francois geurts

vertelde op 10 juni 2020 om 20:11 uur

Ik ben op zoek naar de ouders van Francois Geurts. Francois is vermoedelijk geboren in Cuyk. Hij is in 1767 getrouwd met Helena Martens. Francois is gestorven te Linden 08-02-1810 met de toevoeging Marcelissen in de naam.
Francois ( Franciscus ) en Helena kregen de kinderen:
Gertruda 1767
Michael 1768
Godefridus 1770
Maria 1773
Leonard 1775
Wilhelmina 1777
Joannes 1780

Reacties (15)

Norah zei op 10 juni 2020 om 23:33 uur

Franciscus Marcelli *28-08-1744 Oss.
Ouders Michael Marcelli x Alegonda Nicolaï van Geffen.

Jeanne1 zei op 10 juni 2020 om 23:57 uur

Het was wel even zoeken naar de trouwakte, maar ik denk dat ik hem heb:
7-2-1767 Overasselt (G) NH:
Francis Geurts, J.M., geb. Groot-Linden x Helena Martens van den Ancker, J.D. van Balgoij. Beiden wonend te Nederasselt.

Doopakten Groot-Linden uit die periode niet geïndexeerd. In te zien via Genver.
Staat er een leeftijd in de overlijdensakte van François?

Helena zei op 11 juni 2020 om 06:28 uur

Huwelijk in Overasselt in 1767 klopt. Bruidegom zal geboren kunnen zijn rond ca. 1740 +/- of eerder? Doopinschrijvingen Groot-Linden zijn (deels?) in te zien via index en gekoppeld aan scans hier bij BHIC, staan tevens onder Beers genoteerd (weliswaar dan in boek van parochie Groot-Linden).

Groot Linden Doop-, Trouw- en Begraafboek 1789-1830, archiefnummer 1426, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 24, blad 75-07. Gemeente: Beers . Periode: 1789-1830. Zie ook de scans:
- Helena Martens overleden op 14-05-1810 te Groot-Linden. ex Balgoij
- Marcellus Geurts overleden op 08-02-1810 Groot Lijnden << zou het kunnen zijn dat hij was onder beide twee namen bekend? Misschien werd hij wel Cillis of Cis genoemd bijv en maakte men er dan soms Marcelis en soms Francis van?

Het patroniem/achternaam is bij dopen van de kinderen toch wel elke keer Geurts en alleen bij de doop van zoon Godefridus in 1770 staat achter de naam van de vader >> ..' is naderhand genoemd Marcelissen'.

Toch nog even verder zoeken, maar vond o.a. onder Notaris- en Schepenakten het volgende:

7040.617 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.617):
Door het overlijden van Fransis Marsilissen bijgenaamd Geurts en Helena Martens, el, gewoond en overleden te Linden, is de nalatenschap gegaan naar hun kinderen Geurt, Lindert, Willemijn en Jan Marcilissen. Geurt is gehuwd met Geertruij Evers; Willemijn is gehuwd met Michiel Geurts. De nalatenschap bestaat uit: een keuterswoning aangeslagen in de verponding op F 1,--, no. 59, een moeshof, de helft van een waterput en bakoven, waarvan de andere helft toebehoort aan Theodorus Meertens en daarbij gelegen bouwland, groot ½ mergen te Linden, enerzijds Theodorus Martens, anderzijds Ard Cruijsen, het ene eind de gemene weg, het ander eind de gemeente. Getaxeerd op F 400,--; 2 koeien getaxeerd op F 96,--; - een kist getaxeerd op F 2,--; - een kast getaxeerd op F 2,--. Totaal F 500,--. De schulden zijn aan de Armen te Cuijk F 100,-- en aan de Heer L. Gockelen te Katwijk F 200,--. Dus totaal F 300,--. Besloten wordt dit als een lot te laten en dat deze aan de overige erfgenamen F 50,-- per persoon moet uitkeren. Dit lot gaat naar Lindert Marsillessen. Akkoord te Cuijk 28-12-1810.
Datering: 23-06-1810
Pagina: 060-063
Soort akte: Magescheid
Plaats: Cuijk
Toegangsnummer: 7040
Inventarisnummer: 617
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Cuijk

7040.13 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.13)
Schepenakte 151 Schout en schepenen verklaren ter instantie van Johannes Geurts Marcelissen, dat uit een doopakte gebleken is, dat hij geboren is te Cuijk als zoon van Francis Geurts en Helena Martens en Francis Geurts een zoon is van wijlen Geurt Marcelissen en met genoemde ouders ongeveer achttien jaar alhier heeft gewoond, dat hij tien jaren in dienst getreden is en dienst heeft gedaan van Holland en nu ingedeeld is bij de Garde van de Koning en dat hij goed bekend staat.
Datering: 10-11-1808
Pagina: 351-352
Soort akte: Verklaring
Plaats: Cuijk

Uit bovenstaande akte van 1808 valt af te leiden dat Francis Geurts zelf een zoon was van wijlen Geurt Marcelissen. Naam van zijn moeder werd in deze verklaring van 1808 niet genoteerd. Mogelijk de volgende dan zijn ouders :
Godefridus Zelissen en Hendrina Joachems (< zij was o.a. doopgetuige bij 1e kind in 1767)?
Zelissen is afgeleid van Marcelissen.
Dit echtpaar laat 2 zonen dopen in Groot-Linden:
1. Zelis in 1733 in parochie Groot-Linden (ook te vinden in doopboek van Beers).
2. Joachim in 1736 in Groot-Linden

Godefridus Zelissen zal voor 1737 overleden zijn.
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract tussen Leendert Peters, jongeman, bruidegom ter eenre en Hendrina Jochems, weduwe van Geurt Marcelisse, geassisteerd met Gerrit en Coen Marcelisse als bloedmomboirs over haar onmondige kind, bruid ter andere zijde.
Datering: 11.06.1737
Plaats: Cuijk

han munten zei op 11 juni 2020 om 07:54 uur

Dank je voor de reacties. Ik ben er nu uit , wilde heel graag weten of de naam Marcelissen stopte of dat de ouders van Francois weer Marcelissen heetten. Heel leuk om te lezen allemaal !

han munten zei op 11 juni 2020 om 10:37 uur

Het is even verder puzzelen. Vlgs de overlijdensakte had Franciscus Guert Marcelissen in 1810 de leeftijd van 68 jaar. Dat zou betekenen dat hij tussen 9 februari 1742 en 7 februari 1743 geboren moet zijn.

Jeanne1 zei op 11 juni 2020 om 11:00 uur

Leeftijden in overlijdensakten uit die tijd waren vaak een schatting. Hij zou dus ouder of jonger kunnen zijn geweest.

han munten zei op 11 juni 2020 om 11:02 uur

oh ok, dat wist ik dus niet ! Bedankt.

Norah zei op 11 juni 2020 om 12:22 uur

Tweede keer doorgegeven:
De doop uit Oss was een vergissing van mij, hoewel ik nog twijfels heb vanwege de naam Michael als oudste zoon ......
Maar goed er waren twee zonen:
Zelis *21-05-1733 Groot-Linden
Joachim 31-03-1736 Groot-Linden

Moeder Henrica Joachims/Jochems kreeg nog 3 kinderen bij haat tweede man Leonardus Peters, ook gedoopt in Groot-Linden.

Zelis/Marcelis zou dan dezelfde persoon zijn geweest als Franciscus? Kan er niet nog een kind geboren zijn tussen 1733 en 1736?

Helena zei op 12 juni 2020 om 03:02 uur

@Han, - zag bij overlijden in 1810 geen leeftijd vermeld ...waar heb jij de leeftijd van 68 jaar gevonden? In index staat het soms anders dan in de bron zelf. Altijd de scan nog opzoeken! In begraafregister van Groot-LInden staat overleden 8 feb 1810: Franciscus Geurts Marcelissen, ex Groot Lijnden. terwijl dit in de index alleen als Geurt Marcelissen overgenomen werd. In een ander register staat op 8 feb 1810 overleden Marcellus Geurts. -- Een en dezelfde person.

Twijfels herkenbaar, Norah. Die oudste zoon Michael leek mij ook vreemd in het rijtje, maar daarvoor nog de familie van moeder's kant wat uitgezocht - Martens van den Ancker / Martens. Zag in de index van Balgoij wel de familienaam op diverse maniere genoteerd: - Martens, Martens van den Ancker, Martinus Loeffen, Martinus Loeffen van den Ancker. Het doopboek is voor mij soms wat moeilijk te lezen, te vervaagd en mijn zicht niet meer optimaal. Maar zag bijv. wel een Michael gedoopt op 28 april 1760 , (illeg.) zoon van Martin Loeffen en Maria van den Broek. (zij huwden enkele weken later). Michael was een half-broer van Helena ged. 14 apr 1742. Mogelijk is deze Michael jong overleden en werd hij vernoemd in het kind geboren in 1768 in Groot-Linden?

Verder vond ik zelf de oudste dochter, Gertruda * 1767, wat vreemd. [ nog uit te zoeken om zeker te kunnen zijn dat we de juiste ouders koppelen aan Franciscus Geurts Marcelissen. Misschien was er toch een ander echtpaar nog alhoewel ik die in Groot-Linden zou zoeken dan...] Of werd in deze naam soms 'Geurt' (de grootvader die ook al overleden was alvast vernoemd? Zou ook nog in de tweede zoon - Godefridus- kunnen zijn).

Vond het verder vreemd dat in de akte van 11 juni 1737 het enkelvoud 'kind' stond terwijl er toch twee kinderen waren uit dat eerdere huwelijk van Hendrina Joachims: Zelis en Joachim.
745.58 Index Ambtman van Grave en het Land van Cuijk (745.58)
Schepenakte Geapprobeerd huwelijkscontract tussen Leendert Peters, jongeman, bruidegom ter eenre en Hendrina Jochems, weduwe van Geurt Marcelisse, geassisteerd met Gerrit en Coen Marcelisse als bloedmomboirs over haar onmondige kind, bruid ter andere zijde.
Datering: 11.06.1737
Plaats: Cuijk

..maar in het huwelijkscontract wordt wel gesproken over 2 minderjarige kinderen.
80 Huwelijkscontract tussen Leendert Peters, meerderjarig jm, en Hendrina Jochems weduwe van Geurt Marcilessen, geassisteerd met Gerrit en Coen Marcillessen, momboirs van haar 2 minderjarige kinderen. De voorkinderen krijgen 45 gulden als vaderlijk bewijs, uit te keren bij mondigheid of huwelijk. Kinderen uit dit huwelijk worden gelijkgesteld aan de voorkinderen en krijgen een gelijk deel uit de nalatenschap, met aftrek van voornoemd bewijs. Als er geen kinderen in dit huwelijk worden geboren en de voorkinderen zijn nog in leven, dan krijgt de bruid bij vooroverlijden van de bruidegom al diens goederen. Overlijden de voorkinderen voor de bruidegom, dan krijgt de bruid alleen de tocht over diens goederen. Bij vooroverlijden van de bruid krijgt de bruidegom de tocht over haar goederen, en na zijn overlijden gaan de goederen naar de voorkinderen of kindskinderen. Indien de voorkinderen voor de bruidegom komen te overlijden zonder kindskinderen, wordt de nalatenschap in drie porties verdeeld. Een portie voor de vrienden van de bruid, een voor de vrienden van de bruidegom en een voor de vrienden en erfgenamen van bruids eerste echtgenoot.
Datering: 01-06-1737. Pagina: 719-726. Plaats: Linden

Norah zei op 12 juni 2020 om 12:31 uur

Ik ben die dopen van Groot-Linden/Beers nog nagegaan, het kan niet anders dan dat Franciscus in feite als Zelis = Marcelis is gedoopt(naar grootvader paternel).
In werkelijkheid is de man 76 jaar oud geworden.
Dan vroeg je je af hoe het zat met de latere familienamen, soms kwamen vanuit één gezin verschillende takken. B.v. Geurts en Marcelissen/Zelissen. Het Land van Cuijk staat er bekend om, heel lastig te definiëren.

han munten zei op 12 juni 2020 om 13:02 uur

Ik denk bijna zeker dat Francois Geurts dezelfde is als Zelis Zelissen. Ik vond mijn stamboom ( Marcelissen )een beetje vreemd met Geurt als beginneling. Zag verwijzingen naar Marcelissen en vroeg me af of de vader Marcellus Geurts of Gerrit Marcelissen heette. Ik zou er zelf niet uitgekomen zijn. Verder vond ik nu een stamboom die begint met Zelis Zelissen , vader Geurt Zelissen die nog verder terug gaat. Dank je wel allemaal voor het meezoeken ! ( En de verhalen erbij vind ik superleuk ! )

Jan Lange zei op 29 juni 2020 om 21:01 uur

Gezien de mombers Coen en Gerrit Marcelissen bij tweede huwelijk in 1737: Zie www.genealogie-lange.nl doc. I Parenteel kw.st. Cruijssen sub V uuu. Is Geurt z.v. nr. 56 uit een van zijn 2 huwelijken ?
14.Franciscus Coenen, geb. Gr. Linden ca. 1741, landbouwer, overl. Linden 19.6.1816, huwt Cuijk 8.10.1775
15.Petronella Derks, geb. Gassel, overl. vóór 1816.

28.Coen (Mar)Zelissen, ged. Gr. Linden 27.5.1705, overl. Gr. Linden 24.2.1784, schepen Linden, huwt NG Cuijk/Beers 30.12.1730/ 14.1.1731 Petronella Gerrits uit Heeswijk/Cuijk, hertr. vóór 1740
29.Allegonda Wolters (Aerts), overl. na 1775.

56.(Mar)Sillis Wolters, geb. Gr. Linden/ged. Cuijk 28.10.1650. Overl. na 25.6.1732/vóór 25.9.1733.
Not. Rutger de Haen: Cuijk dd. 30.3.1711 Magescheijt: Marcelis Wolters; Coen Wouters; Lijsbet Wouters x Reijnier Sijbers en Jan Wolters, erfgenamen van hun ouders Wolterus Koenen en Lijsken Seelen. Te verdelen huis, schuur en landerijen onder Gr. Linden en Beers. Zie kw.st. Gerrits sub V eee, nr. 10 dochter Sybilla. Huwt NG Cuijk 4/26.5.1680 Sibilla/Beelken Loeffen Denen. Hertr. Beers NG 27.10/ 11.11.1696
57.Marij Gerrits, geb. Groot-Linden ca. 1655. Zie kw.st. Adriaans sub V rrr voorouders Beelken Loeffen.

112.Wolterus Coenen, (broer Geurt Coenen: kw.st. Van der Kolk sub V zzz, nr. 114-115 en hun ouders 228 e.v.), huwt Cuijk 28.10.1650
113.Lijske Seelen, beiden overl. na 27.5.1705. Not. Rutger de Haen d.d. 30-3-1711.

NB bij doop 21.3.1733 Linden van Zelis z.v. Godefridus Zelissen x Hendrina Joachims staan als doopget. Sybilla en Gerardus Zelissen. Deze Gerardus ged. Beers 19.9.1697 als z.v. 56 en 57.
Geurt Zillesen x Hendrin Jochems, beiden uit Gr. Linden x Cuijk 19.4/4.5.1732 get. Lindert Peters en Leen Jochems.

han zei op 30 juni 2020 om 14:12 uur

Dank U , ik ga het doorlezen !

Jan Lange zei op 30 juni 2020 om 15:09 uur

Van Hendrina Jochems heb je ook voorgeslacht ?
1.Hendrina Jochems, ged. Gr. Linden 28.6.1705.

2.Jochem Hendriks, geb. Gr. Linden/ged. Beers 4.11.1666, overl. na 8.5.1732, huwt NG Cuijk 8/23.11.1704
3.Jenneke Willems, geb. Gr. Linden. Overl. vóór 1732. Erfmagescheid 12.2.1740.

4.Hendricus Joachims, overl. Beers/Gr. Linden vóór 29.1.1700, huwt NG Cuijk/Beers 1/16/17.5.1666
5.Joanna Jacobs, overl. na 29.1.1700.

8.Jo(a)chim Hendriks Bakenszn., geb. ca. 1605, overl. vóór 18.4.1644, huwt vóór 1633
9.Jenneke/Anneke Roelofs Steechkens. ORA Cuijk 252 dd. 18.4.1644/403 dd. 25.4.1658.

16.Hanrick Hanricks Bakens, (ORA Cuijk 401 dd. 4.7.1604/10.2.1609/9.4.1617/22.5.1620), huwt ca. 1585
17.Hilleke Aeben. Gegoed te Linden. Beiden overl. tussen 4.7.1604-1606.
18.Roelof Steeghkens, huwt
19.Mettijen Hansen. Hertr. Hermen Roovers.

han zei op 1 juli 2020 om 08:58 uur

Dankjewel !

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: