Vermoedelijk huwelijk tussen de Wijtman Jans Groot en Eva (IJfken Hendriks Weijmers (16e eeuw)

vertelde op 27 maart 2020 om 16:01 uur

Op online stambomen staat een huwelijk vermeld tussen Wijtman Jansz. sGrooten (de Groot) en Liefken (Eva) Henrdicksdr. Weijmers.

Maar ik kan hiervoor niet het bewijs vinden of dat ook just is.

- Liefken (Eva) (IJfken) Henrdicksdr. Weijmers wordt vermeld als vrouw van Cornelis, zoon van wijlen Jan Reijnen.
_____________

Op 3-7-1531 (ORA Tilburg R 279, folio 11v) Jan en Arijaen, gebroeders, kinderen van wijlen Henrick Roelofs voor de helft, Lambert en Claeus, gebroeders, Peter Peter Claeus Zegers als man van Heijlwich, Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen als man van Eva, Margriet hun zuster, allen kinderen van Hanrick Lambert Weijmers, die Hanrick verkregen had bij Jutta zijn vrouw, dochter van wijlen Michiel zoon van wijlen Hanrick Roelofs, en Peter Meeus voor hemzelf en voor zijn broers en zusters, verkopen aan Laureijs zoon van wijlen Hanrick Lambert Weijmers en Goijaert Jan Michiels elk zijn deel in het derde deel van het stuk land ut supra. Hieruit gaan jaarlijks 10 lopen rogge erfpacht aan diegenen, aan wie men dat van rechtswege schuldig is te gelden.
__________________
Op 14-5-1555 (ORA Tilburg, R 301/5v-6r) Zijn beide nog met elkaar gehuwd: Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen en IJfken zijn wettige huisvrouw dochter van wijlen Henrick Lambrecht Weijmers beide gaande, staande en gezond wezende en ze hebben met goede voorwaarden en met elkaars goedvinden voor hun testament en uiterste wil eendrachtig bepaald en gemaakt hetgeen hierna volgt: (...).
______________________________

Ik heb de indruk, dat er nimmer een huwelijk heeft bestaan tussen Wijtman en deze Eva (IJfken), dat het hier gaat om ondoordacht plakwerk en wederom door velen als waar wordt overgenomen.

Ik heb tot nu toe geen akten gevonden waarin een echtpaar de Groot - Weijmers worden vermeld.

In 1538 laat een bepaling opmaken en bepaald een erfgenaam als hij zonder kinderen zou overlijden. Hierin wordt geen vrouw van hem genoemd. Mogelijk was hij nog niet gehuwd.

Op 18-1-1538 (Tilburg, inv. nr. RA 284, folio 29r.) Wijtman Jan Groten bepaalt, dat bij zijn eventueel overlijden zonder kinderen Reijnier Jan Groten erfgenaam zal zijn van al zijn goederen, ook als Wijtman een ander testament zal gemaakt hebben.

Ik eigenlijk benieuwd, of er meer over Wijtman Jans de Groot bekend is.

Reacties (1)

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 1 april 2020 om 16:13 uur

Beste Alex, bedankt voor het stellen van je vraag. Hopelijk zijn er toch nog andere onderzoekers die dit forum bezoeken en je meer kunnen vertellen over Wijtman Jans de Groot. Veel succes met je verdere onderzoek!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: