geboorte vader onbekend 1919

vertelde op 3 januari 2019 om 01:51 uur

Beste allen,

Ik ben op zoek naar alle informatie die ik kan vinden over Bertus van Gestel, v.a. 1929 van den Besselaar. Hij is geboren op 11 juni 1919 te Utrecht als zoon van Maria Alida van Gestel, en gewettigd bij het huwelijk tussen Franciscus Maria van den Besselaar en zijn moeder. Hij is gehuwd omstreeks maart/april 1943, zeer waarschijnlijk in Tilburg met Geertruida Anna Joanna de Roos (geb. 1-9-1921, Tilburg, aan Josephus Hendrikus de Roos en Petronella Henrica Mermans). Eerste kind (Frank/Frans, waarschijnlijk dus Franciscus) geboren 30 juli 1943. Emigratie naar Texas (via New York) in 1957, overleden in 1961.

Het probleem is het volgende: Zijn geboorte is strikt genomen nog geen 100 jaar geleden, dus nog niet openbaar, zijn huwelijksakte is weliswaar van 75 jaar geleden, maar kon ik (nog) niet vinden.

Zijn dochter is met name geïnteresseerd in het achterhalen van de natuurlijke vader. Ik heb haar al verteld dat die kans ontzettend klein gaat zijn. Desondanks ben ik met name in de omstandigheden rondom zijn geboorte erg geïnteresseerd.

Reacties (20)

Bas zei op 3 januari 2019 om 08:13 uur

Bertus is getrouwd op 5 maart 1943 te Tilburg (huwelijksakte 142)
Zie www.regionaalarchieftilburg.nl

theo zei op 3 januari 2019 om 09:27 uur

Ralf,

Zelfs al zou de geboorteakte van Bertus openbaar zijn, dan nog schiet je er weinig mee op. In die akte staat de biologische vader niet vermeld. Mogelijk is de doopinschrijving van Bertus te achterhalen. In die inschrijving staat misschien de naam van de biologische vader vermeld.

Wim zei op 3 januari 2019 om 11:13 uur

Het kan zijn dat de moeder eigenlijk in een Brabantse dorp of stad woonde en voor de geboorte uitweek naar Utrecht. Daar ken ik nog een voorbeeld van. Bij het bisdomsarchief zijn documenten bewaard gebleven over problematische familierelaties en dubieuze doodsoorzaken (dit laatste in verband met een kerkelijke begrafenis in gewijde grond), niet in alle gevallen uiteraard.

Annette zei op 3 januari 2019 om 13:58 uur

Uit ervaring vermoed ik dat de naam van de biologische vader niet te achterhalen is. Bijna altijd werd de naam van de echte vader niet genoemd, vaak uit schaamte en zodoende ook niet opgenomen in de geboorteakte. Maria Alida van Gestel is een Tilburgse hulzenmaakster, geboren op 24.11.1901 en getrouwd met F.M. van de Besselaar op 31-01-1929. Deze aktes en de gezinskaart waarop Bertus (Utrecht 1919) ingeschreven staat, zijn in te zien bij
https://www.regionaalarchieftilburg.nl

Frank Klerkx, bekijk onze genealogie ->  www.clericus.nl
Frank Klerkx, bekijk onze genealogie -> www.clericus.nl zei op 3 januari 2019 om 14:34 uur

Hoi Ralf,

er zijn drie mogelijkheden:

1. Weet dat er indien de ware vader bekend was dit achter in het Tilburgse doopboek vermeld werd. Of dit ook hier het geval is laat ik aan je eigen onderzoek over.

2. In Tilburg is een Toon van Gestel die alle van Gestels in kaart heeft gebracht, Heb je daar al contact mee gelegd.

zie mailadres : Afdelingsbestuur en medewerkers NGV afdeling ‘s-Hertogenbosch – Tilburg

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/s-hertogenbosch-en-tilburg/afdelingsbestuur/

3. Al te raden gegaan bij oudere familieleden, mogelijk weten zij wel meer.

succes,

Dorethé zei op 3 januari 2019 om 23:00 uur

Nog een tip: probeer via de bevolkingsregisters na te gaan waar Maria Alida van Gestel woonde in het jaar voorafgaande aan de geboorte van haar zoon. Bij wie woonde ze in huis en wat was haar beroep in die tijd? Een dienstmeisje dat zwanger werd van de (zoon van de) heer des huizes of een knecht kwam bijvoorbeeld nogal eens voor.

Als je een bewijs van overlijden hebt van Bertus, en een verzoek van zijn dochter, zou je de geboorteakte vermoedelijk wel in kunnen zien in Utrecht. Kijk dan vooral naar de aangever(s) van de geboorte. Wie waren dat? Haar vader of broer? Degene bij wie ze inwoonde? De biologische vader? Ik durf niet te zeggen of je dan naar het gemeentehuis moet of het Utrechts Archief.

Helena zei op 4 januari 2019 om 00:01 uur

De biologische vader? Kan elke potentiele man geweest zijn die haar pad omstreeks sept. 1918 gekruist heeft. Alleen uit persoonlijke notities of correspondentie en/of mondelinge overlevering in de allernaaste familie [was immers in die jaren over het algemeen toch nog 'schande' en zulke dingen hield men binnenshuis ] ..pas met zulke soort gegevens zou men - heel misschien..- een tipje van de sluier kunnen lichten.
En dan nog...

Norah zei op 4 januari 2019 om 00:14 uur

Ik heb nog de meeste fiducie in de doop van deze Bertus. Ik dacht even dat hij naar zijn biologische vader vernoemd was( niet ongebruikelijk), maar meest waarschijnlijk naar een broertje van Maria Alida dat maar 4 jaar geworden is.
Ze was wel heel erg jong toen ze haar zoontje kreeg, heeft ze nooit iets losgelaten aan dit kind wie zijn vader was?
En verder had ik verwacht dat ze als Brabantse naar de vroedvrouwenschool in Heerlen gegaan was....Deze stond vroeger bekend om haar geboorten van onwettige kinderen.

Bas zei op 4 januari 2019 om 09:28 uur

Franciscus Maria van den Besselaar en Maria Alida van Gestel krijgen na hun huwelijk nog een zoon genaamd Cornelis Petrus (Kees) van den Besselaar, geboren op 28 november 1929 te Tilburg en overleden op 15 januari 2009 te Tilburg. Hij staat met zijn overlijdensadvertentie op www.mensenlinq.nl met de namen van zijn kinderen en kleinkinderen

Norah zei op 4 januari 2019 om 11:21 uur

Bertus is in Utrecht geboren. Je moet dan uitgaan van een R.K. doop in Utrecht zelf, en zeer waarschijnlijk niet in Tilburg zoals gesuggereerd werd.
Katholieke kinderen werden op de dag zelf gedoopt, of de dag erna.
Mvg.

Ralf van den Besselaar zei op 5 januari 2019 om 01:50 uur

Beste allen,

Dank voor de vele reacties, en excuses voor mijn late reactie erop. Afgelopen paar dagen waren wat druk.

Dank voor het vinden van de huwelijksakte. Die had ikzelf nog niet gevonden, en is toch relevant. Het vermoeden bestaat dat de oudste zoon een afschrift daarvan thuis heeft liggen, en thuis is in de VS.

De generatie van mijn ouders is de oudste die nog in leven is aan die kant van de familie. Daar gaan we niet veel wijzer van worden, aangezien mijn vader van mening was dat zelfs mijn opa (de halfbroer van Bertus) nooit exact geweten heeft wie de biologische vader geweest is. Hij (mijn vader) vermoedde dat zijn tante in dienst was bij een Joods gezin in Tilburg(?) en bezwangerd is door een zoon van de werkgever (iets stelliger dan het eerste deel van het gerucht). Als dat zo is heb ik een kans door deductie te achterhalen wie de biologische vader was, omdat de joodse gemeenschap in Tilburg niet groot was, en wel goed gedocumenteerd. Bovendien woon ik behoorlijk dicht bij de synagoge in Tilburg, wat de lijntjes wat korter maakt. Maar geruchten in een familie blijven geruchten, en dus hoogstwaarschijnlijk onwaar.

Wat we niet kunnen achterhalen is waar ze in Utrecht bevallen is. De kans is reëel dat dat bij een opvanghuis voor ongehuwde moeders geweest is, waarvan er een stuk of 8 in Utrecht waren. De archieven lijken voor het grootste deel bij het Utrechts archief beland te zijn, dus ik heb in ieder geval een goede reden om op zeker moment de fysieke archieven in te duiken, mits die al openbaar zijn.

Haar zoontje is in 1961 in Texas overleden, zijn kinderen alledrie nog niet volwassen. Als hij enig idee had van wie zijn biologische vader was, hebben zijn kinderen dat niet, helaas.

Ik kan weer even vooruit, dank allemaal!

Ralf

Dorethé zei op 6 januari 2019 om 22:31 uur

Ralf, gezien het gerucht in de familie, zou je kunnen uitzoeken waar Maria Alida van Gestel in het najaar van 1918 woonde. Volgens het BR Tilburg, Inv. nr. 1576 1910-1920 Deel 31 Lochtstraat - Lijnsheike, woonde Maria Alida in deze periode bij haar ouders en was ze net als twee zussen hulzenmaakster. Op dezelfde pagina is Bertus ook ingeschreven. Het lijkt er dus op dat ze op het moment dat ze zwanger was thuis bij haar ouders woonde op het adres Locomotiefstraat 7. Het was een groot gezin, ik tel 16 kinderen waarvan er enkele jong overlijden. De jongste was uit 1916, dus niet zo gek veel ouder dan Bertus.

Frank Klerkx, bekijk onze genealogie ->  www.clericus.nl
Frank Klerkx, bekijk onze genealogie -> www.clericus.nl zei op 6 januari 2019 om 23:02 uur

Locomotiefstraat 7 bestaat niet meer dit is de Minckelersstraat geworden en google toont heden een verzorgingstehuis de Bijsterstede (mei 2018) daar was verontreinigde grond kan ik me nog herinneren dat uiteindelijk afgegraven is.

Indien toch gedoopt in Tilburg vergeet niet achterin het doopboek te kijken of er misschien een andere naam vermeld staat. :)

Ralf van den Besselaar zei op 7 januari 2019 om 05:36 uur

Het probleem met het uitzoeken waar ze woonde is dat het verre van ongebruikelijk was dat huispersoneel niet op het feitelijke woonadres ingeschreven stond, maar bij de ouders. En dan ga ik er al vanuit dat ze inwonend was, wat ook geen vanzelfsprekendheid is. Ik vrees dat BS een doodlopende route zal zijn, maar het is het proberen waard.

Het doopboek moet ik nog steeds opzoeken. Er zijn meerdere doopboeken van Tilburg in die periode, en geen van allen staan als scan op de site van het archief (of ik kijk niet goed?). Dat wordt dus een tripje naar het archief één dezer dagen.

Norah zei op 7 januari 2019 om 11:32 uur

Dag Ralf,

Het blijft ingewikkeld. Allereerst de geboorteakte, "moet" dit jaar toegankelijk worden.
Vervolgens dan de doopakte. Zoals ik al eerder berichtte ben ik er bang voor dat Bertus/Hubertus? in Utrecht gedoopt is, en dan valt dit onder het bisdom Utrecht. Maar onder welke parochie? Sowieso zijn de doopakten vanaf ca. 1811 niet meer openbaar, tenminste de meeste niet. Dit ligt aan het feit dat rond die tijd de burgerlijke stand is ingevoerd en de doopakten meer secundair geworden zijn. Je moet als ik het goed heb..., bij het bisdom zelf zijn.
Mvg.

Norah zei op 7 januari 2019 om 12:09 uur

Ralf, je zou ook nog een persoonskaart van zowel Maria Alida van Gestel + 1981 Tilburg, als van haar haar zoon Bertus bij het CBG in Den Haag kunnen aanvragen. Twee kaarten voor de prijs van één;)
Ik hoop dat je er wat aan hebt, het kost rond de 9 euro.

Dorethé zei op 7 januari 2019 om 18:49 uur

Voor wat betreft het bevolkingsregister: mijn ervaring is dat gemeenten verschillend omgingen met inwonend personeel (knechten en meiden) en kostgangers. De ene gemeente noteerde inwonend personeel en kostgangers bij de hoofdbewoners van dat pand, de andere gemeente hield er een dienstbodenregister op na, en weer een andere gemeente vond het wel best en liet de knechten en meiden op papier bij hun ouders wonen. Geen idee in hoeverre hier wel of geen richtlijnen voor waren. Van een aantal familieleden heb ik via de bevolkingsregistes goed kunnen volgen waar ze in dienst waren (Noordoost Brabant).
Mijn ervaring met Tilburg is te gering om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. Mogelijk dat een Tilbug-kenner hier dat wel kan?

Helena zei op 7 januari 2019 om 23:09 uur

Alleen van inwoners van Nederland kan vanaf het tweede kalenderjaar na het overlijden een Persoonskaart of Persoonslijst aangevraagd worden. Bertus zal vanaf zijn emigratie in 1957 - en overeenkomstig Besluit bevolkingsboekhouding - uit deze Bevolkingsregistratie uitgeschreven zijn. Dan komen deze gegevens terecht in een andere administratie systeem.

Dorethé zei op 11 januari 2019 om 17:46 uur

Persoonskaarten van geëmigreerden worden bewaard bij het Vestigingsregister bij de Gemeente Den Haag.
Voor meer info zie: http://cbg-migranten.blogspot.com/2014/02/

Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 14 januari 2019 om 12:12 uur

Dag Ralf,
Ik denk dat DNA testen de enige oplossing zou zijn om te bevestigen dat hij een van den Besselaar is of niet, want alles hierboven duidt erop dat je de biologische vader zeker niet in de archieven zult vinden ?!
Succes ermee,
Gerard Lemmens

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: