skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Dierck Stael uit Dussen

Jan Lange vertelde op 14 februari 2021 om 17:14 uur
Theodorus/ Dierck Stael(l)/Stalen. Geb. te Dussen ca. 1655. Dierck overl. te Breda vóór 20.1.1699. Dd. 27.7.1684 koopman en borger, dd. 29.5.1687 poorter van Breda. Dd. 7.11.1685 beiden wonend te Dussen, Theodorus is dan rentmeester. Koopt te Breda dd. 24.4.1686 het huis “De Vergulde Ruyt” aan de noordzijde van de Lange Brugstraat, nabuur van borger en coopman van laeckenen Theodorus van Campen. Huwt Waspik 9.8.1685 met Cornelia Jacobus Vissers/Vischers. In 1671 onmondig. Overl. Breda na 1700. Cornelia is geb. ca. 1653 te Waspik , d.v. Jacob Wouters Visschers x ca. 1650 Agatha Cornelissen Buijs, wed. van Cornelis Mathijssen (van) Camp(en).
Wie weet meer over het voorgeslacht van Theodorus Stael uit Dussen ?

Reacties (19)

Cornelis
Cornelis zei op 14 februari 2021 om 19:46
Dierck is begraven op 20-7-1698 te Dussen Muilkerk!

Bij de doop van zijn zoon Adrianus op 22-5-1686 te Dussen zijn Richardus Stael en Anna Stael doopgetuigen.

Theodorus is doopgetuige bij een kind van Richardus Stael en bij een doop van een kind van Adriana Stael te Dussen.

Op de site van Ton Lensveldt;

Stael, een regententraditie in Dussen; komt Dirck een paar keer voor, alsook zijn broer Rijckert (Richardus)!
Jan Lange zei op 14 februari 2021 om 22:09
Merci, Cornelis.
Ik vind bij Lensvelt e.a.: In Dussen-Muilkerk reeds in 1614 Adriaen Pieterse Stael en Dussen-Munsterkerk in 1636 Johan Adriaense Stael, zeer waarschijnlijk vader en zoon, tot schout hadden. Vanaf 1601 bekleedde Adriaen Pieterse Stael de schoutambtsfunctie; waarschijnlijk was dit een kleinzoon van Pieter Adriaens. In 1620 overleed Adriaen Peters Stael (Staele ). Hij was vanaf 1601 tot 1617 schout van Dussen Muilkerk hoewel andere bronnen die termijn laten doorlopen tot zijn overlijden (1620). Tijdens zijn ambtsperiode werd bij de verkoop van de heerlijke rechten van Munsterkerk in 1609 door schout Adriaen Pieterse Stael een verklaring afgelegd. Zijn zoon Johan (Jan) Adriaens Stael, die al secretaris en ook schepen van Muilkerk was, volgde hem op en ging in 1634 tevens als schout van Munsterkerk functioneren. Daarnaast was hij Dijkgraaf van de Hoge Zeedijk van Dussen. In 1622 werd hij beleent met 2 hont zijnde een boomgaard met hof, binnendijks aan de sluis van Dussen Munsterkerk, strekkende van de dijkkaveling tot de eerste dwarssloot. Hij was getrouwd met Francine (Maria Françoise) van Hedickhuijsen, dochter van Joost van Hedichuijs en en Maria Hovelmans. Daarnaast waren er nog tenminste drie broers Willem, Dirck en Rijckert (Stael).
https://genealogie-raamsdonk.nl/family.php?tree_id=1&id=F30589&main_person=I7793 meldt:
Richardus Adriaens Stael huwt met Helena van den Bosch te Dussen 26.4.1665, geb. ca. 1640 z.v. Adriaen Pieters Stael. Maar die overl. al in 1620 !
https://elstaal.home.xs4all.nl/genstaal10-1.html meldt dit:
I Adriaen Peters Stael (Staele), ovl. Dussen, ca. 23 maart 1620, schout van Dussen-Muilkerk (1614-ovl.), tr. N.N.
Uit dit huwelijk: II
II Johan (Jan) Adriaens Stael, ged.; ovl. voor 1655, schout van Dussen-Munsterkerk (1634), beleend 25 maart 1622 met 2 hont, zijnde boomgaard en hof, binnendijks aan de sluis van Dussen Munsterkerk, strekkend van de dijkaveling tot de eerste dwarssloot. tr. N.N.
Uit dit huwelijk:
*Mr. Adriaan Stael, beleend 16 maart 1655 met 2 hont, zijnde boomgaard en hof, binnendijks aan de sluis van Dussen Munsterkerk, strekkend van de dijkkaveling tot de eerste dwarssloot.
"*Johanna (Anna, Anneke) Stael, ged. Dussen-Muilkerk., tr. (1e) Hendrik Jacob Kievits, ged.; ovl. Dussen-Muilkerk, 6 februari 1676, burgemeester van Hill (1652), zn.v., tr. (2e) Dussen (R.K.), 15 mei 1686 Jan Cornelisse van Tilburch, ged.; ovl., zn.v. Cornelis van Tilburgh en N.N. Jan Cornelis van Tilborg is doopget. bij kinderen van Dierck Stael x Cornelia Vissers in Breda in 1688-90.
*Rijckert Stael, ged.; ovl.
*Dirck (Theodorus) Stael. Onze Dirck dus ?
De tussengeneratie II maakt het wel kloppender in de tijd.
Jan Lange zei op 15 februari 2021 om 14:38
Rijckert Adriaens Stael huwt 26.4. 1665 NG Dussen met Heijltje Wolphaerts van den Bosch uit Meeuwen. ALS Rijckert Adr. Stael een broer is van Dierck (zijn oudste zoon heet ook Adriaen nl.) kan hij gezien het patroniem Adriaens en niet een zoon van Adriaen Pieters Stael overl. 1620 zijn, en niet van diens zoon Jan, gezien het patroniem Adriaans.
Zijn ze dan een zoon van hierboven gemeld als zoon van Jan: Mr. Adriaan Stael, beleend 16 maart 1655 met 2 hont, zijnde boomgaard en hof, binnendijks aan de sluis van Dussen Munsterkerk, strekkend van de dijkkaveling tot de eerste dwarssloot.
Cornelis
Cornelis zei op 15 februari 2021 om 17:04
Een tussengeneratie is natuurlijk altijd mogelijk of het overlijden van Adriaan Pieterse Stael is onjuist, op 3-2-1640 is een Jan Adriaensen in de naem van Adraen Peetersen Stael doopgetuige te Nieuwkuijk!

Maar Mr. Adriaan Stael klinkt aannemelijker!


' Hij was getrouwd met Francine (Maria Françoise) van Hedickhuijsen' , dochter van Joost van Hedichuijs en en Maria Hovelmans'

Op onderstaande site wordt vermeld dat Maria Francisca non werdt ?

https://www.guuspauwels.nl/b%20site/page555.html
Cornelis
Cornelis zei op 15 februari 2021 om 17:14
En tevens wordt er op 2-1-1644 nogmaals vermelding gemaakt van Adriaen Peetersen Stael bij 2 huwelijken, kan ook een kleinzoon zijn van eerder vermeld Adriaen Peetersen natuurlijk?

Bron: Doop, Trouw en Begraaf RegistersSoort registratie: Trouwakte(Akte)datum:Plaats: Dussen-Muilkerk
Bijzonderheden:
Schout Wouter Joris de Roij, heemraden Dierck Jaspersen en Adriaen Peetersen Stael
Datum trouwen: 02-01-1644
Plaats trouwen: Dussen-Muilkerk
Plaats ondertrouw: Dussen-Muilkerk
Bruidegom
Dierck Jan Reijersen
Bruid
Maeijken Peeters Boll

Bron: Doop, Trouw en Begraaf RegistersSoort registratie: Trouwakte(Akte)datum:Plaats: Dussen-Muilkerk
Bijzonderheden:
Schout Wouter Joris de Roij, heemraden Adriaen Peetersen Stael en Dierck Jaspersen.
Datum trouwen: 02-01-1644
Plaats trouwen: Dussen-Muilkerk
Plaats ondertrouw: Dussen-Muilkerk

Bruidegom
Dierck Andriessen de Bie
geboren te Baardwijk
Bruid
Ida Joris de Roij
Jan Lange zei op 15 februari 2021 om 18:17
Blijft ingewikkeld:
DE LENEN VAN DE HOFSTEDE POLANEN IN MUILKERK EN OMSTREKEN, 1352-1797
3D. 3½ morgen (1681: 3 morgen 3 hont met huizing, boomgaard en beplanting daarop, strekkend van de halve Dussen noord tot Jacob Potter), 1-1-1650: Adriaan Stael Pietersz. bij koop, Lecq, 316 fol. 74. 12-5-1670: Adriaan Staal Pietersz. met 1½ en 1 morgen, Lecq, 316 fol. 74. 27-12-1681: Rijckert Stael bij overdracht door Melis Hendriksz. Krayvelder voor kinderen Tonis Tonisz. Groeneberg, en Antonie Teunis Groenenberg en voor Jan Bastiaans Crayoogh te Sleeuwijk voor f 975,-, 311 fol. 10-12v. 19-8-1699: Adriaan Staal te Muilkerk bij dode van Rijckert, zijn vader, 311 fol. 117. 4-12-1723: Jacob Stael te Dussen Muilkerk, 316 fol. 73 en 74.
14.10.1670. Heer Mr. Adriaen Staell, Cornelis Cornelissen van Honselak X Joffr. Cornelia Staell, Joffr. Catharina Staell weduwe van Heer Antonius van Andel, Sinijieur Wilhelmus van den Bos X Joffr. Geertruijdis Staell, de schout van der Eijk die authorisatie heeft van Heer Aerdus Verleijg oomsvoogt van twee minderjarige kinderen van Heer Eduaert Staell X Joffr. Magritta Verlege met.name Johannes Staell ende Melchior Staell. Alle kinderen en erfgen.v. Heer Johan Steele, dijckgraeff v.d. hoge Zeedijk van Dussen X Joffr. Francine van Hedickhuijssen zal. Boedelscheiding..
24.9.1674 Taxatie van de goederen van zal. Adriaen Staell.
REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE DUSSEN,
41A. De helft van 2 morgen in Munsterkerk gemeen, strekkend van de Rogkamp tot de halve Dussen, zuidoost: de weduwe en erven van Leendert Matthijsz., noord: Gerard Leeuwsveld Jansz. 17-4-1627: Anton Everden, wonend in het ambacht Dussen, bij overdracht door de weeskinderen van Hugeman Bolle Pietersz. en Maaike Hendriksdr., R fol. 33. 29-5-1657: Jan Everden bij dode van Anton, zijn vader, R fol. 33. 19 24-6-1658: Adriaan Stael Pietersz., oud 50 jaar, wonend aan de Dussen in Muilkerk, bij overdracht door Jan Anton Everden, R fol. 33. 24-11-1668: Pieter Stael, wonend aan de Dussen, bij dode van Adriaan, zijn vader, R fol. 33
Kind van Rijckert Adriaens en Helena vd Bosch: Peter (Petrus, Peeter) Stael, ged. (RK) Dussen, 28 juli 1686 (get. Joannes van Tilborgh en Cornelia Vissers (x Dierck Stael).

Peter (Petrus, Peeter) Stael, ged. (RK) Dussen, 28 juli 1686 z.v. Rijkert Adriaens Stael x Helena vd Bosch (get. Joannes van Tilborgh en Cornelia Vissers (x Dierck Stael).
Dus ZOU KUNNEN Dierck, Rijckert, Anna zijn kinderen van Mr. Adriaen Stael x NN, z.v. Jan Stael x Francine van Hedickhuijsen (overl. vóór 1670).
OF Rijckert geb. ca. 1640 z.v. Adriaen Pieters Stael, geb. 1608 x NN.
Jan Lange zei op 16 februari 2021 om 19:43
Ik hou het vooralsnog op z.v. Adriaen Pieters Stael, geb. ca. 1608 x ca. 1635 NN, gezien ook de naam van het eerste kind Adrianus van Dierck Stael. Ook gezien deze successie: 12-5-1670: Adriaan Staal Pietersz. met 1½ en 1 morgen. 27-12-1681: Rijckert Stael. 19-8-1699: Adriaan Staal te Muilkerk bij dode van Rijckert, zijn vader. 4-12-1723: Jacob Stael te Dussen Muilkerk, 316 fol. 73 en 74. Merci.
Jan Lange zei op 17 februari 2021 om 20:54
Bijvangst in schepenregister huwelijken Dongen.
11.5.1662 otr. Eduwaert Stael uit Dussen met Margriet Verleghs, wed. van Huijbrecht Sporckmans, dr. medicijnen.
Vanaf sc. 37 eerst verlof van vader Adriaen Pieters Stael uit Dussen, dan de otr. van Adriaen Adriaens/Arissen Stael uit Dussen met Judicken Willems Martens van den Nieuwenhuizen; met daarna nog sc. 49 verlof uit Dussen. Op datum 12/15/16.1.1667
Jan Lange zei op 19 februari 2021 om 17:39
Die heb ik gezien, maar klopt volgens mij niet. Het lijkt me haast zeker, dat de vader van Theodorus, Rijckert en Johanna Adriaen heet.
Eimert van der Beek zei op 20 februari 2021 om 23:25
Ik heb in mijn database het volgende staan:

Dongen, Rechterlijk Archief,
Protocol register 1668 t/m 1672
Fol. 80v
Peeter Adriaenss Stael, Rijchout Adriaen Stael, Anneken Adriaenss Stael x Henrick Jacobss Kievit, Peeter als voogd van Willem en Dijrck zijn onm broers als erfgenamen van Adriaen hun broer weduwenaer van Judick Willemss van den Nijeuwenhuijse waarvan Peeterken Sijmon Goderts de moeder was verkopen aan Peeter Jan Peeter Mathijss.

Dus samen met de overleden Adriaen zijn dit waarschijnlijk kinderen van Adriaen Petersz Stael en mogelijk een NN Rijchouts.
Jan Lange zei op 20 februari 2021 om 23:44
Eimert, bingo, dat is sluitend bewijs ! Dank je !
Jan Lange zei op 21 februari 2021 om 11:16
Uit bovenstaande acten van de Leenhoven:
Adriaan Stael Pietersz., oud 50 jaar,/(geb. ca. 1608, huw. ca. 1640; de vader van de door Eimert bovengenoemden JL) wonend aan de Dussen in Muilkerk, bij overdracht door Jan Anton Everden, R fol. 33. 24-11-1668: Pieter Stael, wonend aan de Dussen, bij dode van Adriaan, zijn vader, R fol. 33.
Dan: Vanaf 1601 bekleedde Adriaen Pieterse Stael de schoutambtsfunctie; waarschijnlijk was dit een kleinzoon van Pieter Adriaens. In 1620 overleed Adriaen Peters Stael (Staele ). Hij was vanaf 1601 tot 1617 schout van Dussen Muilkerk hoewel andere bronnen die termijn laten doorlopen tot zijn overlijden (1620).
Deze naamgenoot KAN de grootvader van Adriaen Pieters Stael zijn, geb dan ca. 1550. Maar dat zal lastig te bewijzen zijn.
Jan Lange zei op 21 februari 2021 om 11:57
De door Eimert genoemde acte is RA Dongen 108 dd. 2.5.1669. Dus Dirck dan onmondig, geb. ca. 1648-50.
Notariële archieven Stadsarchief Breda, Bron: akten, Deel: 0022, Periode: 1611, Breda, inventaris¬nummer 0022, 8 juli 1611, A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1611, folio 23v
Adriaen Peeterssen Stael, wonende te Dussen, schout van beroep, Anna van Brecht (weduwe van Henrick Tseraets) machtigt Adriaen P. Stael alles af te handelen inzake verkoop grond aan Peeter Huijmanssen. Grond geërfd van haar ouders Godevaert van Brecht en Cornelis van de Dussen. Daarvoor van Ambrosius de Jode enz.
Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0021, Periode: 1610, Breda, inventarisnummer 0021, 27 juli 1610, A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1610, folio 36r
Adriaen Peeterssen Stael, wonende te Dussen, schout van beroep, Anna van Brecht (weduwe van Henrick Tseraerts of 't Seraerts) machtigt Adriaen Peeterssen Stael om alles voor leenhof van Holland in Dussen af te handelen i.v.m. verkoop land aan Huijmans alias Bol.

RA Dongen 107 Fol. 151r. Joost Sijmon Goderts ter eenre en Anneken Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse x Jan Adriaen Broeders, Judick Willemss van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Adriaenss Stael, Adriaen Ruijsenaers als voogd en Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse als toesiender van Willem Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse, waarvan Peerken Sijmon Goderts de moeder was, ter andere zeijde maken een erfdeling van de goederen van Sijmon Goderts en Anneken Joost Willemen, de ouders van eerste comparant en grootouders van de 2e comparanten, 5-10.1667.
Fol. 163r. Anneken Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse x Jan Adriaen Broeders, Judick Willemss van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Adriaenss Stael, Adriaen Ruijsenaers als voogd en Merten Corn. Mertens van den Nijeuwenhuijse als toesiender van Willem Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse, waarvan Peerken Sijmon Goderts de moeder was, ter andere zijde maken een erfdeling van de goederen van Sijmon Goderts en Anneken Joost Willemen, hun grootouders, 5-10.1667.
E van der Beek zei op 21 februari 2021 om 12:09
Grootvader Adriaen Pietersz Stael is 56 jaar in 1612, dus ca 1556 geboren.

Grafel. Rekenkamer Registers 749B N (1) Op 8-2-1612 verklaren Gysbert Gerritsz Kant, out ontrent 68 jaeren, gemachticht schout van de Wercken, Floris Gerritsz Kant, out 71 jaren, en Cornelis Krynen, out 66 jaeren, alle van de Wercken, mitsgaders Jan Willemsz, gemachticht schout tot Almkerck, out ontrent 60 jaren, Tonis Bastiaensz van Almkerck, out in de 70 jaeren, en Jan Hendrixz Koyman, mede aldaer won., out ontrent 60 jaeren, henluyden seer wel kennelicken te syn de gelegentheyden van de aenwassen van de Wercken aff tottet Almkercksche verlaet toe en dat meest alle den dyck voor den aenvang van den oorlooge wesende den jaere [15]72 is geweest eerst packdyck, daernaer paeldyck […].Ook Joris Francken, out ontrent 66 jaeren, won. aen de Dussen, legt een verklaring af.
Ook Adriaen Pietersz Stael, schout aen de Dussen, out ontrent 56 jaren, Pieter Ariensz, out ontrent 65 jaren, Wouter Symonsz, out ontrent 53 jaren, Pieter Aerden, out ontrent 70 jaeren, Janneke Symons, huysv. van Pieter Gysbertsz, out ontrent 56 jaren, Janneke Willemsdr, huysv. van Aert Ariensz Roeboes, out ontrent 60 jaren, won. tesamen aen de Dussen, leggen een verklaring af. Ook Hendrick Hermansz, out in de 60 jaren, Pieter Tonisz, out 70 jaeren, en Reyvert Jansz, out tusschen de 50 en 60 jaren, gesamenderhant won. aen de Dussen, get. En ook nog Joost Aertsz, out ontrent in de 71 jaeren, won. aen de Dussen, get.

Zijn zoons Pieter en Sebastiaen worden niet genoemd in testament van Adriaen Pietersz Stael en Lijntken Willems in Geertruidenberg in 1619. Daar komt alleen zoon Jan in voor. Die zal de enige uit dit huwelijk zijn.

Dit is Johan (Jan) Adriaens Stael, ged.; ovl. voor 1655, schout van Dussen-Munsterkerk (1634), beleend 25 maart 1622 met 2 hont, zijnde boomgaard en hof, binnendijks aan de sluis van Dussen Munsterkerk, strekkend van de dijkaveling tot de eerste dwarssloot.
Deze heeft overigens ook een zoon Adriaen.

Testament van Adriaen Pietersen Stael, schout aende Dussen, en Lijntgen Willems dochter, echtelieden, verleden voor notaris Lauwerens van den Kieboom te Geertruidenberg,
Cornelis
Cornelis zei op 22 februari 2021 om 18:31
Goeie vondst!

Eimert, waar kan ik de Grafel. Rekenkamer Registers 749B N vinden ?
Evd Beek zei op 22 februari 2021 om 19:25
De Grafel. Rekenkamer Registers bevinden zich in het Nationaal Archief. Ik kreeg deze mooie akte een aantal jaren geleden aangereikt door een medegenealoog.
Cornelis
Cornelis zei op 22 februari 2021 om 20:42
Eimert, ik plaats ff een nieuw topic (Roubos), misschien dat jij me verder kan helpen!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: