Maria Peters, de vrouw van Thomas van Daal in Haps

vertelde op 27 september 2017 om 10:30 uur

Thomas van Daal, gedoopt op 9 september 1740 te Haps, trouwde op 10 mei 1767 te Wanroij met Johanna Ebben, gedoopt op 31 augustus 1736 te Wanroij. Johanna stierf op 17 mei 1795 te Haps.
Thomas hertrouwde op 9 oktober 1796 met Maria Peters, weduwe van Jan Arnoldussen.
Thomas stierf op 16 juni 1824 te Haps. In zijn overlijdensakte wordt hij vermeld als “weduwnaar van Maria Jans”.
Op 13 april 1825 werd echter in Haps ten verzoeke van “de weduwe van Thomas van Daal” door notaris Gijsbert van Crimpen een deel van de huisraad bij opbod verkocht (archief notaris G.J. van Crimpen, Cuijk, 1825, inv.nr. 726, volgnrs. 206 en 81).
Heeft iemand meer informatie over de geboortedatum en/of overlijdensdatum van Maria Peters (of Maria Jans)?

Reacties (9)

Eric van Daal zei op 21 maart 2020 om 20:05 uur

Het wordt nog gekker. Ik vond namelijk de volgende overlijdensakte:

Op 11-11-1832 is in Haps overleden Maria de Bruijn, arbeidster, 58 jaar oud, geboren in Haps als dochter van Arnold de Bruijn en Erken Gerrits, beide overleden, echtgenote van Thomas van Daal, arbeider, wonende te Haps.

Volgens de overlijdensakte zou haar man Thomas in 1832 nog leven. De hierboven vermelde Thomas van daal is echter in 1824 op 84-jariuge leeftijd overleden. Een huwelijk met Maria de Bruijn heb ik niet gevonden.

In Haps leefde, voor zover ik weet, in 1832 nog één Thomas van Daal (namelijk de kleinzoon van de in 1824 overleden Thomas), Hij was echter geboren op 2-11-1824 als zoon van Egbert van Daal en Maria Goossens. Hij kan dus niet dezelfde zijn als de man van Maria de Bruijn.

Wie kan dit verklaren?

Norah zei op 21 maart 2020 om 20:23 uur

Tommas Jacops trouwt te Haps 21-04-1811 met Maria de Bruijn.
Ouders bruidegom waren Jacob Jacops en Willemina Boschmans.

Hier worden nog de patroniemen gebruikt.

Norah zei op 22 maart 2020 om 01:53 uur

Deze Thomas Jacobs overlijdt te Haps 30-12-1848, weduwnaar van Maria de Bruin.

Eric van Daal zei op 22 maart 2020 om 12:44 uur

Hallo Noah, dank je wel voor je hulp. Dan kan de overlijdensakte van Maria de Bruijn uit 1832 niet juist zijn. Thomas van Daal is in 1740 geboren in Haps als zoon van Arnold van Daal en Helena Thomassen.
Thomas Jacobs is op 5-6-1768 in Haps gedoopt als zoon van Jacobus Jacobs en Wilhelmina Bosmans. De ambtenaar moet zich in 1832 vergist hebben.

Norah zei op 22 maart 2020 om 13:00 uur

Thomas Jacobs *1768 is gewoon dezelfde als Thomas van Dael/Daal.
Familienamen en patroniemen werden toen nog door elkaar gebruikt.

Eric van Daal zei op 22 maart 2020 om 14:25 uur

Hallo Norah, dat zou kunnen. Thomas van Daal * 1740 staat ook bekend als Thomas Aarts (zoon van Arnold). Maar ik heb de hele familie Van Daal in Haps uitgezocht tot ca. 1600 en daarvoor. Een Thomas Jacobs of een Jacobus Jacobs, zoals zijn vader wordt genoemd, kan ik in deze familie nergens terug vinden. Ook niet in de omliggende plaatsen. De moeder, Wilhelmina Bosmans, zou afkomstig zijn uit St.-Agatha, maar ook daar zie ik geen link met de familie Van Daal/Dael. Er zou dan rond 1768 ergens een sprake moeten zijn van een Jacob van Daal. Interessante puzzel. Ik ga verder zoeken.

Norah zei op 22 maart 2020 om 16:23 uur

Dag Eric,

Dit echtpaar dat in 1811 is getrouwd kreeg samen nog een zoontje in 1814 dat al jong overleed, en wel onder de naam Jacobs.
Verder kwam Maria de Bruijn als doopgetuige opdraven bij twee kinderen van Antonius van Daal x Mechtildis de Bruijn. Een keer was haar man Thomas van Daal! hierbij ook present.
Mogelijk broers en zussen?
Mvg.

Norah zei op 22 maart 2020 om 16:36 uur

Antonius van Daal was wel een zoon van Thomas Aerts van Daal en Joanna Ebben.
Hij is later ook hertrouwd.
Ik stop er maar mee, anders heb je niets meer te doen;)

Jan Lange zei op 22 maart 2020 om 16:52 uur

Wellicht bekend:
ORA Cuijk 1746 Thomas Bosmans en Dirsken Gerrits de Bruijn e.l.
St. Agatha 1738 Theunis Bosmans ter eenre en Coenraet Willems (van der Poel JL) gehuwd met Lijsbeth Bosmans; Hermen Theuws gehuwd met Peerken Bosmans; Jan Wilbers gehuwd met Christina Bosmans, mitsgaders Thomas Bosmans, allen neven en aangetrouwde neven van de comparant ter andere zijde. De comparant draagt zijn goederen, obligaties en kredieten over aan hen met als tegenprestatie dat ze hem zijn leven lang zullen verzorgen.
Wanroij 1730 Opdracht door Coen Willems gehuwd met Elisabeth Bosmans, Peerke Bosmans geass. met Coen Willems, Jan Wilbers gehuwd met Christina Bosmans, Thomas Bosmans allen kinderen en erfgen. van Hendrik Bosmans en Weijndel Peters.
Cuijk 1752 Huwelijkscontract tussen Jan Keukens, meerderj. jm, en Derske Gerrits weduwe van Thomas Bosmans, geass. met Peeter Aarts, Thoon Kerstens, Jan Wilbers en Jan Gerrits, momboiren van haar 5 minderjarige kinderen. De 5 voorkinderen krijgen als vaderlijk bewijs ieder 100 gulden, uit te keren bij mondigheid of huwelijk.
Beugen 1761 De erfgenamen van Peerke Bosmans en Hermien Theuwissen: Jan Simons en Allegonda Jans echtelieden; Leendert Thijssen en Eerke Simons echtelieden; Hermanus, Michiel; Johannes Peters meerderjarige jongmannen; Jacobus Driessen en Maria Peters; Thijs Jansen en Eerke Peters echtelieden; Elisabeth Bosmans weduwe van Coen Willems, geassisteerd door schoonzoon Jan Keukens; Jan Gerrits en Maria Jans echtelieden; Thomas Jansen en Hendrina Jans echtelieden; Jan Gerrits en Thomas Jans tevens als momboirs over zwager Arnoldus Jans; Jacob Jacobs en Willemijn Bosmans echtelieden; voormelde Jan Gerrits, Jan Wilberts, Peter Aertz en Thoon Kerstens als momboirs over de nog minderjarigen van Thomas Bosmans, met name Maria, Hendricus, Johanna en Jacobus Bosmans verkopen een huis, schuur, schop met de halve put (onderhoud ook voor de helft); aangelegen bouwland etc. Andere acte in 1761 Beugen: dezelfden verkopen aan Arnoldus Graat en Johanna Barten e.l. voor de ene en aan Antoon Aarts en Maria Bouwmans e.l. voor de andere helft bouwland genaamd den Winkelhaak, bouwland in de Ijspan en enige andere percelen bouwland voor Fl. 446,--.Idem: verkopen aan Ansem Huijbers en Peternel Hendrix e.l. weiland het Ham genaamd en bouwland aan den Maesbroeschen Weg voor Fl. 90,--.Idem: aan Jacob Graat major en Anneke Ebben e.l. bouwland aan het Helbroek voor Fl. 216,--
Beers 1790: Neelis Theunissen en Petronella Gerrits, echtelieden, wonende te Beers verklaren elkaar als langstlevende tot universele erfgenaam; daarin: En voor het derde en laatste derde part de vier kinderen van Dora of Dillis Gerrits bij Thomas Bosmans en een kind van voornoemde Dora of Dillis Gerrits bij wijlen Jan Keukens.
Hendrikus Jacobs Bosmans, geb. St. Agatha z.v. Jacob Bosmans x Elisabeth Gerards,, overl. Cuijk 5.11.1724. Wonend St. Agatha/gegoed Wanroij op
Parck (ORA Wanroij 566 dd. 9.8.1730/30.3.1731). Huwt Wanroij 26.2.1696 Wendelina/Wijndel Peters Geurts, geb. Wanroij ca. 1670. Overl. Cuijk 28.1.1730. ORA Mill 546 dd. 2.1.1716/Wanroij 576 dd. 10.12.1723.
Weijndel heeft zus Geurtje Peters, ged. Wanroij 11.2.1675 d.v. Peter Geurts x Lijske Jans, gehuwd met Jan Willems Hoffmans uit Wanroij; beiden overl. Overloon.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: