Jan (Johannes Arnoldus)(soen) Aert(s) Jan(s) Seger"den oude" Vervoort

vertelde op 8 juni 2019 om 20:37 uur

Deze Jan is geboren rond 1550-1557 te St.Oedenrode en volgens diverse stamboomhouders heeft hij 2 echtgenotes gehad, waaruit in een periode van c1585-1610 beurtelings van de 2 vrouwen 10-12 kinderen werden geboren.
Deze 2 echtgenotes zijn:
1. Jenneke Mathijs Dirkx Versantvoort geb. ca 1550-1570 te St.Oedenrode, waarvan de trouwdatum niet kon worden vastgesteld. Ook haar overlijdensdatum is niet bekend.
2. Dingena Lambert Peeter Lamberts van Tartwijck geb. rond 1560, gehuwd rond 1585 en waarschijnlijk overleden op 22 april 1632.
Er rouleren 2 overlijdensdata van Jan nl. 1631 (via testament) en 23 mei 1641 (niet te traceren).
Ik heb het sterke vermoeden dat hier sprake is van 2 Jannen.
Heeft iemand hierover meer informatie, zodat ik ook de voorouders van mijn Jan-stamvader kan traceren?

Reacties (30)

Max zei op 9 juni 2019 om 00:31 uur

Dit zijn inderdaad twee verschillende personen. Jenneken Mathijs Dirck Versantvort is gedoopt te St-O. op 24-02-1611 en zij was getrouwd met Jan Aert Aert Aert Jan Segers Vervort, die gedoopt was op 13-01-1614.

Frans zei op 10 juni 2019 om 10:52 uur

Dag Max,
Bedankt voor je antwoord. Heb toch mijn twijfels, gezien de waarschijnlijke geboortejaren van de kinderen. Heb je ook namen van de kinderen en de naam van de vader van Jan Aert Aert Aert Jan Segers Vervort?

Max zei op 10 juni 2019 om 14:00 uur

Frans,

De vader van Jan Aert Aert Aert Jan Segers Vervoort heet Aert Aert Aertsen Vervoort. Dat is een neef(je) van de Jan Aert Jan Segers Vervoort die jij gevonden had op de verschillende websites (o.a. van Johan van de Laar op geneanet, welke onjuiste informatie door Berry van Osch is gekopiëerd naar Genealogie-online). Er zijn mij twee (mogelijke) dopen van kinderen van Jan Aertsen Vervoort en Jenneken Mathijs Versantvort bekend, namelijk van Maria op 25-10-1646 en van Catharina op 25-03-1648. De ouders staan daar alleen vermeld als Joannes Arnoldi en Joanna. Hun huwelijk heb ik echter niet kunnen vinden.

Voor meer informatie kun je ook nog even kijken op de site van Ardi Dortmans, die op dit forum over het algemeen als zeer betrouwbaar te boek staat. Het verdient echter aanbeveling om alle gegevens altijd zelf nog te controleren aan de hand van dtb-registers en/of schepenprotocollen. Zie onderstaande link:

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?database=humo_&id=F14731&main_person=I41651

Mvg, Max

Max zei op 11 juni 2019 om 20:05 uur

In de volgende akte wordt Jan Aerts Vervoort de oude samen met zijn zoon Jan Aerts Vervoort (de jonge) genoemd. Met 'swaeger' wordt in dit geval schoonzoon bedoeld. Rut Willem Ariens is op 15-08-1613 te St.Oedenrode voor de kerk getrouwd met Maria, dochter van Jan Aertsen Vervoort (de oude).

7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
486 Jan soene Aerts Vervoort den ouden heeft vercooft Jan Aertssen zijnen soen ende Rut Willem Ariens zijne swaeger o.a. huijs, hoff, schuur, bomgairt met ontrent drie lopensaet landts daer aengelegen etc. gelegen ter plaetssen genoempt inden Bos. Tussen erffenisse deen zijde Eijmbert vande Outelair ende tussen erffenis dander zijde des voirschreven vercoopers deen eijnt aen erffenisse Aert Jan Peters van Gerven c.s., streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet. Vercooper aengecomen in coope ende opdrachte tegens Jan Janssen vande Morselaer. Chijns in het boeck van Hellemont.
Datering: 1631
Pagina: 579
Plaats: Sint-Oedenrode

Zoon Jan Aertssen de jonge, die dus eigenlijk Jan Jan Aertsen heet is vóór 1608 getrouwd met Anna Aert Willem Haubraecken. In maart 1608 werd een zoon gedoopt, genaamd Aert. Verder zijn in Sint-Oedenrode alleen nog doopdata te vinden van hun twee dochters Maria en Johanna op resp. 18-02-1615 en 06-06-1618. In 1650 blijken er twee zoons in leven te zijn, Joannes en Lambertus geheten, waarvan Joannes mogelijk al vóór 1608 is geboren en Lambertus vermoedelijk tussen 1608 en 1615.

Frans Segers zei op 13 juni 2019 om 16:32 uur

Dag Max,
Dank voor je reactie. Zeer nuttig.
Op basis van dit verhaal heb ik de volgende stamboom opgezet met de nadruk op neef van vaders zijde. Is dit wat je bedoelt?
PS kan deze niet meezenden....? email?

Verder de vraag wat er in 1650 is gebeurd en waar dit aan gerelateerd is?

Max zei op 13 juni 2019 om 20:35 uur

Het klopt dat je op dit forum geen bijlagen kunt meezenden. Zijn jouw stamboom en achternaam terug te voeren op Seger Vrancken Vervoort? Als dat zo is, ben ik wel benieuwd hoe die connectie dan tot stand gekomen is. Ik heb zelf geen Vervoorts in mijn stamboom. Aert Aert Aert Vervoort staat ook op de Dortmans-Steverink-site, dus misschien kun je je stamboom daarmee vergelijken:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?database=humo_&id=F14728&main_person=I41644

Wat het jaar 1650 betreft: dat is het jaar van de volgende akte, te vinden en in te zien bij de notaris- en schepenakten hier bij het BHIC:

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
Schepenakte
447 Anna dochtere wijlen Aert Willems Haubraecken naegelaten weduwe wijlen Jan Jan Aertssen Vervoordt met Jannen ende Lambrechde haere sonen ende Marije haer dochter bijden voirschreven wijlen Jan Jan Aertss Vervoordt wettelijck verweckt, sijnde de voirschreven Marije geassisteert met haeren momboir, als mede hen fort ende sterck maeckende voor Jenneken henne suster oijck dochtere wijlen Jans ende Anna voorgenoemde, daervoir deselve inne stonden. Ende geloofden midts deesen te weeten die voirschreven Anna voor soo veele haere tochte ende tochtrecht is aengaende. Dewelcke sij is afgegaen, ende die voirschreven haere kijnderen het erffrechte. Een woonhuijs, schuer, hoff metten gronde ende erffenisse daertoe gehorenden ende daertoe behorende etc. Gestaen ende gelegen ter plaetse Neijnsel omtrent de Brugge, tusschen erffenisse Jan Marten Moonen ende anderen sijde, ende erffenisse Jan Willem Lucas den loopgraef tusschen beijde dander sijde, streckende vander gemeijne Dommele totter voirschreven steechde westwaerts. De voirschreven vercoopere van henne ouders aengecomen. Hebben sij vercocgt aen Willemen Rutten van Herentum. Alnoch een hoijekamp, gelegen ter plaetse aen het Roijerbroeck inde gehuchte Bosch enVarrenhout. Vercocht aen Jannen Hendrick Aerts Haubraecken. Alnoch een gedeelte in seeckeren hoijbeempt genoemt den Rover, gelegen ter plaetse inden Scheecken onder de parochie van Oirschot. Vercocht aen Jannen Wouters ende Mathijs Peer Peterssen.
Datering: 10-12-1650
Pagina: 486
Plaats: Sint-Oedenrode

Groet, Max

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 14 juni 2019 om 11:03 uur

Beste collega genealogen,
Ik heb inderdaad in het verleden (naar bleek ten onrechte) veel gegevens met betrekking tot de Rooische tak Vervoort van Johan van de Laer overgenomen in mijn database. Eerst veel later ben ik er aan toegekomen om de gegevens van voor 1600 via de schepenprotocollen te valideren. Daarbij zijn mij veel discrepanties die nog niet tot een verbetering in deze tak hebben geleid.
Mijn conclusie is dat deze familietak Vervoort uit St.O e.o. erg complex is en nog eens grondig in zijn complete vorm geanalyseerd moet worden. Dit kost me momenteel wat teveel tijd, maar de vraag is wie van jullie al eens eerder zo'n poging heeft gewaagd?
groet, Berry

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 14 juni 2019 om 11:17 uur

Wij kunnen als BHIC altijd achter de schermen jullie e-mailadressen met elkaar wisselen. We horen het graag als we hierin iets voor jullie kunnen betekenen. Veel succes met het verdere onderzoek!

Frans Segers zei op 14 juni 2019 om 11:45 uur

Berry,
Fijn dat je aanhaakt. mede gezien jouw ervaring.
Korte reactie
Ik ben in samenwerking met Jan Vervoort uit St.Oedenrode, die zijn zaken goed heeft onderbouwd, tot de conclusie gekomen, dat onze takken Vervoort, allebei afkomstig uit St,Oedenrode, pas bij elkaar komen rond 1520 bij Aert Jan Seger Vrancke Vervoort en Heylwich Hendrick de Bever (Lucas?). Aert is voor 1562 moet zijn overleden.
Verder ben ik via het BHIC op enkele documentjes gestuit, die voor mij nauwelijks leesbaar. Enig idee wie mij daarbij kan helpen.

Frans Segers zei op 14 juni 2019 om 12:01 uur

Emailadressen uitwisselen zou heel welkom zijn, indien iedereen daarmee akkoord zou gaan.

Frans Segers zei op 14 juni 2019 om 12:09 uur

Zojuist ontdekt op basis van aangeven van Max ??? in zijn voorgaande uitleg en op basis van de gegevens van Berry van Osch, dat de vader van de hiervoor genoemde Aert Jan Seger Vrancke Vervoort geb. rond 1520 is Jan Seger Vrancken (vandaar de toevoeging Seger Vrancke), die rond 1520 getrouwd is met Elisabeth Arnold Henric van de Voert (Vervoort) geb. c1490. Zij is dus de originele naamgever van de familie Vervoort. De andere kinderen van Elisabeth en Jan hebben allen Vrancken als achternaam.....

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 14 juni 2019 om 14:34 uur

Frans,
Door wat kopieerslagen in een ver verleden is mijn database lichtelijk vervuild wat betreft de takken Vervoort/Vervoert/Vervoirt... Ik heb dat alles voorlopig laten staan, omdat een nieuwe reconstructie nogal wat tijd vergt.
Als jullie een beter inzichtelijk onderzoek / reconstructie hebben dan zou ik daar graag inzage in willen. Via BHIC is mijn mail-adres te verkrijgen...
Mijn eigen belangstelling voor deze tak start via mijn grootmoeder Van Erp bij een voormoeder Heijlken Aert Aert Vervoirt (ca1585) die 7-2-1610 in St.O trouwde met Aert Jan Peters van Gerwen (ook Van Erp genoemd)...
Als je via BHIC de scheepsprotocollen leest is het meestal wel handig om naast de tekst van de indexering ook de originele scans in te zien. Vaak bevat deze nog aanvullende gegevens of gewoon een beter inzicht in de familiestructuur...
Zijn dat ook de onleesbare documentjes die jij bedoeld? Sommige akten zijn inderdaad lastiger te lezen dan andere...
groet, Berry

Albert zei op 14 juni 2019 om 15:28 uur

ik heb ook interesse in de Vervoort familie en BHIC mag mijn e-mail uitwisselen.

mvg,

Albert

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 15 juni 2019 om 08:33 uur

Albert en Frans, zal ik jullie e-mailadressen aan Berry doorgeven? Komende dinsdag ben ik overigens in de gelegenheid om dit te regelen. Ik hoor het graag!

ardi zei op 16 juni 2019 om 21:50 uur

Beste, ook zijn wellicht nuttig het werk van Jannie vd Zanden (https://gw.geneanet.org/janniev?lang=nl&pz=jannie&nz=van+der+zanden&p=jan+seger&n=vrancken&oc=1) en de uitgebreide tabellen van Jan Habraken (Elfjeshoorn).

gr. Ardi

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 17 juni 2019 om 10:44 uur

Ardi,
De gegevens bij Jannie van de Zanden zijn m.i. ook van Johan van de Laer, dus dat levert geen extra bewijskracht op...?
De gegevens van Jan Habraken zijn niet meer online te vinden; wel is een boek +CD (uitgave 2014) van hem uitgebracht. Misschien via BHIC te verkrijgen?

groeten, Berry
p.s. het mail-adres van Albert heb ik, maar dat van Frans (Segers) niet...

Max zei op 17 juni 2019 om 13:59 uur

Weet iemand wat er aan de hand is met de site van mevr. Van de Mosselaer? Er lijkt niets meer op te staan, of ligt dat aan mijn browser? http://home.hccnet.nl/w.mosselaer/

Geraldine zei op 17 juni 2019 om 14:01 uur

Ze heeft de website om verschillende redenen van het internet gehaald.

Max zei op 17 juni 2019 om 14:10 uur

Jammer, er stond altijd hele nuttige informatie op, vooral ook van voor de dtb-registers. Bedankt voor de informatie, Geraldine.

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 17 juni 2019 om 15:51 uur

bedankt Frans, maar wellicht had je je adres voor je eigen privacy beter via BHIC kunnen laten verstrekken...
groeten, Berry

ardi zei op 17 juni 2019 om 21:20 uur

gelukkig heb ik in 2009 de hele verzameling van 35 pdf-files Elfjeshoorn van Jan Habraken gedownload, ik weet niet of BHIC die ook heeft?
gr. Ardi

Geraldine zei op 17 juni 2019 om 21:28 uur

Dit schreef de heer Jan Habraken in 2017, op dit forum
Beste geïnteresseerden,

Het beheer van de site de elfjeshoorn werd door mij verzorgd. Gegevens daaromtrent zijn gepubliceerd in het boek "Niet bij bier en brood alleen" Dat is een boek met een bijgesloten DVD, samengesteld door Jan Habraken. Een exemplaar en DVD is te vinden in de bibliotheek van het BHIC, die wordt beheerd door Dhr. F. van de Pol. Zie gegevens bij bibliotheek

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 18 juni 2019 om 11:14 uur

Het klopt dat dit boek en de bijgesloten DVD in onze bibliotheek aanwezig zijn. Je kunt ze in de studiezaal bekijken.

Frans, ik heb jouw reactie met je e-mailadres verwijderd om ongewenste mailtjes te voorkomen. Wij kunnen altijd achter de schermen jullie e-mailadressen met elkaar uitwisselen. Mochten we hierin nog iets kunnen betekenen, dan horen we het natuurlijk graag.

Frans Segers
Frans Segers zei op 23 juni 2019 om 15:16 uur

Tot nu toe heb ik me nog beziggehouden met het stel genoemd in de communicatie bij het BHIC hierboven, nl Jan Aert Vervoort en Jenneke Versantvoort. Op basis van mijn idee, dat er 2 heren Vervoort moesten zijn, heeft Max gereageerd met een neef, te weten Jan (Aert Aert) Aertsen Jan Seger Vervoort doop 13 jan. 1614 , en dat blijkt te kloppen. Echter deze is getrouwd in 1645 met een andere Jenneke Versantvoort doop 24 feb. 1611.
De oudere Jenneke Versantvoort moet geboren zijn tussen 1550 en 1570 en waarschijnlijk dichter bij 1570. Deze zou wel eens gehuwd kunnen zijn met een Vervoort welke is overleden op 23 mei 1641 te Sint Oedenrode. Maar kan daar tot op heden niets van vinden. (zoekopdracht V). Misschien wel te vinden bij het BHIC?
Ik heb in eerste instantie gezocht naar de familie Versantvoort en heb bij diverse familiestambomen tussen 1550 en 1660 wel 5 Jenneke's Versantvoort gevonden. De familierelatie wel gevonden, uitgezonderd natuurlijk onze Jenneke!!
Interessant kan hierbij zijn een testament, dat ik via het BHIC heb gevonden, maar niet kan ontcijferen. (Hierbij). Iemand van het BHIC? Zoekopdracht T.
Wel heb vast kunnen stellen, dat er een Jenneke geweest moet zijn, die een relatie had met een Vervoort en die geboren is tussen 1550 en 1570. Dat hoeft echt geen St.Oedenrode te zijn, maar is wel waarschijnlijk.
Verder probeer ik momenteel gegevens te vinden van de 4-5 waarschijnlijke kinderen van deze Jenneke met als achternaam VERVOORT, te weten:
1. Agnes Jan Aerts c1580-c1610 ( locatie ?) en in 1610 (locatie?) gehuwd met VERGOEYENDONCK Dries Hybert (?-?). (Zoekopdracht A1, 1610 nog niet gevonden in St,Oedenrode)
2. Empke Jan Aerts c1600-? (locatie ?) en in 1627 gehuwd te St.Oedenrode met ADRIAENS Everardus (c1600-?) (Zoekopdracht E: Huwelijks datum niet gevonden in archiefnr. 1449. BHIC?)
3. Peter Jan Aerts c1600 St.Oedenrode-? en op 11 feb 1626 of 1627 gehuwd te St.Oedenrode met MICHAEL Maria Henricus. Hun dochter Jenneke Peter Vervoort werd geboren in 1631 te ? en is gehuwd op 4 sept.1655 te St.Oedenrode met Michiel DIERIX. Zoekopdracht F: Huwelijks datum niet te vinden??
4. Lambertus Jan Aerts c1610-? (locatie ?) en op 17 juni 1646 te St.Oedenrode gehuwd met DER KINDEREN, Marije Frans Joosten (?-?).
De huwelijks datum is waarschijnlijk niet juist, want een andere Marije Frans Joosten is op die dag getrouwd met ene SANDERS. Zoekopdracht C: De geboorte datums van beiden Marije's zijn waarschijnlijk 22-7-1620 te St.Oedenrode en 30-8-1616 te St.Oedenrode. Vermoedelijk is de laatste gehuwd geweest met de SANDERS en dan de eerste met Lambertus.
5. Johanna Jenneke Jan Aerts Vervoort c1580-1610?. Gehuwd in 1610 te St.Oedenrode met SICHMONDES, Godefridus Jacobus. Zoekopdracht A2: Huwelijksdatum in 1610, archief 1449. Moeilijk te lezen archief, slecht handschrift, ontbrekende pagina's, en pagina's door elkaar. ???
Dit zijn mijn basisgegevens voor verder onderzoek.
Advies en of hulp?

Geraldine zei op 23 juni 2019 om 15:37 uur

betr. punt 4
Hierbij het eerste deel van een akte uit Sint-Oedenrode uit 1658.
68 Willem Jan ende Anthonis gebroederen soone wijlen Frans Joosten der Kijnderen, Lambert Jan Aerts Vervoort, man ende momboir van Marij sijnder huijsvrouwe, Marten Jan Sanders man ende momboir van Marij sijne huijsvrouwe, GESUSTEREN kijnderen wijlen Frans Joosten voornoemt. Willem Rutgherus van Herenthem ende Mathijs Peeters, sijnde voorschreven Mathijs tot deesen alleenlijk gestelt in plaetsche van de voorschreven Willem als geordonnerde momboiren ende curateuren over Rutger onmonde soone Jans Ruthten van Herenthem, bij den selve Jannen ende wijlen Catharina oock dochtere wijlen Frans Joosten der Kijnderen wettelijck verweckt. Alle kijnderen ende erffgenaemen wijlen der voorschreven Frans Joosten der Kijnderen verweckt bij wijlen Lijsbeth dochtere Goossen Dircxss.,,,,

De 2 dochters Maria der Kinderen zijn gedoopt, resp. 30 aug 1616 en 22 jul 1620.

Max zei op 23 juni 2019 om 18:27 uur

Frans,

De gegevens die je aandraagt m.b.t. de kinderen van ene Jan Aert Vervoort en Jenneken Mathijs Versantvoort zijn volgens mij volledig ontsproten aan de fantasie van Johan van de Laar, behalve de genoemde Lambertus, over wie ik al in een eerder bericht heb geschreven, dat hij tussen 1608 en 1615 geboren zal zijn, als zoon van Jan Jan Aertsen Vervoort (= Jan Aertsen de jonge) en Anna Aert Willem Haubraecken. Het heeft m.i. verder weinig zin om al die ongefundeerde aannames opnieuw te gaan controleren. Bij welk van de genoemde kinderen sluit jouw eigen stamboom aan? Dat vraag ik, omdat het waarschijnlijk eenvoudiger is om van daaruit terug te werken in de tijd. Ter verdere informatie hieronder nog een samenvatting van een akte van 26 november 1641 waarin Jenneke Mathijs Dirck Mathijssen Versantvoirt wordt genoemd, en waaruit je zou kunnen afleiden, dat Jan Jan Aertsen Vervoort toen al overleden was:

7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
214 Handrick, Jan, Peeter ende Dirck gebroederen Adriaen Lambrechts als man ende momboir Marije sijne huijsvrouw, Peter Janssen Lambrechts als procuratie hebbende Adriaen Jan Lambrechts als man ende momboir Geneveva sijne huijsvrouw. Peter Peterssen als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouw soo voir hen selve als hen fort ende sterck maeckende voir Jenneken henne suster, mitsgaders alnoch met Dirck Daneels van Rijsingen naergelaten wedunaer Lijsbeth sijne huijsvrouw ende alsoo als momboir over de ses onbeijaerde kijnderen Dirck Daneels ende Lijsbeth voirschreven daervoir deselve oijck inne stonden midts desen. Alle kijnderen ende erffgenamen van wijlen Mathijs Dirck Mathijssen Versantvoirt bijden selven wettelijck verweckt uijt Catharina sijne huijsvrouw dochter wijlen Handrick Sijmonssen, noch inde leven sijnde voor sulcx tricht van tochte in sgene naebeschreven is competerende, voor welck tochtrecht die voirschreven haere kinderen hen midts deesen hebben verbonden met consente der copere, ende meester Hendrick Naegelmaeckers als man ende momboir Anna sijne huijsvrouw dochtere Jan Geritse Haubraecken oijck voir sijn selve, als mede hem fort ende sterck maeckende voir Jannen Marcelissen van Eeckart man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouw oijck dochtere Jan Geritse Haubraecken voirgenoemde, ende alsoo elck voir een gerichte elfste gedeelte, eene erfelijcke schaere koijweijde inden hogen Noel. Soo ende gelijck hen vercoperen deselve is aengecomen ende aen hen verstoreven van wijlen Marije dochter Cornelis Jan Beelaerts. Hebben sij vercocht aen Meester Michiel Deckers chirurgijn.
Datering: 1641
Pagina: 407
Plaats: Sint-Oedenrode

Mvg, Max

Max zei op 24 juni 2019 om 21:12 uur

Ik heb nog wel de akte gevonden, waar de genoemde kinderen van 'Jan Aerts' in worden genoemd: Aert, Peter Empken en Angnees, maar hun vader heet Jan Aert Luijcas en niet Jan Aertsen Vervoort:

7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
494 Hendrick Jan Everts als man ende momboir van Cathalijn zijn huijsvrouwe, midtsgaders de kijnderen ende erffgenaemen Luijcas Aertssen ende Arien zijn huijsvrouwe, voir hen zelve ende hen mede fort ende sterck maeckende voir meester Jannnen henne broeder absent en Jan Thomas Hendrickx van de Moirselaer. Willem Jan Aertssen als man ende momboir van Jenneken zijn huijsvrouwe. Jan Dandel Anthonisse als man ende momboir van Eelisabeth zijn huisvrouwe. Aert Jan Peter van Gerven als man ende momboir van Heijlwich zijn huijsvrouwe. Kijnderen van Aert Aertssen Vervoirt den aude. Anthonis Dandels ende Arien Jan Ariens als momboir ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen wijlen Aert Aertssen Vervoirt. Alle erffgenaemne Hendrick Jan Joordens. Hebben vercooft Lijsken weduwe Jan Aert Luijcas voir haer tochte. Aert ende Peter gebroederen ende Jan Arien Aelberts als man ende momboir van Empken zijn huijsvrouwe voir hem zelve ende hem mede fort ende sterck maeckende voir de onmundighe kijnderen Andries Huijberts ende Angnees zijn ierste huijsvrouwe. Alle keijnderen ende erffgenaemne wijlen Jan Aert Luijcas ende Eelisabeth voirgenoempt. Hebben vercooft aen heer ende meester Dirck Segers canonick der collegiale kerck van Sint Oeda ende licentiaat in beijde rechte eene losrente. Van ende vuijt o.a. huijs, hoff, bomgairt metten dries daer aen gelegen ter plaetssen genoempt In gene bos opt Schoor.
Datering: 1632
Pagina: 598
Plaats: Sint-Oedenrode

Wellicht ten overvloede ook nog de erfdelingsakte van de kinderen van Jan Aerts Vervoort dd. 10 februari 1634:

7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
626 Jan soene Jan Aerts Vervoort. Aert zoone Jan Aerts Vervoort. Willems zoon Jan Aerts Vervoort. Ruth zoone Willem Adriaens man ende momboir van Meriken zijnde huijsvrouwe dochter Jan Aerts Vervoort. Peeter Jan van Heessel, Hendrick Aerts Houbraecken, Jan Niclaes Mercx momboiren van Elisabeth weduwe Willem Anthoni Kemps dochter Jan Aerts Vervoort. Alle kijnderen ende erffgenamen Jan Aerts Vervoort ende Dingna zijn huijsvrouwe dochter wijlen Lambert Peeter Lamberts. Zij hebben gedeijlt henne goederen achtegelaeten bij voirschreven Jan Aert en Dinghna zijne huijsvrouw zaligher. Eensdeels gelegen binnen de parochie van Sint Oede Rode ende eensdeels binne den parochie van Vechel. Aen Ruth o.a. huijs, hoff, schuer boomgaert met de gront daer de huijsinghe opstaet etc. gelegen onder de parochie van Vechel. Aen Heijlken? voirschreven het huijs, hof, boomgaert etc.
Datering: 1634
Pagina: 760
Plaats: Sint-Oedenrode

Mvg, Max

Frans Segers zei op 25 juni 2019 om 16:49 uur

Max. mooi werk.
Heb ik mooi gemist.
Dank...

Frans Segers zei op 8 juli 2019 om 14:04 uur

Max,
Ben weer een stuk verder.
3 van de 4 kinderen heb ik weten te traceren door ook andere erfenissen via de Shepenbanken te bekijken in St.Oedenrode en Liempd te bekijken:
1632 St.Oedenrode 7636 112 494
1632 St.Oedenrode 7636 112 489
? St.Oedenrode 7636 112 585
1632 St.Oedenrode 7636 112 293
1623 St.Oedenrode 7636 112 238
1630 St.Oedenrode 7636 112 433
1625 St.Oedenrode 7636 112 11
Ook Dortmans-Steverink heeft mij daarbij goed geholpen.
3 kinderen heb ik met de nodige zekerheid kunnen achterhalen met echtgenotes. De laatste is twijfelachtig. Alle kinderen zijn geboren rond 1600. Zou betekenen dat hun moeder en vader rond 1570-1580 geboren moeten zijn. Van Jenneke vind ik tot nu toe niets terug van een huwelijk. Wel 2 Jennekes binnen de familie Versantvoort, die zou kunnen passen. Van beiden geen echtgenoot bekend, dan alleen de Vervoort!!
Versantvoort / van de Santvoert Ma(t(h))ijs (Dirck) Jans(en) (Joannes)
c1510-c1512 1548/
& Gielis Maria c1510 /1569
2. Versantvoort/van de Santvoert
Dirck Mathijs(sen)/Thissen c1545 St.Oedenrode- c1614 St.Oedenrode
&1574 van de Coevering / Coeverick Maria Peter Gijsbert Leunissen
1545 1592-/1614
1 Versantvoort Mathijs Dircxssen -c1570 /1623
&van Tartwijck Elysabeth Peter Lamberts c1560 /1612
6 Versantvoort Jenneke Dirck Matthijs/Tijsse c1579 /1614
&Cluytmans Willem Jan(sse) c1570 1614/
Versantvoort Jenneke Mathijs Dircx c1550/c1570 ??
Heb nu een spoor gevonden van Jan Aert Lucas/Lucassen/Luijcas.
Iemand nog meer informatie?

Frans Segers zei op 9 juli 2019 om 11:01 uur

Jan Aert Lucas/Lucassen/Luijcas geboren rond 1570 en overleden waarschijnlijk in 1623 is getrouwd geweest met Elisabeth Petrus Adrianus (Lijsken) eveneens geboren rond 1570, dochter van Peter Adrianus en moeder van de Aert, Peter, Empke en Agnees. Zij leefde nog in 1632 (weduwe).
Jan Aert Luijcas is zoon van Arnoldus Lucas de Roij.
Van Jenneke Versantvoort, geboren tussen 1550 en 1570 geen spoor.....

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: