skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Barbara Thomassen - Jenneke Peters en de matriarchale lijn

Peter van de Laar vertelde op 23 februari 2021 om 03:36 uur
Barbara Thomassen trouwt te Sint Anthonis 7-7-1716 (get. Joannes Gerards, Wilhelmus Arts) {RK-trouwboek Sint Anthonis 1690-1804; invnr. 10, fol. 497-08} met
Thomas Wolters, ged. Sint Anthonis 26-4-1679, get. Theodorus Segers, Elisabetha Martens {Sint Anthonis doopboek 1632-1690; invnr. 9, fol. 117-01}, overl. Sint-Anthonis 19-3-1739 {RK-begraafboek Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 1690-1821; invnr. 11, fol. 15r02}
zoon van Wolterus Thomassen en Antonia Aerts

Ik heb de doop van Barbara nog niet kunnen vinden.

Waarschijnlijk is Petronella, dochter van Thomas Jansen en Jenneke Peters een zus van haar. Zij is gedoopt te Wanroij 23-12-1689, get. Jan Berchs, Mery Geurts {RK-doopboek Wanroij 1667-1784; invnr. 7- scan 20}
Ook is bekend vader Thomas hertrouwt te Gemert op 26-2-1696 (met toestemming van de pastoor ! van de bruidegom) {RK-trouwboek Gemert 1684-1712; invnr. 12, fol. 85/242} Anna Lucass Ardts (weduwe van Adrianus Bardoull), ws geb. Sint-Anthonis, overl. Sint-Anthonis 31-10-1739 {RK-begraafboek Sint Anthonis 1690-1821; invnr. 11, fol. 15r14}
Hieruit wordt geboren een zoon: Joannes Thomas Jansen Berghs, ged. Wanroij 10-12-1696, get. Joannes Lucas Jans, Maria Jansen {RK-doopboek Wanroij 1667-1784; invnr. 7 – scan 27};
Deze Joannes treedt later op als oom van de kinderen van de minderjarige dochters van Barbara:
4-4-1739
De kinderen van Thomas Wolters en Barbara Thomassen zaliger zijn genoodzaakt om goederen te verkopen tot redding van de boedel en opvoeding van hun minderjarige zusters Peternel en Antonet Thomassen. Tot momboirs worden aangesteld Jan Peskens, oom van vaderszijde en Jan Thomassen, bloedoom van moederszijde. {Ambtman van Grave en het Land van Cuijk; invnr. 58}
2-10-1743
Wijllem Hermans en Johanna Thomesen echtelieden; Jan Peskens en Jan Thomesen beide ooms en bloedmomboirs over de twee minderjarige dochters van Thomas Wolters en Barbara Thomesen zaliger verkopen aan Gerardus van de Weij en Bertie Thijssen echtelieden een huis, schuur, hof en aangelegen bouw- en wei-land op het Ledeacker, oost en zuid Peter Gerrits, west de gemene straat en noord Gerardus van de Weij; stuk bouwland met oost de erve van Herman Jans, west Jan Wijlberts, zuid de gemeente en noord Gerrit Thonissen, groot ongeveer vijftien kleine morgen voor het bedrag van Fl. 1460,--. {Schepenprotocol Ledeacker; invnr. 386, fol. 44-45}

Vervolgens hertrouwt Anna Lucas Aardt (Lucassen) in 1700, waardoor we de achternaam Thomas Jans Berghs kennen:
Wanroij, 10 mei 1700:
Huwelijkscontract tussen Claes Thonissen, jongman te Wanroij, en Anneken Lucassen, eerst weduwe van Ariaen Perdoel en laatst weduwe van Thomas Jans Berghs, wonende te Wanroij, geassisteerd met Aert Lucassen van der Weijden en Jan Jans Berghs als mombers over de twee voorkinderen uit beide huwelijken. Verklaring van de momber van Willem Ariaens dat het land dat hijì van zijn vader heeft verkregen van het kind moet blijven (Inventaris 696, Acteì 198). Regesten op het Notariaat Cuijk: Notaris Rutger de Haen (1696 t/m 1750;ì inventarisnrs 696 t/m 702). {Notarieel protocol Cuijk; invnr. 1}
De twee voorkinderen moeten Willem (uit haar eerste huwelijk) Joannes (uit haar tweede huwelijk) zijn.

Wie kan mij verder helpen met het zoeken naar de doop van Barbara en het huwelijk van haar waarschijnlijke ouders Thomas Jan Berghs en Jenneke Peters.

Thomas Jan Berghs is, zeer waarschijnlijk als zoon van Joannes Jan Berghs en Maria (Merry) Godefridus (Geurts) Duijnen (Duinge), gedoopt te Oeffelt 22-5-1656, get. Henricus Vimmers (koster), Petronella (vrouw van Alardus van Kempen) {Doopboek Oeffelt 1636-1811; invnr. 3, fol. 134-09}, overl. < 1700
Mogelijk is hij als overledene ingeschreven als Thomas Janssen: overl. Wanroij 10-8-1697 {RK-begraafboek Wanroij 1695-1722; invnr. 1, fol. 65r}
Over de familie Berghs is het nodige te vinden.

Over moeder Jenneke Peters weet ik vrijwel niets. Ze zal uiteraard voor 26 februari 1696 zijn overleden. De streek rond Mill en Wanroij komt het meest in aanmerking.
Haar afstamming is van des te meer belang omdat zij het voorlopige eindpunt vormt van de matriarchale lijn van mijn twee achternichtjes, die al over 14 generaties gaat. Alle informatie is dus welkom !

Reacties (4)

Tiny van der B. zei op 23 februari 2021 om 10:54
Dopeling
Barbara Tomassen geboren 28-02-1691 Sint Anthonis
Vader
Walterus Tomassen
Moeder
Antonetta Arts

Dit is een mogelijkheid

Groeten, Tiny
Jan Lange zei op 23 februari 2021 om 11:08
Dat zijn de ouders van Thomas Wolters met wie Barbara Thomassen trouwt, Tiny.
Cornelis
Cornelis zei op 23 februari 2021 om 12:41
Sint Anthonis begraafboek 1690-1821
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB begraafaktePlaats: Sint Anthonis
Overledene
Barbara Thomassen
overleden op 30-12-1736 te Sint Anthonis.
Diversen: Ex Leacker.

echtgenote van N.N.
Peter van de Laar zei op 23 februari 2021 om 15:18
Weer een bewijs dat het meedenken op afstand helpt!

Jan Bercx (=Berchs/Berghs) wordt in onderstaande akte uit 1701 nog eens genoemd als bloedmomboir over de kinderen van Jenneke Peters. Nu echter met vermelding van de vermoedelijk ouders Peter Hermens en zijn vrouw Marijke. Ook een oudere akte uit 1687 sluit hierbij aan.

30-12-1701
Aktenr.113 De erfgenamen van Peter Hermens en zijn vrouw Marijke ; Geurt Peters en Willem Peters als momb. over de kinderen van Lijske Peters; Weijndel Peters; Theunis Derx als bloedmomb. van Peerke Peters; Peter Janssen als bloedmomb. van vaders kant van Lijsken Peters; Jan Bercx, bloedmomb. over de kinderen van Jenneke Peters; Willem Jans als bloedmomb. over de kinderen van Weijndel Peters, als momb. van vaderszijde; Zeger Janssen als momb. van Merrij Peters; Reijn Aerts en Geurt Teunissen Bongards, momb. van alle kinderen van moederszijde; Geurt van Dijk, Willem Peters en Jacob Ansems van den Elsen, zich sterk makende voor Jan Peters, uitlandig zijnde, en zijn verdere erfgenamen. Zij dragen over aan Reijn Teunissen en zijn vrouw Marij Ebben een huis, hof en bakhuis met 1 mergen en 2 hond bouwland, gelegen te Wanroij, e.z. de Beek, a.z. de gemeene straat, e.e. Lisbeth Jordens. Voor de som van f. 1035,-. {Schepenprotocol Mill; invnr.543, fol. 173-175}

4-2-1687
Merinecke, wed. van Peeters Hermens; Gerrit Peters; Hermen Peters; Jan Peters en zijn huisvrouw; Willem Peters; Peercke Peters; Jenneke Peters; Weijn-del Peters zijzelf en Jenneke Peters; Maria Peters; Marten Hermens, Huijbert Hermens, Jan Thonissen Reinder Aerts en Ermert Dircks als momb. over bovengenoemde onmondige kinderen. Zij dragen over aan Gerrit Jans en zijn vrouw Methje een huis, schuur en bijgehorend bouw- en weijland, groot zes mergen, onder Wanroij, e.z. Jacob Ansems, a.z. Jan Jans en Wolter Peters. Met e.e. Jan (naam niet vermeld) a.e. de gemeene straat. Voor de som van f. 2023,- {Schepenprotocol Mill; invnr. 543, fol. 19-20}

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: