Extra Naam HB

vertelde op 12 mei 2010 om 14:38 uur

RHICe berichtte mij het volgende: "Geachte heer Aldenzee, Helaas weten wij dit ook niet. Er zijn ook aktes waar nog veel meer letters bij staan, Maar ook wij kunnen alleen maar gissen. Met vriendelijke groet,
Coen Hendrikse, RHCe." Mogelijk is in 's-Hertogenbosch wel iemand die de betekenis van "Extra Naam HB" kent?
We willen graag weten of "de NAAM" of de "EXTRA NAAM HB" de juiste is of wat de klerk heeft bedoeld met die extra uitdrukking.
bv onze oprechte dank,
Theo Aldenzee (van Deursen 8000")

Reacties (9)

Mariët Bruggeman bhic zei op 17 mei 2010 om 12:24 uur

Beste Theo,
in wat voor akte heb je deze uitdrukking gevonden ?

van Deursen 8000 zei op 17 mei 2010 om 16:06 uur

Geachte Mevr, Bruggeman, Beste Mariët,

Gedoopt op donderdag 10 december 1671 Helmond; rk 10-12-1671: Andreas zoon van Joachimus Joachimi van Asten Aldegondis. Peter: Godefridus Andrea
Meter: Catharina Joachimi Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 9 folio 60
Opmerking: extra naam: h.b. En:
Gedoopt op woensdag 12 januari 1667 Helmond Gedoopt rk 12-01-1667
Catharina dochter van Joachimus Joachimus Janssen Aldegondis Driessen
Peter: Joannes Dominicus Meter: Maria Driessen. Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 9 folio 18. Opmerking: joannes dominicus: dominus. extra naam: h.b.
In BA s'HB inv.3 folio 112 wordt zusje Sibilla op 17-01-1677 (zonder extra naam HB) gedoopt als "van DEURSEN".

Mogelijk kan de tracripteur worden opgespoord en weet hij/zij wat de betekenis is? Of kan de Archivaris van BA'sHB uitkomst bieden?

Vriendelijk groetend
Theo Aldenzee

Helena zei op 20 mei 2010 om 05:44 uur

Beste Theo,

In de DTB Helmond zie je in die periode van rond 1665- tot aan begin 1668 bij vele dopen diezelfde opmerking [zoekend met alleen 'extra naam' in 'Woord in tekst']. Je vindt dan bij diverse dopen: 'Extra naam h.b.'. Ook wel eens : Extra naam j.m.' . of een andere naam, maar in die periode meestal wel h.b. Of: 'extra naam : (onwettig) h.b.' .

Maar ik kwam ook dit tegen en dat is mogelijk een clue tot de oplossing van je vraag?:

Gedoopt Helmond rk 06-01-1666
Wilhelmus
zoon van
Wilhelmus Henrickx
Marrie Willemsen
Peter: Henrici Janssen van Rutt
Meter: Catharina Janssen Noe
Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 9 folio 9
Opmerking: extra naam: helena beckx

Weer bij een andere doop:
Gedoopt Helmond rk 03-08-1666
Maria
dochter van
Joannes Willems
Ida Willems
Peter: Wilhelmus Henrick Gillis
Meter: Catharina Heessels
Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 9 folio 14
Opmerking: extra naam: hel.b.

Wanneer je dan omgekeerd zoekt en alleen op de naam Helena Beckx en Dopen in Helmond die periode dan vind je haar naam ook diverse keren als 'IPV Meter' bij de dopen tussen 1663-1665...

Zou Helena Beckx soms de plaatselijke vroedvrouw zijn geweest in die jaren? Dat zij mede bij de doop aanwezig was? Of mogelijk de vrouw die meestal geroepen werd om ook aanwezig te zijn indien een meter niet aanwezig kon zijn...vrouw van de koster misschien?

Moet na te gaan zijn wie Helena Beckx in die jaren was.

Mvg., -

Helena zei op 20 mei 2010 om 05:58 uur

Ja hoor: ze was vroedvrouw! Zoekende op het woord 'obstetrix' in deze periode [en via 'Zoeken op tekst']---dan vind je in zelfde DTB Helmond:

Gedoopt Helmond rk 24-01-1664
Elizabeth
dochter van
Joannes Jansen Brants
Anna Ariaens
Peter: Simon Oliviers
Meter: Catharina Brants
Inplaats van Meter: Helena Becx
Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 4 folio 17
Opmerking: helena becx: alias van weert obstetrix

Gedoopt Helmond rk 01-02-1664
Philippus
zoon van
Guilielmus Somers
Catharina Pauwwelsen
Peter: Arnoldus Joannis Ketelers
Meter: Anna Pauwelsen
Inplaats van Meter: Helena Becx
Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 4 folio 17v
Opmerking: helena becx: obstetrix

en meerdere keren natuurlijk...
evenals namen van andere vroedvrouwen.
Zie mijn vorige bijdrage waarin ik o.a nome 'j.m.'. Enb zie dan deze inschrijving:
Gedoopt Helmond rk 24-11-1664
Mattheus
zoon van
Lucas de Haes
Gertrudis van Hove
Peter: Joannes Kets
Meter: Margareta de Haes
Bron: HIC Helmond. DTB Helmond Ba 4 folio 23v
Opmerking: joanna machiels: obstetrix

Groeten - h.b. :) !

Mariët Bruggeman bhic zei op 20 mei 2010 om 09:21 uur

Beste Theo,
ik heb het voor de zekerheid nog even nagevraagd bij mijn collega die zorg draagt voor de invoer van onze gegevens, maar ook hij weet de betekenis van 'extra naam: h.b.' niet te zeggen. De afkorting 'BA' slaat trouwens op Bisschoppelijk Archief.

Al met al is de verklaring van Helena de beste die we nu hebben. Ik hoop dat je hiermee weer wat verder kunt.

van Deursen 8000 zei op 20 mei 2010 om 13:47 uur

Algemeen, zou men dus kunnen aannemen dat een "extra Naam HB e.d." betekent dat naast de Dopeling, de ouders en getuigen, er nog iemand bij betrokken was. Woonde de Peter/Meter te ver weg of niet in staat zelf aan wezig te zijn; I.pl.v. of Loco e.a. iemand een getuige vertegenwoordigde. Dat kon een koster, zijn echtgenote, een kraamhulp, of een aan de kerk verbondene zijn; een buur of vriend/kennis. De extra Naam heeft dus kennelijk géén betrekking op de dopeling zelf of zijn ouders. Maar: Het Ex- Stadsarchief van Helmond, nu RHICe moet toch kunnen nagaan wie deze begrippen heeft ingebracht en waarom?
De afkorting BA bezigen wij trouwens al heel lang voor "Bisschoppelijk Archief" en wij voegen toe: Welk. 's-Hertogenbosch bv heeft BA'sHB en Utrecht BAUTR, Roermond BARmd enz. In de DTB bewerkingen van Bakel (Wim Verhoeven) heb ik de uitdrukking niet aangetroffen waaruit ik opmaak dat de bewerker van de DTB's Helmond, exclusief, deze begrippen hanteerde. Net zoals het "Loco"in Limburg "Pro" wordt genoemd. Mariët is er nog niet echt achter en Helena's stelling lijkt (volgens mij) Plausible. Intussen probeer ik deze vraag voor te leggen aan 'profs' die zich voornamelijk met Helmond verdienstelijk hebben gemaakt.
Wordt vervolgd...
Theo Aldenzee

Mariët Bruggeman bhic zei op 21 mei 2010 om 09:23 uur

Beste Theo,
ik hoop dat je inderdaad er nog achter komt wat het nou precies betekent. Maar volgens mij ben je al een heel eind met jouw en Helena's verklaring.

van deursen 8000 zei op 3 juni 2010 om 20:39 uur

We zijn er uit!
Golden twee administraties (soms zelfs drie i.v.m. de gereformeerde kerken) dan bezigde men soms voor één en dezelfde persoon, meerdere namen.
Voorbeeld:
Jan de zoon van Piet, op hoeve 'de Berk' te Bakel.
De Schepenen in Helmond noemden hem: "Jan Pieters de BERK "en de pastoor te Bakel noemde hem "Joannes Petrus VERBERK"; toen hij N.D.G. trouwde te Deurne (R.K. was verboden) schreef de dominee: "Joannis Peters van BAKEL".
Welnu:
De transcripteur moest kiezen: en om excusses te voorkomen als hij fout gekozen had, of als details overeen kwamen bij meerdere namen, meldde hij "EXTRA NAAM" "HB"is de auteur" zodat men kon zien dat betreffende in zijn/haar leven, MEER namen heeft gebezigd. of alszodanig werd opgetekend.

Met dank aan HKK Ouwerling Deurne, waar deze vaststelling werd ondekt.

Opgelost dus en einde discussie; hartelijk dank allemaal.
Theo Aldenzee

Mylène Rutten bhic zei op 7 juni 2010 om 15:20 uur

Beste Theo,
Wat fijn dat je voor het gebruik van "extra naam HB" een heldere verklaring hebt gekregen. Hiermee is de kwestie opgelost.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: