Rutger Jan Rutger Jan Peter Cluijtmans

vertelde op 20 juni 2019 om 14:16 uur

Om de vraagstelling zuiver te houden is deze oproep buiten de grote Cluijtmans vraag gehouden.

Wie weet meer over onderstaand echtpaar?

Rutger Jan Rutger Jan Peter Cluijtmans, overl. na 1620 relatie met
N.N.
Uit deze relatie;
1. Maeijken (Meriken) overl. 15-5-1686
2. Gijsbert
3. Jan, trouwt Veghel 17-2-1627 Hilleke Marten Donkers

Reacties (12)

Peter van de Laar zei op 20 juni 2019 om 20:55 uur

Ik ben heel benieuwd hoe je de afstamming van de vader naar ....Rutger Jan Peter Cluijtmans hebt bepaald.
In 'Klutman'heeft Frans het volgende gevonden:
Hylleken Marten Donckers, te Veghel gedoopt op 19 april 1611, trouwde daar op 17 februari 1627 met Jan Rutten Cluytmans. Zij stierf te Veghel op 7 oktober 1636 aan de pest. Jan was een zoon van Rutger Claess Cluytmans of van Rutger Jan Peters Cluytmans.
Hylleken erfde van haar ouders een huis en hof op Dorshout, dat later vererfde op haar kinderen. Van hun moederlijke grootmoeder erfden zij de boerderij op Zijtaart met groes- en teulland in het Grietenveld en in den Langen acker , leenroerig aan het huis van Geffen te Nuland en voorheen bekend als Nuenhems hoeve, (thans Leinserondweg
Uit dit huwelijk stammen:
1. Henrick Jan Rutten Cluytmans.
2. Rudt Jan Rutten Cluytmans. Zijn zoon Hendrick trouwde met
Anneken Peeter Donckers.
3. Tijs Jan Rutten Cluytmans is in 1660 met beruertheyt geslagen.
4. Emken Jan Rutten Cluytmans, gehuwd met Henrick Gerytsen
te Erp.

Zie voor meer info over het huis op Dorshout: Huizen op Oud-Zijtaart.nl

Van Jan ken ik verder de volgende akte:
1639.
Dierck sone wijlen Marten Peters wonende tot Vechel, voor sijn selve ende mede fort ende sterck maeckende beneffen Marten Donckers als momboren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Rutten Cluijtmans verweckt bij Hillegonda sijne huijsvrouw, hebben in dier qualiteit wittelijcken ende erfelijcken vercoft opgedraghen ende overgegeven aen Jan Jan Willem Luijcas ene Jan Jan Willem Luijcas de jonge gebroederen, seeckere verscheijde stucken teulant, gelegen ter plaetse Neijnsel. O.a. een stuck lants inden IJmert, item nog een stuck lants, item een stuck lants inde Vloeijacker. Indier vugen tselve haer vercopere ende de voorschreven onmondige is aengecomen van wijlen haere ouderen. Vernaedert door Gijsbert Jan Rutger Cluijtmans in 1640.{Schepenprotocol Sint-Oedenrode; invnr. 114, fol. 159}

De genoemde Gijsbert moet dus familie zijn, waarschijnlijk neef of oom van Jan.

willem m zei op 21 juni 2019 om 07:09 uur

dan zullen de doopheffers bij de kinderen te Veghel uitsluitsel moeten geven welke Rut tak het meest in aanmerking komt.. Het betreft Henricus 30 oct 1627, ,Rutgerus 23 jan 1631, Ermgardis 23 nov 1633, Mathias 8 mrt 1636 en mogelijk ook Maria 2 sep 1629.

m.v.g.

Ardi zei op 21 juni 2019 om 11:41 uur
M. van Iersel zei op 21 juni 2019 om 21:01 uur

Ik heb inderdaad de gegevens uit bovenstaande bron zoals Ardi vermeld heeft.

Dank voor uw opmerkingen.

Ardi zei op 21 juni 2019 om 21:49 uur

Joannes * Hillegonda Donkers en Maria * Theodorus Boermans zijn zoon en dochter van Rutger Joannes Cluijtmans (gestorven 1630 Veghel)) * Margaretha (gestorven 1638 Veghel). Gijsbertus Joannes is broer van Rutger Joannes en dus zoon van Joannes Joannes Rutger Cluijtmans * Maria Wilhelmus Craenen. Eea volgt op basis van doopgetuigen en akten Veghel. In een volgende update van www.dortmans-steverink.nl zit eea verwerkt.
gr. Ardi

Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 21 juni 2019 om 23:08 uur

Hoi Martien, Peter en Ardi.

Maijken Rut Cluijtmans
Datum 2de huwelijk 31-07-1629 Dirck "Marten Peter Daniel" Boermans
(kwartiernummer 2884)

Datum 1ste huwelijk 03-02-1619 met Jan Gerit Ariens

Mijn dank aan Cor Ottenheim voor een gedeelte van mijn kwartierstaat met als laatste deze namen. Boermans-Cluijtmans
Dirck Marten Peter Daniel Boermans met Maeijken Rut Cluijtmans

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 juli 2019 om 16:03 uur

Dat Maijken Rut Cluijtmans en Jan Rut Cluijtmans zus en broer zijn lijkt me gezien de hierboven genoemde akte van 1639 duidelijk. Zelfde geldt voor een verwantschap met Gijsbert Jan Rutger Cluijtmans.

De argumentatie waarom Maijken en Jan kinderen zouden zijn van Rutger Joannes Cluijtmans x Margaretha en kleinkinderen van Joannes Joannes Rutger Cluijtmans x Maria Wilhelmus Craenen ontgaat me op dit moment echter. Jammer genoeg is die update van www.dortmans-steverink.nl zo te zien nog niet gedaan, althans, daar kon ik zo snel ook niets vinden. Dus vandaar de vraag aan Ardi: wat zijn de redenen om deze afstammingslijn te veronderstellen en niet de opties die Leo Adriaenssen heeft geschetst in zijn boek over de familie Donckers (te weten Rutger Claess Cluytmans of Rutger Jan Peters Cluytmans als ouders van Jan Rutten Cluijtmans x Hylleken Marten Donckers)? Als Gijsbert Jan Rutger Cluijtmans inderdaad een oom was dan valt Rutger Claess Cluytmans af maar dan is o.b.v. alleen patronieuw Rutger Jan Peters Cluytmans nog altijd wel een optie. Dus je hebt ongetwijfeld nog andere argumenten die hier niet expliciet benoemd zijn. Ik ben benieuwd en hoop dat je ze wilt delen.

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 21 juli 2019 om 10:03 uur

zojuist bewijst gevonden dat Jan Rutten Cluijtmans de zoon was van schepen Rut Jan Cluijtmans en Margriet:

11 januari 1629: Rut Jan Cluytmans, 'onse mede schepen', heeft beloofd 100 gulden aan Joncker Goijaert van Lanckvelt te betalen op 02-09-1630.<br/>
Getuigen: Marten Meeussen, president, en Wijllem Meussen, schepenen<br/>
Bijschrift: 'dese voorschreven geloofte is gedoot ende 't gelt wederom gerestitueert by Jan Rut Cluijtmans ende Margriet zijne moeder, blijckende by de quitancie bij Goijaert van Lanckvelt gegeven ende mij gebleecken sijnde'. Actum 06-10-1631. Attestor: Ro. Gielissen (bron: BHIC, Schepenprotocol Veghel, toegangsnr. 7700, inv. nr. 39, akte nr. 163, fol. 155-156)

hard bewijs dat Rut Jan Cluijtmans een zoon is van Jan Jan Rutten Cluijtmans en Marijke Willems Craenen heb ik nog niet, maar het feit dat hun zoon Gijsbert een nauwe verwant is is natuurlijk wel een belangrijk argument. Dus voorlopig houd ik het er maar even op dat de Veghelse familie Cluijtmans inderdaad op deze manier verwant is aan de gelijknamige familie uit Sint Oedenrode

Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 21 juli 2019 om 10:53 uur

Frank: volgens mij klopt het niet dat Maijken Rut Cluijtmans tweemaal gehuwd was. Jan Gerit Ariens treedt namelijk als man van Meriken Rut Cluijtmans op 23 augustus 1641. Volgens mij gaat het dus om twee verschillende personen: Maijken dochter van Rut Jans Cluijtmans en Margriet gehuwd met Dirck Boermans en Meriken Rut Cluijtmans dochter van Rut Jans Cluijtmans en Mariken Jasper Amelis Versantvoort

Ardi zei op 21 juli 2019 om 15:14 uur

Ik ben het eens met Willem.
Mbt Rutger en Margaretha: Bij de doop van Joannes Wilhelmus Cluijtmans op 14 feb 1615 in Oedenrode is getuige Margaretha echtgenote van Rutger Joannes Joannes Cluijtmans uit Veghel. Wilhelmus is broer van Gijsbert en dus van Rutger. Zie dortmans-steverink.nl
Gr. Ardi

Jan Lange zei op 16 november 2019 om 00:22 uur

ik heb tot nu toe gevonden:
246.Theodorus/Dirck Martens (Boermans), geb. ca. 1608, overl. 70 jr. oud, Veghel 15.11.1678. Schepen Veghel 1657; 1658 borgemeester. Gegoed 1639 aan Havelt. Huwt Veghel 31.7.1629
247.Meriken Rutgers Jans Cluijtmans, overl. na 6.11.1682/overl. Veghel 15.5.1686.

494.Rutgerus Jans Rutten Cluijtmans, overl. Veghel 23.1.1630. Kapelmeester St. Anthonis aan Havelt 1621. Schepen Veghel 1624-29. Huwt
495.Margaretha NN, overl. Veghel 1638.
Nr. 494 staat nl. in de periode 1624-29 ook vaak als schepen genoemd met tweede patroniem Rutten.

Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 17 november 2019 om 14:25 uur

Dank Jan, Willen en Ardi,

ter aanvulling:
7636.110 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.110)
Schepenakte 18 Jan soene Jan Cluijtmans als wijlen wittich man ende mombair van Mariken sijnder wittige huijsvrouwe dochter wijlen Willem Craenen voir sijner tochte, Willem ende Gijsbrecht gebroederen soo voir hem selven ende hem mede fort ende sterck maeckende voir Jannen ende Nyclaessen gebroederen, …. Roeffen als wittich man ende mombair van Geertruijt sijnder huijsvrouwe. Jan Matijs Vogelss wittich man ende mombair van Heijlwich sijnder huijsvrouwe. Tesaemen wittighe kijnderen ende erffgenaemen Jan Jan Cluijtmans ende wijlen Mariken voirschreven. Hebben tsaemenderhandt ende mede in qualiteit vercoft aen Rutgher oijck soene Jan ende wijlen Mariken voirschreven hennen broedere eene losrente. Vuijt eene stuck ackerlants, gelegen tot Nijnsel inde Vloeijacker. Tusschen erffenisse Arnt Delisse deen sijde, dander sijde erffens de vercooper, deen eijnde den gemeijnen wech, streckende metten andere eijnde erffens heer ende meester Jannen Janssen scholaster. Welcke ackerlants die voirschreven Jan Jan Rutten van wijlen Mariken sijnder huijsvrouwe in coope ende opdrachte vercregen van Peteren Houbraecken ende wijlen Jannen de Smit.
Datering: 1613
Pagina: 36
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 110
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: