Jan (Johannes Arnoldus)(soen) Aert(s) Jan(s) Seger"den oude" Vervoort

vertelde op 8 juni 2019 om 20:37 uur

Deze Jan is geboren rond 1550-1557 te St.Oedenrode en volgens diverse stamboomhouders heeft hij 2 echtgenotes gehad, waaruit in een periode van c1585-1610 beurtelings van de 2 vrouwen 10-12 kinderen werden geboren.
Deze 2 echtgenotes zijn:
1. Jenneke Mathijs Dirkx Versantvoort geb. ca 1550-1570 te St.Oedenrode, waarvan de trouwdatum niet kon worden vastgesteld. Ook haar overlijdensdatum is niet bekend.
2. Dingena Lambert Peeter Lamberts van Tartwijck geb. rond 1560, gehuwd rond 1585 en waarschijnlijk overleden op 22 april 1632.
Er rouleren 2 overlijdensdata van Jan nl. 1631 (via testament) en 23 mei 1641 (niet te traceren).
Ik heb het sterke vermoeden dat hier sprake is van 2 Jannen.
Heeft iemand hierover meer informatie, zodat ik ook de voorouders van mijn Jan-stamvader kan traceren?

Reacties (14)

Max zei op 9 juni 2019 om 00:31 uur

Dit zijn inderdaad twee verschillende personen. Jenneken Mathijs Dirck Versantvort is gedoopt te St-O. op 24-02-1611 en zij was getrouwd met Jan Aert Aert Aert Jan Segers Vervort, die gedoopt was op 13-01-1614.

Frans zei op 10 juni 2019 om 10:52 uur

Dag Max,
Bedankt voor je antwoord. Heb toch mijn twijfels, gezien de waarschijnlijke geboortejaren van de kinderen. Heb je ook namen van de kinderen en de naam van de vader van Jan Aert Aert Aert Jan Segers Vervort?

Max zei op 10 juni 2019 om 14:00 uur

Frans,

De vader van Jan Aert Aert Aert Jan Segers Vervoort heet Aert Aert Aertsen Vervoort. Dat is een neef(je) van de Jan Aert Jan Segers Vervoort die jij gevonden had op de verschillende websites (o.a. van Johan van de Laar op geneanet, welke onjuiste informatie door Berry van Osch is gekopiëerd naar Genealogie-online). Er zijn mij twee (mogelijke) dopen van kinderen van Jan Aertsen Vervoort en Jenneken Mathijs Versantvort bekend, namelijk van Maria op 25-10-1646 en van Catharina op 25-03-1648. De ouders staan daar alleen vermeld als Joannes Arnoldi en Joanna. Hun huwelijk heb ik echter niet kunnen vinden.

Voor meer informatie kun je ook nog even kijken op de site van Ardi Dortmans, die op dit forum over het algemeen als zeer betrouwbaar te boek staat. Het verdient echter aanbeveling om alle gegevens altijd zelf nog te controleren aan de hand van dtb-registers en/of schepenprotocollen. Zie onderstaande link:

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?database=humo_&id=F14731&main_person=I41651

Mvg, Max

Max zei op 11 juni 2019 om 20:05 uur

In de volgende akte wordt Jan Aerts Vervoort de oude samen met zijn zoon Jan Aerts Vervoort (de jonge) genoemd. Met 'swaeger' wordt in dit geval schoonzoon bedoeld. Rut Willem Ariens is op 15-08-1613 te St.Oedenrode voor de kerk getrouwd met Maria, dochter van Jan Aertsen Vervoort (de oude).

7636.112 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.112)
486 Jan soene Aerts Vervoort den ouden heeft vercooft Jan Aertssen zijnen soen ende Rut Willem Ariens zijne swaeger o.a. huijs, hoff, schuur, bomgairt met ontrent drie lopensaet landts daer aengelegen etc. gelegen ter plaetssen genoempt inden Bos. Tussen erffenisse deen zijde Eijmbert vande Outelair ende tussen erffenis dander zijde des voirschreven vercoopers deen eijnt aen erffenisse Aert Jan Peters van Gerven c.s., streckende metten anderen eijnde aende gemeijne straet. Vercooper aengecomen in coope ende opdrachte tegens Jan Janssen vande Morselaer. Chijns in het boeck van Hellemont.
Datering: 1631
Pagina: 579
Plaats: Sint-Oedenrode

Zoon Jan Aertssen de jonge, die dus eigenlijk Jan Jan Aertsen heet is vóór 1608 getrouwd met Anna Aert Willem Haubraecken. In maart 1608 werd een zoon gedoopt, genaamd Aert. Verder zijn in Sint-Oedenrode alleen nog doopdata te vinden van hun twee dochters Maria en Johanna op resp. 18-02-1615 en 06-06-1618. In 1650 blijken er twee zoons in leven te zijn, Joannes en Lambertus geheten, waarvan Joannes mogelijk al vóór 1608 is geboren en Lambertus vermoedelijk tussen 1608 en 1615.

Frans Segers zei op 13 juni 2019 om 16:32 uur

Dag Max,
Dank voor je reactie. Zeer nuttig.
Op basis van dit verhaal heb ik de volgende stamboom opgezet met de nadruk op neef van vaders zijde. Is dit wat je bedoelt?
PS kan deze niet meezenden....? email?

Verder de vraag wat er in 1650 is gebeurd en waar dit aan gerelateerd is?

Max zei op 13 juni 2019 om 20:35 uur

Het klopt dat je op dit forum geen bijlagen kunt meezenden. Zijn jouw stamboom en achternaam terug te voeren op Seger Vrancken Vervoort? Als dat zo is, ben ik wel benieuwd hoe die connectie dan tot stand gekomen is. Ik heb zelf geen Vervoorts in mijn stamboom. Aert Aert Aert Vervoort staat ook op de Dortmans-Steverink-site, dus misschien kun je je stamboom daarmee vergelijken:
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen/family.php?database=humo_&id=F14728&main_person=I41644

Wat het jaar 1650 betreft: dat is het jaar van de volgende akte, te vinden en in te zien bij de notaris- en schepenakten hier bij het BHIC:

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115)
Schepenakte
447 Anna dochtere wijlen Aert Willems Haubraecken naegelaten weduwe wijlen Jan Jan Aertssen Vervoordt met Jannen ende Lambrechde haere sonen ende Marije haer dochter bijden voirschreven wijlen Jan Jan Aertss Vervoordt wettelijck verweckt, sijnde de voirschreven Marije geassisteert met haeren momboir, als mede hen fort ende sterck maeckende voor Jenneken henne suster oijck dochtere wijlen Jans ende Anna voorgenoemde, daervoir deselve inne stonden. Ende geloofden midts deesen te weeten die voirschreven Anna voor soo veele haere tochte ende tochtrecht is aengaende. Dewelcke sij is afgegaen, ende die voirschreven haere kijnderen het erffrechte. Een woonhuijs, schuer, hoff metten gronde ende erffenisse daertoe gehorenden ende daertoe behorende etc. Gestaen ende gelegen ter plaetse Neijnsel omtrent de Brugge, tusschen erffenisse Jan Marten Moonen ende anderen sijde, ende erffenisse Jan Willem Lucas den loopgraef tusschen beijde dander sijde, streckende vander gemeijne Dommele totter voirschreven steechde westwaerts. De voirschreven vercoopere van henne ouders aengecomen. Hebben sij vercocgt aen Willemen Rutten van Herentum. Alnoch een hoijekamp, gelegen ter plaetse aen het Roijerbroeck inde gehuchte Bosch enVarrenhout. Vercocht aen Jannen Hendrick Aerts Haubraecken. Alnoch een gedeelte in seeckeren hoijbeempt genoemt den Rover, gelegen ter plaetse inden Scheecken onder de parochie van Oirschot. Vercocht aen Jannen Wouters ende Mathijs Peer Peterssen.
Datering: 10-12-1650
Pagina: 486
Plaats: Sint-Oedenrode

Groet, Max

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 14 juni 2019 om 11:03 uur

Beste collega genealogen,
Ik heb inderdaad in het verleden (naar bleek ten onrechte) veel gegevens met betrekking tot de Rooische tak Vervoort van Johan van de Laer overgenomen in mijn database. Eerst veel later ben ik er aan toegekomen om de gegevens van voor 1600 via de schepenprotocollen te valideren. Daarbij zijn mij veel discrepanties die nog niet tot een verbetering in deze tak hebben geleid.
Mijn conclusie is dat deze familietak Vervoort uit St.O e.o. erg complex is en nog eens grondig in zijn complete vorm geanalyseerd moet worden. Dit kost me momenteel wat teveel tijd, maar de vraag is wie van jullie al eens eerder zo'n poging heeft gewaagd?
groet, Berry

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 14 juni 2019 om 11:17 uur

Wij kunnen als BHIC altijd achter de schermen jullie e-mailadressen met elkaar wisselen. We horen het graag als we hierin iets voor jullie kunnen betekenen. Veel succes met het verdere onderzoek!

Frans Segers zei op 14 juni 2019 om 11:45 uur

Berry,
Fijn dat je aanhaakt. mede gezien jouw ervaring.
Korte reactie
Ik ben in samenwerking met Jan Vervoort uit St.Oedenrode, die zijn zaken goed heeft onderbouwd, tot de conclusie gekomen, dat onze takken Vervoort, allebei afkomstig uit St,Oedenrode, pas bij elkaar komen rond 1520 bij Aert Jan Seger Vrancke Vervoort en Heylwich Hendrick de Bever (Lucas?). Aert is voor 1562 moet zijn overleden.
Verder ben ik via het BHIC op enkele documentjes gestuit, die voor mij nauwelijks leesbaar. Enig idee wie mij daarbij kan helpen.

Frans Segers zei op 14 juni 2019 om 12:01 uur

Emailadressen uitwisselen zou heel welkom zijn, indien iedereen daarmee akkoord zou gaan.

Frans Segers zei op 14 juni 2019 om 12:09 uur

Zojuist ontdekt op basis van aangeven van Max ??? in zijn voorgaande uitleg en op basis van de gegevens van Berry van Osch, dat de vader van de hiervoor genoemde Aert Jan Seger Vrancke Vervoort geb. rond 1520 is Jan Seger Vrancken (vandaar de toevoeging Seger Vrancke), die rond 1520 getrouwd is met Elisabeth Arnold Henric van de Voert (Vervoort) geb. c1490. Zij is dus de originele naamgever van de familie Vervoort. De andere kinderen van Elisabeth en Jan hebben allen Vrancken als achternaam.....

Berry van Osch
Berry van Osch zei op 14 juni 2019 om 14:34 uur

Frans,
Door wat kopieerslagen in een ver verleden is mijn database lichtelijk vervuild wat betreft de takken Vervoort/Vervoert/Vervoirt... Ik heb dat alles voorlopig laten staan, omdat een nieuwe reconstructie nogal wat tijd vergt.
Als jullie een beter inzichtelijk onderzoek / reconstructie hebben dan zou ik daar graag inzage in willen. Via BHIC is mijn mail-adres te verkrijgen...
Mijn eigen belangstelling voor deze tak start via mijn grootmoeder Van Erp bij een voormoeder Heijlken Aert Aert Vervoirt (ca1585) die 7-2-1610 in St.O trouwde met Aert Jan Peters van Gerwen (ook Van Erp genoemd)...
Als je via BHIC de scheepsprotocollen leest is het meestal wel handig om naast de tekst van de indexering ook de originele scans in te zien. Vaak bevat deze nog aanvullende gegevens of gewoon een beter inzicht in de familiestructuur...
Zijn dat ook de onleesbare documentjes die jij bedoeld? Sommige akten zijn inderdaad lastiger te lezen dan andere...
groet, Berry

Albert zei op 14 juni 2019 om 15:28 uur

ik heb ook interesse in de Vervoort familie en BHIC mag mijn e-mail uitwisselen.

mvg,

Albert

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 15 juni 2019 om 08:33 uur

Albert en Frans, zal ik jullie e-mailadressen aan Berry doorgeven? Komende dinsdag ben ik overigens in de gelegenheid om dit te regelen. Ik hoor het graag!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: