Henrick Lupprechts van Hersel (+ ca. 1530) uit Oirschot

vertelde op 16 mei 2019 om 21:37 uur

In het artikel De Hersel de Oorschot van Anton Neggers in Gens Nostra jaargang 62 nummer 9 (september 2007) wordt onder VIIb Henrick Lupprechts van Herssel gegeven als zoon van Philips van Herssel (VIa). Ik ben deze Philips van Herssel echter in de schepenprotocollen van Oirschot nog in leven tegengekomen in 1532 (31 januari 1532, inv. nr. 131B, akte nr. 63, fol. 16bis; bewerking Jan Toirkens op https://www.geneaknowhow.net) als hij een verklaring aflegt voor schepenen van Oirschot.

Henrick Lupprechts van Hersel daarentegen wordt in 1527 al vermeld als zoon van wijlen Lupprecht van Herzel (29 januari 1527; inv. nr. 130A, akte nr. 62, fol. 267-268).

De Philips van Hersel die nog leefde in 1532 kan derhalve niet de vader van Henrick Lupprechts van Hersel zijn.

Ik kom in dezelfde genealogie van Anton Neggers onder VC-1 een Lupprecht Jans van Hersel, vermeld in 1481 en 1490. Volgens de vermelding van 1481 was hij gehuwd met Aleijt dochter van Henric van de After en Lisbet. Anton Neggers vermeldt geen kinderen voor dit echtpaar. Dit zou chronologisch gezien de vader van Henrick kunnen zijn en het zou de naam Henrick verklaren, die eerder niet bij de Oirschotse van Hersels voorkomt; die zou dan van grootvader van moederszijde Henric van de After komen.

Heeft iemand anders in dit forum uitgebreider onderzoek naar deze familie gedaan en bewijzen voor of tegen deze filiatie gevonden?

Reacties (13)

Wies zei op 17 mei 2019 om 20:55 uur

Ik ken het artikel van Anton Neggers niet, maar op basis van de Oirschotse schepenarchieven, lijkt mij dat er twee Philip Jacobs van Hersel waren. Philip Jacob van Hersel, zoon van Jacob Luppert Jacob en Aleijt leefde van ca 1455 tot ca 1520. Hij huwde Aleijt Hendrick van der Achter en had o.a. zoons Jan (huwde Anna Joorden de Brouwer) en Henrick (huwde Anna Henrick die Wolf). De andere Philip Jacob van Hersel leefde nog in 1543 en was gehuwd met Heijlwich Caerel Cleijnaerts. Ik vond akten van 3-2-1586, 20-3-1586, 1-4-1541, 14-5-1550, 1538 (geen nadere datum). Heb hierover nog niet echt zekerheid, heb er in mijn bestanden nog een vraagteken bijstaan.

jan toirkens zei op 17 mei 2019 om 21:20 uur

Heijlwig dochter van Carel Cleijnaerts dochter van Karel Herman Cleijnaert verwekt bij Mechteldt van der Daesdonk, is geboren rond 1490. Anna dochter van Jorden de Brouwer verwekt bij Jenneke Jan Jan Bruijstens, Anna huwde met Jan Lupprecht van Hersel, Anna geboren rond 1494.

Sjoerd zei op 18 mei 2019 om 12:04 uur

De door jou aangehaalde akte uit 1532 gaat volgens mij over een andere Philip van Hersel. Namelijk Philip Jan van Hersel, zoon van de door Wies genoemde Jan Philips van Hersel en Anna Joorden de Brouwer en dus een neef van Henrick Philip Jacobs van Hersel. In die akte uit 1532 wordt ook Peter Bierkens genoemd als getuige, dat is de schoonvader van deze Philips Jan van Hersel, hij wordt in 1542 als weduwnaar van Henrieksken Peter Bierkens genoemd. (Hij trouwde later ook nog met Merieken Aert Schepens)

Philips Jacobs van Hersel leeft in 1507 nog en zal zoals Wies aangeeft rond 1520 overleden zijn. Zijn zoon Henrick, die met Anna Henrick sWolfs trouwde, is voor 13-10-1532 al overleden.

Dan wordt er ook nog een Heer Philip van Hersel genoemd begin 16e eeuw, hij heeft ook kinderen.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 mei 2019 om 13:01 uur

Sjoerd, als het klopt wat Jan Toirkens hierboven stelt (en ik heb geen reden daaraan te twijfelen) dan lijkt het mij hoogst onwaarschijnlijk dat Philip van Hersel uit 1532 een zoon is van Jan Luppers van Hersel en Anna Joorden de Brouwer. Volgens Jan Toirkens werd Anna namelijk geboren rond 1494. Dan is het onmogelijk dat zij een zoon krijgt die al in 1523 een verklaring aflegt voor de schepenen van Oirschot. Philip Jan van Hersel is dus eerder ca. 1520 geboren.

Voornaamste conclusie tot nu toe: het artikel van Anton Neggers lijkt onbetrouwbaar en er zit weinig anders op dan zelf met een stofkam door de protocollen van Oirschot te gaan om de kluwen aan van Hersels uit de 15de en 16de eeuw in Oirschot wat beter te ordenen... Tenzij iemand dat al heeft gedaan en de bevindingen wil delen, natuurlijk

jan toirkens zei op 18 mei 2019 om 20:21 uur

@Willem : De verste link die ik terug in de tijd heb (Oirschot) is ene Jan Philip Joorden van Hersel, deze Jan met een geschat geboortejaar ca. 1540. Hij huwde met Margriet Willem Jan Lamberts. Daaruit een zoon Hendrik Jan Philip Joorden van Hersel, diens geschatte geboortejaar ca. 1570. De verdere nazaten zijn ook bekend. Misschien dat dit een stukje van jouw puzzel is? Zoniet,..dan wordt het inderdaad de stofkam gebruiken...

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 21 mei 2019 om 21:43 uur

Eerste belangrijke vondst: Verschenen is Lupprecht Janssen van Herzel als man van Aleijt dochter van wijlen Henrick van der After en verkoopt met schepenbrieven aan Jan Dircks van de Loo die men ook wel Vrancken moet, die een huis, tuin etc., gelegen onder Boterwijk hier, b.p. Robbrecht van de Zandakker en nu van Servaes de Metser, Katharina Goossens (?) en nu van Goijaert Rutgers, de erfgenamen van Henrick Flipsen. Dat huis etc. had Aleijt deels van haar moeder Lisbeth geerfd en de andere gedeeltes gekocht van haar broers en van Jan de Ketelbueter als man van .... en van Korstiaen Peter Andriessen als man van Heijlwich, zijnde haar zusters en allen kinderen van Henrik van der After. Verder doet Gijsbrecht Jan Quants die ook voor zijn broer Henrik handelt en voor zijn zuster Lisbth ook afstand van het bezit. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Actum Sint Mathijsdag 1491

Hieruit blijkt dat de Luppert van Hersel die gehuwd was met Aleijt Hendrick van der After een zoon was van een Jan van Hersel en niet van een Jacob van Hersel. Dus als Henrick Lupperts van Hersel x Anna Wolfs en Jan Lupperts x Anna Joordens Brouwers zonen waren van Luppert van Hersel x Aleijt Henrick van den After dan waren zij kleinzonen van een Jan van Hersel en niet van Jacob van Hersel, zoals Anton Neggers vermeld. Op zich logisch, zij zouden dan vernoemd zijn naar grootvaders Jan van Hersel en Henrick van den After

Nu zoeken naar het definitieve bewijs dat Henrick en Jan zonen waren van Aleijt Henrick van den After.

Ik wil mijn opmerking over het artikel van Anton Neggers overigens nog wel corrigeren: het is op delen onbetrouwbaar, maar er klopt ook heel veel wel - dus het is zeker een goed vertrekpunt voor onderzoek naar deze familie

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 21 mei 2019 om 21:55 uur

nog een vraag aan Jan Toirkens: ik heb in m'n kwartierstaat inderdaad Hanrick Jans van Hersel, zoon van Jan Philips van Hersel x Margriet Willem Jan Lamberts. Het patroniem Joorden ben ik tot op heden bij deze beide van Hersels niet tegengekomen.

Anton Neggers geeft Jan Philips van Hersel x Margriet Willem Jan Lamberts als zoon van Philips Jans van Hersel x Mericken Ardt Schepers, die op zijn beurt weer een zoon zou zijn van Jan Philips van Hersel x Anna Joerden die Brouwer. Hij heeft wel een Joerden van Hersel, maar dan als broer van Philips Jans van Hersel x Mericken Ardt Schepers en als zoon van Jan Philips van Hersel x Anna Joerden die Brouwer (kennelijk vernoemd naar zijn grootvader Joerden die Brouwer). Deze Joerden Jans van Hersel lijkt - gezien een schepenakte van 3 februari 1586 - slechts drie dochters gehad te hebben en geen zonen en is dus waarschijnlijk niet de grootvader geweest aan wie Jan Philip Joorden van Hersel zijn patroniem Joorden te danken had.

In welke bron heb je dat patroniem Joordens gevonden? Want als dat klopt dan zou dat de hele genealogie van Anton Neggers nog verder op z'n kop gooien.

jan toirkens zei op 21 mei 2019 om 23:28 uur

@Willem. Ik ken het artikel van Anton niet, maar ik ken wel de auteur zelf en ik wil de auteur niet de voet dwarszettren. Als de auteur de bronnen heeft vermeld, lijkt het me een niet al te grote opgave om dat stuk genealogie van hem volledig te verifieren np juistheid. Als het artilkel vervolgens de toets heeft doorstaan, ....sluit er dan zoveel als mogelijk bij aan, anders zitten we hier aan luchtfietserij (veronderstellingen) te doen. Henrick Jan Philips van Hersel, heeft als kinderen Joorden, Adriaan. Hendrick, Jan en Mathijs. Dat IK Hendrick Jan Philip Joordens als zodanig noemde... inclusief dus dat Joorden achteraan, heb ik niet echt *verzonnen* denk ik, maar ik weet echt niet meer waarom ik hem zo heb betiteld. Misschien omdat Jan Philips van Hersel WAS GEHUWD met ene Anna Joorden de Brouwer. Misschien toch maar de stofkam hanteren?
Beste groet vanuit Chili

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 22 mei 2019 om 09:36 uur

Dat is helder Jan. De stofkam is inmiddels ter hand genomen. Gaat langzaam maar levert wel aanvullende informatie op. Ik zal t.z.t. de belangrijkste conclusies hier nog wel terugmelden.

Overigens mijn complimenten en mijn dank voor die prachtige transcripties van de schepenprotocollen van Oirschot en van de fiches van de Bossche protocollen. Dat is echt een goudmijn voor mij en ongetwijfeld vele anderen, die het zoeken naar Oirschotse voorouders en hun familie een heel stuk makkelijker maken.

jan toirkens zei op 22 mei 2019 om 13:47 uur

@Willem dat doet me deugd, je commentaar, niet zozeer je komplment over de kwaliteit, dank in ieder geval daarvoor. Maar meer inzake die stofkam, omdat het anders het gevaar hier op het forum is, van welles, nietes. Ik heb nog wel wat fragmentjes van andere Oirschotse van Hersels, ook vanuit de cijnsboeken 1520-1630 etc., maar dan maai ik het gras voor je voeten. Advies, beperk je tot je eigen groep (Oirschot), anders loop je de kans dat je ook in Someren . Lierop wilt gaan zoeken, ik heb dat al eerder aan mijn horizon voorbij zien komen :-). Het gevaar is dat je dan steeds denkt dat je DAAR de oplossing vind. Maar de echte oplossing is eerst OIRSCHOT verder uitrafelen. En zelfs na dat uitrafelen is er nog van alles onduidelijk waarschijnlijk. Over die onduidelijkheden valt te discussieren. En zoals al aangegeven door jou, er kunnen meer Philipsen naast elkaar hebben bestaan (of Lupprechten). Die Joorden intrigeert me eveneens... Ik ben benieuwd en anderen met mij, wat er valt te reconstrueren. Tot hoors dus hoop ik. En het zou zelfs kunnen zijn dat de publikatie van Anton.... achteraf bezien wel wat vraagtekens oproepen. Ook daarover valt dan te discussieren. Maar opneuw :-) de stofkam zal het je vertellen in een aantal gevallen.

Max zei op 22 mei 2019 om 14:10 uur

Willem, mogelijk heb je nog wat aan de volgende link:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-goossens-van-der-heijden/I13780.php

In hoeverre deze genealogie overeenkomt met die van Anton Neggers weet ik niet, maar de verschillende aannames zijn wel gedocumenteerd. Fouten zijn natuurlijk nooit uit te sluiten. Als je de lijn verder naar boven volgt, kom je vanzelf ook een Joerden tegen. Ik heb hier zelf mijn afstamming van Jan Jan Hr. Luppertus van Hersel vandaan.

Groet, Max

Hans Vogels zei op 22 mei 2019 om 14:22 uur

De Daniels'en van Hersel op de GenealogieOnline pagina horen niet in de Oirschotse familie. Dat is een tak uit het gebied Helmond-Lierop.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 22 mei 2019 om 16:56 uur

Hoi Max, dank voor de link naar genealogieonline.nl, die kende ik nog niet. Ik zie dat de genealogie die daar gepresenteerd wordt op een paar punten afwijkt van de genealogie van Anton Neggers. Deels stemmen die afwijkingen overeen met de werkhypothese die ik zelf nu ook heb staan, deels ook niet. Ik mis bijvoorbeeld een Philips die in 1523 de goede leeftijd had om schepen te zijn. En zoals Hans Vogels terecht aangeeft: er is een tak van de Lieropse familie van Hersel ingeschoven (de tak van meester Daniel) die er niet thuishoort. Dus blind erop vertrouwen lijkt me - ondanks de bronvermeldingen - niet verstandig.

Ik ga voor nu dus even verder met m'n "stofkam" maar kan de bevindingen nu toetsen aan 2 ipv 1 basis - dus dat is zeker nuttig

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: