Van Dooremalen

vertelde op 27 november 2018 om 20:17 uur

Beste forumleden,

Ik ben nieuw op dit forum, dus even een korte introductie. Ik doe nu ruim 20 jaar onderzoek naar de stambomen van de 8 overgrootouders van mijn kinderen (website: www.bravy.nl). Daarbij kom ik echter zelden in Noord-Brabant terecht ;-)
Op verzoek van een Van Dooremalen ben ik onderzoek aan het doen naar deze naam. De meest recente 230 jaar speelt het zich allemaal af in Boxtel; daarvoor ziek ik Sint-Oedenrode en Son voorbijkomen. Oudste voorvader die ik voorlopig kan vinden is Cornelis Driessen van Dorenmalen, die rond 1640-50 geboren moet zijn.
Ik heb voor nu 2 vragen:
1. Heeft iemand deze Cornelis ook in zijn bestand zitten, en misschien nog wat meer?
2. Waar komt deze achternaam vandaan? Valt hij te herleiden tot een bepaald gebied of een boerderij?

Graag jullie adviezen!

Groet,
René Meijer

Reacties (14)

Tiny van Dooremolen zei op 28 november 2018 om 15:05 uur

Rene, ik heb Cornelis Driessen van Doremalen in mijn bestand en kan daar wel meer over vertellen. Maar ik zou eerst wat gegevens moeten hebben over zijn nazaten om gerichte info te kunnen verstrekken. Ook is het interessant te weten voor welke van Doormalen je dit doet of hoe je van hem uit bij Cornelis bent beland.
Wat de herkomst van de naam betreft: alle van Doormalens (met meer dan 80 verschillende schrijfwijzen) stammen af van personen uit het Belgische dorp Dormalle (Dormal) bij Zoutleeuw en Tienen: Van Dorm.... etc.
Ik zie je reactie graag tegemoet.

Tiny van Dooremolen.

Peter van de Laar zei op 28 november 2018 om 15:25 uur

Beste Rene,
Voor zover ik kan overzien moet je weer 'terug' naar Boxtel:
Inventaris 162 jaar 1687 folio 209
Handrick, Aert, Jan ende Gerit gebroedere kijnderen Aert Aerts Vervort bijden selve ende bij wijlen Cathalijn Handrick Rovers sijne gewesene huijsvrouwe wettelijck verweckt. Cornelis Driessen van Doremaelen woonende tot Boxtel man ende momboir van Mariken sijne huijsvrouwe dochter Aert voornoemt. Jenneken meerderjarige dochter voorschreven Aert Aerts Vervort ende Cathalijn voornoemt. Die welcke bekende mits deesen aen gegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden vermits der doot ende afflijvicht van henne voorschreven auders aen gecomen soo als sij seijde ende verclaerde.

René Meijer zei op 28 november 2018 om 17:05 uur

Dank voor de reacties!
@Peter: Ja, die had ik al gevonden. ;-)
@Tiny: Ik doe dit voor de partner van mijn zoon. Haar grootvader was Jozef van Dooremalen (1926-1994), en vervolgens Johannes Antonius van Dooremalen (1893-1962), Johannes van Dooremalen (1855-?), Antonius van Doremaalen (1825-?), Joannes van Doormaalen (1784-?), Rogerius van Dorenmalen (1755-1817), Aegidius (Dielis) van Doremalen (circa 1716-1766), Hendrik Cornelisse van Doremalen (circa 1687-?), Cornelis Driessen van Doremalen (circa 1640-?).
De vraagtekens hierboven moet ik nog opzoeken. Ik wil eerst de oudste voorvader hebben, daarna vul ik de gezinnen van de stamreeks in.
Wat de herkomst van de naam betreft: ik heb in akten het volgende gevonden: “een stuck ackerlants genoemt de Doremaelen gelegen in de Verwe”. Dit ligt vlakbij Sint-Oedenrode. Maar blijkbaar komt die naam daar niet vandaan? Interessant! Heb jij voorouders van Cornelis?

Groet,
René

Tiny van Dooremolen zei op 28 november 2018 om 17:41 uur

Rene, dank voor de info, ik kan je nu verder helpen en de vraagtekens invullen. Ik heb de voorouders van Cornelis, maar het kost even tijd om dat beknopt in te vullen. Dus even geduld, het komt.
De akker De Doremaelen in de Verwe is bekend, genoemd naar eerdere eigenaars, maar dat heeft niets met de stamreeks van Cornelis te maken.
Tot de volgende keer.

Tiny van Dooremolen.

Tiny van Dooremolen zei op 29 november 2018 om 18:11 uur

I. JAN HENDRIKS VAN DO(O)RMALEN (zijn herkomst is niet te vinden) woonde in Moergestel, overl. na 1619 en vóór 8 augustus 1636. Hij was getrouwd met Marijken Schoeffs (Schoofs), dr. van Daniel Henricks Schoeffs en Marijken Lucas Faessen uit Diessen. Een van de kinderen van Jan Hendriks van Doormalen en Marijken Schoeffs was: Ida (Icken) Janssen van Doormalen (zie II).
Aangezien Icken Janssen van Doormalen in 1674 als vrouw van Andries Meeussen genoemd wordt [Oirschot R216 fol.79/5-3-1674], is zij degene die te Moergestel op 17-11/12-12-1638 als Ida Joannes trouwde met Andreas Bartholomeus (Andries Meeussen, mogelijk Hessels). Gezien die trouwdatum moet zij omstreeks 1610-1615 geboren zijn, en toen was er in Moergestel alleen maar Jan Hendricks van Doormalen. Ida moet dus zijn dochter zijn. Ida Joannis is op 8-6-1643 doopgetuige bij een kind van haar broer Hendricus Joannis van Doirmalen.
Andries en Ida krijgen nakomelingen Van Dormael/Van Doormalen die dus de achternaam van Ida overnemen.

II. ANDREAS BARTHOLOMEUS (Andries Meeussen), begr. Moergestel 6-10-1682 (Andreas Meussen, heijcant, bejaard weduwnaar), tr. Moergestel 17/11-12/12-1638 met Ida Joannes (van Doormalen), begr. Moergestel
18-9-1677 (Ida uxor Andree Meeusen).
De namen van hun kinderen en het verdere nageslacht zorgen bij het onderzoek voor vraagtekens. De naam Andreas of Dries Meeussen is het duidelijkst, maar ook komen als achternaam voor Hesselaars, Hessels en afgeleiden, en ook voor enkele kinderen Van Do(o)r(e)malen, de naam die ze meenemen van moederszijde.
De naam Hessels moet afkomstig zijn van vader Andries Meeussen. In Moergestel vinden we al vanaf minstens 1450 de naam Hessels. In de tweede helft van de 16de eeuw leefde in Moergestel Pauwels Hessels Pauwels, trouwt met Marij, dr. van Mathijs Henrics van Zonne (ook Mathijs Hooffmans) en Cornelia dr. Willem Jan Wustenberch. Een van zijn kinderen: Bartholomeeus Pauwels Hessels, tr. Lijsken dr. van Jan Andries Gijben en Dinge dr. Adriaen Gerart Corstens.
Deze Bartholomeus Pauwels Hessels is de enige in Moergestel, die door de naam Bartholomeus en door de naam Hessels in aanmerking komt als vader van Andries Meeussen die te Moergestel in 1638 trouwt en nazaten heeft met de naam Hessels.
Bij Cornelis, het eerste kind van Dries Meeusen in 1639 is Elisabeth Bartholomeus doopgetuige. Dat kan Lijsken, de vrouw van Bartholomeus zijn, of een zuster van Andries. Het verband tussen Andries en Bartholomeeus zal nog bewezen moeten worden, waarbij Hessels het sleutelwoord is.
Een van de kinderen van Andries Meeussen en Ida van Doormalen is:
Cornelius Driessen, nageslacht onder de naam Van Doormalen (zie III).

III. CORNELIUS DRIESSEN (vader Andreas Bartholomeui, moeder niet genoemd), ged. Moergestel 28-3-1639 (ex formicatione = uit overspel, de ouders waren pas 4 maanden getrouwd). Hij heet als doopgetuige in 1678 Cornelius Dries Meeussen.
In Boxtel woont in 1680 Cornelis Driessen van Doremalen [Boxtel R106 fol.53/1-5-1680 en Boxtel R111 fol.53/16-2-1684]. Uitgaande van het gegeven dat enkele nakomelingen van Andries Meeusen de achternaam van hun moeder Ida van Do(or)malen hebben overgenomen is gezocht naar de relatie tussen de Boxtelse Cornelis en Cornelis Driessen. De volgende acte uit 1692 te St. Oedenrode geeft hierop antwoord:
"Soo sal Dirck Driessen van Dorenmailen ende Handrick Aerts Vervoort als momboiren van de onmondige kinderen Cornelis Driessen met consent van heere schepenen vonnisse van Boxtel wesende dato den 21 maert 1692, voor alle man vercoopen verscheide coope opgaende eijcke. Gestaen onder Bosch opde Craenhoorst" [Scan 503 St. Oedenrode R78 fol.503/21-3-1692].
Dirck Driessen van Dorenmaelen kan geen andere zijn dan Theodorus Driessen, de broer van Cornelis Driessen. Handrick Aert Vervoort is de zwager van Cornelis Driessen van Doremalen, en het feit dat de Boxtelse schepenen deze handeling toestaan bevestigt dat Cornelis Driessen te Boxtel woonde en daar (?) in 1692 of kort daarvoor zal zijn overleden.
Cornelis Driessen van Doremalen was getrouwd met Maria, dr. van Aert Aerts Vervoort en Catharina Handrick Rovers en woonde in 1687 met zijn gezin in Boxtel [St. Oedenrode R162 fol.209/1687]. Hun kinderen zijn Hendrik, Johannes, Catalijn en Ida. Deze laatste naam zal niet toevallig zijn, het is dus Cornelis Driessen uit Moergestel die zijn dochter naar zijn moeder noemt.
De dopen van hun kinderen heb ik nergens kunnen vinden, ook het huwelijk van hun vader is onvindbaar.
Een van de kinderen van Cornelis van Doremalen en Maria Vervoort is:
Hendrik Cornelis van Doremaelen (zie IV).

IV. HENRICUS CORNELIS VAN DOREMALEN, tr. 1) te St. Oedenrode (otr.) 26-1-1715, (tr.) 10-2-1715 als Hendrick Cornelis Vervoort (de achternaam van zijn moeder) ( j.m. oud 33 jr. geb. Boxtel) met Catalijn Dielis Dircx, (j.d. oud 26 jr. geb. St. Oedenrode). Dit is Cathalijn Dielis Dircx van de Meeracker [St. Oedenrode R181, fol.382/21-12-1742, 8-8-1743].
Henricus tr. 2) op 27/1-11/2 1720 te St. Oedenrode (oud 33 jr. geb. te Boxtel) met Cathalijn Wilhelmus Joannes Arnoldus (Catalijn Willem Jan Aerts), geboren ca. 1692. Dan trouwt hij te St. Oedenrode voor de 3de maal: otr. op 18 1 1736, tr. op 12 2 1736 (met de notitie: geb. alhier) met Elisabeth Cornelius Joannes Aegidius (Lijsebeth Cornelis Jan Dielisse), geboren ca. 1700.
(NB: de genoemde leeftijd van Hendrick is waarschijnlijk in beide gevallen onjuist, de doop is in Boxtel en ook in St.Oedenrode niet aangetroffen).
Uit het eerste huwelijk: Aegidius (Dielis) van Doremalen (zie V).

V. AEGIDIUS (DIELIS) HENDRICX VAN DO(O)REMALEN, tr. Son 29-4-1742 Engelberta (Engelina) Rutgerus Rijkers. Uit dit huwelijk o.a.:
ROGERIUS (Ruth) VAN DOREMALEN, ged. St. Oedenrode 3-5-1755, overl. Boxtel 27-5-1817, tr. Boxtel
5-1/20-1-1782 Anna Maria van Oers (alias van Dijk), overl. Boxtel 16-5-1816.
Uit dit huwelijk o.a.:
JOHANNES VAN DO(O)REMALEN, ged. Boxtel 2-6-1784, overl. Boxtel 24-06-1840, tr. Boxtel 18-5-1822 Maria Verhoeven, geb. Boxtel, dochter van Antonij Verhoeven en Cornelia Schellen.
Uit dit huwelijk o.a.
ANTONIUS VAN DOOREMALEN , geb. Boxtel, tr. Boxtel 10-06-1854 Cornelia van de Sande, geb. Liempde, dochter van Antonie van de Sande en Cornelia Verheijen.
Uit dit huwelijk o.a.
JOHANNES VAN DOOREMALEN, geb. Boxtel, overl. Boxtel 26-5-1935, tr. Boxtel 15-05-1891 Adriana van den Broek, geb. Boxtel, dochter van Johannes van den Broek en Antoinet van den Hurk.

Groeten,
Tiny van Dooremolen.

René Meijer zei op 29 november 2018 om 19:54 uur

Nou, nou, Tiny, da's een heel verhaal! Ik ga daar eens rustig op kauwen ;-) Dank je! Ik was al tot aan Aegidius gekomen met het invullen van de details, dus dit is een mooie aanvulling daarop. Ik zie ook al enkele verschillen met mijn bevindingen; die zal ik later met je delen.

Groet,
René

René Meijer zei op 1 december 2018 om 14:17 uur

Hallo Tiny,

Cornelius Driessen is dus de oudste in mannelijke lijn die de naam van Doremalen voert. Vanuit mijn tak gezien dan. Dat lijkt mij dan een mooi startpunt van de stamreeks. Heb je meer informatie over zijn gezin? Ik vind zo gauw alleen 4 kinderen: Joannes, Cathalijn, Eijken en Hendrik, maar geen doopgegevens.

Groet,
René

Max zei op 1 december 2018 om 16:05 uur

Op 17-06-1676 wordt te Boxtel een kind gedoopt van ene Cornelis Jans van Doermalen en zijn vrouw Mari, met als getuigen Dierck Janssen en Berbel Franssen. Het kind staat ingeschreven als 'Adreas', waarmee vermoedelijk Andreas is bedoeld. Er lijkt mij een grote overeenkomst te bestaan tussen deze Cornelis en de door Tiny van Dooremolen vermelde Cornelis Andriessen, die getrouwd was met een Marie en een broer Dierck had. Mogelijk zijn in de betreffende doopakte zowel de patroniemen van de vader alswel zijn broer onjuist genoteerd.

Zie https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa={%22search_s_inventarisnummer%22:%228%22,%22search_s_archiefnummer%22:%228019%22,%22search_s_type_title%22:[%22doop-,%20trouw-%20en%20begraafboeken%22]} scan nr. 202.

Tiny van Dooremolen zei op 1 december 2018 om 19:39 uur

Een schepen-acte uit Boxtel over Cornelis is onduidelijk getranscribeerd [Boxtel R111 scan 30r dd. 16-2-1684]. De juiste inhoud is: "Cornelis Andriessen van Doormalen verkoopt een afgebrande hofstad te Boxtel aan de Dommel aan Peeternella van der Asdonck, weduwe van Jan Mutsaert".

Kinderen van Cornelis Driessen van Doormalen, hun dopen heb ik niet kunnen vinden:
1. Henricus Cornelis van Doremalen, over hem heb ik al gegevens gestuurd, hij heeft
een uitgebreid nageslacht, teveel om hier op te sommen.
[St. Oedenrode R175 dd. 1727 folio 323] "Deijling tusschen Jan Dielisse ter eenre en Hendrik Cornelisse van Doremalen als vader en voogt over sijne onmondige soon in egte verwekt bij Catalijn Dielis Dirks, van goederen hen luijden mits doode ende afflijvigheijt van henne ouders erffelijk aangecomen. O.a.aan Jan Dielis aanbedeelt een huijs, hoff en aangelag groot omtrent een lopens met een drieske daar in, gelegen binnen deser vrijheijt ter plaatse inden Bosch, neffens erve de eene sijde Hendrik van Eijndhoven, dander sijde de gemeene straat, deene eijnde Hendrik Cornelisse, dander eijnde Peeter Stevens".
Zie over Hendrick en zijn zoon Dielis ook St. Oedenrode R181 1740-1743.

2. Johannes Cornelis van Doremaelen, woont in 1741 in Boxtel.
Joannes Cornelis is doopgetuige op 25-4-1717 te St. Oedenrode bij een kind van
Hendricus. Idem op 18-11-1725 als Joannes van Doormalen. In de huiskohieren van
Boxtel wordt in 1741 genoemd: Jan Cornelis van Doremale, bijwoonder (hij woont
in op huisnr. 20 op Lennisheuvel). Daar woonde ook Catalijn (van Doremalen, de
weduwe van Jan Dircx van Zeeland, zijn zuster, waarbij hij dus inwoonde).
In het kohier aldaar uit 1746 staat op hetzelfde adres vermeld Cornelis (zal moeten
zijn Jan Cornelis) van Doremale, in latere jaren niets meer.
3. Cathalijn Cornelis van Doremaelen, tr. Boxtel 23-1-1701 met Jan Dircx (van
Zeelandt). Zij hebben o.a. een zoon Gerit, die samen met zijn moeder in 1743 wordt
vermeld (wonende in Boxtel) bij een transport van een beemd te St. Oedenrode door
de kinderen van Cornelis van Doremalen [St. Oedenrode R139 folio 84/1743].
4. Ida (Eijken) Cornelis van Doremalen, overleden Boxtel 4-10-1728.
"Taxatie van de goederen gelegen binnen deser vrijheijt Sint Oedenrode,
agtergelaten en metter doot ontruijmpt bij Eijken Doremalen overleden tot Boxtel
den 4 october 1728. In de marge staat: niet getaxeert omdat de personen niet op en
quam". [St. Oedenrode R176 fol.41/1728].

St. Oedenrode R137 folio 334/1734: "Aart Geerits Vervoort soo voor sig selve als last
ende procuratie hebbende van Willem Geerits Vervoort, Hendrik Cornelis van
Doremaele, Johannis Cornelis van Doremaele en Cathalijn Cornelis van Doremaele.
Een parceel teullandt genaamt de Cruijs acker, gelegen inde voorste Bos. Transportante
aangecomen van Jennele Aarts Vervoort henne moeijtie. Vercogt aan Tomas Willem
Raijmakers".
St. Oedenrode R178 fol.507/1734: "Soo heeft Aart Geerits Vervoort soo voor sig selve
en als last hebbende en procuratie hebbende van Willem Vervoort, Hendrik Cornelis
van Doremaelen, Johannis Cornelis van Doremaelen en Cathalijn Cornelis van
Doremaele hebben in geregte verpagting uijtgegeven aan Tomas Willem Raijmakers
een parceul teullant genaamt de Cruijs acker, gelegen binnen deser vrijheijt ter plaatse
inde Voorstenbosch".

Tot zover wat ik heb, succes met de stamreeks.
Groeten
Tiny van Dooremolen.

jan toirkens zei op 1 december 2018 om 20:48 uur

@Tinie... :-) Ik roep je toch even tot de orde. Je merkt op dat wat betreft 392-11 folio 30r. de tekst *onduidelijk is getranscribeerd*. Ik merk op dat er bij een flink aantal protocollen voor Boxtel alleen z.g. naamindexen zijn gemaakt en dus GEEN REGESTEN. In dit geval is het dus een index als eerste toegang. De gebruiker zal zelf de tekst dienen na te slaan qua onderling verband, Er is dus geen sprake van iets onduidelijks daaraan. De gebruiker hier op het forum dient soms even verder te kijken dan de neus lang is. Beste groet.

Tiny van Dooremolen zei op 1 december 2018 om 21:42 uur

Jan, bedankt voor de tip. Je hebt gelijk, ik denk wel dat meer onderzoekers de teksten van de index lezen zoals het daar staat, de namen in willekeurige volgorde, en daaruit net als ik verkeerde conclusies trekken. Ik las er uit dat Peternella van der Asdonck weduwe was van Jan Cornelis Driessen van Doormalen, maar toen ik de acte las bleek daarin een andere volgorde en verband van namen. Dat had ik me niet gerealiseerd, ik zal voortaan meteen de acte gaan lezen. Je tip is zeker ook goed voor iedereen.
Groeten.
Tiny van Dooremolen.

jan toirkens zei op 2 december 2018 om 13:02 uur

@Tinie, bedankt voor je toelichting. Het maken van naamsindexen is een lastige opgave. Er zijn nogal wat opties, maar veel zo niet alles hangt af van de tijd die je er aan kunt besteden.
1. Een optie is om uitlsuitend en alleen de namen te vermelden zonder boe of ba. Niet erg prettig om te lezen, zeker niet prettig voor de vervaardiger van de index.
2. Een optie is om de namen in volgorde van de akte te geven, met eventueel een ter zake doende toevoeging. Dat is wat ik zelf doe dus,
3. Een optie is bij de vermelding van een echtpaar, te beginnen met de manspersoon, daarachter in de zelfde indexregel de naam van de weduwe of zijn vrouw te vermelden. Dat lijkt zinvol voor de lezer en de zoekmachine van het BHIC is het om het even. Het helpt meestal niet echt om de clou van de akte weer te geven, das EEN. Maar denk erom dat mensen, zowel de man als de vrouw eerder een keer of meer keer getrouwd kunnen zijn geweest. Tikje lastig dan om dat allemaal netjes weer te geven. Worden dus dubbele indexregels meestal, anders begrijpt niemand er meer iets van.
4. Een optie is om iets van de clou van de akte weer te geven, anders krijg je meestal een tamelijk dor lijstje van namen. Maar achter welke persoon zet je die clou dan? Korte clou of wat langere clou dan?
5. Soms krijgt je een akte te zien met zeg 50 namen van eigenaars of inwoners. Tamelijk ondankbaar om degelijke lijsten te maken, maar toch als index desondanks allemaal verneld,
6. Soms krijgt je een opsomming van erfgenamen, soms verdeeld over de vaders- of de moederskant. Erg lastig om weer te geven. Wordt dus in mijn geval de naam, plus vermelding *erfgnaam van moederskant*. (danwel vaderskant)). Maar om dan weer aan te geven van welke moeder dan?
7. Als er een persoon met een leeftijd wordt vermeld, zet ik die er bij. Is dat zinvol? Soms wel als er een andere familielid wordt genoemd met of zonder leeftijd, soms niet. omdat er in de akte zelf geen spoor van een relatie valt te bemerken.
8. Namen van borgen of getuigen, levert voor de zoekmachine een enorm aantal dubelelen op, vaak de zelfde mensen in een periode,. Maar weglaten doe ik ze dus maar niet, jammer voor de zoekmachine.
Om *alle* voor - en tegens te vermijden zou het *beter* zijn om zo kort mogelijke regesten te maken, Maar ook daarin dienen soms knopen doorgehakt te worden. Voor de zoekmachine dien je de alte te standaardiseren, b.v. datum, maar als die ontbreekt dan?. Dan grijpt de database terug op de PERIODE van het protocol. Een database vraagt om de *soort* van de akte. Mijn god, aan de hand van de soorten zie je al horveel diverse naamgeveningen er zijn voor een en de zelfde *soort*. De *plaats* van de akte, zie de database BHIC. Jawel daar gaan we (voorbeeld), een notaris die in Den Dungen zetelt, aktes opmaakt in St. Michielsgetsel over bezit in Boxtel.... tja...meer dan eens degelijke aktes. Notarisgetuigen van her en der soms. Plaats van herkomst al dan niet vermelden dan?
Tenslotte :dit is geen klaagzang, maar de realiteit. Ik hoop echter dat steeds meer mensen het nut zien van het toegankelijk maken van de gescande actes, Er staan er nog genoeg in de wachtrij van het BHIC. Aan de slag dus..U ALLEN. Dank voor het lezen van mijn *preek*

René Meijer zei op 2 december 2018 om 17:25 uur

Bedankt voor de reacties weer. De meeste genoemde akten had ik zelf al gevonden. Ik hoopte op aanvullingen die wellicht niet online te vinden zijn, maar sommige losse eindjes zullen we wellicht nooit vinden. Ik kan aardig vooruit door vanaf Cornelius terug naar het heden te gaan.
@Max: Ja, je kan gelijk hebben, maar het is een flinterdunne aanwijzing. De doop van de overige kinderen van Cornelius (er zijn er in ieder geval 4) zijn niet in Boxtel te vinden.

Groet,
René Meijer

Tiny van Dooremolen zei op 3 december 2018 om 17:19 uur

Jan, bedankt voor je uitgebreide uitleg. Zeer verhelderend, en het is wel duidelijk dat het maken van indexen en rekesten een moeizaam karwei is. Desondanks ben je er in geslaagd zeer vele protocollen toegankelijk te maken, tot genoegen van veel genealogen. Ik heb met name veel en jarenlang geprofiteerd van je werk aan de schepenbanken van Oirschot, Boxtel, Liempde, en ook veel ander werk van je, zoals het Bosch Protocol. Omdat ik zelf veel schepen-acten heb doorgenomen weet ik hoe moeizaam het lezen dikwijls is. Daarom wil ik je graag complimenteren met het werk voor ons allen, waarbij je veel bronnen hebt ontsloten waartoe wij zelf niet in staat waren. Hartelijk dank, ik hoop dat we nog lang werk van je mogen tegenkomen (alhoewel, we worden wel ouder!)
Groeten,
Tiny van Dooremolen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: