Oirschot? ~ 1430 : Heijlige Art Voskens dochter

vertelde op 5 november 2019 om 15:07 uur

Ls

hieronder deel van mijn kwartierstaat

Brievincx

131096/142248 Henric Everardus Brievincx + voor 1457 ~1400-1410????
gehuwd met 131097/142249 Bela
kinderen :
- Henric
dd 18 feb 1483 :
Oost van Henric Henric Brievincs
- Arnoldus
- Ava
- Margaretha gehuwd met Willelmus Willelmi die Brouwer
- Bertrade gehuwd met Johannes Henrici die Geijster
- Peter + voor 1468 gehuwd met Adriana
kinderen : (moeder draagt 1478 tocht over)
..- Anthonius
..- Elisabeth gehuwd met Laurencius die Witte
..- Maria gehuwd met Johannes Laurencii Everitss
..- Henrica gehuwd met Sijmon Adriani Sijmonss
..- Bela gehuwd met Willelmus Jacobi van Ghent
- 71124 Jacop + voor 1468 gehuwd met NN
kinderen :
..- 35562 Adriaen schout Hilvarenbeek vermoord 1502 door Wouter Mijs
gehuwd met 35563 Aleyt Gielis Borchmans
kinderen :
....- Jacopke gehuwd met Colyn Trocylon
....- 17781 Aleydt gehuwd met Servaes Schilders + mrt 1543
op 27 mrt 1514 benoemd tot schout Hilvarenbeek en
stadhouder van diens lenen door de Heer van Geel
....- mr Gielis priester te Breda
- 65548 Adriaen,Moergestel schepen 1466/68 + voor 11 feb 1498 ~1430 ????
gehuwd met
65549 Heijlige Art Voskens dochter + voor 1502 (zie map Vos)
kinderen :
..- Anthonis gehuwd met Janne van de Ven
kinderen : 3 mei 1538
....- Belije gehuwd met Jan Nenerts + voor 7 aug 1535
Belije is hertrouwd met Antonis Jacops
....- Ariaen gehuwd met Wouter Embrecht Snellen
....- Kathelijn gehuwd met Ghijsbrecht Ghijsbrechts (28 dec 1537)
Ghijsbrecht is hertrouwd met Aleijt (4 jan 1538)
....- Jenneke gehuwd met Jan Hubrechss
....- Henricke gehuwd met Gerit Matthijs (Goyaert) Rosen (14 feb 1556)
(zie mappen Wouters en Roosen)
..- 32774 Peter ~ 70 jaar op 16 jun 1539 ~1460-1470????
..- Margriet, bagijn 28 dec 1537
..- Marieken bagijn den Bosch + voor 7 aug 1535 zelfde als Marien onder?
..- Henricke
..- Ariaen gehuwd met Ariaen Gerit Jan Bartholomeeuss Roij Gerits
9 kinderen
..- Aefken
..- Arnden/Ertken gehuwd met Jan Jan Meeuss
kinderen :
....- Joesten
..- Belyen gehuwd met Dirck Hendrickx van den Hagelaer
kinderen : 7 aug 1535
....- heer Henric, Jacop , Elisabeth gehuwd met meester Cornelis
van Stal, Margriet gehuwd met Andries Gosens van Uden, Barbara
..- Marien gehuwd met Jan Brouwers
kinderen : 14 jun 1502
....- Peter, Jan, Willem, Mechtelt, Elisabeth, Aleyt, en nog onmondig
in 1502 Franck, Wouter, Heylige en Engelberen Brouwers

1457 (?), januari 18 :
Theodericus de Aa(?) en Henricus Monix, schepenen van Den Bosch, verklaren, dat Petrus en Janus, zonen van wijl Henricus Brieninc, zoon van wijlen Everadus Brieninc, alsmede Willelmus 's Brouwers Willelmi, man en momber van Margaretha Henricsdr. Brieninc, hebben opgedragen aan Gerardus Kepken, zoon van wijlen Willelmus Kepken, drie watermolens, gelegen in de parochie Gestel in het Stock, welke molen Henric Brieninc gekocht heeft van Henricus van der Heyden
dd 31 mrt 1468 :
.. hebben uitgegeven ten erfcijns Adriaan zw Henric Brievincx
dd 1468 in prefesto Dyonisy :
Adriaen zw Jacop Brievinck heeft voldaen Adriaen zw Henric Brievinck sinen oem en hem gemachtigd alsulcken aenspraek hij hebbende is op Adriaena wede Peter Brievincx
dd jun 1468 :
Adriaen zw Jacop Brievinck verklaart voldaan te zijn als w Peter Brievinck als voecht en momb. Adriaen voors. en Adriaena wede w Peter Brievincks en decharge

datums zijn van schepenbrieven Moergestel

gaarne correcties/aanvullingen op deze gezinsconstructie. Probeer te achterhalen uit welke Vossentak Heijlige afkomstig.

m.v.g.

Reacties (4)

Sjoerd zei op 5 november 2019 om 20:42 uur

Hallo Willem,

Henrick Everaert Brievincx is vermoedelijk voor 1448 al overleden.
In 1502 wordt een erfdeling gemaakt van Adriaen Henrick Brievincx en Heijligen zijn vrouw. Een deel van de verdeelde goederen is eerder gekocht door Arnt z.w. Willem Vos Grieten, dat is mogelijk een aanknopingspunt voor de zoektocht naar de herkomst van Heijligen.

Zie:
371. 1502 juni 14 822.Sch.Mgt,R.286,292
Anthonis Peter gebruederen Margriet Henrick Ariaen Aefken en Jan Jan Meeuss als momb. Arnden sijns wijfs gesusteren met Cornelis Smeeds horen gecoren momboor en kynderen Adriaen Brievincks voer hen seleven en voer Marien honder suster daer sij voer geloven hebben opgedragen Dirck vanden Hagelaer als momboor sijns wijfs alsulcke een mudde roge jeep mate van Gestel als Arnt z.w. Willem Vos Grieten soen gecoft hadde tegen Peteren Janne en Willem gebruederen Jans Brouwers kunderen en Mechtelt Elisabeth en Aleyt gesusteren kynderen Jans Brouwers voorn. ook voor Francken en Wouteren gebroederen en Heylige en Engelberen gesusteren nog onmondig krn Jan Brouwers voors. daar zij voor geloeft hebben en jaerlicx heffende is op Lichtmis en te gelden uit
? huys (292v) hof en erff daeraen in par. Gestel bij Oesterwijck < erf Arnden Wouter Pauwels Z > erf Peter vander Eyghen en des gasthuysvanden Bosch N ^ v gem. wech
en dese voorn. personen geboden daer helmelinge vertegen ende hiermede zal Dirck vernuegt en betaelt sijn van alsucke erfgoederen als hom van Ariaen Brievincks en van Heylige sijnder huysvrouw en daervoer zijn kindsgedeelte - actum xiiij juni ts Hicspor Bere en Brievinck
Dirck voirs als mombair Belen sijns wijfs kendt hem vernueght en betaelt van erfelijke goederen als hem aenbestorven mach sijn van Ariaen Brievinck en van Heijligen sijns wijfs

Sjoerd zei op 5 november 2019 om 22:06 uur

Hierbij de bevestiging dat de vader van Heijligen Aert Willem Vos Grieten was (en Geertruit de moeder):
BP 1223 (Oirschot) okt 1452 – sept 1453 folio 289r, 289v
Geertruit weduwe van Aert Vos zoon wijlen Willem Vos Grieten en haar zoon Willem en
haar schoonzoon Adriaen Henrick Brijevinck man van Heilwich

willem m zei op 6 november 2019 om 08:24 uur

bedankt Sjoerd

dat wordt transcripties Oirschot van Jan Toirkens doorspitten

m.v.g.

willem m zei op 6 november 2019 om 13:04 uur

Willem Vos en nakomelingen hebben niet alleen alias Grieten maar ook van Spoerdonc

BP 1199 (Oirschot) okt 1428 – sept 1429 folio 309v
Jan die Bresser zoon wijlen Jan die Bresser zoon wijlen Jan Henric sBressers
Willem Vosken zoon van Margriet van Spoerdonck
Jan Jacopss van Kessel
Henrick zoon wijlen Jan die Bresser
BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 75v
Willem, Jan, Dirck, Aert, Gielis en Lijsbeth kinderen van wijlen Willem Vos Grietensoen en hun schoonbroers: Andries Comans man van Marie en Peter Peters sBrouwers man van Heilwich

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 75v
Peter Blomendaels man van Lijsbeth Willem Vos
Andries Comans man van Marie Willem Vos

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 75v
Heilwich weduwe van Willem Vos Grietensoen
Aert Willemss van Acht
Willem Vos de jonge, zoon wijlen Willem Vos van Spoerdonc

maar ook van Gestel

BP 1216 (Best) okt 1445 – sept 1446 folio 75v
Jan Willem Cortensoen
Jan Mortsels van Broegel
Willem, Dirck, Jan en Aert zoons van Willem Vos van Gestel

wat Aert betreft mogelijk ook van Acht

m.v.g.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: