Kannenburgh - Kinckhuijsen

vertelde op 1 april 2019 om 20:08 uur

Johan (Jan) Kannenburgh is geboren in Gelderland.

Beroep:

1666 provoost (De provoost, via het Frans prévôt, uit het Latijn propositus resp. praepositus = hogergeplaatste, was in de 16de eeuw een militaire ambtenaar met bevoegdheid van regimentspolitie, zowel bij land- als zeemacht.

In sommige regio’s was een provoost ook een gerechtelijk ambtenaar, vergelijkbaar met de schout, de ambtman of de baljuw.)
Jan:
(1) trouwde met Maria Grevet. Maria is overleden op 05-08-1669 in Bergen op Zoom,NB,NL.

(2) trouwde op 06-06-1670 in Halsteren met Petronella Kinckhuijsen. Petronella is geboren in Ravenstein, Oss,NB,NL.

Kind van Jan en Maria:
1 Joannes Kannenburgh [1.1]. Hij is gedoopt op 24-06-1667 in Bergen op Zoom,NB,NL.

Kinderen van Jan en Petronella:
2 Bernardijn Kannenburgh [1.2]. Zij is gedoopt op 30-06-1671 in Bergen op Zoom,NB,NL.
3 Isaäc Kannenburgh [1.3]. Hij is gedoopt op 30-06-1671 in Bergen op Zoom,NB,NL.
4 Gerardus Kannenburgh, gedoopt op 20-11-1674 in Bergen op Zoom,NB,NL. Volgt 1.4.
5 Heyndrik Kannenburgh [1.5]. Hij is gedoopt op 02-12-1676 in Bergen op Zoom,NB,NL.
6 Margrieta Kannenburgh [1.6]. Zij is gedoopt op 04-11-1678 in Bergen op Zoom,NB,NL.
7 Hendrina Kannenburgh, gedoopt op 11-02-1681 in Bergen op Zoom,NB,NL. Volgt 1.7.
8 Mechlina Kannenburgh [1.8]. Zij is gedoopt op 31-12-1684 in Bergen op Zoom,NB,NL.
9 Cornelia Kannenburgh [1.9]. Zij is gedoopt op 12-12-1687 in Bergen op Zoom,NB,NL.

Ben op zoek naar meer gegevens om beiders van Johan (Jan) en Petronella Kinckhuijsen

Bruidegom
Johan Kannenburgh geboren te Gelderland
Bruid
Pieternelleken Kinckhuijsen geboren te Ravenstein

Ben hierdoor ook zeer geintereseerd naar de bewoners van Kasteel Cannenburch voordat Maarten van Rossum zijn kasteel bouwt in 1543 op de fundamenten van een middeleeuwse ruïne uit 1365

Heeft iemand meer ? of waar verder te zoeken ?

Reacties (18)

Annette zei op 10 april 2019 om 15:46 uur

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=37&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0407&mizk_alle=cannenburg#inv3t1

Uit “Inleiding” De Cannenburg
“Het huis "ter Cannenburch met de Vogelleggen, moeien ende erve daertoe behorende" was een Gelders leen, in 1387 in het bezit van Aleid van Steenbergen * Van haar zoon Reynart van Herwen vererfde het op haar kleindochter Aleyt van Herwen, vrouw van Dirk van Keppel, wier kleinzoon Dirk van Keppel een gedeelte van het bezit, nl. "het huys to Cannenborch met der volmoelen ende den bosch geheiten die Vogelhegge, met den water daer die moeien bij geet achter den huys voors.", begrensd door de beek ("nyet over id water") in 1535 overdroeg aan hertog Karel……enz.enz.”

en ga bij “Gevonden archiefstukken” naar hoofdstuk 2.1.1.2.1.
Het kasteel De Cannenburg. (openen voor informatie)

Dorethé zei op 10 april 2019 om 17:14 uur

Er was nog een Wilhelm:

Nederduits Gereformeerd doopboek 1683-1694
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 02-02-1683Plaats: Bergen op Zoom
Dopeling
Wilhelm Cannenburgh
Vader
Jan Cannenburgh
Moeder
Petronella Knichuijsen
Getuige
Abraham Knickhuijsen
Elysabeth Poopchesen

Bronvermelding
Nederduits Gereformeerd doopboek 1683-1694, archiefnummer 8012, inventarisnummer 21
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1683-1694
Religie: Nederduits Gereformeerd

Dorethé zei op 10 april 2019 om 17:15 uur

En een dochter Isabella:

Nederduits Gereformeerd doopboek 1683-1694
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 28-12-1689Plaats: Bergen op Zoom
Dopeling
Isabella Kannenburgh
Vader
Johan Kannenburgh
Moeder
Pieternella Kinckhuijsen
Getuige
Abraham Kinckhuijsen
Heijltien van Brisick

Dorethé zei op 10 april 2019 om 17:33 uur

Op basis van getuigen (over en weer) zijn mogelijke broers/zussen van Pieternella:
Margrieta
Willemina
Cornelia x Adriaen van Nooren/Noort
Abraham x Johanna van Wijngaerdt / Wingmans / Wingaenen
Jan
Of bestaat er een andere familierelatie?

Aan de Kannenburgh kant is Janneken Kannenburgh (x Nouel Bringon/Brijnjon) mogelijk een zus van Johan.

Dorethé zei op 10 april 2019 om 17:38 uur

Een interessante notariële akte is wellicht deze:

Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van testamenten, 1666-1685
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akte(Akte)datum: 01-07-1667Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde
Arentjen Kannenburgh
Geregistreerde
Jenneken Kannenburgh
Geregistreerde
Neeltjen Sijmons
Geregistreerde
weeskamer
Geregistreerde
comparant Maria Grevet
Geregistreerde
comparant Johannes Kannenburgh (kapitein-geweldiger) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
armen wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
weeskamer wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
getuige Guillaume de Paillier (luitenant ; majoor) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
getuige Casper van Tellicht (ruiter) wonende te Bergen op Zoom
Bronvermelding
Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van testamenten, 1666-1685, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0199, aktenummer 2
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1666-1685

Te vinden via het Westbrabants Archief

Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van andere akten, 1670
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akte(Akte)datum: 04-06-1670Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde
Johannus Kannenburgh
Geregistreerde
overleden Maria Greveth
Geregistreerde
getuige Noué Brignon
Geregistreerde
comparant Johannus Kannenburgh (kapitein-geweldiger) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
Petronella Kinckhuijsen wonende te Ravenstein ; Bergen op Zoom
Geregistreerde
getuige Johannus Boijens (handelaar) wonende te Bergen op Zoom
Bronvermelding
Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van andere akten, 1670, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0207, aktenummer 20
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1670

Dorethé zei op 10 april 2019 om 17:40 uur

Dan kom ik dit huwelijk tegen:

NH trouwboek 1664-1679
Bron: doop-, trouw- en begraafregisterSoort registratie: trouwakte(Akte)datum: 01-08-1670Plaats: Bergen op Zoom
Bijzonderheden:
11-07-1670

Bruidegom
Louis Brignon (Soldaat onder St. Germain) geboren te Bergen op Zoom
Bruid
Janneken Kannenburgh geboren te Varsseveld
Bronvermelding
NH trouwboek 1664-1679, archiefnummer boz - 0031, Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom, inventarisnummer 31
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1664-1679
Religie: hervormd

Dorethé zei op 10 april 2019 om 17:48 uur

Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van testamenten, 1666-1685
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akte(Akte)datum: 09-09-1684Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde
stiefmoeder van Johannus Kannenburgh
Geregistreerde
Emmerens
Geregistreerde
Maria Ruijl
Geregistreerde
Willem
Geregistreerde
Cristiaen Berger
Geregistreerde
broers en zusters van Johannus Kannenburgh
Geregistreerde
overleden Maria Grevet
Geregistreerde
getuige Andries Waterham
Geregistreerde
getuige Hugo van der Mast
Geregistreerde
comparant Johannus Kannenburgh
Geregistreerde
Jan Kannenburgh (geweldiger-provoost)
Bronvermelding
Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van testamenten, 1666-1685, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0199, aktenummer 189
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1666-1685

Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van testamenten, 1686-1704
Bron: notariële archievenSoort registratie: notariële akte(Akte)datum: 1704Plaats: Bergen op Zoom
Bijzonderheden:
ongedateerde akte; fragment

Geregistreerde
voorzoon van Johannus Kannenburgh
Geregistreerde
comparant Petronella Rinckhuijsen
Geregistreerde
comparant Johannus Kannenburgh (geweldiger-provoost) wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
armen wonende te Bergen op Zoom
Geregistreerde
weeskamer wonende te Bergen op Zoom
Bronvermelding
Notaris Charles van der Mast, Minuutakten van testamenten, 1686-1704, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0200, aktenummer 219
Gemeente: Bergen op Zoom
Periode: 1686-1704

Frank zei op 10 april 2019 om 18:30 uur

Hartelijk dank Anette en Dorethé,
Diverse had ik al reeds gevonden maar er zitten zeker aanvullingen bij.
En een Kannenburgh in Varsseveld geboren komt al weer een stuk dichter bij Vaessen waar het kasteel Cannenburgh heeft gestaan.
Helaas nog geen link kunnen vinden hiermee met de toegezonden link door Annette.

Marija Graauet overleden op 05-08-1669 te Bergen op Zoom

een Johannes geboren 24-06-1667 met als moeder Maria Grevet was niet het voorkind.

Benieuwd wie dit dan zou kunnen zijn?

Frank zei op 10 april 2019 om 19:03 uur

151 Trouwboek geref. kerk Steenbergen , fol Deze huwelijken zijn niet in een apart trouwboek opgetekend, maar vermeld in het trouwboek van de gereformeerde kerk van Steenbergen. Incidenteel kwam het voor dat een ondertrouw op het fort werd ingeschreven, zoals op (trouwboek Steenbergen , fol. 34). Verreweg de meeste huwelijken die op het fort werden gesloten betroffen militairen. Het fort Henricus was in de 17 de eeuw incidenteel ook een trouwlocatie voor inwoners van het dorp De Heen, bijvoorbeeld op en Ook burgers van Steenbergen wisten soms de weg naar het fort te vinden. Zo trad daar op (na een ondertrouw in de stad op ) Cornelia Coenraets (jonge dochter, waarschijnlijk dochter van de notaris Cornelis Coenraets) in het huwelijk met Joris van Rinckhuijsen uit Bergen op Zoom, weduwnaar van Sibilla Pijls. Hij was in de periode notaris te Bergen op Zoom. 153 RvS, inv. 46, Idem, Idem,

https://docplayer.nl/113815005-J-m-g-leune-het-fort-henricus-te-steenbergen-steenbergen-anno-1746-door-d-w-c-hattinga-bhic-kaartencollectie.html

Mogelijk familie gezien de namen Cornelia en Sofia bij de kinderen van Johan Kannenburgh

bij eerste kind Joannes 24-06-1667 was er een getuigen Guiljaem de Pallijer was dit familie van Sibilla Pijls ?

Frank zei op 10 april 2019 om 19:38 uur

Heb ook nog een Wilhelm Cannenburgh gevonden 02-02-1683 geboren
Getuige
Abraham Knickhuijsen
Elysabeth Poopchesen


Verwacht gezien de naam van de kinderen en eerste zoon van Abraham dat de vader Jan Cannenburgh was met Margieta

Jan was diverse keren doopegtuigen maar zie verder geen Jan die getrouwd was in dezelfde periode . 2de dochter was Margrieta van Johan Kannenburgh en Petronella Kinckhuisen

Abraham en Cornelia zijn inderdaad broers en zus van Petronella.

Gezien de eerste kinderen op zoek naar een Isaäc Cannenburgh en een Bernardijn als mogelijke ouders van Petronella

Nogmaals dank voor deze hulp

Frank zei op 10 april 2019 om 19:39 uur

tikfoutje moet natuurlijk zijn op zoek naar een Isaäc Kinckhuijsen

Annette zei op 11 april 2019 om 15:25 uur

Geen aansluiting maar wel nog wat informatie

https://www.zeeuwsarchief.nl/onderzoek-het-zelf/

Register van commissiën en instructiën Staten van Zeeland deel IV (1644-1677)
Joan Kannenburgh, Majoor op de passen bij Sluis
Naam: Joan Kannenburgh
Datering: 19-6-1666
Functie: Majoor op de passen bij Sluis
Toegangsnummer: 2 Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, (1574) 1578-1795 (1799)
Inventarisnummer: 1670
Folio: 99
Scannummer: 102

Joan Kannenburgh, Geweldige provoost te Bergen op Zoom
Naam: Joan Kannenburgh
Datering: 19-6-1666
Functie: Geweldige provoost te Bergen op Zoom
Voorganger: Tomas Trevins (overleden)
Toegangsnummer: 2 Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, (1574) 1578-1795 (1799)
Inventarisnummer: 1670
Folio: 89v
Scannummer: 93

Pieternella Kinckhuijt Woonplaats: Bergen op den Zoom, Jaar: 1691
Eerste jaar uitk.: 1691
Laatste jaar uitk.: 1706
Bron: Archief Rekenkamer C
Eerste inventarisnr: 13190
Laatste inventarisnr: 13340
Opmerking:
1691: weduwe van Johan Cannenburgh, een toelegh van 96 gulden 's jaers tot haer mans ordonnantien sullen wesen voldaen en leggende hierbij over een ordonnantie van 3 maenden tractement vervallen 31-03-1676 de somma van 16:13:4 ponden Vlaems.
1692: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans drij maenden tractement.
1693: voor 1 jaer tractement en leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans tractement ter somme van 12:10:0 ponden Vlaems over 3 maenden.
1694: hierbij soude dienen over te leggen een ordonnantie van wijlen haer mans tractement maer alsoo deselve beloopt 20 ponden Vlaems niet op betaelt is, sal dienen tot de volgende rekeninge.
1695: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans drij maenden tractement vervallen den laetsen martii 1677 ter somme van 20 ponden Vlaems.
1696: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans drij maenden tractement vervallen den laetsen junii 1677 ter somme van 20 ponden Vlaems.
1697: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans drij maenden tractement ter somme van 20 ponden Vlaems over drij maenden
1698: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans tractement ter somme van 20 ponden Vlaems over drij maenden tractement.
1699: sonder hierbij overleggen een ordonnantie van haer mans tractement maer alsoo deselve noch niet en is voldaen.
1700: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans tractement ter somme van 20 ponden Vlaems voor drij maenden tractement.
1701: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans tractement ter somme van 20 ponden Vlaems voor drij maenden.
1702: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans tractement ter somme van 20 ponden Vlaems over drij maenden.
1703: leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer mans tractement ter somme van 12:10:- ponden Vlaems over drij maenden.
1704: drij maenden tractement tot 6-6-1704 en leggende hierbij over een ordonnantie van wijlen haer
Toelichting:
Een appointe is een oude en/of invalide militair die van het gewest Zeeland een uitkering ontving
Plaats: Bergen op den Zoom

Barendijna Cannenburgh, Woonplaats: Bergen op Zoom, Jaar 1707
Eerste jaar uitk.: 1707
Laatste jaar uitk.: 1711
Bron: Archief Rekenkamer C
Eerste inventarisnr: 13350
Laatste inventarisnr: 13390
Opmerking:
1707 t/m 1710: naergelaten kinderen van den overleden provoost Johan Cannenburgh.
1711: alsoo deselve geen ordonnantien meer hebben over te leggen en noch versoecken te worden gecontunueert
Plaats Bergen op Zoom

Frank zei op 11 april 2019 om 17:59 uur

Hartelijk dank Anette,

Overlijden van Johan (Joan Kannenburgh voor 06-04-1691
NL-MdbZA_2_1671_081

Pieternella Kinckhuijt (Kinckhuijsen) zijn vrouw was nog in leven en zij zal in 1706 overleden zijn gezien haar uitkering ophield in dat jaar.

Knap gevonden.

De laatste Barendijna in 107 kan ik zo niet thuisbrengen of het moet een dochter van Johan (Joan) Kannenburgh geweest zijn die op 31-01-1673 te Bergen op Zoom geboren werd.

Dorethé zei op 12 april 2019 om 10:27 uur

Frank, wat bedoel je met "een Johannes geboren 24-06-1667 met als moeder Maria Grevet was niet het voorkind"?
Deze Johannes was wel een voorkind bij het huwelijk van Johan en Pieternella, hij was immers de zoon van Johan uit een eerdere relatie, die met Maria Grevet / Graauet.
In mijn post van 10 april 2019 om 17:48 uur noteerde ik twee aktes. Heb je deze volledig doorgelezen? Dan zie je pas wie op welke manier aan wie gelinkt was. Scans beschikbaar via de website van het Westbrabants Archief. Dat geldt ook voor de andere notariële akten die ik vermeldde.

Annette zei op 12 april 2019 om 12:58 uur

Barendijna is synoniem van Bernardijn; de oudste dochter.

Het zal je wel bekend zijn, maar toch maar voor de zekerheid: er zitten veel gegevens in https://westbrabantsarchief.nl/
Zoals b.v.
Soort registratie: notariële akte(Akte)datum: 09-09-1684Plaats: Bergen op Zoom
Geregistreerde stiefmoeder van Johannus Kannenburgh
Geregistreerde Emmerens
Geregistreerde Maria Ruijl
Geregistreerde Willem
Geregistreerde Cristiaen Berger
Geregistreerde broers en zusters van Johannus Kannenburgh
Geregistreerde overleden Maria Grevet
Geregistreerde getuige Andries Waterham
Geregistreerde getuige Hugo van der Mast
Geregistreerde comparant Johannus Kannenburgh
Geregistreerde Jan Kannenburgh (geweldiger-provoost)

Frank zei op 13 april 2019 om 11:20 uur

@ Dorethé, dank voor de uitleg wist niet dat een kind uit een eerder huwelijk ook een voorkind werd genoemd. Zat aan een kind te denken die voor het huwelijk geboren zij zijn van beide ouders.

@ Anette, Dank voor deze acte maar kan behoudens de handtekeningen nog zeer weinig lezen van dit handschrift uit 1684.

Annette zei op 13 april 2019 om 16:37 uur

WestBrabantArchief Register van begraven en overluiden, 1678-1776
Bron: doop-, trouw- en begraafregisterSoort registratie: begraafakte
(Akte)datum: 10-08-1706Plaats: Bergen op Zoom
Overledene Pieternella Kannenburgh

WestBrabantArchiefNH trouwboek 1664-1679
Bron: doop-, trouw- en begraafregisterSoort registratie: trouwakte
(Akte)datum: 01-08-1670Plaats: Bergen op Zoom
Bijzonderheden: 11-07-1670
Bruidegom Louis Brignon (Soldaat onder St. Germain) geboren te Bergen op Zoom
Bruid Janneken Kannenburgh geboren te Varsseveld

Dit bruidje is peettante bij een van de kinderen Kannenburgh-Kinckhuijsen. Daarom op zoek in de Achterhoek

Via
https://geneaknowhow.net/digi/geld-ni.html

naar de transcriptiesite van
http://www.koolwaaij.nl/varsseveld/index.html
waarin genoemd:
Kannenbergh, Jan: [inv 188-3 fol 003] (1656)
Kannenborgh, Jan: [inv 188-4 fol 009] (1657)
Deze linken kan ik niet kan openen.
Je zou via email (zie site) contact op kunnen nemen met de transcribenten.

En volgens mij in
https://www.genealogiedomein.nl/1920-achterhoek-huwelijksregister-diverse-plaatsen-1620-1744

2 mogelijkheden als ouders van de geweldige provoost Jan Kannenburgh

1) Kannenbergh, Henderijc, van Aalten, weduwnaar en Heijle van Farschevelt, d.v.Garrijt van F. trommelslager, ondertrouw 20.5.1649 (met att. n. Silvolde) Terborg
Farschevelt, van, Heijle, d.v.Garrijt van F. trommelslager en Henderijc Kannenbergh van Aalten, weduwnaar ondertrouw 20.5.1649 (met att. n. Silvolde) Terborg

2) Kannenborg, Jan, j.g. van Aalten en Heijltjen Braems, j.d.v.Bredevoort, ??.3.1640 Bredevoort
Braems, Heijltjen, j.d.v.Bredevoort, en Jan Kannenborgh, j.g. van Aalten ??.3.1640 Bredevoort
Braems, Heijle, weduwe van Jan Kannenborch, en Jan van Nottelen, in het Stift van Munster, weduwnaar van Trijne Lens, Soldaat onder de Compagnie van d'Heer, Ploos van Amstel, ??.2.1651 Bredevoort
Nottelen, van, Jan, in het Stift van Munster, weduwnaar van Trijne Lens, Soldaat onder de Compagnie van d'Heer Ploos van Amstel, en Heijle Braems, weduwe van Jan Kannenborch, (j.d.v.Bredevoort), ??.2.1651 Bredevoort

Frank zei op 25 juni 2019 om 20:34 uur

Hartelijk dank Annette,

Gezien eerste zoon Johannes 24-06-1667 in Bergen op zoom en 3de zoon Heyndrk verwachting is dat Jan zijn vader is en Hendrijc mogelijk zijn broer (onzeker nog geen ander bewijs gevonden)

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: