Balthasar Gieben x Gertrudis Meijers

vertelde op 8 augustus 2019 om 10:34 uur

De ouders van Peter Baltussen (ged. Wanroij 1786 - overleden 1863 Wanroij), Balthasar/Balthazar/Baltus Gieben x Gertrudis/Gertruda Meijers, trouwen in Wanroij rk op 10-04-1785.
Van Gertrudis kan ik de doop- en overlijdensdatum echter niet vinden. Van Balthazar Gieben heb ik de overlijdensdatum, maar ontbreekt de exacte doopdatum. Wie kan hierbij helpen?

Reacties (12)

Jan Lange zei op 8 augustus 2019 om 14:15 uur

Dit heb ik uit een stamboom van mijn oom Jan Baltussen x Dina van der Poel. Ik heb staan sterfdatum Baltus Gieben 1810, maar ik kan die niet meer vinden, die heb jij dus ?

2.Baltus/Balthasar/Balthaserus Gieben/Gijben, ged. Rijkevoort 12.9.1743, overl. 1810. Huwt (1) Cuijk/otr. Wanroij 17.4/2.5.1773 Willemina Wilbers (1748-1784; dv Wilbert Egbers xx Maria Janssen Roelofs) . Baltus woont vanaf 1786 Papenvoort/Ledeacker. Huwt (2) Wanroij 10.4.1785
3.(Anna) Gertrudis/Gertruij Jans Meyers, geb. Ledeacker, ged. St. A. 10.8.1747, overl. Wanroij 15.7.1817 (68 jr.;moeder genoemd Petronel Jans).

4.Gi(j)sbertus Gerrits , ged. St. Anthonis (St. A.) 10.11.1699, huwt (1) Wanroij 25.4.1728 Gertrudis Jacobs Duijf. Woont 1731-39 in Ledeacker. Huwt (2) Wanroij/Rijkevoort 11.11.1742
5.Maria Peeters Ermers; deze leeft nog in 1784. Maria hertr. Gerrit Gerits.
6.Joannes/Jan Meijers, uit Wees D., overl. St. A. ? 24.3.1791 (Johan de Meijer), huwt St. A. 2.10.1746 (get. o.m. Antonius Meijers)
7.Petronella Peters, uit Toven/Ledeacker .

8.Gerardus Peters, huwt St. A. 28.2.1696
9.Anna Peters.

Jeanne1 zei op 8 augustus 2019 om 14:39 uur

Overlijdensakte: Gertruij Meijers + Wanroij 15-7-1817, 68 jr., geb. Ledeacker.
Vader Johannes Meijers, moeder Petronella Jans. aangifte werd o.a. gedaan door buurman Peter Baltussen, bouwman. Over een echtgenoot wordt niet gesproken, maar het lijkt me heel goed mogelijk dat Gertruij de vrouw was van Peter Baltussen.

Jeanne1 zei op 8 augustus 2019 om 14:41 uur

Correctie: Gertruij was natuurlijk de vrouw van Baltus, niet van Peter.

Norah zei op 8 augustus 2019 om 16:35 uur

Voor Jan:

begraven Wanroij 18-12-1810, Balthazar Gieben, conjux Gertrudis Meijers.

Jan Lange zei op 8 augustus 2019 om 17:04 uur

Merci, Norah

Norah zei op 8 augustus 2019 om 19:53 uur

Graag gedaan, Jan.

Maarten zei op 8 augustus 2019 om 21:08 uur

hartelijk bedankt

Jan Lange zei op 8 augustus 2019 om 21:29 uur

Hieronder blijkt, waar de naam Balthasar van Baltus Gieben vandaan komt: uit 1e huw. van Maria Peters Ermers.
10.Peter Baltussen, ged. Rijkevoort 12.2.1735, overl. Rijkevoort 13.8.1807, huwt Cuijk 5.6.1757
11.Antonia/Antonet Peters/Martens, geb. St. Agatha, overl. vóór 1807.

20.Balthazar/Baltus Hendriks, overl. Papenvoort Rijkevoort )/begr. St. Anthonis 29.11.1741, huwt vóór 1735
21.Maria Peters Ermers, overl. na 1789. Hertr. Rijkevoort 11.11.1742 Gijsbertus/Gieb Gerrits (overl. vóór 1789).
Ambtman momboirstelling over onm. kinderen van Maria Peters, wed. Baltus Hendriks dd. 21.12.1741.
Dit als aanvulling op nr. 5 Maria Peters Ermers hierboven.

Verder: ORA Wanroij 585 dd. 26.3.1785: 14 Tussen Baltus Gijben, wednr. van Willemijn Wilbers, geass. met Gerardus Peters en Johannes Pouwels, als bloedmomb. over zijn 2 minderj. kinderen m.n. Johanna en Gerardus Baltussen, en Gertruijd Meijers, meerderj. dochter geass. met haar vader Johannes Meijers. Uit te keren aan de kinderen elk f. 100,- alsmede een nieuwe tijkt voor bed, peluw en twee kussens, alsmede 18 ponden ganzenveren.

Jan Lange zei op 10 augustus 2019 om 18:32 uur

Hierbij nog met overl. data Gisbert Gerrits xx Maria Peters/haar eerste huw. met Baltus Hendriks en diens voorgeslacht.
4.Gi(j)sbertus Gerrits , ged. St. Anthonis (St. A.) 10.11.1699, overl. Wanroij 9.10.1780, huwt (1) Wanroij 25.4.1728 Gertrudis Jacobs Duijf. Woont 1731-39 in Ledeacker. Huwt (2) Wanroij/Rijkevoort 11.11.1742
5.Maria Peeters Ermers, overl. Wanroij 29.7.1796. Huwt (1) Wanroij 15.4.1731 Baltus/Balthazar/Theobaldus Hendriks, overl. Rijkevoort/ Papenvoort/begr. St. A. 29.11.1741 (Rijkevoort 10.12.1741). Maria hertr. Gieb Gerits, zie nr. 4.

Voorgeslacht Theobaldus Hendriks x Maria Peters Ermers:
20.Theobaldus/Balthazar/Baltus Hendriks, ged. St. A. 14.12.1701, overl. Papenvoort Rijkevoort /begr. St. Anthonis 29.11.1741/Rijkevoort 20.12.1741, huwt Wanroij 15.4.1731
21.Maria Peters Ermers, overl. Wanroij 29.7.1796. Hertr. Rijkevoort 11.11.1742 Gijsbertus/Gieb Gerrits (overl. W. 9.10.1780).

40.Hendricus Jacobs, ged. SA 26.5.1658, huwt S.A. 12.11.1687
41.Joanna Jans Baltis.

80.Jacobus Peters Martens, overl. SA 10.3.1679, huwt SA jan. 1655
81.Maria Peters Hendriks, overl. SA 23.8.1676.

160.Petrus Martens, overl. SA 4.12.1654.

Jan Lange zei op 11 augustus 2019 om 22:44 uur

Nog een aanvulling op bovenstaande, m.n. n.a.v. nr. 41:
40.Hendricus Jacobs, ged. S. Anth. 26.5.1658, overl. S.A. ? 12.7.1716, huwt S.A. 12.11.1687
41.Joanna Jans Baltis, ged. Venray 11.4.1667, overl. na 1716.

80.Jacobus Peters Martens, overl. S.A 10.3.1679, huwt S.A jan. 1655
81.Maria Peters Hendriks, overl. S.A. 23.8.1676.
82.Joannes Baltussen/Baltis, geb. .ca. 1635, huwt (1) vóór 1656 Jenneke Gaerts Hoenen/Huenen/Hoonen, huwt (2) ca. 1666
83.Agnes/Neeske Reijnders.

160.Petrus Martens, overl. S.A. 4.12.1654.
164.Balthis Jans, geb. ca. 1595, overl. Overloon na 8.11.1658/vóór 7.1.1670. Huwt vóór 1625 Jenneke d.v. Art Dericks (overl. vóór 24.10.1634) en Lijsken Aerts. Hertrouwt ca. 1631-34
165.Metje Hermens Bacx, overl. na 1670/25.4.1675.

330.Hermen Ba(e)cx, geb. ca. 1575. ORA Cuijk 401 dd. 20.4.1630/15.1.1635. Huwt ca. 1605
331.Marteken/Martha Wolters, overl. vóór 1630. Hertr. vóór 11.11.1614 Jan Arnts, overl. vóór 1635.

662.Wouter Thijssen (? Hendrikx) van (de) Camp, vermeld ORA Cuijk 400 dd. 10.2.1570/20.4.1574, overl. vóór 11.11.1614. Huwt ca. 1570
663.Hanriske, overl. na (ORA Cuijk 401) 11.11.1614.

Jan Lange zei op 12 augustus 2019 om 19:05 uur

Ouders Maria Peters Ermers:
21.Maria Peters Ermers, geb. op de Walschert, ged. Beugen 25.11.1706, overl. Wanroij 29.7.1796. Ambtman Cuijk: momboirstelling over onm. kinderen van Maria Peters, wed. Baltus Hendriks dd. 21.12.1741. Hertr. Rijkevoort 11.11.1742 Gijsbertus/Gieb Gerrits, (ged. St. Anthonis 10.11.1699 z.v. Gerardus Peters en Anna Peters en overl. Wanroij 9.10.1780). Hij huwt (1) Wanroij 25.4.1728 Gertrudis Jacobs Duijf. Woont 1731-39 in Ledeacker.

42.Petrus (H)Ermers, woont op de Walschert/Papenfort, huwt vóór 1704
43.Joanna Jacobs.

Jan Lange zei op 12 augustus 2019 om 23:55 uur

Het bewijs dat nr. 40-41 en 82-83 hierboven bij elkaar horen:
ORA Vierlingsbeek 287) dd. 10.3.1708: Nesken Reijnders wed. van Jan Balthasar geass. door Jacobus Rutten haar gekozen momboir, Geurt Jans en Henderisken Willems zijn huisvrouw, Jan Jans en Catharina Christiaens zijn huisvrouw, Peter Thijssen en Ursel Jans zijn huisvrouw, Peter Busch en Peternel Jans zijn huisvrouw, Hendrick Jacobs en Jenneken Jans zijn huisvrouw, Willem Jans en Jeupken Pouwels zijn huisvrouw, Marij Jans geassisteerd door de voorn. Jacobus Rutten als haar gekozen momboir, Aert van Mill getrouwd geweest zijnde met Peterken Jans zaliger. Ook nog Jan van Mill en Hendrick Reijnders bevoegde momboiren voor het onmondig kind van Aert van Mill en Peerken Jans zaliger, hebben voornoemde comparanten getransporteerd op Jan Cornelissen een huis, schuur, schop, bakhuis en hofstad te Overloon met moeshof, boomgaard en bouwland daaraan grenzend. etc.
Gen. Balthis Jans gepubliceerd indertijd in Brabantse Leeuw 2005, jaargang 54 nr. 4 e.v..

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: