skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Ouders van Cornelius van den Bogaert/Bogers uit Oijen?

Antoon vertelde op 29 juli 2020 om 13:53 uur
Ik ben dus op zoek naar doopdatum en ouders van Cornelius van den Bogaert uit Oijen.

Relevante gegevens die ik tot tot nu toe gevonden heb:

"Op den 12 april sijn ondertrouwt Cornelis Bogers Jongman met Peternella Geerts van Maren Jonge Dogter bijde gebortig en woonagtig alhier"
Getrouwd 29-04-1739 te Oijen Cornelius van den Bogart en Petronilla Gerardi van Maeren
Getuigen: Cornelia van Maere, Angelina Adriani van den Bogart

Cornelius van den Bogaert (begin 1700 geboren te Oijen - overleden 04-03-1783 en begraven 07-03-1783 te Oijen), Peternel van Maeren (geboren 1716 - overleden 1796 te Oijen)

Dit echtpaar krijgt tussen 1740-1755 6 kinderen.
Bij de oudste 3 kinderen is Fredericus van den Bogart doopgetuige.

Fredericus Joannis Bogaers X Joanna Joannis Hermens, huwelijk 16-02-1749 te Oijen
Bij de doop van 1 van de kinderen van dit echtpaar is Cornelius Joannis van den Bogaert getuige.

Cornelius en Fredericus van den Bogaert zijn dus vermoedelijk broers en hun vader is ene Joannes van den Bogaert.

Gedoopt 14-10-1712 te Oijen Joannes, zoon van Joannis Bogarts en Maria Tollenaers
29-9-1712 overleden te Oijen Joannes Bogarts
(De oudste mij bekende DTB-registers van Oijen dateren van 1712)

Joannes Bogarts en Maria Tollenaers zijn mijns inziens mogelijk ook de ouders van Cornelius en Fredericus.

Reacties (15)

Norah zei op 29 juli 2020
Vóór 1712 kan men in Teeffelen zoeken naar de R.K. dopen.
Als ik lees wat je gevonden hebt, dan lijkt het me heel geloofwaardig.
Maurice Roefs zei op 29 juli 2020
Volgens mij is dat allemaal correct.
Ik heb meer informatie, maar die even niet paraat.
Even uit mijn blote hoofd... Ik dacht dat de vader van Joannes (dus Cornelis zijn grootvader) Adrianus heet.
Overigens deze Adrianus niet te verwarren met Adriaen Geurt Bogaerts die ook in Oijen woonachtig was. Dat is een andere persoon.
Ik kijk even wat ik aan informatie heb liggen en kom nog met een aanvullende reactie, of wellicht is iemand anders mij voor ;-)
theo zei op 29 juli 2020
Cornelis is op 8 augustus 1710 gedoopt te Teeffelen, zoon van Johannes Bogaarts en Maria Tollenaars. De doop van zijn broer Fredericus heb ik noch te Teeffelen noch te Oijen kunnen vinden.
Maurice Roefs zei op 29 juli 2020
Van het echtpaar Joannes Bogart(s) en Maria Tollenaers zijn in de dtb de navolgende kinderen terug te vinden. De eerste twee in een doopboek over de periode vanaf 1658 voor de parochies Alphen (Gelderland), Teeffelen en Oijen (de pastoor bediende dus meerdere kerken tegelijkertijd).

1. Elisabeth, gedoopt (rk) Oijen 15 mei 1709 (dg Gisbertus Joannis, Antonia Joannis)
2. Cornelis, gedoopt (rk) Oijen 8 augustus 1710 (dg Hermanus Tollenaers, Barbara Tollenaers)
3. Joannes, gedoopt (rk) Oijen 14 oktober 1712 (dg Gijsbertus Jansen, Antonia de Goeij)

Wat Theo hiervoor schrijft is ook mijn bevinding.
Ik kom ook de doop van Fredericus dus niet tegen... denk dat het hier om een hiaat moet gaan.


Overigens kom ik op dit moment even terug op mijn eerdere reactie dat de grootvader waarschijnlijk Adrianus (Arie Gijssen) moet hebben geheten. Bij mijn eerste reactie heb ik (helaas) in mijn hoofd de patroniemen verhaspeld…

In 1697 vindt er in Oijen een erfscheiding plaats tussen de kinderen van Gijs Ariens. Het gaat daarbij om Adrianus […] en Maria. Hierbij had ik dus in mijn hoofd de link liggen met Joannes Bogart(s), maar die is er dus niet via dit gezin. Zie daarvoor http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7326.28&minr=12549581&miview=ldt

Een van de kinderen van Adrianus (geboren/gedoopt in Oijen in 1706) is echter wel getuige bij het huwelijk van Joannes in 1739. Er lijkt dan toch wel degelijk iets van een familierelatie aanwezig te zijn, vraag is alleen welke.

Andere aanwijzing daarvoor is doopgetuige Gijsbertus Janssen wiens kinderen later ook de naam Van den Bogaart gebruiken… maar ook hier kan ik niet direct een link gelegd krijgen.
Van een van de families Van den Bogaart uit Oijen heb ik op mijn site de stamboom (summier) opgenomen. Voor wat het waard is hierbij de verwijzing https://www.mauriceroefs.nl/van-den-boogaerd-boogaert-boogaaard-boogaart-oijen/
Norah zei op 30 juli 2020
Je ziet hier weer terug dat Joannes een postuum kind was, zijn vader overleed twee weken eerder. Vaak werden deze kinderen dan naar hun eigen vader vernoemd.
Maurice Roefs zei op 30 juli 2020
Twee akten gevonden in het oudrechterlijk archief van Oijen die meer licht doen schijnen...

Daaruit blijkt dat Antonia (doopgetuige in 1709 en 1712) gehuwd is met Jan Bastiaans de Goeij.
Die laatste wordt op 1 november 1713 vermeld als momber over de onmondige kinderen van de overleden Jan Frederikx Bogaart en (diens weduwe) Maria Tollenaars (ORA Oijen 7326-029-058).

Op 3 januari 1705 wordt door de schepenen van Oijen een akte ingeschreven (7326-028-052) waarin de erfscheiding plaatsvindt tussen de erfgenamen van Frederik Hendrickx (van den Bogaart). Genoemd worden twee kinderen: Jan Frederikx Bogaarts en Jan Bastiaans de Goeij, gehuwd met Theunisken Frederikx Bogaarts.

In een eerdere bijdrage heb ik verwezen naar een stamboom Van den Bogaart in Oijen, https://www.mauriceroefs.nl/van-den-boogaerd-boogaert-boogaaard-boogaart-oijen/
Die vangt aan met Jan Hendriks Frederickxs. Gezien de verwantschap in latere familienaam (vdB) en het gemeenschappelijke patroniem (Frederiks) dat in Oijen niet veel voorkwam, moet er - lijkt mij - nu een, twee generaties eerder een link gelegd kunnen worden.
Antoon zei op 30 juli 2020
Norah, Theo en Maurice bedankt voor jullie hulp. Ik wist dat ik op het goede spoor zat, maar ik kreeg het niet rond. Dankzij jullie is het toch gelukt.

Maurice, die familielink had ik inmiddels ook al gevonden, zie:
159 Maeghscheijdinge tussen de kinderen van wijlen Frederick Hendrick Bogaarts.
Jan Frederikx Bogaarts en Jan Bastiaanz de Goeij als man van Teunisken Frederikx Bogaarts, beijde soon en dochter van Frederik Hendrickx Bogaarts.
3-1-1705
7326.28 Index schepenprotocol Oijen
Maurice Roefs zei op 30 juli 2020
@Antoon
Is het overigens bekend waar 'de Tollenaers" vandaan komen ?!
Antoon zei op 30 juli 2020
@Maurice
Ik heb nog niks kunnen vinden over de Tollenaers. Naam is wellicht een verwijzing naar de Tollenaers Camp in Oijen.

Wat ik wel gevonden heb:
Fredrick Hendrickx Fredrickx is gedoopt 03-10-1640 te Macharen (op genealogieonline.nl staat abusievelijk Megen als doopplaats vermeld).
Huwelijk van zijn dochter Theunisken met Jan Bastiaans de Goeij:
15-08-1701 Teeffelen Joannes Sebastiani Gilbosus wonende te Oss, sartor (kleermaker) en Antonia Frederici. Getuigen Joanna Jansen en Raijnerus Joannis

Wat de familierelatie tussen doopgetuige Gijsbertus Janssen en Joannes Bogart betreft:
als Fredrick Hendrickx Fredrickxs en Jan Hendriks Frederickxs broers zijn, dan is Gijsbertus Jansen dus een neef van Joannes Bogart.
Norah zei op 30 juli 2020
In mijn eigen stamboom komt ook de naam Tollenaars/Tulleneers voor, maar dan beland je helemaal in Zuid-Limburg.
Het is natuurlijk ook een beroep geweest; m.a.w. het hoeft niet persé één familie te zijn.
Mvg.
theo zei op 30 juli 2020
En bij de doop van Fredericus in 1640 staat ex-Oijen. Henricus Frederiks is dus de stamvader.
Maurice Roefs zei op 30 juli 2020
@Antoon
Wat de familierelatie tussen doopgetuige Gijsbertus Janssen en Joannes Bogart betreft:
als Fredrick Hendrickx Fredrickxs en Jan Hendriks Frederickxs broers zijn, dan is Gijsbertus Jansen dus een neef van Joannes Bogart.
Klopt helemaal !

@Theo
En bij de doop van Fredericus in 1640 staat ex-Oijen. Henricus Frederiks is dus de stamvader.
Daarmee bevestig je volgens mij ook de informatie die op genealogieonline daarover is te vinden.
theo zei op 31 juli 2020
Het doopboek van Macharen zit nogal ingewikkeld in elkaar. Behalve dopen van Macharen worden ook dopen van kinderen uit Oijen, Oss, Maasbommel, Alphen en Berghem vermeld. De kinderen uit Oijen worden vermeld op pagina's 35-55 (periode 1613-1656). Op pagina 56 een doop uit 1712 van een kind uit Oijen. De doopinschrijving van Fredericus van 3 oktober 1640 staat op pagina 52. Al bladerend kwam ik op pagina 123 een lijst van gevormde kinderen uit Oijen uit 1659 tegen en daar worden vermeld: Frederik Hendrikx en (ik neem aan zijn kinderen) Teuniske en Jan!!!
Antoon zei op 31 juli 2020
@Theo
Doopboek van Macharen is een weerspiegeling van de religieuze, politieke en bestuurlijke situatie in die tijd. Oijen was destijds net als Maasbommel en Alphen Gelders grondgebied, waar uitoefening van het RK geloof verboden was. Macharen viel onder het graafschap Megen, een katholieke enclave, dus vandaar dat RK gelovigen uit de omgeving daar ter kerke gingen.

Frederik, Teuniske en Jan waren broers en zus

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: