Ridder geslachten in o.a. Tilburg en Den Bosch

vertelde op 12 maart 2017 om 15:21 uur

Ik was eigenlijk benieuwd of er Ridder geslachten in en rondom Tilburg en Den Bosch woonde.

In Den Bosch woonde zeker Gerard van der Aa, ridder.

Reacties (22)

Frank Klerkx, bekijk onze genealogie ->  www.clericus.nl
Frank Klerkx, bekijk onze genealogie -> www.clericus.nl zei op 12 maart 2017 om 18:12 uur

Hallo Alex,

Tilburg: Geen Ridders maar wel nazaten.


http://geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/13029/onze-tilburgse-familie-2

http://www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/heemkunde116kasteelhasselttilburg.htm

https://tilburgers.nl/de-herdgangen-van-tilburg-de-hasselt/

Kasteel is ook ergens virtueel te bekijken op het archief van Tilburg.

Dongen:

Willem van Duvenvoorde: 1290-1353
"Willem Snickerieme"

http://www.wassenaer.net/willem_van_duvenvoorde.htm
Stenen uit zijn stenen buitenverblijf huis zitten in de kerk van Dongen verwerkt.


of kijk of er wapens zijn uit die tijd http://cbgfamiliewapens.nl/
Tik de plaatsnamen en in het zoekveld.

Leuke zoektocht en je komt veel tegen :)

Max zei op 12 maart 2017 om 19:50 uur

Je zou ook even naar 'ridder' kunnen zoeken in de Bossche Encyclopedie, bijvoorbeeld:

www.bossche-encyclopedie.nl/personen/massereel, henrick.htm
www.bossche-encyclopedie.nl/personen/oem, johannes.htm
www.bossche-encyclopedie.nl/personen/erp, walraven van (02).htm?p1=_index.1.htm?title=Personen&t1=Personen&title=Walraven van Erp
www.bossche-encyclopedie.nl/personen/roveri, arnoldus.htm
www.bossche-encyclopedie.nl/panden/jorisstraat, sint (de huizen van bokhoven).htm
www.bossche-encyclopedie.nl/panden/wolvenhoek -11-3.htm
www.bossche-encyclopedie.nl/straten/orthenpoort, zusters van.htm
www.bossche-encyclopedie.nl/Binnendieze/groote stroom/g09.00.htm
www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kloosters/clarissen.htm

Max zei op 12 maart 2017 om 19:52 uur

De links zijn niet helemaal goed doorgekomen, zie ik. Even kopieren tot aan ".htm".

Frank Klerkx, bekijk onze genealogie ->  www.clericus.nl
Frank Klerkx, bekijk onze genealogie -> www.clericus.nl zei op 12 maart 2017 om 22:38 uur

Ook het digitaal oorkondeboek kan je zoeken naar ridder:

http://www.donb.nl/search2?SearchableText=ridder

Frank Klerkx, bekijk onze genealogie ->  www.clericus.nl
Frank Klerkx, bekijk onze genealogie -> www.clericus.nl zei op 12 maart 2017 om 22:56 uur
Alex zei op 13 maart 2017 om 05:57 uur

Beste Max en dhr. F. Klekx,

Mijn bijzondere dank voor de reactie.
Ik zie al gelijk een aantal voorouders van mij, zoals Willem van Duivenvoorde, o.a. heer van Oosterhout, Van Berthout, nakomenlingen van de heren van Grimbergen, en mogelijk ook de heren van Mechelen, Back is mij bekend, Walther Bac, Arnt Bac, en de van Broeckhoven, die in feitte zijn voortgekomen uit de familie Bac.
Frans van Son en dhr. Broekhoven zijn jaren lang bezig met dit onderzoek.

Mijn grote interesse voor deze families heeft te maken met mijn afkomst van deze families.

Dus ik hoop dat ik wat nieuws vindt in deze geweldige links.

Nogmaals mijn dank

Hans zei op 14 maart 2017 om 20:29 uur

In welke tijdsperiode?

Er zijn diverse families in Noord-Brabant waar slechts één (of twee) generatie (s) de ridderwaardigheid bereikte(n), waarna jongere generaties slechts de status van (schild-)knaap nastreefden, of nooit meer dan als jonkheer aangeduidt werden. Een enkele keer zien we ook een hele generatie broers als ridder aangeduid (b.v. Dicbier en Rover).

Zie ook:
Edellieden vermeld in de oudste protocollen der 's-Hertogenbossche Schepenbank, in: De Nederlandsche Leeuw 1913, kolom 226-232.
Vrouwen van stand. Het predikaat 'joffrouw' in de laatmiddeleeuwse archivalia van de stad 's-Hertogenbosch en haar Meierij, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996), blz.52-79.

Hans zei op 14 maart 2017 om 21:13 uur

De laatste stand van zake inzake Bac is dat ze niet afstammen van de Mechelse Berthouts. Dat ze afstammen van de heren van Tilburg is aannemelijk. Op de nieuwsgroep van de Nederlandse Adel heb ik eind 2014 een notitie geplaatst: Terug naar de Bac-ermat I. Een deel twee over de periode 1200-1300 is in voorbereiding. Op genoemde nieuwsgroep zijn de Bac's en andere adelijke families al menigmaal ter sprake gekomen want iedereen heeft wel ergens in zijn kwartierstaat een of meer linkjes naar wat blauw bloed. Vóór 1300 is het nuttig om bij ieder onderzoek eens interpretatie naast feitelijke informatie uit Oorkondenboeken te leggen want artikelen en websites lopen nog wel eens achter. Artikelen/websites zonder bronvermeldingen zijn leuk om te lezen maar funest om op te bouwen. Over Willem van Duivenvoorde en zijn Polanen-verwantschap zijn recentere publicaties beschikbaar.

Alex zei op 15 maart 2017 om 10:01 uur

Beste Hans,

Het onbewezen feit dat een Bac met een dochter van Wouter IV Berhout van Mechelen was gehuwd, welk op internet als waar wordt geschouwd, ontbreken elke bewijs hiervoor. Zo wordt gesteld dat het om een onbekende dochter zou gaan, terwijl zeker vast staat dat Wouter IV 10 kinderen heeft gehad, geen van de dochters was gehuwd met een Bac, een zogenaamde Agnes wordt opgevoerd???

http://genealogie-van-son.blogspot.nl/2013/12/was-wouter-iv-berthout-familie.html.

Helaas is het zo dat menig volksstammen op o.a.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-baris-en-clement/I117542.php

Het blijven over kopiëren en als waarheid durven aanvaarden zonder enig bewijs, is funest.

Over Duivenvoorde en Polanen heeft o.a. Dek diverse artikelen aan gewijd. In Ons Voorgeslacht wordt Willem van Duivenvoorde vaak genoemd in bronnen.

1 van zijn dochter was Elisabeth, gehuwd met Roelof van Dalem, ridder. Voorouders van de Heren van Dongen. Ik stam af via Van Horsten van Dongen.
Van Polanen stam ik af via van der Leck Grimhuysen.

U stelt dat het aannemelijk is dat Bac zou afstammen van de heren van Tilburg. Welke feiten is dit op berust? Want ik heb hier en daar dat gerucht opgevangen, doch kom ik het bewijs nog niet tegen - wellicht dat ik verkeerd gezocht heb, maar ik ben benieuwd.

In dit artikel
''De familie Back schijnt erfgenaam te zijn van de Giselberten van Tilburg''

http://files.webklik.nl/user_files/2013_05/486293/Jan%20Bac%20Berthout%20van%20Tilburg%20en%20Godefridus.pdf

http://files.webklik.nl/user_files/2013_05/486293/Stammen%20de%20Backs%20van%20de%20Berthouts.pdf

Wat vast staat is dat Bac de stamvader is van ''van Broeckhoven, van Son.

Een ander interessante vraag is, Vanwaar en wie waren de voorouders van Groot Wouter van Berckel (geb. ca. 1310), die met een dochter van Wouter Bac, Engelbergis huwde. Vast staat dat hij vaak wordt genoemd even als zijn kinderen.

Alex zei op 15 maart 2017 om 14:41 uur

Beste Hans,

In welke mate zou Bac aannemelijk afstammen van de Heren van Tilburg?

Hans zei op 15 maart 2017 om 20:12 uur

>> In welke mate zou Bac aannemelijk afstammen van de Heren van Tilburg? <<

Al rond 1200 is een huwelijk Bac-Tilburg te verwachten. Over de heren van Tilburg en de omgeving is al diverse malen door historici en belangstellenden geschreven. Maar nooit echt kritisch en met een genealogische insteek en met bredere kennis van adelijke geslachten. Veel is dus knippen en plakken en wat aanvullen geweest. Ik heb me vanaf 1990 bezig gehouden met heemkundige publicaties over diverse Brabantse adelsgeslachten (b.v. Berlaar, Myerlo, Rode, Horne, Heeze, Doerne, Gemert, Altena, Ulvenhout, Boxtel, Kuyc, Heusden, Dicbier en afstammende nakomelingen) en andere grensoverschreidende geslachten.

Op de nieuwsgroep van de Nederlandse Adel valt vanaf 2002 aan antwoorden en (tussentijdse) onderzoeksresultaten al veel te raadplegen. De laatste jaren is mijn aandacht verschoven naar ook Midden- en West-Brabant en dan voornamelijk de periode vóór 1340. Sindsdien ben ik regelmatig aan het "sparren" met enkele bekende onderzoekers en heb ik meermalen aandacht gevraagd voor een deugdelijke verklaring van details waar de historici in het verleden overheen gestapt zijn. Degelijk onderzoek heeft echter tijd nodig en een brede horizon. Inzake de familie Bac ligt er al een concept voor de periode 1200-1300 dat steeds groeit en aangepast wordt door voortschreidende kennis.

Alex zei op 15 maart 2017 om 21:36 uur

Is het huwelijk waarover u spreekt dat van Wouter/Walterus Bac die met ene Gertrudis trouwde?

H.L. van Broekhoven schreef in 2014 een artikel dat de familie Bac erfgenaam te zijn van Giselberten van Tilburg. Maar dit speelde omstreeks in 1300, zoals in in onderstaand artikel te lezen is.

http://files.webklik.nl/user_files/2013_05/486293/Jan%20Bac%20Berthout%20van%20Tilburg%20en%20Godefridus.pdf

Over de o.a Arnt dictus Berthout Bac van Tylborch, geb. ca. 1250 wordt vermeld in dit artikel was hij leenman en gehuwd met Jonkvrouw Elisabeth van der Aa, dr. van Gerard van der Aa, ridder. Arnt was een nakomeling van de genoemde Wouter/Walterus Bac.

Alex zei op 16 maart 2017 om 03:53 uur

Beste Hans,

Over welke Bac spreekt u over?
Ik kwam bij toeval op het internet een Bac document van u tegen, d.d. 19-2-2007.

Is Walterus Bac, ministerialis van Hertog Hendrik I van Brabant, mogelijk gehuwd met een lid van de Heren van Tilburg?

Zelf stam ik af van de Familie Bac, via van Son, van Broekhoven, en latere familie Bac/Bacx/Back. Allen voeren turug naar deze Walterus Bac.

In hoeverre zou je kunnen spreken van de term ''adel''. Want dat vind ik een ander discussie punt. Wanneer spreek men van Adel? Een Koning, Prins, een Hertog of Graaf is er sprake van Adel. Maar een Heer? Toch vrij lastig om een Heer als Adel aan te duiden.

Dat het punt m.b.t. tot de titel Ridder. Als je zou kijken naar de betekenis van de functie, kom je gauw bij de verklaring dat het om militairen ging, ingehuurd door een graaf of hoger.

Zo is ook de discussie omtrent de herkomst van Rudolf I de Cocq, 1e heer van Weerdenburg. Hij zou dus ook ridder zijn geweest.
Er wordt gesteld dat hij de familie naam de Châtillon afkomstig zou zijn, en mogelijk af zou stammen van deze familie. Aan de andere kant wordt het afgedaan als een fabel, doch zie ik van beide stellingen geen bewijs die voor of tegen zouden zijn.
Op wikipedia wordt gesproken van een fabel, maar als je verder leest wordt de naam van Châtillon genoemd, erg verwarrend moet ik zeggen.

Met andere woorden, dat het lastig blijft wanneer spreekt over adel. Wellicht speelde dat een heel andere rol in de middeleeuwen dan nu.

''Met enige andere edelen kwam hij in opstand tegen de koning en vroeg in de morgen versloeg hij deze koninklijke troepen. Le Coq à chanté de bon matin - de haan heeft vroeg gekraaid, zei de koning nadat hij van de aanval vernam. Rudolf bleef sindsdien de naam Cock ook wel Cocq voeren. Omdat hij in Frankrijk zich niet meer veilig voelde week hij uit naar het door hem geërfde kasteel te Rhenoy, gelegen tussen Beesd en Leerdam. Zijn nicht, Philippina van Dammartin, een dochter van Simon van Dammartin trouwde in 1253 met graaf Otto II van Gelre. Hij was de eerste van zijn geslacht die de naam “van Châtillon” wegliet en zich alleen Rudolf de Cock liet noemen''.

Hans zei op 16 maart 2017 om 08:47 uur

Er zijn niet zoveel Bac-vermeldingen. De oudste is een Walter uit 1195. Het is nog even ongewis of hij het is of zijn gelijknamige zoon die met een Gertrudis was gehuwd. Mijns inziens zou deze Gertrudis een Van Tilburg kunnen zijn geweest. Niet van de hoofdtak maar een dochter van een Arnold van Tilburg (1192). De gegevensuitwisseling hier is niet de meest geschikte manier om de periode 1200-1300 degelijk beargumenteerd op de kaart te zetten. Daar zal u dan geduld voor moeten hebben.

Dat uit 2007 is echt oud, toen heb ik me - op aandringen - nog laten leiden door wat ik zo toen in de literatuur dacht te kunnen vernemen, voorzien van wat extra bespiegelingen. Eind 2014 heb ik de wirwar in Bac-personen vanaf 1300 geëvalueerd en besproken in mijn notitie Terug naar de Bac-ermat.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/search/messages?query=Terug%20naar%20de%20Bac-ermat

Aangezien de benaming Bac in combinatie met een voornaam in de periode voor 1500 door grootvader-kleinzoonvernoemingen ook in vrouwelijke lijn werd doorgegeven zal zo half Brabant wel ergens een Bac-voorouder hebben. Daar kom je pas achter door onderzoek maar door gebrek aan bewaard gebleven informatiebronnen zal niet iedere Bac-persoon thuis te brengen zijn in de grote verwantschapsgroep. Diverse Bac-nakomelingen zijn zich in de loop der tijd ook anders gaan noemen (b.v. Van Broechoven en Van Son). Echter niet alle laatstgenoemde naamdragers zijn verwant! De naam is een herkomstnaam die op tal van momenten in het verleden kan zijn ontstaan!

Over de Adel, het ontstaan ervan en het onderscheid tussen de diverse streken/ graafschappen/bisdommen/hertogdommen zijn tal van artikelen en boeken geschreven. Ook veel onzin overigens. Dat aspect is meer iets voor de historicus en de echte geïnteresseerde want dat boeit me niet.

Wat ik kan aanbevelen is:
Antheun Janse, " Ridderschap in Holland" (Hilversum-Verloren 2001); A.L.P. Buitelaar, "De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek" (Hilversum-Verloren 1993); E. Warlop, "The Flemish Nobility before 1300" (Kortrijk-G. Desmet-Huysman 1975); J.M. van Winter, "Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen" (Arnhem 1962).

Voor mij is "echte adel" simpelweg diegenen die oorspronkelijk in de 12e eeuw en later als "nobilis vir" worden aangeduid. Al het andere kan een (ministerialen-) familie zijn die zich door inzet, geluk en huwelijk in de loop der tijd goederenbezit, rechten en aanzien hebben verworven. Voor mij is dat maar bijzaak.

Als je je maar echt verdiept in de materie, geschiedenis, genealogie en degelijke recente literatuur hoeft niets moeilijk te zijn. Het internet is evenwel vervuild met gemakkelijk te vernemen informatie, hapklare brokken van het knip en plakwerk. De Châtillon-afkomst van het geslacht de Coc is inderdaad onzin. Onzin van het soort dat steeds blijft opduiken en waar mensen geen afscheid van kunnen nemen. Toch zijn er tijdschriften zoals De Nederlandse Leeuw waar serieus en kritisch de adellijke en/of gegoede geslachten worden besproken en aangesneden. Over het Betuwse geslacht Coc (met variaties) en zijn vele zijtakken en hun familiewapens is een onderzoeker momenteel bezig met een doctoraalscriptie. Ik hoop dat hij dat in de komende 2 jaar kan afronden. Ook over het geslacht Herlaar is een andere onderzoeker al geruime tijd bezig. Goed werk heeft tijd nodig.

Vooralsnog kan ik iedereen die wat dieper en verder op de adellijke families wil ingaan de nieuwsgroep van De Nederlandse Adel aanbevelen. Daar valt - minder wetenschappelijk weliswaar - maar toch heel serieus al vanaf 2000 de nodige berichten en onderzoeksresultaten in het berichtenarchief en in de Files te raadplegen. Genealogie is onderzoek, inspiratie en transpiratie. Vragen zijn vlug gesteld maar als een en ander al terug te vinden is leer je middels de vele vragen, opmerkingen en verbeteringen en aanvullingen dat veel niet is wat je denkt te lezen maar feitelijk iets is wat nog wat op een kritische benadering wacht.

https://groups.yahoo.com/neo/groups/soc_nederlandse_adel/info
Aanmelden nieuwsgroep via:
soc_nederlandse_adel-subscribe@yahoogroups.com of
http://www.kareldegrote.nl/ (zie tab nieuwsgroep)

Hans zei op 16 maart 2017 om 09:00 uur

Dat Bac-bericht uit 2007 is er een van de Nieuwsgroep van de Nederlandse Adel, en deels aardig verouderd.

>> Van de in 1243 en 1248 genoemde Arnold Bac heb ik het vermoeden dat hij gehuwd was met een [Goda/Godelt/Gudelt/Gudula] (hoogstwaarschijnlijk slechts een natuurlijke) dochter van Wouter Berthout van Mechelen. Er wordt namelijk later van Hubert Bac, abt van Tongerloo (1309-1333) geschreven dat die uit het geslacht der Berthouts zou stammen. De voornamen Berthout (de voornaam Wouter was al aanwezig) en Gudela/Gudelt/Gudelden zien we eveneens in enkele takken opduiken. Enkele vrouwelijke nakomelingen zien we in 1325 als begijn in het Belgische Diest. <<


Sindsdien is de "overlevering" van een Berthout-afstamming kritisch tegen het licht gehouden en is de herkomst van die suggestie nagegaan. Het bleek een niet betrouwbare bron te zijn maar door het klakkeloos overnemen door latere schrijvers en onderzoekers kwam die suggestie ook in de iets beter betrouwbare artikelen terecht. Helaas moet je veel, heel veel, verifiëren en dan blijkt er geen concreet bewijs te zijn maar een kwestie van wishfull thinking. Dat kan vrij recent zijn maar ook al in de 17e eeuw zijn gebeurd.

Alex zei op 16 maart 2017 om 12:33 uur

Beste Hans,

HL. van Broekhoven schreef in 2014 dat de familie Bac erfgenamen waren van Gisleberten van Tilburg, zou dat hier ook mee te maken kunnen hebben?

Over u laatste bericht, m.b.t tot Goda, werd in 2012 op het stamboomforum door dhr. Fans van Son in twijfel getrokken.

Hij schreef ''Bewijs! Verondersteld huwelijk Arnoldus BAC x "Dochter Berthout".

''Veel genealogen publiceren al dan niet op het internet het veronderstelde huwelijk rond 1200 tussen Arnoldus Bac, zoon van Wouter Bac de Nole en 'Dochter Berthout', een dochter van een van de heren van Mechelen, Wouter Berthout.
Nergens wordt dit veronderstelde huwelijk gestaafd door bronnen. Het komt talloze malen tot stand door kopieerwerk van andere sites. Of het doel daarvan is het scheppen van een verwantschapslijn tussen de eigen familie en Karel de Grote, is voor mij niet duidelijk.
Duidelijk is wel, dat dit kopieerwerk jammergenoeg vervuilt op het net''.

En dan de fabel dat het niet Goda/Guda was maar een zekere Agnes. Guda zal vernoemd zijn naar Guda van Loon (1169-1202), gehuwd met Wouter III Berthout van Mechelen (1178 - ca. 1202) Bron: wikipedia: Godfried Croenen Familie en Macht - De Familie Berthout en de Brabantse Adel.

Zelf ga ik niets klakkeloos iets overnemen.

Tot slot m.b.t. Rudolf I de Cocq. Vanwaar was hij dan afkomstig? Was Philippina van Dammartin wel zijn nicht? En als hij geen ''de Châtillon'' was, hoe is het dan mogelijk dat hij het wapen van deze familie droeg?

Hans zei op 17 maart 2017 om 09:06 uur

Hallo Alex,

Ik ben goed bekend met Hans en Frans. Wij wisselen gedachten en onderzoeksgegevens uit. De familie Bac is slechts een van de families die geërfd hebben na het uitsterven van de familie Van Tilburg. Andere hoger op de sociale ladder staande geslachten waren: Van Pumbeke, van Kruiningen, Van Stavenisse en Van Ranst/Berchem. Deze zie ik afstammen van de hoofdtak Tilburg. Ook de Van Tilburgs zijn onderwerp van studie en discussie waaraan ik deelneem. Daar ga ik me hier niet over uitlaten. Daar komen onderzoek notities of wellicht een artikel over

De veronderstelling uit 2007 inzake de Arnold-tak is achterhaald. Die zogenaamde afstammingstraditie inzake abt Hubert Bac blijkt door een onbetrouwbare 17e-eeuwse onderzoeker te zijn verzonnen. Er is 0,0 bewijs voor. Dan moet je dus ook niet doorgaan met filosoferen erover. Wat in het verleden door anderen het internet op gestuurd is, daar kan ik niets aan doen. Ik kan ze hooguit attenderen dat voortschrijdend en serieuzer onderzoek heeft aangetoond dat iets niet mogelijk of hoogst onwaarschijnlijk is geworden en dat recenter onderzoek daar en daar te vernemen valt. Mijn vervolg op Terug naar de Bac-ermat notitie van 2014 zal als hij klaar is op de reeds enkele malen genoemde nieuwsgroep geplaatst worden.

De schrijfwijze Rudolf de Cocq verbaasd me. Het lijkt me zo 16e-17e eeuws, net zoals de Châtillon-traditie. Over de misvatting inzake het zogenaamde Châtillon-wapen is al in 1978 korte metten gemaakt door bekende heraldicus R.T. Muschart , “De zogenaamde Chatillon-wapens in de Betuwe”, in: De Nederlandsche Leeuw 95 (1978), kolom 348-350. Zie over R.T. Muschart:
http://www.knggw.nl/fora/berichten/2-different-muschart-heraldry-collections/
De normale schrijfwijze van de familienaam was de Coc, Koc, of iets later de Cock.

>> Tot slot m.b.t. Rudolf I de Cocq. Vanwaar was hij dan afkomstig? Was Philippina van Dammartin wel zijn nicht? <<

Rudolf was gewoon een edelman uit de Betuwe, eentje van zovelen. Philippa kwam uit Frankrijk. Wikipedia als genealogische informatie is over het algemeen niet echt aan te raden. B. de Keijzer en H.J. Vermeulen, “Het adellijk geslacht Van Batenburg”, in de Nederlandsche Leeuw 125 (2008) blz.35-36, staat een degelijk stukje over Rudolf I en II de Cock. Minder nauwkeurig is J.N.A. Groenendijk, “Was Henricus de Werva een De Cock? Een speurtocht naar de oudste generaties De Cock”, in: Mededelingen van de historische kring West-Betuwe, jrg.30 (2002), blz.13-28; “Het geslacht De Cock van Neerijnen”, in: Aqua Vitae Genealogisch tijdschrift NGV afdeling Betuwe, jrg.14 (2011), blz.16-42. Op de nieuwsgroep van de Nederlandse Adel is ook al menig maal gefilosofeerd over de betrouwbaarheid van de informatie over de familie de Coc en de diverse takken. In Noord-Brabant had je in de 13e en 14e eeuw in de omgeving van Den Bosch ook een familie met die naam zitten.

Dit was het laatste wat ik hierover wilde schrijven. Bij deze besluit ik dan ook mijn aandeel in deze specifieke forum-vraag.

Alex zei op 17 maart 2017 om 16:52 uur

Beste Hans,

Mijn dank voor uw heldere uitleg en de links die u mij stuurde. Ik ben zeker een heel stuk wijzer geworden.

Ik wens u een goed weekend toe.

MvG

Alex

Roald zei op 17 maart 2017 om 19:14 uur

Heel interessant dit, wacht met interesse af op Terug naar de Bac-ermat. is er een plan om dit in PDF te maken? Ik en Yahoo hebben geen goede vriendschappen opgebouwd.

Alex zei op 18 maart 2017 om 04:22 uur

Het is zeker interessant.

Ik denk dat o.a. dhr. Frans van Son op zijn website genealogie van Son, wellicht met verbeteringen en aanvullingen komt. Alles heeft zijn tijd nodig.

Ik ben van mening als de juiste gegevens voorzien van bronnen met respect voor de onderzoekers netje worden overgenomen kan vervuiling op het internet worden tegen gegaan.

Zoals op de website de Cocq van Delwijnen is helaas de zogenaamde voorouders opgenomen van Rudolf I de Coq. Erg jammer moet ik zeggen.

John W van Wijk zei op 5 december 2018 om 17:50 uur

Dag Alex,
Bekijk eens:
https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-koudijs-monne/I1438.php

Het Ridderlijke geslacht Pijlijser (ook wel Pitsyser of Pylyser) bezat al vroeg goederen in de Tilborgen.
Ook word geregeld het Gelderse riddermatige geslacht Van De Lawick vermeld in de Tilburgse schepen protocollen; ook zij hadden land in bezit rond Tilburg.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: