skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Roubos, Roubosch, Roeboes !

Cornelis
Cornelis vertelde op 22 februari 2021 om 20:52 uur
Ik zoek de voorouderlijke lijn van onderstaande Jan Roubosch)

Jan Jansz Roubosch (circa 1605 Dussen) trouwde op 8-2-1625 te Dongen met Lijsken Timmermans (ovl 4-12-1657 Dussen); vermoedelijke voorouderlijke lijn van Jan;

Jan Adriaensz Roubosch (circa 1580)
Adriaen Roubosch (circa 1550)

In een ander topic kwam een Aert Ariensz Roeboes getrouwd met een Janneke Willemsdr (in 1612 ongeveer 60 jaar oud)

Grafel. Rekenkamer Registers 749B N (1) Op 8-2-1612 verklaren Gysbert Gerritsz Kant, out ontrent 68 jaeren, gemachticht schout van de Wercken, Floris Gerritsz Kant, out 71 jaren, en Cornelis Krynen, out 66 jaeren, alle van de Wercken, mitsgaders Jan Willemsz, gemachticht schout tot Almkerck, out ontrent 60 jaren, Tonis Bastiaensz van Almkerck, out in de 70 jaeren, en Jan Hendrixz Koyman, mede aldaer won., out ontrent 60 jaeren, henluyden seer wel kennelicken te syn de gelegentheyden van de aenwassen van de Wercken aff tottet Almkercksche verlaet toe en dat meest alle den dyck voor den aenvang van den oorlooge wesende den jaere [15]72 is geweest eerst packdyck, daernaer paeldyck […].Ook Joris Francken, out ontrent 66 jaeren, won. aen de Dussen, legt een verklaring af.
Ook Adriaen Pietersz Stael, schout aen de Dussen, out ontrent 56 jaren, Pieter Ariensz, out ontrent 65 jaren, Wouter Symonsz, out ontrent 53 jaren, Pieter Aerden, out ontrent 70 jaeren, Janneke Symons, huysv. van Pieter Gysbertsz, out ontrent 56 jaren, Janneke Willemsdr, huysv. van Aert Ariensz Roeboes, out ontrent 60 jaren, won. tesamen aen de Dussen, leggen een verklaring af. Ook Hendrick Hermansz, out in de 60 jaren, Pieter Tonisz, out 70 jaeren, en Reyvert Jansz, out tusschen de 50 en 60 jaren, gesamenderhant won. aen de Dussen, get. En ook nog Joost Aertsz, out ontrent in de 71 jaeren, won. aen de Dussen, get.

Wie kan mij hiermee verder helpen ?

mvgr,

Cornelis

Reacties (6)

Evd Beek zei op 23 februari 2021 om 13:10
Jan Jansz Roubos was inv 1649 49 jaar. Dus hij is ca 1600 geboren. Als we uitgaan van 35 jaar per generatie dan is Jan Adriaensz Roubos ca 1565 geboren en Aert Adriaensz Roubos ca 1552. Dan is er verder ook nog een Anthonis Adriaensz Roubos.
Cornelis
Cornelis zei op 23 februari 2021 om 13:37
oké, waar heb jij Anthonis gevonden ?
E vd Beek zei op 23 februari 2021 om 17:07
op http://www.antonstomphorst.eu/ListIt/56/parenteel-Adrianus-Roubosch.html

En verder de volgende akten betreffende zijn nageslacht:
[GA Gorcum 3976] Cornelis Cornelisz Seeuw wonende Ter Heyde x Sycke Gerritsdr, erfgename van haar vader Gerrit Melss in leven secretaris van Dussen Munsterkerk cst Tonis Cornelisz Roubosch en Peter Gerritsz Gestel (?) beiden te Dussen om te trp 2m geheten Boelencamp in Munsterkerk aan Jan Anthonisz van Wevelinchoven te Gorcum voor de >camer van Zuythollant=

Waspik RA 41 Fol. 220v
Copij copij
Op huijden desen xje februarij xvjc vijffenveertich compareerden voor ons Reijer Aertsen vander Eijck, schouth, Adriaen Janssen vanden Heuvel ende Corstiaen Govertsen vanden Werck heemraden in Dussen Munsterkerck Cornelis Anthonissen Roubosch als lest weduwenaer ende boedelhouder wijlen Maeijken Anthonisdr saliger desselffs gewesene huijsvrouwe ter eenre ende Cornelis Lambrechtss Swaen als man ende voocht van Aelken Cornelis Buijssdr verweckt in voorgaende houlick bijde voornoemde Maeijken Anthonissdr haere gewesene moeder ter andere sijde.

Gorcum Gorcum RA 561 (oud) fol 58
20-7-1645
Anthonis ROUBOSCH won a/d Dussen X Alida Sebastiaens STALEN verklaren te renuncieren op
gerechtelijke uitspraak van het gerecht te Spijk in het vonnis tussen Alida Sebastiaens in cas van “injurien” te eenre en Goossen Jorsis VAN HEERL X Digna Jansdr als vader van Lijsbeth
Goossensdr, etc.
Cornelis
Cornelis zei op 23 februari 2021 om 18:59
Eimert, bedankt, weer iets verder met de Roubosjes!

Stomphorst zit er alleen een paar jaar naast!

Jammer dat het archief van Gorinchem nog niet digitaal is?
Cornelis
Cornelis zei op 23 februari 2021 om 19:02
weet jij toevallig het jaartal bij GA Gorcum 3976 ?
E van der Beek zei op 23 februari 2021 om 22:33
via hogenda.nl kun je het nodige vinden als je lid bent.
[GA Gorcum 3976] 16-7-1636

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: