skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Familie van Rosmalen

Simone
Simone vertelde op 1 februari 2018 om 13:19 uur
Ik ben op zoek naar de ouders van Adrianus Jan Martens van Rosmalen. Hij trouwt op 12-01-1716 te Berlicum met Lijske Sijmons Spierinx. Het stel krijgt 10 kinderen die veel een groot deel gedoopt zijn in Nuland. Ik heb al wel wat rondgekeken maar kom er zelf niet helemaal uit dus hulp zou fijn zijn :)

Simone

Reacties (17)

Jan zei op 1 februari 2018 om 19:47
Hallo Simone,
Dit is een vraag met geen gemakkelijk antwoord.

Het gezin / wat ik ervan heb verzameld:
Adriaan Jan Martens, begraven Nuland 29 september 1753 "Adriaan Jan Martens van Rosmalen", trouwt Berlicum RK 12 januari 1716 Leijten / Luitje Sijmons ( bij de dopen) (get: bij huw: Nicola Janssen, Gertrudis Welles). Zij overlijdt te Nuland 6 februari 1753 "Lottie, vrouw van Adriaan Jan Martens". Het predikantentrouwboek van Berlicum vermeldt op scan 211: gehuwd 12 januari 1716: Adriaan Jansse jongeman geboren en wonende Rosmalen en Luijtje Simon Spierinx jongedochter van Schijndel wonende Berlicum.
Kinderen:
1. Simon Adriaan Martens, doop Nuland 29 september 1717 ( Wijnant Rutten, Geertjen Aart Janssen)
2. Theodora Adriaan Jan Martens, doop Nuland 9 oktober 1719 (Ruth Jan Martens, Gijske Jan Philipsen), overleden Nuland 17 december 1719 "dirriske, filia Adriaan Jan Martens infans" en wordt aldaar begraven 21 december 1719 "kind van Arien Jan Martens, laat ouders na, Heeseind"
3. Joannes, doop Nuland 5 december 1720 (Cornelis Wijnen, Gijske Jan Philpsen)
4. Theodora, doop Nuland 14 december 1722 (Jan Philipsen van der Heijden, Maria Aarts), overleden Nuland 23 januari 1748 "Dirris Adriaan Jan Martens libera" en wordt aldaar begraven op 23 janauri "Dirris Adriaan Jan Martens".
5. Rutgerus, doop Nuland 21 december 1724 (Herme Hendriks van der Aa, Maria Jan Phlipsen).
6. Adriani, doop Nuland 10 oktober 1726 (Jan Hendriks van der Aa, Geertje Gielis Wijnen)
7. Henricus, doop Heesch RK 2 november 1728 ( scan 248), zoon van Adrianus Jansen en Lutgardis Sijmens.
8. Joannes, doop Nuland 15 oktober 1730 (Ariaentje Melis)
9. Lambertus, doop Nuland 17 september 1732 (Joannes Hendricks van der Aa, Joanna Gerards van Empel (vader hier: Adriani Martens en moeder: Luijtje Jansen)

Overleden Nuland, afkomstig van Rosmalen15 september 1720 "Ruth Martens liber" en wordt te Nuland begraven 18 september 1720 "Rut Jan Martens, Heeseind, J:M, laat halfbroer Adriaan Jan Martens na".
Begraven Nuland 22 januari 1733 "Peter, zoon van Adriaan Jan Martens"
Begraven Nuland 25 augustus 1738 "kind van Adriaen Jan Martens, laat ouders na"

Sommigen leggen verbanden met Jan Martens (vd) Westerlaken, maar daarvan heb ik nooit een bewijs gezien.
Michiel zei op 1 februari 2018 om 22:29
Nog gevonden:

N 2791 Notaris Dirck Sterckman te Rosmalen
1717 343 Arien Jan Martens en Dirck Thonissen als momboiren over de onmondige kinderen van Eemert Janssen zaliger en Maria Erlerts, verhuren huis enz. aan Adriaen den Hagenaer

N 7090 Notaris Dirck Sterckman te Rosmalen
1695 190 Jan Martens, wonende Rosmalen, 40 jaar, getuigt ter requisitie van Hermen Jacobssen, 's lands tiender alhier, dat hij 10 jaar geleden heeft gewoond op de hoeve van Nicolaes Cappel. Gecompareert mede Dirck Janssen, 32 jaar, die getuigt dat hij 3 jaar geleden heeft gewoond op de hoeve van Nicolaes Cappel zaliger.

Legger verpondingen Rosmalen ca 1703
vermeldt: Arien Martens een boeij 0-9-4 (fol 13r)
Verdere naamgenoten "Marten" in deze legger: Marten Claes Driessen (1v), Willem Martens (8r), Marie Handrick Emens 1l 16r van Marten Peters (9r), Nelis Martens "ontrent de meulen" (21v), Antonij Marten Verbeeck (27v)

Verpondingsboek Rosmalen ca 1710
In de Hoeven (in de polder van der Eijgen) bezat Adrijaen Jan Martens 4 hont land, verkregen na ca 1710 van Jan aent Hoogh

Clopschouwcedule Zomerdijk Rosmalen en Nuland 1719:
Lijsken wed. Jan Martens van Berlicom (fol 21r)

Ik krijg niet de indruk dat de familie (enig) onroerend bezit had in Rosmalen.
jan zei op 2 februari 2018 om 00:13
Te Nuland nog:
RA Nuland 36, protocol van elders verleende acten Blz. 58 dd 15 juli 1730
koop 300-0-0, 40e penn 7-10-0
Ter instantie van Adriaan Jan Martens.
Heer Willem van Engelen, koopman wijnen te Den Bosch,
- een mergen weiland te Nuland, benedennaast de Heer van Nuland,
- 4 hont op het middelst Nuland, bovennaast Heer Cremers, benedennaast Hr Tengnagel als rentmeester van de Salvatoirs
Aangekomen van zijn vrouw Beatrix Tibosch, bij deling tegen zijn zwager Heer Johan Tybosch, wegens de nalatenschap van diens vader Rudolph Tybosch onderhand gepasseerd in 1723, nu overgedragen aan Adriaan Jan Martens, wonend te Caathoven, onder Nuland, met onderhoud van een deel Kepkensdonkdijk. Den Bosch dd 15 juni 1730, tekent F chatvelt.

RA Nuland 36, protocol van elders verleende acten Blz. 60 dd 15 juli 1730
kapitaal 300-0-0.
Ter instantie van Willem van Engelen.
Adriaan Jan Martens, wonend te Kaathoven onder Nuland, heeft terzaken van bovengenoemde koop een schuld van 300-0-0 aan Willem van Engelen, a 4%. Den Bosch dd 15 juni 1730, tekent F. Chatvelt.
RA Nuland 23 protocol van overdrachten Blz. 1 dd 12 april 1732,
in marge kooppenningen 300-0-0, 40e penn: 7-10-0
Adriaan Jan Martens inwoner van Nuland, i.v.m.
- een mergen hooiland, gelegen alhier beneffens erven bovennaast het Geefhuijs, benedennaast Heer van Nuland,
- 4 hont hooiland gelegen te midden opt Nuland, bovennaast de erfgenamen Cremer, benedennaast Heer Tengnagel, als rentmeester van de salvatoirs,
Aangekomen bij coop van de verkrijger, volgens schepenacte Den Bosch dd 15 juni 1730, nu overgedragen aan Heer Willem van Engelen, inwonende borger en coopman in wijnen uit Den Bosch. Tekenen Jan Wouters Baers en Peeter van de Ven, schepenen, J. de Booij, secr.

RA Nuland 52, Blz 252 dd 2 december 1750
Condities waaronder Willem van Engelen zijn hoeve op Caathoven verpacht, nu gebruikt door Adriaan van Rosmalen. Termijn 6 jaar. Te leveren elk jaar:
- 8 zakken welgewande rogge
- 8 zakken welgewande boekweijt
- Varken van 125 pond
- 60 pond meij of spurrieboter
- 20 karre mest te brengen zoals de verpachter het wenst
- Uitgezondert is de kleijne perdestal om het paard te zetten en erboven hooij op te slaan, de hof met de vruchten, en de streep in de Vogelsangh, het duijvenhuijs en het mest der duiven, verder de camer met het Cort Stukje in de Deurgang na de put, de eerste streep en mastveldje.
- Schapen mogen geen schade toebrengen aan het plantsoen en eijke heesters, en dan een vet lam leveren.
Ingezet door Marcelis Quacq op 50 gulden, afgehangen en bij de inzetter gebleven, slaat nog 3 slagen. Op het hoogsel slaat Jan van Grinsven nog 1 slag. Blijft aan hem, stelt tot borg Gijsbert van Grinsven wonend te Nistelrooij en Aart van Grinsven wonend te Nuland.
Tekenen: merk Jan van Grinsven, merk Aart van Grinsven, merk Gijsbert van Grinsven.
Jan Wolfs, Jacob van Krij.
Michiel zei op 4 februari 2018 om 19:01
In een kohier of lijst van inwoners van Rosmalen die op 28 november 1705 personeel (=niet zozeer op basis van grond - dat is:reeël- maar op basis van vermogen) zijn aangeslagen de volgende personen 'Ma(e)rten': [466.36.192-199]
Maerten Claes Driessen 7-10-0
De weduwe Jan Martens 12-16-0
Sebert Martens 5-3-0
Willem Martens 14-19-0

In Berlicum vond ik de volgende doop en trouw:

Adrianus Martens, ged. Berlicum RK 17-10-1696, vader Joannis Martens, moeder Adriana N.N., getuigen Antonii Ariens en Maria Dirix

Joannes Arie Martens trouwt RK Berlicum 15 december 1695 Adriana Dirix Arie Martens

Een zoon Rut(gerus) vond ik niet in Berlicum, maar als het gezin verhuisd is naar Rosmalen zou dat kunnen kloppen, want de doopboeken van Rosmalen vangen pas aan in 1719. Het zou ook nog kunnen dat de zonen van het echtpaar zijn gedoopt in de Bossche parochie Sint Jacob, om het poorterschap van de stad 's-Hertogenbosch te verkrijgen.

Kortom, er blijft nog volop zoekwerk in 's-Hertogenbosch en Berlicum over, om de afstamming al dan niet bevestigd te krijgen...
Michiel zei op 4 februari 2018 om 19:17
Ik zie nu dat Adriaan bij zijn schepentrouw in Berlicum in 1716 wordt vermeld als "jongeman geboren en wonende Rosmalen", maar de mogelijkheid bestaat dat het ouderlijk gezin al snel na zijn geboorte is verhuisd van Berlicum naar Rosmalen, zodat Adriaan niet anders heeft geweten of hij was geboren in Rosmalen. Misschien kan een borgbrief uitkomst geven, voor Berlicum zijn deze bewaard gebleven in het protocol van allerhande akten (schepenbankarchief Berlicum, invnr 91 e.v. - gescand op deze site).
jan zei op 5 februari 2018 om 17:34
RA Heesch 77, akte 13, dd 8 augustus 1702, pag. 20
13 Tot voogden over de onmondige kinderen van Teunis Jan Aries en Maria Martens worden Jan Martens uit Rosmalen en Arien Jan Aerts benoemd. In de kantlijn staat vermeld dat op 17-04-1715 de voogden worden bedankt voor bewezen diensten.
Michiel zei op 6 februari 2018 om 00:04
Bericht 1 februari 19:47 uur: voornaam kind nr 6 = Petrus.

Bericht 5 februari 17:34 uur: bedankt worden op 17 april 1715 de gewezen momboiren Peeter Jan Ariens en Willem Martens.
Simone zei op 9 februari 2018 om 10:24
Beste allemaal,

Bedankt voor de tips. Ik heb zelf inderdaad ook het idee dat de herkomst van de familie in Berlicum gezocht moet worden, in Rosmalen vind ik geen bruikbare informatie. Ik heb wat rond gekeken op internet en een familie Martens/Van Rosmalen uit Berlicum gevonden waarvan ik het idee heb dat Adrianus hieruit komt. Ik heb echter nog geen direct bevestiging kunnen vinden voor dit vermoeden en wie zijn ouders precies zijn. Via deze site is deze familie in te zien: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-smulders/P1706.php.

Het wordt nog even puzzelen maar dit is een goed idee.
Michiel zei op 9 februari 2018 om 23:49
Rosmalen trouw:

20.6.1682 ot 5.7.1682 t Jan Martens, jm van Berlicum trouwt Lijske weduwe Gijsbert Ariens van Rosmalen

28.4.1696 ot 13.5.1696 t Jacob Aerts van Lith, weduwnaar Theuntje Tonissen, wonend Empel, trouwt met Lijske Arien Hermens, weduwe Jan Martens wonend Rosmalen

23.1.1706 ot 14.2.1706 t Jan Jan Martens, jm, trouwt Marike Dirck Ariens, jd, beide geboren en wonend Rosmalen

31.7.1706 ot 15.8.1706 t Theeuwen Corstiaens, JM, geboren Eersel, trouwt Arike Jan Martens, geboren en wonend Rosmalen
Michiel zei op 11 juli 2018 om 15:02
RA Rosmalen 19:
Staat en inventaris van erfhaaflijke meubelen gemaakt en aangewezen door Lijsken Arien Hermensz weduwe van Jan Martens in hun leven echteluiden, aangezien de voors weduwe zal hertrouwen, ten behoeve van de onmondige kinderen. In totaal getaxeerd op 31 gulden, die Jacob Aert van Lith, tegenwoordige bruidegom, verklaart te zullen betalen na overlijden van voors Lijsken, ten overstaan en bijwezen van Peter Jan Handricx als medemomboir van vaderszijde en Adriaen Gijsberts van den Heuvel van moederszijde, die mede hebben toegestemd in de redactie hiervoren gedaan. Actum Rosmalen 12 mei 1696

Bruidegom Petrus Joannis Hendrickx
Bruid Catharina Martens
Datum huwelijk 31-01-1683
Plaats huwelijk Berlicum
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1678-1806
Plaats Berlicum
Toegangsnr. 1428
Inv.nr. 18
Folio/pagina 8
Diversen Getuigen Henricus Jacobs en Maria van Gerwen

15 Opdracht voor Peter Faesse vande Graft ter tochte.
Voor Philip van Thienen drossaert, Johan Hendricx vander Doncq [Jan Handrickx vander Donck] ende Antonis Peters vande Braeck [tekent: Tunis Peters vande Braeck], schepenen van Berlicum, is verschenen Peter Jan Hendricx inwoonder tot Rosmale. Deze heeft een woonhuijs, hoff, boomgaert ende ackerlant dien aenliggende tsamen groot omtrent 5 loopensaet aent braeckvn onder Berlicum gestaen ende gelegen, belendingen: Willem Delissen vander Steen; Gijsbert Hendricx; Peter Faesse vander Graft; de gemene straet; gelijck hij comparant t’selve in coop heeft verkregen tegens Peter Hendrick Broeren (schepenbrief Berlicum d.d. 1-4-1686); vercoft aen Peter Faesse vander Graft ter tochte ende ten behoeve van Seger ende Marie bijde naerkinderen vande voornoemde Peter Faesse vande Graft verweckt bij Jenneken Segers sijne hujisvrouwe als mede ten behoeve van soodanige kinderen als den voornoemden Peter Faessen vande Graft alnoch bijde voornoemde sijne huijsvoruwe sal coomen te verwecken ten erffrecht. Belast met een erfpacht van 6 vaten roggen jaerlijcx; item alnoch een erfcijns van 6 duijten jaerlijcx int chijnsboeck van de heer van Berlicum betaelt werdende jaerlijcx op sinte Denis.
Op den 27-10-1687. F. Schortes loco secret.
[in marge:] cooppenningen: 930; slagen; 40 pen. 23-8-12.
Datering:
27-10-1687
Pagina:
17r-17v
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
64
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Berlicum

28 Erffmangelinge tot behoeff van Adriaen Cornelissen.
Voor Jan Hendricx vander Donck [tekent: Jan Handrickx vander Donck] ende Jan Hermens van Vucht [tekent: dit merck stelt Jan Hermens van Vucht], schepenen in Berlicum, is verschenen Peter Jan Hendricx, inwoonder tot Rosmaelen. Deze heeft 2 streepen tullants aen malcanderen gelegen in den coolhoff onder Berlicum, groot ontrent anderhalff lopensaet ter plaetse voors, belendingen: mevrouw van Milhese; erve des transportant in deses; Claes Stoukens; de weteringh aldaer; gelijck t’selve lant hem comparant van sijn ouders zaliger is aengecomen; inne gerecht manire van erffmangelinge tegens seecker huijs ende hoff gestaen ende gelegen binnen Rosmaelen opgedragen aen Arien Cornelisse mede woonachtigh tot Rosmaelen.
Den 7-8-1688. F. Schortes loco secret.
[in marge:] t’getransporteerde in dese bij schepenen geestimeert op de somme van 70-0-0; 40 pen. 1-15-0.
Datering:
7-8-1688
Pagina:
31r-31v
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5120
Inventarisnummer:
64
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
Berlicum
Michiel zei op 11 juli 2018 om 19:39
Het eerste, in Den Bosch gedoopte kind van Jan Martens en Lijske Arien Hermens (tevoren getrouwd met Gijsbert Ariens) ??


Datum 22/10/1683
Bron DTB-056
Vindplaats GAHt
Kerk Jacob
Kerkelijke Gezindte RK

Naam Gisbertus Martini
Rol Gedoopte
Wettig ja

Naam Joannes Martini
Rol Vader

Naam Elijzabetha NN
Rol Moeder

Naam Jacobs, Heijman
Rol Getuige

Naam NN, Jacomina
Rol Getuige
Plaats doop 's-Hertogenbosch

.
Michiel zei op 11 juli 2018 om 20:07
Bruidegom
Gisberti Joannes Martens

Bruid
Gisberta Ambrosij Bouwens

Datum huwelijk
03-02-1704

Plaats huwelijk
Nuland

Religie
Rooms-KatholiekBron
Rooms-Katholiek trouwboek 1696-1747

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
101


Kind
Joannes Martens

Geslacht
Man

Datum doop
04-02-1705

Plaats doop
Nuland

Vader
Gisberti Joannes Martens

Moeder
Gisberta Ambrosij Bouwens

Getuige
Cornelius Janssen

Getuige
Joanna Joannes MartensDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1696-1719

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
20v

Religie
RK


Kind
Hildegundis Martens

Geslacht
Vrouw

Datum doop
28-02-1706

Plaats doop
Nuland

Vader
Gisberti Jan Martens

Moeder
Gisberta Bruijss

Getuige
Joannes Jan Martens

Getuige
Emundus HendrickxDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1696-1719

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
24r

Religie
RK


Kind
Antonius Martens

Geslacht
Man

Datum doop
21-02-1709

Plaats doop
Nuland

Vader
Gisberti Jan Martens

Moeder
Gisberta Bruijst

Getuige
Anna Willems Martens

Getuige
Henricus Jacobs van KesselDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1696-1719

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
27v

Religie
RK


Kind
Ambrosius Martens

Geslacht
Man

Datum doop
15-09-1711

Plaats doop
Nuland

Vader
Gisberti Jan Martens

Moeder
Gisberta Ambrosi

Getuige
Theodora Zeben

Getuige
Joannes van der VenDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1696-1719

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
31v

Religie
RK


Kind
Joanna Martens

Geslacht
Vrouw

Datum doop
18-05-1714

Plaats doop
Nuland

Vader
Gisberti Jan Martens

Moeder
Gijsberta Boudewijns

Getuige
Barbara Jan Martens

Getuige
Nicolaus MartensDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1696-1719

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
36v

Religie
RK


Kind
Adrianus Martens

Geslacht
Man

Datum doop
28-08-1712

Plaats doop
Nuland

Vader
Joannes Jan Martens

Moeder
Maria Dirck Ariaens

Getuige
Gisberta Jan Martens

Getuige
Theodorus AriaensDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1696-1719

Plaats
Nuland

Toegangsnr.
1448

Inv.nr.
1

Folio/pagina
33v

Religie
RK

Van Velthoven x Ardriana Jan Martens in Rosmalen, kinderen:


Kind
Joannes van Velthove

Geslacht
Man

Datum doop
26-02-1722

Plaats doop
Rosmalen

Vader
Mattthaeus van Velthove

Moeder
Adriana Janse Martens

Getuige
Theodorus Jacobs

Getuige
Alegundis AriensDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1719-1775

Plaats
Rosmalen

Toegangsnr.
8101

Inv.nr.
1

Folio/pagina
10r

Religie
RK

Kind
Elibetha van Velthoven

Geslacht
Vrouw

Datum doop
30-10-1725

Plaats doop
Rosmalen

Vader
Mattheus Carste van Velthoven

Moeder
Adriana Jan Martens

Getuige
Adrianus Gijsbers

Getuige
Maria Carste van VelthovenDeel
Rooms-Katholiek doopboek 1719-1775

Plaats
Rosmalen

Toegangsnr.
8101

Inv.nr.
1

Folio/pagina
19v

Religie
RK
NB. Adrianus Gijsberts kan identiek zjin met Adriaen Gijsberts van den Heuvel, medemomboir moederszijde in 1696 bij kinderen Jan Martens van Berlicum x Lijsken Arien Hermens
jan zei op 11 juli 2018 om 22:48
enkele aanvullingen?

RA Rosmalen 131, ongefol., dd 4 mei 1689
57 Condities waaronder Jan Jansen wonend Dinther en Jan Martens wonend Rosmalen als momboiren van de kinderen van Arien Jansen verwekt bij Lijneke Marten Peter Seben, verkopen huisraad, beesten op het sterfhuis op het Heeseind

uit mijn gegevens:
Joannes Jan Martens Westerlaken, overleden Nuland 30 januari 1754, trouwt Nuland RK 7 februari 1706 Maria Dirckx Ariaens (1708) (get: Sophia Willem Janssen, Hendrina Jacobs). Schepenhuwelijk te Rosmalen: Jan Jan Martens, jongeman trouwt 14 februari 1706 (ot 23 januari) met Marijcke Dirck Ariens (van Nuland) , jongedochter geboren ca 1675 en wonend te Rosmalen. (Genver scan Rosmalen 66). Zij overlijdt Nuland 13 januari 1763
Kinderen:
1. Joannes doop Nuland 13 december 1706 (Joanna Jan Martens, Adrianus Dirckx), overleden 13 januari 1763, trouwt Den Bosch/Rosmalen 19/6 - 9 juli 1730 Jenneke Hendrik Janse Strik.
2. Catharina doop Nuland 7 augustus 1708 (Joanna Ariaen Jansen, Dierck Peter Gossens)
3. Gertrudis doop Nuland 1 juni 1710 (Martinus Jan Martens, Jacoba Diercks Ariaens)
4. Adrianus doop Nuland 28 augustus 1712 (Theodorus Ariaens, Gisberta Jan Martens)
5. Joanna doop Nuland 17/ 15 september 1714 (Joannes Dirckx, Elisabeth Geerts)
6. Anna doop Nuland 19 oktober 1716 ( Dirck Peter Derksen, Joanna de Laat), overleden Berlicum 14 mei 1794, trouwt Henricus Joannes van Helvoort doop Berlicum 3 oktober 1717, begraven Berlicum 28 september 1774, zoon van Joannes Lammers van Helvoort en Joanna Jan Geurts Glaudemans ( 6 kinderen gedoopt in Berlicum)
7. Joanna doop Nuland 27 maart 1719 (Arnoldus Jansen, Metje Jan Dirck Jacobs), overleden Nuland 8 oktober 1719 "Joanna filia Joannes Jan Martens infans"
8. Mechtildis doop Nuland 19 juli 1720 (Gijsbert Janssen, Mechel Dirck Ariaens) trouwt Nuland 4 augustus 1748 met Leonardus Theodorus Heesackkers
9. Joanna doop Nuland 19 mei 1725 (Gijsbert Jan Martens, Margaretha Drik Peer Goossens)

RA Nuland 46 - Blz 97 dd 30 mei 1709
Compareren Dirck Peter Goosens als man en momboir van Grietje en Jan Janse Martens man en momboir van Maria dochter Dirck Ariens, die verklaren als bloetverwanten in voorgenoemde kwaliteit van vaders en moeders wege van de minderjarige kinderen van Peter Peter Deckers en Marieke Adriaan Aert Celen, sijne gewesene huisvrouw zaliger, die een verzoek van Tunnis Peter Deckers oom van vaderswege en Dirck Ariens, oom van moederswege van deselfde kinderen, samen met Simon, Arieke en Maria meerderjarige kinderen (…) de genoemde ooms worden geauthoriseerd om 3 percelen te Nuland, ingezet door Theodorus Lemmingh aan de meest biedende te mogen verkopen, gezien verzoek van 21 mei 1709. Akkoord wordt gegeven.
Tekenen: Matijs van Creijl, G Croon, J. van Clootwijck, sub secr.
jan zei op 11 juli 2018 om 22:49
Adriaan Jan Martens van Rosmalen zou dan een broer kunnen zijn van Johannes Jan Martens (van de Westerlaken).
Definitief bewijs ontbreekt m.i. nog

mvg
jan zei op 11 juli 2018 om 22:53
en:

Gijsbert Joannes Martens Westerlaken trouwt Nuland RK 3 februari 1704 Gisberta Ambrosy Bouwens / Gisberta Boudewijns (1714) (get: Matthias Verhofstadt, Antonius Ermers)
Kinderen:
1. Joannes doop Nuland 4 februari 1705 (Joanna Joannes Martens, Cornelius Jansen), trouwt te Nieuwkuijk met Allegonda Willems Vitters, vermeld 1754
2. Hildegundis doop Nuland 28 februari 1706 (Emundus Hendrickx, Joannes Jan Martens), trouwt 1737 Joseph van Dam, 3 kinderen vermeld in 1754
3. Antonius doop Nuland 21 februari 1709 (Henricus Jacobs van Kessel, Anna Willems Martens), vermeld 1754, volgt 2
4. Ambrosius doop Nuland 15 september 1711 (Joannes van der Ven, Theodora Zeben)
5. Joanna doop Nuland 18 mei 1714 (Nicolaus Martens, Barbara Jan Martens) trouwt als Jennemaria met Hendrick Brock
6. Cornelia, trouwt Jan Hermens van OschRA Geffen 57, blz 22, dd 22 december 1728
Compareren Gijsbert Janse van de Westerlaken en Gijseltje Bruste, echtelieden en wonend te Geffen, geven goedkeuring aan het huwelijk van zoon Jan van de Westelaken te Nieuwcuijk met Allegonda Willemse Vitters, ze kunnen niet zelf aanwezig zijn.

RA Geffen 58, blz. 319, dd 28 juni 1738
Compareren Aert van den Broeck, Gijsbert Janse Westerlaken, Gijsbert Janse Leeste oud 23 jaar en Jan van Strijp oud 18 jaar. Allen inwoners van Geffen. Verklaren dat op 22 juni 1738 zij samen met Crijn zoon Gijsbert Crijnen van Os en Adriaan van Vught, zijn gekomen in de namiddag van Bedaf, tussen daar en Loosbroek, dat de genoemde Adriaan van Vught wegens de warmte zijn broek had uitgetrokken en op een daarbij zijnde kar gelegd toen Crijn tegen hem zei “waarom hebt gij uwen rock uitgetrocken”. Ze kregen een woordenwisseling en vielen elkaar met blote messen in de hand aan. Adriaan was meteen zeer zwaar gewond aan zijn arm. Er waren geen messen door anderen getrokken. In Marge Jan van Strijp hoorde dat Crijn tegen Arie van Vught zei “gij hebt uwen rock uit vluggerije uitgetrokken”, waarop Arie antwoorde: ik doe dat niet en zoek geen kwestie”.

mvg
jan zei op 11 juli 2018 om 23:44
in het oud administratief Archief van Nuland wordt Adriaan Jan Martens diverse keren vermeld
o.a.
OAA Nuland 21, dd 21 december 1722
1 Lijst bewoners, eerste blad ontbreekt?
Helsenhoek
0-10-0 Adriaan Jan Martens 2-0-0

OAA Nuland 21, dd 20 januari 1723
3 Lijst bewoners: Personele lijsten, dd 20 januari 1723
Mist begin?
Arie Jan Martens 2-19-0

OAA Nuland ,dd 24 augustus 1723
Lijst van de arme personen en inwoners van Nulant door de predikant en armmeesters doen opstellen
26 Adriaen Jan Martens, Luijtje de vrouw boven 2
Lijsbeth de meijd, onder
Sijmen, Jan, Dirriske, kinderen onder 4OAA Nuland , dd 26 augustus 1724
22 Lijst van arme en onvermogende personen, door predikant en armmeesters
4 Adriaen Jan Martens, Luijtje de vrouw , boven: 2
Sijmen, Jan, Dirriske, kinderen onder 3

OAA Nuland , ongefol., dd 26 augustus 1725
Lijst van de vermogende personen en inwoners van Nuland volgens placaat bij wegen van renovatie de voorgaande placaten dd 31 januari 1716, voor het jaar vanaf 1 oktober 1725
Samengesteld voor de belasting van het hooftgelt.
60 Adriaen Jan Martens, Luijtje de vrouw, boven 2
Sijmen, Jan, Dirriske, Ruth, kinderen onder 4OAA Nuland , dd 25 augustus 1726
47 Lijst vermogende personen ingaande 1 oktober 1726
Lijst van de vermogende personen en inwoners van Nuland volgens placaat bij wegen van renovatie de voorgaande placaten dd 31 januari 1716, voor het jaar vanaf 1 oktober 1726
Samengesteld voor de belasting van het hooftgelt.
58 Adriaen Jan Martens, Luijtje de vrouw, boven 2
Sijmen, Jan, Dirriske, Ruth, kinderen onder 4

mvg
Ad Deenen zei op 18 augustus 2019 om 19:20
Ik weet niet of je deze al hebt, Adrianus Johannes Martens is de neef van de kinderen van Gijsbertje Jacob Luttekens en Johannes Philip van der Heijden te Nuland. Schepenbank 3 augustus 1722.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: