skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic

Familie Boeff(Zijlmans)

Simone vertelde op 21 september 2016 om 18:01 uur
Beste,

Ik doe al geruime tijd onderzoek naar de familie Zijlmans die voornamelijk uit Waspik en Raamsdonk komt. Nu is een van de verst gevonden voorouder Wouter Boeff (?-1575) die zijn achternaam Boeff veranderde in Zijlmans omdat hij een zijlmaker was zo heb ik begrepen. Hij was van 1559-1561 schout van Groot Waspik en was woonachtig in Geertruidenberg. Hij trouwde met Elisabeth Roelen en kreeg zes kinderen. Nu heb ik online wel wat rondgekeken en dan wordt duidelijk dat hij de zoon zou zijn van Wouter Willems Boeff uit Geertruidenberg. Hij zou zes kinderen hebben gekregen maar het is niet duidelijk wie zijn partner was. Ik zou graag meer informatie krijgen over Wouter Willems Boeff en nazaten maar vooral ook over de naam Boeff. Op een bepaald punt is deze naam dus overgegaan in de naam Zijlmans en dit zie ik in alle lijnen van mijn stamboom terug al zijn er een aantal personen die nog een tijdje de naam Boeff hanteren. Ik ben echter benieuwd of er misschien nog een tak is die deze naam is blijven voeren en die dus nog niet op mijn radar zit. Ik heb ontdekt dat er een familie Boeff uit Almkerk bestaat, dat ligt dicht bij het gebied waar de meeste Zijlmans nazaten terecht zijn gekomen en vraag mij af of er een kans is dat deze familie verwant is aan de familie Zijlmans. Ik heb daar zelf nog geen aanwijzingen voor gevonden. Daarbij is het belangrijk om te weten wat de naam Boeff inhoudt en hoe gebruikelijk deze naam in die tijd was. Het is ook een stuk lastiger om online onderzoek te doen naar deze personen omdat het zo ver terug in de tijd gaat. Misschien dat iemand hier tips of aanvullingen op heeft, zo ja dan zou dat super zijn.

Simone

Reacties (22)

Max zei op 21 september 2016 om 19:58
Volgens de Nederlandse familienamendatabank, www.cbgfamilienamen.nl, komt de naam Boeff nog steeds voor in Zuid-Holland, vnl. in Dordrecht en Leiden (2007). De genoemde website vermeld geen verklaring voor of afkomst van die naam.
jan lange zei op 21 september 2016 om 20:33
Uit onderstaande blijkt, dat Boeff ook Boenen is ? Allen Geertruidenberg
1556 februari 14 (n.st.) – R. 8, fol. 66v Akte van overdracht van land etc. gelegen Inde lege made, te Made. Zuid: Wouter Wilmss. Boef en der stadt wech, west: die gebuer strate en noord en oost: Jan Corneliss. Meeus de Hooge en de zusters van sinte katharynen dale.
1557 februari 9 (n.st.) – R. 9, fol. 9v Akte van overdracht door Cornelis Janss. van Broechoven, voor zichzelf en voor zijn mede-erfgenamen, met name Joachim Janss., Jan Janss., Ysebrant Janss., Adriaen Janss. Capman, Peter Cornelisz. en zijn zuster Emerens, allen erfgenamen van Lijsken Jan van Broechoven, voor de helft, en Govaert Andriesz. en Adriaen Cornelisz., als voogden van de weeskinderen van Jacop Aertss., Wouter Willemss. Boeff, voor zijn dochter Mari en de dochter van Mari, met name Aertken, en Peter Govaertss., als voogd van zijn zoon Govaert Petersz., en Jan Cornelisz., namens zijn broer en zuster Willem en Yken, voor de andere helft, aan Jacop Jacopss., alias Eijckenhart, van een huis, gelegen opdie timmerste opten ramisdoncken dyck, te Geertruidenberg. West en noord: der stede wech, en zuid: Jaspar Jasparss.
1558 mei 4 – R. 9, fol. 61r Akte van overdracht door Wouter Willemss. aan Adriaen Anthoniss. Cuper, van land, gelegen Inde laege maede, te Made. Oost: Cornelis Mertenss., zuid: nicols steech en noord en west: Lenaert Aertss.
Idem Akte van schuldbekentenis door Adriaen Anthoniss. aan Wouter Willemsz. Boeff, van 40 pond groot vlaams, vanwege verschuldigde kooppenningen voor land.
1560 januari 25 (n.st.) – R. 9, fol. 124v Akte van transport door Tonis Adriaensz. aan Wouter Willemsz. Boef, van een jaarlijkse rente van 2 karolus gulden en 15 stuivers.
1563 augustus 20 – R. 9, fol. 213v Akte waarbij Cornelia Diericxdr., weduwe van Willem Cornelisz., en jaarlijkse erfcijns van 30 stuivers verlijdt aan Wouter Willemsz. Boeff, staande op haar huis, met een daaraan gelegen kamer, en erf, gelegen Inde borchtstraet, te Geertruidenberg. Zuid: het huis en erf van Jan Jacopss. Noort, noord: het erf van Toon Smekens, west: het erf van Adriaen Wolfaerts en oost: de straat.
1564 april 18 – R. 9, fol. 231r Akte van overdracht door Wouter Willemsz., alias Boef, aan Elandt Janss., van een huis en erf, gelegen Inde thien cameren Inde veenstraet, te Geertruidenberg. Oost: het huis van Dierick Saren, west: het huis van Jacop Toniss. de Meijer en strekkende van voor de straat tot achter opter susteren sloot oft erve.
1567 oktober 11 – R. 9, fol. 333v vermeldt Jacob Wouters Boeff.
1567 juni 12 – R. 9, fol. 323r Akte van schuldbekentenis door Jan Thomasz. aan Math Ariaen Laureijsdr., weduwe van Jacop Marcelisz., van 26 pond groot vlaams en 10 schellingen, vanwege verschuldigde kooppenningen voor een huis en erf, en waarvoor Wouter Willemss. Boef zich borg stelt.
1573 februari 12 (n.st.) – R. 10, fol. 75v Akte van overdracht door Jacob Wouterss. Boef aan Aert Meuss. Molenaer ten behoeve van Anneken Peter Ariaensdr., van 3 karolus gulden en 15 stuivers jaarlijks uit zijn huis en erf.
Oost: Cleijs Broeren, west: Daem Ariaensz., zuid: de straat en noord: de stadsweg
1578 april 23 – R. 10, fol. 130r Akte van overdracht door Frans Woutersz., voor zichzelf en namens Ariaen Wolfaertsz., Wouter Willemsz. den Braber, Jan Joachimz., Jacob Wouter Boenen, de erfgenamen van Wouter Wouterss. Boenen en Anna Wouter Boenen, aan mr. Zeger Petersz., van een huis, erf, achterhuis en het recht van een borrieweg, te Geertruidenberg. In bezit geweest van hun vader Wouter Willemss. Belast met 20 stuivers jaarlijks erfelijk en de gravencijns. Oost: der stede huys ende erve metten heyligen geest, west: een huis en erf van de koper, noord: de straat en zuid: strekkende tot de stadsweg.
1578 april 23 – R. 10, fol. 130r Akte van schuldbekentenis door mr. Zeger Petersz. aan de erfgenamen van Wouter Willemsz., van 300 rijnsgulden, vanwege verschuldigde kooppenningen voor een huis c.a. Hierin is Wouter Willemsz. Boef gestorven.
1581 juli 13 –R. 10, fol. 213r Akte van overdracht door Adriaen Adriaens Wolfaerts aan Frans Woutersz. Boeff ten behoeve van het weeskind van Jan Anthonisz., met name Thoentken Jansdr., van een jaarlijkse rente van 6 rijnsgulden.
1581 oktober 8 – R. 10, fol. 216v Akte van overdracht door Joachim Fransz. aan Anthonis Jacobs Reijnen, van een jaarlijkse rente van 20 stuivers , staande op zijn stede en land, gelegen Int vierendeel vanden Wyngaert, te Made.
Zuid: de stadsweg, west: de gebuer wech en oost: Berthout Cooman Jans. Hem aangekomen als erfgenaam van Wouter Willemsz. Boef en staande ten laste van Peter Zebrechtss
1583 september 12 – R. 11, fol. 13v Akte van overdracht door Crijn Hubrechtsz. aan Jan Henricxz. Zwart, van een erf, waarop de koper nu een huis heeft getimmerd, gelegen Inde borchstraet, te Geertruidenberg. Noord: het huis van Joost Bouwens, zuid: het huis van Frans Woutersz., west: de straat en oost: het erf van de Wildenman.
1583 september 15 – R. 11, fol. 13v Akte van overdracht door Jan Henricxz. Zwart aan Frans Woutersz. Boef, van een huis en erf, gelegen Inde borchstraet, te Geertruidenberg. Belast met 4 karolus gulden jaarlijks ter Los en 11 duiten aan het kapittel.
1584 mei 12 – R. 12, fol. 1v Akte van overdracht door Joostken Meeusdr., weduwe van Frans Wouterss. Boenen, voor de helft, en Joachim Franss. en Peter Henricxen, als man van Barbara Franss., voor henzelf en namens hun broer Wouter Franss., voor de andere helft, aan Floris Janss. van Mer, van een huis, erf en schuur, gelegen aende merct, te Geertruidenberg.Noord: het huis van Adriaen de Hooge en oost, zuid en west: het huis, de schuur en het erf van Floris Janss. van Mer.
1584 mei 12 – R. 12, fol. 1v Akte van schuldbekentenis door Floris Janss. van Mer aan Joostken Meeusdr., weduwe van Frans Wouterss. Boenen, van 375 rijnsgulden en 10 stuivers, vanwege verschuldigde kooppenningen voor een huis c.a., en waarvoor Geraert van Gesel zich borg stelt.
1584 mei 12 – R. 12, fol. 1v Akte van schuldbekentenis door Floris Janss. van Mer aan Joachim Franss. Boenen, Peter Henricxz. en Wouter Franss. Boenen, van 325£ en 10 stuivers, vanwege verschuldigde kooppenningen voor een huis c.a.
Akte van overdracht door Joachim Franss. en Peter Henricxz. Vinck, als man van Barbara Franss., voor henzelf en namens hun broer Wouter Franss., erfgenamen van hun vader Frans Wouterss. Boenen, voor de helft, en Michiel en Frans Meeuss., als erfgenamen van Joistken Meeusdr., gehuwd geweest met genoemde Frans Wouterss., Joachim Franss, namens Adriana Commenijen, Tielman Janss. Molener, namens de erfgenamen van Bernaert Adriaensz. en Dijerck Michielss., namens de erfgenamen van Aert Corneliss., erfgenamen van Joistken Meeusdr., voor de andere helft, aan Bert Janss., bierdrager te Geertruidenberg, van een huis en erf, gelegen Inde borchtstrate, te Geertruidenberg. Zuid: het huis van Goris de Smit, west: de borchtstrate, noord: Willem Corneliss. en strekkende achter opten stat en het erf van den wildeman.
1587 april 17 – R. 13, fol. 37v Akte van schuldbekentenis door Bert Janss. aan Joachim Franss. ten behoeve van Adriana Commenijen, Tielman Joris ten behoeve van Bernaert Adriaenss. en Dijerck Michielss. ten behoeve van de erfgenamen van Aert Corneliss., van 61 rijnsgulden en 10 stuivers vanwege verschuldigde restant-kooppenningen voor een huis en erf.
1587 april 17 – R. 13, fol. 38r Akte van overdracht door Joachim Franss., voor ¼ deel, Meeus en Frans Michielss., voor ¼ deel, en Joachim Franss. namens Adriana Commenijen, en Tielman Janss. Molenaer, namens de erfgenamen van Bernaert Michielss. en Dijerck Michielss., namens de erfgenamen van Aert Cornelisz., voor ¼ deel, allen erfgenamen van Frans Woutersz. en Joistken, aan Peter Henrickz. Vinck, van ¾ deel van een schuur of boothuis en borrieweg, gelegen byde stadt wech oft wallen aende zuytzyde, te Geertruidenberg.

Aansluiting via fam. Kamp:
Matthijs Jans Matthijssen Jans (van) Campen, geb. ca. 1625. Overl. na 1678. Tr. ca. 1655 met Berber Wouters Boeff, overl. 1689.
Berber is geb. ca. 1630-35 als d.v. Wouter Wouters Boeff (overl. 1671, weduwnaar van de voor 11.5.1628 overleden Dingena Jans (d.v. Jan Cornelissen en Aertke Aerts), die overl. tussen 1623 en 1626; zie RA Raamsdonk 87, f. 48) en Neeske Fransen, die ca. 1626 met elkaar trouwen. Neeske is dan wed. van Jacob Peters Hannen (overl. 1626). Neesken Fransen overl. 1655. Wouter Wouters Boeven en zijn vrouw zijn in 1633 lid van het Vissersgilde St. Pieter te Raamsdonk. Neeske is een d.v. Frans Gerritsen (schout te Raamsdonk) en Mayken Gerits. (RA Raamsdonk 87,f. 49 en 101; zie ook RA Raamsdonk Weesboek dd. 11.5.1628). Neeske is in 1604 (RA 58 Raamsdonk, f. 27) een van de peten van de kerkklok “Maria” samen met broers Jan en Adriaen. RA Waspik 42 dd. 23.2.1655 f. 21r.
jan lange zei op 21 september 2016 om 23:47
Het is inderdaad maar de vraag of Boeff verandert in Zeijlmans, wat mij betreft. Onderstaand wijst uit, dat Jan Wouters Zeijlmans geb. is ca. 1548, hij is de z.v. Wouter Wouters (geb. ca. 1520) en Elisabeth Roelen. In de hierboven genoemde acte G.berg dd. 23.4.1578 is Wouter Wouters Boenen/Boeff overleden, alsmede vader Wouter Willems Boenen/Boeff. Voor sluitend bewijs zal toch ergens de overgang Boeff>Zeijlmans gedocumenteerd/bewezen moeten worden, lijkt me.
Maar in 1586 leeft Wouter Wouters x Lijnken Roelen nog:
ORA Gr. Waspik 39 Register des ambachts van Groot Waspijck ende Twalfftalff Hoeve beginnende int jaer ons heeren xvc Lxij opten xvje junij
Fol. 215v
Deelinge aengebrocht tusschen Wouter Woutersz man ende voicht van Leentken Roelendr ende Maijken Roelendr met haren gecoren voicht als erffgenamen van Lijnken Roelen weduwe [hun moeder], deesen den ije marty anno xvc Lxxxvj (1586)
Inden eersten soo is Marijken Roelendr bedeelt op etc.
Hier nae volcht die erffdelinge tusschen Wouter Woutersz ende Marijken Roelendr met haren voicht aengaende van het besterfte van Jan Roelen opten ine meert 1586
Inden eersten is Wouter Woutersz bedeelt om te betalen aan Cornelis Schaerlaken tot Dortdrecht etc [er volgen noch twee bedelingen met betaling]

JAN MATTHIJS(SEN) JANS VAN CAMPEN Geb. ca. 1580-85. Overl. na 14.5.1637 en voor 17.4.1640. Hl. Geestmeester Waspik 1630-31. Tr. voor 22.4.1628 met MAEIJ(R)KEN JANS ZEIJLMANS; zij hertr. vóór 15.2.1638 Gerrit Dierkx Dierkx (armmeester Waspik 1646-47) en overl. voor 17.6.1663 (RA Waspik 59, f. 22). ORA Groot Waspik 57 dd. 1.5.1620 f. 4v: Jan Wouter met kinderen Lijsken Jans x Adriaen Rombouts en Maijke Jans x Jan Mathijs van Campen. ORA Gr. Waspik 41 dd. 12.3.1632 f 134r:
Peeter Henricxss (-) als partner van kleinkind
Gerriken Adriaenss (-) als kleinkind
Jan Mathijs van Campen (-†1640) als partner van Maeijke
Adriaen Mathijss (-†1632) als partner van kind
Thomas Jansen (-†1626) als kind
Adriaen Stevens Verschuerincx (-†1625) als partner van kind
Wouter Jansz (-†1660) als kind
Adriaen Rombouts (-†1635) als partner van Lijsken Jans
Mels Jansen (-†1620) als kind
Janneken Jans (-†1632) als kind
Maeijke Jansen (-) als kind
Jan Wouters (-†1625) als vader
Lijsken Jans (-1667) als kind
Wouterken Jans (-†1628) als kind

Maeij(r)ken is d.v. Jan Wouters Wouters Zeijlmans (geb. ca. 1548 te Waspik als zoon van Wouter Wouters en Lijsken/Leenken (Jan ?) Roelen; vader Wouter Wouters is schout van Waspik vanaf 1559. Jan overl. voor 1.8.1625 (RA 22 Gr. Waspik f. 5r dd. 29.12.1626)/12.3.1626 (erfdeling RA 57 Waspik f. 138v), burgemeester van Waspik 1584, secretaris 1585-1617. Volgens RA Raamsdonk Weesboek dd. 7.8.1623 is Jan Wouters dan 75 jaar.
Jan Wouters Zeijlmans is blijkbaar meermalen gehuwd geweest. Hij tr. (1) vóór 1575 met Maeij(r)ke/Mariken, d.v. Arnout Claes Spruijt en Lenaertke Jans. Maeijke Arnouts Claes Spruijt is eerder getrouwd geweest met Jan Rommen, die voor 10.11.1573 overlijdt. Maeijken zelf overlijdt voor 12.10.1580 (RA Gr. Waspik 40 f. 5r/RA Raamsdonk 58, f.40).
Er zijn dan 3 kinderen: (1) Wouterke x (voor 1.6.1601) Adriaen Matthijssen); (2) Jenneke x (voor 21.4.1602) Adriaan Stevens Verschurinckx ; (3) Lijsken x (Grevelduijn-Capelle 1.4.1612) Adriaen Rombouts (secretaris 1611-17; schout 1617-1634 van Capelle).
Jan Wouters Zijlmans tr. (2) met Janneken Jan Govaerts, die voor 1587 overlijdt (RA Raamsdonk 56, f. 10; hieruit een aantal in 1587 onmondige weeskinderen).
Hij tr. (3) met Lijsken Gerits, die sterft voor 25.5.1624 (RA Raamsdonk 87, f.24).
Ook schijnt hij (4) gehuwd te zijn met NN, d.v. Peter Corsten en Claesken.
Gezien de geboortedatum van dochter Alit uit huw. Campen-Zeijlmans in 1635, en de vernoeming naar de eerste vrouw van Jan Wouters Zeijlmans is Maeijken waarschijnlijk een dochter van de tweede echtgenote.
Alex zei op 1 oktober 2016 om 14:03
Op 3/17-1-1677 otr./tr. te Oosterhout (schepenen) Wouter Peter Woutersen Boeff met Jenneke Dielis Adriaen Dielis (Brouwers).

Wouter Peter Woutersen Boeff, geboren ca. 1650 (geschat).
Peter Woutersen (Boeff), geboren ca. 1615-1620 (geschat).
Wouter (Boeff) geboren ca. 1580-1590 (geschat).

Wellicht een nazaat?
Alex zei op 4 oktober 2016 om 10:03
Hallo Simone,

Ik stam af van Maria, dochter van Wouter Peter Woutersen Boeff en Jenneke Dielis Adriaen (Brouwers), zij is een dochter van Dielis Adriaen Dielis (Brouwers) en Adriaantje Willebords van Son. Over Van Son is hier meer te vinden.

http://genealogie-van-son.blogspot.nl/p/stamboom.html

Peter Woutersen Boeff (Zeijlmans) was gehuwd met Maeijke Huijbrecht Roelofs (volgens uw gegevens), Maeijke zou een dochter zijn geweest van Huijbrecht Roelof Diercsen, geb. ca. 1555, overl. 1644, en woonde te 's Gravenmoer (online).

Wellicht heeft u hier nadere gegevens.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 oktober 2016 om 09:26
Hallo Alex, ik heb voor de zekerheid een mailtje naar Simone gestuurd en haar gewezen op jouw reactie. Wordt (mogelijk) vervolgd.
Alex zei op 20 oktober 2016 om 10:54
Hallo Marilou,

Mijn dank.
willem m zei op 20 oktober 2016 om 11:17
Boenen en Boef van Bonifatius?

m.v.g.
Alex zei op 26 december 2017 om 05:55
Beste Marilou,

Tot op heden geen reactie meer ontvangen van Simone.
Alex zei op 26 december 2017 om 23:49
Ik heb toch nog een vraag:

Wie waren de ouders van Wouter Wouters Boeff (overl. 1671) gehuwd met Neelken Fransen (d.v. Frans Gerritsen en Mayken Gerrits).

Bovenstaande in eerdere posts komen 2 Wouter Wouters tegen.
1. Wouter Wouters (overl. voor 23-4-1578) x met Elisabeth Roelen en
2. Wouter Wouters Boeff x met Lijnken Roelen, overl. na 1586

Betreft het hier om dezelfde echtelieden, of zijn deze verschillend, dus vader en zoon?

MvG

Alex
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 27 december 2017 om 14:31
Beste Alex, wat jammer dat er nog geen reactie van Simone is geweest. We zullen haar na onze vakantie nog een e-mail sturen met de vraag om contact op te nemen. Vanaf dinsdag 2 januari zijn wij weer aanwezig. We wensen jullie prettige feestdagen toe.
jan lange zei op 27 december 2017 om 17:00
Alex, je zegt: Bovenstaande in eerdere posts komen 2 Wouter Wouters tegen.
1. Wouter Wouters (overl. voor 23-4-1578) x met Elisabeth Roelen en
2. Wouter Wouters Boeff x met Lijnken Roelen, overl. na 1586
Maar het is, lijkt me, net andersom:
Wouter Wouters Boeff x met Lijnken Roelen (overl. voor 23-4-1578); maar ik vind in bovenstaande nergens de aanduiding, dat een Wouter Wouters Boeff met een Lijnken Roelen getrouwd is ?!
De andere:
Wouter Wouters (overl. voor 23-4-1578) vóór 1548 x met Elisabeth Roelen. Blijkbaar is van deze Lijsken/Elisabeth (en Mariken) de moeder Lijnken NN en de vader Jan Roelen. Wouter Wouters en Lijsken Roelen, overl. na 1586, huwen vóór 1548, omdat zoon Jan Wouters Zeijlmans dan ongeveer geb. is: in 1623 is hij 75 jr. oud.
De ouders van Wouter Wouters Boeff (overl. 1671) gehuwd met Neelken Fransen (d.v. Frans Gerritsen en Mayken Gerrits) zijn me onbekend. Deze Wouter is geb. ca. 1590-1595, huwt (1) vóór 1620 Dingena Jans, huwt (2) 1626 Neelken Fransen.
De vader heet Wouter, maar in 1578 is in Geertruidenberg (zie boven) sprake van erfgenamen Wouter Wouters Boenen/Boeff (z.v. waarschl. Wouter Willems Boenen/Boeff in 1578 overl.).
Er zit nog een generatie tussen onze Wouter en de gegevens uit Geertruidenberg, denk ik, als er al een link is.
Alex zei op 27 december 2017 om 19:16
Beste Jan,

Zelf stam ik af van Peter Wouters Boeff, geb. ca. 1615 x Oosterhout 3-5-1641 Maijken Huijb Roelen, hij is mogelijk een zoon van Wouter Wouters Boeff en Neelken Fransen.. Ik schat dat zijn vader Wouter Wouters Boeff ca. 1590 geboren zou kunnen zijn, dat past met uw schatting.

Hieruit:
Wouter Peter Wouters Boeff, geb. ca. 1653 x Oosterhout 17-1-1677 Jenneke Dielis Adriaan Dielis (Brouwers), d.v. Dielis (gedoopt als Aegidus) Adriaan Dielis (Brouwers) en Adriaantje Willebrods (ook Willems) van Son.
jan lange zei op 13 januari 2018 om 00:59
Berend van Dooren publiceert in Gens Nostra 66 (2011) vanaf pag. 156 e.e.a. over de Waspikse/Raamsdonks(veers)e fam. Kamp. In de kwartierstaat, die begint met Gerrit Wouters Jans Kamp (ca. 1652-1698) komt o.m. ook voor kwartiernr. 10 Jan Wouters (Boeven), wier nakomelingen volgens hem zich Zijlmans zijn gaan noemen. E.e.a. is daar uitvoerig gedocumenteerd. Hij voert op:
10.Jan Wouters (Boeven) geb. ca. 1550, diverse functies ‘s Grevelduin-Kl. Waspik 1583-1617, huwt (1) Maijken Arnouts Claes Spruijt, Huwt (2)
11.NN d.v. Peeter Corstendr. en Claesken.
20.Wouter Wouters (Boeven) div. functies Waspik 1557-1570, overl. tussen 20.6.1574 en 19.3.1575. Huwt ca. 1545
21.Elisabeth Jans.
40.Wouter Willems Boeff, overl. vóór 23.4.1578 (RA Geertr.berg 10 f. 130). RA idem 14 f. 47 wordt in 1592 de secretaris van Waspik vermeld als Jan Wouters Boeven (is nr. 10). Idem 14 f. 129 dd. 1600 wordt o.m. Jan Wouters (nr. 10) secretaris van Waspik als zoon van wijlen Wouter Wouters (Boeven) vermeld namens zijn broers en zussen. De namen van eerder hierboven door mij genoemde Frans Wouters/Joachim Wouters/Jacob Wouters/Anneke en Mayken Wouters, Wouter Willems Braber jongeman (enige zoon van wijlen Janneken Wouters !) zie je in deze acte terugkomen, allemaal erfgenamen van Jan Joachims de Monte z.v. (zang)mr. Nieuwe Kerk te Delft Joachim Wouters. En ook genoemd worden daar: Peter Hendriks (Vinck) x Barbara Frans d.v. Franchoys Wouters (Boeven) en de kinderen van Joachim Fransen. Zie mijn reactie 21.9.2017 20.33 uur.

De eerder door mij 21.9 om 23.44 uur genoemde acte hierboven moet dus over iemand anders gaan, lijkt me nu bij nader inzien, nl. deze genoemde personen: ORA Gr. Waspik 39 Register des ambachts van Groot Waspijck ende Twalfftalff Hoeve beginnende int jaer ons heeren xvc Lxij opten xvje junij Fol. 215v Deelinge aengebrocht tusschen Wouter Woutersz man ende voicht van Leentken Roelendr ende Maijken Roelendr met haren gecoren voicht als erffgenamen van Lijnken Roelen weduwe [hun moeder], deesen den ije marty anno xvc Lxxxvj (1586). Inden eersten soo is Marijken Roelendr bedeelt op etc. Hier nae volcht die erffdelinge tusschen Wouter Woutersz ende Marijken Roelendr met haren voicht aengaende van het besterfte van Jan Roelen opten ine meert 1586 Inden eersten is Wouter Woutersz bedeelt om te betalen aan Cornelis Schaerlaken tot Dortdrecht etc.
En ook dit behoeft verbetering volgens Van Dooren: Jan Wouters Zeijlmans is blijkbaar dus maar twee keer gehuwd geweest, zie nr. 10 en 11. Zijn eerste vrouw Maeij(r)ke/Mariken, wed. van Jan Rommen (overl. < nov. 1573) is d.v. Arnout Claes Spruijt en NN; Arnout (overl. vóór 1575) huwt (2) Lenaertke Jans Boeren, die hertr. met resp. Peter Peters Manna en Rom Cornelisz..
En de vraag hierboven: Wie zijn de ouders van Wouter Wouters Boeff (overl. 1671) gehuwd met Neelken Fransen (d.v. Frans Gerritsen en Mayken Gerrits) ?. Deze Wouter is geb. ca. 1590-1595, huwt (1) vóór 1620 Dingena Jans, huwt (2) 1626 Neelken Fransen.
De vader heet Wouter, maar in 1578 is in Geertruidenberg (zie boven) sprake van erfgenamen Wouter Wouters Boenen/Boeff (z.v. Wouter Willems Boenen/Boeff in 1578 overl.).
Nu zou ik zeggen: deze vader van Wouter Wouters Boef zou een broer van nr. 10 KUNNEN zijn ?
Ik zou zeggen pak het bewuste artikel er maar eens bij !
jan lange zei op 15 januari 2018 om 12:38
6296. Wouter Wouters Boeff, (nr. 20 hierboven) zijlmaker, schout van Groot Waspick 1559 – 1561, ovl. voor 19 mrt 1575, tr. met
6297. Elisabeth Jans. Uit dit huwelijk 4 kinderen:
3148a. Jan Wouters, ovl. voor 1 aug 1625 (nr. 10 hierboven)
3148b. Peter Wouters, ovl. voor 7 mei 1653.
3148c. Dingena Wouterdr, geb. te Waspik [nb],.
3148d. Wouter Wouters ,ovl. voor 17 apr 1659, huw. (1) met Berbel Peeters, ovl. voor 10 mrt 1626. Uit deze relatie 4 kinderen, Tr. (2) met Eerken Willems, dr. van Willem Lambrechts (Schout Cleijn en Groot Waspik, 1584 - 1589/1592) en Marieke Huijbrechts, ovl. voor 30 apr 1650. Uit dit huwelijk geen kinderen. Deze 3148d zou dan vader van Wouter Wouters Boeff x vóór 1619 Dingena Jans xx Neeske Fransen zijn.

1608. Jan Mathijs van Campen, ovl. voor 17 apr 1640, tr. voor 22 apr 1628 met
1609. Maeijke Jansen, tr. (2) met Gerit Dierckxs. Uit dit huwelijk geen kinderen. Uit dit huwelijk 5 kinderen:
804a. Theunken Jans, ovl. voor 17 jun 1663, tr. voor 14 dec 1648 met Wouter Wouters de With. Uit dit huwelijk geen kinderen.
804b. Wouter Jan Matthijs, ovl. voor 22 mei 1669,
804c. Matthijs Janss Camp, ovl. voor 7 mei 1689, tr. met zijn achternicht Barbara Wouters Boeff, dr. van Wouter Wouters Boeff en (2) Neesken Fransen, ovl. voor 7 mei 1689. Uit dit huwelijk 10 kinderen.
804d. Alijdis Jan Mathijs Camp, geb. te Waspik [nb], ged. te Waalwijk [nb] op 13 jun 1635, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 27 jan 1696, tr. met Peeter Geerits Dolk, zn. van Gerrit Peeters Dolck en Catharina Adriaens van Gijsel, ovl. voor 27 jan 1696,. Uit dit huw. 6 kinderen.
804e. Jan Janss, ovl. voor 26 apr 1679, tr. met zijn achternicht Dimpna Adriaensen Tewe, dr. van Adriaen Jan Teeuwen Van Hasselt (schipper) en Sijke Adriaen Stevens Verschuren, winkelierster, ovl. voor 17 jun 1690. Uit dit huwelijk 2 dochters.
E.e.a. met dank aan site Doekefkes van Jan van den Bergh.
jan lange zei op 15 januari 2018 om 21:55
Op de site van Jan van den Bergh vindt je item Reconstructie De Langstraat met daarin een naam-gerelateerde zoekmachine voor acten.
Gevonden daar de namen van de 4 kids van Wouter Wouters Boeff (3148d hierboven) x Berbel Peters: Pouwel; Huybken, Eelken en Wouter (x Dingena Jans xx Neeske Fransen); Gezien Berber Wouters Boeff (zie hierboven 804c) als kleinkind van Wouter x Berbel Peters, lijkt het me bewezen, dat de lijn zo loopt.
jan lange zei op 16 januari 2018 om 15:04
Dezelfde site een Peter Wouters Boeff x Antonetta Jans in 't Broeck ORA Dongen 101 f. 132r dd 7.4.1643. Deze Peter zou overl. 1655 en in de contekst staan Berber x Mathijs Jans Camp (804c).
De hierboven genoemde Peter Woutersen Boeff (Zeijlmans), gehuwd met Maeijke Huijbrecht Roelofs/Huijben Roelen, deze Maeijke zou een dochter zijn geweest van Huijbrecht Roelof Diercsen, geb. ca. 1555, overl. 1644, en woonde te 's Gravenmoer . Dat lijkt me eerder 3148b hierboven ?
Jan van den Bergh zei op 9 september 2018 om 11:17
Zie voor de Waspikse aktes: www.doekefkes.nl
Jan van den Bergh zei op 10 september 2018 om 07:43
Wouter Wouters Boeff , seijlmaker . Schout van Waspik 1559 - 1561 . Overleden voor 19-3-1575 . Getrouwd met Lijsken. (geen achternaam te vinden)
Zij is geen dochter van Jan Roelen, overleden voor 14-3-1584 x Maeijken .

Leenken Jan Roelendr x Wouter Woutersz zoon van Wouter Huijbrechts x Lesken . Zij komen uit Raamsdonk. Zie RA 55 folio 227r

De naam Seijlmans/Zeijlmans komt pas rond 1650 voorin de Rechterlijke Archieven van Waspik met uitzondering van één akte uit 1630. Deze akte staat echter helemaal voorin in een van de RA's voor folio 1
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 10 september 2018 om 07:52
Ik heb nog geen bewijs kunnen vinden dat Wouter Peeter Wouters Boeff die in Oosterhout getrouwd is een zoon is van Peeter uit Waspik.

IIIb Peeter Wouters. Overleden voor 7-5-1653 .
Peter trouwt (1e) vóór 8-10-1597 met Huijbertke Handrickx , overleden voor 2-7-1599 .
Kind uit eerste huwelijk:
a.Sijcken (Sofia), overleden voor 14-3-1628. Getrouwd met Peeter Berthouts, zoon van Joachiem Jan Berthouts. Ondertrouw vóór 5-1-1617. Getrouwd na 7-1-1617 .
Zij maken op 7-1-1617 huwelijkse voorwaarden.
Kind uit dit huwelijk:
Huijbertken .
Op 2-7-1599 wordt te Schoonrewoerd de aanneming geregeld en koopt Peter de erfenis van zijn kinderen af.
Op 19-1-1605 vindt een hernieuwde aanneming plaats omdat Peter veel meer goederen in zijn bezit heeft dan te Schoonrewoerd aangegeven .
Op 14-3-1628 deelt Peeter Wouters met zijn dochter .

Peter trouwt (2e) met Willemken Huijbendr., overleden vóór 30-1-1616
Op 30-1-1616 neemt Peter zijn 3 kinderen aan (van Aentken Willemsdr huijsvrouwe van Cornelis Janss die voerss weeskijnderen groetmoeder geassisteert met Jacop Sijmonss van Sgravenmoer ende Anthonis Corneliss Mandemakers van Raemsdonck als naeste bloet ende vrinden vande voerss weeskijnderen van smoeders sijde in apsentie vande gerechten voechden Huijbert Adriaenss die de grootmoeder ende Adriaentken Adriaens sijne moeder hier inne is vervangende etc.)

Kinderen uit dit huwelijk :
b. Huijbert. Getrouwd met Adriaantje Jans Buijs.
c. Janneke . Overleden voor 27-4-1640 Getrouwd, voor 11-5-1627, met Gerrit Jansen Boudewijns, overleden voor 3-2-1674 , Gerrit hertrouwde met Neeltje Melsen Zeijlmans.

d. Adriaanken,. Overleden vóór 5-12-1657 . Getrouwd, 17-4-1622 te Loon op Zand (R.K.), met Huijbert Jansen de Bonth , zoon van Jan Wouter Claessen de Bont en Maijke Huijbert Jan Wouters, geb. te Loon op Zand, ovl. voor 2 mei 1669.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: