skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Dopen niet gevonden in Boxmeer

Willem Jan vertelde op 13 januari 2021 om 17:12 uur
Jan ALLERS (ALARDTS) en Margaret(h)a Henrickx VAN OS trouwen in Boxmeer op 22-01-1685.

Uit onderstaande akte blijkt dat er 10 kinderen zouden moeten zijn, maar van slechts 4 heb ik de doop kunnen vinden.
Weet iemand de resterende 6 dopen? Om Boxmeer heb ik al gezocht.

Op 16-12-1685 wordt zoon Henricus (Hendrick) gedoopt in Boxmeer;
Op 31-10-1687 wordt zoon Bartholomeus (Bartel) gedoopt in Boxmeer;
-Hendrina;
-Allart (Aldert);
-Jan;
-Petronella;
-Meghtildis;
-Clasina;
Op 07-03-1695 wordt zoon Andreas (Andries) gedoopt in Boxmeer;
Op 25-01-1701 wordt dochter Aldegonda gedoopt in Boxmeer.

Schepenakte
15 Hendrick Harits namens de drost en mede schepen Christoffel Strick en Roelof Peters schepenen van Boxmeer getuigen dat zij in de woning van Aldert Jans van hem ontvangen hebben een met rode lak verzegeld papier met daarin zijn testament, wat wij mede hebben ondertekend en met ons zegel bekrachtigd op 15 september 1749. Inhoud testament: Ik, Aldert Jans weduwnaar van Maria van Els, verklaar dat dit mijn laatste wil is en ik laat na aan de Paters alhier 25 gulden en ook aan de Paters minnebroeders van Venraij 25 gulden. Aan de Paters Conventualen te Cleve 25 gulden en ook 25 gulden aan de Paters Capucijnen van Velp. Verder vermaak ik eenderde van mijn goederen aan mijn broer Hendrick Aelderts, of bij eerder overlijden aan zijn kinderen, eenderde deel aan de kinderen van mijn overleden broer Bartel Aelders en eenderde deel aan de kinderen van mijn overleden broer Andries Aelders, waarbij zij gezamenlijk aan mijn zus Hendrina Aelders haar leven lang een lijfrente moeten betalen van jaarlijks zestig gulden. Boxmeer 15 september 1749 Albert Jans. Akte van Apperture: Leopold Frans de Raet drossaard en schout, Daniel de la Branche en Roelof Peters schepenen van Boxmeer verzekeren hierbij dat voor ons verschenen zijn Hendrick Aelders voor zich en als gemachtigde van zijn zuster Hendrina Aelders, Jan Aelders en Bernardus Berens getrouwd met Petronella Aelders, Jaspar Clabbers getrouwd met Meghtildis Aelbers en mede gevolmachtigde van zijn schoonzus Clasina Aelders en zwagers Peter Aelders en Jan Aelders, welke gezamenlijk aan ons hebben overgedragen dit besloten papier waarin het testament van wijlen hun broeder en oom Aeldert Jans onlangs overleden, met het verzoek of wij het willen openen en publiceren, waarna wij het hebben gecontroleerd en goed bevonden en hebben wij het gepubliceerd en een akte van Apperture opgesteld en ondertekend te Boxmeer op 10 mei 1752.
Datering: 12-05-1752
Pagina: 024-028
Soort akte: Testament
Plaats: Boxmeer
Toegangsnummer: 7042
Inventarisnummer: 34
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Boxmeer

Reacties (8)

Jan Lange zei op 13 januari 2021 om 22:19
30.Jasper Gerrits Clabbers, geb. Mullem/ged. Sambeek 21.10.1713, overl. Sambeek 6.5.1773, lid St. Anthoniusgilde 1740, (gesubst.) scholtus Sambeek 1743-1773. Huwt Sambeek 19.4/4.5.1738 Maria Peters uit Overloon. Hertr. Sambeek 25.1./9.2.1744 (en neemt kort daarna de herberg te Sambeek van zijn schoonvader over)
31.Mechtilda Alaers/Aelders, ged. Sambeek 12.10.1722, overl. Sambeek 23.9.1778.

60.Gerrit Kersten Clabbers, geb. Mullem/ged. Sambeek 20.12.1676, lid gilde St. Anthonius Sambeek 1709, overl. na 3.12.1733, huwt Sambeek 22/30.3.1704
61.Godefrida/Gerarda Aerts Mooren, ged. Sambeek 5.4.1679, overl. na 10.10.1747. Huwt (1) Sambeek 7.6.1698 Jan z.v. Jan Aerts van Wylick en Elisabeth Gerrits.
62.Andreas Allerts/Alberts/Jans, ged. Boxmeer 7.3.1695, overl. Sambeek vóór 1749, huwt Boxmeer 26.10.1713
63.Allegonda/Aleijdis Claessen Peters, overl. vóór 1735.

120.Kersten/Christianus Gerrits (Clabbers), overl. vóór 20.3.1706, huwt Sambeek 1/21.2.1675
121.Maria Jaspers, ged. Sambeek 26.6.1651, overl. na 1706. Tot 1688 gegoed op o.m. hofstad te Mullem aan de Luijnbeek, die vanwege schulden doorverkocht wordt aan haar broer Teuwis Jaspers x Catharina Melsen Crifs.
122.Arnoldus Geurts, overl. Sambeek 20.1.1699, huwt Sambeek 10.7.1678
123.Maria Aerts Mooren, overl. Sambeek juli 1730.
124.Jan Allarts, ged. Sambeek 22.5.1660, huwt met disp. 3e-4e gr. verwantschap Sambeek 6.1.1685
125.Margaretha Hendriks.
126.Claes Peters, geb. Boxmeer, overl. Boxmeer 13.11.1723; gegoed aan Steenstraat te Boxmeer met huis en brouwerij; tevens eigenaar van een veer en visserij in de Maas. Huwt Sambeek 24.4/9.5.1688
127.Margarita Jans, ged. Sambeek 11.11.1653, overl. vóór 25.2.1733. (zie huw.disp. Sambeek dd. 6.11.1768).

240.Gerrit Clabbers (een Gerrit Clabbers vermeld als doopgetuige Sambeek 2.2.1625/30.11.1631).
242.Jasper Teeuwens, (Zie Deel. II kw.st. Maria van der Poel, nr. 280). Hij huwt
243.Elisabeth Jans Peters. Zie nr. 242.
246.Arnoldus Mooren, schoenmaker, lid St. Antoniusgilde Sambeek 1637, (zie Deel I/Parenteel kw. st. Van de Groes sub V sss, nr. 102-103), overl. na 24.1.1683, huwt vóór 1641
247.Hermanna Jans de Wilt. Zie 246.
248.Allardt Michiels. Schepen Sambeek. Huwt Sambeek 1.2.1643
249.Joanna Dericks Custers, ged. Sambeek 22.7.1617. Beiden overl. na 1699.
254.Jan Theunissen, huwt vóór 1650
255.Metta Claessen van Sliepenbeeck. Beiden overl. na (ORA Sambeek 333 testament dd.) 20.9.1676.

498.Theodorus/Dirck Custers, koster te Sambeek, huwt vóór 1609
499.Anna/Enneke Reijners van Aldrom.

998.Reijner van Aldrom, minderj. in 1571, huwt ca. 1680
999.Geertken, overl. vóór 1622.
Verwijzingen in de tekst naar Deel II zie www.genealogie-lange.nl tweede doc.
Huw. disp. zie www.GenBronnen.nl
Willem Jan zei op 14 januari 2021 om 10:06
Ook al had ik de doop van Andreas al wel, toch bedankt Jan.
Hopelijk weet iemand meer over de doop van de andere kinderen.
Peter van de Laar zei op 14 januari 2021 om 10:09
In onderstaande akte worden 5 kinderen van Jan en Margaretha vermeld: Alardt, Henderina, Bart, Hendrick en Andrijs. Deze namen komen overeen met de vermelde namen in de eerste helft van de schepenakte uit 1752. Ik vermoed dat de overige namen kinderen zijn van Andreas, hetgeen wat betreft Mechtildis in ieder geval overeenkomt met de opgave van Jan lange. Je mist dus nog wel de doopdata van Alart en Hendrina. Aldegonda zal op jonge leeftijd zijn overleden.
2-9-1729
Aktenr.4 De kinderen en erfgenamen van Jan Alardts en Margaretha van Os, met name Alardt Jans gehuwd met Maria van Els; Henderina Jans, geassisteerd met Thomas Harets haar gecoren momboir; Helena Peters weduwe van Bart Jans, geassisteerd met Peter Claes en Wijnandt Verhaert als bloedmomboirs over haar onmondige kinderen; Hendrick Jans gehuwd met Maria Brienen en Andrijs Jans gehuwd met Aldegonda Claessen willen nalatenschap gaan delen. Het betreft hooi- of weiland in het Schaerbroeck, bouwland onder het gerecht van Vierlingsbeek genaamd den Langenacker omtrent het Afferdse veer; bouwland in de Aembeten; percelen bouwland, waarvan een stuk is genaamd den Stoffel in het Meersche veldt.{Schepenprotocol Sambeek; invnr. 341}
Willem Jan zei op 14 januari 2021 om 10:25
Dus het zijn eigenlijk:
Op 16-12-1685 wordt zoon Henricus (Hendrick) gedoopt in Boxmeer;
Op 31-10-1687 wordt zoon Bartholomeus (Bartel) gedoopt in Boxmeer;
-Hendrina;
-Alardt (Allart, Aldert);
Op 07-03-1695 wordt zoon Andreas (Andries) gedoopt in Boxmeer;
Op 25-01-1701 wordt dochter Aldegonda gedoopt in Boxmeer. Jong overleden.
Dan mis ik dus nog slechts 2 dopen.
Peter van de Laar zei op 15 januari 2021 om 05:01
een antwoord:
De mij bekende kinderen van Hendrick Jans met Maria Brienen:
Wilhelmus, ged. Boxmeer 19-11-1716, get. Alardus Jans, Ida Roelofs {RK-doopboek Boxmeer 1667-1737; invnr.1}
Joanna, ged. Boxmeer 31-3-1718, get. Bartholomeus Jans, Hendrina Allaers, Catharina Jans{RK-doopboek Boxmeer 1667-1737; invnr.1}
Reijnerus, ged. Boxmeer 15-11-1719, get. Antonius Thijssen, Margareta Hendrickx {RK-doopboek Boxmeer 1717-1751; invnr.2, fol. 4r}
Aldegonda, ged. Boxmeer 17-8-1721, get. Andrea(s) Maerts, Maria Brienen {RK-doopboek Boxmeer 1717-1751; invnr.2, fol. 6r}
Maria, ged. Boxmeer 29-10-1723, get. Thomas Gaerits, Hendrina Allaerts, Ida Roeloffs {RK-doopboek Boxmeer 1667-1737; invnr.1}
Ida, ged. Boxmeer 19-5-1726, get. Michael Maes, Ida Roeloofs {RK-doopboek Boxmeer 1717-1751; invnr.2, fol. 10r}
Rooms-Katholiek doopboek 1717-1751
Aldegonda, ged. Boxmeer 12-3-1728, get. Andrea(s) Maerts, Guilielms Hendrickx {RK-doopboek Boxmeer 1717-1751; invnr.2, fol. 11v}
Rooms-Katholiek doopboek 1717-1751
Margareta, ged. Boxmeer 9-5-1730, get. Antonius Thijssen, Helena Peters {RK-doopboek Boxmeer 1717-1751; invnr.2, fol. 13v}
Albertus, ged. Boxmeer 30-11-1732, get. Joannes Maerts, Maria van Els {RK-doopboek Boxmeer 1717-1751; invnr.2, fol. 15v}

NB
Henricus wordt diverse malen vermeld als "Maerts". Zo ook de getuigen (broers?) Joannes en Andreas.

een correctie:
Dochter Allegonda wordt gedoopt op 26-5-1701

en nog een vraag:
In Sambeek trouwt 18-1-1692 Joannes Alarts Michels met Wilhelma Jacobs en krijgen daar de volgende kinderen.
Gerardus, ged. Sambeek 24-3-1692, get. Alardus Michels, Mechtildis Lamers {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1640-1699; invnr. 24, fol. 125v}
Maria, ged. Sambeek 10-5-1693, get. Jacobus Hermers, Joanna Derix {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1640-1699; invnr. 24, fol. 126r}
Goswinus, ged. Sambeek 24-6-1695, get. Joannes van Rijsen, Henricus Cremers, Anna Michels, Mechtildis Lamers {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1640-1699; invnr. 24, fol. 141r}
Gerarda, ged. Sambeek 19-9-1697, get. Joannes Timmans Vermaesen, Balthazar Cremers, Petronilla Gerits, Mechtildis Lamers {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1640-1699; invnr. 24, fol. 143r}
Joanna, ged. Sambeek 25-11-1700, get. Alardus Michels, Paulus Alarts Michels, Anna Michels, Catharina Alarts Michels {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1700-1772; invnr. 25, fol. 1v}
Joannes, ged. Sambeek 17-7-1703, get. Henricus Alarts Michels, Koster NN, Catharina Linten Gerits {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1700-1772; invnr. 25, fol. 3r}
Aldegonda, ged. Sambeek 16-4-1706, get. Hermannus Jacobs, Catharina Michels {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1700-1772; invnr. 25, fol. 5v}
Alardus, ged. Sambeek 23-6-1708, get. Wilhelmus Jacobs, Koster NN, Maria Janssen, Catharina Alarts Michels {RK-doopboek Boxmeer (Sambeek) 1700-1772; invnr. 25, fol. 7v}

Dit roept bij mij de vraag op of er twee "Jannen" uit het huwelijk zijn van 248.Allardt Michiel en 249. Joanna Dericks Custers?
Cornelis
Cornelis zei op 15 januari 2021 om 11:47
Henricus Allaerts met Maria van Brienen, de ontbrekende Jan in dit verhaal;

29-3-1715 te Boxmeer, Joannes Allaerts.

Henricus en Maria, getrouwd op 10-5-1714 te Boxmeer, Henricus Jans en Maria van Briene!
Cornelis
Cornelis zei op 15 januari 2021 om 11:50
helaas niet degene die ik zocht, huw 1631!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: