info over echtpaar Van de Ven - Halfmans uit Boxtel

vertelde op 18 mei 2020 om 15:16 uur

Ik zit een beetje vast met een voorouderlijk echtpaar dat 20-7-1717 in Boxtel trouwde. Het betreft ADRIANUS VAN DE VEN (die uit Oirschot kwam) en ANNA MARIA JOANNIS HALFMANS (ged 2-8-1692 te Boxtel). Er zijn 2 kinderen te vinden: Joannes (23-10-1717) en Petrus (28-9-1719)….

vraag 1: kan iemand deze Adrianus van de Ven uit Oirschot identificeren? Ik heb 4 kandidaten gevonden in het doopregister, maar denk zelf dat deze dopeling het meest in aanmerking komt vanwege het patroniem Peter:
>> Oirschot doop 3-9-1683, ADRIANUS, zn PETER Thomas Dircx van de Venne (13-2-1653) & Maria Adriani Su(e)trix (dgt Dielis Peter Potters en Maria Willems van Helvort); dit ouderpaar (o)tr (13-6)12-7-1676 in Oirschot.

Vraag 2: De achternaam van Anna Maria Joannis Halfmans kan goed op een kwalificatie van de vader Jan Halfmans duiden. Ik vermoed dat hij in werkelijkheid dezelfde persoon is als JAN TIJSSEN HENDRICX VAN ESCH (1657/1726) en getrouwd was met JENNEKEN MARTENS VAN DER LOO...? Verklaring voor de naam kan zijn dat hij een 'heel klein menneke' was...

Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Bij voorbaar dank!

Reacties (23)

Norah zei op 18 mei 2020 om 17:10 uur

Begraven Annemi Jan Tijs Halfmans, Boxtel 10-03-1744.
-laat kinderen na, vrouw van Arijaan van de Ven.

Ik denk dat je met deze kant wel goed zit. Anna Maria had ook nog een zus Elisabeth.
Mvg.

Wilbert Steenbakkers zei op 18 mei 2020 om 21:29 uur

Hallo Berry,

Anna Maria is inderdaad gedoopt onder de achternaam Van Esch.

De herkomst van Halfmans lijkt in de rchting van Esch te gaan, ene Peter Cornelis Halfmans, wonende te Esch 1724 trouwt te Boxtel 1719 met Joanna Willem s van de Sande.

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 19 mei 2020 om 17:39 uur

@Norah:
Het gezin van deze Anna Maria Joannis Halfmans is volgens mij:
Jan Tijssen (Joannis Matthiae) van Esch (1657/9-4-1726) == is bij ovl 68 jaar
Tr Jenneken Martens van der Loo (?/<1726)
Kinderen, gedoopt in Boxtel:
- 6-3-1685 Maria (tr Jan Stoepen/Stoopen; zij is doopgetuige bij kind van zuster Anna Maria in 1717)
- 7-1-1686 Evert (dgt Handrick Wouters en Jenneken Philpsen)
- 26-3-1687 Handrick
- 23-8-1689 Marten
- 2-8-1692 Anna Maria (dgt Matthijs Hendrickx van Esch: grootvader!?)
- 9-2-1695 Elisabeth
- 7-12-1697 Agnes (bewijs? = zij is doopgetuige bij kind van zuster Anna Maria in 1719)

Juist de zusters Maria en Agnes, die als doopgetuigen optreden bij haar 2 kinderen geven mij aanleiding voor de veronderstelling dat Anna Maria Jan Halfmans identiek zou moeten zijn met Anna Maria Jan Tijssen van Esch (2-8-1692)….

@Wilbert: ik kan deze PC Halfmans nog niet koppelen aan de door mij veronderstelde Jan Tijssen Hendricx van Esch... Maar die Essche link is misschien wel de moeite van het napluizen waard...

Geeft vraag 1 (de identiteit van Adriaan van de Ven uit Oirschot) nog suggesties bij iemand?

Norah zei op 19 mei 2020 om 20:14 uur

Berry, met van de Ven wilt het niet zo...
Kun je de doopgetuigen doorgeven bij die twee zonen, en ook de getuigen bij het huwelijk?

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 19 mei 2020 om 21:58 uur

Norah
huwelijk 20-7-1717 van Adrianus van de Ven en Anna Maria Joannis Halfmans: trouwgetuigen zijn Joannes van der Loo en Gertrudis? L...demans? Vermoedelijk is dit geen familie, eerder een ander stel dat die dag trouwt...

doopgetuigen:
23-10-1717 Joannes = Arnoldus van der Linden en Maria Halfmans
28-9-1719 Petrus = Aegidius Jacops en Neesken (Agnes) Jan Halfmans
> Aegidius kan ik mogelijk identificeren als Egidius Jacobs van Boxtel die 15-2-1711 trouwt met Ida Joannis van de Ven. Hoe hij bij Adrianus vdVen past weet ik niet...

Norah zei op 20 mei 2020 om 00:07 uur

Ida van de Ven * 12-09-1678 Oirschot.
Ouders Joannes Peeters van de Ven(ne) x Elisabeth Servaes/Fasen van Limd.
Het schiet niet echt op...

Norah zei op 20 mei 2020 om 10:43 uur

Ik krijg het patroniem van Adrianus van de Ven niet gevonden, er leven er teveel met die voornaam in Boxtel. Ik geef je het voordeel van de twijfel;) op grond van geboorte zoon Petrus. En dan wordt het dan toch * 03-09-1683 Oirschot.

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 20 mei 2020 om 11:23 uur

Norah, je bent blijkbaar op hetzelfde punt aanbeland als ik....

Ik heb alle (5) Boxtelse Adrianus van de Ven rond die periode bekeken (evenals vrouw en kinderen) maar geen ervan voldoet naar mijn mening; ook hun patroniem werkt niet mee (Dries, Lamberts, Segers, Henrici en Dirckx)…

In Oirschot, waar hij vandaan moet komen, zijn er 4 mogelijke kandidaten:
1. doop 11-11-1680 Adrianus, zn Joannes Joannis van de Ven & Joanna Ariens Kops (dgt Arnoldus Hendricx van der A en Anna Gerarts Oudenhoven); Adrianus Jan van de Venne tr 9-2-1712 Oir met Maria Wilhelmi van Burckel
2. doop 29-6-1683 Adrianus, zn Henricus Dielis van de Ven & Perijn Jooste Smulders/Van der Meulen (dgt Jan Jooste Smulders en Jenneke Jan van de Ven)
3. doop 7-5-1689 Adrianus, zn Wilhelmus Theodori van de Ven (25-2-1645) & Joanna Daniels van Berendonck (dgt Antonius Henrici van Overdijck en Maria Jacobi Scellekens) = door de vroedvrouw gedoopt (wellicht vroeg ovl?)
4. doop 3-9-1683 Adrianus, zn Peter Thomas Dircx van de Ven (13-2-1653) & otr 8-6-1676 met Maria Adriani Sutrix (dgt Dielis Peter Potters en Maria Willems van Helvort) + gevonden? (o)tr (13-6)12-7-1676
> hij wordt alleen bij tr op 12 juli genoemd Peter Hermens van de Ven..???!!! (vermoedelijk een verschrijving); kwamen beiden uit Oirschot van De Notel (een hertgang iets ten noordoosten van Oirschot)
Hun overige kinderen zijn:
- 10-1-1679 Egidius (dgt Theodorus Thomas van de Ven en Willemina Adriaen Sutrix)
- 7-11-1681 Joannes (dgt Joannes Dielis Potters en Handerske Thomas van de Ven)
- 30-4-1686 Franciscus (dgt Francisca Torkens, Laurentius Thomas van de Ven, Meijntie Egidius Potters)
- 2-4-1690 Catharina (dgt Egidius Petrus Potters en Margareta Thomas van de Ven)
- 17-12-1693 Wilhelma (dgt Egidius Adrianus Sutrix, Maria Joannes Roovers, Francisca Torkens)

Vanwege het patroniem Petri lijkt deze 4e kandidaat mij het beste, omdat Adrianus in Boxtel in 1719 een zoon Petrus laat dopen... Helaas wordt deze Adrianus in Boxtel nooit met diens patroniem benoemd...

In ieder geval zeer bedankt voor het meedenken!!
groeten

Norah zei op 20 mei 2020 om 12:39 uur

Graag gedaan, Berry.

Misschien kennen de Liempde/Boxtel kenners wel het antwoord hier op...
Mvg.

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 20 mei 2020 om 17:08 uur

Ik vond net een schepenbankakte van Boxtel die het patroniem van Adriaen van de Ven opleverde....

Willem Cornelis Matijssen van Esch en Mattijs van der Meijden, voogden over Martinus minderjarige zoon van wijlen Marten Jan Matijssen van Esch (akte 25-5-1726)
ADRIAEN JANSSEN VAN DEN VEN als man van Anna Maria, dochter van Jan Matijssen van Esch en Hendrick, Maria, Lijsbeth en Agnees, meerderjarige kinderen van JAN MATIJSSEN VAN ESCH
m.b.t. een stuk lant genaampt Wevershoff, liggend in de hertgang de Roont; belenders Jacob van Oirs
rentmeester Tingnaegel; pacht t.b.v. Jan Cornelis Avenjoncx
Datering: 1718-1734 [aktedatum 18-6-1726]

> ik heb de geindexeerde tekst wat opgefrist in overeenstemming met de aktetekst…
> conclusie: hij heet dus Adriaen Jansen van de Ven (uit Oirschot)…

Norah zei op 20 mei 2020 om 17:16 uur

Mooi!

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 20 mei 2020 om 17:20 uur

Norah: jouw opmerking over Ida Jansen van de Ven klopt nu ook... Dit is een zuster van hem...

jan toirkens zei op 20 mei 2020 om 18:05 uur

@Berry, ik heb mijn regesten en indexen er voor Boxtel nog eens op nagekeken, dan zou Adriaen van de Ven(ne) een zoon zijn van Jan Henrick vande Venne (392-69)?

jan toirkens zei op 20 mei 2020 om 18:15 uur

En Jan Henrick van de Venne (392-69), waarschijnlijk geboren LIempde rond 1640, zou dan weer de zoon zijn van Henrick Jans Herberts van de Venne verwekt bij Elisabeth Jan Aert Legius. De zuster van Jan Henrick van de Venne is ene Ida. De Henrick Jans Herberts van de Venne kwam uit Oirschot (leengoed Ten Rodeken). maar had ook bezit onder Liempde.

Norah zei op 20 mei 2020 om 19:56 uur

Jawel, Berry, maar ik denk dan wel dat Ida een halfzuster van deze Adrianus geweest is(later huwelijk van vader?). Ik kan zijn doop niet terugvinden.

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 21 mei 2020 om 11:55 uur

@Jan, het Boxtelse regest (392.69) betreffende Jan Henrick van de Venne slaat toch op het jaar 1563..? Is dat niet iets te vroeg voor het vaststellen van de identiteit van 'mijn' Adrianus Jansen van de Ven, die circa 1685 moet zijn geboren..?

Mijn redeneertrant is de volgende:
- bij de doop in 1719 van zoon Petrus Adriani van de Ven is als paternale doopgetuige genoemd AEGIDIUS JACOPS. Deze kan ik identificeren als Egidius Jacobs van Boxtel die 15-2-1711 in Oirschot trouwt met IDA JOANNIS VAN DE VEN (deze blijkt ook een broer Joannes en een zuster Aldegonda te hebben!)
- conclusie lijkt me dat deze Ida een zuster is van ‘onze’ Adrianus
- doopregister Oirschot toont: 12-09-1678 doop Ida met ouders Joannes Peeters van de Ven(ne) x Elisabeth Servaes/Fasen van Limd.
Derhalve zou je kunnen aannemen dat dit ook de ouders van Adrianus moeten zijn?

jan toirkens zei op 21 mei 2020 om 13:33 uur

@Berry : Sorry, dat is inderdaad een paar bruggen te ver ( in ieder geval van jouw groepje). Ik wilde met die akte 392-69 d.d. 7 februari 1563 aangeven dat er nogal een paar meer (Adriaan) van de Venne-kansen zijn voor enige aansluiting. In die geval gaat het over erfgenamen van Gerit Huijberts de Necker met o.a. de kinderen Jan, Henrick en Adriaans als zoons van Henrick van de Venne verwekt bij ... dochter van Henrick Huijben.

jan toirkens zei op 21 mei 2020 om 13:48 uur

Wat ik zelf als vaststaand heb uitgezocht is deze lijn vanuit Oirschot naar Liempde
etc.
1, Henrick Jan Herberts van de Venne, gehuwd met Elisabeth Legius. Henrick geboren rond 1610. Had in ieder geval ook een dochter Ida.
2. Jan Henrick van de Venne eerst gehuwd met Cathariana van Kerkoerle, daarna gehuwd met Ida Jan Gerits van Kerkoerle. Jan Henrick van de Venne is geboren rond 1640.
Ik zie een paar keer de DTB van Oirschot voorbijkomen, maar MIJN van de Venne-groepje woonde onder Aerle, een van de 3 gehuchten behorend tot de parochie Best (Oirschot). De dopen van de parochie Best vindt je dus niet onder de parochie Oirschot.
Die Servaes van Limpt zou wel eens de zelfde kunnen zijn als Servaas Roelofs de Bever.

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 22 mei 2020 om 15:35 uur

@Jan, voor ik aan jouw gegevens toekom, wil ik eerst het gezin van Jan Peter van de Ven(ne) & Elisabeth Servaes van Limd uitzoeken....
Zal het resultaat weer hier melden.

jan toirkens zei op 22 mei 2020 om 17:01 uur

Uieteraard @Berry, dat lijkt me zeer zinnig, eerst jouw eigen vraagstelling proberen op te lossen. Ben in ieder geval benieuwd naar het vervolg. Beste groet

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 27 mei 2020 om 17:13 uur

@Jan e.a.
Ik heb de hoofdpersoon van deze forumvraag Adrianus Janssen van de Ven (geb ca 1680-1685) uit Oirschot NIET eenduidig kunnen identificeren....
Er zijn meerdere opties waaruit geen zinnige conclusie kan worden getrokken:
1. Adrianus, zoon van Jan Anthonis van de Venne en Maijken Janssen van Oudenhoven, gedoopt 14-12-1671 == best oud voor een huwelijk in 1717..?
2. Adrianus, zoon van Joannes Jansen van de Ven (13-11-1655) en Joanna Ariens Kops, gedoopt op 11-11-1680 in Oirschot == beste keus?
3. een mogelijke Adrianus [geen doopinschrijving gevonden!] als zoon van Joannes Peter Dircx van de Venne & Elisabeth Servaes Jansen van Liemde, die wel een dochter Ida (12-9-1678) hebben wiens echtgenoot Aegidius Jacobs doopgetuige is bij de doop van een kind van Adrianus in Boxtel in 1719....

Kortom, ik kom niet verder in mijn zoektocht m.b.t. mijn 1e hoofdvraag naar het voorgeslacht van deze Adrianus van de Ven....Helaas...!

=====================
Ik heb wel getracht de meeste personen met de naam Van de Ven(ne) in Oirschot tussen 1600 en 1700 in de DTB te vinden. Voor de liefhebber (en natuurlijk ter falsificatie) volgt het resultaat hierna:

Jan Willems van den Ven (ca1570/3-4-1649) & tr 1595 met Berber Cornelis M van Oe….

Aleijdis van den Venne (ca1569/6-4-1669) == vermeld als zijnde 100 jaar oud…

Theodorus van den Venne () & NN
>> huwelijk? = 23-11-1594 Theodorus Walteri Thomae & Elisabeth Joannis int Gasthuijs
- ? Petrus Dirckx van den Venne (ca1600) & tr 18-5-1627 met Clara (Corneli) Metsers
- 1-6-1605 Thomas (dgt Joannes Joannis en Heijlwigis Petrus van den Venne) & tr 3-11-1638 met Catharina Vrijsse Peeters van Oudenhoven

Petrus (Godefridi?) van den Ven () & NN
- Anna Petri van den Ven (ca1600) & otr 4-6-1624 met Joannes Janssen
- Egidius Petri van den Venne (ca1605) & tr 21-1-1635 met Anna Peters Goossens
- 10-3-1609 Godefridus (dgt Petrus Godefridi en Margareta Theodori)
- Walterus Petri van den Ven (ca1600/6-12-1673) & Alet NN (?/13-11-1675)
- Anthonius Wouters van den Venne (ca1630/23-9-1676) = ovl aan dysenterie

Ursula Gulielmi van den Venne (ca1600/15-11-1647)

Hedwigis Petri van den Venne (ca1605/17-4-1644)

Walterus Theodori? van den Venne (ca1600/24-7-1669) & tr? met Oda NN (?/6-2-1665)

Egidius Petri van den Venne (ca1605/19-8-1666) & tr 21-1-1635 met Anna Peters Goossens (?/30-9-1668)
- 18-2-1636 Goswinus = moeder genoemd Joanna Peeters
- 18-9-1637 Joannes (dgt Aleijdis Francken) == vader genoemd Theodorus van den Venne..??
- 10-10-1639 Aleijdis
- 28-5-1643 Henricus (dgt Elisabeth Theodori van de Venne)
- 20-5-1645 Hedwigis ()
- 1-3-1650/5-6-1663 Petrus == moeder Anna Petri de Smidt

Antonius Jan van den Venne (ca1600/1-12-1676) & tr 23-1-1630 met Adriana Dirckx (?/29-5-1680)
> alternatieven ovl-datum voor Anthonius Joannis van de Venne op 27-12-1676..?
- 7-9-1638 Gulielmus
- ??ca1640 Adriana
- ??ca1645 Adrianus & tr 9-12-1683 met Handerske Antonii Erven

Petrus Dirckx van den Venne (ca1600/12-11-1653) & tr 18-5-1627 met Clara (Corneli) Metsers (?/14-1-1661)
- ca1630 Dirck > zie verder
- 23-6-1633/26-8-1680 Joanna == moeder Clara Petri (verm. patroniem van haar man!) > zie verder
- 5-11-1634 Aleijdis (dgt Egidius van den Venne) == moeder Clara Cornelius
- 6-2-1640 Joannes > zie verder
- 8-12-1642 Maria

Thomas Dircx van den Venne (1-6-1605/4-12-1666) & tr 3-11-1638 met Catharina Vrijsse Peeters van Oudenhoven
> andere ovl-datum voor Thomas Dircx van de Ven op 1-10-1676..??
- 7-9-1639 Theodorus (dgt Anna van de Venne) > zie verder
- 22-8-1642 Laurentius > zie verder
- 29-4-1644/13-1-1678 Egidius (dgt Walterus Petri van de Venne) > zie verder
- 18-4-1646 Joannes
- 27-1-1648 Henrica (dgt Walterus Joannis van de Venne)
- 19-4-1649 Maria (dgt dominus Joannes van den Venne)
- 7-3-1651 Henrica (dgt Walterus Joannis van den Venne)
- 13-2-1653 Petrus (dgt Anna Simon Clabbers) = moeder Catharina Laurentius van Oudenhoven..! > zie verder
- 6-6-1655 Margareta (dgt Theodorus van den Venne) = moeder Catharina van Oudenhove…! > zie verder
- 25-6-1663 Joannes (dgt Walterus van den Ven) = moeder Catharina van Best..! > zie verder

Renerus Arnoldi van den Venne (ca1610) & tr XXXX met Hedwigis Peeters (ca1615/8-5-1680)
- 2-2-1638 Arnoldus > zie verder
- 26-8-1639 Joannes (dgt Oda Petri (van de Venne))
- 20-1-1641 Christina > zie verder
- 19-10-1643 Anna > zie verder
- 12-1-1646 Maria
- ca1650/20-8-1652 Gertrudis
- 4-1-1652 Petrus

Egidius Gulielmi van den Venne () & tr 25-6-1642 met Petronella Jacobi van Ameijden
- 9-2-1643 Gulielmus (dgt Elisabeth Dirix van de Venne) > zie verder
Egidius Gulielmi van den Venne () & tr 3-5-1643 met Hedwigis Dirc
Egidius Gulielmi van den Venne () & tr 3-3-1647 met Catharina Henrici Oerlemans (?/26-3-1678)
- 28-10-1648 Laurentius = vader genoemd Egidius Joannis van de Venne..??!!
- 4-1-1651/17-11-1679 Maria

Joannes Gulielmi van den Venne (?/3-4-1649?)
tr 27-1-1643 met Maria Gerardi Andriessen van der Laec/Laken (?/18-10-1663)
- 4-4-1643 Elisabetha (dgt Joanna Joannis van de Venne) == moeder Maria Gerardus
- 27-9-1644 Joanna (dgt Catharina Mathijssen van Overdijck) == moeder Maria Andreas
- 23-11-1644 Joanna () == te kort op elkaar?????
- 20-10-1646 Gulielmus
- 18-6-1648 Andreas

Joannes Gulielmi van den Venne (ca1620/3-10-1680) & tr 9-9-1646 met Agnes Henrici Blanckarts
- 10-7-1648/23-6-1664 Ursula == als vader genoemd Theodorus Joannis van den Venne…!!??
- 13-11-1655 Joannes Jan Willems (dgt Arnoldus Gulielmi van den Venne) == vader genoemd Joannes Gulielmi vdVenne

Theodorus Gulielmi van den Venne (ca1615/15-5-1675) & tr 28-5-1644 met Catharina Matthijsse van Overdijck ()
- 25-2-1645 Gulielmus > zie verder
- 29-12-1647 Ursula (dgt Elisabeth Jordanus van den Venne) > zie verder
- 25-9-1650 Margareta (dgt Agnes Henrici Blanckaerts) > zie verder
- 14-9-1653 Gerardus
- 18-12-1655 Nicolaas > zie verder

Henricus Joannis van den Venne () & tr XXXX met Aleijdis Francisci Huijskens ()
- 6-9-1638 Joannes > zie verder
- 27-11-1639 Maria (dgt Ida Janssen (van de Venne)) > zie verder
- 17-7-1642 Catharina
- 20-9-1643 Margareta > zie verder
- 11-5-1646 Catharina (dgt Jacobus Joannis van den Venne) > zie verder

Henricus Petri van den Venne (?/20-6-1683) & tr XXXX met Odilia Cornelii Verdoolt
- 26-6-1647 Petronella
- 25-4-1650 Cornelia

Catharina Gulielmi van den Venne () & tr 10-7-1644 met Joannes Janssen

Gulielmus van den Venne (?/15-5-1663 Gulielmus Theodori!) & tr 19-3-1647 met Joanna van Croonenborch (?/23-9-1668)

Maria Joannis van den Venne () & tr 16-6-1647 met Jacobus van Croonenborch

Thomas Joannis van den Venne () & tr 6-6-1648 met Maria Joannes Volders

Maria van den Venne () & tr 21-6-1648 met Adam van der Mere

Henricus Gulielmi van den Venne (ca1625) & tr 27-9-1650 met Catharina Theodori Schuermans
- 21-7-1651 Joannes
- 14-8-1655 Ursula == ouders genoemd Henricus Gulielmi van den Venne en Catharina Janssen..!

Dirck Peters van den Venne (ca1630/26-9-1680) & tr 14-1-1652 met Anneken Sijmons Clabbers/Clabbarts (?/20-1-1674)
- 3-12-1652 Maria (Joannes van de Velde en Anna Theodori van den Velde)
- 21-12-1654 Petrus (dgt Renerus Petri van den Venne)
- 6-8-1656 Catharina (dgt Egidius Petri van den Venne)
- 23-4-1659 Petrus (dgt Joanna Petri van den Venne)
- 2-2-1661 Clara Maria (dgt Joannes Petri van den Venne)
- 30-9-1665 Simon (dgt Henricus Egidii Stuijvers en Heijdwigis Goossens)

Jan Janssen van den Ven () ex Aerle Oirschot & tr 7-12-1652 met Barbara Henrick Peters

Sebertus Gossinus van den Venne () & tr met Joanna Henrici van Cleijnenbreugel
- ca1645 Hendrick > zie verder
- 3-9-1647 Gossiunes
- 9-1-1650 Joanna (dgt Margaretha Godofridi van den Venne)
- 16-11-1652 Elisabeth
- ca1655 Hester > zie verder

Albertus Joannis van den Venne () & tr XXXX met Joanna Egidii van Cuijck
- 22-7-1653 Laurentius

Godefridus Pauli van den Venne () & tr XXXX met Maria Petri Laureijssen van den Heuvel
- ca1640 Pauweleijn > zie verder
- 5-9-1644 Joanna
- 13-7-1646 Maria > zie verder
- 6-8-1648 Joannes > zie verder
- 23-2-1654 Petronella

Christianus Goris van den Venne () & tr met Magdalena Joannis van de Venne
- 25-4-1654 Joannes (dgt Paulus Theodori Hobbelen, Joanna Antonii van den Venne)

Jacomijntjen Jacobi W van de Ven () & tr 6-5-1657 met Peter Dircx van Meulbracht

Aert Willems van den Venne (?/1-8-1657) & otr 5-8-1657 met Jenneken Aelbert J van de Velde
- 2-12-1656/23-10-1682 Joannes (dgt Joannes van den Venne)

Dielis/Egidius Peters van den Ven (ca1630)
tr 17-11-1658 Mariken Francken [Croonen] = zuster Joanna Franco vCroonenborch
- 3-2-1660 Franco (dgt Aleijdis Walteri van den Venne)
- 22-9-1661 Petronella
- 30-9-1665 Catharina (dgt Joannes van Roij en Lucia Danielis Croonen)
- 9-2-1668 Franco
Dielis Peters van de Ven () wdr & tr 7-2-1683 met Hendricxken NN, wed Peter van Esch

Jan Tonis/Anthonis van de Ven () ex Spoordonk & tr 23-1-1661 met Maijken Janssen van Oudenhoven
- 6-4-1656 Theodorus (dgt Adriana Antonii van den Venne)
- 27-3-1662 Petrus (dgt Walterus Joannis van den Venne)
- 15-2-1664 Anna (dgt Theodorus van den Venne)
- 10-10-1664 Catharina
- 15-11-1666 Walterus (dgt Theodorus van den Venne)
- 14-12-1671 Adrianus (dgt Gulielmus Antonii van de Venne en Anna Gulielmi van den Schoot)

Aert Anthonis van de Ven () uit Spoordonk & tr 15-2-1665 met Haersken/Henrica Janssen van Croonenborgh
- 3-5-1665 Joannes (dgt Maria Antonii van den Venne = Maeijke Jansen van Oudenhoven!)
- 1-1-1667 Cornelius (dgt Maria Antonii van den Venne)
- 10-9-1668 Maria == als vader genoemd Godefridus Antonii van den Venne..??
- 22-9-1670 Joanna (dgt Antonius van den Venne)

Willem Anthonissen van de Ven () te Spoordonk & tr 14-10-1668 met Hendrixken Cornelis van der Weerde (?/4-7-1677) te Spoordonk
- 12-9-1670 Adriana
- 7-6-1672 Joannes (dgt Joannes Antonii van den Venne) == moeder Henrica Cornelii van den Wal

Jan Anthonis/Tunis van de Venne () & tr 15-5-1661 met Jenneken Francken van Croonenburgh
- 24-4-1662 Joachimus
- 24-1-1666 Adam (dgt Walterus van den Venne)
- 30-12-1667 Cornelia (dgt Adriana Antonii van den Venne)
- 8-3-1670 Maria
Joannes Anthonii van de Venne () & relatie met Gulielma Walteri van Ginnoven
- onwettig 23-7-1667 Aleijdis (dgt Maria Antonii Erven, Adrianus Antonii van den Venne)

Anna Reijnier Arnoldi van de Ven (19-10-1643) & tr 16-11-1661 met Jan Henrick Snellaerts () ex Eindhoven

Arnoldus Reijnaerts van de Ven (2-2-1638) & tr 28-1-1663 met Anna Peters (Verrijt/van der Rijdt) van Gestel
- 23-10-1664 Petronella (dgt Gulielmus van den Venne, Christina van den Venne)
- 9-12-1668 Lucia Theresia (dgt Hedwigis van den Venne)
- 22-10-1670 Maria
- 15-10-1672 Renerus (dgt Renerus van den Venne)

Willem Dielis van den Ven (9-2-1643) te Kerkhof & tr 19-8-1663 met Jenneken Aerts Litsenburgh te Heuvel

Joost Janssen van de Ven () uit Son & tr 22-11-1664 met Willemken Lamberts van Collenberch te Varenbest, weduwe
Joost Janssen van de Ven () uit Son & tr 25-9-1667 met Maijke Theunis Goorts () te Straten
Jordanus Joannis van de Venne (ca1625/2-1-1672) & tr met Gertrudis Petri van Snepscuedt
- 22-10-1656/24-11-1677 Joannes
- ?ca1680 Adrianus Jan Joosten > zie verder
- 20-12-1662 Catharina (dgt Paulus Jordanus van den Venne)
- 24-11-1668 Maria (dgt Adrianus Joannis van den Venne)
- 24-12-1668 Maria (dgt Adrianus van den Venne)

Goossen/Gossinus Dielis van de Ven (18-2-1636) & tr 9-2-1665 met Maria Hendrick Brants
- 11-4-1668 Egidius (dgt Walterus van den Venne)
- 19-12-1670 Joanna
- 5-6-1674 Anna
- 5-7-1677 Maria (dgt Hendrick Dielis van de Ven)
- 23-10-1680 Elisabetha
- 10-7-1683 Joannes (dgt Helena Dielis van de Ven)

Joannes Peeters (Dirckx) van de Ven(ne) (6-2-1640) te Kerkhof
Tr 28-6-1665 met Elisabeth Servaes/Faessen Jansen van Liemde/Limd (21-1-1639/24-7-1683) in Notel = haar moeder is Ida Goorts
- 17-6-1666 Anna (dgt Servatius van Liemde, Joanna Theodori van den Venne)
= vader wordt Joannes Theodori geschreven..??!!
- 12-12-1671 Walterus (dgt Jacobus Andreas van Boxtel, Anna Theodori van de Venne)
- 12-5-1675 Maria (dgt Dilis Peters van de Venne en Catharina Theodori van de Venne)
- 12-09-1678 Ida (dgt Joannes Aert Hermans, Catharina Dirickx van de Ven)

Dirck Thomas van de Ven (7-9-1639) uit Notel & tr 2-1-1667 met Maeijken Aerts van Overdijck
- 28-2-1667 Thomas (dgt Joannes Thomas van den Venne)
- 24-11-1668 Catharina (dgt Egidius Petri van den Venne) = moeder genoemd Maria Franco van den Wal..!?
- 16-5-1670 Elisabetha (dgt Theodorus Petri van den Venne)
- 9-11-1671 Thomas () == vader genoemd Thomas Theodori??
- 7-2-1674 Maria (dgt Laurentius van den Venne)
- 6-4-1675 Maria (dgt Egidius Thomas van de Venne)
- 7-5-1683 Catharina (dgt Handerske van de Ven)
- 7-5-1683 Egidius (dgt Handerske Thomas van de Ven)
- 22-8-1685 Theodora (Margareta Thomas van de Ven)
Theodorus Thomas van de Venne (7-9-1639) & tr met Adriana Joannis van Pol
- 21-11-1668 Catharina
>> moeten dit niet dezelfde paar zijn? Dopen in 1668 wel erg kort op elkaar??

Maeijke Hendrix van de Ven (27-11-1639) te Aarle & tr 13-2-1667 met Gijsbert Goort Gijsberts

Adriana Aerts van de Ven () geb Haaren & tr 5-2-1667 met Hendrick Adriaen Baijens () ex Beerse (B)

Jan Martens van de Ven () uit Vessem & tr 8-4-1668 met Margriet Willems Aengoortss () uit Mierlo
Jan Martens van de Ven () te Heuvel & tr 3-8-1670 met Maijken Joosten Bruijstjens () te Heuvel
Joannes Martini van de Ven () wdr & tr 18-11-1691 met Elisabeth Andreae van Boxtel ()

Christina Reiniers van de Ven (20-1-1641) te Kerkhof & tr 22-4-1668 met Willem Joosten Verveen () uit Eindhoven

Lijsken Janssen van de Ven () te Notel & tr 4-11-1668 met Peter Janssen van Woensel () te Notel

Pauweleijn Goort P van de Ven (ca1640) te Kerkhof & tr 27-1-1669 met Aert Rutten van Kerckoers () te Kerkhof

Peter Lamberts van de Ven () uit Boxtel & tr 24-2-1669 met Ariaentje Goorts () te Aersel

Catalijn Hendrick van de Ven (11-5-1646) te Aersel & tr 13-4-1670 met Jan Dirck G Hoppenbrouwer () te Straten
Cathelina Henrickx van de Ven () geb Liempde & tr 16-2-1678 met Joost Henricx van de Laer () geb Liempde

Jenneken Corst G van de Ven () uit Liempde & tr 8-6-1670 met Jan Lammert D Hermans () te Naastenbest

Goort/Godefridus Anthonis van de Ven () te Spoordonk & tr 23-11-1670 met Jenneken Anthonis Erven () te Spoordonk
- 27-4-1671 Joannes (dgt Antonius van den Venne)
- 3-7-1672 Henricus

Henricus van den Venne () & tr met Anna van Liemde
- 2-3-1669 Cornelius (dgt Anna van der Laeck, Joannes van den Venne)

Christianus van den Venne () & tr met Antonia Henric
- 17-1-1671 Christianus (dgt Petrus van der A, Ida van den Venne)

Joannes van den Venne () & tr XXXX met Hedwigis van Liemde
- 20-1-1670 Joannes (dgt Joannes van Liemde, Joanna van den Venne)

Jenneken Peters van de Ven (23-6-1633/26-8-1680) te Kerkhof & tr 24-5-1671 met Jacob Andries van Boxtel () te Kerkhof

Ursel(a) Dirx van de Ven (29-12-1647) te Heel & tr 16-8-1671 met Peter Pauwels van Woensel () te Heel

Willem Dirckx van de Ven (25-2-1645) uit Heel & tr 29-1-1673 met Jenneken Daniels van Berendonck () te Spoordonk
- 25-4-1677 Theodorus (dgt Ursula Dircx van de Ven)
- 11-1-1680 Daniel (dgt Nicolaus Dircx van de Ven)
- 17-5-1682 Catharina
- 26-8-1684 Johanna (dgt Ida van Overdijck)
- 7-5-1689 Adrianus (dgt Antonius Henrici van Overdijck en Maria Jacobi Scellekens) = door vroedvrouw gedoopt

Willem Rutten van de Ven (?/1673) te Straten & tr 7-2-1672 met Griet Hendrix G van der Aa () te Stratum, weduwe

Alijt Tonij A van de Ven () uit Spoordonk & tr 7-2-1672 met Marcelis Peters van Gelre () uit Sint-Oedenrode

Jan Henricx van de Ven () uit Liempde & tr 7-10-1672 met Cathelijn Dielis van Kerckoirle () geb Best
Jan Hendrickx van de Ven (6-9-1638) te Aarle & tr 5-3-1673 met Maria Goort H van den Acker () te Aarle

Joannes van den Venne () & tr XXXX met Joanna Joannis Corstens
- 18-3-1673 Egidius (dgt Walterus van den Venne, Helena van den Venne)
- 22-6-1674 Egidius (dgt Petronella van den Bercht)

Theunis Ariaans van de Ven () te Spoordonk & tr 3-9-1673 met Jenneken Peters () te Spoordonk

Grietjen Hendricx van de Ven (20-9-1643) te Aarle & tr 11-2-1674 met Peter Peters Schepen

Lijsbeth Peters van de Ven () te Heuvel & tr 21-10-1674 met Peter Corstiaense van de Cunis () uit Tilburg

Henricus Peters van de Venne () te Kerkhof & tr 18-8-1675 met Maria Joannis/Marten? Otten () te Kerkhof
- 20-9-1677 Maria (dgt Dielis Peters van de Venne en Catharina Dirckx van de Vende)
Henricus Peters van de Venne () te Heuvel & tr 19-12-1677 met Maijken Dielis van de Ven () te Heuvel
- 28-9-1678 Petrus (Cornelis Henricks Oorlemans en Elisabetha Dielis Metsers)
- 30-3-1681 Catharina (dgt Petrus van de Liemd? en Elisabetha Dielis van de Ven)
- 17-2-1685 Stephanus (dgt Joanna Petri van de Ven)
- 24-9-1686 Anna Maria
- 27-5-1689 Cornelia (dgt Aleijdis Adriani van Herbeeck)

Petrus Thomas/Hermans? van de Venne (13-2-1653) te Notel & tr 12-07-1676 met Maria Adriani Su(etrix () te Notel
- 10-1-1679 Egidius (dgt Theodorus Thomas van de Ven)
- 7-11-1681 Joannes (dgt Handerske Thomas van de Ven)
- 3-9-1683 Adrianus (dgt Dielis Peter Potters en Maria Willems van Helvort)
- 30-4-1686 Franciscus (dgt Laurentius Thomas van de Ven)
- 2-4-1690 Catharina (dgt Egidius Petrus Potters, Margareta Thomas van de Ven)
- 17-12-1693 Wilhelma

Gielis/Dielis Thomas van de Venne (29-4-1644/13-1-1678)
tr 21-12-1677 met Maria Andriessen van Lutsenborgh () uit Liempde

Hendrick Dielis van de Ven (28-5-1643) te Notel
tr 24-6-1674 met Perijn Joosten van den Berckenbosch (Smulders/Van der Meulen) () uit Waalre
- 8-6-1675 Egidius (dgt Gossuinus van de Venne)
- 8-7-1676 Margareta (dgt Gosuinus van de Venne)
- 3-9-1678 Anna (dgt Peter Dielis van de Ven)
- 12-7-1680 Maria
- 26-11-1681 Josephus
- 29-6-1683 Adrianus (dgt Jan Jooste Smulders en Jenneke Jan van de Ven)
- 15-2-1685 Joannes
- 8-6-1686 Joanna (dgt Petrus Egidius Potters)

Helena Egidius/Dielis van de Venne (20-5-1645/1684) te Kerkhof
tr 16-12-1676 met Anthonius Joannis Thijssen Overdijck

Jan Dielis van de Ven () te Kerkhof & tr 5-2-1678 met Catalijn Jacob Coppens () te Kerkhof
Joannes Dielis van de Ven (18-9-1637) te Kerkhof & tr 29-1-1679 met Joanna Jan van der Meeren () te Kerkhof
- 17-8-1678 Joanna Maria = moeder JJ vd Meeren
- 7-5-1681 Petrus (dgt Petrus Dielis van de Ven)
Joannes Dielis van de Ven () te Kerkhof & tr 29-1-1679 met Joanna Jan Moescop() te Kerkhof
- 10-2-1680 Joannes (dgt Hendrina Willems van de Ven)
- 25-2-1682 Maria
- 17-2-1688 Arnoldus

Wilhelmus Anthonis van de Ven () te Spoordonk & tr 13/27-2-1678 met Hendrina/Harske Peters van Gestel
- 14-10-1678 Maria
- 5-4-1680 Henderina

Margareta Thomas van de Ven (6-6-1655) te Aenhoven & tr 28-8-1678 met Gijsbertus Peters van Croonenburgh

Marcelis Lamberts van de Ven () te Boxtel wdr & tr 1-12-1678 met Maria Willem J van Kerckoerle

Nicolaus Dirckx van de Ven (18-12-1655) te Spoordonk & tr 5-2-1679 met Antonet Sijmons van Boxel () te Spoordonk
- 14-2-1680 Catharina (dgt Wilhelmus Dircx van de Ven, Perijntje Sijmons van Boxel)

Joost Janssen van de Ven () te Son & tr 22-5-1679 met Jenneken Gijsberts Schepens () te Straten

Cornelis Antonii van de Ven () & tr XXXX met Achtje/Agatha Pauwels Hobbelen
- 18-5-1676 Joannes (dgt Godefridus Antoni van de Venne)
- 23-6-1683 Antonius

Thomas Jansen van de Ven () & tr XXXX met Aleijdt Willems
- 9-8-1683 Maria (dgt Handerske Antonis Erven)

Jacobus Wilhelmi van de Ven () & tr XXXX met Helena Jansen van den Heuvel
- 31-1-1685 Wilhelmus

Joannes Jansen van de Ven () & tr XXXX met Joanna Ariens Kops
- 11-11-1680 Adrianus (dgt Arnoldus Hendricx van der A en Anna Gerarts Oudenhoven)

Joannes Jansen (Willems) van de Ven (13-11-1655) & tr 18-2-1680 met Anna Adriani Leonardi van Gestel
- 21-12-1680 Joannes (dgt Agnes Willems van de Ven)
- 28-12-1681 Joannes
- 3-10-1684 Ursula (dgt Agnes Jansen van de Ven)
- 20-6-1688 Adriana
- 2-10-1691 Maria (dgt Joannes Joannes van Roij, Helena van Gestel, Anna Gerardus van de Laeck)
- 2-12-1694 Bernardus

Geertruijt Jansen van de Ven () te Aarle & tr 3-3-1680 met Jan Peters van Doormalen () te Aarle

Margareta Dircx W van de Ven (25-9-1650) & tr 11-8-1680 met Conradus Willem Schrand/Graem () uit Esch
Margriet Dircx van de Ven () wed Coen Wilms & tr 26-2-1685 met Marten Huijberts van Son

Jan Gooijaerts van de Ven (6-8-1648) te Kerkhof & tr 5-10-1681 met Grietjen Cornelis van de Winter
- 22-7-1684 Elisabeth (dgt Maria Godefridi van de Ven)

Laureijs/Frijs Thomas van de Ven (22-8-1642) te Straten & tr 16-11-1681 met Berber Janssen van Berendonck

Peter Gooijaerts van de Ven () uit Liempde & tr 14-12-1681 met Hendrixken Peters van den Heuvel
- 5-6-1686 Antonius (dgt Peter Mathias van de Ven)
- 20-8-1688 Maria (Arnoldus van den Heuvel, Lowisa Petrus van den Heuvel)
- 30-8-1692 Franciscus

Jan Lamberts van de Ven () te Balsvoort & tr 28-4-1682 met Lijsken Cornelis Wouters van de Wal
- 30-12-1683 Lambertus

Hendrick Zebers/Sijbers van de Ven (ca1645) & tr 13-12-1682 met Margriet Jacob van den Heuvel
- 8-11-1683 Joannes == moeder genoemd Margareta Joannis van Erp
- 13-3-1685 Joannes == moeder genoemd Margareta Joannis van Erp
- 24-5-1692 Joanna == moeder genoemd Margareta Joannis van Erp

Petrus Dircx van de Ven () & tr 16-5-1683 met Gertrudis Reijnerus Weijers () uit Bunick
- 29-6-1684 Anna
- 16-11-1686 Reijnerus
- 13-02-1689 Maria (dgt Petrus van Aelst, Maria Cornelius Spaepe)
- 3-11-1691 Elisabeth (dgt Cornelius Petrus Spaepen, Simon Petrus Spaepen, Joanna Jacobus van Boxtel)
- 12-2-1694 Theodorus
- 25-6-1695 Maria
- 21-11-1697 Theodorus ()

Adrianus Antonius van de Ven () te Spoordonk & tr 9-12-1683 met Handerske Antonius Erven

Peter Corstiaens van de Ven () uit Best & tr 26-12-1683 met Hendrickxke Peters van Doesburgh

Hester Sebert G van de Ven () uit Best & tr 24-9-1684 met Jan Michielsen Habraken () uit Best

Petronella Dielis van de Ven () & tr 29-10-1684 met Peter Adriaenssen van Boxtel

Simeon Theodori van de Ven (30-9-1665) & tr 28-10-1685 met Elisabeth Bartholomei van Litsenburgh
- 8-12-1686 Anna Barbara (dgt Joanna Petri van de Ven)
- 22-6-1689 Theodorus (dgt Petrus Spaepen, Maria Petrus van Hofstraeten)
- 12-11-1691 Bartholomeus (dgt Nicolaus Hoppenbrauwers, Maria Simon Spaepen)
- 23-1-1693 Catharina (dgt Petrus Thomas van de Ven)
- 24-12-1696 Clara (dgt Petrus van de Ven)

Jan Thomas van de Ven (25-6-1663/1689) & tr 1/8-3-1686 met Maeijken Willem van Tartwijck
- 29-3-1686 Wilhelmus (dgt Petrus Thomas van de Ven)
- 3-10-1694 Catharina (dgt Laurentius Thomas vd Ven)
Jan Thomas van de Ven () & tr met Maria Joannis van Limt
- 13-12-1695 Helena (dgt Petrus Thomas vd Ven)
- 27-1-1697 Wilhelma (dgt Maria Thomas vd Ven)

Catharina Corstens van de Ven () te Naastenbest & tr 7-7-1686 met Willem Jan P Schellekens

Maria Goorts/Gaugericus van de Ven (13-7-1646) & tr 5-1-1688 met Hendrick Gielis van der Werf

Joanna Petri van de Ven () & tr 7-11-1688 met Joannes Huberti Verheijden () uit Welt (D)

Cornelis Aerts van de Ven () & otr 15-4-1690 met Maria Hendricks Verrijt (?/17-4-1690)
Cornelis Aerts van de Ven () & tr 10/20-12-1690 met Jenneken Dirckx van Echelen () uit Haaren
- 25-8-1691 Anna (dgt Adam Joannes Snellers, Cornelius van de Ven, Joanna Theodorus van Echele)

Maria Jordani van de Ven () & tr 6-1-1692 met Georgius Joannis Swaene () uit Best

Cornelis Goorts van de Ven () & tr 18-1-1693 met Wouterina Dirckx van Doormalen
- 8-8-1693 Joanna (dgt Petrus van de Ven)

Jan Joannis/(Peters?) van de Ven () & 22-1-1696 met Aldegundis Andreas L Schooff
- Elisabeth 18-11-1696 (Petrus vdVen en Elisabetha Andreae Schooff) = vader is Jan Petri genoemd!
- Hendrina 24-3-1698 (dgt Hendricus Andreas Schooff, Maria Hendricus van de Ven) = vader genoemd J.J.
- Cornelius 16-6-1699 (dgt Elisabeth Henricx van der Aa, Petrus Thomas van de Ven)
- Adamus 18-7-1703 (dgt Catharina Egidius van de Schoodt, Petrus van de Ven)
- Petrus 31-1-1706 (dgt Egidius Adrianus Sutrix, Ida Joannes van de Ven)
>> bij trouwen en andere dopen is hij echter Joannis Joannis..!!!? misschien toch een zoon van Jan Peters..???!!!
>> misschien is zij de Aldegonda die dgt bij kinderen van Ida..??

Adrianus Jan Joosten van de Venne (ca1680) tr Oirschot 9-2-1712 met Maria Wilhelmi van Burckel ()
- 31-3-1713 Joannes (dgt Elisabeth Joannis van de Ven)
- 14-7-1718 Elisabeth
= dit kan in ieder geval niet de Adrianus van de Ven zijn die naar Boxtel ging; hun doopdata overlappen..!!!

Peter van de Laar zei op 29 mei 2020 om 01:29 uur

Waarschijnlijk woonde Adriaan al langer in Esch (of op de grens ervan...):
5 oktober 1716
Aktenr. 7 Adriaan van de Ven, wonend onder de dingbnak Esch, verhuur van teulhuis etc. te Esch en een perceel onder Vught
Gerrit Aarts van Hall, huurder van een teulhuis etc. te Esch
Jan Gielen van Esch
Cornelis Roetarts, notarisgetuige te Boxtel 1716
Joost van Dommelen, notarisgetuige te Boxtel 1716
{Notarieel protocol Boxtel; invnr. 434, scanr. 012}

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 29 mei 2020 om 15:39 uur

Peter, dit zou inderdaad deze Adriaen Jansen van de Ven kunnen zijn; hij tr op 20 juli 1717 en zijn vrouw heeft Essche roots…. Toch voelt het twijfelachtig dat hij, oorspronkelijk komend van Oirschot, na enkele maanden al in staat is een teulhuis te verhuren..? Jammer dat er geen patroniem bij vermeld staat...
Er zijn in Boxtel in die periode nog 5 andere personen Adriaan van de Ven, dus er zijn dan veel mogelijkheden....
Toch dank voor het meedenken...

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: