Familie Voet uit Megen / Amsterdam 17e en 18e eeuw

vertelde op 27 november 2018 om 22:04 uur

Kent iemand wellicht de namen van de ouders van:

HENDRIK VOET, geb. Megen ca 1654-1655, kleermaker te Amsterdam, woonde aldaar op de Heeregracht en alter in de Kalverstraat bij de Ossesluijs, begr. Amsterdam 11.10.1737, otr.(1) Amsterdam (pui) 10.7.1682 (geassisteerd met Elisabeth van Geemert) Sara Maria Gordon, geb. Schiedam ca 1662-1663, begr. Amsterdam 25.4.1712; otr.(2) Amsterdam (pui) 24.4.1716 Sophia Stoutenburg, geb. Amersfoort, begr. Amsterdam 24.2.1728, wed. van Jasper van Monsoun; otr.(3) Amsterdam (pui) 23.3.1730 Maria de Jongh, geb. Amsterdam, wed. van Augustinus Avens.

en zijn twee zusters

ELISABETH VOET (Lijsbeth), tr. Jacob Ouwens, te Megen. Hieruit een zoon Aart Ouwens, waarschijnlijk gehuwd met Maria Catharina Stockum.

ANNA VOET, tr. Dirck Jansen van Bergen, te Rumpt (Gld). Hieruit een dochter Johanna Margaretha van Bergen, geb. Rumpt ca 1688, gehuwd te Amsterdam in 1714 met Jacobus van Resant.

Hendrik Voet wordt genoemd als neef van mijn voormoeder Jannetie Jans, geb. Ravenstein 1665-1666, achtereenvolgens te Amsterdam gehuwd met Abraham Meijndertsz ten Ham (1688), Petrus de Valck (1695), Pieter Sandertse (1711) en Simon Reijnders (1717). Bij haar RK huwelijk (Amsterdam (RK-Mozes en Aäron) 23.5.1688) wordt zij merkwaardig genoeg vermeld als Annitie Ve...ijs (mogelijk Vernijs of Verwijs ?). Helaas is haar familienaam moeilijk leesbaar. De ondertrouwakte (Amsterdam (pui) 7.5.1688) ondertekent ze zelf met " IJenneken Jansen ".

Reacties (14)

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 29 november 2018 om 16:10 uur

Hopelijk zijn er onder onze forumleden ook mensen die bekend zijn met onderzoek in Amsterdam en omgeving, Gérard.

Dorethé zei op 1 december 2018 om 22:13 uur

Had Hendrik Voet ook kinderen? Hoe heetten ze? Namen van de doopgetuigen? Deze info geeft vaak informatie over de ouders.

Stond er in de Amsterdamse ondertrouw inschrijvingen nog extra informatie? Van getuigen werd nogal eens vermeld hoe de relatie tot het bruidspaar was.

Dorethé zei op 1 december 2018 om 22:27 uur

In de Transportakten voor 1811 vind ik nog wel deze akte, misschien dat deze nog wat oplevert (alleen eerste stukje gelezen, is een vrij duidelijk handschrift):

datum overdracht: 19-06-1738
verkoper: Voet, Erven Hendrik
koper: [van] Resant, Hendrik
straatnaam: Kalverstraat
straatnaam in bron: Kalverstraat (WZ)
omschrijving: Huis en erf, tussen Spui (Osjessluis) en Heiligeweg
Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21670454

Mogelijk dat ook nog te vinden is hoe Hendrik aan dat huis is gekomen.

Gérard Derks zei op 1 december 2018 om 22:31 uur

Nee Hendrik Voet had uit geen van zijn drie huwelijken kinderen. De namen van zijn zusters Elisabeth (met zoon) en Anna Voet (met dochter) zijn afkomstig uit zijn testament d.d. Amsterdam 21.3.1712 (notaris David des Pommare). Ik heb al redelijk uitgebreid gespeurd in Amsterdam (DTB, Notarissen en transportregisters).

Verder informatie zal moeten komen Brabantse archieven. Ik hoopte op een "Megen e.o.-specialist" alvorens zelf in de Megense archieven te duiken.

Dorethé zei op 1 december 2018 om 22:55 uur

Arnoldus, zoon van Elisabeth en Jacobus Auwens is gedoopt op 22-05-1689 te Megen, getuigen Henricus Voet en Joanna Marcelus Voet.
Jacob Auwens overleden op 28-03-1714 te Megen

Gérard Derks zei op 1 december 2018 om 23:50 uur

Al weer een stapje verder: de vader van Hendrik, Elisabeth en Anna was een Aert Voet, blijkens dit charter uit de Megense schepenbank: BHIC, Toegang 7358 Schepenbank van Stad en Land van Megen, 1538-1810, inv.nr. 230
stad Megen; akte van transport door het echtpaar Dirck Jansen en Anneken Aert Voet, echteluijdens wonende tot Rumpt, aan Hendrick Aerts Voet te Amsterdam twee derde parten in twee percelen land onder Haren en onder de stad Megen, 30 jun 1724.

Uit de diverse schepenprotocollen (online) zal nog wel meer boven water komen!

Gérard Derks zei op 2 december 2018 om 13:39 uur

Ter info: de ouders van Hendrik, Elisabeth en Anna Voet zijn Aert / Arnt Voet en Jenneken Timmermans. Zie akte van 29.12.1677. BHIC, Toegang 7358, Schepenbank van Stad en Land van Megen, 1538-1810, inv.nr. 77, scans 55 en 56.

Hopelijk komt ook nog het precieze familieverband met mijn voormoeder Jenneke / Jannetie Jans boven water. Zij noemt Hendrik Aertsz Voet haar neef. (zie hierboven)

Jan Lange zei op 2 december 2018 om 21:39 uur

De fam. Voet in Megen gaat zeker terug tot half 16e eeuw. Ik kwam deze regesten tegen bij mijn zoektocht daar naar de Bardoul-en.
ORA Megen 62 dd. 21.6.1545 JAN VOET man ende mombair STIJNEN sijnder huijsvrouwen, CEEL VAN HEMERT DIRICXZ man ende mombair BELEN JAN HEIJKMANSdochter, sijnder huijsvrouwen, GERIT VOET AIRTSS man ende mombair GOIRTDEN JAN HEIJCKMANSdochter, sijnder huijsvrouwen, HEER HENRICK BERNTSS, priester, STIJN BERNT HENRICXdochter, ende BEELKEN BERNT HENRICXdochter, allen gerechte erffbuerders van JANNEN HEIJCKMAN ende CRIJSTIJN sijn huijsvrouwen, ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft DANIEL VAN DEIJSEN JANSS, een huijs ende hoffstadt gelegen binnen MEGEN, dair Jan Heijckman ende sijn huisvrou voirs. te woenen pleegen, deen sijde Heijl weduwe Jan Goessens met hoiren kijnderen, dander sijde de gemeijn Gass, deen eijndt aende Steenstraet Holtwech, dander eijndt den winterdijck. Ende sij vercoepers voirs. hebben dit voirs. huijs ende hoff Danielen voirs. voer opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff Daniels voirs. Gelovende sij vertijders op hon ende op alle honne gueden, hebbende ende vercrijgende, dit voirs. huijs ende hoff te weren, etc., vrij, wtgenoemen jairlicx den Heir eenen gulden, ende den winterdijck gelegen dair teijnden ende met recht toebehoirende, anders vrij .

ORA Megen 63 sc. 55 Dd. St. Jan de Doperdag 1550 Maximiliaen Bardoel x Elijsabeth Cornelis Willem Snavelsdr.; Elijsabeth heeft eertijds in schepenbrief zaken gedaan over land in Megen aan een Jan(nen) Heijckeman. Aansl.
ORA Megen 63 sc. 56 Jan Faessen x Christijna en Jan Jans Voet(s) x Christijna/Stijne Jan Heijckemans (beide laatsten overl. vóór 12.10.1558 ORA 64 Megen sc. 43) betalen Maximiliaen Bardoel x Elisabeth Cornelis Willem Snavelsdr. 107 gld. per Maria Lichtmis. Link naar stad Grave.

Dorethé zei op 3 december 2018 om 11:07 uur

Gérard, hou er rekening mee, dat begrippen als neef en nicht vroeger wat ruimer opgevat werden dan tegenwoordig. Hij kan in plaats van een volle neef bijvoorbeeld ook een aangetrouwde neef zijn, of een kleinzoon. Zie bijv het lemma Neef in het Nederduitsch taalkundig woordenboek, Petrus Weiland uit 1804:

https://books.google.nl/books?id=hPvUAAAAMAAJ&lpg=PA268&ots=AQqem0UYN4&dq=%22halve%20neef%22&hl=nl&pg=PA268#v=onepage&q=%22halve%20neef%22&f=false

Gérard Derks zei op 3 december 2018 om 12:33 uur

@ Jan bedankt voor de 16de-eeuwse vermeldingen. m.b.t. de familie Voet . In de oudste schepenprotocollen zijn er nog veel meer te vinden zoals blijkt uit een eerste steekproef. De familie Snavel is overigens voor mij ook interessant i.v.m. de familie Van Erp.

@ Dorethé. Het is mij bekend dat het begrip "neef" vroeger ruimer was dan tegenwoordig. Ik ben al vele voorbeelden tegengekomen, met name in de 17e eeuw. Gelet op de namen en herkomst van de echtgenotes van Hendrik Aertsz Voet zal hij hoogstwaarschijnlijk geen aangetrouwde neef zijn. Een achterneef kan natuurlijk wel. Zowel Hendrik Voet als Joanna Jansen waren naar Amsterdam getrokken en op zo'n afstand van je geboorteplaats waren in dezelfde stad wonende familieleden wellicht nog wat belangrijker.

Gérard Derks zei op 3 december 2018 om 12:45 uur

Als we er voorzichtig toch even vanuit gaan dat Hendrik Voet en Joanna Jansen wel degelijk een volle neef / nicht waren dan ligt het meest voor de hand dat de moeder van Joanna Jansen een Voet of een Timmermans was. Dit even als werkhypothese zonder andere opties uit te sluiten.

Arnoldus Voet, de vader van Hendrik Aertsz Voet, werd waarschijnlijk gedoopt te Megen op 14.12.1618; zijn moeder Jenneke / Joanna Timmermans werd waarschijnlijk gedoopt te Megen op 10.5.1626.

Hier de gezinnen waartoe zij behoorden:

ARNOLDUS VOET HELENA JOANNES

Arnoldus, ged. Megen (RK) 14.12.1618
Vader Arnoldus Voet, Moeder Helena Joannis
Getuigen: Gerardus Cloppers iunior, Joanna Joannis

Mercellus, ged. Megen (RK) 22.11.1620
Vader Arnolus Voet, Moeder Helena N.N.
Getuigen: Theodorus Voet, Margereta Rutgeri

Petrus, ged. Megen (RK) 25.03.1623
Vader Arnoldus Voet, Moeder Helena N.N.
Getuigen: Petrus Joannis, Gertrudis Seberti cuius no(m)i(n)e id fecit Margareta Seberti

Godefridus, ged. Megen (RK) 14.12.1625
Vader Arnoldus Voets, Moeder Helena N.N.
Getuigen: Adrianus Arnoldi, Antonia Petri

Joannes, ged. Megen (RK) 27.01.1629
Vader Arnoldus Voets senior, Moeder Helena N.N.
Getuigen: Joannes Joannes alias Lemmers junior, Beelken ……


ca 1615 JOANNES TIMMERMANS (SENIOR) x(1) ANNA N.N.

Joannes, ca 1615

Joanna, ged. Megen (RK) 10.05.1626
Vader Joannes Timmerman(s), Moeder Anna N.N.
Getuige: Hendrica Hermanni no(min)e matris …. Catharina Reijneri

Hendrica, ged. Megen (RK) 10.01.1628
Vader Joannes Hendrici Timmermans, Moeder Anna N.N.
Getuige: Elisabeth van Delft

Adrianus, ged. Megen (RK) 08.02.1630
Vader Joannes Timmermans, Moeder Anna N.N.
Getuigen: junior Joannes Timmermans, Hendrica Gerardi de Hemert …..

Aleijda, ged. Megen (RK) 29.05.1632
Vader Joannes Timmermans, Moeder Anna N.N.
Getuigen: Matheus van Hemert, Hendrica Donckers

Maria, ged. Megen (RK) 25.03.1635
Vader Joannes Timmermans, Moeder Anna N.N.
Getuige: Hen(d)rica Joannis Hermani Gremmen

ca 1637/1638 JOANNES TIMMERMANS (SENIOR) x(2) HILDEGUNDIS N.N.

Anna, ged. Megen (RK) 28.03.1639
Vader Joannes Timmermans de oude, Moeder Hildegundis N.N.
Getuigen: Joannes Joannis (Petri ?), Sophia Mercelis

Henrica, ged. Megen (RK) 21.04.1641
Vader Jan Timmermans, Moeder Hilleken N.N.
Getuigen: Carel van de Campe, Joanna Adriani

Van Arnoldus Voet zijn (voorlopig) dus alleen broers bekend uit het doopboek, geen zusters. Joanna Timmermans had wel zusters waarvan er één de moeder zou kunnen zijn van Joanna Jansen in Amsterdam. Eerst maar eens verder zoeken met deze werkhypothese.

Tot slot een opmerking voor andere onderzoekers in Megen. De hierboven vermelde uittreksels / transcripties zijn door mij gecorrigeerd t.o.v. de indexen op deze website. In het merendeel van de geïndexeerde oudste doopinschrijvingen zitten n.l. zeer storende fouten dan wel onnauwkeurigheden.

Gérard Derks zei op 3 december 2018 om 12:52 uur

Nu laat ik er zelf ook twee foutjes insluipen:
1620: Arnolus moet natuurlijk zijn Arnoldus
1629: Arnoldus Voets senior moet zijn: Arnoldus Voet senior. (Alleen in 1625 staat er i.d.d. Voets i.p.v. Voet)

Gérard Derks zei op 3 december 2018 om 13:09 uur

Nog een kleine aanvulling: Joanna Jansen had mogelijk een zuster Catrijn Jansse. Zij was op 24.5.1696 getuige bij de doop van Petrus de Valck (zoon van Peeter de Valck en Jannetie Jans) in Amsterdam.

Een ander (uit Brabant of Gelderland afkomstig ?) nog niet geïdentificeerd mogelijk familielid was Hendrick van Kessel, doopgetuige te Amsterdam op 21.6.1702.

Gérard Derks zei op 3 december 2018 om 17:31 uur

Op 14.9.1661 vond een erfmagescheid plaats tussen de kinderen en kindskinderen van Arnt Voet senior en Heijlken Jan Peeters. Deze kinderen en kindskinderen waren:
- de onmondige kinderen van Arnt Voet junior verwekt bij Jenneken Jan Timmermans (die inmiddels is hertrouwd met Thonis Willems)
- Mercelis Voet
- Peter Voet
- Geurt Voet
- Jan Voet
- Marij Voet
Zie: BHIC, Toegang 7358, inv.nr. 075, scans 59-63.

Arnoldus Voet (jr) blijkt dus toch een zuster gehad te hebben genaamd Marij Voet. Zij is kennelijk in 1661 nog ongehuwd, maar zou ook in aanmerking kunnen komen als moeder van Joanna Jansen, die immers pas in 1665 of 1666 (in Ravenstein) is geboren.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: