Christina Buck (Bacx) van Wijfliet (-<1624) x Jacob Prouninck van Deventer (-<1643)

vertelde op 12 augustus 2019 om 14:50 uur

In mijn kwartierstaat heb ik Jacob Prouninck van Deventer (overleden voor 19-11-1643) en Christina Buck (Bacx) van Wijfliet (overleden voor september 1624).

Een zoon van dit echtpaar is begraven met deze kwartieren:
Prouninck
Back
Gijsteren
Aelsvoort
Resant
Schellaert
Gent
Moninx

Gerwen
Deurne
Aelsvoort
Collaert
Bremt
Hagebeek
Zurmont
Zallant

Nu realiseer ik me, dat deze kwartieren niet hoeven te kloppen. De focus voor deze vraag ligt in de eerste helft.

Wie waren de voorvaders van Christina Bacx? Is er echt zo weinig over haar herkomst bekend?

Deze link is essentieel: http://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis/Dijk/Dijk_Noordzijde/Dijkstraat_50

Hier staat geschreven dat Johannes Back Wijfliet rond 1530 getrouwd is met Christina Moninx (dochter van wijlen Jan Moninx zoon en wijlen meester Jans Moninx des oude), onder hun kinderen een Cornelis.

Bossche Protocollen R1847 folio 34-38; 31-03-1564:
Heer Goijart Wijflet, priester canonnik kerken Sint Jans den Bosch, Jan, Jacob, Lucas ende Cornelis gebroederen, juffrouwe Maria en Geertruijt gezusters, kinderen van wijlen Jans Wijflet Jans van zelfde wijlen Jannen en wijlen juffrouwe Cristina zijn huijsvrouw dochter van wijlen Jan Moninx zoon en wijlen meester Jans Moninx des oude ende samen verwekt ende voorschrevene heer Goijart Wijflet voorschreven. Juffrouw Catharina zijn zuster dochter des voorschrevene wijlen Jans Wijlflet en Christina Moninx. Maken een deling een groote schuer met haere gronde gelegen in de parochie van Asten ter plaetsche genaemt Houbraken gemeijndel genaemt die thienschuere.


Dan schijnt er ook nog te bestaan:

Christina Monix , geboren circa 1500, overleden in of rond 1564 (60-68). Dochter van Jan Monix en Barbara Godfried van den Aelsvoort.

Deze Barbara had een zuster, Anna van den Aelsvoort, die getrouwd was met Herman van Brempt.

De eerste Aelsvoort in de begraafkwartieren zou kunnen slaan op Barbara Godfried van den Aelsvoort, de tweede Aelsvoort op haar zus Anna van den Aelsvoort.

Zou het nog te achterhalen zijn wie de voorvaderen waren van Christina Bacx van Wijtfliet? Of ga ik me dan stukbijten omdat het wellicht al vaker is gepoogd te onderzoeken?

Reacties (19)

Peter van de Laar zei op 14 augustus 2019 om 02:17 uur

Volgens A. Van Sasse Van Ysselt in Taxandria 1910, pag. 164 huwde Jacob Pr. van Deventer met Christina van Wytfliet, dochter van Cornelis Janszoon van Wytfliet.
Jacob had de twijfelachtige eer om kapitein-kommandant te Loevestein te zijn. Twijfelachtig, omdat het in 1621 onder zijn kommandantschap was dat Hugo de Groot uit Loevestein ontvluchtte.
Jacob is een zoon van Mr. Gerard Proening van Deventher uit diens tweede huwelijk met Emerentiana Wynands van Resant, dr Clarebout Wynnands van Resant en Maria van den Heuvel. Hij zou geboren zijn in Vught en op 5 janauri 1577 gedoopt in de St. Jan te ’s Hertogenbosch; als meter en peter worden vermeld Mary Wynants en Jonkh. Goert van Eyck. Mr. Gerard’s eerste vrouw was Anna ab Angelis. Als ouders van mr Gerard worden vermeld Mr. Jacob Proening van Deventer en Barbara Bacx (dochter van Jan Bacx en Heylwich van den Hove).
Als kinderen van Jacob en Christina worden vermeld:
a. Maria, huwde met Isaac Valckenaer, predikant te ‘s Hertogenbosch, die aldaar 16 Maart 1653
overleed en in de St. Janskerk begraven werd;
b. Cornelis,
kocht in 1644 het schoutambt vanPeelland en deed toen, wat hij kon om aldaar den Hervormden godsdienst in te voeren. Hij vestigde zich metterwoon in de voormalige Abdij van Hooydonk, alwaar hij 1 Mei 1667 overleed. Zijne vrouw was Anna Millinck van Gerwen, weduwe van Evert van Vlierden en dochter van Lambrecht, heer van de Roudonck onder Esch en Geertruid van Doerne.
en waarschijnlijk ook nog:
c. Jacob Albert,
stadhouder van Schijndel in 1655 ;in 1646 te Baardwijk gehuwd met Adriana van Honselaer, weduwe van Lambert Millinck van Gerwen;
d. Johan, vaandrig, vermoedelijk begraven 7 Maart 1632 te Heusden
e. Herman, over hem wordt verder niets vermeld.

Anton zei op 14 augustus 2019 om 18:48 uur

Ik heb ooit op basis van vele bronnen uit archieven en literatuur de volgende fragmentstamboom samengesteld. Ik vermoed dat je hier wel iets aan hebt.

Wijfliet, Jan Jan
jonker
vermeld 1526, 1548, 1548/52, 1550, 1555, (1558); vermeld † 1562, 1564, 1565, 1566, 1568, 1571, 1593, 1604
x Christina dv Jan mr Jan de oude Monick x Barbara Goyaerts vanden Aelsfoirt
vermeld 1526, 1548; vermeld † (1548/52), 1550, 1555, 1558, 1564, 1566, 1568, 1571, 1593, 1604
1. Goyaert, o.c. 1526/7 - † 7-7-1578 (17-7?)
1550 imm. Leuven de Roda
priester, kanunnik Sint-Jan 1550-†
vermeld 1550, 1552/3, 1553/4, 1554, 1555, 1557/8, 1558, 1559, 1559/60, 1560, 1560/1, 1561, 1561/2, 1562, 1562/3, 1563, 1564, 1565, 1565/6, 1566, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575, 1577, 1578; vermeld † 1578/9
&1. Maria
vermeld 1578; vermeld †
2. Jan lijkt erop dat hij 1550 uit de geestelijke stand stapte en daarin werd “opgevolgd” door zijn broer Goijaert
1547-1550 rector altaar Sint-Jan
1548 imm. Orleans
mr.
vermeld 1547, 1548, 1548/52, 1550, 1551, 1555, 1558, 1564, 1565, 1568, 1572, 1575, 1578; vermeld †
x Elisabeth (Oda?) mr. Everart Jans van Amelroij x Catharina Jans de Gruijter
vermeld 1565, 1572, 1578; vermeld †
3. Jacop
vermeld 1558, 1564, 1565, 1566, 1568, 1571; vermeld †
4. Lucas
vermeld 1558, 1564, 1565, 1566, 1568; vermeld †
5. Cornelis
jonker, bewaarder van Loevestein
vermeld 1558, 1564, 1565, 1568, 1570, 1574, 1579, 1581, 1582; vermeld †
x Maria Schellaert (weduwe Jacob van Rijswijck heer van der Hille)
vermeld 1579; vermeld †
1. Christina
vermeld 1610, 1612; vermeld †
x Jacob Gerits Prouninck van Deventer, jonker
1621 kapitein commandant van Loevestein
vermeld 1610, 1612; vermeld †
1. Maria o. Woudrichem, † sh 29-7-1679 begraven Sint-Jan
x Isaac Valckenaer, 1604-1653, dominee
6. Maria
vermeld 1558, 1562, 1564, 1565, 1568, 1569, (1605); vermeld † (1584), (1585), 1593, 1604
x Herman van Gerwen, jonker, schepen Someren
vermeld 1568, 1569; vermeld † (1584), (1585), 1593, 1604, 1605
1. Jan, jonker
vermeld 1593, 1604, 1605; vermeld †
x Franchoise Jan Monicx
vermeld 1605; vermeld †
7. Lijntken / Catharina
vermeld 1558, 1564, 1565, 1568, 1570, 1571, 1574; vermeld †
8. Geertruijt, domicella
1606 beleend met Muilkerk
vermeld 1558, 1564, 1565, 1568, 1573, 1575, 1577, 1578, 1590, 1593, 1596, 1604, 1606, 1610/1; vermeld †
x Adriaen van Herlaer, jonker, heer van Muilkerk (wedr. Hillegond van Eijl)
vermeld; vermeld † 1577, 1578, 1590, 1596

anton zei op 14 augustus 2019 om 18:54 uur

De software van deze site slaat het hele overzicht plat. Nogmaals, nu met poging om de niveau's duidelijker te tonen:

Wijfliet, Jan Jan
jonker
vermeld 1526, 1548, 1548/52, 1550, 1555, (1558); vermeld † 1562, 1564, 1565, 1566, 1568,
1571, 1593, 1604
x Christina dv Jan mr Jan de oude Monick x Barbara Goyaerts vanden Aelsfoirt
vermeld 1526, 1548; vermeld † (1548/52), 1550, 1555, 1558, 1564, 1566, 1568, 1571, 1593, 1604
1. Goyaert, o.c. 1526/7 - † 7-7-1578 (17-7?)
1550 imm. Leuven de Roda
priester, kanunnik Sint-Jan 1550-†
vermeld 1550, 1552/3, 1553/4, 1554, 1555, 1557/8, 1558, 1559, 1559/60, 1560, 1560/1, 1561,
1561/2, 1562, 1562/3, 1563, 1564, 1565, 1565/6, 1566, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574,
1575, 1577, 1578; vermeld † 1578/9
&1. Maria
vermeld 1578; vermeld †
2. Jan lijkt erop dat hij 1550 uit de geestelijke stand stapte en daarin werd “opgevolgd” door zijn broer Goijaert
1547-1550 rector altaar Sint-Jan
1548 imm. Orleans
mr.
vermeld 1547, 1548, 1548/52, 1550, 1551, 1555, 1558, 1564, 1565, 1568, 1572, 1575, 1578;
vermeld †
x Elisabeth (Oda?) mr. Everart Jans van Amelroij x Catharina Jans de Gruijter
vermeld 1565, 1572, 1578; vermeld †
3. Jacop
vermeld 1558, 1564, 1565, 1566, 1568, 1571; vermeld †
4. Lucas
vermeld 1558, 1564, 1565, 1566, 1568; vermeld †
5. Cornelis
jonker, bewaarder van Loevestein
vermeld 1558, 1564, 1565, 1568, 1570, 1574, 1579, 1581, 1582; vermeld †
x Maria Schellaert (weduwe Jacob van Rijswijck heer van der Hille)
vermeld 1579; vermeld †
1. Christina
vermeld 1610, 1612; vermeld †
x Jacob Gerits Prouninck van Deventer, jonker
1621 kapitein commandant van Loevestein
vermeld 1610, 1612; vermeld †
1. Maria o. Woudrichem, † sh 29-7-1679 begraven Sint-Jan
x Isaac Valckenaer, 1604-1653, dominee
6. Maria
vermeld 1558, 1562, 1564, 1565, 1568, 1569, (1605); vermeld † (1584), (1585), 1593, 1604
x Herman van Gerwen, jonker, schepen Someren
vermeld 1568, 1569; vermeld † (1584), (1585), 1593, 1604, 1605
1. Jan, jonker
vermeld 1593, 1604, 1605; vermeld †
x Franchoise Jan Monicx
vermeld 1605; vermeld †
7. Lijntken / Catharina
vermeld 1558, 1564, 1565, 1568, 1570, 1571, 1574; vermeld †
8. Geertruijt, domicella
1606 beleend met Muilkerk
vermeld 1558, 1564, 1565, 1568, 1573, 1575, 1577, 1578, 1590, 1593, 1596, 1604, 1606,
1610/1; vermeld †
x Adriaen van Herlaer, jonker, heer van Muilkerk (wedr. Hillegond van Eijl)
vermeld; vermeld † 1577, 1578, 1590, 1596

anton zei op 14 augustus 2019 om 18:54 uur

helaas, dat werkt ook niet...

Pietervr zei op 14 augustus 2019 om 19:28 uur

Dankjewel Anton! Het helpt me zeker. Ik ben vandaag even in het BHIC geweest alwaar ik dit stuk heb gelezen: [Iets over de Woudrichemse families Schellaert en van Weijborch', Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 14 (1990) 241-251].

Hier werd Maria Schellaert genoemd als vrouw van Cornelis van Wijfliet (corresponderend met jouw stuk). Was de vader van deze Cornelis van Wijfliet nou inderdaad de bastaardzoon van Otto Bac (zoals hier: https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis/Dijk/Dijk_Noordzijde/Dijkstraat_50 ) vermeld? Of misschien heb je je nooit in deze Johannes Back Wijfliet verdiept.

In ieder geval lijken de kwartieren (Back, Aelsvoort, Schellaert, Moninx) goed in te passen in het verhaal. Het lijkt erop dat Jacob Prouninck inderdaad een vrouw trouwde die uit de families Back (van Wijfliet) en Monicx stamt. Het kwartier noemt ook Back -en niet Wijfliet-, en dat lijkt toch meer de doorgegeven familienaam te zijn.

Pietervr zei op 14 augustus 2019 om 19:43 uur

Ook heb ik nu e.e.a met pen en papier uitgetekend en onder de kinderen van Jacob Prouninck (geboren rond 1570, overleden voor 1643) en Christina Bacx van Wijfliet (geboren rond 1575, overleden voor 1624) zijn de voornamen Maria (van grootmoeder Maria Schellaert), Cornelis (van Cornelis Bacx van Wijfliet), Emerentiana en Gerard (vaderlijke grootouders) allemaal terug te vinden. Dus ik denk dat Christina inderdaad een dochter is van Cornelis Bacx van Wijfliet en Maria Schellaert.

Anton zei op 14 augustus 2019 om 20:45 uur

Ik ga uit van de bronnen en daarin wordt in deze tak van de Wijfliet-familie de naam Back op een enkele uitzondering na niet genoemd.

Overigens: de wapens Back en Wijtfliet zijn identiek of lijken in ieder geval erg op elkaar.
Vergelijk http://www.geneaservice.nl/zegels/z002.html#23 met http://www.geneaservice.nl/zegels/z033.html#386.
Het is dus heel goed mogelijk dat degene die de kwartieren noteerde van de zerk in Sint-Oedenrode (die je in je vraag noemt en die voor zover mij bekend niet meer bestaat) zich vergiste. Op de meeste van dit soort zerken met kwartieren wordt immers alleen het wapenschild getoond en niet de betreffende naam. Zie bv. deze zerk: http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/82/peeter-van-nuyssenborch-1635.aspx?zt=kwartieren.

Pietervr zei op 14 augustus 2019 om 21:16 uur

Hier zie je wel dat de naam 'Back' door Johannes Back Wijfliet (de vader van Cornelis van Wijfliet) wel werd gebruikt, en daardoor misschien ook in het gezin van Cornelis en zijn dochter Christina. Dat maakt de naam Bacx in de begraafkwartieren wel verklaarbaar naar mijn idee.

Bossche Protocollen R1381 folio 260; 16-04-1562:
Heer Meester Goijart Wijfleth, priester, in de kerk te Den Bosch, en Maria zijn zuster, kinderen van wijlen Jan Wijfleth, verkopen een cijns 18 carolus gulden. Als borg ¼e part van huijs genaamd Diependael te Sint Oederode. En uit ¼ van de hoeve te Asten genaamd het goet Houbraken, groot 5½ mud zaad lants. En een windmolen te Bakel 1⁄8e part.

Bossche Protocollen R1847 folio 34-38; 31-03-1564:
Heer Goijart Wijflet, priester canonnik kerken Sint Jans den Bosch, Jan, Jacob, Lucas ende Cornelis gebroederen, juffrouwe Maria en Geertruijt gezusters, kinderen van wijlen Jans Wijflet Jans van zelfde wijlen Jannen en wijlen juffrouwe Cristina zijn huijsvrouw dochter van wijlen Jan Moninx zoon en wijlen meester Jans Moninx des oude ende samen verwekt ende voorschrevene heer Goijart Wijflet voorschreven. Juffrouw Catharina zijn zuster dochter des voorschrevene wijlen Jans Wijlflet en Christina Moninx. Maken een deling een groote schuer met haere gronde gelegen in de parochie van Asten ter plaetsche genaemt Houbraken gemeijndel genaemt die thienschuere.

Bossche Protocollen R1395 folio 21; 08-11-1570:
Cornelius en domicella Catharina, zijn zuster, kinderen van wijlen domicelli Johannes Back, alias Wijflet. Een cijns in de parochie van Asten vulgo appellati (alias genoemd) Houbraken.

Een jaar of 80 eerder was deze hoeve Houbraken van Jan Berthout Wijfflet.

Door het overgaan van het bezit van deze hoeve denk ik dat Cornelis en Christina wel vanuit deze tak voortkomen.

Hebben we het nu over dezelfde persoon (Johannis Back van Wijfliet/ Jan Jan Wijffliet? In ieder geval wel gezien als grootvader van Christina.

Waar komt hij dan vandaan? Ben wel benieuwd naar jouw visie.

Anton zei op 14 augustus 2019 om 22:11 uur

Die akte uit 1570 is precies die ene uitzondering die ik bedoelde waarin 'Back' in deze tak voorkomt.
Naast de tak van Jan Jans Wijfliet (de grootvader van Cornelis heette bewijsbaar ook Jan) heb ik ook een tak die begint met jonker Berthout Jans Wijfliet † 3-9-1553, begraven Esch, gehuwd met Maria Peters de Borchgreve. In die tak komt de naam Back wél vaker voor.
En ongetwijfeld zijn Jans Jans Wijfliet en Berthout Jans Wijfliet aan elkaar verwant. Ik heb indertijd natuurlijk wel verder terug in de tijd voor ca. 1500 gezocht (vooral in het Bosch Protocol), maar niet voldoende bewijzen gevonden om de takken aan elkaar te knopen.

Hans Vogels zei op 20 augustus 2019 om 22:11 uur

Inzake Wijtliet is nu een notitie beschikbaar van Yvette Hoitink.
https://www.dutchgenealogy.nl/was-eleanor-of-aquitaine-my-ancestor-generation-20-jan-van-wijfliet/

Het bevestigt mijn afstammingshypothese uit 2002 en latere aanvullingen inzake de naam Elisabeth op de Yahoo nieuwsgroep van de Nederlandse Adel.

Hans Vogels zei op 20 augustus 2019 om 22:32 uur

De verwijzing naar de website van de Heemkundekring is nuttig en informatief.

>> Deze link is essentieel: http://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis/Dijk/Dijk_Noordzijde/Dijkstr <<

Maar er staan wel de nodige verkeerde gevolgtrekkingen op.
De voor mij meest opvallende zijn:

• Jan van Wijnvliet, ook wel Jan van Wijflit,
• maîtresse Elsbeen van Wijflit
• huwelijk (1} ±1370 Jollegond Wouter van Eindhoven
• huwelijk {2} ±1375 Margriet van Bruheze
• Jan Bac van Wijflit
• ±1440 Maria Wolfaerts Walraven
• Berthout Back van Wijflit kocht de heerlijkheid Asten
• Otto Back (Wijfliet) van Asten had een bastaardzoon die Johan heette en rond 1500 is geboren. Deze Johannes Back Wijfliet is rond 1530 getrouwd met Christina Moninx en hieronder hun gezin:

Het Bosch Protocol (of de fiches erop) is heel informatief als men maar de horizon iets verruimd naar de omliggende plaatsen: Helmond, Bakel, Deurne, Vlierden, Den Bosch en natuurlijk ook Tilburg en omgeving want daar komt de familie Bac vandaan.

Dan kom je gemakkelijk tot de conclusie dat er heel wat Bac'en zijn maar slechts twee takken voor Asten en Someren van belang zijn.
1. De tak van Arnt genaamd Berthout die de latere heren van Asten voortbracht, en
2. de tak van de jonkers van Wijtvliet oftewel Back genaamd.

Hans Vogels zei op 20 augustus 2019 om 22:34 uur

>> Inzake Wijtliet is nu een notitie beschikbaar van Yvette Hoitink. <<

Lees: Wijtvliet/Wijtfliet/Wijfflet

Hans Hendriks zei op 22 augustus 2019 om 13:41 uur

Bron:A.C. Brock 1832 - Deel I
BESCHRIJVING DER VRIJHEID SINT ODEN RODE blad 30:
Dit handschrift is in 2003 in facsimile heruitgegeven!

Het oud adelijk geslacht Monnix bloijde hier nog
ten jaare 1519 in den Jonker Johan Monnix, toen Schout
van Peelland, wiens zoon Jan, gehuuwd met Juffrouw
Heilwich van der Aalsfoort, aan zijnen zoon
Cornelus Monnix, den 18 December 1534, de tocht
week. Ook had gemelde Schout eene dogter Juffrouw
Christina Monnix in echt verzaamd met
Jonker Jan Janse Wijtfliet zijn zoon, den 2
Januarij 1551. Dit adelijk geslacht Wijtfliet stamd
denkelijk af Jan Wijtfliet bastaardzoon van
Hertog Jan II, zegt Butkens Trophees du Brabant,
en waren de opvolgers alhier in het goed van Jonker
Jan Monnix, waar onder het Goed Emmaus
denkelijk was.

[Familiewapens in kleur van de familie Monnix en Wytfliet]

Hans Hendriks zei op 22 augustus 2019 om 13:53 uur

Bron:A.C. Brock 1832 - Deel I
BESCHRIJVING DER VRIJHEID SINT ODEN RODE blad 70:
Dit handschrift is in 2003 in facsimile heruitgegeven!

Naar de Vrede van Munster in 1648 toen de
heerschappij der Meierij aan de Algemeene Staaten
overging, en op alle plaatsen Protestantsche
ambtenaren, uit Holland derwaards gezonden,
aangesteld werden ook die Amptenaaren
en andere Protestantsche persoonen, welke van elders
zig met de woon alhier begeven hadde, zelfs
ook schoolmeesters en uitgediende pensioen trekkende
militairen, tot Schepenen dezer Vrijheid bevorderd.
Zoo was den Heer Isaac Battem, die in
1648 Rentmeester der Geestelijke goederen over Peelland
door de Staaten was aangesteld, President-Schepen
dezer Vrijheid in 1655, en wederom van den
jaare 1659 tot 1668 bediende hij dezelve plaats
tot aan zijne dood. Hij liet twee dogters na
verwekt bij Juffrouw Ermgardina Sloot, zijne
huisvrouw, van welke de eene Juffrouw
Catharina Battem was getrouwd met Jonker
Jacob Proeninx, zoon den Kwartierschout van
Peelland, Jonker Cornelus Proeninx gezeit
van Deventer, en welke hier den Schepenstoel
in 1658, en na zijn vaders dood ook
het Schoutampt bekleed heeft. De andere
dogter Juffrouw Wilhelmina Battem, had tot
man Jonker Jan Willem Munts, die Schepen was
in 1670, het volgend jaar 1671 President, als ook
de jaaren 1676, 1678 en 1679 enz. In 1657 en
1658 bekleede alhier de plaats van President-
Schepen den Heer albert van Meurs, die in echt
had Juffrouw Anna van Vlierden, maar welk
huuwelijk onvrugtbaar was. In 1670 en 1671
waren Schepenen: Adriaan de Bije en Joost
Rodenbroek, Rentmeester der Geestelijke goederen
van Peelland. En in 1676, 1678 en 1679
vind men als Schepen vermeld den Heer Laurens
van Espendonck; dan allen deze familiën
zijn hier later verdweenen. Slegts de familiën
van twee, door de Algemeene Staaten afgezondene
Amptenaaren, wier kinderen tot de Catholijke
kerk terug keerden, zijn hier te Rode
in stand gebleven: naamenlijk de Poorter, en
van Hombergh.

[ Blad 81: Familiewapen in kleur van de Jr. Jacob Proeninx gezeid van Deventer,
anno 1658.]

Pietervr zei op 28 augustus 2019 om 13:28 uur

Hans (Vogels), doel je met je verwijzing naar de verschillende protocollen erop dat de afkomst van Christina van Wijtfliet, en haar vader Cornelis van Wijfliet en diens vader Jan en grootvader Jan, beter uitgezocht kan worden? Of kan deze tak van de 'Wijtflietten' al ergens aan vastgeknoopt worden (met in het achterhoofd het stukje van Hans Hendriks)?

Hans Vogels zei op 28 augustus 2019 om 18:31 uur

@Pieter

Momenteel in het buitenland en kan derhalve niet bij mijn aantekeningen. Ik dacht dat ik de jonkers had uitgezocht. Cornelis Wijtvliet behoord tot een tak Bac die rechtstreeks teruggaat naar de notitie van Yvette Hoitink. De jonkers stammen af van een Jan van Wijtvliet (diverse schrijfwijzen) jongere zoon van Jan Bac van Westilborch bij een bastaarddochter van Jan van Wijtvliet bastaardzoon van hertog Jan I van Brabant. Inderdaad zoals Hans Hendriks al verwees naar A.C. Brock

De Heemkundekring van Asten-Someren maakt echter abusievelijk van twee familietakken één. De Astense tak stamt af van Arnt genaamd Berthout, de oudste zoon van Jan Bac van Westilborch.

Hans Vogels zei op 28 augustus 2019 om 18:39 uur

Correctie:

Lees: Bastaardzoon van hertog Jan II van Brabant.

Pietervr zei op 11 september 2019 om 11:04 uur

Beste Hans,

Deze notities volg ik inderdaad met interesse. Het gekke aan de familie Prouninck van Deventer vind ik, dat bijna alle genealogieen over deze familie meer dan honderd jaar geleden zijn geschreven (Taxandria etc.). Er is later nog een genealogie verschenen in, meen ik, de Brabantsche Leeuw voor de jongere verarmde tak.

Met betrekking tot Christina Back van Wijtvliet, ben ik benieuwd of er ooit een lijn van haar naar de Hertogen van Brabant/de Karolingen aangetoond kan worden.

Indien je nog notities hebt over haar vader Cornelis en diens voorouders, ben ik altijd benieuwd. Wat Anton schreef is nuttig en neem ik natuurlijk ook mee.

Christina (Back) van Wijtfliet x Jacob Prouninck van Deventer

Cornelis (Back) van Wijtfliet x Maria Schellaert

Jan Jan Wijtfliet x Christina Monicx

HansG zei op 24 mei 2020 om 22:32 uur

Klopt het dat in het rijtje acten van Pieter van 14 augustus 2019 dezen daarbij aansluitend niet zouden misstaan:

1558
...Heer Goijaert WIJFFELT, priester en canonick van St Jans Evangelisten Kerck te 's-Hertogenbosch, voor hemzelve en gemachtigd door Jan, Jacop Lucas, Cornelis, Maijke, Lijntrke en Geertruijdke, kinderen van Jan Jan WIJFFELT bij wijlen Christine zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan MONICK zoon van wijlen Meester Jan MONICK de Oude;
04.02.1558 | RA 1845 | f 335
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1551-1570)/R1845.1.htm

1579
3163 lias 1035
Twee stukken over SINT OEDENRODE en DE Heer GODEFRIDUS WYTFLIET - 1579.
historisch_onderzoek/coll_cuypers/COLLECTIE CUYPERS etc..doc <http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/coll_cuypers/COLLECTIE%20CUYPERS%20etc..doc>;

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: