huwelijken Dirk van Hoorn

vertelde op 18 juni 2014 om 09:25 uur

Ik ben op zoek naar meer gegevens over Anna Maria van Hoorn, de tweede vrouw van Jan Verhaag/Verhaegen. In een akte van de schepenbank in Escharen van 15 juni 1756 heb ik gevonden dat Dirk van Hoorn twee vrouwen gehad heeft. Wie weet iets meer over zijn huwelijken?

Reacties (47)

Norah zei op 18 juni 2014 om 11:24 uur

Ik weet niet om welke Dirk het hier gaat, maar op 23-06-1754 trouwt te Grave, Catharina Roberg, geboren te Velp, met Wessel Crijtenberg.
Bruid was weduwe van Derk van Hoorn.
Voor Dirk/Derk kun je ook zoeken bij Theodorus van Hoorn/Horen.

Trudi Schippers zei op 18 juni 2014 om 14:30 uur

Dank je Norah,

Het gaat om de Dirk die in het onderstaande stukje beschreven wordt.

Anna Maria van Hoorn weduwe Verhaag; Helena van Hoorn vrouw van Peter van Hertum, beiden geadsisteerd met Jan van Schadewijk als gecoren momboir; Johannes Netsen gehuwd met Johanna van Hoorn voor zich en zich sterk makend voor zijn zoon Adrianus Netsen, ook als gelaste van Peter van Hertum voornoemd en van Thomas Netsen, ingevolge volmacht van 12-6-1765 voor Philippus Mans notaris te ’s-Hertogenbosch; alsmede Jan van Schadewijk weduwnaar en erfgenaam van Clara van Hoorn en tot slot Peter van Hoorn voor zich en zijn vrouw Catharina Gerrits, allen kinderen en kindskinderen van Dirk van Hoorn uit zijn twee huwelijken verkopen aan Gerrit Braningen en Antonetta Janssen echtelieden een huis, schuur en moeshof en ongeveer anderhalve hond bouwland onder Escharen, grenzend Jan Dirx en de kinderen van den Hoogen en de Vaarstraat.

Norah zei op 18 juni 2014 om 17:26 uur

Bij -stadsarchief Den Bosch- vond ik slechts dat Anna Maria van Hoorn zoon Theodorus kreeg(doop), peter was haar vader Theodorus van Hoorn.
Escharen en Grave liggen redelijk in de buurt van elkaar, zou kunnen kloppen.
Den Bosch en Grave waren beide garnizoenssteden.
Mvg, Norah

Jan Lange zei op 18 juni 2014 om 17:41 uur

Er is ook een fam. Van Hoorn in Reek en Schaijk...

Helena zei op 18 juni 2014 om 23:51 uur

Fiches trouwen Grave:
1. Dirk van Hoorn, geb. Utrecht, met Niesken Schouwen, geb. te Gouda: o.t. 29 april 1735, tr. 18 mei 1735
2. Derk van Hoorn, wedr. van Agnes Schouwen en geb. te Utrecht, met Catharina van Roburgh geb. te Velp: o.t. 13 mei 1742, tr. 10 juni 1742

Helena zei op 18 juni 2014 om 23:54 uur

Of het nu om deze ghuwelijke gaat moet toch nog bevestigd worden door dopen van de kinderen zien te vinden.

Clara van Hoorn huwde in 1754. Bij haar werd vermeld dat ze in Grave geboren was. Wrsl was zij een zus van Anna Maria. Je zou haar doop moeten zien te vinden in Grave, zal dan uit eerste huwelijk zijn, dus na 1735.
Bruidegom: Johannes van Schadewijk
Geboorteplaats: Macharen
Woonplaats: Grave
Bruid: Clara van Hoorn
Geboorteplaats: Grave
Woonplaats: Grave
Trouwen Datum: zondag 28 april 1754
Religie: rk

Helena zei op 19 juni 2014 om 00:15 uur

Vergat bij eerdere vermelding dat de twee huwelijken, in 1735 en in 1742, in NH Trouwboek zijn opgetekend. Bij eerste huwelijk staat bruidegom als j.m. en wonende alhier; bij tweede huwelijk zijn zowel bruidegom als bruid wonende alhier.

Norah zei op 19 juni 2014 om 00:23 uur

Kinderen(drie stuks) van Anna Maria werden gedoopt in Rosmalen(+ Den Bosch), van 1737 tot 1746.
Ik ga nu uit van een geboorte van haar* ca. 1710/1715. Dan is haar vader toch 3 keer getrouwd geweest? Of uit het derde huwelijk waren geen kinderen?

Helena zei op 19 juni 2014 om 00:54 uur

Ana Maria van Hoorn en Jan Verhaegh laten in 1737 hun zoon Theodorus dopen in Den Bosch. Vond nog een andere zoon gedoopt in 1746 in Den Bosch [ hier was Clara van Horn getuige]. Anna Maria zal geboren zijn tussen ca. 1700-1715? Dus niet uit een van die vermelde huwelijken in 1735 of 1742.

In de verkoop van 1756 gaat om 'kinderen en kindskinderen' van Dirk van Hoorn. Indien Anna Maria als 'kind' gelezen moet worden dan toch naar een eerdere generatie zoeken, een andere Dirk gehuwd rond 1700... of eerder?

Helena zei op 19 juni 2014 om 01:00 uur

[ je was wat sneller Norah:)..]
Bij het huwelijk in 1735 staat 'j.m.' Ga er dan vanuit dat dit dan een eerste huwelijk was. Maar ja, er werden wel meer fouten gemaakt.
Eens zoeken naar zijn doop in Utrecht zodat we min of meer een leeftijd hebben...

Helena zei op 19 juni 2014 om 01:28 uur

In schepenprotocollen Grave werd al eerder een Derk van Hoorn [gehuwd met Willemina van Dinter ] genoteerd:
441 Arnoldus Dorem en Maeyken Stevens, Cornelis Coeberch en Geertruijt van Walssum e.l. [sic!!] als gewezen eigenaars en verkopers van het huis en erf in de Hoofschestraat breder omschreven in de koopvoorwaarde en de vest uit kracht van resterende kooppenningen ter somme van vijfhonderdveertig gulden, het huis verkocht aan Derck van Hoorn en Willemina van Dinter e.l., kopers beloven de som van vijfhonderd veertig gulden te zullen betalen in twee termijnen, de eerste bij de aanvang, en de tweede en laatste op St. Jan d.a.v., onder verbintenis van hun persoon en goederen en i.h.b. dit huis. Schepenen Elbert Verhorst en Engelbert de Greve
Datering: 12 januari 1706
Plaats: Grave

Zoek later nog wel even verder...

Helena zei op 19 juni 2014 om 05:30 uur

@Trudi, - Vergeet eerder genoemde huwelijken in 1735 en 1742. Is andere generatie. Uitgaande van je vraag naar Anna Maria van Hoorn, geh. met Jan Verhaag, die al een kind laten dopen in 1737...dan zal zij idd. geboren zijn ergens ca. 1710-1715. Dus zoeken naar een huwelijk van haar ouders ergens voor ca. 1715.

Denk nu wel dat er een aansluiting gevonden is en dat bovenstaand echtpaar genoemd in de koopakte van 1706 in Grave, Derck van Hoorn en Willemina van Dinter, het eerdere huwelijk is. Moet echter doop van Anna Maria nog zien te vinden. Er zal wel een connectie zijn -> zie namen van getuigen bij deze doop:
Theodorus Verhagen ~ 11-03-1737
Plaats doop 's-Hertogenbosch
Vader Joannes Verhagen
Moeder Anna Maria van Hoorn
Getuige Margarita Laurensen
Getuige Theodorus van Hoorn
St. Jan, St. Pieter en St. Catharina doopboek 1735
Vemoedelijk waren de doopgetuigen -> de grootouders van de dopeling.
Een Theodorus Hooren is nl. vóór 1720 gehuwd met een Maragrita Laurense.
Zij laten nl. op 13 feb 1720 dochter Willemina dopen (r.k.) in Grave; getuige Jo(ann)es Lauwerense.
Op 23 april 1721 wederom een dochter Wilhelmina gedoopt (r.k.) in Grave; getuigen Henricus Braningen en Joanna van Hooren loco Judith Raemsteijn

In NH Trouwboek van Grave wrsl. het antwoord op de vraag welke twee huwelijken het zouden kunnen zijn:
Derck Aerts van Horen, wdr. van wijlen Wilhelmina Henrix van Dinter met Margriet Laurense, j.d., beide wonende alhier, o.t. 3 mei 1719, tr. 21 mei 1719
Zie voor NH inschrijving bijv via zoekakten.nl -> NB -> Grave -> NH trouwen 1676-1723, image 487 / 620 ; [je kunt ook zoeken naar de scans via BHIC site]

In het RK Trouwboek van Grave: Gehuwd 21 juni 1719 Theodorus van Horen en Margarita Janssens. Getuigen: Joanna Vuyst en Joanna van Dinter [ RK Trouwboek bij www.zoekakten.nl lijkt mij een latere transcriptie te zijn; zie daarin image 215/308]

Helena zei op 19 juni 2014 om 06:20 uur

Van de R.K. Doopboeken Grave eind 17de/begin 18de eeuw alleen deze jaren aanwezig bij BHIC: 1688-1694, 1719-1749. De tussenliggende jaren vanaf 1695-1719 mogelijk verloren geraakt? Kan zijn dat Anna Maria gedoopt is in die tussenliggende jaren - en mocht het in Grave zijn geweest dan helaas geen 'bevestiging' hiervan te vinden.

Trudi Schippers zei op 27 december 2017 om 16:19 uur

Voor geïnteresseerden: Ik heb inmiddels via de notariële archieven volgende gegevens gevonden:
Dirck Arts van Hooren weduwnaar van Willemina Hendricks van Dinter ter ene zijde en Jan van Dinter, bloedneef van moeders kant en Wouter Arts van Hooren, bloedoom van vaders kant en samen voogden over Johanna, Henricus, Anna Maria, Clara, Willem en Helena van Hooren, nagelaten kinderen van voornoemde Willemina Hendricks van Dinter, bij haar verwekt door genoemde Dirck Arts van Hooren, ter andere zijde, geven te kennen dat voornoemde Dirck Arts van Hooren voornemens is te hertrouwen met Margarita Janssen, dochter van Jan Laurenssen, wonende te Keent en dat de nagelaten bezittingen zijn begroot op veertienhonderd gulden en in vol bezit zal blijven bij de eerste comparant en dat de helft van deze bezittingen aan de kinderen zullen worden uitgereikt bij het behalen van de mondige jaren en tevens de gerechte helft van de onroerende goederen te Reek, een huis in de Oliestraat te Grave, een moeshof in de Stoof Op der Ham
03-05-1719
Verklaring
index notarieel protocol Grave
toegangsnummer 7128

Gérard Derks zei op 28 december 2017 om 21:22 uur

Het eerste huwelijk van Dirk van Hoor(e)n met Wilhelmina Hendriks (van Dinter) vond plaats te Reek NB:

tr. Reek (RK) 01.07.1698
Theodorus van Hooren en Wilhelma Hendrickx
Getuigen: Wilhelmus van Berckel en Henricus Versteghen
Toegangsnr. 1454, Inv.nr. 14, Folio/pagina 190-03

Ik ben wel benieuwd naar de familie van Jan Verhaag / Verhaegen. Komen diens voorouders ook uit (de omgeving van) Grave?

Trudi Schippers zei op 28 december 2017 om 22:27 uur

Beste Gérard,

De voorouders van Jan Verhaag/ Johannes Verhaegen komen uit Grave. Hijzelf is gedoopt op 30 maart 1696 als zoon van Frans van den Hagen en Elisabeth Wierix. Frans van den Hagen is op 9 maart 1664 gedoopt te Grave als zoon van Johannes van den Hagen en Helena Dircks van Walssem. Deze Johannes van den Hagen is te Grave gedoopt op 10 april 1630 als zoon van Willem van den Hagen en Jenneken Ambrosius. Van hen heb ik alleen een trouwdatum gevonden: 19 februari 1629 te Grave met als ondertrouwdatum 2 februari 1629

Norah zei op 28 december 2017 om 23:57 uur

Hier is het al vaker over gehad.

In mijn stamboom ben ik ook beland bij deze mensen.
Johannes van der Hagen begraven 12-11-1695 Grave, zijn vrouw Helena begraven 19-11-1684 Grave. Ouders van haar waren Derck Jansen van Walsum en Geertien Cornelisdr. Bijrmans.
De laatste van der Hagen(Willem) was ruiter, kan overal vandaan zijn gekomen.

jan lange zei op 29 december 2017 om 19:24 uur

In Reek:
Simon Willems van de Bolt, ged. Cuijk 23.9.1723, vanaf 1753 wonend in Reek, vanaf 1764 in Schaijk, overl. Schaijk 27.2.1779, (ORA Gassel 505 dd. 8.9.1763), huwt Schaijk 18.5.1752 Isabella/Beel Jans van Hoorn, ged. Schaijk 25.3.1720, overl. Schaijk 1.12.1794.
Isabella d.v.
Jan Aerts van Hoorn, ged. Reek 22.6.1680/28.8.1687, overl. Schaijk 14.5.1753, huwt vóór 1713 Bertje/Berta Linders/Lenerts, ged. Schaijk 26.4.1677, overl. Schaijk 14.7.1761.
Jan z.v.
Aert Willems van Hoorn, huwt zeker vóór 1680 Sybilla/Isabella.
Dirck daar ook een zoon van ?

Gérard Derks zei op 29 december 2017 om 22:42 uur

VAN HOORN / VAN HOOREN:
Het lijkt wel hoogstwaarschijnlijk dat Theodorus / Dirck Aerts van Hoorn ook een zoon was van Arnoldus / Aert Willems van Hoorn. Hij zal wel geboren zijn voor de aanvang van het RK doopboek van Reek. De vraag is of Sybilla (zal wel Beelke hebben geheten) ook zijn moeder was. Geen van zijn (in leven gebleven) vier dochters (Johanna, Anna Maria, Clara en Helena) draagt immers de naam Beelke, maar er kan natuurlijk altijd een jong gestorven dochter van die naam geweest zijn.

VERHAAGH / VERHAGEN
Voordat ik er eventueel zelf in ga duiken: is er wel een hard bewijs dat (de RK) Jan Verhagen in Rosmalen een zoon was van de (protestante?!) Frans Verhagen uit Grave? Jan Verhagen in Rosmalen had als zoons Joannes, Theodorus en Henricus, maar geen Frans / Franciscus .....

Norah zei op 30 december 2017 om 11:21 uur

Betreft familie Verhagen/van der Hagen enz., mijn overgrootmoeder stamde hier
rechtstreeks vanaf. En wat mij eveneens verwonderde, omdat de familie door en door R.K. was dat we vanuit Den Bosch bij protestanten in Grave uitkwamen. Het klopte echter wel, men veranderde vroeger evengoed van geloof....;)
Maar Gérard, je hebt wel gelijk dat de Verhagens in Rosmalen nagekeken moeten worden, denk dat Trudi dat ook gedaan heeft?
Mvg.

Gérard Derks zei op 30 december 2017 om 14:39 uur

Er blijkt inderdaad iets niet te kloppen: Jan Verhaag / Verhagen (in Rosmalen) en zijn zuster Geertruid Verhaag / Verhagen x1 Joannes Haseldonck en x2 Jan van Santvoort (te Grave) zijn - zoals ik al vermoedde - GEEN kinderen van Frans Verhaag / Verhagen en Elisabeth Wierickx, maar - en dat ik weer niet verwacht - van Willem Verhaag / Verhagen en Johanna Wierickx:

31 Paulus Smetser, meester timmerman en gewezen aannemer van ’slandswerken te Grave, oud twee en tachtig jaren, verklaarde op verzoek van Jan van Santvoort gehuwd met Geertruijd Verhaag en van Jan Verhaag, dat hij jaren heeft gekend de vader der comparanten, wijlen Willem Verhaag en diens broer, hun oom Frans Verhaag, die aannemer is geweest en de dijk heeft gesloten tot aan de conterscherp en dat samen met de voornoemde vader heeft gedaan. Verklaring d.d. Grave 05.11.1736, Toegangsnummer: 7128, Inventarisnummer: 58.

Johanna Wierickx hertr. Beers (NG) 29.11.1699 met Johan Someren. Daaruit een zoon Willem So(o)meren:

19 Jan van Santfoort en Geertruij Verhaegen machtigen de broer van de tweede comparante genaamd Jan Verhaegen, om in Amsterdam te gaan naar het Oost-Indische huis, om aldaar te ontvangen de erfenis van de halve broer van de tweede comparante, genaamd Willem Soomeren, die uitgevaren zou zijn met het schip Bentvelt naar Batavia op 4 april 1728 en welke overleden zou zijn. Machtiging d.d. Grave 25.04.1730. Toegangsnummer: 7128, Inventarisnummer: 47.

Gérard Derks zei op 30 december 2017 om 14:47 uur

Dan nog de huwelijken van Joannes Verhaag / Verhagen:
Zijn eerste huwelijk met Gertrudis van Ekeren werd gesloten te Herpen (RK) 3.2.1721. (is er ook nog een ondertrouw ergens?)

Naar zijn tweede huwelijk met Anna Maria van Hoorn (ca 1735 ?) heb ik nog niet gezocht. @ Norah / Trudie: hebben jullie dat tweede huwelijk en een eventuele ondertrouw?

Tiny van der Bolt zei op 30 december 2017 om 15:42 uur

164 Jan Aerts van Horen en zijn vrouw Bertje Linders bekennen 250 gulden schuldig te zijn aan Joannes Aldenhuijsen, borger te ‘s-Hertogenbosch en zijn vrouw. Joannes Jan Noien en Cornelis Fransen zijn borg. Derck Arts van Horen is mede-borg en Lamert Hendriks te Huisseling. Geprotocolleerd op 20-03-1732.
Datering:

14-03-1732
Pagina:

114
Soort akte:

Schuldbekentenis
Plaats:

Schaijk
Toegangsnummer:

7618
Inventarisnummer:

105
Bron:

Schepenbanken
Geografische namen:
Schaijk

jan lange zei op 30 december 2017 om 16:30 uur

Johanna ged. Grave 1.1.1662 dv Willem Wiericks x Grave NG 15.2./8.3.1648 Geertruidt d.v. Jan Loeffen van Ballegoijen (uit Maashees 1661 ORA). Willem is schepen te Grave; hij en zijn vrouw geb. te Grave.

Norah zei op 30 december 2017 om 16:37 uur

Gérard, nee, bij mij loopt de lijn via Herman van der Hage en zijn 1e vrouw Adriaantje van der Heijden, getrouwd te Klundert 01-12-1710.
Herman was een zoon van Frans van der Hagen en Lijsbeth Wierix.
Mvg.

jan lange zei op 30 december 2017 om 17:10 uur

Geertruidt ged. NG Grave 5.5.1628 dv Jan van Balgoij en Anneke; Jan Loeffen x Anneke Tomas NG Grave/(Zalt)bommel 22.10.1623. Jan Louven van Ballegoij uit NG Grave xx Tringen Hendricks uit Ravenstein 20.11.1638/9.1.1639. Jan Loeffen van Ballegoij overl. tussen 1661 (dan te Maashees) en 1662.

jan lange zei op 30 december 2017 om 18:32 uur

toevoeging tweedehuw. 1639 Jan Louven van Ballegooij weduwnaar en burger van Grave.

Trudi Schippers zei op 30 december 2017 om 19:42 uur

Ik heb de doop van Jan zoon van Frans van der Hagen en Lijsbeth Wiericx gevonden via dtb Grave
MMBZ-3NB Dopen 1602-1811 <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31046-24174-66?cc=2037960&wc=MMBZ-3NB:1543187960>; [812 img = ± 4 per jaar] Ned. Hervormd
image 519

Wat betreft het huwelijk van Jan Verhagen en Anna Maria van Hoorn: ondertrouw op 18 april 1736 en huwelijk op 9 mei 1736 te Grave
MMBZ-3JS Trouwen 1735-1796, 1809-1812 [392 img] Ned. Hervormd
image 12

Trudi Schippers zei op 30 december 2017 om 20:39 uur

Derck Aerts van Hoorn had naar het zich laat aanzien een broer Wouter (bericht van 27 dec. jl.) : Dirck Arts van Hooren weduwnaar van Willemina Hendricks van Dinter ter ene zijde en Jan van Dinter, bloedneef van moeders kant en Wouter Arts van Hooren, bloedoom van vaders kant en samen voogden over Johanna, Henricus, Anna Maria, Clara, Willem en Helena van Hooren, nagelaten kinderen van voornoemde Willemina Hendricks van Dinter, bij haar verwekt door genoemde Dirck Arts van Hooren
Deze Wouter(uit Reek) is getrouwd met Derksken Gerrits ( uitVelp) op 15 juni 1703 te Grave. Na haar overlijden is hij hertrouwd. In de onderstaande akte worden zijn kinderen genoemd. Hier komt de naam Sebilla terug, hetgeen zou kunnen betekenen dat zijn vader Aert Willems van Hoorn is.
44 Wouter van Hooren weduwnaar van Derriske Gerrts, bij wie hij zes kinderen met de namen Sebilla, Anna Maria, Elisabeth, Henderina, Lambertus en Arnoldus van Hooren en nog in leven heeft ter ene zijde en Maria Valcks nagelaten weduwe van Gabriel Theunissen, die aan haar ook twee kinderen met de namen Johannis en Anthonij heeft ter andere zijde, geven te kennen te willen trouwen en de rechten van hun kinderen en hun nalatenschap te hebben geregeld en hen goed te zullen opvoeden en verzorgen.
Datering:

22-11-1719
Soort akte:

Huwelijkse voorwaarden
Plaats:

Grave
Akte aanwezig:

Ja
Toegangsnummer:

7128
Inventarisnummer:

37 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Bron:

Notarissen
Geografische namen:
Grave

Trudi Schippers zei op 30 december 2017 om 22:06 uur

Misschien is de naam Geertuijd Verhagen/van der Hagen hier verwarrend. Hieronder de gegevens die ik heb gevonden.

Dtb Grave family search
MMBZ-3NB Dopen 1602-1811 [812 img = ± 4 per jaar]
Ned. Hervormd
Dopen te Grave

Er zijn 3 Geertuijd Verhaegen/van den hagen gedoopt in Grave: 2 dochters van Willem en 1 dochter van Frans
6 december 1690
Geertruijdt dogter van Willem van der Hage en Johanna Wierix
Image 494

20 augustus 1692
Geertruijd dochter van Frans Verhaghen en Lijsbeth Wierix
Image 500

28 oktober 1694
Een dogter van Willem vander Hagen en Johanna Wierix genaamd Geertuij
Image 514

Blijft de vraag of Willem ook een zoon met de naam Jan had.

Gérard Derks zei op 30 december 2017 om 22:25 uur

@ Trudi: hoewel er misschien geen doop is te vinden blijkt m.i. uit de eerder vandaag door mij vermelde akte zie hieronder nogmaals (in combinatie met de andere gegevens) dat het 100% zeker is dat de Jan Verhagen in Rosmalen de zoon is van Willem van der Hagen en Johanna Wierix ....

31 Paulus Smetser, meester timmerman en gewezen aannemer van ’slandswerken te Grave, oud twee en tachtig jaren, verklaarde op verzoek van Jan van Santvoort gehuwd met GEERTRUIJD VERHAAG en van JAN VERHAAG , dat hij jaren heeft gekend de VADER der comparanten, wijlen WILLEM VERHAAG en diens broer, hun OOM Frans Verhaag, die aannemer is geweest en de dijk heeft gesloten tot aan de conterscherp en dat samen met de voornoemde vader heeft gedaan. Verklaring d.d. Grave 05.11.1736, Toegangsnummer: 7128, Inventarisnummer: 58.

jan lange zei op 31 december 2017 om 00:41 uur

Arnoldus Willems van Hoorn/Ho(o)rens x vóór 1671 Isabella NN.
Ged. Oss:
Theodora 14.1.1671; Theodorus 25.11.1672; Walterus 17.9.1674; Wilhelma 9.3.1677.
Te Reek:
Joannes 22.6.1680/28.8.1687; Maria 8.5.1683; Elisabeth 16.5.1685; Henricus 11.12.1689.
Arnoldus heeft als broers:
Jan Willems Hoorens x vóór 1673 Gertrudis; Henricus Willems Hoorens x vóór 1672 Lamberta; Bernardus Willems Hoorens ged. Oss 30.9.1658 x vóór 1687 Joanna Lodewijckx.
Allen kids van Willem Hendriks Ho(o)rens x Anna.
Uit dat huw. behalve Bernardus nog ged. Oss : Joanna 8.9.1656; Maria 2.9.1654: daar staat bij Hunens (BHIC) of Hurens. Anna de moeder wordt daar Crock genoemd. Een Wilhelmus Hendriks huwt Anna Gerrits Jans Crock te Oss op 3.2/5.7.1636.
Willem Hendriks Hoorens heeft als zus Fijken Hendriks Hoorens x Jan Celen, beiden overl. vóór 1672.
Dierck Handriks Hoorens, vanaf 1650 secretaris, later schepen te Lithoijen; ORA Lithoijen 25 dd. 6.4.1661 noemt als zijn broer Willem Hendrikx Hoorens; Dierck, vermeld vanaf 1643. overl. vóór 1666, huwt verscheidene vrouwen: Corneliske Wemmers, dv Wemmer Peters x Emke Geurts Aerts, waaruit een onm. kind Hendrik; Reijntje Aerts Willems, wed. van schepen Hendrick Jans van Lenth. Zie ORA Oss/Lithoijen.

Trudi Schippers zei op 31 december 2017 om 13:25 uur

@Gérard: Je hebt gelijk dat Jan voor vrijwel 100% een zoon van Willem is. Bedankt voor de info waaruit dat blijkt. Ik ben op het verkeerde been gezet doordat ik bij Frans en Lijsbeth zowel Geertruij als jan als kinderen vond. Bij dopen van hun kinderen zijn Jan en Geertruij af en toe getuigen en daaruit blijkt m.i. dat ze naaste familie zijn.
Ik heb vandaag nog gezocht naar de doop van Jan, zn van Willem, maar heb helaas niets kunnen vinden.

jan lange zei op 1 januari 2018 om 21:33 uur

Weer een paar generaties erbij:
ORA Oss 75 dd. 30.11.1678 Compareerden voor Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch, (49r) HANDRISKEN naergelatene WEDUWE HENDRICK GEURT GIELENS, JAN WILLEMS, AERT WILLEMS, HENDRICK WILLEMS, BEELKEN WILLEMS, MARIJKEN WILLEMS, JENNEKEN WILLEMS, ende BERNDT WILLEMS Susters ende Broeders, KIJNDEREN WILLEM HENDRICK HOORNS, vanden selven ende ANNEKEN DOCHTERE GERRIT JANSSEN CROCK, haer respective gewesene Vader ende Moeder, Ende hebben gemaeckt Eene Erffscheijdinge ende deijlinge vande goederen bijde voorss[creve] haere ouderen naergelaten, ende mets der selver doot ende afflijvicheijt op haer gedevolueert, Ende deselve goederen geleijt in Acht Looten ofte deelen, etc. doodboek 8, oss: 26 nov 1678 Anna Willem Henricks; Willem Hoorens overl. vóór 1666.Nl. 20.3.1672 wed. Willem Hoorns; idem 15.6.1666, waar zij met zus Lijntjen x Jan Laemert Mulders d.v. Gerrit Jans Crock wordt genoemd. Anna heeft ook broers Bernt (overl. 1653 x Lijsken Reijnders Diercx Ceelen) en Jan. En een vóór 1643 overl. broer Dierck x Merijken Hendriks Ruijsen.
ORA Oss 72 dd. 18.3.1670 JAN WILLEM HOORNS ende AERT WILLEM HOORNS mets gaders HENDRICK GEURT GIELENS (1654-61-62 schepen JL) man ende momber van BEELKEN WILLEM HOORNS sijnne huijsfrouw / soo voor haer selven als haer Fort ende sterckmaeckende voor haere minderjarige BROEDER ende SUSTERS / Een cempken teulandts groot drie vaetset ofte soo groot ende cleijn t'selve gelegen int westervelt / onder de Vrijh[ei]t van Osch etc.
Idem dd. 18.3.1670 ANNEKEN WEDUWE WILLEM HOORNS is gecompareert voor Schepenen hier onderschreven / Ende heeft ten behoeve van haere samentelicke KIJNDEREN bij den voorn[oemde] WILLEM HOORNS haeren gewesene Man Za[liger] wettelicken geprocreert met Namen / JAN WILLEM HOORNS / AERT WILLEM HOORNS ende HENDRICK WILLEM HOORNS / Metsgaders BEELKEN WILLEM HOORNS / MARIJKEN WILLEM HOORNS ende JENNEKEN WILLEM HOORNS geresigneert ende affgegeven haere touchte in een cempken teulandts groot drie vaetset / ofte soo groot ende cleijn t'selve gelegen int westervelt / onder de Vrijh[eij]t van Osch etc.
ORA Oss 71 dd. 13.7.1661 JAN PETER SCHOENMAECKERS / WILLEM HOORNS ende JAN LAEMERS / ende hij JAN LAEMERS mede t'recht hebbende van JAN GERRITS CROCK / Item HERMEN JAN CROCKEN voor hem selven / ende hem mede Fort ende sterckmaeckende voor JAN CROCKEN sijnen Broeder / Item ARIEN LUCESSEN alle KIJNTS KIJNDEREN ende ERFFGEN(AEME]N van JAN VORSTERS haer respective gewesene Beste Vader / Item CORNELIS GIJSBERS VAN HEUMEN / GOOSSEN DERRICX VAN LEUCKEN ende ARIEN JACOB HENRICX / KIJNTS (47) KIJNDEREN ende ERFFGEN[AEME]N HENDRICK JACOB VORSTERS / Item PAELS DERRICX / THEUNIS DERRICX ende JAN LENNERS als man ende momber van MERIJKEN DERRICX sijnne huijsfrouw / respective KIJNTS KIJNDEREN ende ERFFGEN[AEME]N GERRIT JACOB VORSTERS haer respective gewesene Beste Vader / Eenen camp heijlants / ofte soo groot ende cleijn den selven gelegen onder de Vrijh[eij]t van Osch / ter plaetse gen[aemp]t de cortte heij t'eijnden den heesteren wech etc.
Idem 15.11.1660 WILLEM HENDRICK HOORNS ende JAN PHLIPSSEN den OUDEN / als mombers over de Ommundige naergelatene KIJNDEREN JAN PETER LIJNBOOMS verwekt bij MERIJKEN sijnne gewesene huijsfrouw /ter info,hvdh: BHIC-Oss ra69-(geen fol. nr.) 22 jul 1652 JAN PETER LIJNBOOMS en MERIJKEN PHILIPS testament; doodboek 8 / oss: 24 apr 1660 jan peter lijnbooms +.
ORA Oss 63 dd. 11.10.1622 belending: gelegen in Oss ter plaetschen genoemt op meeckelendonck, belendingen: erfgenamen Sander Driessen; Henrick Diercx Hooren; de gemeijn stegh; idem dd. 29.11.1621 henrick Diercxss alias Hoiren; Idem 59 dd. 14.11.1608 gelegen in Oss ter plaetschen op meeckelendonck, belendingen: erfgenamen Willem van Dijck; HenrickDiercx; de hoijgraeff; de stege. Idem 56 dd. 13.7.1605 Oss op meckelendonck, belendingen: Aert Ghijsberts van Huemen, Henrick Diercx; de hoijgrave; de gemeijn steghe;
Idem Oss 122 dd 18.5.1700 maakt Marie Willem Hoorns testament; Er wordt o.m. een zus genoemd, gehuwd met Crijn Hendriks Theunissen.
Verder uit ORA Oss: De ouders van Anna x Oss 1636 Willem Hendriks Dierckx Hoorens: Gerrit Jan Jacobs Crock x vóór 6.4.1604 Peeterke d.v. Dierck Aelberts Smith (deze overl. vlak vóór 1600). Gerrit en Peeterke leven nog 31.3.1646; Gerrit schepen Oss 1645-7. In 1651 is Gerrit ca. 74 jr. oud, geb. dus ca. 1577.

jan lange zei op 2 januari 2018 om 23:41 uur

N.a.v. hierboven ORA Oss 71 dd. 13.7.1661 JAN PETER SCHOENMAECKERS / WILLEM HOORNS ende JAN LAEMERS / ende hij JAN LAEMERS mede t'recht hebbende van JAN GERRITS CROCK / Item HERMEN JAN CROCKEN voor hem selven / ende hem mede Fort ende sterckmaeckende voor JAN CROCKEN sijnen Broeder / Item ARIEN LUCESSEN alle KIJNTS KIJNDEREN ende ERFFGEN(AEME]N van JAN (JACOBS ? JL) VORSTERS haer respective gewesene Beste Vader / etc.
De andere 2 grootvaders zijn Hendrik Jacobs Vorsters en Gerrit Jacobs Vorsters.

De staak van Jan (Jacobs) Vorsters als grootvader:
Jan Peters Schoenmaeckers (uit Rosmalen; overl. vóór 1668) x Oss 23.5.1632 Elisabeth Gerards. Z.v. Peter Jan Peter Schoenmaeckers x Meriken Gijsberts van Heumen, vermeld vanaf 1601.
Willem Hendriks Hoorns x 1636 Anneke Gerrits Jan Jacobs Crocken.
Jan Laemers Mulders, ged. Oss 5.9.1627 z.v. Lamert Delissen Mulders x Willemke Derrick Ceelen. Huwt ca. 1650 Lijntge Gerrits Jan Jacobs Crocken. Momber van kinderen Jan Laemers is o.m. Jan Gerrits Crocken.
Arien Lucessen, z.v. Lucas Jans x Meriken, huwt Lijntgen, d.v. Hendrik Jan Jacobs x Metje Peter Jan Peters Schoenmaeckers.
Genoemden of hun vrouwen zijn kleinkinderen van Jan (Jacobs ?JL) Vorsters= Crocken ? Maar deze is geb. ca. 1555 ? Zoon Gerrit is nl. ca. 1577/80 geboren.

Tiny zei op 3 januari 2018 om 20:13 uur

https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Van_Hooren
hier vindt je de stamboom van horen

Norah zei op 9 januari 2018 om 16:59 uur

Is er toevallig ook meer bekend over deze familie van der Hagen, in de 17e eeuw in Grave?

Gérard Derks zei op 10 januari 2018 om 11:45 uur

Nog wat kleine aanvullingen:

* Van Willem van der Hagen (x 1629 Jenneken Ambrosius) vermoed ik dat hij een zoon was van Frans van der Hagen, "veltscheerder onder de compagnie vanden capiteijn Wouter Sanders" en diens eerste vrouw Anneken van Aken. Frans hertr. 1609:
otr./tr. Grave (NG) 10/24.05.1609
Bruidegom Frans van der Haghe, Weduwnaar van Anneken van Aken
veltscheerder onder de compagnie vanden capiteijn Wouter Sanders
Bruid Trijntgen Hendricks, Jongedochter van de Grave
Getuigen: Job Mathijssen en Hans Claessen
Toegangsnr. 1437, Inv.nr. 11, Folio/pagina 76v01

Trijntgen hertr. 1647:
otr./tr. Grave (NG) 04/20.05.1647
Bruidegom Jochem van Elderom,
Bruid Trijntjen Hendrix, wed. van Frans van den Hagen
Toegangsnr. 1437, Inv.nr. 12, Folio/pagina 74

53 testament van Catharijna Hendricx weduwe van Jochem van Eldrom. Getuigen Johan Wolters Verheijen en Claes Bloemarts. Testatrice tekent met een merk. Datering: Grave 31.12.1656. Toegangsnummer: 7128, Inventarisnummer: 1, Pagina: 55v. [Dit testament zou qua inhoud nog wel eens interessant kunnen zijn !]

Ik heb nog geen bewijzen kunnen vinden dat Frans inderdaad de vader was van Willem. Het verklaart wel waarom later (opnieuw) de naam Frans in de familie opduikt.

* De ouders van Elisabeth Wierix, echtgenote van Frans van der Hagen, zijn waarschijnlijk Herman Wierix en Geertruid Lamberts de Bruijn. Dit op grond van de namen van hun kinderen: Hermen (1687), Lambertus (1689) en Geertruid (1692).

Norah zei op 10 januari 2018 om 16:39 uur

Dank je wel, Gérard!

Voor ouders van Lijsbeth Wierix had ik staan:
Willem Wierix x Geertruij Jansen van Ballegoijen. Grave, 08-03-1648.
En dan zou Lijsbeth geoopt zijn te Grave 02-11-1664.

Dorethé zei op 12 januari 2018 om 23:55 uur

Norah, ik heb dezelfde gegevens staan voor Lijsbeth Wierix. Haar zus is Johanna die trouwde met Willem van der Hagen en Jan van Someren. Een andere zus is Levina die trouwde met Nicolaas Jansen Esau. Zie ook dit topic: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/levina-wiericx

Gérard Derks zei op 13 januari 2018 om 00:17 uur

Toch lijkt het mij onwaarschijnlijk dat Willem Wierix en Geertruij Jansen van Ballegoijen de ouders zijn van de Elisabeth Wierix gehuwd met Frans van der Hagen. Dat Willem (ook) een dochter Lijsbeth had is voor mij onvoldoende (of eigenlijk geen echt) bewijs. De namen van de zoons van Frans van der Hagen wijzen in een andere richting. En bij Jan van der Hagen ging het immers ook mis door alleen op het voorkomen of juist ontbreken van een doop af te gaan (zie hierboven). Hopelijk komt er nog eens een echt bewijs boven water uit het RA of Notarieel Archief.

Norah zei op 13 januari 2018 om 11:16 uur

Gérard, ik begin nu ook te twijfelen. Voornamelijk door de voornamen van de kinderen...

jan lange zei op 21 januari 2018 om 18:55 uur

UIt item Bardoel uit het daar genoemde artikel over Brabanders naar Haarlem (Adriaansen)
uit GRAVE 1630-1639 \te Haarlem bk{0} \item Aeltge Jans Verhaegen in de Grote Houtstraat trouwde op 17~juni 1635 te Spaarndam met Gillis Lodewycks van der Eeckhoudt uit Haarlem. Toen zij vijf maanden tevoren lidmaat werd van de gereformeerde gemeente, noemde zij zich de huisvrouw vn Gillis van Eijshout.

Gérard Derks zei op 21 januari 2018 om 19:33 uur

Jan, dat is een mooie aanvulling, dank je wel. Dit zal waarschijnlijk zijn de Aalken Verhaagh / Verhagen, geboren te Grave (of Nederasselt) circa 1610, dochter van Jan Verhaagh, schout van Nederasselt, en Aelken Gielissen Haack.
Ik ga eens kijken of ik in Haarlem meer kan vinden.

Gérard Derks zei op 21 januari 2018 om 19:33 uur

Jan, dat is een mooie aanvulling, dank je wel. Dit zal waarschijnlijk zijn de Aalken Verhaagh / Verhagen, geboren te Grave (of Nederasselt) circa 1610, dochter van Jan Verhaagh, schout van Nederasselt, en Aelken Gielissen Haack.
Ik ga eens kijken of ik in Haarlem meer kan vinden.

Gérard Derks zei op 21 januari 2018 om 20:10 uur

Nou dat valt niet mee. Geen indexen online voor zover ik kan zien (loopt Haarlem zo achter ??). Het huwelijk kan in 1635 niet vinden, niet in Haarlem (NG) en ook niet in Spaarndam (NG) ..... Wellicht zijn er kinderen gedoopt te Haarlem, nog even verder zoeken ...

Gérard Derks zei op 21 januari 2018 om 20:46 uur

Was iets te haastig, ze staan toch in het NG trouwboek van Haarlem en zijn ondertrouwd op 3 juni 1635. Twee kinderen NG gedoopt te Haarlem: Alegonda (20.5.1636), kennelijk vernoemd naar grootmoeder Aelken Gielissen Haeck, en Lodewijck (31.12.1637). Deze Lodewijck is jong gestorven want uit het tweede huwelijk van zijn vader (otr./tr. Haarlem (NG) 21.3/6.4.1638) Maria Corstiaens) werd wederom een Lodewijck geboren (ged. Haarlem (NG) 17.7.1642). Gelet op het voorgaande is Aalken Verhaagh kennelijk in het kraambed of kort daarop overleden.... Dit uit de indexen, verfilmd en in te zien via FamilySearch. Nu nog even kijken of er doopgetuigen zijn vermeld......

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: