'Handel en wandel" van Peter van Wanrooij

vertelde op 18 juni 2019 om 22:34 uur

Wie kan mij helpen met het "compleet maken" van een voorouder?
Het betreft Peter van Wanrooij, Zoon van Egidius van Wanrooij en Maria Val(c)k, gedoopt in Loon op Zand 10-7-1799.
Hij wordt op elfjarige leeftijd wees. Bij tellingen kom ik hem tegen bij de fam. van Boxtel te Loon op Zand.
In 1833 wordt ene Peter veroordeeld in den Bosch (vermoedelijk mijn Peter) Ik denk dat hij zich 1-8-1840 in den Bosch meld voor inschrijving, samen met Johanna Catharina Groote(??waar komt die vandaan en waar blijft die??)
In 1843 wordt in Horssen een zoon van hem en Hendrika van Hees (???en waar komt die vandaan en waar is die gebleven??) geboren.
Peter sterft 10-3-1848 in Sambeek.
Ik heb gezocht in Loon op Zand, arch. Tilburg en den Bosch, BHIC, Gelders Archief en Limburgs archief. Maar kan niets vinden over enig huwelijk.
Waarschijnlijk kijk ik verkeerd???

Wie kan mij helpen met de gegevens over de dames? Kan ik nog andere informatie verkrijgen over deze scharensliep en 'puzzel'man, waaruit zijn levenswandel te herleiden is??

Reacties (53)

Norah zei op 19 juni 2019 om 00:06 uur

Zoon Denisius van Wanrooij trouwt op 30-05-1863 te 's-Hertogenbosch, met Allegonda Leijnsvelt.
Zowel hij als zijn vader waren scharenslijper van beroep, er werd dus heel wat afgewandeld;)
Denisius overlijdt ook in Den Bosch op 03-07-1893.
Toen Pieter van Wanrooij overleed, stond in de akte dat hij ongetrouwd was.

Helena zei op 19 juni 2019 om 01:10 uur

In de huwelijksakte van de zoon Denisius (*1843) - gehuwd in 1863 te 's-Hertogenbosch - staat dat de moeder van de bruidegom aanwezig was. Indien correct genoteerd (?) dan was Hendrika van Hees in 1863 nog in leven.

Helena zei op 19 juni 2019 om 05:03 uur

Peter van Wanrooij, overleden op 10 maart 1848 te Sambeek. Er staat inderdaad dat hij ongehuwd was. Zo te zien is er een Memorie van Successie aanwezig bij het BHIC. Misschien levert dat wat meer info op?
Overledene: Peter Wanroij
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: 10-03-1848
Documenttype: Memories van Successie
Registratienummer: 2
Aktenummer: 232
Akteplaats: Boxmeer
Collectie: Bron: boek, Deel: 2
Boek: Memories van successie Boxmeer deel 2

Geboorte van zoon in Horssen in 1843: Er staat weliswaar bij die geboorte dat Hendrika van Hees 'zijne echtgenote' was...echter tot nu toe geen huwelijk kunnen vinden. Mogelijk waren ze niet gehuwd volgens de BS? Dat kon men waarschijnlijk in Horssen ook niet controleren. De vader gaf immers op in 's-Hertogenbosch woonachtig te zijn, de getuigen (Gerardus Hulsken, koopman en Johannes Hendrik Straatman, tingieter) eveneens. Zij waren waarschijnlijk alleen passanten die al rondreizende hun kost probeerden te verdienen als scharensliep, koopman en tingieter (ketellapper?). Zoals je bijv. ook bij schippersfamilies de geboorten van hun kinderen in diverse plaatsen langs de route kunt verwachten, zowel in Nederland alsook in Belgie of Duitsland. Het gebeurde allemaal 'onderweg'..

Mogelijk trok men gezamelijk van ene plaats naar de andere? Met dan als 'thuisbasis in die jaren 's-Hertogenbosch? Ben je hen daar tegengekomen in het BR?

Misschien kom je via een omweg toch bij meer gegevens over deze families?
In 1873 overlijdt te 's-Hertogenbosch ene Christina van Hees (ventster), ongehuwd, oud 51 jaar en 5 maanden, geboren te Veghel, dochter van Hendrika van Hees (ventster) wonende alhier [Den Bosch]. Geen vader genoteerd. Aangifte werd gedaan door de directeur en de portier van het Zieken Gasthuis in Den Bosch.
Kan haar geboorte zo snel niet vinden in Veghel. Er staat bij de moeder van de overledene: ' Hendrika van Hees, ventster, wonende alhier'. Indien correct opgegeven dan was deze Hendrina van Hees in 1873 (overlijden dochter Christina) nog in leven.

Naast nog een andere Christina van Hees (uit Os?) zie je in 1855 een Christina van Heesch, 21 jaar geb. te Veghel, in registers van gedetineerden (wegens bedelarij en landloperij). Je vindt haar naam nog wel een aantal keren in de instelling registers met wel elke keer als geboorteplaats Veghel en een keer de naam van haar moeder (Hendrina van Heesch) erbij en een leeftijd van 45 jaar -> wat teruggerekend naar ca. 1817 gaat. Zij zal dezelfde persoon zijn geweest. Mogelijk was haar moeder - Hendrina/Hendrika van Hees - dezelfde persoon die met Peter van Wanrooij een zoon kreeg in Horssen?

Een Hendrina/Hendrika van Hees(ch) te vinden in instellingsregisters (o.a. landloperij, bedelarij). Daarbij staat zij bijv. in 1859 als koopvrouw, 58 jaar, geboren te Boekel. Zou dat mogelijk de gezochte Hendrina kunnen zijn? Kan ook haar niet zo snel vinden in Boekel.

Norah zei op 19 juni 2019 om 10:33 uur

Er was nog een dochter Maria van Wanrooi, geboren 12-11-1838 te Son en Breugel. Vader Peter woonde destijds in Loon op Zand, de moeder Maria Katarina van Hees te Boekel. Ouders ongehuwd, vader erkende de dochter als de zijne.
www.zoekjestamboom.nl

Deze Maria trouwt te Dordrecht met Christiaan Walson op 07-08-1861. Ze overlijdt daar ook 03-07-1893.
www.wiewaswie.nl

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 19 juni 2019 om 10:44 uur

Helaas levert de Memorie van Successie van Peter van Wanroij geen verdere informatie op. Er wordt gemeld dat hij geen bezittingen had, ongehuwd was, geen beroep had en 48 jaar oud was toen hij overleed.

Norah zei op 19 juni 2019 om 10:45 uur

Hendrien Cornelis van Hees krijgt op 03-08-1820 te Boekel dochter Maria. De vroedvrouw geeft de geboorte met 2 getuigen aan.
De moeder is 21 jaar oud, ongehuwd, en van beroep spinster.

Norah zei op 19 juni 2019 om 10:58 uur

Henrica van Hees overlijdt 's-Hertogenbosch 28-05-1882, ventster, 81 jaar oud, geboren te Boekel, dochter van Cornelis van Hees en Maria Lamberti Cuijpers.
Weduwe van Joannes van Alten, huisvrouw van Arnoldus van Boxtel.
Ze is naderhand toch getrouwd...
Mvg.

Norah zei op 19 juni 2019 om 11:02 uur

Henrica van Hees is geboren in Boekel 12-11-1800.
Zie ook huwelijk met van Alten.

Norah zei op 19 juni 2019 om 17:16 uur

Ik ben bang dat Peter van Wanrooij en Henrica van Hees -over de puthaak getrouwd- waren.
Eerste huwelijk Den Bosch 02-09-1848 met Joannes van Alten. Henrica was hier een jongedochter.
Tweede huwelijk Den Bosch 21-04-1866 met Arnoldus van Boxtel.
www.erfgoedshertogenbosch.nl

N.B. Johanna Catharina Groote nergens te vinden...

FrankK zei op 19 juni 2019 om 18:11 uur

Meen me te herinneren dat er reizigers (kermis, scharensliep etc.) in Loon op Zand waren die ook met andere families veelvuldig trouwde. Dit was toen een vrij besloten groep. Heb wel het gehele gezin maar geen voor of nageslacht van dit gezin.

Helena zei op 20 juni 2019 om 02:53 uur

Voor wat betreft Hendrica / Hendrina van Hees -- Zij is uit het vierde huwelijk en/of relatie van haar vader Cornelius Jansen van Hees. Zie testament ->
Cornelis Jan van Hees en Maria Lamert Cuijpers, echtelieden, op langstlevende. Institueren Sibaltus, zoon uit testateurs eerste huwelijk met Mechel Tomassen in de legitieme portie; idem aam de dochter van testateur uit zijn derde huwelijk met Helena Janssen. Zij zijn tevens erfgenamen.
Datering: 15.03.1802
Soort akte: Testament
Plaats: Boekel
Toegangsnummer: 7654
Inventarisnummer: 9
Bron: Notarissen
Geografische namen: Boekel
Scans van deze akte te vinden op pag. 53 en 54 van 135.
Hierin wordt gesproken over kinderen uit eerder huwelijken waaruit te concluderen valt dat huidig huwelijk (ten tijde van opmaken van testament in 1802) zijn vierde geweest zal zijn.

4e. huwelijk van Cornelis Jansse van Hees met Maria Lamert Cuijpers op 17 okt 1796 te Boekel.
Uit dit laatste huwelijk is dan o.a. Henrica geboren, gedoopt op 12 nov 1800 te Boekel. Er waren nog 3 kinderen meer uit dit laatste huwelijk, allen te Boekel gedoopt: Leonardus ~ 24 aug 1797, Laurentius ~ 2 mrt 1799 en Joanna ~ 28 mrt 1805 .

willem van Aart zei op 20 juni 2019 om 23:11 uur

Aan Allen,
Ik ben aangenaam verrast met de moeite die jullie voor mij doen!!!
en een beetje trots op mezelf ;-) dat ik als beginneling in deze materie, me door jullie bevestigd zie.
De dochter Maria van Wanrooij was nieuw voor me !! dank daarvoor. Wat betreft Mevrouw van Hees komen jullie voor een groot deel met dezelfde gegevens die ik gevonden heb (schouder klopje voor ons allen ;-), maar hoe krijg ik zekerheid over welke Hendrika het hier kan gaan??
Hoe kom ik te weten of de Hendrika die kinderen heeft gekregen in het GZG de zelfde is als mijn Hendrika of degene die bestraft is, of degene die geboren is in Boekel of Veghel???

Eerlijk gezegd krijg ik ook wel een beetje de indruk dat hier sprake is van een "vrij" huwelijk, maar ik zou het zo graag zeker weten.

En mevrouw de Groote wat kunnen we daarmee??
Is het eerlijk om aan te nemen dat mijnheer Peter niet zo'n heer is maar meer een handige levensgenieter??

Vraagje aan Frank; welke gegevens over welke familie heb je compleet?

met dank en groeten

Willem van Aart

Norah zei op 20 juni 2019 om 23:34 uur

In dit milieu ging men niet altijd naar het stadhuis, men kende zo zijn eigen wetten en regels...
Degenen met wie Henrica van Hees uiteindelijk mee trouwde, waren vermoedelijk bekenden van haar uit Loon op Zand. Net als wat Frank al zei, men trouwde onderling.

Helena zei op 20 juni 2019 om 23:39 uur

Heel knap Willem dat je als beginneling toch ook al veel hebt kunnen vinden. En zeker met zo weinig beschikbare gegevens. Verder: Je hebt gelijk Willem. Het lijkt inderdaad op een 'vrij huwelijk' in de zin van de wetten van de BS [ 'naar het stadhuis gaan'] , maar in sommige culturen (o.a. bij reizigers?) was een van de tradities dat je als gehuwd zijnde werd beschouwd wanneer men samen wegliep van ouderelijke stee, samen leefde en dan daarna terugkeerde. Mogelijk volgende daarna nog wel kerkelijke inzegening?

Met alleen die geboorte aangifte in 1843 in Horssen heb je inderdaad nog geen zekerheid dat zij dezelfde zal zijn die in 1800 in Boekel geboren werd. In 1843 werd ook niet genoteerd waar de moeder geboren was. Maar beroep van de vader (scharensliep) alsook namen van getuigen die soortgelijke beroepen uitoefende...krijg je wel de indruk dat je hier met reizigers te doen hebt. Hendrica (Henrica, Hendrina enz) werd uiteindelijk bij haar huwelijk in 1848 in 's-Hertogenbosch ook als vensters van garen en lint genoteerd. Deze beroepen zag je - tot zelfs mid vorige eeuw - alleen onder de reizigers.

Helena zei op 21 juni 2019 om 00:23 uur

En bij dat eerste huwelijk (volgens de wetten van de BS) in sep 1848 te 's-Hertogenbosch -en dat was na overlijden van Peter van Wanrooij in april 1848 in Sambeek - zie je de geboorteplaats van de bruid als Boekel genoteerd.

Dan weet je natuurlijk nog niet of deze bruid dezelfde zal zijn als die met Peter van Wanrooij kinderen kreeg.. Maar mogelijk heeft Henrica van Hees daarvoor toch al die tijd samengeleefd met Peter van Hees? In ieder geval heeft een Henrica van Hees (zelfde?) in 1843 een zoon met hem gekregen. Maar mogelijk ook al in 1838 een dochter in Son en Breugel? Jammer dat na 1811 er geen doopregisters meer online staan...Bekend is dat de meeste 'reizigers' in oostelijk N-Br. toch wel r.k. waren en men kinderen liet dopen waarbij familieleden en bekenden (rondom) aanwezig waren als doopgetuigen. Daar zou je dan nog wel wat 'bewijs' uit kunnen halen. Namen van haar broers of zus uit Boekel bijv.?

Overduidelijk bewijs is er inderdaad nog niet, maar vermoedens die verder uitgewerkt dienen te worden dat het waarschijnlijk toch over een en dezelfde persoon kan gaan..:
- Hendrien Cornelis van Hees uit Boekel die in 1820 in Boekel een kind kreeg van een onbekende vader. Er was maar een Hendrien Cornelis van Hees in Boekel, geboren in 1800.
- Maria Katarina van Hees uit Boekel (39 jaar ) die in 1838 in Son en Breugel met de scharenliep Peter van Wanrooi uit Loon op Zand een dochter kreeg. Men keek niet op een jaartje..Zij kan dezelfde zijn geweest als Henrica die in 1800 te Boekel geboren werd?
- Een Henrica van Hees die in 1843 in Horssen met dezelfde Peter van Wanroiij een zoon kreeg. Geen plaats van haar herkomst genoemd dan alleen dat men te 's-Hertogenbosch woonachtig was.
Daarnaast lopen de paar inschrijvingen in de instellingsregister. Met al dan niet juiste gegevens wanneer men liever onder de radar wilde blijven. Let wel: men werd in die tijd voor bedelarij of voor het stelen van een een brood al opgepakt...en soms naar Veenhuizen gestuurd...ruim een eeuw later noemde de bisschop van Breda dat hij voor het stelen van een brood alle begrip had. Het was op de meeste plaatsen in N.-Br. wel pure armoede in de 19de eeuw. [ 'erremoei troef']

Willem, - je noemde in je vraag: '.. Ik denk dat hij zich 1-8-1840 in den Bosch meld voor inschrijving, samen met Johanna Catharina Groote(??waar komt die vandaan en waar blijft die??) ..'
Vraag: waar heb je die inschrijving gevonden? Kan dat online niet vinden, maar mogelijk ben je in het Stadsarchief van Den Bosch geweest en heb je aldaar registers bekeken? Kun je vertellen waar je dat gevonden hebt? -- We kunnen Johanna Catharina Groote zo gauw niet gevonden krijgen. Misschien brengt dat de zoektocht wat verder?

Helena zei op 21 juni 2019 om 05:29 uur

Lees in voorafgaande: '...met Peter van Hees.. ' -- dat moet natuurlijk Peter van Wanrooij zijn. --

Zie via index bij BHIC . In Inschrijvingsregister gedetineerden, Gemeente: 's-Hertogenbosch, Periode: 1842-1852 -> in dec 1841 staan onder elkaar opgesomd:
- Henrica van Hees uit Boekel, ventster, 40 jaar oud. Landloperij. Gevolgd door
- Joanna van Hees, 11 jaar oud, geb. in Ommerschans....zelfde overtreding - landloperij.
Was deze Johanna van Hees, 11 jaar oud, soms nog een dochter van deze Henrica? Of mogelijk een anderszins gerelateerd kind? Geboren omstreeks 1830? En dan op de volgende pagina staat nog:
- Maria van Hees, 4 jaar oud geboren in Son, zelfde overtreding. Dat zal die Maria zijn die in 1838 geboren werd? Dus als dochter van 'Maria Katarina' van Hees en Peter van Wanrooi.

Niet alles online bij http://alledrenten.nl/na-1811/veenhuizen-ommerschans Maar ga je hiervoor verder zoeken via http://ommerschans.nl/ in de inschrijvingsregisters van de kolonisten te Ommerschans dan kom je de naam van Hendrina van Heesch alsook een Maria van Heesch als dochter van Hendrina wel tegen. Hierbij staat bij nr. 746 Hendrina van Heesch als geboren op 6 dec 1799 te Boekel (wist ze haar geboortedatum niet precies? Klopt niet helemaal), ingekomen in maart 1827 en verderop in het register een Maria van Heesch, (dochter van nr. 746 = bovenstaande Hendrina van Heesch) en bij haar als opgegeven geboorteplaats Ommerschans. Die 'Maria van Heesch' kan dan niet de dochter zijn die in 1838 in Son werd geboren.

http://ommerschans.nl/
http://www.bonmama.nl/gda.php?hbsn=93042

Door het 'reizend' bestaan wat ze blijbaar leidden blijven ze wat moeilijker te volgen dan een ander die honkvast was. Wel vind je in het Inschrijvingsregister van Ommerschans in 1827 de verwijzing naar een geboorteplaats Boekel.

FrankK zei op 21 juni 2019 om 22:08 uur

Hallo Willem, compleet heb je de gegevens nooit. :)

Heb veel van de tak van Wanro*ij uitgezocht in Loon op Zand.
Om zelf verder te komen met het lastige gezin Wanrooij-Lang met hun voorouders heb ik hele families wanro(o)ij moeten uitsluiten.

Heb deze van Wanrooij tak met Engelbertus van Wanroij geboren * 05-12-1710 Loon op Zand (Zoek in het archief van Tilburg.)

Je vind dan 2 trouwaktes met Jacoba La Bie en Catharina de Ha(a-e)n en 2 kinderen bij de eerste vrouw en 4 bij de andere. en komt dan relatief snel in Loon op Zand tot Laurentius "Cornelissen" van Wanrooij geboren rond 1585

Tevens kreeg er een Engelbertus nog een buitenechterlijke dochter: Engelberta Schippers * 13-01-1743 Loon op Zand. Maar er was nog een Engelbertus geboren op 28-11-1719 in Loon op Zand. Dus onzeker wie de echte vader zou kunnen zijn.

Heb deze tak nog niet aan mijn gegevens vast kunnen maken dus staan niet on line op mijn website.

willem van Aart zei op 22 juni 2019 om 02:05 uur

Hoi Helena,
Ik ben inderdaad bij de gemeente geweest en heb daar een document gevonden waar instond dat Peter voornemens was zich te gaan vestigen in de sectie D.
Het blijkt dat van deze sectie geen of zeer weinig gegevens beschikbaar zijn.
Dat Peter Mobiel was moge duidelijk zijn maar zijn ouders waren kerkelijk getrouwd, en naar ik aanneem (nog niet gecontroleerd) zijn 'pleegouders' ook.
Dus of hij echt uit het milieu van het 'varend'volk komt?? mogelijk heeft het hem wel gepast;-)
Ik ben onder de indruk van jouw informatie stroom en moet e.e.a effe verwerken maar heb daar dit weekend geen tijd voor. Alvast bedankt voor zover Alle hulp blijft welkom.

Voor FrankK: hartelijk dank voor de tip, het is enige tijd geleden maar ik meen me te herinneren dat in die periode er meerdere Engelberten rondliepen. Niet vreemd natuurlijk maar ik ga met jouw tip weer verder zoeken, bedankt

Helena zei op 22 juni 2019 om 02:18 uur

De vader - Dilis van Wanroij - is voornemens geweest om te gaan reizen. Er staat een notitie bij en dat was mogelijk mede de reden hiervoor? Zie:
Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 105 - Folio 1
Paspoort voor Dilis van Wanroij om te reizen om zijn kost te winnen. Hij is verlamd. 20-6-1770

Zoek via deze link hoe je bij de regesten van de protocollen kunt komen:
http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/protocollen-schepenbank-loon-op-zand
Zie wat Albert daar schreef op 11 januari 2019 om 14:50 uur en om 14:52 uur.

willem van Aart zei op 6 juli 2019 om 01:38 uur

Dankzij jullie hulp en ideeën heb ik een deel van de puzzel opgelost!!!

Jullie hadden in no time meer info als ik in een paar weken! Knap werk.
Als je al jullie gegevens bij elkaar legt en dan de aktes doorleest en het geluk hebt dat je oog op de juiste mededeling valt dan kom je aan de volgende oplossing:

De Hendrica van Hees waar we het hier over hebben heeft (o.a. ;-) ) een zoon Denisius, die trouwt met Allegonda van Leijsveld. een zoon van deze twee wordt geboren in de Diepstraat 91 in den Bosch. Toevallig woont daar ook een Hendrica van Hees, intussen getrouwd, met nog een dochter.
Het is dus zeer aannemelijk dat kleinzoon, vader en oma in hetzelfde pand gewoond hebben.
Deze Hendrica is (zoals we weten) geboren in Boekel en zo komen we bij de mevrouw van Heesch uit Ommerschans (geboorte datum klopt niet, maar doopdatum is een jaar later in Boekel) en dat is vrijwel zeker ook de mevrouw van Hees die met een dochter is opgepakt voor verschillende kleine 'misdaden'.
Kortom ik heb het rijtje rond en hoef "alleen nog maar het gezin bij elkaar te sprokkelen" Daarna ga ik weer op zoek naar Peter van Wanrooij en zijn escapades.

Bedankt voor jullie inbreng!!

Helena zei op 6 juli 2019 om 02:32 uur

Mooi dat je haar nu beter in beeld hebt.
Welk gezin wil je nu nog bij elkaar sprokkelen?

Helena zei op 6 juli 2019 om 04:14 uur

Zag dat bij de geboorteaangifte van Johannes in 1867 te 's-Hertogenbosch de vader (Denisius) niet in persoon aangifte kon doen omdat hij 'op reis' was. Aangifte werd o.a. gedaan door Nicolaas van Hees, oud 34 jaar, scharenslijper.

Nicolaas van Hees was ook een zoon van Henrica van Hees. Bij zijn huwelijk in 1857 staat hij als Nicolaas van Heesch geboren te Ommen (O.) op 14 okt 1832 als zoon van Henrica van Heesch. Geen vader vermeld. Maar dat zul je al wel gevonden hebben.

Johannes van Wanrooij in 1867 geboren ten huize adres Diepstraat , wijk E 91. In 1869 bij geboorte zoon Dionisius stond als adres Diepstraat , wijk D 91. Mogelijk zelfde woning alleen vernummering?

theo zei op 6 juli 2019 om 19:41 uur

Helena,

Het gaat niet om een vernummering, maar om een verkeerde wijkletter. Wijk E 91 was Diepstraat vanaf 1860. Wijkletter D is dus foutief genoteerd.

Helena zei op 6 juli 2019 om 22:56 uur

Theo, - dank!
Het gaat dus om een foutieve notering in die geboorteakte.
En het blijft Diepstraat wijk E91. Was dat binnenstad? Zie dat het een verdwenen straatje is [ zoals er overal zoveel verdwijnt..] soms zeer terecht en soms ook helaas..

Willem zei op 7 juli 2019 om 06:51 uur

Goh wat zijn jullie goed bezig! Ik zou willen dat ik ook die snelheid van zoeken had;-)

Jullie hebben gelijk waar het de relatie tussen de personen geldt, wat ik zelf ook wel belangrijk vind is het feit dat Johannes van Alten getuige is bij het huwelijk van Nicolaas.

De Diepstraat was gelegen op de plaats waar nu Anthoniegaarden staat, bij sluis nul. er is een nieuw Diepstraatje maar dat is meer een nostalgische verwijzing.

Wat betreft het bijeensprokkelen van de kinderen van Henrica, dat wordt nog een hele klus omdat niet alle kinderen aangegeven lijken te zijn en er voor mijn gevoel nogal gewisseld wordt in de naamgeving. Zo is er ook een Wilhelmus van Hees geboren te Erp maar waar is die gebleven en ook de meisjes schijnen van naam te wisselen.
Maar kijken hoe ver ik kom.

Zeker zo interessant wordt de wandel van Peter van Wanrooij, want daar kan ik op dit moment nog niet veel van vinden.
Geboren te Loon op Zand (10-7-1799 uit Egidius-Dielis- van Wanrooij en Maria Valk) gestorven 10-3-1848 te Sambeek (ongehuwd, vader van Denisius en Maria van Wanrooij (van Hees) Hij is rond zijn 11 e jaar wees geworden en ik denk dat hij opgenomen is in het gezin van Coenraad van Boxtel en Elisabeth Snaphaan in Loon op Zand (volkstelling , daar staat een opmerking bij die ik niet kan lezen) zekerheid daarover kan ik niet vinden. Het zou leuk zijn als ik (we ;-) ) net zo'n reconstructie zouden kunnen maken van zijn leven als nu gelukt is van Henrica.
Dat wordt nog effe buffelen vrees ik.

Helena zei op 7 juli 2019 om 07:19 uur

Vermoed wel dat er soms met een naam wat gewisseld of een extra naam toegevoegd werd. Henrica die ook als Hendrina staat genoteerd..dat is natuurlijk geen aparte 'afwijking', maar in 1838 de moeder als Maria Katarina van Hees, wel als 39 jaar oud en geboren te Boekel. Daarvan denk ik toch dat hier dezelfde Hendrina van Hees bedoeld kan zijn. Mogelijk dat ze in dagelijkse omgang anders genoemd werd en dan maakte men er maar wat van...

Voor wat betreft de kinderen van ongehuwde Henrica van Hees en alleen met haar achternaam dan genoteerd...en tot nu toe gevonden (was er vandaag even mee zoekende..). Ik sluit niet uit dat
- Dochter Maria geboren op 3 aug 1820 te Boekel
- Zoon Willem die op 11 sep 1821 te Veghel geboren werd. Waar is hij gebleven? Jong overleden?
- Zoon Wilhelmus die op 17 mei 1824 te Erp geboren werd.
- Een andere dochter Maria die op 20 dec 1827 overleed te Ommerschans, slechts 3 weken oud
- Een Christina van Hees die ongehuwd was en overlijdt op 14 jan 1873 te 's-Hertogenbosch, oud ruim 52 jaar...en geboren te Veghel (? in ca. 1819-1820 dan geboren?)
- dochter Johanna die in instellingsregister van 1841 als 11 jaar werd genoteerd. Zij kan dezelfde zijn geweest als Johanna Theresia, die volgens huwelijksinschrijving in 1848 geboren was op 10 mei 1829 te Ommen (Ommerschans) en gehuwd 26 feb 1848 te '-s-Hertogenbosch met de weduwnaar Arnoldus van Gulick.
- Zoon Nicolaas geboren op 14 okt 1832 te Ommen.
- Zouden er nog meer kinderen geboren kunnen zijn?

Alleen bij de kinderen Maria (in 1838 in Son en Breugel) en Denisius (in 1843 in Horssen) zag je de naam van vader Peter van Wanrooij. Maria werd wel als Maria van Hees genoteerd, maar met erkenning door de vader werd dat wel als Van Wanrooij genoteerd bij haar huwelijk, neem ik aan (nog niet gecheckt).

Helena zei op 7 juli 2019 om 07:31 uur

..en toen viel er wat tekst weg achter ' Ik sluit niet uit dat...' er mogelijk nog wel meer kinderen waren ...had ik nog willen toevoegen. Maar ja, dat wordt verder zoeken. Ook met Peter van Wanrooij zal ik nog even verder zoeken.

Helena zei op 7 juli 2019 om 08:02 uur

In de Volkstelling van 1810 Loon op Zand - let wel - was nog de Franse tijd- staat allereerst bij de geboorteplaats : Loon op Zand, Department des Bouches du Rhin.
En verder bij Peter van Wanrooij, 11 jaar en in laatste kolom: 'sans profession' = zonder beroep.

Helena zei op 7 juli 2019 om 08:12 uur

Hieruit kun je overigens niet conlcuderen dat hij bij het gezin Van Bostel - Snaphaan zou wonen. De telling is alleen genummerd en er zal wel een bp. route gevolgd zijn.

Peter van Wanroij genoteerd onder nr. 3329. Op de pagina ervoor staat een naamgenoot onder nr. 3328 , een Nijs van Wanrooij, 45 jaar, compagnon de charpentier (= timmerman-gezel) van beroep. Was deze persoon soms een relatie van Peter? Een oom? Heb daar nog niet verder naar gezocht. Misschien woonde hij wel bij deze Nijs van Wanrooij?

theo zei op 7 juli 2019 om 15:43 uur

Helena,

De Diepstraat behoorde inderdaad tot de binnenstad. Deze straat lag achter de Antoniuskapel achter in de Hinthamerstraat.

Helena zei op 8 juli 2019 om 00:10 uur

Dank voor reactie Theo.

@Willem, - voor wat betreft de kinderen van Henrica/Hendrina van Hees(ch)...
Bij dochter Christina overleden in jan 1873 staat te lezen dat ze 51 jaar en 5 maanden oud was..[en niet 52 jaar wat ik eerder schreef. Teruggerekend kom je dan op ca.. 1820-1821 in Veghel?]. In sep. 1821 werd een zoon Wilhelmus aangegeven in Veghel. Geen tweeling. Het is nog even een puzzeltje. Kan zijn dat men Chrsitina's leeftijd niet precies wist. In een ander register werd ze eens als 45 jaar genoteerd en toen kwamen we teruggerekend op geboortejaar van ca. 1817. Ze overleed wel op datzelfde adres in de Diepstraat.

Begin verder te vermoeden dat Hendrina van Hees mogelijk dezelfde persoon geweest kan zijn die zeker 3 kinderen kreeg met de kramer/ dagloner/ stoelenmatter Izaak Spruijt uit Gouda. Zoontje in Berlicum in 1835 en overleden een maand oud, in Lieshout. Zoontje in Heeswijk en een in Schijndel (dit kind overleden in Berlicum) in resp. 1836 en 1837. Ze staat bij de ene geboorte als 'huisvrouw van' en bij de andere als 'ongehuwd'. Haar naam ook als Van Heijst en als Van Hest. Misschien dezelfde persoon bedoeld? Moet nog beter uitgezocht worden. Kan ook een ander persoon zijn geweest gezien er wel elke keer bij staat dat zij 'van Gouda' was. [ en niet van Boekel] .., maar qua leeftijd komt ook zij aardig in de buurt bij een geboorte in ca. 1800.

Helena zei op 10 juli 2019 om 01:35 uur

@Willem, - Je noteerde aan begin van dit topic dat je in 1833 een veroordeling tegengekomen bent van ene Peter [van Wanrooij]. Heb dat zojuist nagezien en vermoed ook dat het hier gaat om de door-jou-gezochte Peter van Wanrooij. Hij had opgegeven 34 jaar oud te zijn en geboren te zijn in Loon op Zand en - indien correct- dan komt dan in de buurt van een geboorte in 1799 aldaar. Het is interessant om de akte eens door te lezen. Indien correct dan weet je dat hij in juni 1833 zich in Rootham Limburg bevond. Waarschijnlijk is hier Rotem in (huidig) Belgisch Limburg bedoeld?

Voornaam: Peter
Achternaam: Wanrooij, van
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Loon op Zand
Woonplaats: Rootham Limburg
Beroep: koopman
Rol: Gedaagde
Delict: Veroorzaken van rellen / rebellie
Jaar: 1833
Soort rechtbank: Hof van Assisen
Plaats rechtbank: 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer: 21
Inventarisnummer: 9
Rolnummer: 85

Lees de akte zelf eens door -> is scan 467 e.v. van 796 scans
Daarin lees je dat hij niet schuldig bevonden werd. De andere persoon - Antonius Theodorus van Schijndel uit Waalwijk - in eerste instantie wel. Deze laatste zou de doodstraf [ galg] krijgen, maar hij werd alsnog vrijgesproken.

De andere keer dat dezelfde (?) Peter van Wanrooij, scharenslijper, werd gedaagd samen met nog twee anderen waaronder een Wouter Netten, koopman en scharenslijper uit Tilburg, was wegens mishandeling van ene Louis Kogel te Vught door Peter van Wanrooij. De andere twee waren gedaagd wegens belediging (met woorden) van de burgemeester en de veldwachter en Louis Kogel te Vught in 1837. Als woonplaats van Peter van Wanrooij werd Loon op Zand genoteerd. Hierbij werd hij wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden en een geldboete.
Voornaam: Peter
Achternaam: Wanroij, van
Leeftijd: -
Geboorteplaats: -
Woonplaats: Loon op Zand
Beroep: scharenslijper
Rol: Gedaagde
Delict: mishandeling
Jaar: 1837
Soort rechtbank: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats rechtbank: 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer: 21
Inventarisnummer: 820
Rolnummer: 96
Zie scan 423 e.v. van 1130

Norah zei op 10 juli 2019 om 10:29 uur

Dat gehucht is Rothem, bij Meerssen gelegen. Ten noorden van Maastricht.

Wimillus zei op 10 juli 2019 om 11:26 uur

Izaak Spruit overlijdt te Veenhuizen 16-09-1849
Zoon Cornelis geb. 30-03-1836 is géén wettige zoon, maar een natuurlijk erkende zoon. Zie zijn huwelijksakte 02-10-1858 te 's Hertogenbosch.

willem zei op 10 juli 2019 om 13:56 uur

Hoi Helena, ik heb intussen het vonnis gelezen en begrepen dat Peter "goed weg gekomen" is. Ik vraag me wel af wat de aanleiding tot de beschuldiging zou kunnen zijn geweest?? Het zal wel niet ' stropen en de verkeerde kant uit schieten' zijn geweest.

Wimillus: bedankt voor de info zelf had ik uitgevogeld dat hij 26-5-1848 ontslagen was uit Ommerschans en kort voor zijn vertrek in Veenhuizen is geweest (ziekenhuis??)

Wat betreft Hendrica kom ik dankzij jullie tips aan een aardig compleet beeld.
Ik ga alles nog even verwerken en kom er dan op terug om jullie mening te horen.
alvast bedankt

Helena zei op 10 juli 2019 om 23:32 uur

@Willem, - voor wat betreft de rechtzaak in 1883 zie je in de index dat het gaat om ' Veroorzaken van rellen / rebellie'. Lees je de akte dan door [ zie scan 467 e.v. van 796 scans] daar staat genoteerd dat ' zij worden beschuldigd van tegen het vaderland de wapenen gevoerd te hebben'. Het was het jaar 1833. Dan denk ik: DeTiendaagse Veldtocht in zomer 1831 in Belgie nog vers in geheugen. Zeeuws-Vlaanderen en Limburg bleven nog enkele jaren 'lastige gebieden' voor Nederland tot de officiele afscheiding van Belgie in 1839 een feit werd en de rijksgrenzen met Belgie tussen 1839-1843 werden vastgesteld. Er zullen nog wel regelmatig protesten plaatsgeonden hebben.
- - De andere rechtzaak in 1837 daarin werd P. van Wanrooij berecht voor 'mishandeling'.

- Bij de eerste rechtzaak tegen Hendrina Cornelis Jan van Hees, in 1817 toen ze als 16-jarige werd opgepakt , samen met Maria Francis van der Ven (een 22-jarige) en ook uit Boekel, dat was wegens diefstal uit een bewoonde huizing. De straf die hierop kon staan was geseling en maximaal 10 jaar tuchthuis. Wat hiervan doorgang vond..? Ik meen te lezen dat ze alleen veroordeeld werden tot 2 jaar tuchthuis binnen het ' Ressort van het Hoogere Gerechtshof te 's-Gravanhage' om aldaar te werk gesteld te worden. alsook een geldboete en teruggave van gestolen waar voor zover te nog te verhalen viel. Maar of alles uitgevoerd werd..? [ zie rolnummer 88 op scan 431 e.v. van 718 van het relevante boek in 1817].
- In 1848 toen Hendrina van Hees, geboren te Boekel, huisvrouw van Jan van Alten, samen met een andere vrouw werd beschuldigd ging het over diefstal van bonen uit particuliere eigendommen in Heeswijk, in sep 1848. Lees het hele relaas zelf maar eens . Hier volgt vrijspraak op wegens niet genoeg bewijs... maar wel moest er een zak met bonen worden teruggegeven aan de eigenaar..begrijp ik. Zie rolnummer 128 , scan 541 e.v. van 842 in nov. 1848.

Helena zei op 11 juli 2019 om 00:06 uur

11 1883 = 1833

willem zei op 11 juli 2019 om 23:37 uur

Hoi Helena, ik heb de veroordelingen gelezen en gedownload om ze nog ergens te kunnen gebruiken, Bedankt voor de tip.
Ook je 'geschiedenis les' is handig want ik heb daar op school niet veel van mee gekregen, het zou een verklaring kunnen zijn waarom de naam (p van Wanrooij ) ook in de Zeeuwse archieven voorkomt als 'gedaagde' (23-10-1829) of het onze peter is ?? Dat deel van het archief is kennelijk nog niet digitaal.
Ik heb Hendrica bijna rond, was een leuke speurtocht daar kom ik nog op terug met het hele verhaal, tot zover bedankt en prettig weekend

Helena zei op 12 juli 2019 om 00:59 uur

Is altijd leuk voor mede-speurders om iets te kunnen vinden voor een ander en zeker wanneer het mogelijk 'interessant' kan zijn in het grotere verhaal. Probeer wel altijd alles te zien in de context van de tijd. Was zelf bijv. verbaasd te lezen dat voor diefstal uit een woning in begin 19de eeuw [ zie aanklacht van 1817] nog geseling als straf gegeven kon worden. Was dit niet eerder tegengekomen. Weet niet in hoeverre haar veroordeling doorging (2 jaar tuchthuis) . Mogelijk dat Hendrina van Hees hierna in Gouda e.o. terecht is gekomen? Gouda had n.l. in die jaren het grootste zgn. rasphuis / spinhuis / tuchthuis voor vrouwen.

Het verhaal en gezin van 'reizigers' die rondtrokken als scharenslijper, ketellappers e.d., of als ventsters in garen lint, alsook het verhaal van bijv. huursoldaten in Staatse Leger of schippers is meestal moeilijker bij elkaar te sprokkelen als het verhaal van iemand die honkvast was en waarvan het gezin in en rondom een bep. dorp te vinden valt in de DTB boeken of schepenakten e.d.

Mogelijk ook interessant voor je om wat meer te lezen over de Koloniën van Weldadigheid [ las zelf eens 'Het Pauperparadijs' - boek van Suzanna Jansen] . En zie via google bijv. : https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_van_Weldadigheid
http://hetpauperparadijs.nl/kolonien/
https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/bezoek/de-ommerschans
Of zoek via www.delpher.nl in historische kranten. Je vindt beslist wel wat wanneer je de tijd afbakent en dan zoekt op trefwoorden zoals bijv. Ommerschans, Frederiksoord, of Veenhuizen, of Kolonien van Weldadigheid, of Maatschappij van Weldadigheid, enz.

Helena zei op 12 juli 2019 om 07:03 uur

@Willem, - dit volgende zul je waarschijnlijk al wel gevonden hebben.
Pieter van Wanrooij op 21 dec 1819 aangenomen als kanonier 2e klasse voor zes jaren, zonder handgeld. Namen van ouders zijn wel dezelfde - Delis van Wanrooij en Maria Valk, maar datum van zijn geboorte werd in dit register genoteerd als 10 juni 1799. Zijn doop was echter op 10 juli 1799 te Loon op Zand. In de r.k. kerk werden kinderen meestal op de dag van geboorte of anders de volgende dag gedoopt.
Geboorteplaats staat in dit stamboek als Leeuwen, althans..zo lees ik het. Indien correct dan wel vreemd. Bij woonplaats staat 'idem'...dus hij woonde op dat moment dan mogelijk wel in Leeuwen? Zou het kunnen zijn dat hij in 1819 aldaar in het militie- inschrijvingsregister stond opgetekend? Geen idee.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9Y16-S9KD?i=32&cc=1498335
Er werd wel een beetje 'slordig' genoteerd valt me op: zijn voorhoofd 'blauw' en zijn ogen 'spits'.. tja..mogelijk was men ook niet oplettend bij het noteren van de andere gegevens?

De persoon die net onder hem geregistreerd staat was iemand uit Loon op Zand en mogelijk een bekende van Peter van Wanrooij? Gerardus Kops, een zoon van Laurentius Kops en Maria Laros. De eerdere echtgenote van Delis van Wanrooij was ook een Laros.. Is dit toeval of viel het gewoon zo samen?

willem van Aart zei op 12 juli 2019 om 16:08 uur

Hoi Helena,
Dit is nieuw en spannend!
Ik kom met familysearch niet goed uit de voeten omdat het me teveel informatie geeft en ik niet weet hoe ik dat kan filteren.
Ik heb wel even gekeken bij militieregisters maar dat lukt ook niet omdat ik daar geen van Wanrooij tegenkom terwijl Dionisius johannes (kleinzoon) in Indonesië geweest moet zijn waar hij (volgens zeggen) een trauma opgelopen zou hebben.
En er zou opname geweest zijn bij Reinier van Arkel (psychiatrische patiënten)??

Ik heb een paar jaar geleden veel info verzameld uit Loon op zand, dat is me toen te veel geworden en heb e.e.a. laten rusten om het later (nu dus) weer op te pakken, en met jullie hulp wordt het ook weer leuk.
Ik kan me niet herinneren dat Engelbertus (Delis of Dilis) twee keer getrouwd zou zijn, hoewel de namen me bekend voor komen, daar moet ik dus terug naar kijken. Zo ook voor de verblijfplaats van Peter, waar je het al eerder overhad.

Bedankt voor je tip en ...blijf me svp voeren;-)

Helena zei op 13 juli 2019 om 01:26 uur

Vond Pieter van Wanrooij in register van 1819 gewoon via de site van Wiewaswie?
Vandaar krijg je meteen de link naar de scan bij Family Search. Bij FS moet je wel ingelogd zijn om de scan te kunnen bekijken.

De vader van Peter *1799 staat in het doopboek als Dielis van Wanroij. Hij werd meestal bij dopen van zijn kinderen als Egidius genoteerd.
Dielis = Dieles, Egidius, Aegidius, Gillis, Jilles e.d., maar niet Engelbertus wat jij hiervoor noteerde. Soms zie je dat iemand die Gillis of Jillis werd genoemd als Michael(is) of als Aegidius in de kerkregisters werd genoteerd.

-- Egidius van Wanrooij huwde (1e) op 10-08-1766 te Loon op Zand (r.k.) met Johanna Laros. Zie scan van r.k. trouwboek 231 van 284. Met dispensatie ivm derdegraads verwantschap -> ' super tertio consanguinitatis gradu' Je kunt het 'burgerlijk' huwelijk vinden in nd geref. trouwboek en dan zie je dat hij als j.m. genoteerd staat en zij als j.d. Voor beiden dus het eerste huwelijk.
-- Egidius van Wanrooij huwde (2e) op 02-06-1777 te Loon op Zand (r.k.) met Maria Valck. Zie scan in r.k. trouwboek 249 van 284. Met dispensatie ivm verwantschap derde en vierde graads bloedverwantschap vermengd en dus wel iets verder van elkaar -> 'super tertio et quarto consanguinitatis gradu mixtim:'

Verwantschap volgens het kerkelijk recht zie bijv. -> https://geneaknowhow.net/faq/recht/huw-beletsel.htm
Verwantschap volgens burgerlijk recht daarvoor gelden andere criteria.

De andere trouwregisters van Loon op Zand welke nog niet gekoppeld staan aan de namen in de index -> zoek via : https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-persoon/registers?sa=%7B%22search_s_gemeente%22:%22Loon%20op%20Zand%22,%22search_s_type_title%22:%5B%22doop-,%20trouw-%20en%20begraafregister%22%5D%7D

Kijk je bij dat tweede huwelijk in het trouwboek van de nd. geref. kerk -> zie daarin dan scan 134 van 206 dan zie je dat Dielis (=Egidius) van Wanrooij in 1777 genoteerd als *weduwnaar* van Jenneke Laros. Zij overleed al in december 1770. Je vindt de inschrijving wel in het nd. geref. begraafboek van LoZ, scan 41 van 112 ofwel in de lijst van begravenen bij de schepenbank. Hij is dus wel lang ongehuwd gebleven..(?of niet?) . Vond 4 kinderen uit dit 1e huwelijk waarvan er 2 overleden voordat ze een jaar oud waren. De andere 2 moet je nog verder naar zoeken, zeker ook omdat een van hen ook Petrus (*1768) gedoopt werd.

Helena zei op 13 juli 2019 om 01:37 uur

-- Militie inschrijvingregisters van Leeuwen heb ik niet kunnen vinden. Mogelijk verloren gegaan? Kan daar nog niet veel meer mee..dan alleen aannemen dat het wel om dezelfde persoon zal gaan.

-- Voor wat betreft de kleinzoon Dionisus Joannes van Wanrooij (*1869) moet je maar eens zoeken bij https://militieregisters.nl/ Je moet wel ingelogd zijn om een en ander te kunnen inzien.
Hierin vind je twee inschrijvingen van deze Dionisius Johannes van Wanrooij. Hij was op dat moment sigarenmaker van beroep en zijn ouders wonende in de Diepstraat te 's-Hertogenbosch. Zag daarin verder dat hij in 1888 voor het Kol. Werfdepot werd ingescheven. Weet wel niet zeker wat er bedoeld werd met 'kr art 9' (krachtens artikel 9?). Mogelijk 'volgens keuring' bvedoeld? En dan in maart 1889 'tot den dienst aangewezen art. 9' . In mei 1889 ingelijfd bij het Kol. Werfdepot (Ik meen dat dat zich bevond te Harderwijk? En mogelijk was dat wel als voorbereiding op koloniale dienst?). Denk niet dat hij daar lang geweest zal zijn..(of helemaal niet?) ....je komt zijn naam n.l. diverse malen tegen in Instellingsregisters van 's-Hertogenbosch en Breda zo tussen 1890-1895 en dan weer na 1907. Meestal 2- 7 dagen vast wegens dronkenschap en ook eens 3 maanden wegens wederspannigheid. Zoek bijv. via BHIC of via Wiewaswie.
-- Hij staat 2 maanden voor zijn overlijden (mrt 1916 ) als 'patiënt' in de registers van Reinier van Arkel. Niet eerder.

Hopelijk kun je hiermee zelf verder of kan een ander dit nog meer aanvullen.
Ben wel benieuwd wat er precies met 'kr. art. 9' bedoeld kan zijn. Mogelijk slaat dat op de keuring en eventuele herkeuring ?

willem zei op 14 juli 2019 om 12:17 uur

Hoi Helena,

Ik heb gevraagd of een parenteel van Hendrika als plaatje geplaatst kan worden, ik hoop dat dat lukt dan is in een keer duidelijk hoe het gezin in elkaar steekt.
Ik heb bedacht dat de vreemde schrijfwijze van de naam, in de periode Spruijt, een gevolg moet zijn van de Hollandse tongval/dialect versus de fonetische schrijfwijze in de Meijerij.
Ik kan me voorstellen dat (zeker in die tijd dat dialecten nog sterker aanwezig waren) dat enige verwarring gegeven kan hebben. Hoewel ik in Gouda en Hoorn niets heb gevonden neem ik aan dat hij toch uit die regio komt (volgens opgave Ommerschans register en aangiftes kinderen)

Wat betreft de Van Wanrooij's

Wat ik op dit moment verzameld heb en de scans bewaard:
09-05-1723 Cortjaan van Wanrooij x Jenneke Borste (of deze een connectie hebben is nog uit te zoeken)
Engelbert van Wanrooij x Catharina de Hean

13-10-1744 Jacoba
17-5-1741 Maria
29-8-1742 Gertrudis
16-2-1749 Egidius

02-06-1777 Egidius x Maria Valck
18-11-1779 Christina
11-02-1781 Catharina
05-07-1785 Helena
14-03-1785 Joan
24-04-1796 Petrus - 26-6-1798
10- 7-1799 Petrus

03-07-1808 overlijd ene Dielis (mogelijk onze?
21-09-1809 overlijd ‘weduwe’ Maria Valck

Peter x Hendrica van Hees
De rest is bekend.

Daarnaast heb ik nog een kleine 200 scans van van Wanrooij’s die op enige manier met elkaar verbonden “moeten” zijn. (ik werd/wordt er gek van) om nog nader uit te zoeken. Mij werd destijds geadviseerd om een koppeling te zoeken tussen huwelijks/dood getuigen en peters en meters. Ik heb dat toen geprobeerd en gedesillusioneerd de zaak een tijd laten rusten (zoals ik al aangaf)
Nu ga ik (weer bijna fluitend) vrolijk terug in de oude aantekeningen.

Ik had ook bewaard:
10-8-1766 Egidius x Joanna Laros
23-09-1766 Dionisius
18-4-1768 Petrus
05-10-1770 Joannes
Mijn Kerklatijn is minimaal, maar als jij gevonden hebt dat dit het eerste huwelijk is van Egidius dan kan ik dit bovenaan het rijtje zetten!!
Ik had toen nog niet gekeken in de gereformeerde boeken, en heb aangenomen dat het hier weliswaar om naamgenoten gaat maar waarschijnlijk neven of zo….fout dus! Da’s mooi want dan komen we weer wat verder.
Alweer bedankt ;-)

Helena zei op 15 juli 2019 om 02:55 uur

Je hoeft geen "kerklatijn" te kennen om te zien dat het huwelijk met Joanna Laros het eerste huwelijk was. Dat staat n.l. in de nederduits geref. trouwboek. Daarin werd zelden in latijd genoteerd. Er staat j.m. en j.d achter hun namen. Zo heel af en toe maakte men daarmee fouten, maar meestal klopt dit wel. Dat beteketent dat ze niet eerder gehuwd waren. Bij het tweede huwelijk in 1777 staat dat hij 'weduwnaar' was van Joanna Laros. En Maria Valck nog j.d. (dus voor haar was het haar eerste huwelijk). Voor eventuele hulp bij vinden van 'kerklatijn' of andere woorden kun je zoeken via bijv. deze site: http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
En je kunt natuurlijk altijd vragen in dit forum.

Kinderen uit het eerste huwelijk van Egidius van Wanrooij met Joanna Laros en allen gedoopt te LoZ.:
1. Dionisius , ged. 23 sept. 1766. Hij overleed in 1813 te LoZ.
2. Petrus, ged. 18 april 1768
3. Joannes, ged. 15 okt. 1769, begr. ald. 31 dec. 1769 [ in Begraafregister: 't kind van Dielis van Wanrooij - Jan]
4. Joannes , ged. 5 dec. 1770, begr. ald. 15 mei 1771 [ 't kind van Dielis van Wanrooij - Jan]

Het is belangrijk om de namen van de doopgetuigen erbij te zoeken. Deze namen kunnen je helpen bij vinden van relaties. Het kan je mogelijk ook helpen wanneer je rond diezelfde jaren de doopboeken geduldig doorbladert en kijkt of Egidius (Dielis) zelf soms ergens doopgetuige was. Mogelijk bij dopen van kinderen van andere familieleden?

Je hebt verder een paar fouten staan bij de kinderen uit huwelijk Egidius van Wanrooij en Maria Valck. Dit zijn de kinderen uit dat tweede huwelijk en allen gedoopt te LoZ.
1. Catharina, ged. 11 febr. 1781
2. Helena, ged. 5 juli 1783, † ald. 30 mei 1784.
3. Joanna, ged. 14 maart 1785
4. Laurentius, ged. 21 sept. 1787
5. Helena, ged. 23 april 1791
6. Petrus , ged. 24 april 1796, † ald. 26 juni 1798
7. Peter, ged. 10 juli 1799, † Boxmeer 10 maart 1848

N.B.: Christina ~ 18 nov 1779 hoort niet thuis in dit bovenstaande rijtje. Zij was een dochter van een ander ouderpaar, nl. van Engelbertus van Wanrooij en Maria van der Vloet. Engelbert van Wanrooij en Maria van der Vloet gehuwd in 1779, zie scan 141 van 206 van het nd trouwboek van Loon op Zand.

Helena zei op 15 juli 2019 om 02:59 uur

Meen dat deze families (Van Wanrooij, Valck, de Haen enz.) uit Loon op Zand al wel meerdere keren aan de orde zijn geweest in dit forum. Je kunt dat vinden door bij 'onderwerp' een naam / trefwoord in te vullen. Je moet de topics dan wel helemaal doorlezen. Ik herinner me n.l. dat er wel eens incorrecte 'conclusies'' getrokken werden. Soms werd dat even later gecorrigeerd, maar of dat altijd zo was..? Kan zo niet meteen zeggen waar. Het beste is om zelf alles vanaf begin terug te zoeken en echt in alle inschrijvingen (scans) alles te lezen wat er genoteerd staat. De index kan n.l. ook fouten bevatten.

willem zei op 15 juli 2019 om 08:36 uur

Hmmmmm... :-( Hoe komt het dat jij in een paar uur doet waar ik dagen mee bezig ben??
;-) bedankt voor de correctie!
Ik ben er dadelijk even tussenuit (om e.e.a. even rustig te verwerken) en ik weet niet of daar een goede wifi verbinding is dus het kan even 'radiostilte' geven.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 18 juli 2019 om 09:57 uur

Willem heeft me gevraagd om deze foto's bij dit item te zetten, om te laten zien hoe goed jullie hem geholpen hebben met zijn onderzoek. Dank !


Wimillus zei op 18 juli 2019 om 10:40 uur

Willem,
Goede-snelle aanvullingsleidraad voor een ander parenteel.
Dank U.

Helena zei op 18 juli 2019 om 11:00 uur

- Maria * 3 aug 1820 Boekel. Moeder Hendrien Cornelis vam Hees, ongehuwd, 21 jaar, wonende Boekel
- Willem * 11 sep 1821 Veghel. Moeder Hendriena van Hees, 22 jaar, ongehuwd, wonende te Boekel
- Christina - geboortedatum is niet gevonden. Opgegeven leeftijd gedurende leven is niet altijd consitent.

Helena zei op 18 juli 2019 om 11:34 uur

Hendrika van Hees mogelijk 11 of 12 kinderen? Geboorteaangifte dochter Christina (nog) niet gevonden. Zou het kunnen zijn dat ze Christina werd genoemd bij overlijden en in de noteringen in instellingsregisters, maar dat ze bijv. als Maria [ in 1820?] werd aangegeven bij geboorte?

Hendrika van Hees en uit relatie(s) waarbij geen vader genoteerd:
1. Maria, geb. Boekel 3 aug. 1820.
2. Christina, geb. Veghel (??) omstr. 1817-1821 ??? , † ’s-Hertogenbosch 14 jan. 1873.
3. Willem, geb. Veghel 11 sept. 1821.
4. Wilhelmus, geb. Erp 17 mei 1824.
5. Maria, geb. dec. 1827, † Ommerschans 20 dec. 1827.
6. Johanna Theresia, geb. Ommerschans 10 mei 1829, † ’s-Hertogenbosch 20 dec. 1867. Zij werd wrsl. wel eens genoteerd met alleen de naam Johanna? [ bijv. als 11 jarige in 1841 in instellingsregisters]
7. Nicolaas, geb. Ommerschans 14 okt. 1832, † ’s-Hertogenbosch 11 sept. 1880

Uit haar relatie met Peter van Wanrooij, ged. Loon op Zand 10 juli 1799, † Boxmeer 10 maart 1848, zn. van Egidius / Dielis van Wanrooij en Maria Valck:
8. Maria van Hees / Wanrooi, geb. Son en Breugel 12 nov. 1838, † Dordrecht 3 juli 1893. Moeder werd als Maria Katarina van Hees genoteerd. Maria werd door Peter van Wanrooij als kind erkend. Naamverandering: Maria van Wanrooij.
9. Denisius van Wanrooij, geb. Horssen 1843, † ’s-Hertogenbosch 3 juli 1893.

Uit haar relatie met Izaak Spruijt, geb. Gouda (?) omstr. 1786, † Veenhuizen (Norg) 16 sept. 1849, zn. van Nicolaas en Catharina de Redder:
10. Leendert Spruijt, geb. Berlicum febr. 1835, † Lieshout 20 maart 1835.
11. Cornelus Spruijt, geb. Heeswijk 30 maart 1836.
12. Pieter Spruijt, geb. Schijndel 15 aug. 1837, † Berlicum 19 okt. 1837

Johanna Catharina Groote in ca. 1840 dan als mogelijke echtgenote van Petrus van Wanrooij?
(Nog) niets hiervan of hierover gevonden.

Vermoed dat men niet zo nauwkeurig omging met namen en leeftijden...Zou Johanna Catharina Groote soms dezelfde kunnen zijn als Maria Katarina van Hees / Hendrina van Hees?

Helena zei op 19 juli 2019 om 01:02 uur

Had de kinderen beter in chronologische volgorde kunnen zetten. De kinderen [ zie bijdrage hiervoor nrs. 10, 11 en 12] met als vader Cornelus Spruijt komen natuurlijk voor de kinderen [ nrs. 8 en 9] met Peter van Wanrooij als genoemde vader.

Toch vreemd dat een Peter van Wanrooij, 40 jaar en geboren te Loon op Zand - en dan met als echtgenote Johanna Catharina Groote - in januari 1840 in dat (verhuis?) register te 's-Hertogenbosch staat. Mocht het om dezelfde persoon gaan als de vader bij geboorte in nov 1838 in Son en Breugel dan zitten we slechts ruim één jaar na de geboorte van dochter Maria (*1838) waarbij de moeder als Maria Katarina van Hees genoteerd werd, ongehuwd, oud 39 jaar, wonende te Boekel. En drie jaar later weer een kind (Denisius in 1843) met als vader Peter van Wanrooij en als moeder ' zijn echtgenote' Hendrika van Hees... Mogelijk nog steeds hetzelfde ouderpaar Van Wanrooij - - Van Hees (al dan niet gehuwd..)?

Denk dat Maria Katarina van Hees en Hendrika / Hendrina van Hees een en dezelfde persoon was , en mogelijk ook nog dezelfde persoon als Johanna Catharina Groote ? ( is een vermoeden, nog geen bewijs). Probeer nog even verder op zoeken.

Hij tekende als P. van Wanrooij (zonder .. op de y) onder de geboorteakte in 1838 in Son en Breugel.
Hij schreef Van Wanrooij (zonder ..) in 1840 in 's-Hertogenbosch
En bij geboorte in 1843 in Horssen als P. van Wanrooij (met ..)
Het handschrift lijkt wel op elkaar en de naam elke keer wel met twee 'oo' -s.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: