Vogels Meulendijks Erp Deurne

vertelde op 8 januari 2020 om 15:18 uur

Theodorus Petrus Vogels, trouwt 2de Erp 20-10-1776, Joanna Antonij Meulendijks,
Uit dit huwelijk;
1. Antonetta ged. Erp 5-9-1777
2. Antonius ged. Erp 24-7-1778
3. Theodora Maria ged. Erp 18-2-1780.

Wanneer en waar is Joanna Antonij geboren en overleden.
Mogelijk geboren te Deurne

Wanneer is

Reacties (20)

Tiny van der B zei op 8 januari 2020 om 16:41 uur

Joanna Meulendeyks (Meuledijck) (Meulendijckx) gedoopt 19 januari 1750 - Deurne

Helena zei op 9 januari 2020 om 05:02 uur

Ze overleed op 17 juni 1813 te Uden - en volgens de aangevers op 84 jarige leeftijd (akte in het Frans). Aangevers waren Peter van den Bosch, de schoonzoon (beau-fils) , en Jan Vogels eveneens een beau-fils, maar nu in de betekenis van 'stiefzoon' [ een zoon uit eerder huwelijk van Theodorus Vogels met Joanna van Lieshout. Peter van den Bosch was gehuwd met dochter Theodora (Dorothea)

Zouden deze twee er nu zo naast kunnen zitten wat leeftijd van overledene betreft?
Indien in 1750 geboren dan zou ze pas ca. 63 kunnen zijn bij overlijden in 1813 en niet 84 ( quatre-vingt-quatre).

Bij ot/tr in 1776 te Erp werd genoteerd dat Joanna ca. 35 jaar oud zou zijn.
Leeftijd die ook niet direct samen gaat met iemand die in 1750 geboren werd.

Vermoed eerder dat zij de oudere Joanna geweest zal zijn, gedoopt 3 feb 1737 - Deurne?
Die ligt qua leeftijd dan toch ietwat dichter bij de leeftijden die opgegeven werden bij huwelijk en bij overlijden...ook al stemmen ze nog niet goed overeen.
De moeder van Joanna *1735 was een Dorothea Joannes Manders. Joanna vernoemt een van haar dochters naar Dorothea/Theodora.
De moeder van Joanna *1750 was een Maria Francisci Cuypers. Deze Joanna was uit het 2e huwelijk van Anthonij Meulendijks met Jenneke/Marie Frans Kuijpers.

In Deurne werden borgbrieven afgegeven voor twee Joanna Antony Meulendijks, een in 1776 naar Erp (stemt overeen met dat huwelijk aldaar) en een in 1784 naar Venray (stemt overeen met een huwelijk aldaar met weduwnaar Theodorus Janssen met wie deze Joanna Meulendijks nog 3 kinderen krijgt in 1785, 1788 en 1791...en dus niet die van 1737 geweest kan zijn.]

M. van Iersel zei op 9 januari 2020 om 10:19 uur

Tiny en Helena bedankt voor jullie reactie. Misschien komt er nog meer duidelijkheid.

Helena zei op 10 januari 2020 om 00:04 uur

Vermoed dat de a.s. bruid in okt 1776 het beste geweten zal hebben hoe oud ze ongeveer was. De ca. 35 jarige leeftijd ligt dichter bij een geboorte in feb 1737. In feite was ze toen dus ruim 39 jaar, maar zeker geen 26 [ dat verschil is mijns inziens dan toch te groot...al werd er mogelijk wel eens ruim gegokt naar leeftijd]

Bij overlijden in 1813 kon ze niet zelf meer zeggen hoe oud ze was, maar 84 jaar in 1813 komt ook dichter bij een geboortejaar van 1737 dan bij een geboortejaar van 1750.

In het register État de Population van Uden (1810) staat Jeanne Vogels als 75 jarige en geboren op 2 feb 1735 te Deurne. Gezien volgorde in de lijst vermoed ik als in- of nabijwonend bij Pierre van den Bosch en zijn echtgenote Dorothée Marie Vogels. [État de Population, archiefnummer 7651, inventarisnummer 0297, blad 27, aktenummer 341 ]
Dat zit zeker dichter bij een doopdatum van 2 feb 1737...dan een doopdatum in jan 1750.
Ik houd het erop dat ze gedoopt werd op 2 feb 1737 in Deurne en overleed in juni 1813 te Uden.

Theo A zei op 10 januari 2020 om 12:12 uur

Joanna is vertrokken met ontlastbrief van 09-10-1776 (Deurne) naar Erp, alwaar zij huwde.
[Boek: MEULENDIJKS (S) 'n PEELFAMILIE, uitgave P.J.A. Meulendijks te Eindhoven en Th. H. Meulendijks te Helmond, 1993.]

Doopinschrijving Deurne meldt als getuigen: Arnoldus Slaets en Antopnia Antonii Meulendeijks.

In tweede huwelijk circa 1780, was Joanna verbonden met zekere van der Heijden; dat huwelijk werd gesloten te Dinther of te Deurne, dat hebben ze toen niet gevonden.
Een eerste huwelijk van Theodorus werd ook niet gemeld in genoemd boek uit 1993.
Misschien heeft de site van Theo Meulendijks Helmond, de antwoorden voor u?
www.saspeelland.nl

succes

Norah zei op 10 januari 2020 om 20:11 uur

Dat tweede... huwelijk in Dinther was van een ander meisje Meulendijk>>>
Joannes (van der) Heijden(Heijen) trouwt te Dinther 28-05-1792, met
Maria Thoma Joannis Meulendeijk.
Kinderen van hun worden in Schijndel gedoopt.

Norah zei op 10 januari 2020 om 20:23 uur

Dan de andere Joanna Meulendijk, halfzuster, begreep ik van Helena, overleed in Venray op 04-01-1800, weduwe van Derik Janssen. Leeftijd zou hier 59...geweest zijn. In werkelijkheid was dat dan bijna 50 jaar oud.

Helena zei op 10 januari 2020 om 21:00 uur

In overlijdensakte in Venray staat overigens dat ze 58 jaar oud was. In index staat incorrect 59. Zoals in index verder staat dat ze geboortig was van Venray, maar daar wordt in akte niet over gerept..alleen dat ze er toen woonachtig was.

De inschrijving in Volkstelling van 1810 Uden waarin de geboorte als 2 feb 1735 Deurne werd genoteerd...en dag en maand in ieder geval gelijk (2 feb) met alleen het jaar 1735 hier dus incorrect..dat geeft al meer duidelijkheid waar M. van Iersel naar zocht.
Die Joanna in Venray die in december 1791 nog een kind kreeg ..dat kan in die jaren nooit een vrouw geboren in feb 1737 geweest zijn.
Voor mij uidelijk dat Joanna die in Erp huwde de Joanna van 1737 geweest moet zijn.

Er werden 2 borgbrieven afgegeven in Deurne:
1. voor Johanna Antonij Meulendijk op 9 okt 1776 voor Erp
2. voor Johanna Antonij Meulendijk op 21 sep 1784 voor Venray

Norah zei op 10 januari 2020 om 23:16 uur

Het was sowieso al goed;)

M. van Iersel zei op 11 januari 2020 om 11:24 uur

Een reactie van de heemkundekring uit Deuren


Waarschijnlijk gaat het om Joanna Meulendeijks, gedoopt in Deurne op 19 januari 1750 als dochter van Antonius Meulendijckx uit diens tweede huwelijk met Joanna Kuijpers. Ze was in 1791 41 jaar oud en kan dus toen nog kinderen gekregen hebben. De JohannaMeulendijks die in 1813 in Uden overleed is waarschijnlijk een halfzus van eerdergenoemde, namelijk Joanna Meulendijcks, dochter van A.M. en Dorothea Manders alias Jansen, gedoopt in Deurne op 3 februari 1737, ze zou dan 76 in plaats van 84 zijn. Joanna Meulendijks,de vrouw van Derik Janssen, overleed in Venray op 4 januari 1800.

Norah zei op 11 januari 2020 om 13:43 uur

De heemkundekring moet zijn huiswerk beter doen...;)
Wat Helena doorgegeven heeft, is helemaal correct! Degene die met Th. Vogels trouwde, werd in 1737 geboren. M.a.w. uit het eerste huwelijk van haar vader.

M. van Iersel zei op 11 januari 2020 om 15:34 uur

Norah,
Als ze in 1737 geboren is dan kreeg ze in 1791 nog een kind en was toen 54 jaar, wel wat oud toch. Is ze van 1750 dan was ze 41 jaar, past toch wat beter?
Of begrijp ik het nu verkeerd?

Norah zei op 11 januari 2020 om 19:57 uur

Hallo Martien,

Ik geef toe het lijkt verwarrend, maar toch...
Het kind dat in 1791 geboren is, slaat op een geboorte in Venray met een moeder uit 1750, ergo de moeder was 41. Heel goed mogelijk, maar deze vrouw zoek je niet.

Het gaat jou echter om haar oudere halfzuster die uit 1737 was, 13 jaar ouder. Je geeft zelf door dat deze drie kinderen krijgt. Bij de oudste was ze 40 jaar, en bij de jongste 43 jaar, ook al geen probleem voor zo ver.
Ik raad je aan met een kop koffie;) de verrichtingen van Helena goed te lezen en dan roep je "eureka".
Hartelijke groeten, Norah

M. van Iersel zei op 11 januari 2020 om 21:37 uur

Hallo Norah,
Het is mij nog steeds niet duidelijk , ook niet met een kop koffie en de uitroep Eureka. Zijn beide Joanna's Meulendijcks dan niet in Erp geboren.
Kun je het nogmaals op een rijtje zetten aub.

Helena zei op 12 januari 2020 om 04:48 uur

@Martien, - vermoed dat je genoeg ervaring en inzicht hebt om het zelf nog eens op een rijtje te zetten door alle inschrijvingen nog eens goed te bekijken. DTB's, borgbrieven, Volkstelling van 1810. En verder naar leeftijden van de moeders te kijken bij geboorten van de kinderen.

Helena zei op 12 januari 2020 om 05:47 uur

@Martien, - vergelijk met wat hierover in de publicatie 'Meulendijk(s), 'n Peellands familie' staat. (publicatie is mij wel bekend). Daarin klopt bijv. dat vermoeden van een huwelijk in Dinther met ene Van der Heijden niet zoals Norah hiervoor al aangaf. Naast het andere patroniem bij dat huwelijk in 1792 (Thoma i.p.v. Antonie)..kan zij onmogelijk dezelfde persoon zijn geweest die in 1776 in Erp gehuwd was-> Dirk Peter Vogels, de echtgenoot van 1776 in Erp, overleed n.l. pas in juli 1808 in Erp. Vergeet dus dat het hier om dezelfde Joanna zal gaan die in Dinther huwde. Mogelijk heeft men destijds niet alle bronnen kunnen inzien (publicatie is van ca. 1993?). Met Joanna van 1737 is er ook niet verder gegaan.

7690.86 Index schepenprotocol Erp (7690.86)
38 Dirk Peeter Vogels gehuwd met Johanna Antonij Meulendijks te Erp maken hun testament de testateur is ziekelijk van lichaam de testatrice gezond zij verklaren dat hun bezittingen minder dan 1000 gulden waard zijn en zullen de goederen uit de nalatenschap met toestemming van de eerste comparant gaan naar zijn vier mondige kinderen met namen Johannes, Peeter, Petronella en Jennemie zij is gehuwd met Jan Johannes van Dooren en wonende te Veghel,allen kinderen uit zijn eerste huwelijk met Johanna Leendert van Lieshout. Bij voor uitmaking aan Johannes, Peeter en Petronella de voorkinderen van de testateur en aan Dorothea Maria de dochter van de testatrice gehuwd met Peeter van den Bosch voor oppassing en goede diensten ieder een bedrag van 75 gulden dus te samen 300 gulden. Tot algemeen erfgenamen zijn benoemd de vier voorkinderen en het nakind ieder voor 1/5 part. Opgemaakt ten woonhuizen van de testateur staande aan den Dijck.
Datering: 02-06-1808
Pagina: 124-127
Soort akte: Testament
Plaats: Erp

- Vermoed dat de heemkundekring in Deurne het wel correct heeft doorgegeven, maar mogelijk heb jij die gegevens die je van hen kreeg verkeerd geinterpreteerd? Een vrouw die in 1750 geboren werd kan in 1791 nog wel een kind gekregen hebben... een vrouw geboren in 1737 inderdaad niet.
[ maar hé....wacht even,...niet vergeten: dat kind in 1791 was wel in Venray geboren en niet in Erp.]

1. de jongste Joanna Antonij M., geboren in jan 1750 uit 2e huwelijk van Antonius Meulendijks ==>>>zij zal degene zijn geweest die in sep 1784 (borgbrief) naar Venray ging, aldaar huwde in okt 1784 (er was een kind op komst, geb. in april 1785). In Venray haar jongste kind in dec. 1791. Kan alleen de Joanna Antonij M. zijn geweest van 1750 en niet die van 1737. Deze Joanna overleed in 1800 in Venray.

2. de oudere Joanna Antonij M., geboren in feb 1737 uit 1e huwelijk van Antonius Meulendijks ==>>> zij zal degene zijn geweest die in okt 1776 (borgbrief) naar Erp ging , aldaar dezelfde maand nog huwde en in Erp dan 3 kinderen kreeg. Oudste dochter overleed enkele weken na geboorte, tweede kind zal voor 1808 overleden zijn (niet genoemd in testament van de 1808). Jongste kind van 1780 huwde in 1807 in Erp met Peter Peter van den Bosch uit Uden. Zij zijn mogelijk daarna in Uden gaan wonen alwaar dan in 1810 moeder Joanna Meulendijks (nu als Jeanne Vogels genoteerd) ook in het bevolkingsregister te vinden valt.
Zie scan door de klikken op de Pierre van 1763. Verkorte link: https://tinyurl.com/w9dbvom

M. van Iersel zei op 12 januari 2020 om 09:41 uur

Helena, opnieuw mijn hartelijke dank!
Ik denk niet dat de pastoor een huwelijk inzegent van een 16 jarig meisje.

Norah zei op 12 januari 2020 om 16:51 uur

Martien, de gezusters zijn beiden in Deurne geboren zoals Helena al doorgegeven heeft.
Huwelijken van zestienjarige bruiden kwamen en komen heus wel voor.

M. van Iersel zei op 12 januari 2020 om 16:57 uur

Norah, bedankt voor al je opmerkingen, ik zag het even helemaal niet meer.
Groeten,
Martien

Norah zei op 12 januari 2020 om 17:10 uur

Kan ik me indenken met al die Joanna's...
Gr.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: