Johan Lucas de Roij in Frankrijk in de 1ste helft van de 17de eeuw

vertelde op 21 mei 2020 om 23:56 uur

Joannes, uit Sint-Oedenrode, geboren rond 1575 als zoon van Luycas Aert Lucas en Adriana Jan Jan Joordens, promoveerde op 27 november 1597 te Leuven tot Artium Licentiatus als 34e van 100 kandidaten. {Noordbrabantse studenten, nr. 3373}.
Wat ik zeker weet is dat Johan (in ieder geval rond 1634-35) enige tijd in Frankrijk woont en “de Roij” heeft toegevoegd aan zijn naam:
…..indier qualiteit voor hen selve als mede hen fort ende sterck maeckende voor de eerwaerde heer ende meester Jan Luijcas henne broeder absent weese {Schepenprotocol Sint-Oedenrode 1634; invnr. 113, fol. 45}
….ende heer ende meester Johan de Roij tegenwoordich woonachtich in Vranckrijck is {Schepenprotocol Sint-Oedenrode 1635; invnr. 113, fol. 140}

In die tijd is ene Jean-Lucas de Roy, medicin Boleducois (Den Bosch!) in Frankrijk actief als Wetenschappelijk uitgever. Hij vertaalt o.a. het oorspronkelijk in latijn geschreven standaardwerk “Tyrocinium Chymicum” van Jean Béguin (1550-1620; arts van Koning Henri IV van Navarre en aalmoezenier van Lodewijk XIII) over chemische bestanddelen van geneesmiddelen in het frans. Het boek is misschien wel te beschouwen als de eerste in voor leken begrijpelijke taal geschreven verhandeling over scheikunde en maakt een einde aan de duistere praktijken van de alchimisten.
“Les elemens de chymie, de maistre Jean Beguin. Reveus, expliquez, & augmentez, par Jean Lucas de Roy, medecin Boleducois, (diverse edities o.a. Paris, 1624; NN in 1627; NN in 1632; Rouen, chez Martin de La Motte, 1637; Lyon, chez P. Rigaud & E. Michalet, 1658)”
Het oorspronkelijk boek is dus niet alleen door hem vertaald maar ook herzien en nader toegelicht. Hem moet dus een behoorlijke kennis van de geneeskunde en chemie hebben gehad. Navraag over hem bij het Boerhave-museum leverde niets op.
Wie kan mij helpen om na te gaan of het hier om een en dezelfde persoon gaat?

Reacties (1)

AntonS zei op 23 mei 2020 om 14:35 uur

Interessante vondst, Peter!
Met de gegevens die je hebt gevonden ben je denk ik al een heel eind op weg.
Je zou aan twee kanten naar meer gegevens moeten zoeken:
- in Sint-Oedenrode / Den Bosch: de akten uit het schepenprotocol van Sint-Oedenrode zijn sterke aanwijzingen. Een andere kandidaat uit de buurt van Den Bosch zou ik in ieder geval zo niet weten.
- in Parijs / Frankrijk: is er meer bekend over deze Jean Lucas de Roy? Een snelle zoektocht op internet geeft vooralsnog niets nieuws, maar wie weet wint ook hier de aanhouder?
Overigens valt me op dat in de Rooise schepenakten er sprake is van (eerwaarde) heer ende meester, wat erop duidt dat Jan priester was. Misschien een aanknopingspunt om verder te zoeken?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: