Echtpaar Van Eelant-Van den Oetelaar deel III

vertelde op 8 februari 2019 om 01:37 uur

Dag allen

En hallo Max sorry voor de slordigheid in het vorige onderwerp ik zal de orde proberen te bewaren en het gestructureerd proberen te houden, kijkte mee of ik je goed citeer?

Zoals je ziet heb ik nog wat kleine aanvullingen gedaan, maar voor de rest is dit dus je schema

Wouter Lamberts van Elant,
tr. (1) 11-11-1682 Agnes Wilhelmi van Engelen dochter van Willem Van Engelen en XX?, met kinderen:
- Emerentiana 8-10-1683
- Lamberta
- Joanna
tr. (2) Bokhoven 05-03-1695 met Maria Thomassen uit Son, met kinderen:
- Antonetta
- Thomas 00-02-1697, zie II.
- Lambertus
- Leonardus

II. Thomas Wouters van Elant (2-1697 - ca. 1735)
tr. Boxtel 14-05-1724 Joanna Maria Adriani van den Oetelaar, met kinderen:
- Gualtherus 24-03-1725, zie III.
- Anna Maria
- Adrianus
- Maria 03-10-1730 -> tr. Boxtel 11-05-1755 Adrianus Jois van Kuijck zoon van Johannes/Joannes Marcelis Kuijc/Kuik en Marie Hendrik Aarts/Maria Hendrici Van Boxtel
- Johanna
- Joannes

III. Wouter Thomae van Eland (1725 - ??)
tr. Boxtel 24-01-1751 Joanna Christiani van Emmerick, met kinderen:
- Thomas 28-04-1752
- Christina 06-06-1754
- Thomas 21-10-1756 -> heeft kind Catharina? ovrl. 30-09-1815 te Alkmaar
- Adriana
- Joanna
- Joanna Maria


Ik zal 3 simpele korte vragen stellen om het gestructureerd te houden maar een aantal verwanten/vrienden zijn, en enkele doopgetuigen m.b.t. Johanna Van den Oetelaar zijn nog niet verklaart te weten de volgende personen:


- Waltherus Roeter
- Joannes Leonardi van Klijnnenbruegel
- Maria Arnoldi van de Ven
- Hendrick Dirricks van de Ven
- Jan Leenders van Clijnenbreugel
- Leendert van Clijnenbreugel
- Jan Peeters van Leent
- arie Adriaens
- Leendert van Clijnenbreugel, quod attestor (quod attestor betekent naar mijn beste weten ‘hetgeen ik getuig’ op zn Latijns)
- Joannes van Erp
- Cornelia Davidi
- Adriaan van Dijk
- Adriaan van Emmerik (wellicht een broer van Johanna Van Emmerik?)
- Dirk (Eeverts?) (Van Erp?)
- weduwe van Christiaan Goodschalk (betreft het hier wellicht Christiaan Van Emmerik?)
- Jan van den Bors
- de weduwe van Cornelis Smolders
- Geert van Elderen
- Adriaan de Leeuw

Verder voor de zekerheid de vraag of ik jouw goed citeer Max als ik Maria Peeter Andriessen vereenzelvig met Henrica Donckers?

Op basis van de reactie van jan toirkens zei op 25 januari 2019 om 16:09 uur (zie de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/de-beste-wensen-voor-2019-en-een-vraag-over-een-onbekende-van-den-oetelaar-tak-mailcorrespodenties-met-ger-van-den-oetelaar-over-zijn-boek) waarin hij Cornelis Zeger van de Ven gehuwd met Annemie van Emmerik noemt ben ik nog eens in mijn boek gaan kijken, hij moet dan naar mijn inziens weer een zoon zijn van Seger Willems Van den Ven die weer een zoon is van Hendrik Willems Van de Ven die in mijn boek voorkomt op blz 138.

Maar bij de bronnen van dit boek kom ik dan weer op andere bladzijdes samenvattingen van aktes tegen over bovenstaande personen, en die aktes kan ik niet goed plaatsen.
Het betreft de volgende aktes:

BHIC, Raad en rentmeester-generaal der domeinen 242, cijnsboek Sint-Michielsgestel 1646—1699 fol. 26v Adriaen Rijckerts van Oetelaer als weduwnaar van Henricxken dochter Henrick soone Jan Everts cijns voor. Huijs schuer hoff 6 lopens tot Boxtel onder Munsel. Zijn erfgenamen zijn de kinderen van zijn broers m.n.: Jan Jan Rijcken, Aert, Meri sijn broeder en suster, Aert Arien Rijckers, Jenneke Henrick Peter Geraerts, Willem Henrix de Bever, Seger Aerts Van Overbeeck, Arien Willem Rijckers, Rijckert Willem Rijckers, Henrick Willem Rijckers, Willem Jan Lenaerts, Peter Peter Woestenburch erffgenaemen van Arien Rijckers ende Jan Geraert Hermans bij versterff

BHIC, Raad en rentmeester-generaal der domeinen der domeinen 242, cijnsboek Sint-Michielsgestel 1646-1699 fol 38v Heijlken dochtere Jan Hermans Van den Venne voor akkerland twee mergen onder Schijndel aent Hollaer. Daarna de kinderen van Willem Michiels en Heijlken,. Zij hebben twee kinderen. Erfgenaam is Jenneke dochter van willem en Heijlken, die gehuwd is met Ariaen Willem Rijckars. Daarna de vier kinderen van Arien Willem Rijckers. Na deling Catalijn Adriaen Ryckerts Van Oetelaer als weduwnaar van Henricxken dochter Henrick soone Jan Everts cijns voor huijs, schuer, hoff 6 lopens tot Boxtel onder Munsel. Zijn erfgenamen zijn de kinderen van zijn broers m.n.: Jan Jan Rijcken, Aert, Meri sijn broeder en suster, Aert Arien Rijcekrs, Jenneke Henrick Peter Geraerts, Willem Henrix de Bever, Seger Aerts Van Overbeeck, Arien Willem Rijckers, Rijckert Willem Rijckers, Henrick Willem Rijckers, Willem Jan Lenaerts, Peter Peter Woestenburch erffgenaemen van Arien Rijckers ende Jan Geraert Hermans bij versterff.

Dus mijn 3 vragen nog een keer kort samengevat kort samen gevat

1. Kan men mij helpen met de lijst personen op uit de lijst die nog niet genoemd zijn in het vorige onderwerp op de juiste plaats te zetten
2. of ik jouw goed citeer als ik Maria Peeter Andriessen vereenzelvig met Henrica Donckers?
3. Of men mij kan helpen met bovenstaande 2 ektes de personen en de akte in de goede context te plaatsen m.b.t. het echtpaar Van Eelant-Van den Oetelaar

Jullie antwoord tegemoet ziende verblijf ik.

Hoogachtend,

Jermaine Van der Meer

Reacties (7)

Max zei op 8 februari 2019 om 13:55 uur

Jermaine,

De aan mij gerichte vraag nr. 2 kan ik met grote stelligheid ontkennend beantwoorden. Voor de duiding van de doopgetuigen wens ik je nog veel puzzelplezier.

Mvg, Max

Max zei op 9 februari 2019 om 20:17 uur

Jermaine, ik heb de oplossing inmiddels gevonden en die oplossing zit verstopt in de volgende twee akten:

392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dirck Hendricks als man van Maijken
Leendert Dircks als man van Marij
Jan Janssen van de Ven als man van Pieternella
Maijken, Marij en Piternella dochters van Hendrick Peter Gerits verwekt bij Jenneken
wijlen Hendrick Peeter Geerits
Jenneken Arien Rijckers, weduwe van
de weduwe van Peter Aerts van Overbeeck
Jan Michiels van de Sande
Michiel Janssen van de Sande
Datering: 16-06-1689
Pagina: 70v (scan 73 links)
Plaats: Boxtel

en

1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
68 Vandaag 31 maart 1692 namiddag omstreeks 2 uur, verscheen voor mij notaris en getuigen Jenneken weduwe van Henrick Peter Gerits, overdenkend de broosheid van het menselijk leven, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en wil daarom eerst over haar tijdelijk bezit beschikken. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil christelijk worden begraven. Ze vermaakt vooraf aan haar dochter Jenneke een van de beste melkkoeien en al het vlas ten tijde van het overlijden van de testatrice zoals in het huis wordt gevonden, verder een mud rogge, behalve nog haar uitzet zoals de andere getrouwde kinderen al hebben gehad. Nog vermaakt ze aan de kinderen van haar overleden dochter die was getrouwd met Leendert Dircks een zwart kleed van lakenstof en Leendert Dirks krijgt nog de hoog- en laagkar en het verdere bouwgereedschap, ook behalve nog de uitzet en ook behalve het door hem voorgeschoten geld zijnde 72 gulden, verder het jonge paard dat hij met zijn eigen geld heeft gekocht gehad. Deze legaten zijn gedaan vanwege de trouwe diensten die men aan haar heeft verleend. Al haar verdere bezit vermaakt ze verder aan haar gezamenlijke kinderen en kindskinderen. Nadat alles aan haar is voorgelezen verklaart de testatrice dat dit haar testament is en wil het zo hebben uitgevoerd, ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Aldus gepasseerd te Boxtel onder Munsel ten huize van de testatrice in het bijzijn van Jan Joost Goossens en Arien Rutten van de Bersselaer als getuigen. Ondertekend: dit merk is van Jenneken als weduwe, Jan Joosten Goossens, Arien Rut van de Bersselaer, quod attestor Henrick van hoij, notarius publicus.
Datering: 31-03-1692
Pagina: 123r
Soort akte: Testament
Plaats: Boxtel

Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar en Henrick Peter Gerits lieten in Boxtel de volgende kinderen dopen:

- Maria 31-07-1632 --> tr. 15-09-1669 Dirck Handerickx van der Ven (woont te Munsel)
- Dijmpna 02-12-1633
- Angela 22-01-1636
- Maria 08-09-1637 --> tr. 28-01-1674 Leendert Dirckx van Cleijne Breugel (woont te Munsel)
- Johanna 15-07-1640
- Petronella 05-10-1642 --> tr. ca. 1672 Jan Janssen van de Ven
- Angela 05-06-1645 --> tr. ca. 1682 Handrick Janssen?
- Adrianus 25-09-1647 --> tr. ca. 1682 Maria Peter Andriessen, zie II
- Adriana 05-01-1649

Vervolgens zien we al deze personen als getuigen terugkomen bij de dopen van de kinderen van
II. Adrianus Henrici en Maria Peter Andriessen:
- Handrick 08-01-1683 get. Dierck Handricx & Catalijn Janssen
- Anna Elisab. 05-04-1687 get. Roel Aelberts & Marie Linders
- Peter 08-10-1689 get. Jan Cornelissen & Marie Janssen
- Joanna Maria 07-04-1694 get. Joannes Adriani van Gestel & Joanna Henrici
- Joanna 11-11-1699 get. Leonardus Dirckx & Angela Henrici

Dierck Handricx = Dirck Handerickx van der Ven
Catalijn Janssen = ?
Roel Aelberts = stiefvader van Maria Peter Andriessen
Marie Linders = Maria de vrouw van Leendert Dirckx, zus van Adriaan Hendrickx (vd O.)
Jan Cornelissen = oom van Maria Peter Andriessen, getrouwd met haar tante Driesken
Maria Janssen = ?
Joannes Adriani van Gestel = 'stief-opa' van Maria Peter Andriessen
Joanna Henrici = zus van Adrianus Henrici van den Oetelaar
Leonardus Dirckx = Leendert Dirckx van Cleijne Breugel
Angela Henrici = zus van Adrianus Henrici van den Oetelaar

Mvg, Max

Jermaine Van der Meer zei op 14 februari 2019 om 18:46 uur

Dag Max. Dank voor je reactie, ik wil niet lui overkomen alleen het is zo volgens mijn mening althans dat ik altijd van die uiterst complexe casussen tegenkom in mijn genealogie onderzoeken, Eerst met die dopen van de Van der Putten’s en nu ook weer met die patroniemen en maroniemen (als ik het goed schrijf althans). Dus vergeef mij Max als ik het soms wat extra vraag, dat komt ook omdat ik er altijd erg op gebrand ben om het uiteindelijke preciese antwoord te weten.

Ik zal mijn vragen en conclusies zo kort mogelijk houden om verwarring te voorkomen, als ik jouw reactie van 14 januari 2019 om 15:06 uur (zie ook de link: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/de-beste-wensen-voor-2019-en-een-vraag-over-een-onbekende-van-den-oetelaar-tak-mailcorrespodenties-met-ger-van-den-oetelaar-over-zijn-boek) lees dan is de huidige stand van zaken gezien de doopgetuigen dat Johanna Maria Van den Oetelaar een dochter moet zijn van Henrick Willem Rijckaerts van Oetelaer en dat Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar haar achternicht is en dat zowel de johanna Maria Van den Oetelaar die getrouwd was met Thomas Van Eelant als dat Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar die dus weer getrouwd was met Henrick Peter Gerits genoemd moeten zijn naar een tante van hun?

Maar wat ik me dan afvraag Max wat dan die rol van de familie Van Erp in deze is, want die lijkt in ieder geval in mijn casus een cruciale rol te spelen. Als ik in mijn magische boek kijk kom ik onze bekende Matheus Van Erp tegen wiens klein dochter Handerske Michielse Van Erp op 27-02-1689 te Oirschot met Aert Peter Hoevenaers (die eerder getrouwd was met Maria Jaspers van den Bichelaar) tegen. Deze Matheus Van Erp leent als ik in mijn boek van Ger kijk in 1646 100 gulden aan jawel niemand minder dan Adriaan Rijccarts Van den Oetelaar.

Deze Adriaan Rijccarts moet dus dezelfde zijn als Arien Rijckes en dus moet hij de vader zijn van Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar getrouwd met Henrick Peter Gerits. Deze Arien Rijckers vestigt in 1641 een erfrente van vijf gulden jaarlijks uit een huis te Boxtel onder Munsel, in mijn boek staat zelfs een plaatje met een straatnaambord “Hoog Munsel” vermeld!

Kan het wellicht zijn dat hier het Hooghuijs te Munsel mee word bedoeld? Ik ben me trouwens helemaal lam aan het zoeken naar informatie over dit “Munselse Hooghuijs”, maar het enigste wat ik kan vinden is dat het wellicht ook de kasteelhoeve te Onrooi kan zijn die rechtstreeks onder de heer van Boxtel viel als ik het stuk over de Boxtelse baanderheren en boeren goed heb gelezen?

Ik kom in mijn boek bij de familie Van Erp alleen nog een Hendrik Van Erp tegen die van 1467 tot 1474 kwartierschout van Peelland was verder ook nog ene Wouter Josten Van Erp die iets met het leengoed Ter Loo te Nijnsel had te maken (wat word me niet geheel duidelijk) mar die ook voor onze tak niet relevant blijkt.

Dus Max mits jij de vraag ook interessant vind, hoe kan ik de Van Erp’s het beste passen in mijn stamboom. Ik zelf denk dat onze Matheus Van Erp zeker iets met mijn lijn te maken heeft, jij ook?

Fijn weekend alvast.

Met vriendelijke groet,
Jermaine Van der Meer

Max zei op 14 februari 2019 om 20:20 uur

Jermaine,

Sorry, als ik in mijn laatste bijdrage misschien niet duidelijk genoeg ben geweest, maar wat ik op 9 februari schreef is dé oplossing van het vraagstuk wie de voorouders van Joanna Maria van den Oetelaar waren. Zoals uit het vorige item daarover op 9 januari jl. duidelijk was geworden, waren de ouders van Joanna Maria: Adrianus Henricus van den Oetelaar en Maria Peter Andriessen. De volgende vraag was dus wie dan de ouders van Adrianus Henricus van den Oetelaar waren. Daarover hadden we (ik) dus al even gespeculeerd, dat dat Henricus Adriaan van den Oetelaar geweest zou kunnen zijn. Ik schrijf met opzet "geweest zou kunnen zijn", omdat ik op 14 februari 2019 - na daar het nodige onderzoek naar te hebben uitgevoerd - tot de conclusie ben gekomen dat de MOEDER van Adriaan Henricks van den Oetelaar de genoemde Jenneken Adriaan Rijckers van den Oetelaar is! Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar is dus de GROOTMOEDER van Joanna Maria van den Oetelaar, die dus niet de familienaam van haar grootvader draagt, maar de familienaam van haar grootmoeder! Dat komt soms voor bij families, waarbij de moeder van meer voorname afkomst is dan de vader. In dit geval zou daarbij ook een rol kunnen spelen, dat de man van Jenneken Arien Rijckers van den Oetelaar, Henrick Peter Gerits, al vrij jong is overleden (tussen 1651 en 1657), en Jenneken hun kinderen kennelijk verder alleen heeft opgevoed.

Samengevat:

I. Joanna Adriaan Rijckers van den Oetelaar en Henrick Peter Gerit hadden een zoon:
- Adrianus (gedoopt 25-09-1647), zie II

II. Adrianus Henricus (van den Oetelaar) en Maria Peter Andriessen hadden een dochter:
- Joanna Maria (gedoopt 07-04-1694), zie III.

III. Joanna Maria van den Oetelaar trouwt op 14-05-1724 met Thomas Wouter van E(e)lant


Mvg, Max

Jermaine Van der Meer zei op 19 februari 2019 om 21:24 uur

Sorry voor de verlate reactie, ik zit in het buitenland vandaar dat het reageren dus nogal moeizaam gaat. Dit is wel een heel bijzondere conclussie die gij trekt dat Adriaen Henrick Gerits de achternaam ´Van den Oetelaar´ heeft aangenomen daar dit chiqer stond. Zodra ik terug ben en ik weer al mijn opgeslagen bronnen tot mijn beschikking ga ik zeker kijken met wie Henrick zijn vader Peter Gerit was getrouwd en wie zijn grootouders waren. Dus ik kan er op dit moment nog niej al te diep op ingaa Max, mijn enigste vraag is of jij weet of deze Henrick Peter Gerit en wellicht ook zijn vader zich alleen van patroniemen bediende of dat zij ook een achternaam voerden. Met vriendelijke groet, Jermaine Van der Meer

Max zei op 19 februari 2019 om 22:26 uur

Ik ben Hendrick Peter Gerits (ook: Geraerts) alleen onder zijn patroniemen tegengekomen, waardoor ik vermoed dat hij geen andere familienaam had. Zijn zoon Adriaan komt ook onder de naam Adriaen Hendrick Peter Gerits voor in een Liempdese akte van 1 september 1687. Hij wordt als zodanig ook als getuige genoemd in een testament van een echtpaar uit Munsel van 1678, samen met zijn zwager Lenart Dircks van Cleijnenbreugel:

5116.9 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.9)
53 Testament door Arien Gerit Geritssen en zijn vrouw Dircxken Gijsberts inwoners baronie Boxtel herdgang Munsel. Actum in hun woonhuis te Boxtel herdgang Munsel, getuigen Lenart Dircks van Cleijnenbreugel en Adriaen Henrick Peter Gerits, inwoners van Boxtel
Datering: 29-7-1678
Pagina: 167
Plaats: Sint-Michielsgestel

Het lijkt er dus op, dat Adriaen niet zelf de naam Van den Oetelaar heeft aangenomen, maar dat zijn kinderen dat pas na zijn dood hebben gedaan. En wees eerlijk: jij wilt toch ook graag een echte Van den Oetelaar in je stamboom hebben?

Mvg, Max

Jermaine Van der Meer zei op 22 februari 2019 om 19:19 uur

Dag Max haha, bedankt voor je reactie, via Johanna Adriaan Rijckers Van den Oetelaar heb ik sowieso een Van den Oetelaar tak in mijn stamboom maar ook al had ik die tak niet in mijn stamboom dan nog steeds ben ik blij dat ik het boek van Ger Van den Oetelaar in mijn bezit heb daar dit ook een fantastisch naslagwerk is voor andere families uit Boxtel en omgeving.


Zodra ik thuis ben ga ik aan de slag met al e tips en gevonden aanknopingspunten Max!

Met vriendelijke groet,

Jermaine Van der Meer

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: