leo Adriaensen

Geachte heer,
Ik weet niet of het voor u van belang is, maar ik vond een interessante akte betreffende manslag begaan door Anthonis Segers Donckers (*Veghel 19-10-1617) aan Joost Driessen.
De akte is te vinden onder BHIC>onderzoek> gescande bronnen>Erp inventarisnummer 45 folio 80. dd 10-8-1654.
vr. gr.

jan van der Biezen zei op 25 januari 2012 om 00:01 uur

@ leo adriaenssen

Vermeldingen in RA Nuland m.b.t. Donkers.

Vermelding deurwaarder Gerit Donckers
RA Nuland 42 - Blz. 29 d.d. 23 maart 1695
RA Nuland 42 - Blz. 29 d.d. 23 maart 1695
RA Nuland 42 - Blz 255 dd 4 april 1697
RA Nuland 21 - blz 162 dd 28 augustus 1697
RA Nuland 21 - blz 163 dd 28 augustus 1697
--------------------------------------
RA Nuland 56 - Blz 189 dd 13 mei 1771 Staat en Inventaris
Van de goederen nagelaten door Helena Peter Dielissen weduwe Ermert van Nuland, en zoon Dirk van Nuland, gedaan door de voogden van de minderjarige kinderen: Hendirk van Nuland en Johannes van der Ven. Kinderen van Hendrik Spierings van Nuland en Anneke van den Eng.
Onder Rosmalen
- een huijsinge groot 2 lopens en 30 roeden tans in gebruik bij Jan Donkers, oost en noord de straat, west en zuid de Vrouw van Geffen
RA Nuland 56 - Blz 209 dd 18 juni 1771
Compareren Dielis van Nulandt, Antony van Nuland, Jan Donkers gehuwd met Jenneke van Nulandt, Hendrik van Nuland voorzichzelf en samen met Johannes van de Ven als voogden over 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrik spierings van Nuland en Anneke van der Eng. Maken nu een deling van de vaste goederen nagelaten door Helena Peter Dielisse, weduwe Ermert van Nuland, Ze zijn wonend te Rosmalen, Nuland en Geffen.
5e lot: Jan Donkers
- een huijsinge onder rosmalen op het Heeseind groot 2 lopens en 30 roeden tans in gebruik bij Jan Donkers, oost en noord de straat, west en zuid de Vrouw van Geffen, belast met een vat rogge aan de Kerk van Rosmalen, 7 stuijvers aan het weeshuijs te Ben Bosch
- 8 lopens en 25 roeden genaamd Geerooms hof, oost de Kerkdijk, west de weduwe Croonen, noord Jacobus Langens en zuid de gemeene straat, elast met een gewinchijns van 9 stuijvers aan het chijnsboek van mevrouw de weduwe de Heer du Gistel op St Maarten, en een rente van 10 stuijvers aan het weeshuijs te Den Bosch
- De helft van de oogst van het derde lot (…)
Tekenen: RA Wierdsma, Johannes van der Ven, Dielis van Nulant, merk antony van Nuland, Jan Donkers, Peeter Ermers van Nuland, Hendrik van Nulant, Schepenen Hendrik van Bakel, Jan van Gogh, JA Esser, secr.
-----------------------------------
RA Nuland 19 - Blz. 77 dd 24 februari 1679
Erfdeling van wijlen Willem Geridts van Roij
aan Gerrit Willem Gerits van Roij
- huis, schuur, esthuijs, verckenskoij, hoff, boemgart en aangelegen teulland groot 3 lopens en 19 roeije gelegen met voorpootrechte te Nuland ter plaatse genaamd "Aen de Wolfsdijck aan de Cruijsstraat" tussen erfenisse Geridt van Roij oostw, gemeene straat west, erfgenamen Cornelisse Donckers noord en gemene wolfsdijckse straat
------------------------
RA 35 Nuland - Blz. 16 dd 23 juni 1717 registratie te Nuland
Juffr Maria Heringhx, gemachtigd door Hr Bastiaan van Sande, weduwe en erfgenaam van Juffr. Helena Doncquers, c.s., in de procuratie voor Jan Francois Issacx, als openbaar notaris, tot Antwerpen, d.d. 16 juni 1682,
Verder:
Maria Doncquers, Jan Doncquers Louwrenses dochter
Juffr Barbara Hubert, weduwe Christoffel Comminetta (?), in procuratie voor Notaris als voornoemd te Antwerpen d.d. 22 maart 1681, Voor de ene helfte
Peter van Dinter als wettige man en momboir van Johan, dochter Willem Donkers bij Geertruijt van Vreeij, voor 1/4/ deel
Geerit Donkers en Adraen Gijselen, als momboir over de drie onmondige kinderen van de genoemde Willem Donkers, voor ¾ part,
(van Dinter gemachtigd voor schepenen Den Bosch d.d. 20 juni 1682)

Betreft een schuer met 24 voeten erve volgens de lengte en breedte van de schuer oostwaarts en de 12 voeten erft noordwaarts, en het bovenhuijske met den Hof, singel tot op den Hoek, van den boomgaert, mits den Somerdijck, met drie bomen daarop staande in den gehelen eijgendom, van het water daar om lopende, item het hopstreepken, met de boomen, ende het schaerhout, item het agterste veldeken, met de dijck, bomen en schaerhout, item de helfte van de akker over de straat, westwaarts met schaerhout en den gehele eijgendom van het Bolken gereserveert dat het bolken in geen mate te mogen strekken, item het huisken in de Nulantse straat, met sijn boomen, met schaerhout, belast met 14 stuijvers aan de Armen tot Nuland, en een duijt cijns.
Item 13 hont weilands onder Rosmalen in de Hoeve ten eijnde van de Heer Ruijs aent Noorden,
Item 2 morgen 3 hont onder rosmalen aldaar gelegen
Aangekomen via Erfdeling op 25 juni 1682, nu verkocht aan Hr Pieter van Mil, koopman te Den Bosch, (in marge 2900 gulden)
Jan van den Bergh en Rutger van Berckt, Schepenen van Den Bosch 16 juli 1682.
---------------------------------------
RA Nuland 71 - Blz. 315 dd 24 mei 1771
Dielis, Antony en Peter Ermers van Nuland, Jan Donkers als gehuwd met Jenneke van Nuland, Johannes van der Ven, Hendrik Ermers van Nuland, de laatste 2 als voogden over de 2 onmondige kinderen van Hendrik Spirings van Nuland en Anneke van der Eng, volgens acte dd 13 mei 1771, verkopen inboedel.
--------------------------------------
Ra Nuland 71 - Blz. 414 dd
Dielis, Antony en Peter Ermers van Nuland, Jan Donkers als gehuwd met Jenneke van Nuland, Johannes van der Ven, Hendrik Ermers van Nuland, de laatste 2 als voogden over de 2 onmondige kinderen van Hendrik Spirings van Nuland en Anneke van der Eng, volgens acte dd 13 mei 1771, verkopen granen te velden.
---------
RA Nuland 100 - Blz. dd 24 juni 1728
Vermeld de Donckersteeg onder Berlicum


Met vriendelijke groet,

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: