skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Johan Vorstenbosch Heer van Aalst en Zegenwerp

FrankS vertelde op 20 oktober 2016 om 11:21 uur
Hallo,

Op 1 mei 1729 trouwt Joannes Vorstenbosch geboortig van Schijndel met Adriana Mechtildis van den Eeckart geboortig van StM.

Zij wordt 17 dec 1751 StM begraven nalatende man en dochter. Hij wordt begraven 28 jan jan 1764 StM als Johannes Cornelis Vorstenbosch nalatende kints kinderen en goederen.

De dochter is Maria Anna Teresia Vorstenbosch (de Alst) gedoopt 23 juli 1729 en 28 jul 1748 StM gehuwd met Bendictus Arnoldus de Stockmans uit (de buurt van) Brussel. Voor 1761 overleden (waarschijnlijk te Oudenaarde) .

Heeft iemand de doopdatum, ouders en behoort hij dan toch tot de Schijndels familie (van de) Vorstenbosch.

Reacties (85)

Norah zei op 20 oktober 2016 om 20:44
Maria Anna Theresia V. werd begraven te Sint-Michielsgestel 28-12-1757.

Ik vraag me af of haar vader niet twee voornamen had i.p.v. Cornelis als patroniem.
FrankS zei op 22 oktober 2016 om 13:13
Ik kom hem alleen tegen als Cornelisz.

Wel een staatje gevonden omtrent eigenaren van de heerlijkheid Aalst:

Aalst:

In 1721: Johannes Ignatius van den Eckart
= vader Adriana Mechtildis
In 1728: Aldegonda Maria de Mayer
= moeder Adriana Mechtildis
In 1730: Johan Vorstenbosch

In 1764: Jeronimus Benedictus de Stokmans
= kleinzoon Johan Vorstenbosch geboren te Oudenaarde
In 1775: Cornelis Wilhelmus van der Sleyden
=??

Ik ken maar 1 Cornelis (van de) Vorstenbosch rond die tijd te Schijndel, maar die had geen zoon Joannes.
FrankS zei op 22 oktober 2016 om 14:04
Correctie Johan Ignatius kan niet de vader van Adriana Mechtildis zijn trouwt in 1724 Aalst als Jongman. Wellicht broer.
FrankS zei op 22 oktober 2016 om 14:22
41 Voor mij Willem Mans verscheen de heer en meester Johan Ignatius van den Eeckart en mejuffrouw Megtildis van den Eeckart, beiden voor henzelf handelend alsmede voor juffrouw Helena van den Eeckart zijnde hun zuster, daartoe gemachtigd met een machtiging opgemaakt voor een notaris d.d. 2 september van dit jaar, verder de heer Henricus Josephus van Kerrenbroeck, vicomte van Grimbergen die is gehuwd met mevrouwe Meghelina Maria van Beugen verwekt bij juffrouwe Johanna Maria van den Eeckart, de twee eerste comparanten alhier wonend en de laatste te Mechelen, die verklaren de boedeldeling goed te keuren inzake het bezit dat is nagelaten door de heer Johannes van den Eeckaert en juffrouw Maria Helena van Beugen zijnde hun ouders, respectievelijke grootouders, zoals zij deze deling onderling hebben opgesteld volgens de 4 aktes daarvan d.d. 28 september van dit jaar en zoals hier is gebleken. Ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en beloven deze deling na te zullen komen. Als zekerheid hiervoor onderwrepen ze zich aan de vrijwillige rechtspraak daarover in de stad Den Bosch. Aldus verleden alhier op huize de Muggenheuvel 11 oktober 1720, getuigen Francis van Boxtel meestermetselaar wonend in Den Dungen en Jan van Vorstenbosch wonend alhier. Ondertekend: J.J. van den Eeckaert, namens mijzelf en ook namens mijn zuster Helene van den Eeckaert, Adriana M. van den Eeckaert, H. Jos. van Kerrenbroek vicomte van Grimberg, Francis van Boxtel getuige, Joannes Vorstenbosch getuige, mij present W. Mans notarius publicus.
Datering: 11-10-1720
Pagina: 180r
Soort akte: Goedkeuring
Plaats: Den Dungen
FrankS zei op 22 oktober 2016 om 14:32
Uit bovenstaande volgt:

Johannes van den Eckart en Maria Helena van Beugen laten de volgende kinderen na:

Johanna Maria van den Eckart trouwt 15 aug 1693 te StM met Johannes van Beugen (verwantschap 3e en 4e graad); dochter Megchelina Maria van Beugen gehuwd met Henricus Josephus van Kerrenbroeck

Johan Ignatius van den Eckart trouwt 1724 te Waalre met Aldegonda Maria de Mayer

Adriana Mechtildis van den Eckart trouwt 1729 met Johan Vorstenbosch
Moetje? Zal al op leeftijd zijn geweest.


Helena van den Eckart gehuwd te Mechelen??
Norah zei op 23 oktober 2016 om 11:54
Ik denk toch dat Joannes een zoon is van Cornelis Emberti Vorstenbosch gehuwd met Maria Voets.
Kan gedoopt zijn onder patroniem van vader, en niet onder Vorstenbosch.
FrankS zei op 23 oktober 2016 om 14:04
Dat lijkt onwaarschijnlijk. Cornelis overlijdt 1704 en Maria 1719. Bij geen van de delingen wordt een Johan genoemd.
Norah zei op 28 oktober 2016 om 13:34
Heel bijzonder!
Jan Toirkens zei op 28 oktober 2016 om 15:41
Het bidprentje uit 1757 is ondertekend door B. Stockmans, zijnde Benedictus Arnoldus Stockmans, wonend op Zegenwerp te St. Michielsgestel en schepen daar. Het lijkt me dat Benedictus was gehuwd met Maria Theresia Vostenbosch. Er was in ieder geval een zoon Jeronimus. Er zijn nogal wat transacties tussen B. de Stockmans en Johan Vorstenbos de Aalst. Dat duidt dus op familiebanden. Een zekere Hendrik van Overbeek vernadert echter, dat duidt eveneens op familieband. Het protocol St. Michielsgestel, inv. nr. 5121-66 bevat nogal wat vermeldingen. Zie mijn gemaakte indexen.
Jan Toirkens zei op 28 oktober 2016 om 16:30
Dan is er in protocol St. Michielsgestel 5121-67, folio 284 sprake van de heer Hendrikus Vorstenbos, wonend te St. Michielsgestel die geld leent van de dames Maria Henrica de Stockmans en Anna de Stockmans, gezusters. Hendrick zou dus een zoon kunnen zijn van heer Johan Vorstenbos, heer van Aalst.
Jan Toirkens zei op 28 oktober 2016 om 18:09
Ingewikkelde familie :-).. St. Michielsgestel 5121-66, folio 24 recto, 1758. Ene heer Hendrikus de Vorstenbos wonend te St. Michielsgestel handelt namens juffrouw Helena Maria van den Eckert, namens het grote begijnhof, woont te Mechelen.
Theo Molenaar zei op 28 oktober 2016 om 18:26
Een andere aanwijzing voor de familieband:
In 1779 verkoopt Benedictus Arnoldus de Stockmans, wonende in Brussel, mede namens zijn drie meerderjarige kinderen Jeronimus, Maria Hendrica en Anna Catharina een adelijk kasteel en goederen genaamd Zegenwerp, aangekomen bij successie van wijlen juffrrouw Theresia de Stockmans en de heer Johan Vorstenbosch.
Vindplaats: 5121 inv 68 fol 209r-210v.

Zegenwerp is jarenlang van de familie Coenen geweest, en voor 1474 vam de familie van der Aa. Ik vraag me af of Adriana Mechtildis van den Eeckart niet afstamt van de familie Coenen. In 1638 (toegang 5116 inv 1 fol 53) wordt Adriana dochter van Johan de Coenen genoemd, en zij is op dat moment getrouwd met Willem van Vlierden. In 1655 (toegang 5116 inv 2 fol 1) wordt een Henrick van Vlierden heer te Eckaert genoemd. Diens broer maakt een testament op Zegenwerp.
FrankS zei op 28 oktober 2016 om 20:02
Hendrikus zou de in 1725 gedoopte Vorstenbosch kunnen zijn, zoon van Andreas Vorstenbosch (1690 Schijndel) en Maria Hairwassers. Andreas heeft een broer gehad Johannes waar mij verder niets over bekend is. Beiden waren via hun vader Ambrosius kleinkinderen van Jan Hendrik Eijmberts van de Vorstenbosch oud president schepen van Schijndel. Zou alleen Cornelis niet verklaard kunnen worden, maar deze kom ik alleen tegen als patroniem bij overlijden.

Zegenwerp is naar wat ik begrepen heb in 1744 gekocht van een Coenen.
FrankS zei op 28 oktober 2016 om 20:17
Maria Hendrica en Anna Catharina lijken ongehuwd te zijn gebleven. Jeronimus is 17 aug 1751 te Oudenaarde gedoopt Hij is in 1784 te Brussel gehuwd.

De meeste kinderen (5 van de 7) zijn te Den Dungen gedoopt (wonende Sint Michielsgestel). Op 3 na jong overleden.
Jef van Veldhoven zei op 7 december 2016 om 19:18
uit TAXANDEEN PAAR AKTEN, BETREFFENDE HZT SLGTJE
,,DE MUGGENHEUVEL”.
dat oudtijds te St. Michiels-Gestel stond nabij de Groote
Molenstraat, niet ver van de gemeente den Dungen, en
waarvan thans slechts een stuk muur is overgebleven.
6 Januari 1646.
Ja’ Rogier v a n Broeckhoven3), s o n e wylen Jo’
Henricx vaab Broeckhoven, in synen leven raet ende
rentmeester-generael van de Heeren Staeten des Landts
l) HU werd geboren te Loon op Zand 30 October 1770 en stierf
kinderloos te ‘~Hertogenbosch 12 Juli 1857.
“) Men zie over hem Taxandria Q, 112.
3, Zun vrouw was Jo anna van Hooren bee ke, die
evenals 1115 in de St. Janskerk te ‘s Hertogenbosch begraven werd
onder eene grafzerk, waarop deze kwartieren staan :
B r o u c h o v e u van Weerdt
van Doerne van den Oever.
11
van Brabant int quartier van ‘s Hertogenbossche, compareerende
voor Schepenen ondergescreven (A cl r i a en
J a n s s e n S p i e r i n c x ende Jan Herman Schuerm
ans, schepenen inne der Heerlijckheyt van St. Michiels-
Gestel) heeft gethoont ende gebooclen blinckende penningen,
hem eygent@ck toebehoirende zoo hy verclaerde met woirden
daertoe bequaem, om met den rechte van naerderschappe
van bloetswegen te lossen ende quyten ‘) alsulcke
slootgen off steenen huysinghe met lanckhuys ende
hoff, daer ‘t selve slootgen inne is staeracle, metten beslooten
hoff ende koyweyde, genaempt den Poertcamp,
met de voirdere rechten encle toebelaoirten, als vrouwe
Lu c i a v a n H o h e n s t e y n, vrouwe van Holen felts, “)
Arendonck, Nuttell, etc., wettige nnegelaeten wedu;i e van
Jor Peter van Broeckhovera, in synen leven broecler
des voirsr. JoY Rogier van Broeckhovera,uuytcrachte
van codicille van haeren man zal op 74 December 1644
man: tegen mont hadde vercscht aen JoY Johan van
Rav es c h o t s, ende op den lesten Decembris claerna by
Jouffrowe Is a b e 11 a, dochtere des voirs. Jar R o g i e r v a n
Broeckhoven, huysvrouu%e van Jor Guiliam d’Abse
10 0 ns, 4, by recht van naerderschap is gelost geweest
ende by ofte van wegen der voorsc. vrouwe Luc i a v a ra
H o h en s t e y n, als gemechticht by codicille van haeren man
zal. ende met consent en advoy van huere krjnderen voir
schepenen deser heerlijckheyt opgedragen op 7 Jarauary
1645, enz. encle heeft alsoo de voirs. goecles in absentie
des voirs. coopers ende des voirs. A b s e 1 o n s by den rechte
van naerderschappe behouden, gelvj’ck hy die bebouwt midts
desen. Ende heeft die voirs. Jo’ Rog i er v a ra Br o e ckla
o v e n geloefft dew aoirs. cooper encle den voirs. A b s e 1 o ons
‘) Dat wil zeggen: als bloedverwant te naasten
‘) Het kasteel Hollenfeltz, dat hier bedoeld is, stond in Luxemburg.
(Zie over haar ,,TaxandriaU VI 164).
“) Gen Johan van Rnveschot woonde destijds op den
Grooten Ruwenberg onder St, Michiels-Gestel. ,,(Taxandria” VII
blz. 42).
‘) Hij was schepen van ‘s Hertogenbosch,
12
costeloos ende schadeloos te ontheffen ende te houden vc6n
alle geloofften, e~z.
Het slotje kwam later aan de kleinkinderen van genoemden
naaster, zooals blijkt uit de navolgende akte van
22 Juni 1668.
Den Hooched. Welgeborei& Heere A 1 a r cl zc s A cl r i a n u s
van Rie dw ij c k, Heere van Rocqzceny, als wettig16 ,man
ende momboir van vrouwe A n t 1~ o n e t t cl A b s 1 o o 12 s,
dochtere wylen JoY G~iliams A b s l o o n s e&e nlsoo
voor d’eene hellicht ende Ja co b de Bye, y6otaris encle
procurencr voor de gerechte deser stndt van ‘s Hertogenbossche,
als geordonneerde curateur ten fine naerbescr.
over d’onmondige kinderen van wylen JoY R o gi e r A bsloons,
verweckt by vrouwe Barbnrn cie Ryckel, enz.,
voor d’ander hellicht, - een slootien off steenen woonhuys,
erve, hoff ende boognert, daer ‘t selve hz6ys off slotien
stotende is, met een ander huys, genaemt het lanckhuys
ende den beslotsn h o f f mette hellicht vc6n cie s t r a e t ende
opgnencle eycke boomen, staende op de selve hellichte van
de voors. straet, te lnncx beneffens den besloten hoff tot
aen seeckere schuer aldaer stnende ende gelao .rende aen
cie naerbescreven Iloeve lants, met oock d’erve, liggende
tusschen deselve schiwre ende het lanckhzcys, m.itsgadcrs
de hellichte VCIU de steeglade lancx jleffens de gracht vau
‘t voors. slotien tot het brugsken aldner liggeiade, micltsgaders
eejaen ,weycamp, gen,nemt d e n Poortcamp, mette
houtwnschen duer rontsomme op ende inne staencle, groot
ontrent vier vaergen, daeronder oock’” begrepen ende gecomprehendeert
is den nieuwen hoff &et het hopve!deken
ende hoz6tboschken in alszclcker grooten, vuegen ende mnnierela
‘t voirs. slotien elade lanckhuys mette rechten ende
toebehoorten derselver ende den voirs. Poortcnmp tot
St. Michiels Gestel ter ylaetse voorst. gelegel svjn ende
tegenwcordich ZHJ Jan Hen 1’ ic x entle meer andere bewoo?
at ende gebruyckt worden, - wel& voors. slotien ende
13
Poortcalmp met seeckere hoeve lants, op hodie ‘) getransporteert,
den voorn. JoY Gu il ia m Absl o ons by transport
vercregen heeft tegens vrouwe Lu c i a v a n H o h e n s t e y n,
vrouwe van Holenfelts, Arendoxck, Nutel, etc. geliijck in
Schq~enen brieven van Gestel, daer aff gemaeckt, breeder
staet begrepen, zoesende van den dato den 7 January
1645, - hebben sy midts desen wettel@ìck ende erffeleck
opgedraegen tmde overgegeven A d r i a e n, P e e t e r s e n v a n
U e u g en, inwonende poirter deser stadt (‘s Hertogenbosch)
enz. Hierover waren als schepenen van ‘s Hertogenbosch
A e r n o u t v a n T h i e n e n e n Daniel v a n d e r
Meulen.
17 September 1779.
De Hoogwelgebore Heer BeyLedictus Arnoldus de
S t o c k nx an s “), xo 2’001’ zig alsmede uit den naam ende
gemcrgtigd van zyne drie meerderjarige kincleren Je r onimus
Benedictus de Stockmans, Maria Hendrica
en Anna Catharina de Stockmans, verkoopt
ten overstna?a vax mr. Jan Louis Vers ter,
oflicier, Baare?at Veeneka, Joannes Peysel e n
Hendrik Peter Spierings, schepe?aen der gro?adheer-
@ikheid St. Nichiels- Gestel en Gemonde, aan TV o u t e r
H a i r w a s s e r , de navolgende goeàeren deja Ueert! verkoper
e?a deszclfs kindereva aangekome,a by successie va?a
wyle Juffrouw Theresia de Stocknaans eu de Heer
J o h a n Vorstenlb’oscla : de geheele nederhuyzinye met
den toren va,n het Kasteel den Muggenheuvel met aangelegen
laoven, landeryefa, houtbos&, met deii sloot of gragt,
voor zo ver den Here verkoper is competerende e?a de halve
steegde daur t’einde, te sanaefa groot ondrejat twaalf loop,
‘) Beteekent : heden.
*) Zijne v r o u w w a s M a r i a A n n a T h e r e s i a Vorstcnb
o s c h, dochter van J o h a n, heer van Zegenwerp en A d r i a n w
Mechtildis van den Eeckaert, e r f d o c h t e r v a n A a l s t .
ZU was 23 Juli 1729 te ‘s Hertogenbosch gedoopt in de St. Jacobskerk
; als peter stond over haar C h 1’ i s ti a a n d e H a a n, pastoor
van St. Michielsgestel. (,,TaxandriaU X blz. 99).
14
of zo groot en klijn sla onder deze Heerl@jkheid Miclziels.
Gestel op den Muggenheuvel voirs. gestaan en gelegen is
nevens erve, Zuid de Gemeene straat, Oost .H en, d r i k
Peter Spiering5 cum EX&, Noord de kinderen Hèn.
drik Sleutjens cum suis en West de Heer van
R y z ì ng e 12, reserverende de Heer verkoper wel speciael
het vrye gebruik van cie huizinge, toren en hof voor xo
ver die althans by Anthony Verhoeven en de Heer
Peter Voostenbosch bewoond en gebruikt werd en
zulks gedure&e de verkiesinge of het leven van den voirs.
Heer Vorstenbosch, voor welk gebruik de koper jaarlijks
van wegens den Heere verkoper zal geniete12 eene
soinvne van f 12 en zulks eerstmaal op Pinxteren des
jours 1781.
Menigeen, die in den carnavalstijd las van ,,Peer van
den Muggenheuvel”, den burgemeester van Oeteldonk,
zal niet geweten hebben, dat een slotje van dien naam
nabij den Bosch bestaan heeft.
Medegedeeld ‘door F. H. Ai. DE BEKKER, te Vu,ght.RIA 1905
Jan Toirkens zei op 22 maart 2017 om 22:49
Heer Johan Vorstenbosch, eigenaar van kasteel Mugheuvel, zoals aangegeven door Dhr. van Veldhoven, had een broer heer Hendrick, Rooms priester. Heer Hendrick woonde ook op dat hiervoor vermelde kasteel Mugheuvel en was een fervent jager. Dat er ook een Peter Vorstenbosch op Mugheuvel woonde, zie de vermelding van Dhr. de Bekker, doet de vraag reizen of deze Peter ook in de zelfde familie Vorstenbosch zat. Verder is er nog een akte te St. Michielsgestel waarbij heer Johan Vorstenbosch iets heeft te verhapstukken met ene luijcas Vorstenbosch. En in weer een andere akte laat heer Johan Vorstenbosch de Aalst wat uitzoeken over gebreken aan zijn kasteel door ene Jan Vorstenbosch, timmerman in Den Bosch. Alhoewel er dus wat genealogische snippers zijn, zijn me de ouders van Johan Vorstenbosch, heer van Aalst nog onbekend.
Jan Toirkens zei op 23 maart 2017 om 21:18
Voor wat het waard is : Doop St. Michielsgestel 24-11-1702 Helena, dochter van Johannes Vorstenbosch en van Heijlwigis Adriani. Doopgetuigen Johannes Guilielmi van Herenthum en Heijlwigis Eijmberti Vorstenbosch. In het jaar 1738 is ene Dirck Willems van Herenthum knecht van de heer Johan Vorstenbosch heer van Aalst. De van Hirretums hebben hun roots in Schijndel. Als Johannes Vorstenbosch als vader in 1702 de zelfde is Johannes die later huwt in 1729 met Adriana van de Eeckert, zou de link met de familie van Hirretum zijn te verklaren.
Jan Toirkens zei op 23 maart 2017 om 22:17
Nog maar een gooi : Bij de doop St. Michielsgestel 23 juli 1729 van Helen is naast Christiaan de Haan, priester, domicella Hendriena van Beughem de getuige Is zij de zelfde als Haarske van Beugen die was gehuwd met Peter Vorstenbosch?. Dan zou deze Peter een broer kunnen zijn van heer Johan Vorstenbosch, heer van Aalst.
Jan Toirkens zei op 24 maart 2017 om 21:00
St. Michielsgestel, inv. nr. 5121-97 fol.136 aldaar : Heer Johan Vorstenbos, heer van Aalst etc. keurt verkoop goed van 8 dec. 1759 van bezit onder Hilvarenbeek en deels onder Goirle, zijnde de Goolse Vloet, de Croonbeemden en de Breggelse Rijt. Verder keurt hij de verkoop goed d.d. 8 jan. 1759 van bezit onder Moergestel. Zie ook Tilburg, inv. nr. 81 fol. 113r.
Jan Toirkens zei op 26 maart 2017 om 16:49
Cornelis Eijmbert Vorstenbosch, gehuwd met Maria Adriaan Voets, had m.i. een zus Helena Eijmbert Vorstenbosch die was gehuwd met Joost Antonis Vugts. Bij de doop van Helena op 24 nov. 1702 St. Michielsgestel, zijn de doopgetuigen Jan Willems van Hirretum en Heijlwig Eijmberts Vorstenbosch, dat zou dan mogelijk inhouden dat naast Cornelis en naast Helena er nog een broer Jan was. Ik heb nog geen zoon Jan of Johannes kunnen ontdekken van Cornelis Eijmberts Vorstenbosch en diens vrouw Maria Adriaan Voets. Ik kwam de volgende kinderen tegen geboren 1670-1685 : Adriaan, Hendriena, Maria, Gijsberdien, Henrick en Emerentia. We gaan verder met spitten dus :-)...
Jan Toirkens zei op 26 maart 2017 om 23:37
De 6 gedoopte kinderen van Arnoldus Benedictus de Stockmans verwekt bij diens vrouw Maria Anna Theresia Vorstenbosch, allen gedoopt in St. Michielsgestel, soms vermeld als doop in Den Dungen :
1. Philippus Jacobus, 11 mei 1749, getuigen praenobilis Dominus Philippus de Stockmans, gubernator Ruremundensis y Domina Adriana Mechtildis van den Eckert de Aalst
2.Maria Theresia, 2 mei 1750, getuigen Dominus Joannis Baptista Vorstenbos, dominus de Aalst y Maria Theresia Stockmans
3. Maria Henrica, 13 jan. 1753, get. admodum reverendus Dominus Henricus Vorstenbosch et Domicella Maria Limnander
4. Anna Catharina, 18 juni 1754, get. Rev. Dominus Guilelmus Vervorst, pastor Dungensis y Anna Catharina du Rosay de Stockmans
5. .Josephus Ferdinandus, 21 juni 1756, getuigen excell. dominus Marelno de Bournonville, generalissimus ac gubernator de Charleroy y Domina Leonora de Stockmans
5. Regina Josepha, 10 november 1757
Het 6e kind Jeronimus zou in 1751 zijn geboren, hiervoor vermeld in Oudenaarde.
Moeder Mechteld Adriana van eckert is in de kerk van Den Dungen begraven in december 1757. Haar man werd in het koor van de kerk begraven, mogelijk eveneens in Den Dungen, maar mogelijk in de kerk van St. Michielsgestel ( 28 januari 1764). Diens broer heer Henrick Vorstenbos eveneens in het koor van de kerk begraven 15 januari 1785.
Jan Toirkens zei op 26 maart 2017 om 23:41
Sorrie, even niet goed opgelet, Regina Josepha is het 6e kind gedoopt St. Michielsgestel. Zoon Jeronimus is dus wel de eerstgeboren zoon van de 7 kinderen, maar niet in dit rijtje van 6 meegenomen.
FrankS zei op 27 maart 2017 om 20:04
Van Cornelis Eijmberts van de Vorstenbosch is bekend dat hij van jongs af aan is opgevoed en gewoond heet bij Hendrik Hendrik Eijmberts Voets. Door deze Hendrik neef is genoemd, maar dat kan eventueel, omdat zijn vrouw Maria Adriaan Eijmberts Voets was en derhalve aangetrouwde neef. Waarschijnlijk was hij een buitenechtelijk kind van Eijmbert Adriaans van de Vorstenbosch.

De Helena Eijmberts van de Vorstenbosch aanwezig bij de doop van 1702 was eventueel Helena Peters van Heretum vrouw van Eijmbert Janse van de Vorstenbosch. Zij was schoonzus van Hendrik Antoni Vuchts die weer een broer was van Joost Antonis Vuchts (mij niet bekend dat zij getrouwd was met een Helena van de Vorstenbosch). Het kan ook dat de dochter van Helena en Eijmbert ook genaamd Helena Eijmberts van de Vorstenbosch (1684-1748 Schijndel) de getuige was.
Eijmbert Janse van de Vorstenbosch was wel weer een zoon van de eerder genoemde president schepen Jan Hendrik Eijmberts van de Vorstenbosch. Er zitten ook een paar Luijcassen en Peters in deze familie.
Jan Toirkens zei op 29 maart 2017 om 23:27
Frank : Er *ontbreekt* van alles en nog wat om iets zinnigs over de afstamming van Jan (soms Johan, soms Joannes Baptist) Vorstenbosch te kunnen zeggen. Een paar zaken waar ik naar op zoek ga, zijn :
1. In de periode 1720-1760 zijn vermeldingen als doopgetuige of getuige bij huwelijk, hetzij St. Michielsgestel, Den Dungen, Schijndel.
2. Enig testament van hem of diens broer Hendrick (priester)
3. Voogdijschap over zijn kinderen in 1757.
4. Enige boedeldeling van het bezit van zijn ouders, danwel van hemzelf.
Als je iets tegenkomt op dat gebied, laat het me even weten. Ik ga onderwijl door met spitten en van mijn kant laat ik het eveneens weten. Beste groet.
Jan Toirkens zei op 30 maart 2017 om 15:12
Theo :-). De tijdslijn is erg van belang. Jonker Johan de Coenen, gehuwd met Margaretha van Etten, had 3 dochters, Anna, Adriana en Honorina. Adriana erft rond 1730 een omwaterd huis etc. te St. Michielsgestel aan het Heselair, waarschijnlijk deels liggend op grondgebied van Schijndel. Dochter Honorina was gehuwd met jonker Carolus van Vlierden. Deze gegevens spelen in de eerste helft van de 18e eeuw.
Theo Molenaar zei op 30 maart 2017 om 20:51
Ja Jan, daar zit inderdaad heel wat tijd tussen de gegevens die ik noemde en begin 18e eeuw. Ik vroeg mij af waarom hij Zegenwerp in bezit kreeg. Vaak ging zo'n overdracht binnen de familie, maar misschien in dit geval toch niet.
Zegenwerp is in 1656 na het overlijden van Johan de Coenen overgegaan op Aerdt de Coenen. In 1743 verkocht heer Fredrick Willem Philip Carel baron van Coenen Zegenwerp voor 13.000 gulden aan Johan Vorstenbosch. Fredrick had vermoedelijk schulden. De akte van de overdracht gedateerd 9 augustus 1743 is te vinden in het Bosch protocol, inv.nr. 1738 folio 167r t/m 168r.
Onder deze akte staat de handtekening van Johan Vorstenbosch De Aelst. Deze handtekening lijkt volgens mij erg veel op die van Jannes Vorstenbosch die in 1724 zijn handtekening zet in de kantlijn van een akte uit 1721. In deze akte van 1721 wordt Johannes Vorstenbosch dienstknecht genoemd van de heer en mr. Johan Ignatius van den Eeckaart. (5121 inv 82 fol 96r). In die hoedanigheid heeft hij misschien zijn bruid ontmoet waar hij later in 1729 mee trouwde?
Jan Toirkens zei op 30 maart 2017 om 21:16
Theo, dat is meer dan waarschijnlijk, Jan als knecht van zijn a.s. schoonvader, daar lijkt het dus op. Dat Jan op die manier Aelst in de schoot kreeg geworpen is een. Maar dat hij dan jaren nadien zo maar even dat Zegenwerp kon kopen, duidt op behoorlijk wat cashflow :- .
Jan Toirkens zei op 1 april 2017 om 00:53
*Mijn* bewerkingen die ik voor St. Michielsgestel maakte, werden mogelijk door de fabuleuze inzet van Dhr. Jef van Veldhoven, lid van de Heemkundekring St. Michielsgestel. Soms *vergeten* we in de haast der dingen te denken aan ere wie ere toekomt, maar hierbij dus alsnog!. Het werk van Jef werd nadien dankbaar opgevuld door het BHIC, zodat men thans de scans voor St. Michielsgestel kan inzien voor een langdurig tijdvak, voorafgaand aan het systeem van de Burgerlijke Stand. Nog werk genoeg dus om nadere toegangen te maken, maar het komt er allemaal op termijn alsnog aan.
Theo Molenaar zei op 2 april 2017 om 09:30
Heel goed Jan. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ik weet hoeveel werk het is. Het is toch fantastisch dat we nu alleen maar een zoekwoord hoeven in te voeren en de resultaten komen meteen. Doorklikken naar de originele scan, en dat thuis vanuit de luie stoel. Archiefonderzoek doen wordt steeds makkelijker en leuker. Zelfs de ouders van Johan Vorstenbosch komen misschien een keer boven water.
Jef van Veldhoven zei op 3 april 2017 om 16:24
Hier volgen nog wat gegevens betreffende de familienaam "Vorstenbosch" in de cijnsboeken van de hertog van Sint-Michielsgestel :
1. Cijnsboek BHIC 9 242 1646/1696
Blad 13a inlegvel 1
[zie M5110172.jpg]
Frans Janssen Doreleijer ½ ende Peter Lambers van Vorstenbosch by
coop
13a.10
1688 […] 99 VII erfgenamen van Ariaen sone Goijaert
Corsttiaen Goijarts ½ in 3 texten – 0 –3 – 6
1688 […] 99 Jan Michiel Arts ¼ in 3 texten – 0 – 1 – 12
1688 […] 99 Peter Wouter de Bresser weduwnaar met 2 ,kinderen
Jenneken Jan Jansen Broeren ¼
in 3 texten 0 – 1 – 12
[totaaltelling] - 6 - 14
2. Cijnsboek BHIC 9 243 fol.8 1700/1763
Johan Vorstenbosch bij transport ter secretarije van 's Bosch int dato 5 sept. 17??
Andries Anbrosius Vorstenbosch
Jef van Veldhoven zei op 3 april 2017 om 16:26
Sorry :
Andries Anbrosius Vorstenbosch moet zijn Andries Ambrosius Vorstenbosch
Jan Toirkens zei op 3 april 2017 om 16:59
Jef :-). Hoe kom ik aan jouw cijnsboekvermelding waarin Johan Vorstenbosch wordt vermeld in samenhang met Andries Ambrosius Vorstenbosch? Heb jij er een scan van? Het lijkt mij een erg zinvolle aanwijzing van jouw kant.
Theo Molenaar zei op 3 april 2017 om 19:14
Zeker een interessante aanwijzing van Jef.
Ik kan het niet laten om alvast voor Jef te antwoorden, hij zal het ongetwijfeld ook weten want ik denk dat hij de maker van de afbeeldingen is:
http://www.deheerlijkheidherlaar.nl/algemeen/links
Bij de datum 31 januari 2011 kan de link naar het betreffende cijnsboek worden aangeklikt.
Ik lijk als datum 16 september 1734 te lezen, en als ik vervolgens in het Bosch Protocol kijk (inv 1734 fol 330v-332v), dan lees ik dat Andries Ambrosius Vorstenboswch, wonende tot Uden lande van Ravestijn, op 16 oktober 1734 diverse onroerende zaken gelegen te Schijndel verkoopt, hem aangekomen als enige en universele erfgenaam ab intestato van Elisabeth Jan Peter Herinx, zijn moeders zuster. Koper is Johan Vorstenbosch Heer van Aelst.

We hebben hier dus te maken met de Johan Vorstenbosch die we zoeken, en er is een link met Schijndel, en met vermoedelijke familie.

Groetjes,
Theo
Theo Molenaar zei op 3 april 2017 om 19:22
Hoewel 'vermoedelijke familie' misschien wat sterk uitgedrukt is als Andries enige erfgenaam was, dan is Johan in het gunstigste geval halfbroer, en anders neef of nog verder.
Jan Toirkens zei op 3 april 2017 om 21:00
Theo :-) Mijn complimenten, ik las in het chijnsboek het jaar 1734, net zoals jij en wilde dat juist gaan neerpennen, maar maakt niks uit, het resultaat is hetgeen telt, met de komplimenten aan Jef. Het perceeltje wordt in dat jaar in Den Bosch verkocht aan Johan Vorstenbosch door Andries Vorstenbosch. Het zou dus in de familie blijven... (hoe de onderlinge band is, is nog tikje onduidelijk). De cijns van 6 stuivers anderhalf oort wordt op 10 augustus 1756 afgelost (door Johan) met 6 gulden 13 stuivers en 5 en een derde penning. Zie dom. rekening 1757, folio 192 verso. De laatste keer dat er chijns werd betaald is in 1755.Het perceel werd ergens tussen 1700 en 1734 door Lijske Jan Peter Hellings (een van de 3 kinderen van Jan) verkocht aan Andries Vorstenbosch. Als Andries in Uden woonde, zijn we al weer een stukje verder.
Jan Toirkens zei op 3 april 2017 om 21:06
Heb wat in de chijnsvermeldingen van het chijnsboek Peelland zitten kijken, via de website van Eindhoven. Ik kom zowel Johan Vorstenbosch, heer van Aalst, en zijn schoonzoon Stockmans, op een paar plekken tegelijk tegen, dus inzake hetzelfde chijnsgoed. Ik kom er nog op terug, maar het betreft bezit onder Schijndel, St. Oedenrode en ik meen Veghel als ik me goed heug.
FrankS zei op 3 april 2017 om 21:16
Andries woonde in Uden en had een broer Johannes

245 Andries Vorstenbosch als man van Marie Aert Haerwasser wonend te Uden, verkoopt aan zijn neef Johannes Vorstenbosch wonend in Den Dungen, een erf met een huis erop groot ca. 8 en een halve lopenzaad gelegen alhier aan het Hesealer, b.p. Willem Ginhoven, het Geefhuis van Den Bosch, Johannes Dircks van de Ven, de gemeenschappelijke straat. Nog een perceel teulland en aanliggend hooibeekcxke groot ca. 3 en een halve lopenzaad, alhier gelegen op de Slebeecken, b.p. Jan Daniels van der Aa, de armen van Gemonde, Willemijn weduwe van Jan Janssen van Breugel, de loopgraaf daar. Nog verkoopt hij een perceeltje teulland groot ca. 28 roees alhier gelegen op het Loick, b.p. Jan van Tommelen, Willem Ginhoven, Henricus de Decquere, Jan Daniels van der Aa, zoals de verkoper dat voor drievierde part van de ouders van zijn vrouw had geerfd en voor een vierde had gekocht van de kinderen van Jan Dircks van de Ven volgens de brief d.d. 25 november 1723. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 4 duiten gewinchijns aan de heer van Gestel. Verder is het vrij van lasten behalve de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen de heer drossaard Elzevier en Philip Mans als presidentschepen. Datum 2 september 1727. Getekend: I. Elzevier, P. Mans en S. Voltelen secretaris.
Datering: 02-09-1727
Pagina: 221v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

1727 is voor het huwelijk in 1729 van Johan.
FrankS zei op 3 april 2017 om 21:28
De hier bedoelde neef kan Jan Lucas Vorstenbosch zijn (1691 Veghel), of Joannes Joannis Vorstenbosch (1688 Schijndel) . Van de laatste heb ik geen partner, Maar zijn vader hertrouwt (als weduwnaar van Helena Adriani Verhagen) in 1717 te Den Dungen met Elisabeth Joost Verwetering
Peter van de Laar zei op 3 april 2017 om 21:35
Herinx is ws Helinx, bekende naam in Schijndel. dan vinden we ook:

Ambrosius Vorstenbosch; tr. Schijndel 21-11-1688 Petronilla Helincx
Bron: Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772; invnr. 41, fol. 44v}
met dispensatie wegens 4e graads verwantschap

ik vind twee kinderen (wo Andries)

Andreas Vorstenbosch, ged. schijndel 20-2-1690, get. Joannes Petrus van kessel, Margareta Franciscus van de Rijt
vader vermeld als Ambrosius Joannis Vorstenbosch
bron: Rooms-Katholiek doopboek Schijndel 1685-1695; invnr. 4, fol. 50V

en

Adriana Vorstenbos, ged. Schijndel 14-4-1692, get. Simon Lucas Houbraken, Joanna Joannis Petrus Helinx
bron: Rooms-Katholiek doopboek Schijndel 1685-1695; invnr. 4, fol. 72V
Peter van de Laar zei op 3 april 2017 om 22:29
Ik vind een huwelijk van Joannes Joannes Vorstenbosch in Den Dungen dd 5-9-1717 met Elisabeth Joannes van Grinsven , dit is dus niet een huwelijk met een Verwetering
FrankS zei op 3 april 2017 om 23:02
Zij was weduwe van Jan Huiberts van Grinsven.

Staat en inventaris van Helena van der Haigen die ze ter tochte heeft nagelaten aan haar man Jan Vorstenbos thans bruidegom van Lijsken Joost Verweeteringe weduwe van Jan Huijberts van Griensven
Datering: 1 september 1717
Peter van de laar zei op 4 april 2017 om 08:49
Frank,
Dank voor de correctie
Jan Toirkens zei op 4 april 2017 om 13:44
Via het RHC-Eindhoven : gemeentebestuur Deurne. Akte van verkoop door de erfgenamen van Johan Rabo baron van Keppel aan Johan Vorstenbosch, heer van Aalst : de Heijtrackse hoeve te Liessel (jaar 1739).
Jan Toirkens zei op 7 april 2017 om 02:38
Frank : Waar kan ik de originele akte zien van de begrafenis etc. van Johan Vorstenbosch. 28 jan. 1764? Staat er werkelijk Johannes Cornelis Vorstenbosch, waar komt dat gegeven vandaan?
FrankS zei op 7 april 2017 om 07:34
Jan,
Zie scan 148 van onderstaande akte. Er staat niet Cornelisz.

Datum begraven 28-01-1764
Overledene Johannis Cornelis Vorstenbosch
Geslacht m
Plaats overlijden Sint-Michielsgestel
Religie Nederduits Gereformeerd

Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1749-1768
Plaats Sint-Michielsgestel
Toegangsnr. 1445
Inv.nr. 10
Folio/pagina 71
Diversen in 't coor begraven Heere van Aalst en Zegenwerp laat kinds-kinderen na en goederen
Jan Toirkens zei op 7 april 2017 om 15:17
Frank : Zeer bedankt, ik had even verder moeten doorscrollen in het overzicht, vandaar dat ik register nr. 14 eerst nergens kon vinden, Enfin, een mens is nooit te oud om te leren!. Er staat dus duidelijk Johannes Cornelis Vorstenbosch, maar ik neig er nog steeds toe dat er voor hem een familieverband is met het groepje Ambrosius Jan Vorstenbosch en niet met het groepje de Cornelis Eijmbert Vorstenbosch, of er zou al sprake moeten zijn van een nog vroegere parentatie van ene Cornelis Eijmbert Cornelis Vorstenbosch, maar dan zit je dus wel qua tijdlijn in de problemen. Bij het groepje van Ambrosius en nageslacht komt ik geen doopgetuigen tegen van het groepje Cornelis Eijmbert Vorstenbosch en dat geldt omgekeerd eveneens, alhoewel ik niet alles en nog wat daarop heb kunnen napluizen voor Den Dungen, St. Michielsgestel en Schijndel. Overigens geeft het begrafenisboek 14 voor Johannes Vorstenbosch van Aalst nog aan dat er 15 keer extra is geluid. Tenslotte voorlopig : Er is ergens een melding van een testament in het jaat 1757, dat is het jaar dat de vrouw van johannes Vorstenbosch overlijdt. Kwestie is... waar te vinden, daar ben ik nog niet uit, rechterlijk of notarieel en in welke plaats.
Jef van Veldhoven zei op 7 april 2017 om 17:19
Ambrosius Vorstenbosch geb dat 22-09-1723
vader : Andreas
moeder Maria Arnoldus Haarwasser
vindpl nr 5 DBT SMG dopen

Helena Vorstenbosch
geb dat : 24 nov 1702
vader : Johannes
moeder Heylwigis Adriani

Andries Ambrosius Vorstenbosch j.m. Gestel met Maria Aaard Haerwasser te Gestel/Gemonde ondertrouw 9 jan 1723 en getr 24 jan 1723
Peter van de Laar zei op 7 april 2017 om 20:24
Wellicht is deze akte nog nuttig; er lijkt een volledige opsomming van de kinderen van Jan Hendrickx vdVorstenbosch te worden gegeven.
1685-1690
Deling van goederen onder Jan, Luijcas en Ambrosius zonen en hun beider zussen Hendriksken en Catharina kinderen van Jan Hendrickx van den Vorstenbosch – de momboirs over Andries de onmondige zoon zijn Willem Jacobs en Aert Breusten van Kessel {Schepenprotocol Schijndel; invnr. 142, fol. II-113}
Jan Toirkens zei op 7 april 2017 om 21:15
Peter, dat is volledig juist, deze kinderen (5 dus). Elders, worden er als aantal 7 genoemd, maar geen namen. Dochter Hendrieksken huwt met Joachim Gijsbert van der Schoot. Zoon Ambrosius huwt met Petronella Hellincx. Blijft dus nog open de vraag met wie zoon Jan huwde, wie met zoon Lucas en wie met dochter Catharina huwde. Als we dan hu kinderen met doopgetuigen vinden, komt er meer zicht op de familie. Wordt vervolgd..
FrankS zei op 7 april 2017 om 21:21
Dit heb ik aan kinderen en kleinkinderen van Jan Hendrik Eijmberts van de Vorstenbosch.

I. van de Vorstenbosch, Jan Hendrick Eijmberts (o. 1685-12-00)
echt. van Kessel, Helwigus (Helena) Andries (g. 1625-01-12 - Schijndel)

II-1.
van de Vorstenbosch, Henrica Jan (g. 1649-12-17 - Schijndel)
echt. van der Schoot, Joachim Gijsbers (g. rond 1650, o. 1721-07-15 - Schijndel), h. 1689-01-27 - Schijndel

II-2.
van de Vorstenbosch, Jan Joannes (g. rond 1655 - Schijndel, o. na 1746-11-00)
echt. Verhagen, Helena Adriaen (o. voor 1717-09-00), h. 1687-06-24 - Schijndel
III-1. Vorstenbosch, Joannes Joannes (g. 1688-03-22 - Schijndel)
III-2. Vorstenbosch, Adriana Joannes (g. 1689-09-26 - Schijndel)
III-3. Vorstenbosch, Helena Joannes (g. 1691-01-16 - Schijndel, o. 1693-12-21 - Schijndel)
III-4. Vorstenbosch, Henricus Joannes (g. 1692-09-28 - Schijndel)
III-5. Vorstenbosch, Eijmbert Joannes (g. 1694-11-27 - Schijndel, o. 1698-03-02 - Schijndel)
III-6. Vorstenbosch, Jacobus Joannes (g. 1697-01-28 - Schijndel)
III-7. Vorstenbosch, Helena (g. 1702-11-24 - Sint-Michielsgestel)
echt. Verwetering, Elisabeth Joost, h. 1717-09-05 - Den Dungen

II-3.
van de Vorstenbosch, Lucas Joannes (g. rond 1658 - Schijndel, o. 1703-07-19 - Schijndel)
echt. van Gemert, Margrita Thomas (g. rond 1658, o. 1740-05-27 - Schijndel), h. 1687-05-25 - Sint-
Oedenrode
III-8. Vorstenbosch, Helena Luijcas (g. 1684-04-20 - Schijndel)
echt. Brouwers, Herbert (o. rond 1713-02-00 - Boxtel)
echt. van Nistelrooij, Johannes Jansen (g. rond 1670, o. rond 1745), h. 1713-09-17 - Schijndel
III-9. Vorstenbosch, Anna Maria Luijcas (g. 1688-03-24 - Schijndel)
echt. Eijkemans, Jacobus Adrianus (g. 1675-11-13 - Sint-Michielsgestel), h. 1710-07-06 - Sint-
Michielsgestel
III-10. Vorstenbosch, Mechtildis Luijcas (g. 1689-04-04 - Schijndel, o. voor 1745)
echt. van den Dungen, Antonius
III-11. Vorstenbosch, Joanna Luijcas (g. rond 1692 - Veghel, o. voor 1727-10-00)
echt. Cluijtmans, Elias Willems (g. rond 1692, o. 1756-11-09 - Schijndel), h. 1717-09-12 - Sint-
Oedenrode
III-12. Vorstenbosch, Hendrien Luijcas (g. 1696-02-17 - Schijndel, o. rond 1752-03-00)
echt. van Lieshout, Gerardus, h. 1724-02-20 - Sint-Oedenrode
echt. van Grinsven, Jan Janssen (o. na 1745), h. 1735-08-07 - Sint-Michielsgestel
III-13. Vorstenbosch, Petrus Luijcas (g. 1698-03-28 - Gemonde)
echt. van der Heijden, Petronella Hendriks (g. 1702-03-22 - Veghel), h. 1725-03-18 - Schijndel
III-14. Vorstenbosch, Jan Luijken (g. 1691-02-18 - Veghel)
echt. van Heeswijk, Catharina Adriaans (g. rond 1684 - Schijndel), h. 1714-08-26 - Schijndel

II-4. van de Vorstenbosch, Catharina Jan (g. - Schijndel, o. voor 1711-01-27)

II-5. van de Vorstenbosch, Eijmbert Jan (g. - Schijndel, o. 1686-11-23 - Schijndel)
echt. van Heretum, Helena Peters (o. voor 1696), h. 1675-01-27
III-15. van de Vorstenbosch, Joanna Eijmbert (g. 1675-11-02 - Schijndel, o. voor 1701-10-11)
echt. Verhagen, Simon Johannes Lambertus (g. 1674-01-23 - Schijndel), h. 1696-12-02 - Schijndel
III-16. van de Vorstenbosch, Petrus Eijmbert (g. 1679-02-28 - Schijndel, o. 1701)III-17. van de Vorstenbosch, Helena Eijmbert (g. 1684-09-10 - Schijndel, o. 1748-07-06 - Schijndel)
echt. van Roij, Jan Wouters (g. 1682-10-19 - Schijndel, o. 1721-05-13 - Schijndel), h. 1703-01-28 -
Schijndel
echt. van der Velden, Adriaan Lambers (g. 1694-09-12 - Schijndel, o. 1769-02-11 - Schijndel), h.
1730-02-26 - Schijndel

II-6. van de Vorstenbosch, Hendrik Jan (g. 1661-09-01 - Schijndel, o. 1684-02-16 - Schijndel)

II-7. van de Vorstenbosch, Ambrosius Joannes (g. 1664-03-29 - Schijndel, o. na 1700-04-00)
echt. Hellincx, Petronella Jan Peter, h. 1688-11-21 - Schijndel
III-18. van de Vorstenbosch, Andreas (g. 1690-02-20 - Schijndel)
echt. Haarwasser, Maria Arnoldi
III-19. van de Vorstenbosch, Adriana (g. 1692-04-14 - Schijndel)
III-20. van de Vorstenbosch, Petronilla Bruijsten (g. rond 1689 - Schijndel)
III-21. van de Vorstenbosch, Johannes

II-8.
van de Vorstenbosch, Andries Jan (g. 1667-08-27 - Schijndel, o. 1740-10-13 - Caulille, Luik (B))
echt. Verheijden, Jenneken Hendriks (o. 1718-04-14 - Veghel), h. 1702-10-28 - Boxtel
Theo Molenaar zei op 8 april 2017 om 10:03
Nog een paar losse vondsten die ik gisteren en zojuist nog tegenkwam:

Een borgbrief voor Jan Janssen Vorstenbosch en echtgenote Lijsken Adriaens van der Haigen is 5 april 1700 afgegeven in Schijndel, ze verhuisden naar Sint-Michielsgestel.
Borgen zijn Peter Adrians vander Haigen en Breust Jansz Vorstenbosch. Laatstgenoemde zal wel II-7 Ambrosius Jansz Vorstenbosch zijn.
(5122 inv 145 fol 72)

Kopie van het testament van 3 oktober 1707 van Catalijna Janssen Vorstenbosch, wonende in sBosch. Zij testeert aan haar broer Andries Jans Vorstenbosch wonende te Boxtel, aan Heijltje dochter Eijmbert Vorstenbos haar broer zaliger, aan Handersken Jans Vorstenbos, huisvrouw van Jochum vander Schoot hare zuster, wonende te Schijndel, aan de kinderen van Jan Jansz Vorstenbos haar broer wonende te Schijndel, aan de kinderen van Ambrosius Jans Vorstenbosch haar broer wonende te St. Michiels Gestel, aan haar broer Andries Jansz Vorstenbos wonende te Boxtel, en aan de kinderen van Luijcas Jansz Vorstenbosch, ook haar broer zaliger.
(5211 inv 98 fol 112)

Adriaan soone Cornelis Eijmbert Vorstenbosch, Hendrik Jan Claessen Vercuijlen als man van Hendrina, Adriaan Paulus van Rooij, man van Maria, beide dochters van Cornelis Eijmberts voornoemd en van Merike zijn huisvrouw dochter Adriaan Eijmbert Voets, verkopen 12 oktober 1719 onroerend goed aangekomen van hun ouders, aan Peter Adriaans vander Haigen, en de akte erna aan Adriaen Willems van Herentum, en de akte daarna verkopen zij aan Lijsken en Jenneke, zusters, dochters Jan Peter Hellinx.
(5122 inv 99 fol 241)
Er worden hier geen Hendrik of Jan als kinderen van Cornelis en Merike genoemd, maar ik denk ook niet dat de bedoeling van deze akte was om alle kinderen of erfgenamen te noemen. Zou deze Cornelis te plaatsen zijn als zoon van II-5 Eijmbert Jan Vorstenbosch en Helena Peters van Heretum?
Overigens opvallend bekende namen bij de kopers. Toeval of niet?

Kopie van het testament van 4 april 1686 van Cornelis Eijmbert Vorstenbos en Mariken dochter Adriaen Eijmbert Voets verwekt bij Emmertina dochter Corstiaen Elias van de Laerschot.
(5122 inv 97 fol 38)

Jan Jansz Eijmberts vanden Vorstenbosch koopt 26 november 1716 een huis.
(5122 inv 99 fol 109)

Benedictus Arnoldus de Stockmans namens zijn schoonvader de Heer Johan Vorstenbosch Heere van Aalst en Zegenwerp, verhuurt in 1752 aan Hendrik Wouters vander Dussen, de Sandhoeve met landerijen gelegen ter plaatse genaamd Zegenwerp, laatst gehuurd door de weduwe Francis Vorstenbosch.
(5121 schepenprotocol Sint-Michielsgestel, inv 95 fol 46r)
Ik heb zelf het gevoel dat hier sprake is van toeval, dat deze Francis ook Vorstenbosch heet.

11 dec 1767 De Heer Hendricus Vorstenbosch als voogd over de twee minderjarige dochters van de Heer Benedictus Arnoldus de Stockmans verwekt bij wijlen Vrouwe Maria Theresia Vorstenbosch.
(5121 inv 98 fol 259v)

De Heer Johan Vorstenbosch heer van Aalst en Zegenwerp als testamentaire executeur over de boedel en nalatenschap van wijlen Vrouwe Maria van Bruggen in leven weduwe wijle den Heer Reijnier Plenus in zijn leven agent en solliciteur militair in s'Haege
(Bosch Protocol inv 1745 fol 52v en verder)
Jan Toirkens zei op 8 april 2017 om 15:20
Dank aan zowel Frank als Theo :-) voor zoveel gegevens... Bravo! Me dunkt dat de priester of koster die de begrafenis van Johan Vorstenbosch, heer van Aalst, noteerde als Johan Cornelis Vorstenbosch, wel van wanten zal hebben geweten, om die toevoeging Cornelis te maken. Zonder enig bewijs overigens, zou het best zo hebben kunnen zijn dat ene Cornelis een zoon Johan heeft verwekt bij een der vrouwelijk leden van de familie Vorstenbosch, das een andere optie dan die van Frank :-). Maar dan blijft de vraag waarom er dan vooralsnog nergens de verwijzing is van Johan als natuurlijke zoon van Cornelis, dat zou echter weer te maken kunnen hebben met dat men het stil wilde houden in de familie als die van enige maatschappelijke welstand was. Mogelijk dat meer aktes uit Schijndel een cruciaal gegeven opleveren, er zijn nogal wat onbewerkte protocollen momenteel. Ik ben verder benieuwd naar het testament van december 1757.
Peter van de Laar zei op 9 april 2017 om 00:24
Gevonden in "Noord-Brabantse Studenten" (Universiteit Leuven):
pag. 743:
"nr. 5645 Henricus Vorstenbosch
Schijndel. Imm. Leuven tussen 30-8-1729 en 27-2-1730 (artes, pedagogie de Burcht, dives, minderjarig). Studeerde ook theologie. Priester. Verbleef op het kasteel te St.Michielsgestel. "

Dives, dus van gegoede afkomst; Leeftijd bij intrede was meestal tussen 17 en 20.
Jan Toirkens zei op 9 april 2017 om 04:00
Peter.. :-) .. DIT is wat we bedoelen met Internet. Ziehier,... deze Henricus, broer van heer Johan Vorstenbosch. Als hij in 1730 ongeveer 18 was, dan is ie geboren rond 1712, en dat betekent dan ie GEEN zoon kan zijn van ene Cornelis.
jan toirkens zei op 14 april 2017 om 18:19
St. Michielsgestel, inv.nr. 5121-91, folio 99 verso etc. (9 feb. 1745), boedeldeling. Heer Johan Vorstenbosch, heer van Aalst en Zegenwerp is bij testament benoemde voogd van de kinderen van Johannes van de Reijt en diens vrouw Catrien Dublois. Dat testament is van 22-12-1727 opgemaakt voor schepenen van St. Michielsgestel. Het levert echter niet veel op, Johan Vorstenbosh wordt als voogd benoemd omdat hij een vriend is van beide echtelieden en niet als familielid. In 1727 woont Johan Vorstenbosch in Den Dungen. Het nagelaten bezit van het echtpaar is te Schijndel.
jan toirkens zei op 14 april 2017 om 18:51
Toeval of niet? De deling van 1745 betreft o.a. bezit van wijlen een oudoom Cornelis van de Reijt, woonde en overleed te Schijndel.
Theo Molenaar zei op 14 april 2017 om 19:21
Vriend van beide echtelieden, of misschien toch iets van familie, maar wou men daar niet duidelijk over zijn, en is Johan misschien een buitenechtelijke zoon van een mevrouw Vorstenbosch bij een man van goede komaf (zie de bijdrage van Jan op 8 april)?
Het is opvallend hoe afwezig de vaders naam van Johan steeds is.
Doopgetuigen bij het echtpaar Johannis van de Rijt en Catharina Blois zijn bijvoorbeeld Ambrosius Vorstenbosch in 1714, Elisabeth Jan Hellincx in 1717 en 1722, en Andreas Vorstenbosch in 1719 en 1725.
Johannes Vorstenbosch, de neef van Andries Vorstenbosch, woonde in 1727 ook in Den Dungen (zie de bijdrage van Frank op 3 april).
Peter van de Laar zei op 14 april 2017 om 20:16
Petronella Helincx
tr.(1) Schijndel 15-10-1681 met Andreas van de Rijt.
Bij de doop van zijn kinderen vermeld als Andreas Francke(n)
Uit dit huwelijk:
Franciscus, ged. Schijndel 4-4-1685, get. Henricus Joannes Petri, Joanna Joannis, Margareta Francken van de Ven {RK-doopboek Schijndel 1685-1695; invnr. 4, fol. 1r}
Lambertus, ged. Schijndel 20-6-1687, get. Cornelis van de Rijt, Maria Embertus Petri {RK-doopboek Schijndel 1685-1695; invnr. 4, fol. 22v}
Tr.(2) Schijndel 21-11-1688 Ambrosius Vorstenbosch
Zoon Andreas, bij Ambrosius Vorstenbosch is ws naar hem vernoemd; doopgetuige ook een Van de Rijt. (zie mijn eerder bijdrage dd 3 april jl.)
Dorethé zei op 14 april 2017 om 21:14
Petronella Hellincx werd ook Perijn of Perijna genoemd.

Uit Henk Beijers Archiefcollectie:

Schijndel protocol 146
Testament van Margaretha Cornelissen van Marijnen nagelaten weduwe van Franck van der Rijdt onder het Lutteleind omtrent de kerk – haar zoon Cornelis heeft is zeer dienstbaar geweest en ook Geertruij de dochter van Zeger Voets de laatste 10 of 11 jaren, met alle details over de legaten – ook worden genoemd Joannes, Francois en Lambertus kinderen van Andries van de Rijdt haar overleden zoon verwekt bij Perijntje de dochter van Jan Peter Hellincx [folio 38 verso op 9 augustus 1702]

Schijndel protocol 148
Deling van goederen door Cornelis Francken van der Rijt verwekt bij Margriet van Marijnen, Joannes meerderjarige zoon van Andries Franck van der Rijt verwekt bij Perijna Peter Hellincx, Francois [23] zoon van genoemde Andries gemachtigd via een brief van 31 juli 1708 – huis onder ’t Lutteleijnde aan de kerk en een klein huisje achter de hof en huis onder Elschot in de Houtert, een huisje ‘int Steegsken’ [= de Pompsteeg] nabij de kerk [folio 1 op 1 oktober 1708 – zie ook folio 9 verso]
Dorethé zei op 14 april 2017 om 21:21
Petronella / Perijn is gedoopt 21-11-1645 te Schijndel, dochter van Joannes (Jan) Peter Hendrick Hellincx en Adriana (Arijken) Eijmbert Voets.

Ooit gevonden via de de oude ISIS van RHC Eindhoven:

Heerlijkheidsarchief Helmond.Cijns betreffende Schijndel
Inventarisnummer: 333 Fiche 488, blz. 11, folio
Periode: 1643/1714


De 5 / 1 kijnd(eren) van Lijsken ondergenomdt met naem Marij
Lijske dochter Jan Adams van Gerwen bij versterff
Peter soon Jan Adams van Gerwen bij deijlingh
De 2 kijnderen Jan Adams van Gerwen
Jan Damen van Gerwen ende

Perijn dochter Jan Peter Hellincx vigore testamenti
Lambert ende Eijmbert kijnderen Eijmbert Hendrick Eijmberts Voets
De 7 kijnderen van Aelken weduwe Eijmbert Hendrick Eijmberts
Alcken weduwe Eijmbert Henrick Eijmberts II denarii I ob
VIII denarii

Bron: Cijnsboeken Schijndel
Archief: 063 inventarisnummer Zie de bronvermelding boven
Heerlijkheidsarchief Helmond
jan toirkens zei op 15 april 2017 om 14:45
St. Michielsgestel, inventarisnummer 5121-84 folio 1, 13 juni 1726. Drossaard Elsevier legt beslag op bezit van Andries Vorstenbosch, eerder wonend te St. Michielsgestel, maar is thans voortvluchtig en staat op de criminele rol wegens een manslag op Adriaan Jansen van de Meer (zie ook protocol 83, daar is meer over die affaire te lezen). Deze Andries als voorvluchtige is de zoon van Ambrosius, niet te verwarren met Andries Jan Vorstenbosch, oom van de voorvluchtige. De dader vestigt zich dus in Uden en weer later in Veghel als ik het goed heb. Deze affaire kan de reden zijn dat heer Johan Vorstenbosch als voogd in 1727, zich als de *vriend van beider testateurs* liet benoemen en niet als oom, oudoom, neef of welke familierelatie dan ook.
jan toirkens zei op 16 april 2017 om 01:54
Peter :-). Dat Andries (Vorstenbosch) zou zijn vernoemd naar Andries van de Rijt, is een niet waarschijnlijke mogelijkheid. De Andries Vorstenbosch (gehuwd met Marie Haarwasser) had zelf ook weer een oom Andries, en het lijkt me eerder dat die naam afkomstig is vanwege de moeder, resp. grootmoeder van beide Andriessen, zijnde Helena Andries van Kessel.
Peter van de Laar zei op 16 april 2017 om 02:12
Jan,
Dit valt me toch een beetje van je tegen. Dat je het niet waarschijnlijk noemt...
Het was toch heel gebruikelijk dat het eerste kind in een tweede huwelijk wordt vernoemd naar de overleden echtgenoot/ote uit het eerste huwelijk. Natuurlijk kan ook de andere familierealtie een rol gespeeld hebben. We zullen dan ook nooit weten wat de doorslag bij de naamgeving was. Dat zal ze daarom alleen gesterkt hebben in het geven van die naam....
jan toirkens zei op 29 april 2017 om 21:43
Niet dat het erg helpt om de vraag over Johannes Vorstenbosch op te lossen, maar een detail is dat Ignatius C. de Jeger in het jaar 1716 heer van Eeckaart was. Diens zoon is m.i. Johan Ignatius van Eeckaart. Dat de heren en dames zich soms de Jeger noemden en dan weer van Eeckaart maakt het allemaal wat ingewikkelder dan ons eeuwen later welkom is. Ik meen me te herinneren vanuit de protocollen Oirschot dat ene van Vlierden in de 16e eeuw zich ook heer van Eeckaart kon gaan noemen.
jan toirkens zei op 30 april 2017 om 11:54
Nog wat rondtrekkende bewegingen om het raadsel op te lossen?. St. M. Gestel, inv. 5121-111, folio 21 e.v. Vrouwe Alegonda de Meyer, vrouwe van Aalst, laatst gehuwd met Henricus Josephus van Kerrenbroek, overleden 23 jan. 1731 te Mechelen en daar begraven, volgt lange lijst met nagelaten bezit onder St. Mkchielsgestel (collaterale successie).
jan toirkens zei op 14 juni 2017 om 21:18
St. Michielsgestel, inv. 108, collaterale successie. Overleden te St. Michielsgestel Christiaan van Vlierden op 11 juli 1703. Diens zuster is mevrouw Honorina de Jeger, wordt vermeld als erfgename.
Peter van de Laar zei op 30 augustus 2017 om 19:32
Om het raadsel nog wat ingewikkelder te maken:
Ik lees in deel II van "Berlicum, zwerftocht door het verleden" van de hand van W. van der Heijden (Heemkundekring De Plaets, Berlicum, 1984) op pagina 21 onder XIII - 6 De dorpsschulden, dat Johan Vorstenbosch, Heer van Aalst in 1712 (!!) f 4.000,- heeft geleend aan het corpus van Berlicum.
jan toirkens zei op 31 augustus 2017 om 18:42
In 1712 was hij nog geen Heer van Aalst, het hangt dus een beetje van de tekst af, wat er is bedoeld. Misschien betreft het een aflossing van een lening UIT 1712. De aflossing of vernieuwing KAN zijn gedaan op een later tijdstip als hij heer van Aalst was. En tenslotte KAN het een fout zijn in de publikatie zelf, een typfout is snel gemaakt en was het niet 1712.
Peter van de Laar zei op 31 augustus 2017 om 22:46
Gezien de tekst - het gaat om een opsomming van diverse personen in verschillende jaren - zal het jaar 1712 wel kloppen. Inderdaad een lening uit dat jaar. Wanneer de aflossing is geschied wordt niet vemeld.
Zegt dus wel iets over het geboortejaar van Johan, voor ca. 1690 ....
En dat hij in 1712 niet onbemiddeld was.
jan toirkens zei op 2 oktober 2018 om 16:22
Info ONADen Dungen 5115-24, resp. 30 juli 1735 en 5 augustus 1735 :
Hendriena Vorstenbosch, weduwe van Geraerdus van Lieshour. wonend te Erp, gaat huwen met Jan Janssen van Griensven, alias Kleijnen. Bij de huwelijkse voorwaardes zijn betroklken heer Jogan Vorstenbosch, heer van Aalst en heer Hendrikus Vorstenbosch, priester. Heer Johan Vorstenbosch wordt vermeld als zijnde de bloedneef van de a.s. bruid. We zitten dus dichtbij de afstamming van heer Johan Vorstenbosch.
FrankS zei op 2 oktober 2018 om 17:01
Jan,

Dat komt overeen met mijn commentaar van 28 oktober 2016:

"Hendrikus zou de in 1725 gedoopte Vorstenbosch kunnen zijn, zoon van Andreas Vorstenbosch (1690 Schijndel) en Maria Hairwassers. Andreas heeft een broer gehad Johannes waar mij verder niets over bekend is. Beiden waren via hun vader Ambrosius kleinkinderen van Jan Hendrik Eijmberts van de Vorstenbosch oud president schepen van Schijndel. Zou alleen Cornelis niet verklaard kunnen worden, maar deze kom ik alleen tegen als patroniem bij overlijden."


Hendrina was een dochter van Luijcas Jan (van de) Vorstenbosch een broer van Ambrosius.
jan toirkens zei op 2 oktober 2018 om 17:41
Frank :-). Ik ken maar EEN priester Hendrikus, , zijnde de broer van heer Johan Vorstenbosch (van Aalst). Hendrikus zal geboren zijn zeg rond 1706-1712, want Hendrikus was in 1729 nog minderjarig. De zoekvraag is dus nog steeds wie de ouders zijn van Heer Johan en van diens broer Hendrikus.
Peter van de Laar zei op 2 oktober 2018 om 20:58
Jan, jouw vondst beperkt in ieder geval de zoekmogelijkheden aanmerkelijk. Want ik kom met jouw informatie tot vader Luijcas Janse Vorstenbosch als vader van Hendriena:
Henrica Vorstenbos tr. Sint-Oedenrode 22-2-1724 {RK-trouwboek Sint-Oedenrode 1715-1720; invnr. 4, fol. 67r04} Gerardus van Lieshout
Als Hendrina Luijcas van Vorstenbosch schenkt zij het leven aan hun zoon Joannes, die wordt gedoopt te Erp 17-10-1725, get. Catharina Gerits van den Bergh, Margriet Luijcasse van Vorstenbosch {RK-doopboek Erp 1723-1783; invnr. 6, fol. 7v01}
Op 15-10-1785 wordt te Sint-Michielsgestel begraven Hendrina Vorstenbosch, weduwe van Jan van Grinsven. Zij laat dochter en goederen na. In de kerk in Den Dungen begraven. {NG-begraafvoek Sint-Michielsgestel 1769-1789; invnr. 11, fol. 82}
In 1745 erft Jan van Griensven als man van Hendrien Luijcas Vorstenbosch uit de nalatenschap van Elisabeth Tomasse van Gemert, eerste huijsvrouw van wijlen Rogier van Deurse.
Deze Elisabeth is een tante van Hendrien, want haar ouders zijn:
Luijcas Janse Vorstenbosch, overl. < 1707; getrouwd te Sint-Oedenrode (sch) 25-5-1687 {R 162 f 85-85v} met Margrita Tomas van Gemert, geb. ca. 1659, overl. Schijndel 27-5-1740, dr Thomas Peter Tomas van Gemert en Anneke Corst Jacobs van de Velden,
Huwelijk 25 meij 1687.
Luijcas Janssen Vorstenbosch jongman woonende tot Schijndel aut 26 jaeren ende Margriet Thomas van Gemert jongedochter gebortich ende woonachtich alhier aut omtrent 28 jaere. {Sint-Oedenrode Inventaris 162 jaar 1687 folio 171}
Anja Korff zei op 21 november 2020 om 20:50
Rechterlijk archief Son en Breugel 26.35 dd 06-01-1744 Vernadering door Jan Jansen Vorstenbos, Schijndel, van goederen door zijn vader Johan Vorstenbos, heer van Aalst, geh. met Megtilda van den Eekert, St.Michielsgestel, verkocht aan Jan Hendrix Verhoeven.
Peter van de Laar zei op 22 november 2020 om 07:00
Dat is eindelijk weer een mooi bericht, Anja !
Johan Vorstenbos was nog niet eerder getrouwd geweest (vermelding J.M.) toen hij in 1729 met Megtilda van den Eekert trouwde. Jan Janse Vorstenbos - in 1744 handelingsbekwaam - zou dan uit een onwettige relatie komen.
Of....
er is een vergissing gemaakt en in de akte zijn vader en zoon verwisseld. De oude Jan Janse leeft nog in 1746:
schepenprotocol Schijndel (5122.invnr. 157, fol. 1)
7 december 1746
Aktenr. 1 Verklaring van Jan Janssen Vorstenbosch [91] en Hendrik van der Cant [81] ten behoeve van de regenten van Schijndel nl. dat sinds 1675 tot en met ca. 1712 er verschillende pachters van de houtschat zijn geweest die niet meer voor de houtschat hebben gevorderd dan het 10e hout of de 10e penning hebben gevorderd, een verklaring die ook de 2e deponent bevestigt, maar sinds 1710 of 1711 of 1712 \zijn er ook pachters geweest die het 6e hout of de 6e penning voor de houtschat vorderden en over de houtschat zijn dan ook diverse disputen gevoerd onder de ingezetenen, zodat uiteindelijk de 10e penning is gehandhaafd en sommigen, met name buitengeërfden de 6e penning voor de houtschat gaven.

De Johan die wij zoeken moet dan in 1888 zijn geboren.
Zijn priesterbroer Henricus is dan het volgende probleem. Als hij inderdaad in 1692 is geboren is hij niet meer minderjarig in 1729. Zou er ergens nog een halfbroer te vinden zijn...?
jan toirkens zei op 22 november 2020 om 11:58
@Anja, zeer bedankt voor je aanwijzing, het lijkt me erg waardevol. Als er exact staat zoals jij het weergeeft, had heer Johan Vorstenbos als heer van Aalst, naast zijn al bekende dochters bij Mechteld van den Eekert), dus ook een zoon Jan (al dan niet bij deze Mechelt). De puzzel lijkt nog niet geheel opgelost. afgaande op deze deze zoon Jan zou de vader van heer Johan Vorstenbosch dus ook een Jan Vorstenbosch kunnen zijn. (en dan komt Heijlke Adriaens als moeder van heer Johan Vorstenbosch weer in beeld). Spannend..... want die Jan Hendrix Verhoeven zou op een of andere manier ook aan de familie Vorstenbosch geparenteerd kunnen zijn.
Peter van de Laar zei op 22 november 2020 om 12:38
Anja,
Heb jij een verwijzingslink naar de akte op het internet en wellicht ook naar het origineel ?
FrankS zei op 22 november 2020 om 18:42
Op 17 mei 1708 wordt te Den Dungen een Hendrik gedoopt als zoon van Jan Jan Huijberts van Grinsven en Elisabeth (Lijsken) Joost Delissen Verwetering.
Kan het dat hij de achternaam van zijn stiefvader Jan Jan Vorstenbosch (weduwnaar Helena (Heijlke) Adriaan Verhagen) heeft aangenomen? Hij zou dan een stiefbroer zijn van Johan.
FrankS zei op 22 november 2020 om 18:58
Jan,
Die zoon Jan zou dan voor 28 jan 1764 moeten zijn overleden, aangezien Johan alleen kleinkinderen achterlaat. Is hij na 17 december 1751 overleden is hij geen zoon van Adriana Mechtildis van den Eeckart. Zij laat bij overlijden alleen een dochter achter.
Peter van de Laar zei op 23 november 2020 om 20:07
Nog iets over de relatie van Johan van den Vorstenbosch met Joannes van de Rijt en Catharina de Blois. Zoals Theo Molenaar al zei op 14 april 2017 is wellicht de relatie meer als alleen vriend van de familie.
Zoals bekend werd Johannes van den Vorstenbosch in 1727 aangewezen als testamentair voogd van Catharina de Blois.

Bij de deling van goederen van Franck van der Rijt en Margriet van Marijnen {Schijndel protocol 148, fol. 1 – 1 oktober 1708} wordt Joannes van de Rijt vermeld als zoon van Andries Franck van der Rijt verwekt bij Perijna Peter Hellincx. Ook wordt in die akte vermeld de broer van Joannes: Francois en hun oom Cornelis.

Perijna (= Petronella Hellinx)
tr.(1) Schijndel 15-10-1681 met Andreas van de Rijt, en
tr.(2) Schijndel 21-11-1688 met Ambrosius Johannes Vorstenbosch

De vader van Joannes staat echter in het doopboek (dd. 6-1-1682) ingeschreven als Windandus Franciscus van de Rijt. Deze naam komt echter verder in Schijndel niet voor (in de tijd), dus houd ik dat op een verschrijving/vergissing.
jan toirkens zei op 23 november 2020 om 23:54
@ Peter: Je bedoelt dus Schijndel-doop d.d. 6 oktober 1682 en NIET 6 januari 1682. Er staat inderdaad duidelijk Winandi Francisci van de Rijt. Wie zich verschreef of vergiste is niet meer te achterhalen, maar het handschrift laat geen ruimte voor twijfel, duidelijk verneld als Winandi Francisci van de Rijt. Maar we houden het toch maar op Andries.
FrankS zei op 25 november 2020 om 09:48
Ik heb nog een paar overlijdens gevonden.

Op 15 januari 1785 wordt te Sint Michielsgestel Hendrikus Vorstenbosch begraven (priester, laat geen goederen na)

Op 5 februari 1750 te Schijndel Elisabeth (Joost Verwetering) weduwe Jan van den Vorstenbosch (laat geen kinderen na)

Jan Vorstenbosch overlijdt of 30 januari 1747, of 16 december 1748. Op beide data wordt een Jan Jan Vorstenbosch begraven en beide laten ze vrouw en kinderen (meervoud) na. De andere moet Jan Jan Vorstenbosch gehuwd met Mechtildis Eijmberts van Kessel zijn geweest.

Mijn stiefbroer mogelijkheid lijkt hierdoor wel gefalsificeerd.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: