Petrus Henricus (Peeter Hendrik) Maas/Maes in Someren(NB) tussen 1720-1820

vertelde op 1 juni 2020 om 09:23 uur

Na onderzoek van een groot aantal stambomen kom ik tot de conclusie, dat er aardig gerommeld is met de toewijzing van vrouwen en kinderen aan partners en het gebruik van overlijdensdata. Dat laatste is vaak ook erg lastig, indien men uitgaat van de overlijdensgegevens cq begrafenissen geregistreerd bij het BHIC vanwege het ontbreken van links.
Op basis van de meest betrouwbare (primaire) gegevens ben ik uitgegaan van de mannelijke lijn. Ik ben daarbij in deze periode te Someren uitgegaan van 2 vaders, nl
1. Petrus (Henricus) Maes geboren op 24 december 1736 te Someren als zoon van Hendrikus Petrus MAES en Maria Johannes van DIEPEN/DUPPEN
2. Petrus Henricus Maas geboren op 20 juli 1740 te Someren als zoon van Henricus Johannes MAAS en Helena/Magdalena VAN HUGHTEN/HEUCHTEN.
Nu te noemen als man1 en man 2. Mogelijk is er een conclusie, dat er dat meer moeten zijn?
Ik vind in deze periode 3 overlijdensdata, nl. 1 dec. 1774, 22 april 1804 en 22 april 1807 allen te Someren. Op basis van vrouwen en kinderen zullen de laatste 2 horen bij man1 en man2.
In deze periode vind ik 5 vrouwen, die via huwelijken of geboortes van kinderen een link hebben met een Petrus Henricus, nl.
A. Judoca Johannes (Josyna Jan) WYNEN geb. 10 mei 1743 te Someren en overleden op 1 dec. 1774 te Someren. (trouwdatum 11 aug. 1765 te Someren)
B. Wilhelma/Willemijn Lucas/Lucea Pauli SMITS geb. 12 aug. 1739 te Erp en overleden op 6 juni 1810 te Someren (trouwdatum 10-8-1777 te ??)
C. Maria Godefridus (Maria Goort) LEENEN geb. 3 mei 1729 te Someren. Overlijdensdatum onbekend. (trouwdatum 19 nov. 1769 te Someren).
D. Francisca Johannes THYSSEN (geboorte, overlijden en huwelijk incl. familie niet te vinden), maar wel genoemd als moeder van Franciscus Johannes MAAS Henricus geb. 13 aug. 1769 te Someren en Anna Maria MAAS Henricus geb. 9 sept. 1767 te Someren.
E. Catherina Jan/Johannes VAN DEN KERKHOFF, geb. 10 mei 1743 te Someren en overleden op 29 okt. 1774. (trouwdatum 11 aug. 1765 te Someren). PS is dezelfde trouwdatum als A. ??
Op basis van de geboortes van de kinderen en de daarbij behorende getuigen, kan ik met 90% zekerheid zeggen dat de vrouwen A en B horen bij man2 en dat vouw C behoort bij man1.
Kan iemand mij verder helpen met of aanvullende mannen, koppeling van vrouwen aan mannen, overlijdens van de mannen of verdere aanvullende gegevens?
Bij voorbaat dank.
Frans Segers

Reacties (19)

Jeanne1 zei op 1 juni 2020 om 10:56 uur

Dat zijn wel veel vragen tegelijk! Het lijkt me niet zo handig om van die bestaande stambomen uit te gaan, maar gewoon je eigen onderzoek te starten. Daarbij kun je het beste vanuit het heden terugwerken naar het verleden. Helaas komt de naam Maas/Maes erg veel voor in Someren. Op www.rhce.nl (regionaal archief Eindhoven) kun je vaak de originele akten inzien. Succes!

Egbert zei op 1 juni 2020 om 14:43 uur

Het overlijden op 01-12-1774 betreft "de huisvrouw van Peeter Hendrik Maas". Zie de scans bij www,rhce.nl
Dat is dus nummer A.

Jeanne1 zei op 1 juni 2020 om 14:49 uur

correctie:
website van het Regionaal historisch centrum Eindhoven is www.rhc-eindhoven.nl
De eerder gegeven link klopt dus niet.

Egbert zei op 1 juni 2020 om 14:56 uur

Ik vind maar een echtpaar dat in Somerenj op 11-08-1765 is getrouwd en wel Peter Hendrik Maes en Josijna Jan Wijnen.
Er zijn drie inschrijvingen
66.22 = huwelijken schepenbank
66.27 = bijlagen tot de huwelijks aktenvan de schepenbank
66.6 = huwelijken RK. Parochie H. Lambertus
Ik weet niet waar jij het huwelijk van Catherina Jan/Johannes VAN DEN KERKHOFF gevonden hebt.

Egbert zei op 1 juni 2020 om 14:58 uur

@Jeanne
Klopt, heb ook even niet opgelet.

Jeanne1 zei op 1 juni 2020 om 19:13 uur

Peter Hendrik Maas, weduwnaar. van Josina Jan Wijnen x 10-08-1777 Someren Wilhelmina Lucas Smits, jongedochter. Ondertrouw. 26-07-1777.
Ik denk dat het klopt dat dit Peter Hendrik Maas 2 was.
Doopgetuigen bij kinderen uit beide huwelijken waren: Petronella Henricus Maas (1771), Helena Henricus Maas (1774 en 1779) en Henricus Joannes Maas. Henricus Joannes was de vader van de in 1740 geboren Peter. Helena en Petronella waren zussen van deze Peter.

Hendrik Jan Maas x 08-10-1730 (ondertrouw 23-09-1730) Asten (schepenbank) Helena Dirx van Heughten.
Zij werd in Asten gedoopt op 09-09-1707 als dochter van Theodorus Marcelli en zijn tweede vrouw Helena Jansen. Haar vader is Theodorus (Dirk) Marcellis (Zelen, Celen) van Heugten.

Hendrik Jan Maas wordt op 16-02-1788 in Someren begraven. Ik kan de Latijnse tekst niet helemaal lezen, maar hij begint met zoiets als "senior totius communitatis nonagesimum ann (annorum?) enz." Ik begrijp daaruit dat hij 90 jaar was en de oudste van de hele gemeenschap. Ik ben benieuwd naar de rest van de tekst!
Doop Henricus Maes 1-12-1698 Someren, zoon van Johannes Petrus Maes en Elisabeth Wilhelmus van Brey. Dat zou dezelfde kunnen zijn.

Jeanne1 zei op 1 juni 2020 om 19:19 uur

Over Theodorus (Dirk) Marcelis van Heugten/Hugten valt nog meer te vertellen. Hij overleed op 08-07-1750 in Asten op de respectabele leeftijd van 106 jaar, 5 maanden en 5 dagen. Hij was een krasse knar! Meer info:

https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis/Heusden/Achterste_Heusden/Voormalig_huis_E502

Egbert zei op 2 juni 2020 om 02:09 uur

Ik lees bij het overlijden van Hendrik Jan Maas
"senior totius communitatis nonagesimum ad duos mensis ingressis"
Ik denk dat dat betekent: de oudste van de hele gemeenschap, twee maanden geleden negentig jaar geworden.

Egbert zei op 2 juni 2020 om 09:57 uur

En ook Helena van Heughten (09-09-1707) werd oud. Zij overlijdt te Someren op 16-12-1800. Er staat in het latijn "vidua, presenio, jam 94tum aetatis annum ad 4 mensis ingressa".
Was zij 94 en 4 maanden of moest ze nog 94 worden?
In werkelijkheid 93 jaar en 3 maanden; toch een behoorlijke leeftijd. Bij haar zat het misschien in de genen.

Jeanne1 zei op 2 juni 2020 om 11:00 uur

@Egbert, dank je wel voor de transcripties en het overlijden van Helena. Dat laatste had ik nog niet gevonden. In het artikel van De Vonder staat een verkeerde overlijdensdatum, nl. 3-10-1781, maar op die datum overleed er een Maria, wed. van Henrik Maas, Alis Magris (o.i.d.)

Ik stam af van Helena en ook van haar zus Joanna. Ik hoop dat ik nog iets van die genen heb meegekregen.

Egbert zei op 2 juni 2020 om 11:31 uur

@Jeanne
Ik ben geen latinist dus transcripties en vertaling onder voorbehoud.

De Maria die op 03-10-1781 overlijdt is Maria Jan van Diepen, weduwe Hendrik Peeter Maas. Er staat "Maria wed. van Hendrik Maes (alias) Hend. Magris". Dat alias Magris ben ik in Someren verder nergens tegengekomen.

Egbert zei op 2 juni 2020 om 11:40 uur

@Jeanne

Mag ik vragen van welk kind van Helena van Heughten jij afstamt?

Jeanne1 zei op 2 juni 2020 om 11:42 uur

Van Judocus.

Egbert zei op 2 juni 2020 om 11:51 uur

Dan is mogelijk onderstaande akte, de deling die plaatsvindt na het overlijden van Helena van Heughten, voor jou ook interessant:

Rechterlijk Archief Someren 153, folio 6r t/m 9v
Schijdinge en dijlinge opgeregt gemaakt ende gesloten bij Willem Lammers, voor het eerste loth, Jan Hendrik Maas, woonende te Bonhijden bij Mechelen, voor het tweede loth, Jacobus Heurs, woonende tot Asten, voor het derde loth, Dirk Maas, voor het vierde loth, Peter Hendr. Maas, voor het vijfde loth, Joost Maas, voor het sesde en laatste loth, en dat van alle sodanige vaste onroerende goederen gelegen alhier als haar condividenten te samen in gemeenschap sijn competeerende, bestaande in het navolgende.

Eerste loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voorn. Willem Lammers ten deel bevallen en sal dien volgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk een huijs en aangelag den dries, gestaan en geleegen alhier op den Ruijter, groot 1 lopense en 39 roeden,
e.z. de kinderen Peter van Diepen a.z. Jan Maas
e.e. de weduwe Nicolaas Verhooijsen a.e. de weg
Item groesveld het Broekveldje, groot 40 ½ roede,
e.z. Jan Peeter Maas a.z. Jan Willem Maas
e.e. Antonij Maas a.e. Jan Maas
Item groesbeemd aan de Clijne Aa, groot 1 lopense,
e.z. de straat a.z. de condivident van ’t derde loth
e.e. de rievier de Aa a.e. de weduwe Dirk van Mijl
Item land in de Hijcampe, groot 43 ½ roede,
e.z. Antonij van Lierop a.z. Dirk Maas
e.e. Jan Hendrik Wijnen a.e. Jan Coenen
Item land de Papenbraak, groot 3 lopensen en 4 roeden,
e.z. de weduwe Nicolaas Verhooijsen a.z. Dirk Maas
e.e. Jan Maas a.e. de weg
Item land geleegen in de Hijcampe, groot 22 roeden,
e.z. Hendrik Goossens a.z. Jan Maas
e.e. Antonij Maas a.e. Jan Peeter Maas
Zijnde dit loth jaarlijks belast met 1 gulden en 4 stuijvers pagt aan den armen alhier.
Item met 1 gulden, 2 stuijvers en 8 penningen chijns aan de gemeente alhier.
Wijders sal den condivident deeses loths tot egalisatie deeser deelinge moeten uijtkeeren aan Joost Maas, condivident van ’t sesde loth, eene somme
van 80 gulden eens.

Tweede loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voorn. Jan Hendrik Maas, woonende te Bonhijde bij Mechelen, ten deel bevallen en sal dien volgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk groes den Hijcamp, groot 1 lopense en 38 roeden,
e.z. de straat
a.z. + e.e. de loop a.e. de gemeente
Item land genaamt de Voorste Deel, groot 1 lopense, 26 roeden,
e.z. Jan Willem Maas a.z. de weg
e.e. de weg a.e. Jan Maas
Item land in de Hijcamp, groot 21 ½ roede,
e.z. Willem Lammers a.z. Antonij van Lierop
e.e. Antonij Maas a.e. Jan Peter Maas
Zijnde dit loth los en vrij, uijtgenomen dorps commer ende s’Lands lasten.

Derde loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Jacobus Heurs ten deel bevallen en sal dien volgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk groes aan de Clijne Aa, groot 1 lopense en 1 roede,
e.z. Peter van Diepen a.z. het eerste loth
e.e. de Clijne Aa a.e. de wed. Dirk van Mijl
Item land aan de Leegenweg, groot 1 lopense en 21 roeden.
e.z. de weduwe Dirk van Mijl a.z. Peter Maas
bijde eijnden de weegen
Zijnde dit loth los en vrij, uijtgenomen dorps commer ende s’Lands lasten.

Vierde loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Dirk Maas ten deel bevallen en sal dien volgens erflijk possideeren en besitten:
Eerstelijk land den Hijcamp, groot 1 lopense en 38 roeden,
e.z. Leendert van de Voort a.z. Willem Lammers
e.e. Antonij van Lierop a.e. Hendrik Goossens
Item land den Papenbraak, groot 1 lopense, 27 roeden,
Bijde sijden de condivident van ’t eerste loth
e.e. Jan Willem Maas a.e. de weg
Item groes den Hooijbeemd, groot 1 lopense en 21 roeden,
e.z. de weduwe Peter Maas
a.z. + e.e. Hendrik Lammers a.e. Jan van Bree
Zijnde dit loth los en vrij, uijtgenomen dorps commer ende s’Lands lasten.

Vijfde loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Peter Hendrik Maas ten deel bevallen en sal dien volgens erflijk possideeren en besitten:
Een perceel land en groes van Peter Maas, groot 1 lopense en 48 roeden,
Bijde sijden en een eijnd Jan Peter van Bree
Item land aan de Zandstraat, groot 1 lopense en 5 roeden,
e.z. Hendrik Lammers a.z. Jan van Bree
e.e. Peter Canters a.e. de weduwe Peter Maas
Item land aan de Leegenweg, groot 35 roeden,
e.z. de weduwe Nicolaas Verhooijsen a.z. het derde loth
bijde eijnden de weegen
Zijnde dit loth los en vrij, uijtgenomen dorps commer ende s’Lands lasten.

Sesde en laatste loth.
Overmits welke voorsz. erfschijdinge en dijlinge soo is voornoemde Joost Maas ten deel bevallen en sal dien volgens tot egalisatie deeser deelinge genieten en profiteeren van Willem Lammers, condivident van ’t eerste loth, eene somme van 80 guldens eens, welke somme den condivident deeses loths bij het passeeren deeses bekent ontvangen te hebben uijt handen van den condivident van ’t eerste loth en oversulks daar van ten vollen voldaan en betaald te sijn.

Actum Someren den 26-01-1801.
Onderteekent:
Wiellem Laemmers
Jan Hendrick Maes
Jakobus Huers
Dirk Maes
Peeter Maas
Dit + is ’t handmerk van Joost Maas, verklaart niet te konne schrijven.

Jeanne1 zei op 2 juni 2020 om 12:46 uur

@Egbert, dank je wel! Het valt op dat Joost Maas de enige is die niet kon schrijven, terwijl zijn broers dat wél konden. Hij was getrouwd met Anneke Willem Lammers.

Frans Segers zei op 4 juni 2020 om 17:49 uur

Een heleboel informatie, die ik eerst eens naast mijn informatie ga leggen. Ik kom er dan op terug.
Vraag welke dan wel open staat is de geboorte van Franciscus Johannes MAAS Henricus geb. 13 aug. 1769 te Someren met als moeder Francisca Johannes THYSSEN en vader Peter Henricus Maas.... . Van Francisca niets terug te vinden en om welke Petrus Henricus zou het kunnen gaan?

Egbert zei op 4 juni 2020 om 21:32 uur

De namen Josina (Judoca) en Francina (Francisca) worden vaak door elkaar gebruikt. De betreffende dame werd waarschijnlijk Sien genoemd. De pastoor maakte daar in het doopboek de ene keer Josina de andere keer Francina van.

Bij onderstaande doop werd Josina Joannes Wijnen Francisca Joannes Wijnen genoemd:
Plaats van inschrijving: Someren
Datering: 09-09-1767
Dopeling: Anna Maria
Vader: Petrus Henricus Maas
Moeder: Francisca Joannes Wijnen
Getuige:
Gerardus Tilen
Elisabeth Jacobus Hurs
Folio: 108
Inventarisnummer: 66.9

Bij de doop van 13-08-1767 kreeg zij het patroniem van haar mee. Zij is een dochter van Jan Thijs Wijnen.
Plaats van inschrijving: Someren
Datering: 13-08-1769
Dopeling: Franciscus
Vader: Petri Henrici Maas
Moeder: Francisca Jois Thijssen
Getuige:
Franciscus van Hauts
Helena Henrici Maas
Folio: 113v
Inventarisnummer: 66.9

Frans Segers zei op 9 juni 2020 om 23:33 uur

Egbert, dank je wel voor de info. Wel heel interessant. Nooit te oud om te leren.

Jeanne, ook ik stam af uit de Judocus-stam van Helena.
Maar jij had het over een niet-lezende/schrijvende Joost Maas gehuwd op 20 jan. 1782 met Anneke Willem Lammers.
Ik ben niet zeker van de overlijdensdatum van Joost, te weten 30 dec. 1827 te Someren. Is dat juist?
Tevens is mij de geboorte van Anneke nog niet bekend? Zij is volgens mij gecheckte informatie overleden op 20 nov. 1815 te Someren. Klopt dat?

Jeanne1 zei op 10 juni 2020 om 11:29 uur

@Frans,
Judocus Maas en Joost Maas zijn één en dezelfde persoon.
Overlijdensdatum van Joost Maas. 30-12- 1827, klopt. Hij was 82 jr., zoon van Hendrik Maas en Helena van Hughten.

Anna Lammers werd gedoopt op 11-3-1752 in Someren, dr. van Wilhelmus Arnoldus Lammers en Henrica. Overlijdensdatum klopt.

Haar ouders, Willem Lammers en Hendrina Johannes van Helmont, waren getrouwd op 14-11-1745, ook in Someren.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: