Oisterwijk? ~ 1510 : Ariaen Willem Arts

vertelde op 18 november 2019 om 14:04 uur

Ls

hierbij deel van mijn kwartierstaat

24128/41460 Jan Henric Bouwens + voor 20 feb 1540 ~ 1475????
gehuwd met Lambertken Wouter sDekens + voor 1508
kind : 3 jan 1508
- Lambertken + voor 3 apr 1563 gehuwd met Joost Joordens de Greve
hertrouwd met Aleijte Jacop Gerits 14 feb 1508
hertrouwd met 24129/41461 Jenneke Aert Thonis + na 1563
kinderen : 3 apr 1563
- Kathelijn gehuwd met Wouter Henrick van Heck
- Adriaen + voor 1563 gehuwd met Ariaen Willem Arts
onm krn : Jan
- Beatrix gehuwd met Franck Wouters Peters Bungher
onm krn 11 mei 1551 : Jan en Lijsken
- Marijken + voor 1563 gehuwd met Thomas Jan Wouters + voor 1563
onm kind : Heijligher
– 20730 Henrick 12 nov 1545 gehuwd met
20731 Beatrijs Rutger Jan Tymmermans 3 jan 1545


ad 12064 Ariaen Jan Bouwens + voor 3 apr 1563
gehuwd met 12065 Ariaene Willem Arts 20 feb 1540
kinderen :
- Jan ~ 1540
-----
6032 Jan Adriaen Bouwens + voor 7 oct 1580
gehuwd met 6033 Anna Frans de Brittere + na 1580 maar voor 1609
kinderen : 24 dec 1609
- Peter gehuwd met Peterken Adriaen Peter Dekens
- 2060?/3016 Frans gehuwd op 5 sep 1500,Oisterwijk
met 3917 Maria Franciscus Joachim van Esch
– Adriana gehuwd met Aert Peijnenborch Ghijsberts 28 jul 1615

ad 20730 Henrick Jan Bouwens
gehuwd met 20731 Beatrijs Rutger Timmermans (O 3 jan 1545)
kinderen :
- Henric
- 10365 Meriken gehuwd met 10364 Laureijs Hendrick Witlocx
- Peter den ouden (O 30 jan 1551)

1540 februari 20 847.Sch.Otw.244,9v
Frans z.w. Jan Willems Joerden Pottey z.w. Jans Joris? man van Aleyten d. Jan Willems voors. Jan z.w. Henrick z.w. Jans Willems Henrick z.w. Willem Thielmans man van Mechtelden d.w. Henricx z.w. Jans Willems en Ariaen z.w. Jans Bouwens man van Ariaen d.w. Wilem Arts bij Katharijnen d.w. Willem Arts voorn. ook voor mede erfgen.
763. een huys met een cleyn huysken onder een dack staende gront hof met ledige hoffstadt daer benevens liggende met hennen rechte daaraan bvvo bijder Lijden [sic] aldaer < erf Jan Verheyen Jacops > erf Willem van Vessem Cremer
aankomst aan Frans Joorden Jan Henrick en Ariaen na dood w. Dingen d.w. Jan Willems voorn. bij succ. ook tbv voorn. Ariaen man van Anne zijn hvr in dl. tegen mede erfgen. sch. Otw
supt Jan Verheyen Jacops voorn. en? voorn. Frans 1/4 Joorden 1/2 Jan en Henrick 1/4 ook voor Dingen d. Jans Willems aan Jan Verheyen af te doen
belast met hertogcijns 1 1/2 oirt stuiver 4 1/2 st OLVr ter noot Goedts KvOtw jeec 3 st 3 oirt st tgoedthuys vanTongerlo gewincijns op St Thomas nog jeep 14 L rogge H.Geest Otw nog jeep 8 L rogge convent van St Geertruyden binnen sBosch nog jeec 2 ka gld joffr. Monicx ten Bosch
waarna Joannes Verheyen gelooft 100 ka gld
[in marge:] betaald 19-11

1224. 1563 april 3 847.Sch.Otw,R.267,22
Jenneke d. Aert Thonis wede Jan Henric Bouwens de tocht in
1225. - huis en hof bvvo op de Hoochstrate t Wouter van Esch t erfgen. Aelbert .. v Hoochstrate t eckerwech
supt Henric haar zoon bij w. Jan ook tbv andere krn
quo facto Henric z.w. jan Henrick Bauwens, Wouter Henrick van Heck man van Kathelijn d. Jan en Goyaert Matheeus de Bungher en Aert Anthonis de Molder momb. krn w. Adriaen z. Jan Henrick Bauwens voorn. en van de krn Franck Wouters Peters bij Beatrix d. Jan en Jenneken voorn. nog als momboors van Heyligeren onm. z. w. Thomas Jan Wouters dmaw Marijken d. Jan en Jenneken met Joost Joordens de Greve dmaw Lambertken Jan Henrick Bauwens bij Jan en bij Lambertken zijn 1ste hvr d. Wouter Bekens - huis en hof dat Jan staande 2de huw. tegen Tielman Ariaen van Dale en afstand tocht Jenneke
supt Adriaen z.w. Willem Pauwels
belast met loscijns 4 ka gld wede Claes Virlez; tgene noch onbetaelt staet vanden brantschatten van Merten van Rossem dat sal wesen tot last van Ariaen

Datums betekenen schepenbrieven Oisterwijk

Gaarne correcties/aanvullingen op deze gezinsconstructie. Zoek nadere gegevens betreffende Ariaen Willem Arts

m.v.g.

Reacties (7)

willem m zei op 18 november 2019 om 14:07 uur

Correctie : huwelijk 3016 Frans op 5 sep 1600,Oisterwijk met 3017 Maria Franciscus Joachim van Esch

m,v.g.

Sjoerd zei op 18 november 2019 om 19:12 uur

Dag Willem,

Hierbij mijn aanvullingen:
- Je schrijft dat Jan Henric Bouwens hertrouwt met Aleijte Jacop Gerits op 14 feb 1508, dat is niet juist. Er is een akte van die datum waarop zij als getrouwd genoemd worden, ze zijn dus voor die datum getrouwd. Maar wellicht bedoelde je dat ook.
- Jan Henrick Bouwens is op 7 december 1495 nog onmondig.

Met betrekking tot Adriana Willem Arts:
Deze akte is verwarrend maar je zou er uit kunnen afleiden dat haar moeder Katharijne heette:
1540 februari 20 847.Sch.Otw.244,9v
Frans z.w. Jan Willems Joerden Pottey z.w. Jans Joris? man van Aleyten d. Jan Willems voors. Jan z.w. Henrick z.w. Jans Willems Henrick z.w. Willem Thielmans man van Mechtelden d.w. Henricx z.w. Jans Willems en Ariaen z.w. Jans Bouwens man van Ariaen d.w. Wilem Arts bij Katharijnen d.w. Willem Arts voorn. ook voor mede erfgen.
 een huys met een cleyn huysken onder een dack staende gront hof met ledige hoffstadt daer benevens liggende met hennen rechte daaraan bvvo bijder Lijden [sic] aldaer < erf Jan Verheyen Jacops > erf Willem van Vessem Cremer
aankomst aan Frans Joorden Jan Henrick en Ariaen na dood w. Dingen d.w. Jan Willems voorn. bij succ. ook tbv voorn. Ariaen man van Anne zijn hvr in dl. tegen mede erfgen. sch. Otw
supt Jan Verheyen Jacops voorn. en? voorn. Frans 1/4 Joorden 1/2 Jan en Henrick 1/4 ook voor Dingen d. Jans Willems aan Jan Verheyen af te doen
belast met hertogcijns 1 1/2 oirt stuiver 4 1/2 st OLVr ter noot Goedts KvOtw jeec 3 st 3 oirt st tgoedthuys vanTongerlo gewincijns op St Thomas nog jeep 14 L rogge H.Geest Otw nog jeep 8 L rogge convent van St Geertruyden binnen sBosch nog jeec 2 ka gld joffr. Monicx ten Bosch
waarna Joannes Verheyen gelooft 100 ka gld
[in marge:] betaald 19-11

Dan zou het mogelijk om de in onderstaande akte genoemde Willem Aert Willems en Kathelijne Jan die Leeuw kunnen gaan:
1512 maart 23 847.Sch.Otw.216,10r-2
Aleyt wede w. Jan die Leeu d.w. Jan Coemeecker die tocht haar behorende in 1/4 in
 een huyse en hoeve met hoeren gronde en toebehoren metter timmeringe daarop staande en erf daaraan samen 12 L lants in par. Otw ter stede optie Dyese < > ^ erf Jan Wouters v gemeynt van Otw
 een stuk lants geheyten den Rugh met eenen cleynen beempdeken daer teynden aenliggende gelegen aldaar < erff der zusteren van Oesterwijck west > erff Lamb. Millinck oost
 stuk lants geheyten die Heyhoeve eensdeels eerlant eensdeels heylant tsamen 12 L < erf hr Jan Back ridder west > gemeynt van Otw. oost
 een beempt geheyten den Parbeempt < erff der zusteren van Oesterwijck west > erf Jan Wouters oost
 stuck beempts geheyten die Dyese aldaar gelegen < > ^ erff hr Jan Bax ridder v gemeyt van Otw
 stuck beempts geneyten den Ryebeempt in par. Gestel omtrent der watermoelen < erf Lamb. Millinck > gemeyn Aa
 stuck beempts geheyten Doestervoert < erf Pauwels Hessels > erf Henrick Smekens
 stuck beempts int Helbroeck < erff der zusteren van Orten > erff krn w. Wouters optie Heye
 1/4 gedeelt in eenen beempt geheyten den Buender van welke beemd de helft toebehoort Anchem Lemmens tot Gestel
als de krn w. Jans die Leeu en Aleyte die erffelijcheyt in 1/4 daaraf na dood w. Jan die Leeu hoeren ouden vader overmits een erfdeling met de erfgen. ten deel gevallen sch.Otw
overgegeven [ 10v] Jan Marien Margriet en Jutten Jan z.w. Jans die Laet man van Johanne zijn hvr Willem Aert Willems man van Katelijne zijn hvr Everarde z.w. Ariaen Willem Melis man van Engelberen zijn hvr en Jan z.w. Jan Thijs man van Elisabeth zijn hvr gezusters krn . Jan en Aleyte voors tbv hen en tbv Hillegonde en Annen hoeren zusteren - dat. xxiij-a m.cy fe-a 3-a post Letare scab. Aelb. Willemss ende Jan die Beer Peterss
quo facto hebben dese personen cum tutoribus van Marie Margriet en Jutten namens hen en vanwege Hillegonde en Annen henne zusteren hun recht nl. 1/4 in den huyse en hoeve en erffenisse voors. als hen na dood w. Jan die Leeu hoeren ouden vader in erfdeling sch.Otw - opgedragen Jan z.w. Laureys Loeyen - belast met alle commer daaruit

Maar heel veel zekerheid biedt dit niet...

willem m zei op 19 november 2019 om 08:22 uur

bedankt Sjoerd

ik ga deze invalshoek nader uitzoeken.

Was zelf uitgekomen op Willem Arts de Becker op 6 apr 1535 als ~ 52 jaar vermeld + voor 24 jul 1537 gehuwd met Marie Henrick Smekens met kinderen :
24 apr 1546 Geertruijdt, Anna , Jenneken en Ariaen. Echter deze Ariaen bleek een zoon te zijn.

m.v.g.

Sjoerd zei op 19 november 2019 om 19:33 uur

Nog een aanvulling, de vader van Jan Henric Bouwens was Henrick Henrick Boudens, zijn moeder Juet Wijtmans van Os. In 1495 verkopen zijn kinderen (Jan is dan nog onmondig) een hofstad aan Jan Tymmermans. Deze hebben zij verkregen van Jan en Willem, kinderen van Jan Poinenborch. In deze akte van 1473, waar dus ook vader Henric genoemd wordt, blijkt dat:
1473 juni 1 847.Sch.Otw,R.179,295-19r-3
Jan en Willem gebr. krn w. Jan Poinenborchs
? enen hof met een huysken daerop staende met sijnen gronde en toebehoorten bvvo aan der dreyboem after de Linde < comm. plateam en gem. viam
welke hof metten huysken totten voors. w. Jan Poinenborch mids enen coep sheeren vande lande bij de provisoren kerkfabriek? van Haeren in vonnis sch.Otw – supt Henric z.w. Henric Boudens?
scab. Appel et Einde prima juny
Henric Boudens voers. promisit Peter Eelkens als momboir en provisoer fabrice ecclesie de Haeren tbv deze fabriek en Jan Elst [doorgeh. domino Henrico de Ridder cappellaenen dicto ecclesie] ad opus persoenscap van Haeren 15 brab. boddreger de ene helft de fabriek van Haren en de andfere helft den persoenscap van Haren in festo Lamberti wt en vanden huysken hofken etc. voors. en heeft Henric gelooft binnen 5 jaar opt voers erve setten sal een huis waert weesende 10 peters ter goder schattinge
scabini predicti datum ut supra
[rest van dit blad leeg]

Zijn vrouw was:
1461 augustus 30 847.Sch.Otw,R.168,018r-03
Henric z.w. Henric Bauwens weduwner qd Juet sue uxoris filia qd Wijtmans van Os?
 tseste deel van een huis ende hof cum funde et attinentiis etc. ij lop. ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver < her. Hermans van Teghelen > her. Jan Gielis ^comm. platea v her. Henrics kynder van Kerchoven? ut dixit
leg. et her. supt Henric ende Peter confratres kynderen Henric voers. ad opus eorum et ad opus Adriaens ende ghijsbrechts confratres Alyten Elisabetthen Heylwighen consores kynderen Henric ende w. Jueten voers.
quo facto Henric ende Peter confratres prescriptis prop se et pro Adriano Ghijsberto Aleiden Elisabet ende Heylwigh prescriptis no presentes dit voors. huis etc. leg. vendt Agnesen ende Adrianen consores dochteren qd Wijtmans vasn Os wtghenomen alsulken chijns als onser Vrouwen outaer van Haren ende tcapittel van Beeck daer jaerlijcs wt boren sijn ende een roey dijck opten Helvoertschen dijc ende een roey opten Belverschen dijc jaerlijcs van recht daerwt te ghelden ende te houden scab. Ghijs et Poynenborch datum penultiam augustio
Aert filius wilner Wijtmans van Osch Adriaen z.w. Jan Bonen als wittighe man ende momb. Marien sue uxoris filia qd Wijtmans van Osch voers. in zestendeel hen toebehorende inden voors. huise etc,. leg. vendt Agnesen ende Adrianen comsortores prescriptis etc. scab. predicti datum supra

willem m zei op 19 november 2019 om 20:22 uur

bedankt Sjoerd

hier was ik nog mee bezig. Het probleem is Henric Henric speelt 1461 en Jan Henric is 1495 nog onmondig. Dus een 2e huwelijk van deze Henric Henric of is Jan van diens zoon Henric.?

Wat de het grote aantal Willem Aertsen betreft heb ik Willem Aerts van Laerhoven gehuwd met Cornelia Huijbert die Clerck van het lijstje afgevoerd.

m.v.g

willem m zei op 20 november 2019 om 08:16 uur

kleine een eerste compilatie voorgaande

Henric Henric Bauwijns + na 1461 maar voor 8 apr 1470
gehuwd voor 1434 met Juet Wijtmans van Os + voor 30 aug 1461
kinderen :
– Henric mond 1461 dus ~ 1435
– Peter mond 1461
– Ghijsbrecht
– Adriaen
– Heijlwich gehuwd met Lambrecht Emond Lambrecht Emonts
– Lijsbet
– Aleijt
–- –- -
Henric Bouwens + voor 1484 gehuwd met NN ~ 1435????
voorzoon : 4 mei 1484
– Henric onm 1484?? RaRa verhaal
hertrouwd met Beatrijs
nakinderen :
– Aleijte + voor 1518 gehuwd met Jan die Timmerman + voor 1519
kind : Claes 17 jan 1519
- Elisabeth gehuwd met Peter Gielis + voor 18 mei 1530
kinderen : Adam, Jenneken gehuwd met Pauwels Gerits van der Hoeven
– Magdalena 11 sep 1518
- Jan nog onm 7 dec 1495
- Peter den ouden + voor 26 feb 1539 hier?
gehuwd met Eerken Jan Aert Willen
kinderen :
..- Henrick 10 mei 1530 + voor 1564 gehuwd met NN
kinderen : 27 jan 1564 Dingen ev Jan Wouter Brocken, Laureijs en
Henrick

m.v.g.

Sjoerd zei op 21 november 2019 om 10:19 uur

Dag Willem,

Logisch wat je schrijft, Jan zal inderdaad de zoon zijn van Henric Henric Bouwens en Beatrijs. Deze Henric was blijkens de akte van 1484 een broer van Ghijsbert en dus zoon van Henric Henric Bouwens en Juet Wijtmans van Os.

Ik ga ook verder met mijn zoektocht, ik dacht nog ergens een melding van ene Henric Bauwens de jonge tegen te zijn gekomen maar kan deze zo snel niet terugvinden.

Groeten,
Sjoerd

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: