Oudere generaties Thoelinc/Teulings ('s-Hertogenbosch )

vertelde op 20 mei 2020 om 16:22 uur

Beste leden,

Ik vroeg mij af of er ooit een publicaties zijn verschenen over de oudste generaties van dit geslacht. Het is mij bekend dat (wijlen?) dhr. A. Teulings zeer uitgebreid onderzoek heeft verricht, wat ook her en der online te vinden is (helaas zonder bronnen!).

Ik stam af van Embert (of Engbert etc.) Toelinckx (Hendricksz), die denkelijk lakenkoopman op Antwerpen was, deze woonde ook te Den Bosch en is daar uiterlijk 1537 overleden. Zijn echtgenote was Johanna, o.a. lid van de illustre OLV Broederschap en ook enkele malen in de Bossche Protocollen te vinden. Dhr. Teulings noemt haar een dochter van Jan van Berckel en Maria van Gellicum (bron is mij onbekend, wil wel weten waar dit vandaan komt). Ook voor generaties verder terug die Teulings geeft ben ik erg benieuwd of men bekend is met de primaire bronnen.

Reacties (9)

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 22 mei 2020 om 19:37 uur

Beste V. van der Heijden, ik heb in onze bibliotheek de volgende treffers gevonden:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&miadt=235&mizig=82&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mip2=Teulings
Wellicht dat je op de site van het www.cbg.nl ook nog publicaties kunt vinden over deze familienaam.

Hans Vogels zei op 23 mei 2020 om 18:38 uur

In GenealogieOnline staat inderdaad veel van Ad W M Teulings. Ik heb er zo mijn mening over. In het onderwerp Genealogie van Berlaer staat genoeg. Daar hoef ik niets meer aan toe te voegen. Wees voor de 14e eeuw heel kritisch. Iedere persoon met meer dan 1 patroniem is al twijfelachtig. Voor wat de 13e eeuw betreft, daar heb je het Oorkondeboek Noord-Brabant tot 1312 voor.
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/obnb/#page=0&accessor=toc&view=homePane
http://www.donb.nl/database/weergave

Komt iemand (Brabantse voorouders) daar niet in voor ook al staat hij in GenealogieOnline of soortgelijke websites, dan heb je te maken met sprookjes.

Hans Vogels zei op 24 mei 2020 om 09:18 uur

Beste V.
Hoe zit je stamreeks Toelinc/Toelinx er momenteel uit?
(Toelinc/Toelinx zijnde de schrijfwijze die in de rekeningen van de IOLV-Broederschap het meeste resultaat geeft).

V van der Heijden zei op 24 mei 2020 om 12:27 uur

Dank allen,

de stamreeks die ik tot nu toe had loopt als volgt:

1 Anna (x ca. 1545) Jan Pellicorne, koopman Antwerpen (ik stam driedubbel van hen af via het echtpaar Johan van Westrenen x Anna Pellicorne). Deze Anna zou dus een Tholincx zijn geweest.
2 Nicolaes Embert Tholincx x Luytgard van Haeren
3 Embert Hendricx Tholincx x Johanna
4 etc.

Nu was ik er weer doorheen aan het lopen want ik begon erg te twijfelen of Anna wel een Tholincx was. Terug naar het begin dus: Anna wordt in oudere publicaties vaak dochter van Nicolaes Embert en Luytgarde van Haeren genoemd. Ik kan mij hier voorstellen dat een hypothetische koppeling zo gemaakt is, te meer omdat er latere verbindingen zijn tussen de koopliedenfamilies Pellicorne, Van Collen en Tholincx.

In het Antwerpsch Archievenblad 1879 wordt Anna dochter van Heimbert Claessens uit 's-Hertogenbosch genoemd met als broeder Cornelis Claessens, kanunnik van de St. Jan (certificatieboek 7 maart 1566).

En inderdaad, in de Bossche Protocollen, inv.nr. 1375, f.216 (mei 1558) vind ik:

Eymbertus filius [Willem?] Claessen, (...). Luytgardis sue uxoris, filia Wolterus de Haren, (...). met kinderen:
- Heylwich x Johannes filius Willem Tyelmanni.
- Cornelis.
- Anna x Johannis Pellicoren.

Tijd voor broodnodig herstelwerk dus; en een nieuwe tak om uit te zoeken.

Egbert zei op 24 mei 2020 om 14:59 uur

Er staat Eijmbertus filius quondam Wilhelmi Claessen.

Hans Vogels zei op 24 mei 2020 om 15:34 uur

'n Eijmbert Willems.

Arycken weduwe Embert Wiellemssoen op die Dungen
1545-1546 doodschuld betaald na de dood

V van der Heijden zei op 25 mei 2020 om 14:19 uur

Dat lijkt mij een andere; want deze had een echtgenote Luytgard van Haren, ook zij was lid van de Broederschap (1511).

In de Bossche Encyclopedie waardevolle informatie; hier is het ineens de cremer Embert, zoon van Nicolaes Wellens, dus ik ga ook maar eens zoeken op Embert/Eijmbert/Engbert Wellens; Luytgards vader was een Wouter van Haren. Daar zijn er voor zover ik kan zien meerdere van. Mooi om meer duidelijkheid te hebben uit primaire bronnen.

Janna ende Arnt haer brueder kynderen Engberts Claessoen des cremers vanden zelven Engberden ende Luytgarden synre huysvrouwe dochter wilneer Wouters van Haren tsamen verwect Janna voirs oudt omtrent 14 jaren ende Arnt oudt omtrent 8 jaren - 10 CG.
03-07-1528 | SAH OSA 2697 | f 259r | Pensioenboek

Heilwich ende Anna dochteren Engberts Claess des cremers vanden selven Engberden ende Luytgarden zynre huysvrouwe dochter wilneer Wouters van Haren tsamen verwect Heilwich voirs oudt 11 jaren ende Anna voirs oudt 6 jaren - 10 CG.
31-10-1528 | SAH OSA 2697 | f 274v | Pensioenboek

M. Cornelis Eymbrechts Wellens vanden selven ende wilneer Luytgart zynre huysvrouwe d. Wouters van Haren oudt omtrent 23 jaeren tsamen verwect - 12 CG 10 st.
15-06-1545 | SAH OSA 1311

http://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/markt%2097.htm

Het Wit Kruis
Dit huis behoorde in het begin der 16e eeuw, als wanneer het gezegd werd te zijn huis met erf, staande aan den Hoogensteenwijck tusschen het huis den Hooren, toebehoorende aan Jacob van Casteren, ex uno en het huis van Besselken weduwe van Jan van Kysingen ex alio, aan Hubert, zoon van den op p. 400 genoemden Dirck Tyelens van Buedel, die het 17 Juli 1523 verkocht aan den kramer Engbertus, zoon van Nycolaus Wellenzoon. Toen diens vrouw Luytgardis, dochter van Wouter van Haren, was komen te overlijden, deed deze 13 Februari 1562 (Reg. n° 208 f. 231 en vlgd) afstand van den tocht, dien hij als langstlevende der echtgenooten op dat huis had, ten behoeve van de navolgende kinderen, die zij hem had geschonken of van hunne afstammelingen:
a. mr. Cornelis, priester en kanonik der St. Janskerk te den Bosch;
b. Johanna, echtgenoote van Jan, zoon van Jacob Andrieszn, woonachtig te Antwerpen;
c. Anna, huisvrouw van Jan Pellencooren;
d. de minderjarige kinderen van zijne vooroverleden zoon Arnd, met namen Catharina, (die later huwde met Mathijs van Loozen), Luytgardis en Maria;
e. de minderjarige kinderen van zijne vooroverleden dochter Heylwich en van haren man Jan Thielmans Willemszn, wiens eerste vrouw zij was, met namen Willem, Catharina en Maria.

V van der Heijden zei op 25 mei 2020 om 14:50 uur

Eijmbert ligt in de St. Jan begraven, met zijn tweede echtgenote Elsken. Ook zijn zoon Cornelis ligt er.
http://www.grafzerkensintjan.nl/grafzerken/55/embert-claess-1566.aspx

Hij lijkt uit Schijndel afkomstig. In Bossche Protocollen, inv.nr. 1315, f.273r (februari 1532) wordt hij vermeld in verband met een huis en land te Schijndel.

Ik zie meerdere Wouter van Haren's in de omgeving van Enschot; wellicht dat daar meer te vinden is wat betreft Luytgards afkomst.

V van der Heijden zei op 25 mei 2020 om 16:30 uur

Ik ben alweer iets verder m.b.v. de Bossche Protocollen en bossche encyclopedie;

Luijtgard was in ieder geval geen dochter of kleindochter van Wouter van Haren uit Enschot (x Delye [van Oesterzeel?].

Haar ouders waren Wouter Willems van Haren en Johanna (Zie BP1276,f.86r november 1506; BP1379,f.190r april 1510).
Haar zuster was Wouterke (of Woltera) x Peter Anthonis Buijssen.

Haar vader zou een zoon kunnen zijn van Willem Willems van Haren die in onderstaande erfdeling genoemd wordt (nader te bekijken); hij zal i.i.g. niet onderstaande Wolterus zijn, want dat is chronologisch wat te vroeg:

BP1220,83v (ca. 1450):
De kinderen van wijlen Willelmus van Haren,
1. Willelmus,
2. Adrianus,
3. Wolterus,
4. Petrus,
5. Elisabeth, gehuwd met Henricus Henrici van Hoculem.

Deze vader Willem was gehuwd met Heylwich van Hoculem.
http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/hokelem,%20zybertus%20de.htm

Tot zover vandaag.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: