stamboom gibbels giebels

vertelde op 20 januari 2009 om 19:35 uur

ben bezig met stamboom gibbels biebels maar kom niet verder dan Albertus Giebels die woonde in deurne maar kwam uit het steedje in keulsland. Ik kan niets vinden van dit plaatsje, weet iemand waar dit lag of hoe het nu heet? groetjes Dora Verbakel

Reacties (32)

Maria Gorissen zei op 20 januari 2009 om 20:40 uur

Dora,

Mogelijk is het Steeden in Duitsland Dit ligt +/- 126 km zuidwaarts van Keulen en rechts van Koblenz. Voor zover ik op oude kaarten heb kunnen zien kwam het Keuls gebied eind 18e eeuw ongeveer tot daar.

Albertus Gibels
Bruidegom op zondag 26 februari 1775 Deurne
Albertus Gibels
Weduwnaar van Geertruy van de Mortel
Geboorteplaats: Steedse int Keulsland Woonplaats: Deurne
Trouw Deurne Sch 26-02-1775 met
Johanna Antoni Jansen van de Mortel
Leeftijd: jd Geboorteplaats: Deurne Woonplaats: Deurne
Bron: SA Peelland DTB Deurne nr. 18 folio 89
Bron:
Deurne trouwen, 1598-1810 compleet
Archief:
DTB Deurne inventarisnummer 3,5,12-21,37
Retroacta Burgerlijke Stand

met vriendelijke groeten

Maria Gorissen zei op 20 januari 2009 om 21:54 uur

Dora,

In de eerste akte staat dat hij geboren is in ”Steldje”. Deze stad of dorp kan ik ook niet vinden.
In de derde akte tekent hij met “Goubels” en in de vierde akte is hij in 1765 +/- 34 jaar oud.

20-1-1762 Deurne Recht.Arch. inv.nr. 136 folio 326 verso
Borg- of ontlastbrief voor Albertus Gebels die geboren is in Steldje in het Keulsland. Hij is getrouwd met Geertruij Arnold Van de Mortel.

18-4-1765 Deurne Recht.Arch. inv.nr. 137 folio 250
Arnold van de Mortel doet afstand van zijn togtrecht op zeker huis, schuur en bouwland, ten behoeve van zijn kinderen Judocus, Pieter, Jan, Willem, Antoni, Joseph, Catriena de vrouw van Wilbert Welten, Geertruij de vrouw van Albertus Gibels en voor Willemijna.

20-4-1765 Recht. archief Deurne inv.nr. 109 fol. 161
Judocus, Peter, Jan, Willem, Antoni en Joseph van de Mortel, Wilbert Welten, als man van Caterina van de Mortel, Albertus Gobels [ondertekent: Albertus Goubels], als man van Geertruij van de Mortel, broers en zusters, wonend alhier, zij tevens voor hun zuster Willemijna van de Mortel, verkopen aan Albertus Gibels voorn. 8/9 deel van een huisplaats van den Bogert daar de schuur op staat en waaraan een huijs gebouwt is, gr. ca. 19 r., gestaan en gelegen alhier in 't Kerkeijnd agter de Pastorije alhier. Last: aan rentmr. Kempenaar een rente van 1 gld. 10 st. jaarlijks. Hun aangekomen van hun vader Arnold van de Mortel bij afstand van tocht, gepasseerd ter secretarie alhier op 18-4-1765. Koopsom 200 gld.
fol. 162 verso
dezelfden ontvangen van Pieter Eijmert Goossens 150 gulden en geven in belening gedurende 25 jaar op zeker stuk akkerland, gr. ca 3 lop. 4 r. 12 v., waaronder begrepen is 't hoekje land zo groot als afgepaald is, gelegen over de voetpad, waarvan de tranportanten het gebruik reserveren voor Albert Gibels en zijn vrouw gedurende hun leven, gelegen in 't Kerkeijnd e.z. heer van Deurne, a.z. Jan Janse Slaats, e.e. de gemeene weg a.e. Hendrik de Vet, maatboek nr 526. Last: aan rentmeester Kempenaar een rente van 1 gld. 10 st. jaarlijks. In plaats van interest zal Goossens gedurende de belening het voorn. land mogen gebruiken en cultiveren, hij moet wel de lands- en gemeentelasten betalen.
Op 19 april 1790 verklaart Peter Goossens uit handen van Joseph van de Mortel, wonend te Liessel, Albertus Giebels, wonend alhier, de 150 gulden ontvangen te hebben waarmee de belening is gemortificeerd.
Wilbert Welten verklaart niet te kunnen schrijven.

24-4-1765 Deurne RA nr. 137 folio 251
Compareerde voor heeren schepen der heerlijkheden Deurne en Liessel
ondergenoemt.
2. Albertus Gibels out ontrent vier en dertig jaaren Mr. schoenmaker alhier.
Den tweede comparant sijnde Albertus Gisbels Mr. schoenmaker verklaart als nu dat sedert drie jaaren, dat alhier gewoont en gewerkt heeft dat verscheien reijsen blek of bast van eykenboomen die alhier gevallen waren, heeft gesonden naar Hoydonck voors: om tot run te maalen telkens om redenen dat den eersten comparant daer over dan den voorn: commis van de thol te Helmond, was aangeslagen daar van aldaar lijdenschul thol gehaalt, en betaalt heeft.

28-11-1768 Recht. archief Deurne inv.nr. 109 fol 266 verso
Arnold van de Mortel, vice-president alhier, leent van zijn zwager Jasper de Kok, wonend te Rotterdam, 200 gld. tegen 3 %. Verschijnen mede Judocus van de Mortel, Catrina van de Mortel, wed. van Wilbert Welten, Jan, Willem, Antoni en Joseph van de Mortel, Albertus Giebels, man van Geertruij van de Mortel, allen wonend alhier, die zich tevens sterk maken voor hun zuster Willemijna van de Mortel die te 's Bosch woont, gezamenlijk kinderen van de voornoemde Arnold van de Mortel, die zich borg stellen.
Op 1-4-1777 verklaart Jasper de Kock voldaan te zijn.


14-11-1804 Recht. arch. Deurne inv.nr. 26 fol. 257v
Johanna v.d. Mortel, weduwe van Albertus Giebels, verzoekt toestemming tot publieke verkoop van inboedel, vaste goederen en percelen land om vele schulden en lasten te betalen

27-3-1805 Recht.Arch. Deurne inv.nr. 151 folio 111 verso
Taxatie van onroerend goed te Deurne gelegen en met de dood achter gelaten door Albertus Giebels. Overleden te Deurne en aldaar begraven op 8 november 1804. Zijnde 1/4 delen in een huis staande bij de kerk alhier alsook 1/4 delen in 4 landbouwpercelen. Op aangeven door zijn zwager en mede erfgenaam Willem Arnold van de Mortel.

Port vrij missive aan zijn excellentie den minister van binnenlandsche zaaken in date 20 april houdende kennisgeeving van het afbranden van het huijs van de wede. Albertus Giebels op den 19 april 1808. 0-02-00

20-4-1808 Deurne oud adm. arch. inv nr 77 (oud: 95) fol 41
Aan de landdrost wordt te kennen gegeven dat gisterenmorgen ca. 6 uur alhier een huis is afgebrand, bestaande uit een keuken, kamer, schuur en turfstal van de weduwe Albertus Giebels, naar ons vermoeden door een verzuim van de bewoner veroorzaakt.

16-6-1808 Recht. arch. Deurne inv.nr. 26 fol. 278
Johanna v.d. Mortel. weduwe van Albertus Giebels te Ruermonde, heeft haar goederen al verkocht maar heeft nog schulden en kosten. Verzoekt toestemming om 600 gld. te mogen negotieren.

2-10-1811 Notarieel Archief Deurne repertoire [nr.68] 2 october 1811 concessie voorwaarden, clausule en verkoping onroerend goed
Chretien Giebels wonende in Helmond en Jeanne van de Mortel weduwe van Albert Giebels wonende in Roermond. Een huis, tuin en 2 stukken land en weiland verkocht voor de somme van 1030 gulden, en een huis en tuin alles gelegen in Deurne verkocht voor 149 gulden, welk verkoop niet is aanvaard door de verkopers

5-10-1811 Notarieel Archief Deurne repertoire [nr.69] 5 october 1811 verkoping
Chretien Giebels wonende in Helmond, Joanna van de Mortel weduwe van Albert Giebels wonende in Roermond en de heer Jean Jaqeuel de Martines wonende in Deurne. Een huis, tuin en weiland en 2 stukken land, allen gelegen in Deurne verkocht voor de somme van 1040 gulden

7-8-1816 not. arch. Deurne nr. 490
Christiaan Giebels, schoenmaker te Helmond, voor zijn moeder Joanna van de Mortel weduwe Albertus Giebels t.b.v. Johanna Cuijpers en Jan Willem Cuijpers
huis, hof aan de kerk EZ roomse gemeente AZ de straat AE Jan Melgers. voor fl.360,00 gulden

Alles te vinden op:
http://www.docudeurne.eu/pageID_6213297.html

met vriendelijke groeten

dora verbakel zei op 21 januari 2009 om 14:08 uur

Maria Gorissen heel erg bedankt voor al deze informatie,de borg of ontlastbrief had ik ook gevonden bij het rhce maar van de rest had ik niets dus heel hartelijk bedankt hier ga ik weer verder mee aan de slag.groetjes Dora Verbakel

Ans zei op 9 februari 2009 om 00:06 uur

Ik heb een oma gehad en die heette Mieke Giebels.
Ze woonde vroeger in Stiphout heb ik me laten vertellen. Ze was getrouwd met ene Smulders. Helaas weet ik niet meer waar die vandaan kwam. nadat ze getrouwd waren hebben ze gewoond in Nuenen.< Hebben 2 dochters gekregen, Tonia en Anneke. Tonia was weer getrouwd met Harrie Rijnders, en anneke met Pietje Sanders uit Nuenen.
Misschien heb je hier wat aan.verder terug kan ik helaas niet.
Groetjes Ans Sanders

H. Giebels zei op 12 november 2010 om 06:19 uur

Bij het overlijden van de eerste echtgenote is de naam geschreven als Albertus
Gebels. Bij het tweede huwelijk wordt de naam geschreven als Albertus Gibels en
bij de doop van Christiaan (2) wordt Gibbels vermeld. Bij het overlijden van
drie kinderen van de eerste echtgenote schrijft men Gebbels en Geebels.
Bij het overlijden van kinderen van de tweede echtgenote schrijft men Giebels.
In verschillende bronnen van de gemeente Deurne wordt Albert vermeld als
runderverkoper en later als meester-schoenmaker. Als herkomst worden vermeld:
"ex Bedburdijk propre Dusseldorpium", en "Steedje (of Steedse) int Keulsland"
Bedburdyk is een parochie en stadsdeel van Grevenbroich (41363 J³chen)

Mario Kuijpers zei op 1 januari 2019 om 19:28 uur

Zie mijn blog; Blokhuis Liessel en Oudt Peelandt in dutchcastles.nl

Mario Kuijpers zei op 1 januari 2019 om 19:28 uur

Zie mijn blog; Blokhuis Liessel en Oudt Peelandt in dutchcastles.nl

Theo A zei op 1 januari 2019 om 20:47 uur

Wat jammer nou, Ik heb geen ..... waar uw Blog op staat.
Maar volgens mijn data werd Albert Guebels geboren in Hemmerden, dat ligt naast Bedburdyck (Jüchen) aan de A 46 Sittard-Dusseldorf ter hoogte van Grevenbroich. (Noithausen) toen in het Bisdom Köln. (Bruinkoolgebied)
Met zijn ouders kwam Albert naar Helmond en kwam in 1762, zonder zijn ouders als Albertus Giebels ex Bedburdyck prope Dussldorpium / Steldje in Keulsland naar Deurne.
Albert was een zoon van Johann Goebels en van Elisabeth Honings.
Hij werd Gebbels, Geebels, Gubbels en Guebels gespeld.
Hij trouwde 2x een van de Mortel..
1. Gertruda Arnoldi en
2. Johanna Antoni.
'n beetje verwarrend want 16-09/ 17-10-1780- 24-09-1780 RK trouwde hij nog met Anna Maria van Breij te Helmond.
Zijn zoon Johannes Wilhelmus G. Schoenmaker ~14-03-1785 Helmond trouwde 05-01-1815 te Helmond Catharina Agnes Schroersch gedoopt in Suchteln (D) dat bij Venlo over de grens bij Viersen is gelegen aan de A 61 tegenover Dülken.
Caat woonde met haar ouders in Helmond.

HenkD zei op 2 januari 2019 om 03:32 uur

Wel een interessant verhaal dat Mario heeft opgeschreven.
Albert Geubels (or whatever) wordt daarin ook genoemd.
Het is te vinden alhier:
https://dutchcastles.blogspot.com/2018/11/het-blokhuis-in-liessel-slotje-peelland.html

(Een linkje is altijd handig ;-)

Helena zei op 2 januari 2019 om 04:56 uur

Jazeker een interessant verhaal. [dank je Mario] . Zonder deze vraag en de reacties daarop over Giebels/Guebels welke ik eveneens met interesse las ...had ik hier niet over gelezen of mogelijk bij toeval ooit? -- Het pand: Ben er -tig keren langsaf gelopen zonder de historie ervan te kennen. Zie het nu met andere ogen, maar helaas lees ik in het artikel dat het pand weg moet...
'Hellemond Skruwt - https://www.youtube.com/watch?v=CyVZiC9RXuo#action=share

HenkD zei op 2 januari 2019 om 05:29 uur

Ja mooi hè, Helena, zo'n draadje dat na 10 jaar een revival krijgt met weer hele andere accenten en aandachtspunten en gevoelens.
Ik ben altijd trots om de oude steden en dorpen in Nederland te zien. Met de eeuwenoude kernen van waaruit zij ontstaan zijn.
Maar snap ook wel dat niet alles bewaard kan worden.

"Onderzoekt alles maar behoud het goede" zei mijn Opa altijd. (Nouja niet áltijd, natuurlijk maar Oma nam hij op de koop toe ;-)

Hans Vogels zei op 2 januari 2019 om 09:26 uur

Ik kan het verhaal wat Mario heeft geschreven over de Van Bruhezes en de periode voor 1300 niet serieus nemen. Een dikke onvoldoende en nog maar een keer opnieuw proberen.

Hans Vogels zei op 2 januari 2019 om 09:37 uur

Interessant. Ik heb Albert en zijn zoon Christiaan in mijn kwartierstaat zitten.

Is de plaats van herkomst misschien Stade? Niet het bekende Stade uit Noord Duitsland maar een Stade dat ergens langs de Duits-Nederlandse grens moet liggen.

Helena zei op 2 januari 2019 om 11:21 uur

Ken wel een Stahe nabij Gangelt...lag in het Gulikerland. Ligt er nog...deel van Gangelt, Kreis Heinsberg.

Theo A zei op 2 januari 2019 om 11:41 uur

Nee, nee, Beste Hans en Helena,
Heel duidelijk te controleren via Googlemaps is e.e.a. correct opgetekend in "Samen" anno 1997 waarvan desgevraagd kopie af gegeven kan worden.
En Christiaan zit nog in het huidige 'Samen', in te zien op het bekende adres in Deurne.
Benieuwd wat Dora Verbakel hiervan vindt?
Tenminste, als Dora het na al die jaren nog leest maar daar kan het webteam Citadel wel iets aan doen.

Helena zei op 2 januari 2019 om 12:01 uur

Ha-ha beste Theo, - neemt niet weg dat ik een Stahe nabij Gangelt ken ..[ viel in 18de eeuw onder parochie van Gangelt ) ... kwamen o.a. enkele voorouders van mijn kinderen vandaan..vandaar, maar ja... die voorouders heetten geen Giebels :-)

Helena zei op 2 januari 2019 om 12:01 uur

Ha-ha beste Theo, - neemt niet weg dat ik een Stahe nabij Gangelt ken ..[ viel in 18de eeuw onder parochie van Gangelt ) ... kwamen o.a. enkele voorouders van mijn kinderen vandaan..vandaar, maar ja... die voorouders heetten geen Giebels :-)

Theo A zei op 2 januari 2019 om 12:55 uur

Ja, maar Stahe bestaat wel, Ik fiets er in een half uurtje heen. Maar duidelijk werd Albert dáár niet gedoopt.

Hans Vogels zei op 2 januari 2019 om 18:14 uur

Wat is 'Samen'?

Theo A zei op 2 januari 2019 om 19:12 uur

Ach, Hans,
"Samen" zijn de bestanden van Antoon, Pierre, Pieter, Ludo en mij inclusief nog andere mensen van o.m. HKK Ouwerling. Daar werkt u (of laat u werken) toch wekelijks mee i.v.m. "van Doerne".
Wist u niet dat die verzameling "Samen" heet? Dat enorme bestand bestaat uit Memo's van ruim 250.000 personen in Peelland met daarin ongelooflijk véél akten uit de hele Meierij, (incl. Gemert en 's-Hertogenbosch) Kempen en midden Limburg. Startend in de 13e eeuw tot aan 2019.
Daarin staan ook veel hypothesen van uw hand anno 1995-1999.
Ik placht het ook wel eens een "Mega spiekbrief" te noemen.
We moeten, denk ik, nog eens koffie drinken want de wekelijkse resultaten verwerk ik nu toch uit "Samen" met de bestandsnaam: "VG...." die straks moet leiden tot de ECHTE goede genealogie van DOERNE. van de auteurs Hans Vogels en Ludo Boeije. Tenminste; dat is het plan.
We hopen dat dit plan tot publicatie komt in 2019, in welke vorm dan ook.
Op papier, een datadrager of misschien wel op het Internet, met mogelijk deels ook via www.van-deursen-8000.nl .
Zo, geïnteresseerden weten nu wat we komend jaar van plan zijn.
Mijn Giebelsverhaal kwam n.l. ook uit "Samen" inclusief akten m.b.t. Albertus c.s.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 2 januari 2019 om 19:23 uur

Omdat Dora de oorspronkelijke vraag al in 2009 op onze website plaatste, heb ik haar op verzoek van Theo nog even een mail gestuurd.

JGibbels zei op 6 februari 2019 om 19:38 uur

Albertus Giebels uit Steedje in Keulsland, uit de oorspronkelijke vraag van Dora Verbakel, en Albert Guebels uit Hemmerden die genoemd wordt door Theo A zijn volgens mij 2 verschillende personen.

Albertus Giebels is volgens akte van 24-4-1765 (zie hierboven) geboren rond 1731.
Hij trouwt in 1761 in Deurne met Geertruyda van de Mortel uit Deurne, hij is afkomstig uit Steedje im Keulsland volgens trouwakte.
In doop akte van hun eerste kind Christianus in 1761 wordt vermeld dat ‘Alberti Gebels’ afkomstig is uit Berdurdijk.
Na het overlijden van Geertruyda van de Mortel in 1773 hertrouwt hij in 1775 met Johanna van de Mortel uit Deurne (geen familie). Zij kregen tenminste 8 kinderen, waarvan de laatste geboren werd in 1786.
Albertus Giebels overleed in 1804 in Deurne.

Albert Guebels (‘Gebels’ in trouwakte) uit Hemmeden trouwt in 1780 met Anna Maria van Bree uit Lierop. Zij krijgen 1 zoon, Johannes Wilhelmus in 1785.
Volgens akte uit bevolkingsregister van Helmond uit 1810 is Albert Goebels geboren op 3-3-1756 in Hemmenden.
Albert Guebels/Goebels overleed in 1816 in Helmond. In zijn overlijdensakte worden zijn ouders genoemd, Johannes Goebels en Elizabeth Honings.

Als dit klopt is het wel opvallend dat 2 (bijna) naamgenoten uit (waarschijnlijk) 2 naburige Duitse dorpjes in dezelfde periode in Brabant belanden.
Wat ook opmerkelijk is, is dat in 1809 bij het huwelijk van Christianus Giebels (jongste zoon van Albertus Giebels) ene Albertus Goebels getuige was (ondertrouw akte 7-10-1809). Dit kan niet de vader van Christianus geweest zijn (overleed in 1804) en Christianus had zover ik weet ook geen broer die Albertus heette. Zou het dan de Albertus Guebels/Goebels uit Hemmerden geweest kunnen zijn? Huwelijk vond plaats in Helmond, woonplaats van Albert Guebels/Goebels.

Theo A zei op 7 februari 2019 om 10:19 uur

Jgibbels, goede morgen,
Van het echtpaar Albertus Giebels en Johanna Antoni Jansen van de Mortel vonden wij slechts 5 kinderen:
Geertrui 1775, Antonia 1777, Johanna 1781, Christianus 1782 en Ludovicus 1783.
Ook de ouders; Johannes Goebels en Elisabeth Honings roepen vraagtekens op want; als uw weergave klopt? wie waren dan de ouders van Albertus 1733 Steltje? Dat gaan we nu ook zoeken.
Trouwgetuige 1809 van Christianus en Johanna Martina d'Elderen is een goeie:
Want 19-07-1782 Deurne zien we wéér een Christianus uit Alberts 2e huwelijk.
Het zgn. 3e huwelijk met Anna Maria van Bree uit Lierop is het opnieuw nakijken waard.
Dan werd er een Bevolkingsregister 1810 genoemd: Het bevolkingsregister kent géén "akten" en werd pas in de 1860-er jaren ingevoerd.
Wellicht werd hier een "volkstelling" bedoeld maar ook die dragen géén 'akten'.

Tegelijk is het niet onmogelijk dat twee (bijna) naamgenoten uit een schoenmakersfamilie wondende vlak bij elkaar, elkaar volgden. Dat komt vaker voor.
Een mooie reden om n.a.v. uw bericht van gisteren er nog eens in te duiken.
Gezien uw naam "Gibbels" lijkt het nu extra spannend om, o.a. voor Dora Verbakel, maar ook voor Hans Vogels, de juiste data te vinden.
Het valt wel op dat de naam 'Giebels' ook in de Zuid-Limburgse Mijnstreken, veelvuldig voor komt.
We hebben er nu een 50tal maar of die allemaal kloppen?

JGibbels zei op 7 februari 2019 om 22:33 uur

Theo dank je wel voor je reactie. Ik ben een beginner wat betreft genealogie en probeer uit te pluizen waar Albertus Giebels (waar ik een nazaat van ben denk ik) vandaan kwam, dus alle hulp is welkom.
Ik heb nog 2 begraafinschrijvingen in Deurne gevonden van ‘Kind van Albertus Geebels en Goebels’ uit 1778 en 1779 (naam moeder wordt niet genoemd).
Christianus van 1782 overleed volgens mij in 1786.
Op 28-12-1786 werd nog een zoon geboren die ook de naam Christianus kreeg (doopakte uit Deurne gevonden van Christianus zoon van ‘Alberti Gibbels’ en Joanna Antonii van de Mortel).
Vandaar dat ik op 8 kinderen kom.
Zoon Ludovicus van 1783 moet volgens mij trouwens dochter Ludovica zijn.
Christianus uit 1786 is degene die later trouwde met Johanna Martina d'Elderen.
Volgens mij was deze Christianus ook de enige stamhouder uit de 2 huwelijken van Albertus Giebels.

Op RHCE heb ik een document uit 1810 gevonden (daar ‘Bevolkingsregister Helmond’ genoemd) met daarin gezin Albert Goebels en Anna Marie van Bree met zoon Jean Guillaume. Ik denk dat dit inderdaad een volkstelling was. Hierin ook hun geboorte datums. Deze Albert is van 1756. Als dat klopt kan hij niet in 1761 getrouwd zijn met Geertruyda van de Mortel.

En wie dan de ouders waren van Albertus Giebels is voor mij inderdaad de grote vraag. Dus als iemand daar mee kan helpen heel graag. Zoals eerder vermeld wordt in doopakte van zijn eerste kind vermeld dat hij uit Bedburdijk afkomstig was (ex Bedburdijk prope Dusseldorpium)….
Een link met Zuid-Limburg heb ik overigens tot nu niet gevonden.

Theo A zei op 8 februari 2019 om 14:47 uur

Allen die met deze Megapuzzel bezig zijn,
Ik heb wat zitten zoeken en merk dat deze heel ingewikkeld is.
Eerst zal ik Albert Guebels X Anna Maria van Bree weergeven en vervolgens zal ik Albert Giebels X 2 keer van de Mortel weergeven in twee aparte berichten.
Ik hoop dan dat deze werken op aanvullingen, correcties en antwoorden mogen rekenen..

Theo A zei op 8 februari 2019 om 15:00 uur

Parenteel van GOEBELS Joannes
Bestand : C:\PG30\NL\DATA\ARC2019A
Datum : 08-02-2019

21 46416- GOEBELS, Joannes [99478]. Relatie?? [34288] met HONINGS, Elizabeth [99479] (21 Hypothese). Uit deze relatie: 1. m
22 46416a GUEBELS (Gebels, Goebels, Gobbels), Albert [99468], geboren op 03 03 1756 te Hemmeden (D) (bron: BR(?) Helmond 1810 en toen was er helemaal geen BR, brontekst: In 1810 54 jaar.Geboren te Hemmeden Dept. van de Roer.Cordonier, Sans Fortunes. [Helmond 4952 fol 6,]), overleden 1816 te Helmond (brontekst: In zijn overlijdensakte worden zijn ouders Johannes Goebels en Elizabeth Honings genoemd.), 16-04-1782 Doopgetuige te Lierop R.K.: Joannes zoon van Henricus Smits en van Margaretha van Brey.
Peter: Albertus Gibbels. Meter: Maria. [DTB 5 fol 61v. en DTB 13 fol 42v. en DTB 14 fol 4.].
Ondertrouwd [33842] op 16 09 1780 (bron: Schepenbank 32 fol 17), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17 10 1780 te Helmond (bron: DTB 27 fol 162v), gehuwd voor de kerk op 24 09 1780 te Helmond (R.K.) (getuige(n): Petronella Paulsen? en Maria Anna Verhallen?) (bron: DTB 12 fol 67v) met Van BREIJ (van Bré van Bree), Anna Maria [98439], 32 jaar oud (22 46392a), Particuliere, gedoopt (R.K.) op 14 09 1748 te Lierop (getuige(n): Antonius Ros en Elisabeth Gerits Knippenberg) (brontekst: In 1810 62 jaar. [Helmond 4952 fol 6,]),
overleden op 20 03 1823 te Helmond op 74-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 51), dochter van Teunis van BREIJ, Wilhelmus [98441] (21 46392-) en SANDERS, Maria [98443] (21 46393-), woonde voor 1823 te Helmond.
Uit dit huwelijk:
1. m Albertus GUEBELS (Giebels, Goebels), Johannes Wilhelmus (Jean Gullaume) [98445] (23 46416a), Cordonier in 1810 Schoenmaker in 1814, gedoopt (R.K.) op 14 03 1785 te Helmond (getuige(n): Joannes Eijnhouts, Guebels en Petronilla Bex met Maria Catharina Guebels) (bron: DTB 15 en DTB 16 fol 12, brontekst: In 1810 25 jaar. [Helmond 4952 fol 6,]),
Ondertrouwd [33844] op 25 12 1814, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05 01 1815 te Helmond (bron: BS H, aktenummer: 1) met SCHROERSCH, Catharina Agnes (Caat) [98447] (23 46393-), Lintwerkster, gedoopt circa 1796 te Suchteln (D), woont 1814 te Helmond, NL.

Theo A zei op 8 februari 2019 om 17:19 uur

Parenteel van GOEBELS Johannes Bestand: C:\PG30\NL\DATA\ARC2019A
Datum: 08-02-2019
21 24399- GOEBELS, Johannes [98433], geboren circa 1700, woont 1816 te Helmond, NL.
Relatie [33841] met HONINGS, Elisabeth [98435] (21 hypothese).
Uit deze relatie:
22 24399a GIEBELS (Gibels, Gobels, Gebels, Goubels, Biebels, Guebels Alias: Schepels), Mr. Albertus [84069], (Runderverkoper) Mr. Schoenmaker, geboren circa 1731 te Steltje (D) (brontekst: "ex Bedburdijk propre Dusseldorpium", en "Steedje (of Steedse) int Keulsland" Bedburdyk is een parochie en stadsdeel van Grevenbroich (41363 Jüchen).), begraven op 08 11 1804 te Deurne (bron: DTB N.D.G. 8 fol 30 en DTB 22 fol 32, brontekst: nalatende vrouw en kinder. ),
27-03-1805 [RA Deurne 151 fol 111v.]: Taxatie van onroerend goed te Deurne gelegen en met de dood achter gelaten door Albertus Giebels. Overleden te Deurne en aldaar begraven op 8 november 08-11-1804. Zijnde 1/4 delen in een huis staande bij de kerk alhier alsook 1/4 delen in 4 landbouwpercelen. Op aangeven door zijn zwager en mede erfgenaam Willem Arnold van de Mortel. in 1765 +/- 34 jaar oud.
29-08-1763 Doopgetuige te Deurne R.K.: Anna Maria dochter van Willibrordus Antony Welte en van Catharina Arnoldi van de Mortel Peter:Albertus Gobbels (=Giebels) en Bratrix (Cooken uxoris) Arnoldi van de Mortel. [DTB 4 fol 114.] 18-04-1765 [RA Deurne 137 fol 250.]: Arnold van de Mortel doet afstand van zijn togtrecht op zeker huis, schuur en bouwland, ten behoeve van zijn kinderen Judocus, Pieter, Jan, Willem, Antoni, Joseph, Catriena de vrouw van Wilbert Welten, Geertruij de vrouw van Albertus Gibels en voor Willemijna.
20-04-1765 [RA Deurne 109 fol 161.: Judocus, Peter, Jan, Willem, Antoni en Joseph van de Mortel, Wilbert Welten, als man van Caterina van de Mortel, Albertus Gobels (ondertekent: Albertus Goubels), als man van Geertruij van de Mortel, broers en zusters, wonend alhier, zij tevens voor hun zuster Willemijna van de Mortel verkopen aan Albertus Gibels voorn. 8/9 deel van een huisplaats van den Bogert daar de schuur op staat en waaraan een huijs gebouwt is, groot circa 19 roede, gestaan en gelegen alhier in 't Kerkeijnd agter de Pastorije alhier. Last: aan rentmeester Kempenaar een rente van 1 gulden 10 stuyver jaarlijks. Hen aangekomen van hun vader Arnold van de Mortel bij afstand van tocht, gepasseerd ter secretarie alhier op 18-04-1765. Koopsom 200 gulden.[fol 162v.]: dezelfden ontvangen van Pieter Eijmert Goossens 150 gulden en geven in belening gedurende 25 jaar op zeker stuk akkerland, groot circa 3 lopensaet 4 roede 12 voet, waaronder begrepen is 't hoekje land zo groot als afgepaald is, gelegen over de voetpad, waarvan de tranportanten het gebruik reserveren voor Albert Gibels en zijn vrouw gedurende hun leven, gelegen in 't Kerkeijnd e.z. heer van Deurne (van DOERNE), a.z. Jan Janse Slaats, e.e. de gemeene weg a.e. Hendrik de Vet, maatboek nr 526. Last: aan rentmeester Kempenaar een rente van 1 gulden 10 stuyver jaarlijks. In plaats van interest zal Goossens gedurende de belening het voorn. land mogen gebruiken en cultiveren, hij moet wel de lands- en gemeentelasten betalen. Op 19 april 19-04-1790 verklaart Peter Goossens uit handen van Joseph van de Mortel wonend te Liessel, Albertus Giebels wonend alhier, de 150 gulden ontvangen te hebben waarmee de belening is gemortificeerd. Wilbert Welten verklaart niet te kunnen schrijven.
24-04-1765 [RA Deurne 137 fol 251.]: Compareerde voor heeren schepen der heerlijkheden Deurne en Liessel ondergenoemt. 2. Albertus Gibels out ontrent vier en dertig jaaren Mr. schoenmaker alhier. Den tweede comparant sijnde Albertus Gisbels Mr. Schoenmaker verklaart als nu dat sedert drie jaaren, dat alhier gewoont en gewerkt heeft dat verscheien reijsen blek of bast van eykenboomen die alhier gevallen waren, heeft gesonden naar Hoydonck voors.?: om tot run te maalen telkens om redenen dat den eersten comparant daer over dan den voorn: commis van de thol te Helmond, was aangeslagen daar van aldaar lijdenschul thol gehaalt, en betaalt heeft. 28-11-1768 [RA Deurne 109 fol 266v.]: Arnold van de Mortel, vice-president alhier, leent van zijn zwager Jasper de Kok, wonend te Rotterdam, 200 gulden tegen 3 %. Verschijnen mede Judocus van de Mortel, Catrina van de Mortel, weduwe van Wilbert Welten, Jan, Willem, Antoni en Joseph van de Mortel, Albertus Giebels man van Geertruij van de Mortel, allen wonend alhier, die zich tevens sterk maken voor hun zuster Willemijna van de Mortel die te 's-Hertogenbosch woont, gezamenlijk kinderen van de voornoemde Arnold van de Mortel, die zich borg stellen. Op 01-04-1777 verklaart Jasper de Kock voldaan te zijn.
17-08-1769 Doopgetuige te Deurne R.K.: Maria dochter van Joannes Arnoldi van de Mortel en van Elisabeth Lamberti Welte. Peter: Albertus Gebbels = Giebels Meter: Anna Lamberti Welte. [DTB 6 fol 140v.]
29-12-1770 Doopgetuige te Deurne R.K.: Antonia dochter van Judocus Arnoldi van de Mortel en van Joanna Antony. Peter: Albertus Gebbels (=Giebels) Meter: Catharina (uxoris) Wilhelmi van de Mortel. [DTB 4 fol 151.] 20-10-1782 Doopgetuige te Deurne R.K.: Alegundis dochter van Joseph van de Mortel en van Johanna Maria van Lieshout. Peter: Albertus Gibbels Meter: Wilhelma van de Mortel. [DTB 7 fol 6v.]
30-09-1785 Doopgetuige te Deurne R.K.: Petronella dochter van Wilhelmus van Eyck en van Dorothea van de Mortel. Peter: Albertus Gibbels Meter: Maria Everardi van Eyck. [DTB 7 fol 14v.]
14-11-1804 [RA Deurne 26 fol 257v.]: Johanna van de Mortel weduwe van Albertus Giebels, verzoekt toestemming tot publieke verkoop van inboede,. vaste goederen en percelen land om vele schulden en lasten te betalen.
Port vrij missive aan zijn excellentie den minister van binnenlandsche zaaken in date 20 april 20-04-1808 houdende kennisgeeving van het afbranden van het huijs van de weduwe Albertus Giebels op den 19 april 19-04-1808 ƒ 0:2:0.
20-04-1808 [OAA Deurne 77 (oud: 95) fol 41.]: Aan de landdrost wordt te kennen gegeven dat gisterenmorgen omstreeks 6 uur alhier een huis is afgebrand, bestaande uit een keuken, kamer, schuur en turfstal van de weduwe Albertus Giebels, naar ons vermoeden door een verzuim van de bewoner veroorzaakt.
16-06-1808 [RA Deurne 26 fol 278.]: Johanna van de Mortel weduwe van Albertus Giebels te Ruermonde, (Roermond) heeft haar goederen al verkocht maar heeft nog schulden en kosten. Verzoekt toestemming om 600 gulden te mogen negotieren.
02-10-1811 [Notaris Deurne repertoire (nr. 68) 2 october 1811 concessie voorwaarden, clausule en verkoping onroerend goed; Chretien Giebels wonende in Helmond en Jeanne van de Mortel weduwe van Albert Giebels wonende in Roermond. Een huis, tuin en 2 stukken land en weiland verkocht voor de somme van 1030 gulden, en een huis en tuin alles gelegen in Deurne verkocht voor 149 gulden, welk verkoop niet is aanvaard door de verkopers.
Bij huwelijk in 1775 woonde hij te Deurne. [SA Peelland DTB Deurne 18 fol 89.]. Gehuwd (1) [29083] op 02 05 1761 te Deurne (bron: DTB 18 fol 4, brontekst: Albertus Schepels geboren in Steedse in Keulsland en Geertruyda van de Mortel geboren te Deurne en wonende te Deurne, jonge dochter.) met Van de MORTEL, Gertrudis (Geertruij, Geertruy) [84068], 23 jaar oud (20MO 001g), gedoopt (R.K.) op 16 05 1737 te Deurne (getuige(n): Josephus de Vet en Maria Cornelis Noe) (bron: DTB 2 fol 221), begraven op 20 09 1773 te Deurne op 36-jarige leeftijd (bron: DTB N.D.G 7 en 20 fol 35, brontekst: Testeerde 16-09-1773 [RA Deurne 139 fol 258v]), 29-01-1758 Doopgetuige te Deurne R.K.: Antonius zoon van Willibrordus Antony Welte en van Catharina Arnoldi van de Mortel Peter: Joannes Lambertii Welte Meter: Gertrudis Arnoldi van de Mortel. [DTB 4 fol 84.] 14-11-1763 Doopgetuige te Deurne R.K.: Antonius zoon van Judocus Arnoldi van de Mortel en van Joanna Antony Franssen. Peter: Joannes Arnoldi van de Mortel Meter: Gertrudis (uxoris) Alberti Gobbels (=Giebels). [DTB 4 fol 115.]
27-06-1767 Doopgetuige te Deurne R.K.: Christianus zoon van Joannes Arnoldi van de Mortel en van Elisabeth Lamberti Welte. Peter: Joannes Lamberti Welte Meter: Gertrudis (uxoris) Alberti Gobbels (=Giebels). [DTB 4 fol 136.], dochter van Judoci van GEMERT (Joosten van de Mortel), Arnoldus (Aert) [7523] (19MO 001f), Landbouwer/Timmerman, Aannemer/Winkelier/Caféhouder/(vice)President Schepen., en Peters HENSEN (Henssen), Johanna (Anna, Anneke) [7524] (21 50294g). Ondertrouwd (2) [15162] op 11 02 1775, gehuwd op 26 02 1775 te Deurne (bron: DTB 15 fol 89 DTB 18 fol 89 Retroacta BS, brontekst: Zondag.). Albertus Gibels geboren te Steedse in Keulsland wonende te Deurne Bruidegom op zondag 26 februari 1775 Deurne. Weduwnaar van Geertruy van de Mortel. met Johanna Antoni Jansen van de Mortel Leeftijd: jongedochter geboen te Deurne Woonplaats: Deurne. [Bron: SA Peelland DTB Deurne nr. 18 folio 89 Deurne trouwen, 1598-1810 compleet Archief: DTB Deurne inventarisnummer 3,5,12-21,37 Retroacta Burgerlijke Stand.] met dank aan Maria Gorissen,
20-01-2009. Echtgenote is Antoni Jansen van de MORTEL (van den Mortel), Johanna (Joanna Antonetta) [50142], 24 jaar oud (21MO 020a), geboren te Deurne, gedoopt (R.K.) op 23 03 1750 te Deurne (getuige(n): Petrus Joannes van de Mortel en Rumolda Joannes Smots), 04-02-1766 [ORA Deurne 39 fol 286v.]: Compareerde voor Heeren Schepenen der Heerlijkheden Deurne en Liessel ondergenoemt 1. Johanna Smits weduwe wijlen Antoni Janssen van de Mortel, Mulderin alhier oud ontrent seven en veertig jaren. 2. En den Eerw. Heer Antoni Peters de Vet Roomsch Weerelts Priester woonende alhier oud ontrent ses en twintig jaren. Beyde geregtelijk gedaagt om getuygenis der waarheyt te geven ter Requisitie van de Heer Antoni la Forme Drossard dezer Heerlijkheden. Dewelke bij dezen hebben getuygt en verklaart voor waaragtig te weeten. De eerste in ordine comparante, dat op Sondag avond ontrent agt uuren sijnde geweest den negentiende der voorleede maand January 19-01-1766 uyt haar huys heymelijk buyten haar kennis en weeten, is weg gegaan Johanna van de Mortel haar oudste jongedogter out ontrent een en twintig jaren, die bij haar is woonende en alzoo niet weder quam en zeer ongerust wiert, aanstonts aan verscheyde personen versogt en aan dezelve last heeft gegeven om haar voornoemde dogter te gaan op soeken en weder thuys te brengen. Datse Dingsdag namiddag ontrent twee uuren sijnde geweest den een en twintigsten der voorleede maand January 21-01-1766 is thuys gebragt door den tweede comparant, en Francis van de Kerkhoff haar bouwknegt en Dirk Paulus Nouwen de knegt van Peter de Vet woonende alhier En dat zoo haar gezegt was, haar voornoemde dogter souden gevonden zijn Maandags avond voorzegd ten negen uuren te Bedaff onder Dinter gelegen bij Uden in't Land van Ravensteijn en dat bij haar was Adriaan Koppens sijnde een getrouwt man woonende te Helmond, die sij voor het winter saijsoen gehuurt had met de maand om bij haar als knegt op de molen te helpen maalen. Den tweeden in ordine comparant, sijnde de voornoemde Heer Antoni Peter de Vet verklaart dat met voornoemde Paulus Dirk Nouwen knegt van Peter de Vet Maandag den twintigsten der voorlede maand January tegen den avond is gegaan om voornoemde Johanna de dogter van de eerste comparante te gaan soeken en dien selven nagt ontrent twaalff uuren is gekomen te Uden int Land van Ravesteijn, wanneer de voornoemde Johanna haar tegen quam sittende op een kar en dat twee menschen van Gemert bij haar waren en aanstonds van de kar bij den comparant is gekomen en van daar met de kar, met den comparant na Gemert is gegaan, met de voornoemde Dirk Paulus Nouwen en hij comparant de voornoemde Francis van de Kerckhoff te Boekel vond en doen zaam na Gemert sijn gegaan en daar van de kar gegaan sijnde, van daar, met den comparant en voornoemde twee knegts na Deurne te voet na huys gegaan sijn, en haar bij de eerste comparante sijnde haar moeder alhier op Dingsdag namiddag sijnde geweest den een en twintigsten der voorleede maand January ontrent twee uuren hebben thuys gebragt. Eyndigende sij comparanten hier mede deze haar waaragtige verklaringe en hebben na voorgaande prelecture daar bij gepersisteert en redenen van welwetentheyt geallegeert en hebben ider haar gedeponeerde met de woorden: "Zoo waarlijk moest haar God Almagtig helpen" bevestigt.
Actum Deurne dezen vierden February XVIIc ses en sestig 04-02-1770 ten overstaan van Jan Bollen en Antoni Willem van de Mortel, Schepenen. Johanna S: weduwe Antoni van de Mortel, Antonius de Veth, Jan Bollen, A.W. van de MORTEL, Mij Present G. Hampen Substituut Secretaris.
20-02-1776 Doopgetuige te Deurne R.K.: Antonius zoon van Wilhelmus Arnoldi van de Mortel en van Catharina Joannes Bartels. Peter: Henricus Francisci Aerts Meter: Joanna (uxoris) Alberti Giebels. [DTB 6 fol 169.] 27-01-1784 [RA Deurne 143 fol 33.]: Johannes van den Boomen de man van Anna Catharina van de Mortel wonend te Lierop Johannes van de Mortel wonend te Helden. Albertus Giebels als zijnde de man van Johanna van de Mortel Willem van Eijk als zijnde de man van Dorothea van de Mortel. Verder Francis Jan van Oijen als man van Anthonetta van de Mortel. Catharina, Helena Maria, Jennemaria, Maria en Jan Willem van de Mortel allen wonend alhier en kinderen van wijlen Antonie Janse van de Mortel en diens nog in leven zijnde vrouw Johanna Smits; machtigen hun genoemde moeder om namens hun allen een huis met de hierbij behorende grond, staande en gelegen te Gemert te verkopen.
25-01-1790 [RA Deurne 145 fol 39.]: Kwamen voor de Schepenen de molenmeesters Antony van Gog wonend te Someren en Albertus van Driel wonend te Mierlo. Zij verklaren op verzoek van de kinderen en erfgenamen van Antony Janse van de Mortel en voor de nieuwe molenaar alhier zijnde, Jacobus Truen, dat zij op zaterdag 23 jan. 23-01-1790 de wind- en watermolens onder deze Heerlijkheid hebben gevisiteerd en getaxeerd op onderdelen. De laatste hier aan vooraf gaande visitatie had plaats gevonden op 8 juni 08-06-1746.
25-01-1790 [RA Deurne 145 fol 41v.]: Kwamen voor de Schepenen Johannes van den Bomen als zijnde de man van Anna Catharina van de Mortel, molenaar te Stipdonk, Willem Teulings als zijnde de man van Helena van de Mortel molenaar te Well, die mede op treed voor zijn zwager Johannes van de Mortel molenaar te Terhorst (=Horst). Verder Francis Noijen als zijnde de man van Antonet van de Mortel wonend te Mierlo. Albertus Giebels als zijnde de man van Johanna van de Mortel. En Willem Antony van de Mortel als zijnde de man van Catharina van de Mortel. Willem van Eijk als zijnde de man van Dorothea van de Mortel. Nog Jennemaria van de Mortel en Jacobus Truen als zijnde de man van Maria van de Mortel allen wonende alhier. Tesamen kinderen en erfgenamen van wijlen Antony Janse van de Mortel. Zij machtigen bij deze hun mede erfgenaam Jan Willem van de Mortel om de boedel van wijlen hun vader en van hun onlangs overleden moeder de weduwe Jennemaria Smits te beheren en te administreren, de schulden te betalen, de tegoeden te innen en jaarlijks aan hun een verantwoording te geven. Daarvoor zal hij jaarlijks 6 % van de baten ontvangen.
24-01-1791 [RA Deurne 145 fol 145v.]: Boedeldeling door Jan Willem van de Mortel, Willem Antony van de Mortel als zijnde de man van Catharina van de Mortel beide wonende alhier. Verder Johannes van de Mortel wonende te ter Horst, Johannes van den Bomen als zijnde de man van Anna Catharina van de Mortel wonende te Lierop. Albertus Giebels als zijnde de man van Johanna van de Mortel wonend alhier. Door Jacobus Truen als zijnde de man van Maria van de Mortel. Verder door Willem van Eijk als zijnde de man van Dorothea van de Mortel, door Willem Teulings als man van Helena van de Mortel zij wonend te Terhorst. Door Francis van Ooijen als zijnde de man van Anthonetta van de Mortel wonende te Mierlo. Tot slot door Helena Maria van de Mortel. Allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Antonie Janse van de Mortel en van diens vrouw Jennemaria Smits . Zij verdelen onderling het ouderlijk goed gelegen alhier in het Kerkeijnd, waarbij onder andere herberg "de Rooden Leeuw".
20-02-1776 Doopgetuige te Deurne R.K.: Antonius zoon van Wilhelmus Arnoldi van de Mortel en van Catharina Joannis Bartels. Peter: Henricus Franciscus Aerts Meter: Joanna (uxoris) Alberti Giebels. [DTB 4 fol 175.] 14-11-1804 [RA Deurne 26 fol 257v.]: Johanna van de Mortel weduwe van Albertus Giebels verzoekt toestemming tot publieke verkoop van inboedel, vaste goederen en percelen land om vele schulden en lasten te betalen.
05-10-1811 [Notaris Deurne repertoire 69] 5 october 1811 verkoping; Chretien Giebels wonende in Helmond, Joanna van de Mortel weduwe van Albert Giebels wonende in Roermond en de heer Jean Jaqeuel de Martines wonende in Deurne. Een huis, tuin en weiland en 2 stukken land, allen gelegen in Deurne verkocht voor de somme van 1040 gulden.
07-08-1816 [Notaris Deurne 490.]: Christiaan Giebels, schoenmaker te Helmond, voor zijn moeder Joanna van de Mortel weduwe Albertus Giebels t.b.v. Johanna Cuijpers en Jan Willem Cuijpers: huis, hof aan de kerk ez Roomse gemeente az de straat ae Jan Melgers. voor 360,00 gulden.
Dochter van Jois van de MORTEL, Antoinus [25481] (21TP1433a), Molenaar,, en Joannis SMITS, Johanna Maria [99366], Molenaresse (Mulderin) gehuurd van een "vrouwe van Doerne" 1771-1783, woont 1790 te Deurne, NL. Uit het eerste huwelijk:
1. m GEBELS (Giebels), Christanus (Crétiën) [97935], gedoopt (R.K.) op 19 09 1761 te Deurne (zie 23 24399a).
2. GIEBELS, kinderen [99469] (23 24399+). Maar niet is gevonden wie van de twee Albertussen hun vader was. 15-10-1763 [DTB 20 fol 10 en DTB 21 fol 15v.] Werd er een kind van Albertus Gebbels begraven te Deurne. 08-09-1773 [DTB 20 fol 35.] Werden twee kinderen van Albertus Gebels begraven te Deurne. 19-01-1784 [DTB 22 fol 18v=Index.]: Werd er een kind van Albertus Giebels begraven te Deurne. 22-05-1778 [DTB 22 fol 6v.] Werd er een kind van Albertus Geebels begraven te Deurne. 24-03-1779 [DTB 22 fol 7v.] Werd er een kind van Albertus Geebels begraven te Deurne. 03-08-1781 [DTB 22 fol 11v.] Werd er een kind van Albertus Giebels begraven te Deurne. 19-01-1784 [DTB 22 fol 18v.] Werd er een kind van Albertus Giebels begraven te Deurne. 09 of 19-05-1786 [DTB 22 fol 20.]: Werd er een kind van Albertus Giebels begraven te Deurne.
Uit het tweede huwelijk:
3. v GIEBELS, Gertrudis [98022] (23 24399b), gedoopt (R.K.) op 13 11 1775 te Deurne (getuige(n): Arnoldus van de Mortel en Joanna Maria Antony van de Mortel) (bron: DTB 4 fol 174 en DTB 6 fol 168),
4. v GIEBELS (Gibbels, Gibels, Gebels, Gijbels), Antonia (Antoinetta) [98024], gedoopt (R.K.) op 05 04 1777 te Deurne (zie 23 24399c).
5. v GIEBELS (Gibbels), Johanna Maria [99000] (23 24399d), gedoopt (R.K.) op 30 07 1781 te Deurne (getuige(n): Johannes Wilhelmus van de Mortel en Antonia van de Mortel) (bron: DTB 3 fol 5 en DTB 7 fol 5), begraven op 03 08 1781 te Deurne, 4 dagen oud (bron: DTB 22 fol 11v=index, brontekst: Kind van Albertus Giebels maar welke?),
6. m GIEBELS (Gibbels), Christianus (Chrétien) [98959] (23 24399e), gedoopt (R.K.) op 19 07 1782 te Deurne (getuige(n): Johannes Wilhelmus van de Mortel en Antonia van de Mortel) (bron: DTB 3 en 7 fol 6), [https://dutchcastles.blogspot.com/2018/11/h et-blokhuis-in-liessel-slotje-peelland.html ] Christiaan (Chrétien) Giebels (1786-1832) uit Deurne is de zoon van Albertus Giebels (Geubels) (ca1731-1804) uit Grevenbroich (Land van Keulen) en Johanna Antonia Jansen van de Mortel (1744-1821) uit Liessel. Johanna is de dochter van Jan Willem van de Mortel 1714-1759), de eerste burgemeester van Deurne. Albert is eerder getrouwd geweest met Geertrui Arnold van de Mortel. Geertrui is de tante van Wilhelmina Janssen. Albert laat bij zijn overlijden grote schulden achter waardoor Johanna genoodzaakt is om, samen met haar zoon Christiaan, vele goederen te verkopen. Albert heeft in 1765 bezittingen gekocht en geleend van de kinderen van zijn eerste vrouw, waaronder Wilbert Welten en Peter Goossens.
7. v GIEBELS (Gibbels), Ludovica [98797] (23 24399f), gedoopt (R.K.) op 29 12 1783 te Deurne (getuige(n): Johannes van den Boomen en Catharina Antoni van de Mortel) (bron: DTB 3 en 7 fol 9),
8. m GIBBELS (Goebels), Christianus (Chretien) [99480] (23 24399g), ?Mari de la precedente? 1810 Cordonier, gedoopt (R.K.) op 28 12 1786 te Deurne (getuige(n): Johannes Wilhelmus van de Mortel en Maria Catharina van de Mortel) (bron: DTB 7 fol 19v, brontekst: In 1810 24 jaar [BR Helmond fol 78,]), Cordonier in 1812 te Helmond, gedoopt (R.K.) op 19 09 1761 te Deurne (getuige(n): Arnoldus van de Mortel en Catharina Willbrodi Welte) (bron: DTB 4 fol 104 en DTB 6 fol 104, brontekst: In de (doopinschrijving) akte van hun eerste kind Christianus in 1761 wordt vermeld dat 'Alberti Gebels' afkomstig is uit Berdurdijk.), overleden op 22 07 1832 te Helmond op 70-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 153), 05-10-1811 [Notaris Deurne repertoire (nr. 69) 5 october 1811 verkoping Chretien Giebels wonende in Helmond, Joanna van de Mortel weduwe van Albert Giebels wonende in Roermond en de heer Jean Jaqeuel de Martines wonende in Deurne. Een huis, tuin en weiland en 2 stukken land, allen gelegen in Deurne verkocht voor de somme van 1040 gulden. 07-08-1816 [Notaris Deurne nr. 490.]: Christiaan Giebels, schoenmaker te Helmond, voor zijn moeder Joanna van de Mortel weduwe Albertus Giebels t.b.v. Johanna Cuijpers en Jan Willem Cuijpers; huis, hof aan de kerk ez de Roomse gemeente az de straat ae Jan Melgers. voor 360 gulden. Adriaan Corstiaans, getrouwd met Jacoba Klumpers, koopt rond 1830 een half huis van het 2-delig hoekhuis aan de Ameidewal op de hoek met de Ameidestraat van de erfgenamen van Christiaan Giebels en Johanna d'Elderen. Er is géén sprake van een aangelegen pand aan de Ameidestraat. Mogelijk is dit de locatie van de oude Ameidepoort, die rond diezelfde tijd gesloopt is. Christiaan (Chrétien) Giebels (1786-1832) uit Deurne is de zoon van Albertus Giebels (Geubels) (ca1731-1804) uit Grevenbroich (Land van Keulen) en Johanna Antonia Jansen van de Mortel (1744-1821) uit Liessel. Albert is eerder getrouwd geweest met Geertrui Arnold van de Mortel. Albert laat bij zijn overlijden grote schulden achter waardoor Johanna genoodzaakt is om, samen met haar zoon Christiaan, vele goederen te verkopen. Albert heeft in 1765 bezittingen gekocht van de kinderen van zijn eerste vrouw, waaronder Wilbert Welten. Hij leent grond van Peter Goossens. Johanna is de dochter van Arnold van de Mortel (ca 1705-1776).18-03-1826 [Notaris Helmond inv 93.]: Christiaan Giebels, Helmond verkoop meubilaire, roerende goederen (Minuut).Jan Jacob van der Foelart, notaris Helmond.
23-05-1827 [Notaris Helmond inv 99.]: Christiaan Giebels obligatie (in minuut) 15168 Jan Jacob van der Foelart, notaris Helmond, 1811-1832.
Hij woonde 1809 te Helmond, NL, 1832 [NTI-12100-03 Kadaster Helmond Christiaan Giebels. 23-10-1833 [NTI-15631-0129 Index op het notarieel archief van Helmond, notaris Johannes Amandus van der Foelart. Persoon in NA: Joanna Maria Delderen, Albertus Giebels, Christiaan Giebels, Cornelia Giebels, Joanna Giebels, Joannes Giebels, Ludovicus Giebels, Peter Giebels, Lodewyk Janssens, Waltherus Antonius Janssens. consent verkoop vaste goederen (Brevet).
Ondertrouwd [33769] op 07 10 1809, gehuwd op 48-jarige leeftijd op 22 10 1809 te Helmond (bron: DTB 13 fol 150v, brontekst: Wat ook opmerkelijk is, is dat in 1809 bij het huwelijk van Christianus Giebels (jongste }of oudste?{ zoon van Albertus Giebels) ene Albertus Goebels getuige was (ondertrouw akte 7-10-1809). Dit kan niet de vader van Christianus geweest zijn (overleed in 1804) en Christianus had zover ik weet ook geen broer die Albertus heette. Zou het dan de Albertus Guebels/Goebels uit Hemmerden geweest kunnen zijn? Huwelijk vond plaats in Helmond, woonplaats van Albert Guebels/Goebels. [forum JGibbels 06-02-2019 19:38 uur.]) met 'd ELDEREN (van Elderen, Delderen, Deldenen Alias: d'Deren), Johanna Martina (Jeanne) [97936], 22 jaar oud (23 46416-), geboren op 05 08 1787 te Mol (B) (brontekst: in 1810 23 jaar [Helmond 4952 fol 78,]), overleden op 21 07 1832 te Helmond op 44-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 151), dochter van DELDEREN, Cornelis [99484] en NOYEN, Joanna Maria (Jennemaria) [99489], woonde 1809 te Helmond, NL. Uit dit huwelijk:
1. m GIBELS, Albertus Henricus (Albert Henri) [99481] (24 24399a), gedoopt (R.K.) op 30 07 1810 te Helmond (getuige(n): Ludovicus Janssen en Maria Catharina Delderen) (bron: DTB 15 fol 85v en DTB 16 fol 76v, brontekst: in 1810 0 jaar [BR Helmond fol 73,]),
2. m GIEBELS, Johannes Hubertus (Jean Hubert) [97947] (24 24399b), geboren op 23 12 1811 te Helmond (bron: BS G, aktenummer: 176, brontekst: Mooi is wel dat dit ook staat in een "Bevolkingsregister Helmond 1810" [Helmond 4952 fol 205.] ), overleden voor 1813,
3. m GIEBELS, Johannes Hubertus (Jean Hubert) [97948] (24 24399c), geboren op 04 09 1813 te Helmond (bron: BS G, aktenummer: 47),
4. m GIEBELS, Jacobus [99488] (24 24399d), geboren op 19 09 1814 te Helmond (bron: BS G, aktenummer: 116),
5. m GEIBELS, Josephus [99487] (24 24399e), geboren ? circa 1815 te Helmond, overleden op 07 08 1817 om 06:00 uur te Helmond (aangifte door: Peter van de Ven kleermaker 39 jaar buurman van de overledene en Evert Meeuwsen Schoenmaker 48 jaar buurman van de overledene, beiden wonende te Helmond) (bron: BS O, aktenummer: 45, brontekst: Leeftijd 2 jaar.),
6. m GIEBELS, Petrus [97949], geboren op 08 04 1817 te Helmond (zie 24 24399f).
7. m GIEBELS, Lodevicus [97952] (24 24399g), geboren op 13 04 1819 te Helmond (bron: BS G 14-04-1819, aktenummer: 32),
8. v GIEBELS, Maria [97956] (24 24399h), geboren op 01 05 1821 te Helmond (bron: BS G 03-05-1821, aktenummer: 49), overleden op 09 07 1821 te Helmond, 69 dagen oud (bron: successie Helmond 5 mem 498 en BS O, aktenummer: 34),
9. m GIEBELS, Albertus [97941] (24 24399i), geboren op 16 05 1822 te Helmond (bron: BS G, aktenummer: 35), woont op 03 02 1873 Bedelaarsgesticht te Ommerschans, NL, reeds 5 x veroordeeld.
10. m GIEBELS, Jacobus [97960] (24 24399j), geboren op 19 09 1824 te Helmond (bron: BS G 20-09-1824, aktenummer: 116), overleden op 06 04 1826 te Helmond op 1-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 29),
11. m GIEBELS, Antonius [97963] (24 24399k), geboren op 27 12 1826 te Helmond (bron: BS G 28-12-1826, aktenummer: 147), overleden op 02 01 1827 te Helmond, 6 dagen oud (bron: BS O, aktenummer: 1),
12 v GIEBELS, Johanna Cornelia [97967] (24 24399l), geboren op 16 11 1827 te Helmond (bron: BS G 18-11-1827, aktenummer: 127), Gehuwd [33774] op 45-jarige leeftijd op 12 05 1873 te Helmond (bron: BS H, aktenummer: 7) met Van de VORST, Simon Petrus [97996], 40 jaar oud (24 46419a), geboren op 19 10 1832 te 's-Hertogenbosch, zoon van Van de VORST, Godefridus Jacobus [97997] en PIERSON, Anna Maria [97999].
13. v GIEBELS, Johanna Christina [97971] (24 24399m), geboren op 01 02 1831 te Helmond (bron: BS G 03-02-1831, aktenummer: 12), Gehuwd [33776] op 45-jarige leeftijd op 23 08 1876 te Helmond (bron: BS H, aktenummer: 40) met SONNEMANS, Henri Hubert [98002], 60 jaar oud (24 46420a), geboren op 26 06 1816 te Nederweert, zoon van SONNEMANS, Joseph [98003] en KNAPEN, Jeanne Marie [98014].
14. m GIEBELS, Johannes Lambertus [99486] (24 24399n), overleden op 22 09 1812 te Helmond (bron: BS O, aktenummer: 122, brontekst: Akte in het Frans.), .

24 24399f GIEBELS, Petrus [97949], geboren op 08 04 1817 te Helmond (bron: BS G 09-04-1817, aktenummer: 27),
15-12-1867 [BS G Helmond akte 168.]: In het jaar 1867 den 6e december zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeete Helmond provincie Noord Brabant verschechenen: Maria van Dinter, vrouw van Adrianus Remers zijnde bij de bevalling tegenwoordig geweest, zonder beroep oud 53 jaar en wondende te Helmond en Petrus Giebels Schoenmaker oud 50 jaar wonende te Helmond; Welke aan ons als levenloos hebben aangegeven een kind van het mannelijke geslacht geboren te Helmond provincie voornoemd op donderdag den 15e december 1867 om 22:00 uur. van Johanna Giebels, Dienstmeid wonende te Geffen.
Gehuwd (1) [33770] voor 1858 met VERHAGEN, Johanna Maria [97973] (24 46417a), overleden op 16 12 1861 te Helmond (bron: BS O, aktenummer:
151), dochter van VERHAGEN, Gerardus [99490] en Van STEENBERGEN, Jenneke [99491].
Gehuwd (2) [34292] voor 1862 met Van BOXTEL, Johanna Maria [99492] (24 46391-).
Gehuwd (3) [33771] op 46-jarige leeftijd op 03 02 1864 te Helmond (bron: BS H, aktenummer: 6) met ROOIJAKKERS, Cornelia [97980], 41 jaar oud (24 46418a), geboren op 23 09 1822 te Helmond, overleden op 07 03 1867 te Helmond op 44-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 43), dochter van ROOIJAKKERS, Cornelis [97991] en SWINKELS, Johanna [97993].
Uit het eerste huwelijk:
1. m GIEBELS, Christianus [97974] (25 24399a), geboren op 15 02 1858 te Helmond (bron: BS G 16-02-1858, aktenummer: 25), overleden op 05 07 1858 te Helmond, 140 dagen oud (bron: BS O, aktenummer: 100),
2. m GIEBELS, Christianus [97979] (25 24399b), geboren op 08 03 1860 te Helmond (bron: BS G 09-03-1860, aktenummer: 39), overleden op 17 11 1860 te Helmond, 254 dagen oud (bron: BS O, aktenummer: 147),
3. v GIEBELS, Johanna Maria [99494] (25 24399d), overleden op 12 04 1866 te Helmond (bron: BS O, aktenummer: 71), .
Uit het tweede huwelijk:
4. v GIEBELS, Christiana [99493] (25 24399c), overleden op 01 04 1862 te Helmond (bron: BS O, aktenummer: 2),

23 24399c GIEBELS (Gibbels, Gibels, Gebels, Gijbels), Antonia (Antoinetta) [98024], gedoopt (R.K.) op 05 04 1777 te Deurne (getuige(n): Joannes Antony van de Mortel en Cornelia Petri de Veth) (bron: DTB 4 fol 180 en DTB 6 fol 173v), overleden op 01 02 1850 te Roermond op 72-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 17, brontekst: Leeftijd 73 jaar.). Gehuwd [34286] op 23-jarige leeftijd op 08 08 1800 te Roermond (bron: BS H, aktenummer: 34) met WEICKMANS, Antoin (Bruno) [99470], 27 jaar oud (23 46421a), gedoopt op 05 10 1772 te Roermond (getuige(n): Kapelaan Antonius van den Steenwegh, Joanna Vossen en Geb. Thissen) (bron: DTB), overleden op 01 04 1819 te Roermond op 46-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 86), zoon van Werneri WEIJCKMANS (Weickmans, Wyckmans), Jean [99476] (22 46421-) en Van den STEENWEGH, Anna Catharine [99477] (22 46422-).
Uit dit huwelijk:
1. m WEIKMANS, Jean Antoine Hubert [99475] (24 46421a), geboren op 28 02 1801 te Roermond (bron: BS G, aktenummer: 55), overleden op 16 02 1830 te Roermond op 28-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 76, brontekst: Leeftijd 29 jaar.), .
2. m WEIECKMANS, Joseph Guillaume [99474] (24 46421b), geboren op 15 04 1803 te Roermond (bron: BS G, aktenummer: 81), overleden op 01 09 1813 te Roermond op 10-jarige leeftijd (bron: BS O, aktenummer: 253, brontekst: Leeftijd 10 jaar.),
3. m WEIJCKMANS, Francois Hubert [99473] (24 46421c), geboren op 04 07 1805 te Roermond (bron: BS G, aktenummer: 249),
4. m WEIJCKMANS, Martin Joseph Hubert [99471] (24 46421d), geboren op 29 08 1810 te Roermnond (bron: BS G, aktenummer: 190, brontekst: Moeder werd Antonetta Gibels genoemd.), overleden op 03 09 1810 te Roermond, 5 dagen oud (bron: BS O, aktenummer: 195), .
5. v WEICKMANS, Jeanne Catherine Jubertine [99472] (24 46421d), geboren op 11 12 1811 te Roermond (bron: BS G, aktenummer: 306, brontekst: Vader werd Antoin Bruno Weickmans genoemd en moeder Antoinette Giebels.),

JGibbels zei op 14 februari 2019 om 21:57 uur

Theo dank je voor alle informatie. En het is idd een hele puzzel.
Zoals eerder gemeld denk ik dat Albert Guebels uit Hemmeden en Albertus Giebels uit Bedburdijk 2 verschillende personen waren (Albert Guebels is geboren in 1756, eerste huwelijk van Albertus Giebels in 1761).
Verder hebben ze denk ik ook niet dezelfde ouders. Leeftijdsverschil tussen deze 2 is 25 jaar. Daarnaast hebben ze dezelfde voornaam, dus onwaarschijnlijk dat ze broers zijn.
Wat denk jij?
Alle kinderen van Albertus Giebels/Geebels/Gebels/Gebbels die zonder naam werden begraven, werden allemaal in Deurne begraven. Albert Guebels trouwde/woonde/overleed in Helmond, geen link gevonden met Deurne. Albertus Giebels trouwde/woonde/overleed in Deurne, al zijn kinderen werden er geboren. Dus aannemelijk dat de naamloze kinderen van hem waren?

Theo A zei op 22 februari 2019 om 23:14 uur

Ik zag vandaag dat Hemme(r)den onder Grevenbroich ligt en Bedburdyck onder Jüchen.
Ik ga proberen contact te maken met de plaatselijke Heimatvereinen om er in het voorjaar naar toe te rijden als ik een dagdeel toeven mag in Linnich i.v.m. Munster annex West Phalen en de Spaanse Niederländen.
Nog zonder bewijzen vermoeden we dat er uit Hemmerden en Bedburdyck e.o. veel emigratie heeft plaatsgevonden vóór de Franse bezetting naar o.m. Gulickse gebieden thans in België, het Land van Overmaze thans Limburg en Brabant thans Belgisch- en Noord Braband.
En Dora, als u nog mee leest? Van de Deurnse van de Mortels is een boek.

JGibbels zei op 14 maart 2019 om 22:47 uur

Interessant. Houd je ons hier op de hoogte? Ik ben wel benieuwd. Alvast bedankt.

Theo A zei op 15 maart 2019 om 14:42 uur

#JGibbels,
Via het E-adres op onze site (www.van-deursen-8000.nl) kun je intussen al heel wat nieuws m.b.t. Albertus(sen) Giebels opvragen.
Dit omdat dat mesje aan meer kanten snijden kan. I.v.m. van de Mortel, van Deursen/Doerne, Vogels én Oldenzee/Verdeuseldonk.
Deze Schoenmakers uit de Spaanse Nederlanden (ex Gulick nu Noordrijn Westphalen zwierven uit over het gehele Verenigde Koninkrijk der Nederlanden dus vinden we ze momenteel in Brabant, Limburg, België en Duitsland.

Dora Verbakel zei op 20 maart 2019 om 14:30 uur

blijkbaar is mijn bericht van een paar dagen terug niet goed gegaan, maar bij deze, ik vind het leuk om deze berichten weer te zien na zoveel jaren, werd hierop gewezen door j.gibbels mijn neef , ik ben begonnen om het allemaal door te lezen en denk ook dat de 2 albertussen 2 verschillende figuren zijn. ik heb toendertijd een borgbrief gehaald bij RHCe van Albertus , hopende dat daar ook zijn ouders op vermeld zouden zijn, maar dat was helaas niet zo.ik ga nog verder met lezen en uitzoeken, het heeft een hele tijd in ruste gelegen, maar door deze reacties kriebelt het weer. groetjes Dora Verbakel

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: