Doopboeken verloren?

vertelde op 4 mei 2019 om 15:45 uur

Ik ben op zoek naar dopen van een gezin in de periode 1698-1720 dat vermoedelijk ergens in het gebied tussen Berkel-Enschot, Oisterwijk en Tilburg woonde. Het gezin duikt echter nergens op in de doopregisters. Is bekend of er uit deze periode doopboeken ontbreken of is hier iets anders aan de hand?

Reacties (19)

Norah zei op 4 mei 2019 om 16:36 uur

Het kan wel kloppen dat er bladzijden in die tijd en plaats(en) ontbreken van de DTB-boeken. Dit komt overal voor.
Om welke personen gaat het, misschien kunnen we je helpen.

Julis zei op 5 mei 2019 om 08:20 uur

Het gaat om het volgende gezin uit het huwelijk tussen Andries Goijaerts x Elisabeth Goijaerts Marten Priems, 27-02-1689 te Oisterwijk.:

Anthonij Goijaert Andriessen momboir en Zeger Goijaert Marten Priems toesiender over Maria, Peternel, Marten en Elisabeth, onmondige kinderen van ANDRIES GOIJAERT ANDRIESSE en ELISABETH GOIJAERT PRIEMS. Oisterwijk 30-1-1717.

===

11 februari 1721 412/181-182
Goijaert en Jan, en Anthonij Goijaert Driesen en Zeger Priems als voogden over Maria, Marten en Elisabeth, alle 5 kinderen van wijlen Andries Goijaert Driessen en wijlen Elisabeth Goijaert Priems
verkopen aan Jan Wijnand van Iersel
akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Cuijl
e.z. kinderen Gerrit Peijnenborgh, a.z. Arien Teunis van Iersel, e.e. Willem Jan van Abeelen, a.e. een gemene erfweg
belast met jaarlijks 21 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht van 8 mud rogge aan de erfgenamen van wijlen juffrouw Pellegrom te sBosch

===

De kinderen zijn vermodelijk geboren in de periode 1689 - 1705 Mijn vermoeden is dat de kinderen later de achternaam van den Beijgaert/Beijgaart/Beger(t) gebruiken. Mogelijk dat de familie van de vader de achternaam 'van Enschot' gebruikt.

Norah zei op 5 mei 2019 om 17:01 uur

Toevalligerwijs zijn de R.K. dopen van Udenhout een paar dagen geleden ook door mezelf gevraagd hoe het zat.
Er werd toen geantwoord dat de meeste toch in Oisterwijk plaats vonden.
Met de naam van den Beijgaert heb je volkomen gelijk. De kinderen zijn hoogst waarschijnlijk onder het patroniem van hun ouders gedoopt.
Andreas kwam uit Enschot, Elisabeth uit Udenhout, dit vermeld bij hun huwelijk.

Norah zei op 5 mei 2019 om 23:06 uur

Gojert Andries Gojerte x Maria Wijnant van Abeelen. Oisterwijk, 23-01-1717(o.tr.)
Bruidegom en bruid woonden in Udenhout.
Je gaat toch(vermoedelijk was deze de oudste zoon) aan een doop in Udenhout/ Oisterwijk denken.

Julis zei op 8 mei 2019 om 17:37 uur

De huwelijken van de kinderen heb ik inderdaad ook kunnen vinden. Maar doopinschrijvingen vind ik voor deze periode helaas niet... Dus ik vermoed toch dat hier doopboeken missen?!

Norah zei op 8 mei 2019 om 20:00 uur

Dat gaf ik ook toe in mijn eerste reactie. Vind het nog bijzonder dat er DTB-boeken überhaupt bewaard en intact zijn gebleven na zo'n lange tijd.

John Vogels zei op 9 mei 2019 om 10:54 uur

Je zou contact kunnen opnemen met de parochie van Oisterwijk. Misschien hebben zij nog oude doopboeken in hun kluis liggen. Ik weet dat dit in Mierlo en Lierop ook het geval is. Verder zijn er een paar jaar geleden ook nog totaal onbekende doopboeken van begin 1700 van Woensel opgedoken die nog bij de parochie lagen.

Sjoerd zei op 9 mei 2019 om 19:59 uur

Lastig, ik kom (na een beknopte zoektocht) inderdaad geen dopen tegen in Oisterwijk, Tilburg of Loon op Zand van dit echtpaar. Wel een vermelding uit 1711 waar Andries als borgemeester van Enschot wordt genoemd.

John W van Wijk zei op 26 oktober 2019 om 18:52 uur

In het Bisschoppelijk archief van het bisdom te 's-Hertogenbosch, berusten nog honderden doopboeken, welke nooit zijn gescand.
Wel zijn daar in meerdere gevallen microfiches van vervaardigd.
Deze zijn dan slechts in te zien op de studiezalen van de betreffende archieven.
Het Bisschoppelijk archief zelf laat sedert eind 90er jaren geen bezoekers meer toe, omdat haar bestuur geen draagkracht meer meent te hebben voor haar personeel daartoe.

JOHN W VAN WIJK
JOHN W VAN WIJK zei op 26 oktober 2019 om 19:48 uur

Ik zelf ben op zoek naar telgen uit het geslacht "Pigmans" , welke in de periode 1710-1735 werden geboren te Enschot, aldaar gedoopt, en Circa 1730 migreerden naar het Oerle en de Moerenburg in Tilburg.
Deze dopen, met name Norbertus AntoniusZn Pigmans, (Ca. 1729) zijn nm nergens anders te vinden.
Mijn conclusie is dan ook, dat er een doopboek moet zijn geweest te Enschot in deze periode.
In het Reg.Archief Tilburg bevinden zich wel NdG doopboeken over de periode,
(dopen van notabelen en de in 1650 van Katholieken gezuiverde dorpsbesturen);
maar de boeken van de schuil/schuurkeren der Katholieken ontbreken voor Enschot.
Nu diendt wel vermeld, dat bovendien nog een bewinststrijd speelde tussen de pastoor van Berkel en Enschot enerzijds, en die van Oisterwijk anderzijds.
Wie kreeg het bestaansrecht over Enschot en Berkel; daar ging het om.
Later werd de bediening van Berkel ingelijft bij Udenhout en Haaren, en Oisterwijk (en Heukelom) op haar zelf.
Doch er ontstond een grijs tijdvak, waarin zowel Udenhouters als Enschotters
werden gedoopt te Oisterwijk als in Berkel.
Zo vond ik zelfs dopen van inwoners van Enschot, te Loon op Zand !
Het was al om al een woelige tijd , omdat men juist in het begin 18e eeuw
de plackaten minder strak begon aan te houden ten aanzien van geloofs overtuiging en de publieke uitvoering (Euchrastie) van niet-staatsGodsdiensten.
Sedert 1648, immers, was in deze republiek het Katholieke geloof verboden geworden.
Vanaf het eerste kwart der 18e eeuw mochten de Katholieken hun geloofsbeleid gaan voeren in opstanden en bouwsels, die geen uiterlijk van een kerk mochten hebben. (De dorpskerken waren in NdG handen, en verloederden, omdat de veelal kleine gereformeerde gemeenschap niet toereikend was om enig onderhoud te (willen) dragen. ) Zodat de Katholieken noodgedwongen in boeren schuren gingen kerken (de zgn Schuurkerken) waarbij een pastoor soms bij toerbeurt de verschillende dorpen bezocht om dan even vlug in zijn notitie boek de verschillende dopen, en begraven lijken op te tekenen, welke de voorbijgaande week hadden plaats gehad.
Sedert 1730 mochten ook zij weer een fatsoenlijk doopboek voeren, maar op voorwaarde dat begraafregistraties van Katholiek gedoopten ook werden ingeleverd bij een schepenbank.
(Leden van schepenbanken zelf, waren verplicht gedoopt te zijn in de geloofsleer van de StaatsGodsdienst: het NdG).
Naast het verplicht huwen voor een NdG predikant dan wel een, dus NdG, schepenbank; kon het landsbestuur en belastingen zo controle blijven houden over de Katholieke bevolking.

Doopboeken (en hun bestaan) uit die tijd zijn nu dus "op hoop van zegen" ..

Norah zei op 26 oktober 2019 om 23:56 uur

Kan deze Norbertus niet gewoon in Tilburg gedoopt zijn, net als zijn broer Joannes?

JOHN W VAN WIJK
JOHN W VAN WIJK zei op 27 oktober 2019 om 21:04 uur

Dag Norah, hartelijk dank voor je reactie.

Ja Norah, dat kan, aldaar een kleine 10 jongetjes die de naam Norbertus ontvingen; in de periode 1725-1745.
Norbertus AntoniusZn (of Norbertus Antonius xZn)
huwde zelf te Tilburg 26 dec 1772 waarbij zijn bruid, Cornelia MichaelDr Meijnaerts, werd gedoopt te Tilburg 16 okt 1725, en aldaar werd begraven 27 mrt 1795.
In zijn trouwregistratie (NdG 1772-1787 ; Archnr 15, Invnr 20 folio8) werd vermeld dat hij uit Enschot kwam en sedert 20 jaar in Tilburg woonachtig was op Oerle.
Zijn leeftijd zou bij dat trouwen 28 jaar zijn.
Verder werd hij "geassisteert met zijn broeder "Jan Anthonij",
omdat hun ouders dan al waren overleden.
Deze broeder Joannes Antonius kan een 8 tal jaren jonger zijn, en geboren
te Tilburg, als die Pigmans generatie zich dan al te Tilburg had gevestigd.
Ik kom een Joannes Antonius Pigmans tegen die te Tilburg in 1764 huwd
met Adriana Maria WouterDr van Helvoirt. (NdG 1759-1772 Archnr 15, Invnr 19 folio 134) deze Jan Anthonij zou geboren zijn te Enschot, 30 jaar oud zijn,
en sederd zijn 7e jaar te Tilburg wonen, waarbij hij geassisteerd werd met zijn oom Lambert AdrianusZn Pigmans.
Hieruit kun je dan aannemen dat die Lambert Adriaan een broer kan zijn geweest van ..Antonius en dat we te maken hebben met grootvader Adrianus.

Omdat Norbertus niet te Tilburg als dopeling werd aangetroffen, is toch het vermoeden dat hij in het doopboek kan voorkomen van Oisterwijk, Berkel, Udenhout.
Echter daar niet (waar naam Norbertus in die boeken zeer zeldzaam blijkt, komt de naam in het Tilburgse regelmatig voor......dat wel).
Wat ook nog zou kunnen, is dat Norbertus als buitenechtelijk werd gedoopt en daardoor de familienaam van zijn moeder kreeg.
op 6 mrt 1729 huwde te Oisterwijk een Antonius AdrianusZn Pigmans met Joanna NicolausDr de Bont (NdG 1695-1729 Archnr 867, Invnr 13 folio141)
Maar het zoeken naar een Norbertus de Bont alvóór 6 mrt 1729, leverde ook niets op.
Het enigste wat nog vruchten kan afwerpen kunnen de verpondingen of een nalatenschap zijn,
om zo zeker te weten dat Norbertus en Joannes zonen warens uit het huwelijk zo voorschr.

.......Maar de dopen te Enschot ontbreken ! In het boek te Udenhout werd netjes
"ex Berkel" bij de dag vermeld.....maar "ex Enschot" tref je nergens.
Daardoor word het vermoeden sterker dat de schuurkerk van de St Michaelparochie te Enschot.
(Want die is er wel degelijk geweest) een eigen doopboek had.
De Schuurkerk droeg de naam van de in 1650 in gereformeerde handen overgegaande St Michaeliskerk die in 1839 werd gesloopt.
De oude toren bestaat heden nog (Torenpad).

Ik ga voor de gein (lees mijn plezier) een kijken of ik voor Julis iets kan vinden,
die vindplaats kan ook voor mij wel eens van belang zijn.
Ik neus altijd blad voor blad de boeken door, om dat (het evenwel zeer gerespecteerde werk van de volunteers) toch nog wel eens hiaten en leesfoutjes in de indexen achterlaat (ook niets meer dan menselijk hoor....) .

Er behoord ergens een digitaal bestand te zijn, ook met wat scans, omtrent al die DTB's in het Bisschoppelijk archief.

Anton zei op 28 oktober 2019 om 11:24 uur

De DTB-boeken uit het Bisschoppelijk Archief zijn enkele jaren geleden overgedragen aan de archiefdiensten waar ze betrekking op hebben, in dit geval dus aan het Regionaal Archief Tilburg.

M. van Iersel zei op 28 oktober 2019 om 11:57 uur

Vanaf 1722 had Udenhout een eigen pastoor en kon er dus in Udenhout gedoopt worden voorheen in Oisterwijk.
Er is inderdaad een register verloren gegaan, zo mis je een hele generatie.
Bij het BHIC zal men wel weten over welke periode het gaat.
Een enkele Udenhouter werd ook in Loon op Zand gedoopt.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 28 oktober 2019 om 14:09 uur

In dit overzicht: http://www.bhic.nl/onderzoeken/wat-zit-er-in kun je zien welke DTB-boeken er zijn per plaats, als je dan op het betreffende boek klikt, kun je ook zien of het afkomstig is van het Bisdom. Wat ons werkgebied betreft zijn die dan ook zo goed als alle gescand.
Op de site van het RAT kun je hier zien welke boeken er zijn en welke gescand zijn: https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2017/05/19/beschikbare-bronnen/
Zo te zien zijn er dus inderdaad geen doopboeken van Udenhout van vóór 1722 bewaard gebleven.

M. van Iersel zei op 28 oktober 2019 om 15:09 uur

Marët,
Voor 1822 werden de Udenhoutse kinderen in Oisterwijk gedoopt.
In Oisterwijk is een register verdwenen waar dus ook Udenhoutse kinderen instaan.

M. van Ierse; zei op 28 oktober 2019 om 15:13 uur

Marët,

Er zijn Oisterwijkse doopregisters tussen 1637 en 1657, enkele Udenhoutse kinderen werden ook weleens in Poppel België gedoopt, misschien door de perikelen rond de reformatie.

M. van Iersél zei op 28 oktober 2019 om 16:38 uur

Marët,

Een foutje in mijn vorige bericht, het hoort te zijn GEEN Oisterwijkse doopregisters tussen 1637 en 1657.

Ardi zei op 28 oktober 2019 om 21:49 uur

Enig idee om welke honderden doopboeken het gaat die john van wyk noemde?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: