bonaerts

vertelde op 17 april 2012 om 21:21 uur

ben vast gelopen op Alexander Bonaerts gehuwd met Anna v Bergen (Bercgom) en een tweede huwelijk met Adriana Peeter v d Broeck, ik vind nu een zekere Jacobus Bonaerts gehuwd met Anna Reynier en de meter van hun kind Jacoba is een zekere Joanna Peters zou dit een iets met de tweede vrouw te maken hebben en is Jacobus mss een broer van Alexander?,

Reacties (38)

Dorethé zei op 17 april 2012 om 22:10 uur

Allereerst, het is altijd goed om plaats en periode te vermelden. Het gaat om het paar Alexander Bonarts en Anna van Bergom in 1630 in Geldrop gehuwd? Ik vermoed dat Gisbertus, gedooopt in feb 1631 in Breda hun eerste zoon is (moeder volgens de index Anna van Kercken). Verder nog een Adrianus en een Joannes.
Alexander en Adriana laten vanaf 1644 kinderen dopen: Anna, Gertrudis, Jacobus, Margarethe, Gertrudis, Joannes; laatste in 1658.
Alexander zal zeker een jaar of 10 ouder zijn geweest dan Adriana.
Bij de doopgetuigen zijn een aantal personen te vinden die mogelijk familieleden zijn, o.a. Elisabeth Boonarts en Gisbertus Bonart (zou ook de oudste zoon uit het eerste huwelijk kunnen zijn). Alles te vinden via de zoekmachine BHIC. Kijk ook eens op de site van Stadsarcief Breda, daar mogelijk meer te vinden. Ik heb de indruk dat het een familie was waarin een aantal chirurgijnen te vinden zijn.

Dorethé zei op 17 april 2012 om 22:10 uur

Op www.isis.breda.nl vind ik het volgende:

Alexander Bonaerts Poorter op dinsdag 23 april 1630 Nivelle (gb)
Datum inschrijving poorter: 1630/04/23
Naam poorter: Bonaerts
Voornaam poorter: Alexander
Beroep poorter: chirurgijn
Herkomst poorter: Nivelle (gb)
Bron: 1-1a 2111/444
Bron: Poorterboeken 1534-1632
Archief: I-1a inventarisnummer 2111
Oud Administratief Archief Stad Breda

Hij is dus afkomstig uit Nijvel.

Mariette zei op 18 april 2012 om 21:18 uur

deze gegevens heb ik allemaal gevonden al gevonden over Alexander maar ik kan niet vinden of petrus bonaerts gehuwd met ida schoomans( deze vrouw is wed en vorige echtgenoot is David Stokermans) een broer kan zijn van alexander. Ik kan niets meer vinden van familie in eerste graad van Alexander geen broers of zussen of ouders , weet dat ie poorter was en chirugijn maar voor de rest vind ik nergens niks meer waar zou ik nog ergens iets van kunnen vinden ???

Dorethé zei op 19 april 2012 om 00:33 uur

Alexander kwam volgens het poorterboek uit Nivelle (Nijvel), dus wellicht is daar meer te vinden...

Helena zei op 19 april 2012 om 07:43 uur

Om meer te vinden van Alexander zul je idd. in Nijvel moeten beginnen.

Gijsbertus was een zoon uit het eerste huwelijk van Alexander Bonaerts en Anna van Bergen [Berchem]. Er was nog een zoon Adriaen.

Judith van Berchem een zus van Anna van Berchem(gehuwd met Alexander Boonaerts). Judith van Berchem dus een tante van Gijsbert Bonants, zie bijv. deze links [er zijn er meer te vinden]:
http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/steenweg,%20hooge%2025.0.htm
http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/orthenstraat%20-36.htm
En dit interessante artikel:
*De geschiedenis van ‘De Meierijsche Kar’ in Oss* - Hans Pennings, Archeologische Werkgroep Oss.
http://www.dewerkendemensoss.nl/pdf/tussentijds2006_1.pdf
waarin o.a. : '1653 ..De goederen die door haar broer zijn opgedragen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, vermaakt zij aan Gijsbert en Adriaen Boonaerts, zonen van Mr. Alexander Boonaerts en Anna van Berchem...'
Mogelijk was de vader van Alexander een 'Adriaen'? [omdat de andere zoon uit eerste huwelijk - Gijsbert- wrsl. naar de andere grootvader vernoemd werd?]

Mariette, - ook nog terugkomend op je eerste vraag over Jacobus Bonaerts en Anna Reynier: Volgens de inschrijving in de Doopboeken van Breda werd Jacobus in 1671 alleen genoemd als de vader van de tweeling welke als 'onwettig' genoteerd werd.
Dan waren de ouders dus niet gehuwd.
In 1675 huwde wel een Jacobus Bonaerts (jm van Breda) met Maguette Colijer. Deze Jacobus zal niet eerder gehuwd zijn geweest, [nemen we aan..]. Dit echtpaar laat in 1677 wel een kind Alexander dopen (rk). Mogelijk was deze Jacobus de zoon (geb. in 1650) van Alexander en Adriana.

Mariette zei op 19 april 2012 om 16:07 uur

hoi Helena, ben weer een stuk wijzer geworden, maar wat is Petronella van Judith en wie zijn de broers en zussen van Alexander daar blijf ik op steken . die van Anna van Berchum weet ik nu maar voor de rest vind ik niks meer
Groetjes

Helena zei op 19 april 2012 om 23:40 uur

Judith van Berchem werd er even bij gehaald omdat uit haar testament enz. duidelijk was dat ze een tante was van de twee zonen van Alexander Bonaerts uit zijn eerste huwelijk met Anna van Berchem. Zo kun je Anna van Berchem dus ook plaatsen in die familie Van Berchem. - Wie bedoel je met Petronella?

Wie de eventuele broers en/of zussen waren van Alexander: Daarvoor moet je eerst de namen van de ouders zien te vinden en weten of zij meerdere kinderen gekregen hebben. Zoeken in de DTB van Nijvel [indien van deze oudere periode bekend en bewaard gebleven..daarmee ben ik niet bekend? Misschien eens informeren bij het Rijksarchief in Brussel?]. Je weet zeker wel dat je bijna aan het begin van de DTB periode bent gekomen en dat je meer in secundaire bronnen moet zien te vinden om verder terug te komen. [indien die er zijn en deze familie daarin voor zal komen...?].

Heb inmiddels gezien dat je een eerdere vraag had over de stamboom Boogers. Weet je zeker dat deze familie Boogers uiteindelijk terug gaat naar deze Alexander Bonaerts? Waar trokken zijn zonen naartoe en heb je hen en hun eventueel nageslacht goed kunnen volgen?

Boogers is een 'adresnaam' verwijzende naar 'boomgaard'. Terwijl de naam Bonaerts toch heel anders lijkt. Verder kunnen er wel eens 'vergissingen' ontstaan zijn door een verkeerd noteren van de naam, een letter vergeten of toegevoegd enz...
http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/FpageBo.htm
Bonaert(s), -aers, Boonaard, -aert(s), Bona(r), Bonnard, -ast, -ert
1. Patroniem uit het Latijnse bonus (goed) en het Germaanse hard (sterk).
2.Via 'boongaard' soms ook een variant van Bogart
Tja, het zou dus wel kunnen.

Helena zei op 20 april 2012 om 07:29 uur

Het lijkt erop dat Petrus Bonaerts gehuwd met Ida Schoormans (in 1666) eerder een zoon of een neef (oomzegger) van Alexander(sr.) was; geen broer ofwel het moet een veel jongere broer zijn geweest?
Pas wanneer je de doop gevonden hebt weet je het natuurlijk.

Petrus Bonaerts en Ida Schoormans laten vanaf 1673 kinderen dopen (rk) in Breda terwijl Alexander gehuwd met Adriana van den Broeck kinderen laten dopen (rk) in Breda tussen 1644 en 1658. Mogelijk zijn er meer kinderen elders nog gedoopt?
Zit toch eerder een generatie verschil tussen, lijkt mij.

Verder zijn een Adrianus,Gisbertus en Anna Bonaerts doopgetuigen bij de kinderen van Petrus en Ida. Ook is de echtgenote van Gisbertus (Agnes van Meerwijck) meter bij doop van een kind van Petrus en Ida.
Er zal wel een relatie zijn: Mogelijk zijn ze broers / zus van Petrus, of neven /nicht ?
Maar Adrianus (zoon uit eerste huwelijk van Alexander B. en Anna van Berchem) kan bijv. ook de vader van Petrus zijn geweest? [lettende op naam van eerst kind van Petrus gedoopt in 1673...alhoewel...ze kunnen voor 1673 ook al kinderen gekregen hebben; Petrus en Ida huwden immers al in 1667. Ida Schoormans had een kind uit eerste huwelijk (1666)].
Petrus was ook chirurgijn; wel een beroep wat Alexander dus ook uitoefende.

Misschien is er iets te vinden in het ORA? Na het overlijden van Alexander sr. soms een testament gevonden?

Norah zei op 20 april 2012 om 20:55 uur

Ik wil geen spelbreker zijn, maar ik heb ook het idee dat het twee verschillende namen zijn.

Bonaert was oorspronkelijk een patroniem, en Bogaards/ Boogers niet. Ben je er zeker van dat men nergens is afgedwaald? Dus meer naar deze tijd toe gerekend. Wanneer is die -g in -n veranderd?

Mariette zei op 21 april 2012 om 16:40 uur

de naams verandering gebeurde bij de kinderen van Joannes Van den Bogaert gehuwd met Johanna Maria Verbeeck : deze hadden 7 kinderen de eerste 6 kinderen noemden Boogaerts en het laatste kind heette Joannes baptista Boogers
de Vader van Joannes Van den Bogaert heette Petrus ( Pierre Pieter ) Bogaerts gehuwd met Elisabeth Van Duijschen
Deze ( Petrus) zoon van Joannes (Jan Adrian) Bogaerts (van den boagert) gehuwd met Maria Peeters
Deze Joannes (Jan adrian)Bogaerts is de zoon van Joannes Bogaerts(BOONAERTS) gehuwd met Anna Van Hulst
en deze is dan weer de zoon van ALESANDER BOONAERTS gehuwd met Anna van Bergen
dus ik hoop dat dit toch klopt want anders ...;

Norah zei op 21 april 2012 om 22:48 uur

Jan Bogaers, gehuwd met Anneken van der Hulst, was weduwnaar van Adriaentjen Joost Martenssen.
Hij trouwde met de laatste op 07-08-1667 te Breda, onder de naam Jan Janssen Boogaerts, dus zijn vader heette ook Jan Bogaaerts.
Hiervoor(eerste huwelijk?) was hij getrouwd geweest met Antonia Janssen Schellaerts. Naar dit huwelijk zoek ik nog, dus Alexander Bonaerts was niet zijn vader, het was ene Jan.
Wordt vervolgd...

Norah zei op 21 april 2012 om 22:54 uur

Vond het ineens:

Jan Janse Bogaarts

trouwt te Etten-Leur op 10 maart 1655 met

Theunisje Jansse Schillaart.


Norah zei op 22 april 2012 om 12:15 uur

Van deze akte is een scan gemaakt, kun je zo inzien bij het Regionaal archief Tilburg. Wel aanklikken -Reg.archief West-Brabant- onderaan.
Alleen, ik kan dit nooit goed ontcijferen, waar kwam men vandaan? Dacht dat de bruidegom(was zijn eerste huwelijk) uit Den Bosch kwam, kan me echter vergissen!
De naam Schellaerts/ Schellart enz. is de juiste, niet Schillaart.

Mariette zei op 22 april 2012 om 21:54 uur

Wat ik raar vind is dat hij (Joannes janssen Bogaerts) trouwde op 7/8/1667 met Adriaentjes maar dat hij op 29/7/1668 met Anna trouwt, is dus maar een jaar met Adriaentjes getrouwd of zit ik verkeerd.( is hij 3x getrouwd??)
Nu is dus de vraag wie zijn zijn ouders

Helena zei op 22 april 2012 om 23:43 uur

Mariette, - je zat voorheen echt op het verkeerde spoor. Bonaerts is een toaal andere naam. Dat vermoeden kwam al snel bij me op toen ik je vraag over Boogers zag staan.

Het klopt helemaal wat Norah gevonden heeft!

Mariette, - wanneer er 'weduwnaar of weduwe van' bij een huwelijk staat in die jaren dan kun je er wel haast zeker van zijn dat voorafgaande echtegnoot/echtgenote slechts kort daarvoor overleden zal zijn. Soms zelfs maar enkele weken tussenin. Zie het mede als 'kwestie van overleving', of 'wie zorgt er voor de kinderen' en voor 'verder nageslacht'..['noodzaak'].

De namen van de eerdere echtgenotes van Jan Janssen Bogaerts zie je bij elke volgende huwelijksinschrijving.
Inderdaad in totaal 3x gehuwd geweest wat echt niet uitzonderlijk was.

Wanneer je via Stadsarchief Breda zoekt dan kun je ook de scans van deze inschrijvingen inzien.
Alleen voor dat eerste huwelijk in 1655 (in Etten-Leur) vind je de scan bij het andere archief.
http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/ of via de site van http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie en dan idd de andere boxes ook aantikken.

Je kunt uit deze inschrijving opmaken dat in 1655 beiden niet eerder gehuwd waren want er staat bij *j.m.* en *j.docht.[er]*. Bij dat eerste huwelijk in Etten-Leur staat Jan Janse Bogaarts als afkomstig van Hartel en Theunisje Jansse Schillart als afkomstig van Etten. Beiden hier [=in Etten(-Leur)] woonachtig.
[Hartel is een gebied /polder; ik meen toendertijd toch meer onder nabijgelegen Terheijden; 'google' even op deze naam dan vind je wel wat meer]
Weet zo niet meteen te zeggen waar de mensen van de Hartel 'ter kerke' gingen voor Dopen, Trouwen en Begraven. Mogelijk toch ook in Etten, ofwel in Terheijden? In eerste instantie dan via het Regionaal archief Tilburg zoeken (met de boxes aangevinkt zodat ook in die andere archieven gezocht wordt).

De vader van Jan *Janse* BOgaarts was zeker een Jan (of Joannes).
De vader van Theunisje *Jansse* Schillaart was ook een Jan of Joannes.

Aan de namen van de kinderen en de doopgetuigen (uit de 3 huwelijken) zou je wel een en ander kunnen aflezen.

Helena zei op 23 april 2012 om 04:57 uur

Toch nog eens terug gekeken bij wat je eerder schreef. Zijn er nog andere incorrecte aansluitingen gemaakt en zitten we soms nog op een verkeerd spoor?

We zijn met je in gaan haken bij wat je opgaf: Het huwelijk Joannes Bogaerts en Anna van Hulst. Maar mogelijk moeten we toch nog even verder terug (vooruit in tijd dan).

Je schreef op 21-04-2012, 16:40 uur nl. het volgende en dat zette mij weer aan het denken : '..Deze Joannes (Jan adrian)Bogaerts is de zoon van Joannes Bogaerts(BOONAERTS) gehuwd met Anna Van Hulst '

Die Bonaerts hier even buiten beschouwing gelaten, maar alleen gelet op het patroniem wat jij hier gaf : Jan *Adrian* Bogaerts...

Waar heb jij dat 'Adrian' dan gevonden?
Want juist dát verwijst niet naar een vader die Jan heette, maar naar een Adriaen als vader..

Wat stappen terug [ vooruit in tijd ] en aan de hand van wat je prijs gaf:

1. Joannes van de Bogaert en Johanna Maria Verbeeck [geh. in ? waar ? ] . Kregen - volgens jouw gegevens dan 7 kinderen waarvan het laatste kind als Boogers werd genoteerd.

Volgens jouw gegevens was deze Joannes de zoon van het volgende echtpaar [hoe weet je dit? ben je daar heel zeker van?]:
2. Petrus van de Bogaert en Elisabeth van Duijschen [zag dat zij gehuwd zijn in 1742 in Breda; bruid genoteerd als Van Duijselen]. En de volgende kinderen van hen gedoopt in Breda:
Joannes 1743 -- idd een zoon Joannes..
Francisca 1744
Adriana 1747
Catharina 1749
Anna Nicolasina 1751
Paulus 1753
Maria Anna 1755
Paulina 1758
Mogelijk waren er meer kinderen?

Vraag: Komen een van deze andere kinderen dan wel eens voor als doopgetuigen bij de kinderen van Joannes van de Bogaert en Johanna Maria Verbeeck? [dus als ooms/tantes van dopelingen?]

Deze Petrus van de Bogaert was - volgens jouw gegevens die je hierboven gaf [21-04-2012, 16:40 uur] - dan een zoon van een een Jan ADRIAN Bogaerts en een Maria Peeters.
Hoe weet je dat zo zeker? Komen zij voor als doopgetuigen, komen de broers en zussen van Petrus ook wel eens voor als doopgetuigen bij de dopen van zijn kinderen? Wordt er wel eens naar verwezen in andere aktes?

Joannes [A.] Bogaers en Maria Peeters laten idd. een zoon PETRUS dopen in 1718 in Breda. Het zou dus wel kunnen..
Maar je moet wel heel zeker zijn dat dit de ouders waren en dat kun je meestal wel vinden aan de hand van doopgetuigen bij de kinderen. Dat zou ik dan toch nog eens ontroleren.

Dit laatste echtpaar [Joannes A. van de Bogaers en Maria Peeters ] gehuwd in 1708 in Breda. En volgens die inschrijving was de bruidegom idd een zoon van een Adriaen Bogaers.

Let op: Indien je zeer zeker bij dit echtpaar uit gekomen bent dan kun je niet de stap verder terug in tijd maken naar een Jan Boagerts gehuwd met Anna van Hulst, maar moet je veel eerder naar een vader ADRAEN Bogaerts (variant) zoeken.

Er was overigens nog een Joannes Adriaen Bogaerts rond die jaren; hij huwde in 1714 in Princenhage met Petronilla Packie (Paqui). Weet zo niet of hij soms ook een zoon Petrus liet dopen.

Helena zei op 23 april 2012 om 07:08 uur

Mariette, - Wat weet je met zekerheid van Joannes van den Bogaert en Joanna Maria Verbeeck? Heb je hun huwelijk gevonden en overlijden? Staat bij huwelijksinschrijving soms bij waar de bruidegom en bruid vandaan kwamen? [staat er bij rk huwelijk meestal niet bij; wel bij ng huwelijk soms een hint of bij huwelijk voor de Schepenbank] Staan bij de overlijdensaangiften ook de namen van hun ouders vermeld? Door wie werd de aangiften gedaan? [buren kenden soms ook de namen van de ouders niet]. Misschien moet je daar eens opnieuw beginnen...

Je hebt de namen van de 7 kinderen. Ken je ook de namen van de doopgetuigen? Die zijn belangrijk om familie-realties te vinden. Werden er ook kinderen naar de wederzijdse grootouders vernoemd? Enz.

Norah zei op 23 april 2012 om 21:07 uur

Mariette, je zult ons wel lastig vinden :), maar het moet natuurlijk wel allemaal kloppen...
Je bent dus beland in 1742 in Breda, huwelijk Petrus van den Bogaert met Elisabeth van Duijsel(en). En is dit correct? Maar het vervelende hiervan is dat er diverse Petrussen geboren waren, dacht zelfs drie rond die tijd. Ik denk ook dat de vader Joannes was, maar net als Helena dat aangeeft, controleer de doopgetuigen. En als er een tweede naam was, dan was dit in die jaren altijd een patroniem, zelden een tweede voornaam. En aan een patroniem heb je vaak veel.
Mvg, Norah

Mariette zei op 23 april 2012 om 21:56 uur

ik heb veel uitgehaald uit isis stadsarchief Breda:
Petrus (van den) Bogaert kwam uit een gezin van 10 kinderen

Zus Adriana van den Bogaert 27-10-1708
Cornelia van de Bogaert geboren 28-6-1711 en getuigen bij de geboorte van het tweede kind van Petrus genaamd Francisca 3-12-1744
Catharina van den Bogaert geboren op 25-11-1712 en getuigen bij het derde kind van Petrus genaamd Adriana 7-2-1747
Adrianus van den Bogaert geboren op 21-08-1716 getuigen bij 4de kind Catharina geboren op 19-03-1749
en volgens mijn gegevens zijn bij het 7de en 8ste kind van Petrus de eerste twee kinderen van Petrus getuigen namelijk Joannes en Francisca
Op 31-12-1718 is Petrus geboren
vader: Jan Bogaerts
Moeder: Maria Peeters
Peter: Joannes Hulsemans
Meter: Joanna Peeters
De ouders van mijn Bedovergrootouders waren Joannes Boogers gestorven op 15-12-1813 gehuwd metJoanna Maria Verbeek
deze akte heb ik gevonden in Antwerpen in het archief zelf; (mijn grootouders zijn namelijk van Arendonk afkomstig)en daar heb ik ook de overlijdensakte van Joannes Boogers gevonden (geschreven Jean Baptiste Boogaerts ) en daar staat ook vermeld over Breda en bij zijn kinderen gebeurt de naams verandering; van een geboorte in 1780 en een geboorte in 1778 ( van Boogers naar Boogaerts)
maar nu ben ik toch ook zeker dat Alexander niet juist is, alvast bedankt

Helena zei op 24 april 2012 om 05:56 uur

Het lijkt er idd. op dat twee personen 'Van den Bogaert' in de 1776 van Breda naar Arendonk trokken [is Joannes soms kort daarna gehuwd?]

Plaats: Breda
Bron: GA Breda
Archief: OAB(1-1a) nr. 2131, folio: 52
Datum: 1776-06-10
Registratievorm: afgegeven borgbrief
Brief naar: Arendonk
Naam BORGBRIEFBEGUNSTIGDE: Johannes van den Bogaert
en dan een paar weken later:
Datum: 1776-08-27
Registratievorm: afgegeven borgbrief
Brief naar: Arendonk
Naam BORGBRIEFBEGUNSTIGDE: Paulus van den Bogaert

Mogelijk waren zij broers van elkaar , maar dat kun je uit de borgbrieven niet op maken. Ook niet wie hun ouders waren.

Waar je wel weer wat (familie)relaties uit zou kunnen halen zijn de not. aktes van begin 19de eeuw (testament en mogelijk verdeling nallatenschap?] :
Bron: Not. Archieven Breda, 1800-1810
Inventarisnummer: N 1063, folio: acte 13
Datum: 1800-04-29
Naam partij: Johannes Bogaars
Soorte akte/trefwoord: testament
Bijzonderheden: Boogaars. Gehuwd met Johanna Maria Verbeek

In dezelfde akte [ zoek via ISIS] komen de volgende andere partijen voor:
Adriana Boogaars, bejaard en ongehuwd
Paulus Boogaars
Adrianus Boogaers, minderjarige zoon van Paulus Boogaers
Petrus Boogaers, minderjarige zoon van Paulus Boogaers
Mogelijk nog wat aanwezige getuigen?: Leonardus de Haan, stokhouder, mr.glazenmaker en verver; Pieter de Kok, mr.broodmaker

En dan nog een andere akte uit 1803, wrsl na overlijden van een Adriana Bogaers in 1803:
Bron: Not. Archieven Breda, 1800-1810
Inventarisnummer: N 1347, folio: acte 43
Datum: 1803-04-02
Naam partij: Adriana Bogaers +
Bijzonderheden: overleden te Breda 1803-03-16

In dezelfde akte komen verder deze namen nog voor:
Johannis Boogaers, broer van Adriana Boogaers- overleden 1803-03-16
Johanna Maria Verbeek, echtgenote van Johannes Boogaerts [was nog in leven?]
Maria Johanna Boogaers
Catharina Bogaers
En dan de mogelijk aanwezige getuigen?
Leonardus de Haan, stokhouder, mr.glazenmaker en verver; Pieter de Kok, mr.broodmaker.

Gaat het in deze bovengenoemde aktes om jouw voorouders? Hopelijk staan er doopdata of wat leeftijden bij? Dan heb je toch wat meer 'houvast'.

Mariette zei op 24 april 2012 om 08:22 uur

Amai ben blij dat ik iemand gevonden heb die me verder helpt t is nie gemakkelijk maar jij weet blijkbaar veel meer waar ik moet zoeken dan ik , ga het vanavond verder onderzoeken maar not arch breda daar kan ik nie zo mee overweg weet nie goe hoe het werkt

Helena zei op 24 april 2012 om 11:02 uur

Mariette, - je kunt deze aktes niet online in zien, maar je zou ze op kunnen vragen bij het Stadsarchief Breda. De afgegeven Borgbrieven zijn wel online in te zien. Er staat bij deze twee personen niet veel meer dan naam, datum en waar naartoe.

Mariette, je schreef op 23-04-2012, 21:56 uurhet volgende: ' Joannes Boogers gestorven op 15-12-1813 gehuwd metJoanna Maria Verbeek
deze akte heb ik gevonden in Antwerpen in het archief zelf; (mijn grootouders zijn namelijk van Arendonk afkomstig)en daar heb ik ook de overlijdensakte van Joannes Boogers gevonden (geschreven Jean Baptiste Boogaerts ) en daar staat ook vermeld over Breda ..' -- Bedoel je hiermee dat de overledene werd aangegeven als 'Jean Baptiste' of heb ik je verkeerd begrepen? In de Franse periode mag je wel Jean ipv Joannes verwachten, maar Jean Baptiste is toch wel iets meer. Hebben we soms te maken met een andere Joannes? Of weet je dit heel zeker [namen van ouders hierbij vermeld]?

En: Wie was dan Paulus van den Bogaert die peter was bij de doop van Paulina, de dochter van Petrus vdB en Anna Elisabeth van Duijselen, in 1758 in Breda?

Mariette zei op 24 april 2012 om 13:53 uur

zal eens van het begin beginnen:
mijn grootvader: Hendrik Henricus Boogers 1883-1980 gehuwd met Anastasia Maria de Proost 1885-1971

Zijn vader Henricus Boogers geboren 4-7-1835( akte heb ik vanuit archief Antwerpen) gehuwd met Elisabeth Janssen geboren 17-2-1849

Deze is dan weer de zoon van joannes Baptista Boogers geboren 14-11-1792 en gestorven 21-4-1844 (deze akte komt ook uit Antwerpen)
gehuwd met Anna Catharina Joris

Deze is weer een zoon van Jean Joannes Boogaerts geboren 27-1-1743 en gehuwd met Joanna Verbeeck

Deze is dan een zoon van Pierre Boogaerts geboren 31-12-1718 en gehuwd metElisabeth van Duysel

over deze gegevens ben ik zeker

dus nu zal het zoeken worden of zijn vader Joannes Jan Adriaen Bogaerts is

Norah zei op 24 april 2012 om 17:25 uur

Bij oudste kind van Petrus van den Bogaert met Elisabeth van Duijselen, was ook Cornelia van den Boogaert doopgetuige, dus in 1743 in Breda.
Je kunt zo de akte online zien bij digitale stamboom Breda.
Was je ook zeker van doopdatum Pierre op 31-12-1718?

Mariette zei op 24 april 2012 om 19:50 uur

wat ik doorgekregen heb van een neef van me: petrus (pierre) bogaerts ook genaamd pieter, geboren te Breda gedoopt aldaar op zaterdag 312-12-1718, overleden na woensdag 25-2- 1789, minstens 70 jaar en 56 dagen oud, zoon van JOANNES ADRIAEN BOGAERS en MARIA PEETERS

Petrus is getrouwd op zondag 15-4-1742 (getuigen waren Joanna de Jongh en Adrianus Verhept) op 23 jarige leeftijd met Elisabeth Van Duijsel geboren rond 1720, overleden te Breda op woensdag 25-2-1789
HIERUIT ZIE IK DAT BEIDE OUDERS GELIJK ZIJN GESTORVEN??
dan schrijft hij: Breda DTB-nr 15,folio 194 RK Dopen Nieuwstraat
op de doopakte is petrus vermeld als Petrus Bogaerts en zijn vader als Jan Bogaerts, verder is als 4de getuige Anna van den Berge

Norah zei op 24 april 2012 om 20:48 uur

Mariette, het is niet zo simpel,
maar we doen ons best.

Bij de doop van Petrus in 1718(Breda) was er ook de getuige Joannis Hulsemans, loco.
Deze Jan Hulsemans was getrouwd met Maria Boogers op 17-09-1713 te Ginneken en Bavel. Maria was geboortig van Ginneken !, en nu denk ik dat zij een zus was van Petrus' vader, nl. Jan Adriaan Bogaers. Is dat juist?, dan kom je in Ginneken uit, en dan kunnen zijn ouders wel zijn: Adrianus Bogaerts, gehuwd met Maria Adriani.
We zijn dan in de jaren 1670/ 1680 beland, en dan wordt het een stuk moeilijker door het gebruik van slechts patroniemen.
Tenslotte was Anna Elisabeth van Duijselen, gedoopt op 04-05-1721 te Breda, als dochter van Nicolaas van Duijselen en Joanna Catharina Hofmans.
Ik weet niet zeker of de ouders tegelijk overleden zijn, het kan ook betekenen dat hij op die datum nog leefde toen zijn vrouw stierf. Is wat onduidelijk.

Mariette zei op 24 april 2012 om 21:11 uur

de vader van Petrus Bogaerts, JOANNES ADRIAEN BOGAERS ( ook JAN genoemd) moet geboren zijn rond 1683 de bruid Maria Peeters woonde te Breda in de Houtstraat , bij het kerkelijk huwelijk van Jan Adriaen Bogaers en Maria Peeters word Jan vermeld als Joannes Bogaerts, bij het wettelijk huwelijk als Jan driaen Bogaers
GA Breda DTB III-105 nr 98, folio 26 trouwboek RK Nieuwstraat, parochie Hl; Antonius te Breda

Helena zei op 24 april 2012 om 23:40 uur

Bij de huwelijksinschrijving (nh) van Jan Adriaen Bogaert en Marie Peters in 1708 Breda staat in de marge [ zie scan]: ' Attestie gegeven om ook tot Ginneken gekondigd te worden'. Duidelijk dat een van hen in Ginneken woonachtig was. Meestal werd in de woonplaats van de bruid gehuwd; neem aan dat de bruidegom in dit geval idd. van Ginneken afkomstig was.

Hun oudste zoon werd Petrus gedoopt (1710), wrsl. vermoemd naar de vader van Maria [Peeters]? Zulke vernoeming ging voor wanneer nl de andere grootvader (vader's zijde) nog in leven zou zijn op dat moment en de andere niet. Hun tweede zoon werd Adrianus gedoopt (1716), wrsl. vernoemd naar de vader van Joannes? Deze kinderen zijn wrsl. jong overleden, want ook een latere zoon werd Petrus gedoopt (1718) en een Adrianus (1724).

Helena zei op 25 april 2012 om 01:24 uur

En wanneer je doorgekregen hebt dat Petrus Boagaerts overleden is NA 25-02-1789...dat wil dan zeggen dat hij [volgens die persoon] op die datum nog in leven was. Op die datum is wel de echtgenote overleden:
Plaats: Breda
Bron: GA Breda
DTB-nr: 70
, folio: 36 v
Begraafdatum: 1789-02-28
Datum overlijden: 1789-02-25
Soort bron: bg/ov
Naam begravene: Anna Elisabeth van Duyselen
Man/Vrouw: v
Relatie: huisvrouw van
Naam relatie: Pieter Boogers
Opmerkingen: begraven hervormde Grote Kerk Breda 1769-1811
Hieruit kun je echter niet met zekerheid concluderen dat Pieter in 1789 nog in leven was ook al staat er 'huisvrouw van' bij en niet - wat je mogelijk verwacht had- 'weduwe'. Ik vermoed dat Pieter zelfs eerder [in 1787?] overleden is.

Helena zei op 25 april 2012 om 02:56 uur

Kan ook later zijn geweest, maar zeker niet op dezelfde dag anders zag je wel een aparte vermelding in het Begraafboek.

Norah zei op 25 april 2012 om 17:04 uur

Zoals hier bevestigd wordt, kwam Jan Adriaan Bogaers hoogst waarschijnlijk uit Ginneken, een dorp ten zuiden van de stad Breda.
Kijk je nu naar de namen in deze tak van de familie, dan beland je bij Adriaantje Adriaan Boogaarts(van den Bogaert), gehuwd op 26 mei 1709 te Ginneken-Bavel, met Hendrik Antonij van Meer/ Meir. Bruid was afkomstig en geboortig uit Ginneken. Bij haar doop dus, in Ginneken, stonden de ouders vermeld als Adrianus Bogaerts en Maria Adriani. En dan was er ook nog Maria Boogers, zoals hierboven vermeld, gehuwd met Joannis Hulsemans. Dit waren dus twee gezusters van Jan Adriaan?
Alleen is het verwarrend, dat er nóg een Jan Adriaan Bogaerts in diezelfde tijd voorkwam, die getrouwd was met ene Petronella Paqui( niet te verwisselen).
Het beste is altijd de doopgetuigen na te gaan! En om de scans te zien kun je beter bij de digitale stamboom Breda kijken, bij ISIS Breda zijn geen scans direct beschikbaar( voor zover ik weet).
Mvg, Norah

Mariette zei op 25 april 2012 om 19:25 uur

amai wordt ingewikkeld , maar ik versta hier uit dat dus de ouders van Petrus Boogaerts & Van Duysel Elisabeth NIET Joannes Jan Adriaen Bogaert & Peeters Maria zijn maar waarschijnlijk Jan Adriaan Bogaers gehuwd met of ( Maria Adriani of Petrenella Paqui)
daar ga ik dus nu mee verder
alvast bedankt ga nu zoeken in digitale stamboom Breda

Norah zei op 25 april 2012 om 20:47 uur

Mariette, je haalt alles door elkaar, neem me niet kwalijk!

Ouders van Petrus Boogaaerts, gehuwd met Anna Elisabeth van Duijselen, waren:

Joannes Adriaen Boogaerts, gehuwd met Maria Peeters. Dit had je goed.

Zijn ouders weer, dus van de laatste, waren(naar mijn idee):
Adrianus Bogaerts, gehuwd met Maria
Adriani. Men woonde in Ginneken rond 1680.


En die Joannes Adriaen Bogaerts, gehuwd met Petronella Paqui was geheel iemand anders! Het kan wel een achterneef geweest zijn, je kunt hem eigenlijk overslaan!!!
Groeten, Norah

Helena zei op 26 april 2012 om 02:02 uur

Mariette, - ga stap voor stap te werk en neem ALLE doopgetuigen in overweging. [Waar komen ze vandaan, hoe zijn ze met elkaar gerelateerd, komen ze ook voor bij andere broers en zussen voor]. Bekijk alle scans die beschikbaar zijn: niet alle gegevens zijn nl in de index opgenomen en je kunt in de oosrpronkelijke bronnen dikwijls veel meer vinden. Dat zijn overigens de enige correcte bronnen (ook al maakten pastoors en dominees wel eens fouten daarin); de index is wel een goed hulpmiddel.

Probeer om een en ander tegen elkaar af te wegen , te combineren maar ook uit te sluiten [wie er zeker niet bij hoort]. Alles noteren, dus ook ALLE getuigen, andere evetuele hints, of ze RK gedoopt werden ofwel NH, enz. Ook de namen waaronder ze soms genoteerd werden en je dan afvragen 'is deze soms toch dezelfde persoon' en 'waarom dan een andere naam, of een alias'? Is het een fout of waren ze soms ook bekend onder die andere naam. Enz.

Zoals Norah al schreef: je haalt [in je enthousiasme?] nu toch twee personen door elkaar.

Die Joannes Adriaen Bogaerts gehuwd met Petronella Paqui was echt een andere persoon. MAAR...hij zou idd. wel eens een achterneef of zelfs nog een broer kunnen zijn van de andere Joannes Adriaen Bogaerts. [Het kwam wel meer voor dat er twee Joannes-sen waren in een gezin en allebei nog in leven. De een werd soms Jan de oudere en de ander Jan de jongere genoemd, ofwel de een Jan en de andere Hannes].

Wat dus WEL zeker is: Joannes Adraen Bogaers gehuwd met Maria Peeters is NIET dezelfde persoon als Joannes Adriaen Bogaers gehuwd met Petronilla Paqui. Ze kunnen broers zijn, ze kunnen achterneven zijn EN ze kunnen ook totaal NIET gerelateerd zijn. Dus zet deze laatste [gehuwd met Petronilla Paqui] echt nog even opzij. Dat ze beiden van Ginneken kwamen (niet noodzakelijk daar geboren he!) kan puur toeval zijn.

Helena zei op 26 april 2012 om 07:47 uur

Mariette, - Je moet echt zeker zijn anders kans dat je meer en/of weer incorrecte connecties gaat maken.

Joannes Adriaen Boogaerts, gehuwd met Maria Peeters in 1708 in Breda, kwam idd. van Ginneken. [Of hij daar ook geboren was weten we niet; doop nog niet gevonden]. -- Bovenstaand echtpaar laat alle kinderen in Breda dopen.

Zijn vader was zeer wrsl. wel een Adriaan, maar of zijn moeder een Maria was betwijfel ik zelf wel wat. Lettende op de namen van de dochters geboren uit dit bovenstaand huwelijk [en in deze volgorde]: Adriana, Cornelia, Catharina, Anna Maria (2x) en een Wilhelmina...dan denk ik zelf eerder aan een moeder die bijv. Cornelia heette? Of Catharina? Of Adriana? Alhoewel deze dochters ook vernoemd kunnen zijn naar naaste familieleden die pas overleden waren.

[Voor zover ik gevonden denk te hebben was de moeder van Maria Peeters nog in leven en zal daarom niet eerder (naar mijn idee uiteindelijk helemaal niet) vernoemd zijn in dit gezin.]

Er was inderdaad een Maria Boogers meter bij dopen van kinderen uit huwelijk Jan Adriaan Bogaerts en Maria Peeters; je vindt haar ook als Maria Hulsemans genoteerd. Deze Maria Hulsemans-Boogers kan inderdaad een zus van deze Jan Adriaan Bogaerts geweest zijn.

Zoals echter de andere Joannes Adriaan Bogaerts (gehuwd met Petronilla Paqui) ook een zus Maria gehad zal hebben --ofwel -indien ze broers waren- dan we moeten denken aan een en dezelfde zus natuurlijk!? Maar dat weten we nog niet en mag je niet direct concluderen!
Daarvoor moet je eerst 'bewijzen' zien te vinden of dit wel dan niet zo zal zijn.

Een Maria Adriani Bogaerts was meter bij doop van een kind uit huwelijk Joannes Adriaen Bogaerts en Petronilla Paqui. [echter nergens zien we haar bij deze familie in combinatie met de naam 'Hulsemans', maar in Ginneken werd mogelijk anders genoteerd als in Breda?]. Zoals ook een Adriana Adriani Boagerts meter was bij doop van een van hun kinderen.

Je kunt nog niets 'concluderen' uit dit relaas van mij. Ik breng alleen maar de eventuele mogelijkheden naar voren. Mogelijk kun je hiermee verder zoeken?

Helena zei op 26 april 2012 om 08:34 uur

Jan Adriaen Bogaers en Maria Peters kregen - voor zover ik heb kunnen vinden - 11 kinderen (juiste doopdata best gemakkelijk te vinden, laat ik aan jou over. Noteer dan ook meteen ALLE doopgetuigen; die zijn belangrijk om de relaties vast te kunnen stellen!). Een keer werd de moeder genoteerd als Maria van Baerstroij; een andere keer als Maria Alberts. De vraag die dan bij mij op komt: 'Is dit wel hetzelfde echtpaar?' Daar ga ik dan niet zomaar mee verder, noch laat ik dit links liggen; zoek dat eerst uit.

Dan blijkt dat doopgetuigen Gijsbert Peeters, Jenneke Peeters, Catharina Peeters ook wel eens - ofwel bij deze kinderen- ofwel bij andere dopen met die toevoeging 'Van Bartsrooij (of variant hiervan) genoteerd werden. Deze familie was wrsl. dus ook bekend onder die naam? Zal wrsl. naar een herkomstplaats verwijzen?

En 'Maria Alberts'..waar komt dat 'Alberts' dan vandaan? In ISIS gevonden:
Datum inschrijving poorter: 1675/01/14
Naam poorter: Baesteroij, Aelbrechts van
Voornaam poorter: Pieter
Beroep poorter: niet vermeld
Herkomst poorter: Baesteroij?
Bron: 1-1a 2112/164

Deze Peeter Albreghs (van Baesteroij) [bij huwelijk staat er 'Bostraij' als geboorteplaats] huwt in 1673 in Breda met Teuntje Donckers [= Antonia (Jansens) Donckers], afkomstig uit het Haechje [=Princenhage] . Zij laten idd. de volgende kinderen dopen: Gisbertus, Joanna, Catharina, 2x Joannes en een Maria.

Antonia Donckers is diverse keren meter bij dopen van de kinderen; o.a. bij eerste kind van Jan Adriaen Bogers en Maria Peters. Deze doopgetuige is wrsl. de grootmoeder (via moeder’s zijde) van deze dopelingen!

De vader van Maria Peeters overlijdt in 1685. Teuntje Jans Donckers [= dus Antonia Donckers; let op: soms ook wel als Antonet en ook wel eens als Danckers genoteerd] hertouwt in 1688 in Breda. Ze krijgt nog enkele kinderen uit tweede huwelijk en overlijdt *zeer waarschijnlijk* (let op; niet met zekerheid te zeggen) in 1724 als de weduwe van Henricus Sips [= Hendrick Jan Cornelissen Sibs]. Zoek dat zelf eens wat beter uit nog! Succes.

Joost Kocken zei op 4 december 2014 om 21:39 uur

Terugkomende op Alexander Boonaerts

Uit het poortersboek van Breda blijkt dat Alexander Boonaerts geboren is in Nivelle.
Bij mijn bezoek indertijd aan het Rijksarchief te Brussel heb ik in de doopboeken van Nivelles Waals Brabant (vanaf 1580 aanwezig) naar hem gezocht. Niets gevonden. Een medewerker van het archief maakte mij er opmerkzaam op dat er ook een Nivelle (zonder s) bestaat in de provincie Luik. Het blijkt om een gehucht te gaan dat vermoedelijk ressorteerde onder de parochie van Lixhe, gelegen aan de Maas tussen Eijsden en Visé. De dtb's van Lixhe beginnen in 1608 m.i. niet ver genoeg terug.
Een mogelijkheid is ook Nivelle in Frankrijk in het departement Nord vlakbij de Belgische grens.

Alexander Boonaerts heeft een zoon Adriaan, die naar grootvader zou kunnen zijn vernoemd, die dan ook Adriaan Boonaerts zou moeten heten (zoon Gijsbert is vernoemd naar grootvader Van Berchem).

Mogelijk zijn Alexanders voorouders in Hilvarenbeek te vinden, waar ene Adriaan Boonaerts woonde, die qua tijdvak wel Alexanders vader kan zijn.
Deze Adriaan Boonaerts trouwde in 1601 met Martina van de Poel. Hun kinderen zijn te vinden in het doopboek van Hilvarenbeek vanaf 1606. Daar zit Alexander niet bij. Dat klopt als hij een zoon is die in Nivelle is geboren. Opvallend is dat het eerste kind in Hilvarenbeek pas na 5 jaar huwelijk is geboren. De vraag kan gesteld worden of Adriaan toen elders (in Nivelle?) woonde. Alexander is in 1630 getrouwd. Zijn geboortejaar kan ergens tussen 1600 en 1605 liggen.

Met behulp van dtb Hilvarenbeek, schepenbank Hilvarenbeek en Oisterwijk, notarieel archief Moergestel (digitaal archief Tilburg) en het Bosch Strickgrefier (BHIC) kan de volgende stamreeks van Adriaan Boonaerts worden gemaakt:

Jan Bonaertss x N.N.
|
Willem Jan Bonaertss † 1537 x N.N.
|
Adriaen Willem Boonaertssoene * ca. 1530, onmondig 1552 † voor 1611
| x ca. 1555 Maria, die in 1611 weduwe is.
|
Gijsbertus Adriaen Bonaerts vorster te Hilvarenbeek, vermeld 1592, 1601, 1605
| † Hilvarenbeek 1618 x (kort voor 1580) Catharina van Moll
|
Adriaan Gijsberts Bonaerts * (kort) voor 1580, getuige Hilvarenbeek 1604
| x Hilvarenbeek 1601 Martina Marten Stevens van de Poel
In Hilvarenbeek gedoopt:
1606 Johanna, 1608 Catharina, 1611 Maria, 1612 Wilhelmus en 1621 Gisbertus Bonaerts.

Steve Barnhoorn zei op 14 januari 2020 om 14:50 uur

I am seeking the parentage of Catarina Adriaen Bogaerts of 16th/17th century Hilvarenbeck. Catarina married Joorden Jansz. de Greef before 1 January 1589 (date of daughter Johanna's baptism).

The only clues I came up concerning Catarina's possible family background are as follows:

1.3.1.1 PROCESDOSSIERS
52-421 Procesdossiers in civiele zaken (Hilvarenbeck)

118. Sijmen Moonen en Joorden Janss. de Greeff, als voogd en toeziend voogd van de kinderen van Adriaen Ghijsberts Bonaerts en Martina van der Poel, contra
Adriaen Ghijsberts Bonaerts, betreft kwestie over de nalatenschap van Martina van der Poel, ca. 1630., 1 omslag.

Second, this thread (https://www.bhic.nl/thread/view/page/3076/1), by Joost Kocken zei op 4 december 2014 om 21:39 uur, provides an overview of the family in question:

Met behulp van dtb Hilvarenbeek, schepenbank Hilvarenbeek en Oisterwijk, notarieel archief Moergestel (digitaal archief Tilburg) en het Bosch Strickgrefier (BHIC) kan de volgende stamreeks van Adriaan Boonaerts worden gemaakt:

Jan Bonaertss x N.N.
|
Willem Jan Bonaertss † 1537 x N.N.
|
Adriaen Willem Boonaertssoene * ca. 1530, onmondig 1552 † voor 1611
| x ca. 1555 Maria, die in 1611 weduwe is.
|
Gijsbertus Adriaen Bonaerts vorster te Hilvarenbeek, vermeld 1592, 1601, 1605
| † Hilvarenbeek 1618 x (kort voor 1580) Catharina van Moll
|
Adriaan Gijsberts Bonaerts * (kort) voor 1580, getuige Hilvarenbeek 1604
| x Hilvarenbeek 1601 Martina Marten Stevens van de Poel
In Hilvarenbeek gedoopt:
1606 Johanna, 1608 Catharina, 1611 Maria, 1612 Wilhelmus en 1621 Gisbertus Bonaerts.

I believe Catarina, who married Joorden Jansz. de Greef before 1 January 1589, was born about 1562. Based on that time period (approximately), I think my ancestor could be the daughter of Adriaen Willem Boonaertssoene * ca. 1530, onmondig 1552 † voor 1611 x ca. 1555 Maria, die in 1611. It's strictly speculation on my part.

If anyone could assist me with this puzzle, I would greatly appreciate it.

Thanks.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: