Overlijdensdatum Maria Anna Pluck (weduwe Henricus van den Heuvel)

vertelde op 4 december 2018 om 20:56 uur

Op 14 mei 1806 wordt in het begraafregister van Wanroij ingeschreven "Maria Anna Pluck vidua Henrici van den Heuvel" (de memories van successie geven als overlijdensdatum 17 mei 1806).

Exact vijf jaar later, op 14 mei 1811, geven Jean Francois van den Heuvel, adjointe maire, 30 jaar oud, en Jean van den Heuvel, ouvrier, 24 jaar oud, wonend te Wanroij, het overlijden aan van hun "parent" Marie Anne van den Heuvel.

Jean Francois en Jean zijn overduidelijk de latere burgemeester Jan Francis van den Heuvel (geboren 1780) en zijn broer Jan (geboren 1786), kinderen van Henricus van den Heuvel en Maria Anna Pluck.

Maar hoe kunnen zij het overlijden van hun moeder aangeven op 14 mei 1811 als zij exact 5 jaar eerder al was overleden? Kan de term "parent" op iets anders duiden dan een ouder? Ik kan ook geen tantes of oudtantes in de stamboom ontdekken met de naam Maria Anna die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen.

Heeft iemand inzage in de memorie van successie van 17 mei 1806? Mogelijk werpt die licht op de zaak. Maar helaas zijn daar geen scans van en ben ik voorlopig niet in staat naar Den Bosch te komen om de memorie daar in te zien

Reacties (9)

Jeanne1 zei op 4 december 2018 om 23:38 uur

Het lijkt me dat het in 1811 toch om iemand anders gaat. De overledene heette namelijk van den Heuvel en geen Pluck en bovendien lijkt me zo'n overlijden 5 jaar later toch niet mogelijk. Zou parent hier "familielid" kunnen betekenen? Jan Francis en Jan hadden een zus Anna, gedoopt op 11-10-1784 in Wanroij, Mill. Het zou om haar kunnen gaan. Mogelijk werd ze de ene keer Anna en de andere keer Anna Maria of evt. Joanna Maria genoemd.

Norah zei op 4 december 2018 om 23:55 uur

parent/parente is bloedverwant/bloedverwante.

Helena zei op 5 december 2018 om 00:01 uur

Inderdaad vreemd, maar bij huwelijk van de zoon Jan in 1818 zit toch het extract uit begraafregister van 1806. In die huwelijksakte zelf staat dat de moeder van de bruidegom [ Maria Anna Pluk] overleden is op 14 mei 1806.

Norah zei op 5 december 2018 om 10:28 uur

Zo vreemd is het nu ook weer niet. De overledene uit 1811 is in elk geval niet de moeder van deze twee broers. Een zuster van hen lijkt ze me ook al niet, dan zou er "soeur" hebben gestaan. Maar in de begintijd van de burgerlijke stand werden heel wat onzorgvuldigheden neergepend, dus wie weet...
Mvg.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 6 december 2018 om 06:16 uur

Zus Anna kan het niet geweest zijn, die overleed pas in 1859. Enige opties die ik zie zijn de tantes Maria Agatha (gedoopt Wanroij 16 juli 1742) of Maria (gedoopt Wanroij 16 januari 1744), van wie na hun doop geen enkel spoor meer terug te vinden is. Het is me in ieder geval nu wel duidelijk dat de moeder al in 1806 is overleden en dat de in 1811 overleden persoon een ander familielid moet zijn geweest

Dorethé zei op 7 december 2018 om 00:17 uur

Ik vind deze akte:

7040.239 Index schepenprotocol Wanroij (7040.239)

20 J:F: van den Heuvel, meerderjarige zoon van Henricus van den Heuvel en Maria Anna Pluk, echtelieden en Jan Brienen, oom maternel der nagelaten kinderen van gemelde H van den Heuvel en Maria Anna Pluk. Daarbij te kennen gevende dat voornoemd echtpaar heeft nagelaten beneffens eerste suppliant 3 minderjarige kinderen met name Cornelis, Anna en Johannes van den Heuvel. De 1e suppliant vermeende gerechtigd te zijn en geerne wilde treden tot schifting, scheiding en verdeling der nalatenschap van hun ouders, ten dien einde verzoekend aanstelling van momboirs gemelde kinderen en authorisatie tot verdeling onder approbatie, daartoe voordragende de personen van Johannes Cornelissen, oom maternel, wonende tot Wanroij en Hermanus van Cuijk, wonende te Mill, neef paternel. Rechtbank gaat akkoord en benoemd de voorgestelde personen tot momboirs, met macht aan dezelve om verdeling en verkoping tot stand te brengen.
Datering: 29-11-1806
Pagina: 49-51

Dorethé zei op 7 december 2018 om 00:19 uur

In april 1806 leefde ze nog:

7040.239 Index schepenprotocol Wanroij (7040.239)

19 Marie Anna Pluk weduwe van Henricus van den Heuvel, wonende te Wanroij verklaarde zich te stellen tot borg voor Jan Francis van den Heuvel als gaarder of ontvanger der onbeschreven middelen te Wanroij en Ledeacker ten behoeve van de Bataafse Republiek voor alle zodanige penningen als de voorschreven J.F van den zou mogen schuldig blijven tot een som van 700 gulden. (Heeft de voorschreven Maria Anna Pluk aan ons ter voldoening bewezen aan wettige en onbezwaarde eigendom te bezitten meer dan 2000 gulden).
Datering: 23-04-1806
Pagina: 46-48

Scans hier bij BHIC

Harrie van Mil zei op 8 december 2018 om 13:39 uur

zou dit de dochter van Jan Francis kunnen zijn. Maria Anna, gedoopt 29-12-1810, zij zou dan overleden zijn 14-5-1811. Op 5-9-1813 wordt weer een dochter Maria Anna geboren

Norah zei op 8 december 2018 om 17:32 uur

Als deze Maria Anna een dochter van Jan Francis geweest was, dan had er "enfant"(kind) of "fille"(dochter) gestaan.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: