skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Echtpaar Van Eelant-Van den Oetelaar deel III

Jermaine Van der Meer vertelde op 8 februari 2019 om 01:37 uur
Dag allen

En hallo Max sorry voor de slordigheid in het vorige onderwerp ik zal de orde proberen te bewaren en het gestructureerd proberen te houden, kijkte mee of ik je goed citeer?

Zoals je ziet heb ik nog wat kleine aanvullingen gedaan, maar voor de rest is dit dus je schema

Wouter Lamberts van Elant,
tr. (1) 11-11-1682 Agnes Wilhelmi van Engelen dochter van Willem Van Engelen en XX?, met kinderen:
- Emerentiana 8-10-1683
- Lamberta
- Joanna
tr. (2) Bokhoven 05-03-1695 met Maria Thomassen uit Son, met kinderen:
- Antonetta
- Thomas 00-02-1697, zie II.
- Lambertus
- Leonardus

II. Thomas Wouters van Elant (2-1697 - ca. 1735)
tr. Boxtel 14-05-1724 Joanna Maria Adriani van den Oetelaar, met kinderen:
- Gualtherus 24-03-1725, zie III.
- Anna Maria
- Adrianus
- Maria 03-10-1730 -> tr. Boxtel 11-05-1755 Adrianus Jois van Kuijck zoon van Johannes/Joannes Marcelis Kuijc/Kuik en Marie Hendrik Aarts/Maria Hendrici Van Boxtel
- Johanna
- Joannes

III. Wouter Thomae van Eland (1725 - ??)
tr. Boxtel 24-01-1751 Joanna Christiani van Emmerick, met kinderen:
- Thomas 28-04-1752
- Christina 06-06-1754
- Thomas 21-10-1756 -> heeft kind Catharina? ovrl. 30-09-1815 te Alkmaar
- Adriana
- Joanna
- Joanna Maria


Ik zal 3 simpele korte vragen stellen om het gestructureerd te houden maar een aantal verwanten/vrienden zijn, en enkele doopgetuigen m.b.t. Johanna Van den Oetelaar zijn nog niet verklaart te weten de volgende personen:


- Waltherus Roeter
- Joannes Leonardi van Klijnnenbruegel
- Maria Arnoldi van de Ven
- Hendrick Dirricks van de Ven
- Jan Leenders van Clijnenbreugel
- Leendert van Clijnenbreugel
- Jan Peeters van Leent
- arie Adriaens
- Leendert van Clijnenbreugel, quod attestor (quod attestor betekent naar mijn beste weten ‘hetgeen ik getuig’ op zn Latijns)
- Joannes van Erp
- Cornelia Davidi
- Adriaan van Dijk
- Adriaan van Emmerik (wellicht een broer van Johanna Van Emmerik?)
- Dirk (Eeverts?) (Van Erp?)
- weduwe van Christiaan Goodschalk (betreft het hier wellicht Christiaan Van Emmerik?)
- Jan van den Bors
- de weduwe van Cornelis Smolders
- Geert van Elderen
- Adriaan de Leeuw

Verder voor de zekerheid de vraag of ik jouw goed citeer Max als ik Maria Peeter Andriessen vereenzelvig met Henrica Donckers?

Op basis van de reactie van jan toirkens zei op 25 januari 2019 om 16:09 uur (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/de-beste-wensen-voor-2019-en-een-vraag-over-een-onbekende-van-den-oetelaar-tak-mailcorrespodenties-met-ger-van-den-oetelaar-over-zijn-boek) waarin hij Cornelis Zeger van de Ven gehuwd met Annemie van Emmerik noemt ben ik nog eens in mijn boek gaan kijken, hij moet dan naar mijn inziens weer een zoon zijn van Seger Willems Van den Ven die weer een zoon is van Hendrik Willems Van de Ven die in mijn boek voorkomt op blz 138.

Maar bij de bronnen van dit boek kom ik dan weer op andere bladzijdes samenvattingen van aktes tegen over bovenstaande personen, en die aktes kan ik niet goed plaatsen.
Het betreft de volgende aktes:

BHIC, Raad en rentmeester-generaal der domeinen 242, cijnsboek Sint-Michielsgestel 1646—1699 fol. 26v Adriaen Rijckerts van Oetelaer als weduwnaar van Henricxken dochter Henrick soone Jan Everts cijns voor. Huijs schuer hoff 6 lopens tot Boxtel onder Munsel. Zijn erfgenamen zijn de kinderen van zijn broers m.n.: Jan Jan Rijcken, Aert, Meri sijn broeder en suster, Aert Arien Rijckers, Jenneke Henrick Peter Geraerts, Willem Henrix de Bever, Seger Aerts Van Overbeeck, Arien Willem Rijckers, Rijckert Willem Rijckers, Henrick Willem Rijckers, Willem Jan Lenaerts, Peter Peter Woestenburch erffgenaemen van Arien Rijckers ende Jan Geraert Hermans bij versterff

BHIC, Raad en rentmeester-generaal der domeinen der domeinen 242, cijnsboek Sint-Michielsgestel 1646-1699 fol 38v Heijlken dochtere Jan Hermans Van den Venne voor akkerland twee mergen onder Schijndel aent Hollaer. Daarna de kinderen van Willem Michiels en Heijlken,. Zij hebben twee kinderen. Erfgenaam is Jenneke dochter van willem en Heijlken, die gehuwd is met Ariaen Willem Rijckars. Daarna de vier kinderen van Arien Willem Rijckers. Na deling Catalijn Adriaen Ryckerts Van Oetelaer als weduwnaar van Henricxken dochter Henrick soone Jan Everts cijns voor huijs, schuer, hoff 6 lopens tot Boxtel onder Munsel. Zijn erfgenamen zijn de kinderen van zijn broers m.n.: Jan Jan Rijcken, Aert, Meri sijn broeder en suster, Aert Arien Rijcekrs, Jenneke Henrick Peter Geraerts, Willem Henrix de Bever, Seger Aerts Van Overbeeck, Arien Willem Rijckers, Rijckert Willem Rijckers, Henrick Willem Rijckers, Willem Jan Lenaerts, Peter Peter Woestenburch erffgenaemen van Arien Rijckers ende Jan Geraert Hermans bij versterff.

Dus mijn 3 vragen nog een keer kort samengevat kort samen gevat

1. Kan men mij helpen met de lijst personen op uit de lijst die nog niet genoemd zijn in het vorige onderwerp op de juiste plaats te zetten
2. of ik jouw goed citeer als ik Maria Peeter Andriessen vereenzelvig met Henrica Donckers?
3. Of men mij kan helpen met bovenstaande 2 ektes de personen en de akte in de goede context te plaatsen m.b.t. het echtpaar Van Eelant-Van den Oetelaar

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Hoogachtend,

Jermaine Van der Meer

Reacties (18)

Max zei op 8 februari 2019 om 13:55
Jermaine,

De aan mij gerichte vraag nr. 2 kan ik met grote stelligheid ontkennend beantwoorden. Voor de duiding van de doopgetuigen wens ik je nog veel puzzelplezier.

Mvg, Max
Max zei op 9 februari 2019 om 20:17
Jermaine, ik heb de oplossing inmiddels gevonden en die oplossing zit verstopt in de volgende twee akten:

392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dirck Hendricks als man van Maijken
Leendert Dircks als man van Marij
Jan Janssen van de Ven als man van Pieternella
Maijken, Marij en Piternella dochters van Hendrick Peter Gerits verwekt bij Jenneken
wijlen Hendrick Peeter Geerits
Jenneken Arien Rijckers, weduwe van
de weduwe van Peter Aerts van Overbeeck
Jan Michiels van de Sande
Michiel Janssen van de Sande
Datering: 16-06-1689
Pagina: 70v (scan 73 links)
Plaats: Boxtel

en

1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
68 Vandaag 31 maart 1692 namiddag omstreeks 2 uur, verscheen voor mij notaris en getuigen Jenneken weduwe van Henrick Peter Gerits, overdenkend de broosheid van het menselijk leven, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst over haar tijdelijk bezit beschikken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil christelijk worden begraven. Ze vermaakt vooraf aan haar dochter Jenneke een van de beste melkkoeien en al het vlas ten tijde van het overlijden van de testatrice zoals in het huis wordt gevonden, verder een mud rogge, behalve nog haar uitzet zoals de andere getrouwde kinderen al hebben gehad. Nog vermaakt ze aan de kinderen van haar overleden dochter die was getrouwd met Leendert Dircks een zwart kleed van lakenstof en Leendert Dirks krijgt nog de hoog- en laagkar en het verdere bouwgereedschap, ook behalve nog de uitzet en ook behalve het door hem voorgeschoten geld zijnde 72 gulden, verder het jonge paard dat hij met zijn eigen geld heeft gekocht gehad. Deze legaten zijn gedaan vanwege de trouwe diensten die men aan haar heeft verleend. Al haar verdere bezit vermaakt ze verder aan haar gezamenlijke kinderen en kindskinderen. Nadat alles aan haar is voorgelezen verklaart de testatrice dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd, ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Aldus gepasseerd te Boxtel onder Munsel ten huize van de testatrice in het bijzijn van Jan Joost Goossens en Arien Rutten van de Bersselaer als getuigen. Ondertekend: dit merk is van Jenneken als weduwe, Jan Joosten Goossens, Arien Rut van de Bersselaer, quod attestor Henrick van hoij, notarius publicus.
Datering: 31-03-1692
Pagina: 123r
Soort akte: Testament
Plaats: Boxtel

Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar en Henrick Peter Gerits lieten in Boxtel de volgende kinderen dopen:

- Maria 31-07-1632 --> tr. 15-09-1669 Dirck Handerickx van der Ven (woont te Munsel)
- Dijmpna 02-12-1633
- Angela 22-01-1636
- Maria 08-09-1637 --> tr. 28-01-1674 Leendert Dirckx van Cleijne Breugel (woont te Munsel)
- Johanna 15-07-1640
- Petronella 05-10-1642 --> tr. ca. 1672 Jan Janssen van de Ven
- Angela 05-06-1645 --> tr. ca. 1682 Handrick Janssen?
- Adrianus 25-09-1647 --> tr. ca. 1682 Maria Peter Andriessen, zie II
- Adriana 05-01-1649

Vervolgens zien we al deze personen als getuigen terugkomen bij de dopen van de kinderen van
II. Adrianus Henrici en Maria Peter Andriessen:
- Handrick 08-01-1683 get. Dierck Handricx & Catalijn Janssen
- Anna Elisab. 05-04-1687 get. Roel Aelberts & Marie Linders
- Peter 08-10-1689 get. Jan Cornelissen & Marie Janssen
- Joanna Maria 07-04-1694 get. Joannes Adriani van Gestel & Joanna Henrici
- Joanna 11-11-1699 get. Leonardus Dirckx & Angela Henrici

Dierck Handricx = Dirck Handerickx van der Ven
Catalijn Janssen = ?
Roel Aelberts = stiefvader van Maria Peter Andriessen
Marie Linders = Maria de vrouw van Leendert Dirckx, zus van Adriaan Hendrickx (vd O.)
Jan Cornelissen = oom van Maria Peter Andriessen, getrouwd met haar tante Driesken
Maria Janssen = ?
Joannes Adriani van Gestel = 'stief-opa' van Maria Peter Andriessen
Joanna Henrici = zus van Adrianus Henrici van den Oetelaar
Leonardus Dirckx = Leendert Dirckx van Cleijne Breugel
Angela Henrici = zus van Adrianus Henrici van den Oetelaar

Mvg, Max
Jermaine Van der Meer zei op 14 februari 2019 om 18:46
Dag Max. Dank voor je reactie, ik wil niet lui overkomen alleen het is zo volgens mijn mening althans dat ik altijd van die uiterst complexe casussen tegenkom in mijn genealogie onderzoeken, Eerst met die dopen van de Van der Putten’s en nu ook weer met die patroniemen en maroniemen (als ik het goed schrijf althans). Dus vergeef mij Max als ik het soms wat extra vraag, dat komt ook omdat ik er altijd erg op gebrand ben om het uiteindelijke preciese antwoord te weten.

Ik zal mijn vragen en conclusies zo kort mogelijk houden om verwarring te voorkomen, als ik jouw reactie van 14 januari 2019 om 15:06 uur (zie ook de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/de-beste-wensen-voor-2019-en-een-vraag-over-een-onbekende-van-den-oetelaar-tak-mailcorrespodenties-met-ger-van-den-oetelaar-over-zijn-boek) lees dan is de huidige stand van zaken gezien de doopgetuigen dat Johanna Maria Van den Oetelaar een dochter moet zijn van Henrick Willem Rijckaerts van Oetelaer en dat Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar haar achternicht is en dat zowel de johanna Maria Van den Oetelaar die getrouwd was met Thomas Van Eelant als dat Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar die dus weer getrouwd was met Henrick Peter Gerits genoemd moeten zijn naar een tante van hun?

Maar wat ik me dan afvraag Max wat dan die rol van de familie Van Erp in deze is, want die lijkt in ieder geval in mijn casus een cruciale rol te spelen. Als ik in mijn magische boek kijk kom ik onze bekende Matheus Van Erp tegen wiens klein dochter Handerske Michielse Van Erp op 27-02-1689 te Oirschot met Aert Peter Hoevenaers (die eerder getrouwd was met Maria Jaspers van den Bichelaar) tegen. Deze Matheus Van Erp leent als ik in mijn boek van Ger kijk in 1646 100 gulden aan jawel niemand minder dan Adriaan Rijccarts Van den Oetelaar.

Deze Adriaan Rijccarts moet dus dezelfde zijn als Arien Rijckes en dus moet hij de vader zijn van Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar getrouwd met Henrick Peter Gerits. Deze Arien Rijckers vestigt in 1641 een erfrente van vijf gulden jaarlijks uit een huis te Boxtel onder Munsel, in mijn boek staat zelfs een plaatje met een straatnaambord “Hoog Munsel” vermeld!

Kan het wellicht zijn dat hier het Hooghuijs te Munsel mee word bedoeld? Ik ben me trouwens helemaal lam aan het zoeken naar informatie over dit “Munselse Hooghuijs”, maar het enigste wat ik kan vinden is dat het wellicht ook de kasteelhoeve te Onrooi kan zijn die rechtstreeks onder de heer van Boxtel viel als ik het stuk over de Boxtelse baanderheren en boeren goed heb gelezen?

Ik kom in mijn boek bij de familie Van Erp alleen nog een Hendrik Van Erp tegen die van 1467 tot 1474 kwartierschout van Peelland was verder ook nog ene Wouter Josten Van Erp die iets met het leengoed Ter Loo te Nijnsel had te maken (wat word me niet geheel duidelijk) mar die ook voor onze tak niet relevant blijkt.

Dus Max mits jij de vraag ook interessant vind, hoe kan ik de Van Erp’s het beste passen in mijn stamboom. Ik zelf denk dat onze Matheus Van Erp zeker iets met mijn lijn te maken heeft, jij ook?

Fijn weekend alvast.

Met vriendelijke groet,
Jermaine Van der Meer
Max zei op 14 februari 2019 om 20:20
Jermaine,

Sorry, als ik in mijn laatste bijdrage misschien niet duidelijk genoeg ben geweest, maar wat ik op 9 februari schreef is dé oplossing van het vraagstuk wie de voorouders van Joanna Maria van den Oetelaar waren. Zoals uit het vorige item daarover op 9 januari jl. duidelijk was geworden, waren de ouders van Joanna Maria: Adrianus Henricus van den Oetelaar en Maria Peter Andriessen. De volgende vraag was dus wie dan de ouders van Adrianus Henricus van den Oetelaar waren. Daarover hadden we (ik) dus al even gespeculeerd, dat dat Henricus Adriaan van den Oetelaar geweest zou kunnen zijn. Ik schrijf met opzet "geweest zou kunnen zijn", omdat ik op 14 februari 2019 - na daar het nodige onderzoek naar te hebben uitgevoerd - tot de conclusie ben gekomen dat de MOEDER van Adriaan Henricks van den Oetelaar de genoemde Jenneken Adriaan Rijckers van den Oetelaar is! Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar is dus de GROOTMOEDER van Joanna Maria van den Oetelaar, die dus niet de familienaam van haar grootvader draagt, maar de familienaam van haar grootmoeder! Dat komt soms voor bij families, waarbij de moeder van meer voorname afkomst is dan de vader. In dit geval zou daarbij ook een rol kunnen spelen, dat de man van Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar, Henrick Peter Gerits, al vrij jong is overleden (tussen 1651 en 1657), en Jenneken hun kinderen kennelijk verder alleen heeft opgevoed.

Samengevat:

I. Joanna Adriaan Rijckers van den Oetelaar en Henrick Peter Gerit hadden een zoon:
- Adrianus (gedoopt 25-09-1647), zie II

II. Adrianus Henricus (van den Oetelaar) en Maria Peter Andriessen hadden een dochter:
- Joanna Maria (gedoopt 07-04-1694), zie III.

III. Joanna Maria van den Oetelaar trouwt op 14-05-1724 met Thomas Wouter van E(e)lant


Mvg, Max
Jermaine Van der Meer zei op 19 februari 2019 om 21:24
Sorry voor de verlate reactie, ik zit in het buitenland vandaar dat het reageren dus nogal moeizaam gaat. Dit is wel een heel bijzondere conclussie die gij trekt dat Adriaen Henrick Gerits de achternaam ´Van den Oetelaar´ heeft aangenomen daar dit chiqer stond. Zodra ik terug ben en ik weer al mijn opgeslagen bronnen tot mijn beschikking ga ik zeker kijken met wie Henrick zijn vader Peter Gerit was getrouwd en wie zijn grootouders waren. Dus ik kan er op dit moment nog niej al te diep op ingaa Max, mijn enigste vraag is of jij weet of deze Henrick Peter Gerit en wellicht ook zijn vader zich alleen van patroniemen bediende of dat zij ook een achternaam voerden. Met vriendelijke groet, Jermaine Van der Meer
Max zei op 19 februari 2019 om 22:26
Ik ben Hendrick Peter Gerits (ook: Geraerts) alleen onder zijn patroniemen tegengekomen, waardoor ik vermoed dat hij geen andere familienaam had. Zijn zoon Adriaan komt ook onder de naam Adriaen Hendrick Peter Gerits voor in een Liempdese akte van 1 september 1687. Hij wordt als zodanig ook als getuige genoemd in een testament van een echtpaar uit Munsel van 1678, samen met zijn zwager Lenart Dircks van Cleijnenbreugel:

5116.9 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.9)
53 Testament door Arien Gerit Geritssen en zijn vrouw Dircxken Gijsberts inwoners baronie Boxtel herdgang Munsel. Actum in hun woonhuis te Boxtel herdgang Munsel, getuigen Lenart Dircks van Cleijnenbreugel en Adriaen Henrick Peter Gerits, inwoners van Boxtel
Datering: 29-7-1678
Pagina: 167
Plaats: Sint-Michielsgestel

Het lijkt er dus op, dat Adriaen niet zelf de naam Van den Oetelaar heeft aangenomen, maar dat zijn kinderen dat pas na zijn dood hebben gedaan. En wees eerlijk: jij wilt toch ook graag een echte Van den Oetelaar in je stamboom hebben?

Mvg, Max
Jermaine Van der Meer zei op 22 februari 2019 om 19:19
Dag Max haha, bedankt voor je reactie, via Johanna Adriaan Rijckers Van den Oetelaar heb ik sowieso een Van den Oetelaar tak in mijn stamboom maar ook al had ik die tak niet in mijn stamboom dan nog steeds ben ik blij dat ik het boek van Ger Van den Oetelaar in mijn bezit heb daar dit ook een fantastisch naslagwerk is voor andere families uit Boxtel en omgeving.


Zodra ik thuis ben ga ik aan de slag met al e tips en gevonden aanknopingspunten Max!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 28 februari 2019 om 01:42
Dag Jan Toirkens ik had je beloofd om je antwoord te geven bij dit onderwerp, dankjewel dat je aan me vraag hoe het met me gaat. Ik was net een reactie voor Max aan het typen daar hij en ook jij mij vele aanknopingspunten hadden gegeven.

Hoe gaat het verder met jouw Jan, ik hoop dat het goed met je gaat. Met mij gaat het ondanks mijn verblijf in het buitenland niet super, ik word persoonlijk ernstig bedreigd en dit trekt een zware wissel op mijn privéleven. Maar goed daarmee wil ik jullie niet lastig vallen op dit forum.

Ik wens jouw Jan, Max en de rest van de mensen van het BHIC en het forum hier alle gezondheid toe en ik kom binnenkort met een uitgebreide reactie op Max zijn punten.

Met warme groet,

Jermaine Van der Meer
HenkD zei op 28 februari 2019 om 14:51
Jermaine,
Vervelend om te horen. Terwijl ik juist dacht dat jouw radiostilte te maken had met de voorbereidingen voor het aanstaande carnaval.
How wrong can you be.
Mocht je juridische hulp nodig hebben -> geef een seintje.
Mvg
Henk
Max zei op 28 februari 2019 om 23:14
Dag Jermaine,

Bedankt voor de wensen. Ik denk dat jouw vraag - over een onbekende Van den Oetelaar tak - inmiddels uitgebreid is beantwoord. Het lijkt mij daarom niet nodig om dit item tot in het oneindige voort te zetten. Als je nog nieuwe vragen hebt kun je daarvoor natuurlijk altijd een nieuw onderwerp aanmaken.
Jermaine Van der Meer zei op 9 maart 2019 om 03:04
Dag Max, dat is niet hellemaal waar (wel bijna) want in mijn boek van Ger Van den Oetelaar kom ik namelijk ene Dingen Jan Stopen tegen. In mijn eerdere link http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/reconstructie-familie-van-cuijck-kuijck-kuijk-te-boxtel-liempde-luissel-lennisheuvel-en-andere-plaatsen komen wij de familie Stopen ook al tegen maar dan op Balsvoort en omgeving (zoals de Smalbroeken), We komen nu dus niet alleen de familie Van Erp maar ook de familie Stopen tegen zodat ik steeds meer denk dat zij terug te leiden zijn naar hetzelfde groepje namen waar wij het dus al eerder over hadden

De reden dat je het apart wilt behandelen begrijp ik hellemaal beste , doch daar jij zelf op 22 januari 2017 om 23:15 uur in de link http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol zelf schrijf:

“Ik kom alleen nog een Lijnke Stoopen tegen op 30 september 1598 als vrouw van Thomas Thomassen en dochter van Jan Stoopen en Jenneke Dirck Coolen in Boxtel Ra76 f61v-62r (scan 64). Zij was een zus van Dimpna Jan Stoopen die getrouwd was met Adriaen Rijckaerts (van den Oetelaer). Welke Jan Stoopen dat was weet ik nie, misschien de Jan Henrick Ariens alias Stoepkens die in 1563 voorkomt in Boxtel Ra64 f4r.”

Of het moet zijn dat je van gedachte bent verander en dat je echt wilt dat deze 2 onderwerpen apart wilt behandelen, want in dat geval toon ik mij toegeeflijk.

Verder vraag ik me af of gij net als mij denkt Max dat Jan Henrick Ariens alias Stoepkens een broer was van Arien Hendrick Stoopen die jij in de link http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/reconstructie-familie-van-cuijck-kuijck-kuijk-te-boxtel-liempde-luissel-lennisheuvel-en-andere-plaatsen op 29 december 2016 om 14:01 uur noemt, of was deze laatste wellicht zijn opa?

Ow trouwens dat kan hellemaal niet waar zijn want ik zie nu net een reactie van jouw van 4 januari 2017 om 12:57 uur waarbij je met de volgende dopen komt:

??-??-1637 Huijbert Jan Stopkens
08-03-1638 Guilielma Huberti Stuepkens
12-07-1638 Ida Joannis Huberti Stuepkens
27-03-1643 Adrianus Huberti Stuepkens

Waarbij Ida dus hoogstwaarschijnlijk dezelfde als onze Dinga Stoopen moet zijn, maar als dit zo is waar is Lijnke dan? Of was Lijnke wellicht een veel oudere zus van bovengenoemde kinderen, ik heb me namelijk hellemaal sufgezocht naar de Dingen en Lijnke en anders kan ik het niet verklaren hoor…

Onze Jan Stoopen de vader van Dingen Stoopen was volgens de minnelijke overeenkomst van 13-03-1646 die ik op 18 januari 2017 om 02:54 uur had gepost trouwens al wel overleden en Hendrick Peter Geraerts was volgens datzelfde commentaar van mij ook al op 01-02-1657 gestorven daar van beide heren de vrouw als weduwe word aangeduid.

Lijn of Lijnke Stoopen word in de volgende akte trouwens nog wel in de laatste alinea genoemd:
Ik kom in de akte:
392.51 Index schepenprotocol Boxtel (392.51)
16 Vandaag 1 februari 1588 Datering: 01-02-1588 Pagina: 40r Soort akte: Testament Plaats: Boxtel Toegangsnummer: 392 Inventarisnummer: 51.1 (aanvragen ) Bron: Schepenbanken Geografische namen: • Boxtel
Nog wel een lijn Stoopen met haar nicht Aelken tegen maar dit kunnen niet de goede personen voor ons zijn daar alleen hun erfgenamen nog maar genoemd worden terwijl onze Lijnke Stoopen nog in 30 september 1598 als vrouw van Thomas Thomassen genoemd word!

Oh ik had trouwens wellicht ook nog een fout in het boek van Ger Van den Oetelaar gevonden, want waar ik in de linkhttp://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol stel dat Oda Joannes Gevaerts later nog een keer is getrouwd met Adrianus Richardus van den Oetelaer‏‎ stelde gij Max schrijft namelijk in dezelfde link op 4 februari 2017 om 14:48 uur dat

“Awel zunne, maar het gaat hier om Adriaen (Jan) Rijckaerts de jonge. Kennelijk waren er twee. Deze Adriaen is omstreeks 1622 getrouwd met ene Maria Cornelii met kinderen gedoopt te Esch:”, daar Adriaan ‘de Oude’ namelijk Oda Joannes Gevarts of was dat juist wat je bedoelde in je commentaar?

Dus als ik dan de casus toch nog even integraal oppak heb ik na even zoeken heb ik de puzzel denk ik ontrafeld:

Allereerst begin ik met een kleine inleiding wat ik over de familie ven onze Peter Gerrits had gevonden en daarna zet ik uiteen wat ik allemaal voor verbanden had gevonden tussen enerzijds de namen Van den Oetelaar en Gerrit en anderzijds namen die weer verwant lijken met de eerder genoemde families van dus Balsvoort en omgeving (al zijn het wellicht geen stopen en Van Erps maar weer andere families)

Henrick Peter Gerrits had hoogstwaarschijnlijk ook nog een broer, wellicht gaat het hier bij onderstaande procesverwijzing om het Oirschotse deel van Balsvoort?


Persoon in RA: Jan Peter Gerits van Boxtel
Peter Adriaen Goossens

Soort akte: Civiel proces

Inventarisnummer: 1189

Registratiedatum: 1654

Organisatie: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven


Of die Henrick Peter Gerits zo onbelangrijk persoon was in het dorp waag ik te betwijfelen Max, als ik me niet vergis zie ik zijn van der optreden in:

Aktennr : 006
Folio :15-r
Soort akte : testament
Datum : 10-12-1605 Link: https://heemkundeboxtel.nl/dorpsgeschiedenis/juridische-stukken/schepenbank/schepen51/ora051/

Zie ik namelijk ene Peter Gerits optreden als schepenen getuige, verder kom ik in dezelfde link nog iets heel vreemds tegen in:
Aktennr : 040
Folio :95-r
Soort akte : testament
Datum : 27-08-1630

Waarbij er geschreven word: “In de naam van de heer Jezus Christus Amen. Wij, Henrick Janssen ter Aa en Peter Geraert Henricks als schepenen van Boxtel” en warbij er onder de akte staat:
“dit merk is van Peter Gerit Aerts”

Huh? Hebben we hier soms met een schepen te maken die analfabeet was? Vervolgens heb ik nog een akte gevonden waarbij we dus kunnen concluderen dat we van Henrick Peter Gerrit Aerts niet alleen zijn broer Jan nu kennen maar ook hun vader te weten Aert Peter Henricks, hun vader moet nog in 1628 geleefd hebben en ik concludeer dat dit hun vader is daar hij precies weer dezelfde patroniemen heeft als zijn zonen te weten Peter (eveneens de voornaam van de zoon van Gerit Aerts) Henricks (eveneens de voornaam van de zoon van Peter Gerits Aerts)

Zie hieronder maar Max:
Aktennr : 005
Folio :4-r
Soort akte : afstand van vruchtgebruik
Datum : 11-10-1628
Aert Peter Henricks als man van Margriet weduwe van Dirck Lambrechts doet afstand van het recht van vruchtgebruik inzake een stuk akkerland gelegen te Boxtel onder Lennishovel ter plaatse genoemd Ladonck, belendend Aeriken weduwe van Ariaen Dircks de Bresser, Jan Lambrechts , Coenraert Adams, Peter Jan Dircks. Nog het vruchtgebruik inzake een stuk hooiland ter zelfder plaatse gelegen, genoemd de Nijewenberch (?), belendend Adriaen Corstiaens van Schijndel, Ansem Jans van Tuijl, de rivier, de Meulenwiel daar. Nog het vruchtgebruik in een stuk heiveld genoemd de Scheepdonck, gelegen te Boxtel zelfde herdgang, belendend de gemeenschappelijke pad, de Breedehei daar, Matheus Michiels van Erp cum suis. Hij draagt dat vruchtgebruik nu over aan meester Gerard Roijmans ten behoeve van Lijsbeth dochter van genoemde wijlen Dierck Jan Lambrechts door deze Dierck verwekt bij genoemde Margriet. Actum 11 oktober 1628, getuigen Santegoidts en Marijnen.

Wellicht waren Aert Peter Henricks en Margriet wel de ouders van Gerit Aerts en dus de opa en oma (of stiefoma) van Peter Gerrit Aerts. Wellicht was Ansem Jans Van Tuijl wel een broer van Hendrik Janssen Van Tuijl die in de link http://www.mercurion.nl/genea/Genealogie/pag190.htm word genoemd. Ik vermoed dat hun vader in de link: http://www.mercurion.nl/genea/Genealogie/pag185.htm word genoemd als Joannes Petri Van Tuijl die als getuigen optreedt bij het huwelijk van Jan Boudewijns (van Liempt?) met Anna Willems 25-1-1652

In de link http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-cornelius-heuvenaers-maria-joannis-van-der-loo en ook in andere discussies (zoals die over de families, Van Kuijk Smeerbol en anderen) had ik al samen met jouw Max en de andere hier op het forum een stamboom reconstructie gemaakt waar wij ik nu de vraag wil stellen of de voornoemde Matheus Michiels Van Erp uit de akte van 11 oktober 1628 wellicht de vader was Michiel Matheus en Henrick Matheus Van Erp die respectievelijk onder de generaties III. (IV) en III. 2 voorkomen en waarvan diens kleindochter Handers/Handerske Michielse van Erp op 27-02-1689 te Oirschot trouwt met Aert Peter Hoevenaers (hij was eerder getrouwd met Maria Jaspers van den Bichelaar).

Tot slot en dat is mijn grote verassing denk ik dus dat de in de voornoemde akte genoemd Aert Peter Henricks getrouwd met Magriet dezelfde is als de door mij in mijn stamboom reconstructie genoemde Aert Hendricks Van Boxtel geboren rond 1625 en in 07-09-1651 te Boxtel getrouwd met Maeijken Jan Diercx die men onder generatie V. terugvind

Om het overzichtelijk te houden kom ik dus tot dezelfde conclusie:

Aert Peter Hendriks (uit de akte van 11 oktober 1628) is dus dezelfde als de door mij op generatie genoemde Aert Hendricks Van Boxtel, deze een en dezelfde persoon is dus ook gelijk de vader van onze Gerrit Aerts en dus de opa van onze schepenen Peter Gerrit Aerts! Voorts ben ik van mening dat Aert Peter Hendriks/Aert Hendricks Van Boxtel dezelfde is als.

Verder is de in de akte van 11 oktober 1628 genoemde Ariaen Dircks de Bresser wellicht de vader van de door jouw in de link http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-henricus-van-roij-catharina-petri-smeerbol op 6 oktober 2015 om 00:20 uur genoemde Margarita Adriaen Bressers die weer was getrouwd met Jordanus/Gordianus Wouters 'van Boxtel' (ook wel Gooris Wouters Van Kuijk/Van Boxtel) en die op 31 december 1692 op de Logt in Oisterwijk haar testament opmaakt.

Ik weet inmiddels ook wat men met het Hooghuijs te Munsel bedoelde, als men het artikel over Baanderheren en Boeren (zie de link: https://books.google.nl/books?id=sFTOGJh_-XUC&pg=PA127&lpg=PA127&dq=Ladonck+Lennisheuvel&source=bl&ots=1CQU9CWiWF&sig=VlXPQMLZW0qOLWhdb2KND3Ibqys&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwicl_W2jKTRAhWBQBoKHce9Dz4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=Ladonck%20Lennisheuvel&f=false) leest op de bladzijden 128 en 129 dan ziet men dat er onder een der kasteelhoeven van Boxtel een ‘Goed Te Munsel’ word genoemd (ook wel hoeve Elsbroek)

Met vriendelijke groet,
Jermaine Van der Meer
Max zei op 9 maart 2019 om 15:27
Altijd éérst je primaire gegevens controleren, svp.

Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
57 Jan en Hendrick zoons wijlen Peter Gerit Henricks bij wijlen Engelken dw Franck Wouters; Lambert Simons van der Hagen voogd over zijn 2 minderjarige kinderen bij wijlen Catharina met medevoogd Lambert Henricks; Frans Gerit Franssen voogd over zijn 3 minderjarige kinderen bij wijlen Henricxken, beiden dochters van Peter Geraerts en Engelken, met Jacop Gerit Franssen als medevoogd; Wouter Jacobs, man Goedule, eerder weduwe wijlen Francken Peeters, met Adriaen Damen als voogd over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Franck, ook zoon van Peeter en Engelken voornoemd; delen het bezit van hun ouders.
- Henrick zw Peter Gerits krijgt een huis etc. in Boxtel ter plaatse Munsel, b.p. Gijsbert Janssen van der Asdonck, kinderen Frans Gerits, gemeenschappelijke straat. Land ter plaatse Hoochmunsel, b.p. Jan Peter Wouters, kinderen wijlen Franck Peter Gerits, mr Jan van Affvoirden, Lambert Sijmens en diens kinderen. Akkerland, b.p. Frans Gerits en diens kinderen. Hooiland gewisseld met weduwe Roelof Andriessen. Heiveld ter plaatse Elde, b.p. weduwe Roef Driessen, Jan Driessen, kinderen Frans Gerits, Jan Jaspers de Bresser e.a., gemeijnte van Elde. Keuterrecht op de gemeijnte van Kempen. Lasten aan tafel H. Geest Boxtel; aan Leijsken
Leijtens. 50 gulden eens aan de andere erfgenamen.
- Voogden tbv kinderen Frans Gerits krijgen land etc. in de bocht bij het huis te Munsel, b.p. Henrick Peter Gerarts, kinderen Lambert Sijmens, Gijsbert Jans van der Asdonck, gem. straat. Land op Hoochmunsel, b.p. Henrick Peters, kinderen Lambert Sijmens, Frans Gerits, zelf. Land aldaar, b.p. de Dommel, erfgenamen Marten Wouters, kinderen Lambert Sijmens e.a. Heiveld onder Elde, b.p. Henrick Peters, kinderen Lambert Sijmons, erfgenamen Jaspar Bressers, gemeijnte van Elde. Keuter turfrecht op Kempen.
- Lambert Sijmens en zijn medevoogd tbv diens kinderen krijgen akkerland ter plaatse Munsel, b.p. kinderen Frans Gerits, Gijsbert Janssen van der Asdonck, Peter Arien Pauwels, gem. straat.
Vervolg:
Land op Hoochmunsel genoemd de Berckerhaen (?), b.p. Henrick Peters, kinderen Frans Gerits, erfgenamen Jan Peter Wouters, kinderen Frans Gerarts Henrick Peters en kinderen Vranck Peter Gerarts. Akkerland ter plaatse het Calvereussel, b.p. erfgenamen Aert Wouters van Tuijl, Jenneken dochter Aert Wouters van Tuijl, kinderen Gerit Arien Hermans e.a., kinderen Frans Gerits en kinderen Henrick Peters e.a. Hooiland gen. de Seven Geswaeijen in de Gemonsche Beemden, b.p. weduwe Roelof Andriessen, erfgenamen Aert Dircks e.a., de jonge Arien Rijckaerts, Henrick Peters en kinderen Frans Gerits. Heiveld onder El, b.p. kinderen Frans Gerits,
kinderen Franck Peters, erfgenamen Jasper Bressers, bodem van Ell. Keuteren turfrecht op de gemeijnte van Kempen. Lasten aan tafel van de H. Geest.
- Wouter Jacobs en Adriaen Adams tbv minderjarige kinderen Franck Peter Geraerts krijgen akkerland te Boxtel op Hooch Munsel, b.p. Henrick Peters, Henrick Gerits, erfgenamen Marten Wouters van Thuijl, kinderen Frans Gerits, kinderen Lambert Sijmons, erfgenamen Jan Wouters van Thuijl. Land gen. het Hophoefken, b.p. Cathelijn weduwe Wouter Arien Aerts, N. van Hoorenbeeck, Goijaert Martens e.a. Heiveld, b.p. kinderen Lambert Sijmens, kinderen Gijsbert Peters, erfgenamen Jaspar Bresser, gemeijnte van Elde. Land herdgang Lennesheuvel, gen. de Wouwendonck, b.p. erfgenamen Henrick Goijens, Jacob Gerit Fransen, gem. straat, Jacop Gerits. Akkerland gen. de Hofstadt, b.p. Willem Jan Joordens e.a., gem. straat, Dierck Goijaerts, Geertruijt weduwe Maris Joosten. Weiland gen. de Richtpat, b.p. Jan Gerit Franssen, jonker
Franchoijs Beijharts, Wouter Eelkens, gem. straat. Keuteren turftrecht op de gemeijnte van Kempen.
- Jan Peter Gerits krijgt een huis etc. te Boxtel in herdgang Lennesheuvel ter plaatse Luttelaer, b.p. gem. straat, Jan Arien Claes, Aert Peters e.a., de baron van Boxtel.
Vervolg 2:
Groesland gen. de Beeck (Reeck?), b.p. Jacob Gerit Fransschen, gem. straat, erfgenamen Jan Daniels, Evert Aerts. Heiveld de Breede Heijde te Boxtel, b.p. erfgenamen Adriaen Dierck Sroijders (?), Matheeus Michiels, Dierck Michiels, gemeijnte de Breede Heijde. Getuigen G. van Hees en Cornelis Dierck Marijnen.
Datering: 05-02-1642
Pagina: 17r
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Boxtel

Met dank aan Jan Toirkens.

Mvg, Max
Jermaine Van der Meer zei op 13 maart 2019 om 02:34
Dag Max, super bedankt voor de info, die akte had in inderdaad nog niet! Daarin zie je sowieso het definitieve bewijs dat de Jan Peter Gerits Henricks van Boxtel die ook voorkomt in het Civiel proces Inventarisnummer: 1189 Registratiedatum: 1654 inderdaad de broer was van Hendrick Peter Gerrit Hendricks, en we weten nu ook door de fantastische informatie die gij hed gegeven Max dat Peter Gerit Henricks bij was getrouwd met Engelken dochter van Franck Wouters en dat zij in 05-02-1642 al overleden moest zijn

Dat Hooghuys te Munsel (dit moet dus naar mijn inziens een van de kasteelhoeven van de heer van Boxtel betreffen) waar Maria Peter Andriessen (niet te verwarren met Jenneke Donckers/Ketterse) op 5-3-1711 haar testament opmaakt moet zij dus via haar man hebben verkregen haar man Adriaan Hendricks van de Oetelaer, die moet het dus weer van zijn vader te weten Henrick Peter Gerit hebben geërfd.

Dit moet naar mijn inziens hetzelfde huis te Munsel zijn dat Henrick Peter Gerits in de door jouw hierboven genoemde akte van 05-02-1642 erft van zijn ouders Peter Gerit Henricks Engelken Franck Wouters. Heb ik dat mysterie rond het Munselse Hooghuis zo een beetje goed samengevat Max?

En is dit Hooghuis/kaasteelhoeve dan ook te vereenzelvigen met de hoeve Elsbroek? Zoals in het boek Baanderheren en boeren word behandeld?

Je antwoord tegemoet ziende verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine_vd_meer@live.nl zei op 15 maart 2019 om 13:35
haha kaasteelhoeve moet uiteraard kasteelhoeve zijn, al sluit ik niet uit dat er ook Brabantse hoeves zijn waar kaasstelen worden geproduceerd. Whahahaha
jan toirkens zei op 16 maart 2019 om 01:47
Max :-) , dank je wel voor je complimenten over mijn indexen, van waaruit je jouw samenvatting kon opstellen. Uiteraard zeker dank ook aan de fantastische *zoekmachines* van het BHIC ook, daar is Google niets bij vergeleken. Inderdaad is jouw dankwoord een opsteker voor al mijn duizenden uren werk die ik er de afgelopen 10 jaar en eerder (gratis) in heb gestoken,. te weten Boxtel, Liempde, Sint Michielsgestel en Den Dungen, naast wat eerder werk voor Oirschot/Best en Oost-West en Middelbeers (een paar duizend uren meer werk overigens). Ik ben overigens nietr de enige die behoort tot de categorie *brengers*in plaats van de categorie *halers*. Dat is een indeling die echter geen recht doet aan de andere funktie van een forum en dat heet *ter lering ende vermaak* van eenieder. Dat van de kaasteelhoeve waar stelen van kaas schijnen te worden gemaakt, is een nieuwe inbreng waarvan we gaarne nota nemen. Mtet dank uiteraard ook aan deze laatste bijdrage ter zake. Alle beetjes helpen immers bij serieuze genealogie.
HenkD zei op 16 maart 2019 om 03:13
Nou, Jan - als ik de indexen op de protocollen raadpleeg, dan denk ik soms wel even aan jou. Aan het monnikenwerk dat je hier in gestoken hebt.
Ik onderzoek de familie Van Grinsven - en de informatie die ik uit die indexen heb gehaald is van onschatbare waarde.
Want naast de "kale" data van dopen, trouwen en begraven (wat elk mens moet ondergaan) geven de protocollen weer hoe men familiair, zakelijk, rechterlijk en in de gemeenschap met elkaar om ging.
Heel waardevol -> dus veel dank daarvoor!
Jermaine Van der Meer zei op 19 maart 2019 om 01:04
Dag Jan, ik zie dat je inderdaad mijn reactie al had gezien dat ik hier nu ene nieuw onderwerp ben gestart te voortzetting van het oude onderwerp. Verder had ik je boze reacties die inmiddels zijn verwijdert wel degelijk gelezen doch geen tijd meer gehad om hier op te reageren.

Mij past enkel nederigheid, en ik zal dan ook niets anders doen dan me aansluiten bij de tekst van HenkD hierboven. Als er iemand is die jouw werk en moeite waardeert Jan dan ben ik het wel, ook vanuit mijn kant hiervoor duizendmaal dank. En ik zal voortaan beter op mijn spelling letten, al vond ik 'kaasteelhoeve' wel een hele grappige verschrijving van me eigen.

Weet jij verder trouwens Jan (of iemand anders hier) wat er met de site van Steenbakkers is gebeurt?

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer
Jermaine Van der Meer zei op 23 maart 2019 om 19:42
Dag allen.

Ik heb toevallig ook nog een akte gevonden waaruit we kunnen afleiden adat Peter Gerrit Henricks en zijn vrouw Engelken Frank Wouters in de periode rond 1613 in ieder geval nog leefde


Merten Gerits van de Poll
Jan Merttens van Nuenen
Jan Daniels van de Schoot
Sijken dochter van wijlen Jan Matheeus
Sijken weduwe van Merten Adriaen Mercx
Peter Gerit Henricks
Engelken dochter wijlen Franck Wouters
Lenaert Mertens
Aleijt weduwe van Henrick Janssen
Peter Huijberts van Thuijl
Henrick Jan Schalcx
Joestken weduwe van Aert Roeffen
Datering:

1612-1613
Pagina:

scan 3 rechts
Plaats:

Boxtel
Nota bene:

Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer:

392
Inventarisnummer:

78
Bron:

Schepenbanken
Geografische namen:
Boxtel

Ook vond ik een nog oudere azkte van dit echtpaar terug te weten uit de periode van rond 1607:

Hilleken weduwe van Jan Adriaens, dochter van
Wouter zoon van Jan Adriaens door Jan verwekt bij diens vrouw Hilleken
de erfgenamen van Henrick Janssen (van de Braken)
Gijsbert Willems van de Braken als weduwnaar van zijn eerste vrouw Willemken
Lijsken dochter van wijlen Jacobs van de Camp
Goessen zoon wijlen Elias Goessens, 1533
Lijsken weduwe van Michiel Jan Goessens, dochter van
Peter zoon van Gerit Henricks als man van Engelken
de kinderen van wijlen Gerit Jan Lamberts door Gerit verwekt bij diens vrouw Aleijdt
Jan zoon wijlen Lambert Lamberts, 1533
Arijken dochter wijlen Wouter Vrancken, vrouw van
Engelken dochter van wijlen Franck zoon wijlen Wouter Vrancken
wijlen Aleijdt dochter van Wouter Vrancken (=Pauwels), vrouw van
Henrick zoon van Lenaert Jan Willems
Hilleken dochter van wijlen Peter Wouters door Peter verwekt bij diens vrouw wijlen Arijken
Willemken dochter van wijlen Peter Wouters door Peter verwekt bij diens vrouw Arijken
Datering:

1604-1607
Pagina:

14v
Plaats:

Liempde
Nota bene:

Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer:

482
Inventarisnummer:

5
Bron:

Schepenbanken
Geografische namen:
Liempde

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: