Herkomst van Jacob de Mater (Koster en Deurwaarder te Helmond)

vertelde op 7 augustus 2009 om 09:01 uur

Beste allemaa,

Ik probeer al enige tijd meer informatie te vinden aangaande de herkomst van
Jacob de Mater en diens vrouw Isabella (mogelijk genaamde de Craey). Dit
echtpaar kwam omstreeks 1677 in Helmond wonen, waar zij een zoon Gerardus
doopten in 1678 (Ned. Herv.). Jacob van deurwaarder van de Raad van Brabant en
wordt zo vermeld in December 1677 in de schepenprotocollen van Schijndel. Verder
was hij ook koster van de Ned. Herv. Kerk te Helmond. Na zijn dood in 1689 zou
zijn vrouw deze positie enige tijd waarnemen. Naast Gerardus die later schepen
van Helmond zou zijn had het echtpaar had verschillende oudere kinderen die
later in Helmond huwden. Deze zijn elders geboren. Ik heb tot dusver echter nog
geen aanknopingspunten kunnen vinden hoewel "de Mater" toch een aparte naam is.
Hieronder heb ik de door mij bijlekaar gesprokkelde gegevens staan.

Mocht iemand meer weten van de herkomst van Jacob de Mater of diens vrouw of
deze naam eens zijn tegengekomen op Schepenrollen of in Notariele archieven van
rond 1670 in Brabant dan hoor ik dat graag. Elk aanknopings punt is welkom.

Bij voorbaat dank

Peter de Vries

====================================================================
Jacob de Mater Deurwaarder van de Raad van Brabant. In Schepenprotocolen van
Schijndel (Oud rechterlijk archief Schijndel) Fol. 45 dd 27-12-1677 staat "Jacob
de Mater, deurwaarder van de Ed. Mog. Rade van Brabant ...". Mogelijk pas
omstreeks 1678 naar Helmond gekomen en zijn oudere kinderen zijn elders gedoopt?
In het archief van de Raad van Brabant, criminele process stukkken (Inv. 7334:
acte 441.117) komt voor een process uit omstreeks 1681 aangaande "Albert baron
van Berlo in Someren: mishandelen en belemmeren in uitoefening van zijn functie
van deurwaarder Jacob de Mater". Op de lidmatenlijst van 1683 vermeld als "Jacob
de Mater - deurwaarder (overleden op 22 Aug. 1689)". Koster van de Ned. Herv.
Kerk te Helmond. Overleden: 22 Augsutus 1689 te Helmond "Jacob de Mater, Coster,
Nalatenden vrouw en kinderen" begraven op 24 Augustus 1689 te Helmond. Gehuwd
met:
Isabella mogelijk heette zij "De Craey". Op het lidmatenregister van de Ned.
Herv. Kerk te Helmond uit 1683 staat vermeld ene Isebel de Craey vrouw van den
Mater". Overleden: 5 Februari 1702 te Helmond "weduwe van Jacob de Mater,
nalatende haar kinderen". Begraven op 10 Februari 1702 te Helmond. Zij was
getuige bij de doop van Adrianus Leemans in 1697. In 1689 werd zijn vermeld (zie
Bijlage) als kosteres te Helmond (mogelijk nam zij deze functie waar na het
overlijden van haar man).
Kinderen o.a:
1. Martijntje (tr. Leemans, zie aldaar)
2. Johanna de Mater (overl. 3-2-1740, tr. voor 1711 Cornelis Sijmons waneer zij
een dochter doopten)
3. Gerardus, ged. 17-12-1678 te Helmond (schepen te Helmond, otr./tr.
27-11/5-12-1706 te Helmond met Jacomina Willem Huijbers Verspaget)
? Cornelia de Mater (Lidmatenlijst van Ned. Herv. Kerk te Helmond: 2-1-1684 met
att. Van Bommel gekomen, 4-1-1686 met att. Naar Bommel vertrokken. In 1687 met
att. Van Heese gekomen "aangekomen op 30 Maart" en met att. Naar Heese
vertrokken)(Cornelia de Mater, otr./tr. 11-4/26-4-1693 te Heeze met Matrinus
Verhoeve, en op 30-4-1693 te Heeze werd al hun zoon Wilhelmus gedoopt, op
27-1-1700 te Waalre word teen dochter Elizabeth gedoopt (moeder: Cornelia de
Matres), op 17-12-1702 te Eersel gaat Martinus Verhoeven uit Heeze, wedn. Van
Cornelia de Mater in otr. met Cathelijne Cox uit Bergeijk)

====================================================================

Reacties (4)

Dorethé zei op 7 augustus 2009 om 10:39 uur

Kijk eens op de website van Docu-Data-Deurne, een verzameling historische bronnen over Deurne en Deurnenaren die steeds uitgebreid wordt. Jacob de Mater uit Helmond komt in elk geval voor in de verzamelde bronnen uit de periode 1680-1689 (wellicht ook andere, niet gekeken). Hij wordt in elk geval genoemd als drost van Helmond, is ook betrokken bij de sluiting van een kerkschuur.

Peter de Vries zei op 7 augustus 2009 om 23:37 uur

Beste Dorethe

Bedankt voor deze informatie. Ik was not niet met deze gegevens bekend. Dus hij was "drost" en dus zeker niet Rooms. Ik zal eens verder kijken in deze gegevens misschien dat ik meer aanknopingspunten vind

Peter

Dorethé zei op 9 augustus 2009 om 17:21 uur

Peter, mogelijk is deze info je al bekend, maar voor de zekerheid noem ik het toch:
In de Digitale Arena van het RHC Eindhoven (http://www.rhc-eindhoven.nl -> zoek -> digitale arena) vind je ook enkele vermeldingen van Jacob de Mater als deurwaarder. Verder komt Gerardus ca 20x voor en 2x Martijntje de Mater (waarbij Jacob ook genoemd wordt).

Om het voor je lastiger te maken: in ISIS van het RHC Eindhoven staat ook een vermelding van een Jacomijn, weduwe van Jacob de Mater! Overleden Helmond 17-08-1695, begraven 19-08-1695. Dit zou betekenen, dat er in die tijd in Helmond twee heren met de naam Jacob de Mater rondliepen, 1x gehuwd met Isabella (de moeder van Martijntje en Gearardus) en 1x gehuwd met Jacomijn.

Succes met je zoektocht!

Peter de Vries zei op 10 augustus 2009 om 09:17 uur

Dorethe,

Ik ben met deze gegevens bekend. Ik heb een goed beeld kunnen opbouwen van de familie na 1678 in Helmond waar ze een rol speelde bij het bestuur. Maar voor 1678 kan ik weinig vinden. Een kleindochter woonde later te Leiden waar ook personen met de naam Matter en Mater voorkomen. Maar ik heb geen link kunnen vinden.
Helmond was tussen 1672 en 1678 bezet door de Fransen. Mogelijk kwamen de Maters wel uit Helmond maar waren zij zijnde Hervormd, gevlucht voor de Franse legers. Of misschien zijn de doopgegevens (Herv.) van Helmond niet compleet voor 1670

Peter

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: