skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Onmogelijke missie...!

Sanne vertelde op 13 februari 2021 om 22:44 uur
Beste lezer, allereerst bedankt voor het lezen van deze vraag..!

Ik heb in het onderwerp gezet ‘onmogelijke missie’ omdat ik vermoed dat dit echt zo is, maar ik heb recent zoveel waardevolle informatie gekregen op dit forum, dat ik het toch probeer.
Mijn achternaam is Kanters en ik stam af van Anthonis Henrick Canters 1564-1655 & Elsbena (Elske) Groetens 1570-1636 te Asten. Het lijkt er op dat Anthonis een zoon is van Henrick Canters die rond 1540 geboren moet zijn. Hier loopt het spoor echter dood.
Heemkundekring de Vonder heeft een gigantische berg informatie online staan, waaronder ook het oudschrift. Met uitzondering van één vermelding in 1554-1567 die kennelijk betrekking heeft op 1623, komt Canters/Kanters niet voor tot 1568-73 (Thonis Henricx). Vanaf 1600 zijn de vermeldingen van Canters talrijk.
De vraag lijkt voor de hand liggend.. wie weet waar Henrick Canters (als hij zo heet) vandaan gekomen is?
Ik heb een aantal mogelijkheden kunnen vinden:
* Rond 1505 wordt in Emden DE ene Joachim Canter geboren, die in 1535 rentmeester in Groningen wordt en daar een hele tak Canter(s) voortbrengt;
* In Oisterwijk in 1447 leeft kennelijk een Daniël Willem Canters die een hele lijn aan Canters-en in die regio voortbrengt;
* In Utrecht werd in 1542 Willem Canterus geboren, zoon van de Friese jonker Lambertus Canter;
* Dan is er in België nog Jan de Leeu dit de Cantere , die in 1492 kennelijk schepen van Brussel was.
De eerste drie opties lijken qua voornaam niet zo goed te passen, en qua beroepen ook niet echt. Vandaar dat ik de laatste optie zelf het meest bekeken heb. Anthonis Canters was namelijk schepen in Asten en veel van zijn nakomelingen hebben ook lokale bestuurlijke functies vervuld. Maar ik realiseer me ook heel goed dat je, naar mate je verder terug gaat in de tijd, dat mensen een steeds belangrijkere positie gehad moeten hebben, om ze ook te kunnen vinden. Ik heb in ieder geval geen spoor kunnen vinden.
Mocht iemand ideeën hebben, dan hoor ik het heel graag! Hartelijke groet, Sanne

Reacties (34)

Egbert zei op 13 februari 2021 om 23:57
Over de Oisterwijkse en Astens Canters is uitgebreid gepubliceerd door G. Berkelmans in:
De Kleine Meijerij 1963, pag. 66-74
De Kleine Meijerij 1964, pag. 39-52

waarschijnlijk ken je die publicaties.

Het is hem niet gelukt de voorouders van Anthonis Henrick Canters te vinden.

Ik stam af van zijn zoon Jan Anthonis Canters getrouwt met Lieske Andries van Ruth. Het is mij ook niet gelukt om verder terug te komen.
Sanne zei op 14 februari 2021 om 00:01
Hallo Egbert,
ja, die publicaties ken ik inderdaad...
Maar we zijn dus familie, aangenaam :)
Wie weet leest er nu iemand mee die wel wat kan vinden, je weet nooit!
Hartelijke groet, en nog een fijne zondag, Sanne
Sanne zei op 14 februari 2021 om 08:55
Hoi Egbert,
ik ben toch even nieuwsgierig..! Van welke tak stamt jouw familie af?
Wij stammen ook af van Jan Anthonis - Lieske van Ruth, en dan van hun oudste zoon Hendrick met Jenneke van Ruth, en dan van hun vierde zoon Petrus. Deze krijgt een buitenechtelijke zoon Joannes, dat is onze tak. Joannes trouwt met Wilhelma Jansen en krijgt vijf kinderen, kind nr 2 is Antonis, dat is weer onze tak. Antonius trouwt met Joanna Adriaens en gaat in Leende wonen met haar, dat is het einde van het verhaal in Asten voor onze tak.
En jullie?
Groet, Sanne
Hans Vogels zei op 14 februari 2021 om 19:24
Nuenen is wellicht een goede zoekrichting.

Enkele (marginale) notities:
Henrick Jan Canters + voor 27-3-1615 (Nuenen R.119 fol.115-v)

Aert Henrick Canters, voor 27-3-1615 gehuwd met
Elizabeth dtr. w. Jan Zegers.

Hendrick Art Canters huwde Meriken Pauwels de Groot met hieruit een zn Art.
Henrica Aert Canters huwde in de jaren '30 met Servatius Jacobs: kinderen.
Maria Aert Canters huwde 1649 Jan Aarts


Lucas Hanrick Canters/de Canter, voor 6-5-1616 (Stiphout R.19)
gehuwd met Thonisken (Antonia) Willem Jansse Verspaget (uit Stiphout)
met hieruit 5 kinderen (cijnsboek):
Henrica * 29-3-1617 Nuenen.
Joannes (Jan) * 24-5-1620 Nuenen.
Theodorus (Dirck) * 26-11-1623 Nuenen; gehuwd met zoon Peter.
Willem Lucassen Canters, huwde 1645 Nuenen Elisabeth Dielis Willems:
hieruit kinderen
Judoca (Joostjen) * 22-7-1631 Nuenen, huwde Art Jansen

Misschien dat je ook met het cijnsboek van Nuenen in het Helmondse Heerlijkheidsarchief nog verder terug kunt.
Sanne zei op 14 februari 2021 om 21:58
Beste meneer Vogels, beste Hans,
Jeetje.. deze richting is echt nog nergens omhoog gekomen, ontzettend bedankt.
Het is bijna bizar dat Stiphout hier zo prominent omhoog komt, daar heb ik vroeger gewoond..! Als dit de juiste richting blijkt te zijn, dan is de cirkel met recht rond.
Nogmaals heel hartelijk bedankt! En vriendelijke groet, Sanne
Egbert zei op 14 februari 2021 om 22:37
Ik stam af van Marcelis Peter Colen die op 21 oktober 1691 te Asten trouwt met Maria Thomas Canters.
Maria is gedoopt te Asten op 15 januari 1667 als dochter van Thomas Jan Canters en Goortien Thonis Tielens.
Thomas is geboren circa 1637 en een zoon van Jan Anthonis Canters.

Nuenen is een interessante richting om te zoeken. Stamvader Anthonis Hanrick Canters moet geboren zijn circa 1564, zijn vader Hanrick moeten we dan rond 1540 of eerder zoeken.
Sanne zei op 15 februari 2021 om 08:30
Hoi Egbert,
Oh wat grappig! Over Thomas heb ik net een heel stuk geschreven, hij trouwt met de oudste Tielens-dochter, maar ook Aleke en Elisabeth Tielens trouwen met een Canters. Dat weet je vast.
Heb je ook gezien dat de tweede vrouw van Thomas Anneke de zus van zijn schoonzus is? En de kleindochter van Reijnerus Nouwen, diens broer Jan is getrouwd met Sophia Adriaenz, dochter van Goert Adriaensz. En Goert Adriaensz is weer een directe afstammeling van Gijsbrecht (I t/m IV) van Amstel – ‘de heren van Amstel’.
Wordt vervolgd - in Nuenen wellicht!
Groet, Sanne
Tonny zei op 15 februari 2021 om 15:24
Henrick Jan Deckers alias Canters x IJda Jan Walscharts, zie:
RA Helmond InvNr 239 d.d. 11-12-1574 en
RA Asten InvNr 4 fol 535 d.d. 26-04-1601
Wellicht heb je hier meer informatie
Sanne zei op 15 februari 2021 om 15:42
Hallo Tonny, dank je wel voor de tip!
Deckers is er een die wel vaker genoemd wordt, maar waar elke keer ook weer twijfel over is volgens mij. Ik ga 'm eens zelf onderzoeken!
De naam IJda Jan Walscharts is helemaal nieuw in ieder geval, dus heel erg bedankt, hartelijke groet, Sanne
Hans Vogels zei op 15 februari 2021 om 21:40
Er zijn zo te dien genoeg Canters als je maar weet waar je moet zoeken. In deze Helmondse schepenakte lijkt er een verband te zijn tussen de Astense Anthonis Canters en naamgenoten in Helmond (en Nuenen)

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 165. BLZ. 92 1597/1602
JAN JOOST CANTERS, wonende in het Godshuys van Postel, mede voor
zijn zuster AELKEN, wed. van MARTEN van BRUSSEL,
GOERT JAN PETERS, wonende te Mierlo, vanwege
VREESKEN en ARIEN, kn. van w. HENRICK MICHIELS, en mede voor hen,
WILLEM WOUTERS, wonende (hier) te Helmond, mede voor de oom van zijn vrouw, nl.
AERT JOOST CANTERS, en voor
TEEUWEN en MERIKEN, kn. van PEETER JOOST CANTERS, vader van de vrouw van voors. Willem Wouters,

hebben vercocht aan

THOENIS HANRICX CANTERS, wonende te Asten, en aan
GOERT JAN PETERS, wonende te Vlierden,

een erfrente van 3 gl., jaarl. te betalen uit een camp te Nuenen-Opwetten aan het Eijnde (Nuenense schepenbrief 13 aug. 1539). Get.: JM/HR 27 nov. 1597
Egbert zei op 15 februari 2021 om 22:12
Een leuke akte over Meijel met een verklaring van Anthonis Canters uit Asten uit de Meijelse schepenbank (register nr. 5).

Attestatie van Asten 26 februari 1637.

Attestatie van Asten. Anthonis Canters schepen en president, ruim 72 jaar, Wilbert Joosten van
Bussel, ruim 60 jaar, Dircx Goijrts, ruim 43 jaar, schepenen van heerlijkheid Asten, getuigen ten
behoeve en op verzoek van Regeerders van Meijel:
1. Meijel is "eene cleijne gemeijnte geheel tusschen het Moeras ofte Peel gelegen alwaer is
doorgaende een heerbaen vanden Bosche op Venlo Ruremundt ende Ceulen, naer ‘t Landt
van Geullijck, streckende mette een sijde aen het Landt van Kessel, dander sijde aen het
Landt van Horne ende nordwaerts raeckende aen Brabant den dorpe van Asten met haere
paelinge als het uijterste dorpe van Brabant sorteerende onder die Meijerije van Bosche",
dat blijkt uit "Carte ende verkrijchbrieven bij die van Asten vercregen in dato 1367 ende tot
naerder conformiteijt derselve soo blijckt het selve uijt transport brieff de dato 1444 alwaer
die Gemeijnte van Asten is getransporteert geweest bij Heer Hendrick van Cuijk vrijheer
van Asten aende naegebueren renotende die selve gemeijnte ende werende op Luttel Meijel
aen St. Wilbertsput, westwaers voor langhst die vrijheijt van Meijel tot Amsteloo, sijnde
die van Asten met die van Meijel aldaer noch paelende", dus menen de schepenen "Meijel
is gheweest eene vrije plaetse wesende onder die vrijheijt gehoorsaemheijt ende soffereijniteijt
van Heer van Goijr";
2. Steeds is verteld: ‘De Heer van Ghoir heeft in Meijel hoge en lage jurisdictie.’
3. Men heeft nooit gehoord, dat Meijel gedagvaard is voor besprekingen i.v.m. Nederlandsche
Oorlogen, zeker niet in de Meierij van Den Bosch (Schertogenbosche), of schatting/
contributie heeft moeten betalen, niet aan Hoogmogende Staten, niet aan Koning van
Spanje, terwijl ieder in Brabant moest betalen;
4. Anthonis Canters kan des te beter getuigen, omdat hij als koopman nogal eens door Meijel
kwam, op weg naar Venlo, Roermond of Keulen; hij heeft er nooit plakkaten van Heren
Staten of Koning gezien; bovendien konden Astensen en Deurnesen steeds vrij door Meijel.

w.g. Canters in afwezigheid van secretaris; zegel in groene was overdekt met wit papier;
collatie voor akkoord J. Tobben, secr. van Meijel.

Bron: Heemkundevereniging Medelo Meijel.
Egbert zei op 15 februari 2021 om 22:14
@Hans

Je verwacht inderdaad een verband tussen de kinderen Joost Canters en Anthonis Henrick Canters uit Asten, hoewel dat verband uit het regest van de akte nog niet duidelijk wordt.

Ik ben alle Helmondse akten op een rij aan het zetten om te zien of dat nog iets oplevert.

Er is ook een relatie met Opwetten.
Sanne zei op 15 februari 2021 om 22:33
Hallo Hans,

Wat ontzettend aardig dat je hier moeite voor doet, heel erg bedankt!
Ik ben duidelijk wat minder bedreven hierin dan jij, maar ik zie wel dat dit een hele concrete aanwijzing is. Morgen ga ik het even op m'n gemak bekijken, maar ik zie nu inderdaad in het archief van Helmond allerlei interessante passages. Bijvoorbeeld:
"Schepenakte - KATHERINA, dv w. GHERARDT PESSERS heeft vercocht aan JAN van RUTH een huis te Helmond in de Vossenstraet neven erf. Peter Canters en de coeper en van erf. der wed. Wouter Ghoeben tot voor op de straet. Get. + datum u.s. (14 juni 1575), 1572/1578''
Dit valt me op omdat er dus een Peter Canters in Helmond woont rond 1575, maar zeker ook omdat ene "van Ruth'' naast hem komt wonen in Helmond. "Van Ruth " duidt namelijk zeer waarschijnlijk op iemand die afkomstig is uit Asten, namelijk van de hoeve/molen Van Ruth. Dat geeft ook weer een aanwijzing dat die Helmondse Canters een' Astense' connectie had.

Ik ga het verder uitzoeken, ontzettend bedankt! En een hele fijne avond,
Groet, Sanne
Sanne zei op 16 februari 2021 om 10:38
@Egbert: wat leuk om te lezen dat Anthonis Canters koopman was..! Tot nu toe had ik daar nog niks over gezien en had ik het idee dat hij een soort groot boeren bedrijf had.

Deze link is in dit verband wel interessant misschien:
https://www.medelo.nl/images/files/472-17_Meije_en_zijn_Keulse_Kar.pdf
Asten, Venlo, Roermond en Meijel hebben allemaal oude herberg die 'de keulse kar' heet, men heeft een theorie dat er een soort oude 'Van Gendt en Loos' bestond, genaamd de Keulse Kar.
In asten stond die Keulse Kar in Voordeeldonk, net ten zuiden van Ommel en de Stegen.
Sanne zei op 16 februari 2021 om 12:18
Volgens mij is van Anthonis Hendrik een broer bekend, Joannes Hendrik? Althans, misschien is het bestaan van die broer afgeleid uit het bestaan van Maria (Meriken) Janssen Canters:

https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=DTB_Asten_10225_60.11&minr=16888748&miview=ldt

Hier een aanwijzing voor de link tussen Peter Canters in Helmond en de Canters tak in Asten? In dit geval dan Jan Canters:

feb 1585 "Schepenakte - JAN CANTERS en THOMAES WALSSCHAERTS als momboiren van de onm. kn. van w. PETER HENRICK CANTERS, hebben vercocht .."
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7BFD1DD13A-1745-4B8F-A1D9-D898984E0A34%7D

Wellicht dat Jan Canters optrad voor de kinderen van zijn oom? I.e. broer van zijn vader Hendrik:
feb 1567 "PETER CANTERS en zijn broer HENRICK hebben vercocht aan WOUTER GOBEN, met zijn zuster en broers .."
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B1F2D1218-2430-4F81-AE88-0A131B75BC88%7D
Egbert zei op 16 februari 2021 om 12:47
Maria (Meriken) Janssen Canters is een dochter van Jan Antonis Canters. Dat blijkt uit de huwelijksakte waarin ze wordt geassisteer door haar broer Hendrick Janssen en haar oom Mr. Anthonij Canters.
Zij trouwt voor de tweede keer op 06-11-1667 met Philips Gerits.
Sanne zei op 16 februari 2021 om 13:37
@Egbert

Oh, misschien ben ik in de war met een andere Meriken?
Deze website vermeldt onder A. ook een Meriken, dochter van Joannes Hendrik Canters (broer van Antonis Hendrik) qua bronnen kan ik het niet altijd volgen.

Heeft deze Joannes Hendrik Canters - broer van - wel bestaan volgens jouw gegevens?
Hans Vogels zei op 16 februari 2021 om 15:47
Egbert@

Een globale schouwing laat in 1526 in Opwetten onder Nuenen een Peter die Canter als (belender) zien.

40/50 jaar later zien we een
Peter Joost Canters (Helmond) en een
Peter Henrick Canters (Lierop-Herssel-Mierlo).
Dat kunnen neven (en misschien zelfs kleinzonen) zijn.

Laatstgenoemde Peter Henrick Canters kan
of de broer
of de zoon van een in 1567 (met zijn broer) optredende Henrick Canters zijn (Mierlo).

Peter Henrick Canters heeft in 1585 onmondige kinderen met als momboiren
Jan Canters en Thomas Walsschaerts. De laatste naam is interessant omdat een Henrick Canters in 1574 gehuwd was met een Yda Jan Walscharts.

In Helmond en omgeving (Mierlo) zit een clustertje Canters: Willem Joost Canters (1552); Peter Joest Canters 1567, + voor 1597; Aert Joost Canters (1597); Aelken [Joost Canters) weduwe Marten van Brussel (1597); dochter (verm) gehuwd met Henrick Michiels + voor 1597.

Deze familiecluster draagt een erfrente op een onderpand in Nuenen/Opwetten over aan een Astense naamgenoot.

Deze Astense Anthonis Henrick Canters heeft in 1609 een Joost als jongste zoon. Deze wordt door een schenking in de gelegenheid gesteld om te gaan studeren.

Ik heb daardoor inderdaad de indruk dat er een onderling verband zal zijn geweest tussen Asten - het cluster Helmond en Opwetten (Nuenen). Alle voorgaande sprokkels komen uit het Helmondse schepenprotocol.
Sanne zei op 17 februari 2021 om 13:55
Hallo Hans,
Het onderwerp van deze reeks was 'onmogelijke missie', maar dus toch niet!
Heel hartelijk bedankt,
Vriendelijke groet, Sanne
Egbert zei op 17 februari 2021 om 23:38
Ik heb nog eens gekeken naar het gezin van Jan Anthonis Canters.

Hij moet zijn geboren circa 1600 (19-05-1627: 27 jaar) en is overleden te Asten op 6 maart 1672.
Uit zijn huwelijk met Lieske Andries Reijnders van Ruth zijn op 28-01-1658 nog 4 kinderen in leven.

Jan Anthonis Canters was al vóór 08-04-1638 gehuwd met Marie, weduwe Thomas Filips van Heuchten.

Bij de deling van 02-06-1672 worden 7 kinderen met naam genoemd:
1. Hendrick Jan Canters
2. Maria Jan Anthonis Canters, gehuwd met Flyps Gerits
3. Peter Jan Canters, geboren circa 1631
4. Tomas Jan Canters,
5. Tonis Jan Canters, gedoopt te Asten op 12 oktober 1642.
6. Jan Jan Canters,
7. Lijske Jan Canters, gedoopt te Asten op 6 april 1638, gehuwd met Steven Lambers

De volgorde van de genoemde kinderen is niet de leeftijdsvolgorde. Van 5 en 7 zijn de dopen bekend en die zijn uit het tweede huwelijk.
Gezien het feit dat in deze streken het eerste kind uit een tweede huwelijk meestal naar de overleden echtgenoot/echtgenote werd genoemd, moet ook Thomas wel uit het tweede huwelijk stammen. Hij is dan genoemd naar zijn moeders eerste man: Thomas Filips van Heuchten. Zo ook Lijske genoemd naar de eerste vrouw van haar vader.

Van Peter wordt op 19-07-1667 vermeld dat hij 36 jaar was. Leeftijden kloppen niet altijd, maar op basis daarvan kunnen we toch wel stellen dat hij geboren moet zijn rond 1631 en wel uit het eerste huwelijk zal stammen.

Maria trouwt voor de eerste keer te Asten op 21-09-1653 met Jan Peeters

Aangezien de doopboeken van Asten pas beginnen in 1636 en ook het jaar 1640 op één doop na ontbreekt is het lastig te bepalen welke kinderen verder uit welk huwelijk stammen. Er kunnen kinderen uit het eerste huwelijk na 28-01-1658 zijn overleden en er kunnen ook kinderen uit het tweede huwelijk zijn geboren die niet meer in de doopboeken te vinden zijn omdat die ontbreken.

Opvallend is bijvoorbeeld dat er uit het tweede huwelijk een Anthonis is geboren. Je zou verwachten, als de vernoemingsregels in acht genomen zijn, dat er ook uit dat eerste huwelijk een Anthonis en en ook Elisabeth moeten zijn geweest genoemd naar de grootouders van vaderskant. En ook een Andries genoemd naar de grootvader van moederskant. Die zijn er mogelijk ook geweest, maar jong overlede.

Voor mijzelf concludeer ik nu dat ik niet afstam van Jan Anthonis Canters getrouwt met Lieske Andries van Ruth (zoals ik op 13 februari 2021 om 23:57) beweerde, maar van Jan Anthonis Canters en Marie, weduwe Thomas Filips van Heuchten. Die Maria is een dochter van Jan van Rest volgens onderstaande akte:

Asten RA 75 fol. 178 12-06-1642
Laurens Volders, met procuratie van Heer en Meester Aert van Rest voor de schepenen van Reusel, van 02-06-1642, verkoopt aan
Jan Anthonis Canters, gehuwd met Merike, dochter Jan van Rest, en zuster van de constituant, het deel in de goederen door wijlen zijn ouders op hem verstorven.
Hans Vogels zei op 18 februari 2021 om 07:56
Egbert@

>> Gezien het feit dat in deze streken het eerste kind uit een tweede huwelijk meestal naar de overleden echtgenoot/echtgenote werd genoemd, <<

Is dat gebruik wel zo helder? Vernoeming vond inderdaad plaats maar of dat dan ook het eerste kind uit een nieuwe relatie moest zijn?

Gezien het incomplete D.T.B.-boek en het gegeven dat bij de deling in 1672 dochter Lijsken als allerlaatste kind wordt genoemd zou ik willen voorstellen dat Lijsken niet de in 1638 gedoopte dochter was maar na 1642 en na broer Jan zal zijn geboren.

Het klopt helemaal wat je stelt. De in 1658 genoemde kinderen (4) hoeven niet de oudste vier in 1672 genoemde kinderen te zijn. Kindersterfte kan een vertekend beeld geven van hetgeen je ook op basis van vernoeming zou mogen verwachten.
Egbert zei op 18 februari 2021 om 12:34
@Hans,

Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar in de meeste gevallen die ik ken wordt de eerstgeborene uit een tweede relatie naar de overleden partner genoemd. In een enkel geval gaan de ouders toch weer voor of indien het kind moeilijk naar de overledene kan worden genoemd (bijvoorbeeld een jongetje naar Elisabeth) zie je dat het niet de eerstgeborene is.
Ik vind hierin toch genoeg redenen om Thomas uit het tweede huwelijk geboren te laten worden. Ik lees in bestaande stambomen dat Thomas circa 1637 geboren zou zijn. Die vermelding had ik zelf ook staan, maar ik kan op het moment geen bron vinden waar dat op is gebaseerd

Dochter Lijsken (nummer 7 uit mijn lijstje) heeft op 19-07-1659 al een wettig kind van Steven Lamberts. Ik heb haar huwelijk niet kunnen vinden, maar zelfs als ze al redelijk jong getrouwd is, lijkt me haar doop toch wel vóór 1641 te hebben plaatsgevonden.
Hans Vogels zei op 20 februari 2021 om 08:10
Sanne@

Een onderzoek verder terug kan soms pas als we eerst even inzoomen op een detail. In dit geval de familie Walscharts ook bekend onder de naam variaties Walschaerts, Walsschaerts, Walschaints, Walschers, Walsches, Walssers. Deze schrijfvarianten kwam ik tegen toen ik de bewerkingen van het schepenprotocol van Helmond en Deurne eens doorbladerde. Sommige variaties kunnen schrijffouten en leesfouten zijn maar wat verder weg van het kerngebied Hersel kan het ook een onbekendheid met de achternaam zijn die voor verbastering zorgde.

De familie Walscharts, althans naamdragers, was oorspronkelijk een plaatsgebonden familie die we vanaf ruwweg 1400 kunnen koppelen aan het buurtschap Hersel onder Lierop. Van daaruit kon je gemakkelijk richting Mierlo, Helmond en Vlierden/Deurne:
Https://www.google.com/maps/@51.4377699,5.6700658,1859m/data=!3m1!1e3

Uitgangspunt voor mij was de vermelding van 1-12-1574 in het Helmondse schepenprotocol:
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 239 akte 627. BLZ. 207. 1572/1578
HENRICK CANTERS als m/m van YDA,
DRIES JAN DRIES als m/m van MARIA,
FRANS PHILIPS als m/m van KATHERINA,
JOOST en THOMAS, kn. van JAN WALSCHARTS,

hebben vercocht aan

JOOST en THOMAS WALSCHARTS

hun recht op een halve bunder beemd geheten Clericxbemdt te Mierlo, jaarl. te ruilen tegen de beemd van de kn. Ruth Heeren (van de lste bedde) neven erf. Willem Snocx.
e.e. gemeynen loep a.e. straet
Get.: GW/HW 11 dec. 1574

Ik noemde in een eerder bericht (16 februari) Walscharts al een interessante naam:
>> Peter Henrick Canters heeft in 1585 onmondige kinderen met als momboiren Jan Canters en Thomas Walsschaerts. De laatste naam is interessant omdat een Henrick Canters in 1574 gehuwd was met een Yda Jan Walscharts. <<

Om Henrick Canters gehuwd met Yda Walscharts chronologisch wat beter te kunnen plaatsen heb ik eens gekeken naar zijn zwager Thomas Walscharts. Deze kwam ik best lang tegen. Hij overleed na 21-2-1609 en vermoedelijk voor 30-7-1612. Thomas (Maes) is ook actief geweest. Hij verhuisde voor 1579 naar Deurne maar word vaak genoemd met betrekking tot transacties in het gebied Lierop-Mierlo-Helmond-Bakel-Deurne.

Thomas had drie dochters en een zoon:
Heijlken, x Jan Henrick Dericx,
Henricxken, x Jan Wilborts Verhaege,
Jenneken, x Antonis Scaten, en
IJbout (IJsbrand) Thomas Walscharts.

Zoon IJsbout huwde in of kort voor 1582 met Hendricksken Thomas Bakelmans, weduwe van Willem Peter Henricks alias Gobbels. Hij stierf kinderloos tussen 6-10-1596 en 27-3-1597. Zijn weduwe Hendricksken stierf 24-7-1606 nalatende een Hendrick Sijmonssen als weduwnaar.

Omdat zoon IJsbout Maes Walscharts uiterlijk in 1582 huwde kunnen we voor zijn vader Thomas Jan Walscharts een huwelijk begin jaren vijftig veronderstellen. Dat geeft aan zijn zwager Henrick Canters ook een tijdsindicatie. Deze zal als oudste zwager zeker in dezelfde periode (en misschien iets eerder) gehuwd zijn met Yda Walscharts. Het lijkt me nu ook hoogstwaarschijnlijk om in Henrick en Yda de ouders te zien van de in 1585 reeds overleden maar gehuwde Peter Henrick Canters. Een Jan Canters en een Thomas Walscharts worden genoemd als de momboiren van zijn onmondige kinderen.
Egbert zei op 20 februari 2021 om 12:17
Notaris Adriaen Brouwers, Helmond

Akte 7.

Attestatie. 1595 mei 4.
Thomas Walschiers, ca. achtenvijftig jaar oud, wonende te Helmond, verklaart op verzoek van Peter Gheverts van Doeren, dat de hoeve gelegen te "Brugge", eigendom van de heer van Deurne, waar Peter Gheverts op zat, sinds vijfentwintig jaar of meer nooit leeg heeft gestaan maar altijd bebouwd is geweest, zoals andere buren getuigen. De attestant verklaart daar in de buurt ook een hoeve gehad te hebben, die hij "geduerende dese troebele" verkocht heeft aan meester Thomas Pauli voor de som van achthonderd gulden en dat hij nu nog spijt heeft dat hij die hoeve verkocht heeft.
Getuigen: Hanrick Martens en Wilbaert Everss.
Sanne zei op 21 februari 2021 om 13:59
Hallo Tonny,

Mocht je nog meelezen, waar had je die passages gevonden in jouw bijdrage van 15 februari?
"Henrick Jan Deckers alias Canters x IJda Jan Walscharts, zie:
RA Helmond InvNr 239 d.d. 11-12-1574 en
RA Asten InvNr 4 fol 535 d.d. 26-04-1601"
Ik kan ze nergens vinden ondanks jouw duidelijke referentie.
Hartelijke groet, Sanne
Sanne zei op 21 februari 2021 om 14:14
Hallo Hans,

Dit is wel hogere puzzelkunst, dus even checken of ik je goed begrijp:

De basis is Antonis Hendrick Canter, geboren rond 1565, woonachtig te Asten.
Volgens http://daktari.antenna.nl/kanters.htm (gebaseerd op Berkelmans) heeft deze Anthonis een broer, genaamd Joannes Hendrick Canters.
Op basis van de naam van deze twee broers, zou je dan een vader Hendrick Canters verwachten, geboren rond 1540.

In de akte van 1574 zie je een Henric Canters, getrouwd met Yda Walscharts.
In 1585 zien we een Peter Henrick Canters, overleden, twee onmondige kinderen achterlatend.
Momboiren: Thomas Walscharts en Jan Canters.
Vanwege de overeenkomst in de naam ‘Walscharts’, gaan we ervan uit dat de actes uit 1574 en 1585 betrekking hebben op hetzelfde gezin.
In dat geval is Henric Canters (en Yda Walscharts) de vader (/moeder) van Peter Henrick Canters.

Aangezien er ook een Jan Canters bij de momboiren staat in 1585, is de redenatie dan dat dit een broer is van Peter Henrick, en dus van Antonis.
Heb ik dat goed begrepen, of bedoel je het misschien anders?

Vriendelijke groet, en een fijne zonnige zondag, Sanne
Sanne zei op 21 februari 2021 om 16:08
Hallo Hans,

Ik zat nog even te kijken naar een eerdere opmerking van jou over een Peter die Canter die zich in 1526 in Opwetten/Nuenen bevindt:
https://www.geschiedenishelmond.nl/zoek-resultaat/oai_mi/sa_%7B96001E81-6402-45C1-9CED-4B98924E2918%7D

Nu zie ik in het stadsarchief van Breda al vanaf 1499 een flinke hoeveelheid Canter*, waaronder ook een hoop Jan Anthonissen en Jan Jannen. Bijvoorbeeld in Gilze in 1510:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/fff5f361-bdf3-4b25-a838-b6aba7fbbec9?person=05995973-cee3-4238-8e40-0055f981f48f

Een document vind ik in het bijzonder opvallend:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/c1fc018d-5829-4557-be37-67c888344152?person=520d8264-2772-4ba7-8415-0ce810788d8c
Hier heb je een Peter de Canter én een Anthonis de Canter, maar ook weer een Rijcke. Ik blijf er toch op terug komen :) Al was ik er dit keer echt niet naar op zoek..!

Wel opvallend: al eerder kwam Egbert met een mooie passage waarin duidelijk werd dat Antonis Hendrik Canters handelde op de route Venlo/Roermond Keulen. Ik gooide toen al de hypothese op dat dit met de Keulse Kar te maken had: https://www.medelo.nl/images/files/472-17_Meije_en_zijn_Keulse_Kar.pdf

Maar interessant genoeg, de volgende halte op die handelsroute (Keulse Kar of niet) is Breda. Dus dat de Canter(s)-en daar vandaan gekomen zouden zijn is nog niet zo gek.

In de passage die ik net noemde:
https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/deeds/c1fc018d-5829-4557-be37-67c888344152?person=520d8264-2772-4ba7-8415-0ce810788d8c
... staat ook Antwerpen vermeld - dat is de volgende halte op die handelsroute. (en jawel: volgende stop: Brussel :))

Het is maar een theorie, maar ik blijf er toch elke keer weer op stuiten.

Hartelijke groet, Sanne
Hans Vogels zei op 21 februari 2021 om 16:56
Sanne@

Mijn antwoord met toelichting is zojuist in een digitaal gat verdwenen omdat de verzendoptie niet werkte. Waarschijnlijk omdat ik te lang in het antwoordveld zat.

Lang verhaal kort: Ja

Theoretisch heb je nu een
Henrick Canters geboren ca. 1525 (of eerder), gehuwd ca.1550 (of eerder) met Yda Jan Walscharts.
Hieruit:
1. Jan Henrick Canters.
2. Peter Henrick Canters, + voor 1585 nalatende kinderen.
3. Anthonij Henrick Canters, die in Asten huwde en bleef plakken.

Ik zag dat Anthonij een dochter met naam IJken had. Dat lijkt me dan een mooie vermelding naar grootmoeder Yda Walscharts.

Dit alles dus hypothetisch omdat nadere onderbouwing noodzakelijk blijft.
Egbert zei op 21 februari 2021 om 18:16
@Sanne
Ik heb mijn idee over hoe de familie in elkaar zou zitten bij jouw nieuwe vraag op het forum gezet.

Die stamboom op daktari die jij vandaag vermeldt op 14.14 klopt niet wat betreft. het voorkomen van een Jan Hendrick Canters als broer van Anthonius.

Die aanname is blijkbaar gebaseerd op het voorkomen van Maria Joannis Canters die te Asten op 31-08/21-09-1653 trouwt met Jan Peeters.
De samensteller van deze genealogie vermeldt zelf als derde doopgetuige Mr. Antony Canters, oom van bruid. Alleen daaruit blijkt dat deze Maria niet de dochter is van een fictieve Jan Hendrick Canters, maar van een Jan die de broer is van Mr. Antonij Canters.

Mr. Anthonij is geboren circa 1611 en de zoon van Anthonius Henrick Canters. Zijn broer Jan is Jan Antonis Canters, geboren circa 1600 die trouwt met Lieske Andries van Ruth, en later voor de tweede keer met Marie Jan van Rest, weduwe Thomas Filips van Heuchten.

Maria is de dochter van Jan Antonis Canters en Lieske Andries van Ruth. Zij huwt twee maal, eerst in Asten op 21-09-1653 met Jan Peeters, waarbij als getuigen van haar zijde optreden haar broer Hendrick Janssen en haar oom Mr. Anthonij Canters. Zij trouwt een tweede keer te Asten 06-11-1667 met Philips Gerits. Dat is Philips Gerits van de Moosdijck, wat blijkt uit het voor de schepenen van Asten opgemaakte huwelijkscontract (ORA Asten 53, 19-10-1667). Daar wordt zij geassisteerd door haar broer Hendrick Jan Canters, die optreedt namens hun gezamelijke vader Jan Canters (= Jan Antonis Canters).

Berkelmans noemt in zijn publicatie Maria Jan Canters (terecht volgens mij) ook als dochter van Jan Antonis Canters.

De publicatie op daktari noemt dezelfde Maria ook, maar nu twee keer. Één keer onder A1 en een keer onder BIIa. Dat is er een te veel. En daarmee vervalt ook het bewezen bestaan van een Jan Henrick Canters als broer van Anthonis Henrick Canters.
Bram zei op 21 februari 2021 om 20:27
Geen idee of jullie er iets aan hebben, maar ik kwam vandaag bij het transcriberen van schepenakten van Heeze, Leende en Zesgehuchten toevallig een Canters tegen uit Stratum:

"Hendrick Willem Canters inwoonder tot Stratum, ende heeft voor een vierdepart wettelijck gerenuntieert ende affgegaen sijn tochte van een parceel driesgroesen, ende ackerlandt daer t'eijnden aen gelegen tot Creijel onder die prochie van Heese, toebehoorende hebbende Lenaert Maes, ende dat tot behoeve van Joost ende, Hendrick gebroederen soonen Lenaert Maes, ende dat metten last van renthen pachten ende chijnssen daer instaende ... (03-12-1678)" (inv. nr. 1632, 144v)

Ik heb vooralsnog geen idee hoe hij aan dat vierde part gekomen is.
Egbert zei op 21 februari 2021 om 22:17
@Bram

Er wordt een Willem Canters genoemd in een schepenakte in Eindhoven op 08-03-1629 bij de overdracht van onroerend goed te Starum door Elizabeth Canters c.s. aan Jacob Melchiors.

Er zijn bij het RHCe helaas maar weinig scans beschikbaar, dus de relatie moet blijken uit het inzien van de akte.

Nog in 1806 wordt er een Jan Canters genoemd in de belending van een perceel teulland genaamd den Berkenhof onder Creijl. (ORA Heeze 1697, folio 26v)
Sanne zei op 25 februari 2021 om 11:19
Hallo Hans en Egbert,
Ik ben even diep aan het nadenken, vandaar dat ik nog niet op jullie berichten teruggekomen ben.
Wordt zsm vervolgd,
Hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: