skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Voorouders van Ruth

Harry van Ruth vertelde op 30 juli 2019 om 19:39 uur
Hallo,

Ben een afstammeling van Andries Reynders van Ruth volgens Heemkundekring De vonder, gewoond hebbend in De stegen 76 te Asten. Uit de beschrijving blijkt dat hij niet onbemiddeld was.
Om meer over hem te weten te komen heb ik de boeken “Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liesel en Vlierden” van H.N. Ouwerling en “Vlierdens Verleden” van H.Beijers P. Koolen kunnen verkrijgen.
In “Vlierdens Verleden” vind ik dat hij Schepen is geweest van 1595-1622. Merkwaardig is dat hij ondanks zijn langdurig schepen zijn, in deze boeken verder niets over hem te vinden is.
Graag zou ik over hem wat meer willen weten, zoals zijn geboortedatum en ouders.
In Vlierden ligt de hoeve Ruth, er is sprake van een buurtschap Ruth en de verdwenen molen van Ruth.
Uiteraard ben ik ook benieuwd of, en welke relatie er ligt tussen mijn voorouders en bovengenoemde bouwwerken/buurtschap.
Graag zou ik willen weten, waar e.e.a. te vinden zou zijn. Zo mogelijk per internet omdat ik nogal ver van Asten woon (Drenthe).

Reacties (64)

Egbert zei op 30 juli 2019 om 21:12
De doopboeken van Asten beginnen in 1636, die van Vlierden in 1681. Zijn geboortedatum ga je dus niet vinden. Mogelijk wordt zijn leeftijd in een getuigenverklaring vermeldt zodat je kunt inschatten wanneer hij ongeveer geboren is. Heemkundekring de Vonder heeft bewerkingen van het rechterlijk archief van Asten op zijn website staan, beginnend in 1600. Ik neem aan dat je die al hebt bekeken. Vóór 1600 ben je aangewezen op de originelen of op enkele regesten die gemeekt zijn door misterke van Asten. Daarvoor dien je naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven te gaan.
Voor vlierden is DocuDataDeurne handig. Als lid bent van de heemkundekring Ouwerling van Deurne kun je daar toegang toe krijgen.
Norah zei op 31 juli 2019 om 00:26
Er zijn wel wat zeer vroege DTB-boeken van Deurne bewaard, zo rond 1600. Deze Andries komt er als vader bij de dopen enkele keren in voor.
En je kunt hier in Drenthe voor blijven ...
Zie: www.genver.nl en www.rhc-eindhoven.nl
Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 11:18
Egbert en Norah bedankt voor jullie reactie. De kinderen genoemd in Heemkunde de Vonder De Stege 76 zijn mij bekend.
Het gaat mij meer om hemzelf en zijn ouders. Wanneer je bij rch zoekt op alleen de namen Andries Reynders dan staat in een van de uittreksels van de Schepenbank Helmond "Andries Reynders, wonende opt Ruth onder Vlierden". Neem aan dat opt Ruth verwijst naar de hoeve Ruth maar ben daar niet zeker van. In "Vlierdens Verleden" wordt van hem geen melding gemaakt. De vraag rijst of zijn oorspronkelijke naam niet Reynders is. In Deurne blijken in de laatste 10 jaar van de 16e eeuw ook een aantal kinderen geboren te zijn die de achternaam "op Ruth" hebben. Vaders naam daar is: "Andreas op (ex) Ruth" moeders naam is "Maria Petri Coelen" Eerder heb ik gevonden dat de naam van de moeder van Andries "Meriken" is. Maar of dat dezelfde is, is de vraag. Hij zou dan wel 12 kinderen gehad hebben.
Egbert zei op 31 juli 2019 om 11:35
De hoeve Ruth was het eigendom van de abdij van Binderen bij Helmond. Ik heb in het vorig jaar verschenen boek "De geschiedenis van Binderen en haar bewoners. Helmondse abdij voor vrouwen, buitenplaats en Mariakapel" een kort stukje over deze hoeve geschreven:

De Hoeve Ruth in Vlierden
Kadastraal in 1832: Vlierden, sectie C896.
Al in 1325 is er sprake van de moelen gehyten Rieth, een watermolen op de Astense Aa die behoorde bij de hoeve Ruth. Het is niet duidelijk wanneer deze hoeve eigendom werd van het klooster Binderen, maar dat moet vóór 1526 zijn geweest. Toen leende de abdij al geld van haar pachters, onder wie Dierik Jan Dierik Thielenszoon, “onze laet op onze hoeve te Rutt geheten”. Volgens de beschrijving van 1662 is de hoeve ongeveer 120 lopensaet teullants groot en wordt
die gepacht door Rut Matthijssen voor 360 gulden per jaar. Ze bestaat dan uit een woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij, verckenscoij, backhuijs, schop ende peertstal. 3 Met haar 120 lopenzaad aan akkerland is de hoeve de grootste van het hoevenbezit van Binderen. In 1664 wordt de hoeve Ruth samen met de hoeve Vorst openbaar verkocht aan de broers Jan
en Adriaan van der Meijden voor 14.000 gulden.

Aan de namen pachters van deze hoeve werd de naam van Ruth toegevoegd. Zo kon er bij families die geen relatie met elkaar hadden toch dezelfde familienaam ontstaan. Er is weinig bekend van deze pachters. Er zijn geen archieven bewaard van de abdij van Binderen. De hoeve Ruth of een van haar opvolgers bestaat nog steeds en is nu eigendom van de fundatie Nicolaas Beels.
Egbert zei op 31 juli 2019 om 11:50
Bij de vroege dopen in Deurne is de moeder niet vermeld. Ik zie Maria Petri Coelen alleen staan als getuige bij de doop van Joannes in 1603.

In ORA Asten 75 fol. 108v worden op 12-12-1640 worden de erven van Andryes en wijlen Meriken, zijn vrouw genoemd.

Ik stam af van Jan Anthonis Canters en Lieske Andries van Ruth. Ik heb van Andries maar 8 kinderen gevonden. Ben benieuwd waar jij die andere 4 gevonden hebt.
Norah zei op 31 juli 2019 om 12:03
Reijnders is afgeleid van de voornaam Reinerus. Vader van Andreas was ene Reinerus. Het was gebruikelijk dat men verder genoemd werd naar waar men vandaan kwam, of waar men woonde(toponiemen). Plus het patroniem.
In Limburg bleef in die tijd al de familienaam "bevroren", in Brabant niet altijd.

In dit geval gaat het om Andries/Andreas R., wonende op Ruth. Zijn vrouw heette Maria of Meriken, kan om dezelfde persoon gaan. Hoeft niet persé, men kreeg vroeger wel 12 kinderen of meer uit één huwelijk.
De latere kinderen kunnen dan weer als Driessen/Dresens, of Andriessen door het leven zijn gegaan, met of zonder van Ruth/Rut.
Mvg.
Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 13:35
Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 553. 1597/1602
PEETER LEMMENS, JOEST WILLEMS, burgemeesters, JAN BRUYSKENS, WILBORT HENRICX, en DRIES REIJNEN alias Ruth, schepenen, schepenen van Vlierden, geloeven te betalen aan meester JACOP BECX, schout van Helmond, 321 gl. (betreft geleend geld). Get.: WF/GB 20 mei 1600
Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 13:49
Nog een paar vermeldingen uit hetzelfde schepenprotocol. De tweede heeft zeker betrekking op Andries Reijnders (op/van Rut) en de eerste mogelijk.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 339. 1597/1602
MERIKEN dv GEVERT LAMBERTS met haar momboir FRANS COELEN
ziet af van haar recht en naederschap' op een goed,
gekocht door DRIES REIJNDERS,
van GOYERT EVERT LAMBERTS zoen, t.b.v.
PEETER JAN BRUYSKENS zoen als m/m van GERTRUYT.
Get.: HD/JP 9 jan. 1599

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 608. BLZ. 324. 1597/1602
HENRICK PEETERS als oud-burgemeester, en
HENRICK JANS, stadthouder,
JAN BRUYSTENS en
WILBORT HENRICX,
ART WILBORTS,
JOEST PEETERS,
ANDRIES REYNDERS, en
JAN WILLEMS,
schepenen van Vlierden, geloeven aan
meester JACOP BECX,
hem 580 gl. te betalen. Meester Jacop mag bij wanbetaling het eerst Henrick Peeters aanspreken, met name diens bezit aan paarden en koeien.
Get.: GB/AH 9 sept. [1600]
In de marge: gedeeltelijke inlossing; 300 gl.
Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 13:57
Of alles betrekking heeft op de Vlierdense Andries laat ik in het midden. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 245 akte 49. BLZ. 29 1603/1605
ART WILBORTS,
WILLEM DERICX VERHAESELDONCK, burgemeesters,
JAN BRUYSKENS,
JAN die BERCKER,
WILBORT JACOPS HEIJNEN,
ANDRIES REYNDERS,
JOEST PEETERS, schepenen en ingezetenen van Vlierden,

geloeven te betalen aan
jonker GERART van EYCK,
op de 26e april 1604, de somma van 1070 gl. (munteenheid: 'dobbelen ducaeten van Spangiën'. Wisselkoers ('ganck ende curs') van Venlo. De jonker had dat geld ten verzoeke van voornoemde dorp opgenomen.
Get.: AH/JL 2 mei 1603

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 245 akte 394. 1603/1605
JAN BRUYSKENS,
JAN die BERCKER,
WILBORT HENRICX,
DRIES REYNDERS,
JAN AELBERTS
JAN WILLEMS,
PEETER BRUYSKENS,
JOEST WILLEMS,
ART DRIES en
GEEVERT WILLEMS

geloeven namens het dorp Vlierden aan

MATHIJS van TATERBEECK
600 gl. te betalen, procederende van 'verschoeten' penningen.
Get.: AH/JB 2 juli 1605

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 245 akte 407. 1603/1605
Jouffrouwe MARIA van MEREVENNE, echtg. van JAN van der STEGEN,
heeft namens haar man beloeft aan

ANDRIES REYNDERS

te Bamis 1606 de somma van 50 gl. te betalen. Andries is de pachter van den thiende van het koren van Jan voors.
Get.:AH/JDC 8 aug. 1605
Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 14:09
En dan nu protocol R.246. Daar moet het voor wat mij vandaag betreft even bij blijven.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 246 akte 97 BLZ. 65. 1606/1608
ART HUYBERTS van den EYNDE en
THIJS PEETERS, oud-burgemeesters,
JAN BRUYSKENS en
JAN die BERCKER en
ANDRIES OP RUTH en
WILBORT HENRICX en
JAN AELBERTS,
schepenen van Vlierden,

geloeven te betalen aan

ANTHONIJ HUYBERTS, onze mede-schepen,
de somma van 540 gl. te betalen, procederende van geleend geld.
Get. : PH/JB 23 juni 1606

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 246 akte 269. BLZ. 186. 1606/1608
PEETER LAMBERTS en
DANIEL MAES, afgegaan burgemeesters,
WILBORT HENRICX,
JAN die BERCKER,
JAN AELBERTS en
ANDRIES REYNDERS opt RUTH, schepenen van Vlierden,

geloeven te betalen aan

DE MANHAFTIGE KAPITEIN DANIELS, commandeur op het Slot van Helmond,
op 1 april 500 gl. te betalen, procederende van geleend geld. De burgemeesters zullen de schepenen schadeloos houden.
Get. : AH/JDC 12 mei
Harry van Ruth
Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 15:19
Egbert, Hier zijn de kinderen van Op Ruth in Deurne te vinden.
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&miadt=48&mizig=347&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mip1=ruth&mip5=deurne In de map van rhc DTB en dan alleen op Ruth zoeken als link niet lukt.
Het zijn er zes waarvan één naam ook in Asten voor komt. De eerste zou kunnen zijn overleden.
Wat betreft het klooster Binderen, eerder was het toch van het Klooster Echternach?
Ik heb in de loop der jaren alle van Ruth, Rut Rutten in een database gezet. En kon op die manier de verschillende takken definiëren. De oudste dateert van 1350 nl deze Heer Hermannij Makarius (Macharius. Keris, Keers, Makarijs van de Rutte) de Buck) Die heeft ook te maken met Deurne want een zoon is geboren in Deurne-Bakel in 1390 genaamd Rutger van Rut de Smeyts en die heeft weer een zoon Johannis de Ruth (Cluijt, Cluijtmans)getrouwd met Heylwigis Rutten (de naam Cluijtmans komt veelvuldig voor in "Vlierdens Verleden".) hij heeft een zoon Johannis Johanni Rutgeri de Cluijtmans een van zijn kinderen is Jan Rutte de Jonge geb.1500 Cluijtmans, deze is geboren in St.Oedenrode. Een zoon van hem is Willem Jan Rutte Cluijtmans geb.1580 in St Oedenrode.
Deurne is enige verbinding.

Hans Vogels bedankt voor je reactie
Harry van Ruth
Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 18:37
Norah, Bedankt voor je bijdrage ik ga eens zoeken op Reinerus
Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 18:58
@Harry en Egbert

Heeft Andries Reijnders (van Ruth) een zoon met naam Anthonis die in 1616 meerderjarig zou kunnen zijn en in Asten woonde?

Wat kunnen jullie nog meer vertellen over zijn gezinssamenstelling.

Op basis van wat ik tot dusver gezien heb lijkt het me dat de achternaam "van Ruth" in deze familie ontstaan is bij Andries, zijnde een pachtboer op de hoeve te Ruth.
Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 19:07
>> De oudste dateert van 1350 nl deze Heer Hermannij Makarius (Macharius. Keris, Keers, Makarijs van de Rutte) de Buck) Die heeft ook te maken met Deurne want een zoon is geboren in Deurne-Bakel in 1390 genaamd Rutger van Rut de Smeyts en die heeft weer een zoon Johannis de Ruth (Cluijt, Cluijtmans)getrouwd met Heylwigis Rutten (de naam Cluijtmans komt veelvuldig voor in "Vlierdens Verleden".) hij heeft een zoon Johannis Johanni Rutgeri de Cluijtmans een van zijn kinderen is Jan Rutte de Jonge geb.1500 Cluijtmans, deze is geboren in St.Oedenrode. Een zoon van hem is Willem Jan Rutte Cluijtmans geb.1580 in St Oedenrode. Deurne is enige verbinding. <<

Lees: heer Makarius (Keris) van Rut. De informatie die rondzingt is ontstaan uit een foutieve lezing van een vermelding.
De benaming Van Rut komt enerzijds voor als benaming van een pachtboer maar ook als vernoeming van een kleinzoon naar de grootvader met diens voornaam met achternaam (benaming). Je dient derhalve op te passen met alle naamdrager vermeldingen.

Over de Cluijtmans'en is meer bekend in andere zoekvraagreeksen hier op het forum.
Norah zei op 31 juli 2019 om 20:00
Wel een stuk van huis af, maar toch...

Sibert ingen Ruth x Hillena Verblet. Broekhuizen, R.K. 30-11-1637. Sint-Martinus parochie.
www.allelimburgers.nl
Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 23:19
Hans,
Een Anthonis als zoon van Andries Reynders van ruth is mij niet bekend.
Norah,
Dat er in Eijsden families hebben gewoond met de naammen Ruth en Rutten is mij bekend. Heb ook gegevens verkregen "uit Eijsdens verleden" over hun. Maar heb nooit geen koppeling met Brabant kunnen leggen.
Egbert zei op 31 juli 2019 om 23:26
@Harry

In de doopregisters van Deurne komen 6 kinderen voor met als vader Andreas (Andrie) op Ruth. Jij hebt het over 12 kinderen. Hoor graag van jou welke dat zijn.

Wat ik gevonden heb over dit gezin:

Andries Reijnders van Ruth, overleden na 11-11-1640, vóór 12-12-1640
tr.
Meriken
kinderen:
1. Anthonis Driessen van Ruth, geboren circa 1586, overleden in het pestjaar 1636 (voor zijn vader). tr. Anneke Peter Colen (heeft dochter Merie, tr. Cornelis Jan Horckmans)
2. Peeter Andries Reijnders van Ruth, overleden vóór 05-06-1669, tr. Grietie
3. Anna Andries Reijnder Peeterssen, gedoopt Deurne 1594, tr. Peter Hendrick Peters Bellen (Bollen) (hebben 6 kinderen)
4. Frans Andries Reijnders van Ruth, gedoopt Deurne 1596.
5. Christina (Stijntien), gedoopt Deurne 1597, tr. Lenart Driessen (hebben 2 kinderen)
6. Joanna, gedoopt Deurne 1601.
7. Jan Andries Reijnders van Ruth, gedoopt Deurne 1603.
8. Elsken Andries Reijnders van Ruth, gedoopt Deurne 1605, overleden vóór 12-10-1654 , tr. Jan) Anthonis Canters (hebben 4 kinderen)

Er is dus wel degelijk een zoon Anthonis.
Norah zei op 1 augustus 2019 om 00:30
Harry, nee. Dit is geen vergelijk, net als Hans al zei. Dit soort familienamen zijn afgeleid van de voornaam Rutgerus > Rutten. Overigens een algemeen bekende achternaam in Limburg, niet alleen in Eijsden.
Jouw achternaam van Ruth, komt van een hoeve als ik het goed las, en is totaal geen vergelijk met de achternaam Rutten. Je krijgt zo verwarring.

Dan wat ik doorgaf huwelijk uit 1637, daar staat -ingen- bij, betekent -op de- of -van de-, -aan de - etc.
Afstand Broekhuizen tot Deurne valt mee voor die tijd, deze Sibert kan in dit specifieke geval wel een ver familielid van jou zijn.
Mvg.
Norah zei op 1 augustus 2019 om 00:44
Specificatie: in ghen of in gen = in de, in die.
Geraldine zei op 1 augustus 2019 om 07:01
Heemkundekring de Vonder Asten
Projecten Oud Schrift
Asten: Oud-rechterlijk archief 1600-1810

veel vermeldingen onder de naam Rudth
o.a.
R75 fol103vo 11-11-1640
R75 fol. 108vo 12-12-1640 pag.33, 34, 35
- Peter, Frans en Jan, znn wijlen Andryes Reynders van Rudth,
- Jan Canters - g.g.m. Lijsken, dr voors. - voor de vier kinderen,
- Lenart Dryessen - als mede-momboir van de vier onm. kn "verwekt" bij Christina, dr voors.
- Peter Hanrick Bollen - g.m. Anneken, dr Andryes Reynders voors.
- Hanrick Gevers en "ik secretaris, dit geschreven hebbende" als momboiren van Merike, onm. dr van wijlen Anthonis Andryes Reynders voors.

Allen erven van Andryes - en wijlen Meriken, zijn vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
(Volgt lange verdeling van 6 loten.)
Harry van Ruth
Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 10:16
Egbert,
Neem aan dat je de eerder door mij gegeven link niet hebt kunnen volgen.
Onderstaande kinderen zijn allemaal geboren te Deurne en heb ik verkregen uit rch DBT waarbij ik de alleen de naam Ruth en Deurne heb ingetoetst.
vader: Vader Andreas op (ex) Ruth
Anna op Ruth geb.1594
Franciscus op (ex)Ruth geb. 1596
Christina op Ruth geb. 1597
Johanna op Ruth geb. 1601
Johannes op Ruth geb. 1603
Alsbena op Ruth geb.1605

Uit De Volder komen de volgende kinderen allemaal in Asten geboren:
Vader: Andries Reynders van Ruth
Elisabeth (Lyske) Andries Reijnders 1608/11-11-1640, 1636 gehuwd Johannes Anthonius Canters 1600/06-03-1672
Petrus (Peter) Andreyes Reynders van Ruth 1610/26-09-1676, 1635 gehuwd met Margareta Joosten over 15-02-1679
Franciscus (Frans) Andries Reynders van Ruth 1612/1663 gehuwd met Christina
Johannes Andrea (Andriessen) (de) van Ruth 1618/09-01-1673, 28-02-1645 met Joanna (Jenneke)Petri van Rest geb. 1622
Christina op Ruth (Styntien) van Ruth 1618/1640, gehuwd met Lenart Diessen (Dryessen)
Anneken (Johanna) van Ruth 1620/09-01-1673, 1640 gehuwd met Peter Hendrick Bollen
Maria (Merike) geb. 1622
2 namen komen overeen met die in Asten geboren zijn, maar vaker zie je dat wanneer een kind overleden is dat dan de naam van dat kind weer opnieuw wordt gebruikt.
In de post van Hans van 31 juli 13.57 en 14.09 kun je zien dat Andries zowel als "van Ruth" als "op Ruth" wordt vermeld. In beide gevallen betreft het een Schepen te Vlierden. Daaruit zou je toch kunnen afleiden dat het dezelfde persoon is?
Of Vlierden en Deurne toen een eenheid vormden weet ik niet, met Asten in ieder geval niet. Schepen was hij volgens "Vlierdens Verleden" van 1595-1622 te Vlierden, daarom is het vreemd dat hij dat was terwijl hij volgens "De Volder" in De Stege 76, kinderen heeft gekregen die geboren zijn in Asten. Maar misschien was het geen probleem om in een andere plaats te wonen dan dat je Schepen was. De geschatte geboortedatum die "de Volder" van hem geeft 1580 kan niet kloppen, want een Schepen van 15 jaar lijkt me niet logisch het zal eerder 1570 zijn en dan kan "van Ruth" en "op Ruth" een en dezelfde persoon zijn want het eerste kind in Deurne. Anna, is geboren in 1594.
Hoop dat er geen fouten in zitten zoals in een van mijn vorige posten
Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 10:52
Egbert,
Waar heb je deze Anthonis vandaan?
1. Anthonis Driessen van Ruth, geboren circa 1586, overleden in het pestjaar 1636 (voor zijn vader). tr. Anneke Peter Colen (heeft dochter Merie, tr. Cornelis Jan Horckmans)
Wanneer je naar de geboortedatum kijkt valt hij wel uit de toon
Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 11:19
Egbert,
Waar ik wel mee zit is met Franciscus en Christina. Dit zijn de namen die 2x voorkomen. Het zal niet zo zijn dat je je kinderen 2x dezelfde naam geeft bij leven. Het vreemde is dat "De Volder" in "de Stegen 76" aangeeft dat deze beiden in hun geboortejaar resp. in 1612 en 1618 zijn overleden. Elders blijken deze twee getrouwd te zijn en te kinderen hebben.
Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 11:26
In het schepenprotocol van Helmond komen nog diverse vermeldingen voor van zowel Andries Reynders als Andries Reynders van Ruth en van een Anthonis Andries Reynders en Anthonis Andries van Ruth.

Dat gaf mij aanleiding naar een Anthonij (van Rut) te informeren.

In de Helmondse protocollen 247 en verder komen nog diverse vermeldingen voor van zowel Andries als zijn zoon Anthonij en later ook een zoon Peter. Het ontbreekt me even aan tijd om ze te selecteren zoals ik dat eerder kon doen.

Ik heb in de protocollen afwisselen gezocht op Rut, Dries en Vlierden.
Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 11:28
Het oudste doopboek van Deurne is slechts voor een beperkt aantal jaren bewaard gebleven. Derhalve kunnen er gemakkelijk nog een aantal kinderen voor 1594 geboren zijn.
Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 11:36
In een eerder bericht van Egbert zat een extra patroniem verstopt voor Andries, namelijk:
>> Anna Andries Reijnder Peeterssen <<
>> gedoopt Deurne 1594, <<
>> tr. Peter Hendrick Peters Bellen (Bollen) (hebben 6 kinderen) <<

Deze Peter is een Peter Hendrick Peter Bollen de oude/oudsten. Peter had ook nog een jongere broer met de naam Peter.
Bron: Hans Vogels (een neef van mij), "Bol van de Bollen", uit 1995, blz. 23.
Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 12:07
@Egbert

Doet de volgorde van de dochters in de boedelscheiding van 1640 niet een andere volgorde vermoeden?
B.v. Lijsken, Christina (1597), Anneken zodat er naast Anthonis en Peter best meer kinderen geboren zijn (die buiten het doopboek vallen).
Bij de aanwezige zonen zie je ook een chronologische volgorde: Peter, Frans (1596) en Jan (1603).
Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 12:14
Hans,
Die jongere broer is die dan getrouwd met een Johanna Andries Reynders van Ruth? tw Peter Hanrick Bollen
Bron "De Volder de Stegen 76"
Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 12:56
@Harrie
Hier moet ik het definitieve antwoord op schuldig blijven. Genoemde publicatie geeft alleen aan Peter Henrick Bollen de oude (woonde in Liessel) een vrouw met naam Anneke. Samen hadden ze als kinderen: Peter, Maria, Jan, Teunis, Catelijn, Dirck, Willem en Joostje.

Peter Henrick Bollen junior (woonde ook in Liessel) was eveneens gehuwd (met N.N.). Het boek geeft hem de volgende kinderen: Marie, Henrick, Willem, Daniel en Godefridus.

Geen zekerheid dus maar een aanname.
Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 15:10
Een volledig overzicht van de familie in januari 1658?
"R 53 28-01-1658
Frans Andries Reynders van Ruth, ziek, testeert, o.a.:
- Alle vorige testamenten vervallen.
- Aan de vier kinderen van Elisabet, zijn zuster - g.m. Jan Anthonis Canters -
een legaat van - ƒ 100,-.
- Aan Merie, dr Anthonis, zijn broeder - g.m. Cornelis Jan Horckmans - ƒ 200,-.
- Aan de vier kinderen van Lenart Driessen - g.m. Christina, zijn zuster -
ƒ 600,-.
- Aan de zes kinderen van Peter Hendrick Bollen - g.m. Anneken, zijn zuster -
ƒ 600,-.
Alles uit te betalen in geld of in "renten".
- Zijn enige erfgenamen blijven:
- Peter Andries Reynders - en
- Jan Andries Reynders - zijn broeders."

Bron: Rechtelijk archief Asten 1657-1672 heemkundekringvonder.nl
Egbert zei op 1 augustus 2019 om 17:29
Op de site van heemkundekring de Vonder vindt je "Asten-bewoningsgeschiedenis". Die geeft een heleboel informatie, maar dat is geen officiële archiefbron. Er staan 7 kinderen genoemd die zouden zijn geboren in Asten met een geschat geboortejaar. We weten uit het doopboek van Deurne dat 6. kinderen in Deurne zijn gedoopt:
Anna (1594), Frans (1596), Christina (1597), Joanna (1601), Joannes (1603) en Alsbena (1605). Er blijkt nergens uit dat er kinderen in Asten zouden zijn geboren. Dat zou ook niet logisch zijn de hoeve Ruth lag dan wel dicht tegen de grens van Asten, maar viel onder de jurisdictie van de schepenbank van Vlierden. Vlierden was toen nog geen eigen parochie, maar viel onder de parochie Deurne. Doop, huwelijk en begraven diende dan ook in Deurne te gebeuren.

Dat er een Anthonis was blijkt uit uit het testament Frans dat je hier zelf aanhaalt: Aan Merie, de dochter van Anthonis, zijn broer. Het blijkt ook uit de deling van 1640 zoals Geraldine die aanhaalt: de momboiren van Merike, onmondige dochter van wijlen Anthonis Andryes Reynders.

Asten-bewoningsgeschiedenis maakt een verkeerde intrepetatie. Franciscus zou geboren en overleden zijn in Asten in 1612. Hij is echter gedoopt in Deurne in 1596, en staat ook genoemd in de deling van 12-12-1640 die nota bene direct onder dat gezinsstaatje wordt vermeld.
Met Christnina het zelfde geval geboren en overleden in 1618, tewijl we weten dat zij is gedoopt in 1597 en ook dat zij 4 kinderen had met Lenart Dryessen. Zij moet dan toch minsten een huwbare leeftijd hebben bereikt.
Waar de genoemde Maria van circa 1622 vandaan komt is mij een raadsel. De deling van 1640 vermeldt een Maria als dochter van Anthonis, niet als dochter van Andries.

Ik blijf het zeggen, altijd de originele archiefbronnen kontroleren en niet afgaan op wat anderen schrijven.
Egbert zei op 1 augustus 2019 om 17:39
@ Hans

Ik heb gemerkt dat de volgorde van namen bij een boedelscheiding vaak niet een chronologische is. Ik zie hier eerst de zonen en dan de dochters vermeld.

We weten niet zeker dat de in het doopboek van Deurne vermelde kinderen dezelfde zijn als die later voorkomen in de schepenprotocollen. Er kunnen ook kinderen jong overleden zijn, waarna er een ander kind met dezelfde naam is geboren. We moeten het doen met de fragmentarische doopinschrijvingen van Deurne over deze periode.
Egbert zei op 1 augustus 2019 om 17:46
Dat Anthonis Driessen van Ruth, geboren is circa 1586, blijkt uit onderstaande akte waarin zijn leeftijd wordt vermeld. Mensen wisten niet altijd hoe oud ze precies waren; er is helaas geen controlemogelijkheid. Ik ga er van uit dat hij een van de oudere kinderen was waarvan geen doopinschrijving bewaard is gebleven.

Asten RA 33 - 52 26-01-1632 1/3
De schout van Asten, aanlegger contra Jan Peter Schepers, gedaagde o.a.
Anthonis Driessen van Ruth, schepen, 46 of 47 jaar oud, verklaart dat hij dit jaar, met zijn consorten, tiender is geweest van de "thiende aen den Dijck" en dat hij de tiende op het "erve" van Jan Peter Schepers getrouwelijk heeft geteld en aan Bruysten Isbouts, met zijn vrouw en Jacop Jan Tijssen aangewezen. Deze hebben ze met paard en kar afgevoerd.
Harry van Ruth zei op 8 augustus 2019 om 19:46
Nog enkele gegevens over Anthonis Andries van Ruth

NTI-15240-3829 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte ANTHONIS zv ANDRIES van RUTH, wonende in Ommel onder Asten, heeft vercocht aan meester ADOLPH BECX een jaarl. rente van 12 gl./10 st. uit een huis, hof en boomgaard te Ommel neven erf. Goossen Janssen en erf. Reynder Nouwen en van de gemeynt van Asten tot de gemeynstraet. Nog een stuk land te Ommel ts geh. die Hoven W neven erf. des vercoopers en erf. Anneke Bruesten Coolen en van erf. Jenneke Anthonis Lijn(d)en tot op erf. Goossen Janssen (7 lopensaets groot). Met voorwaarden. Get.: WF/CS 20 april 1624, 1624/1624
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Becx, meester Adolph

Ruth, Anthonis Andries van
Oud inventarisnummer:
256
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3829 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
165
Registratiedatum:
1624/1624
NTI-15240-3833 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte ANTHONIS DRIES op RUTH, wonende te Ommel-Asten, heeft vercocht aan CATHELIJN, wed. van JASPAR van den BERGRE, t.b.v. PEETER, haar enige zoon, een jaarl. rente van 14 gl. uit twee hooibeemden, 12 loopensaets groot, te Asten-Ommel in de Colck, neven erf. Goossen Jans, erf. der vercooper, erf. Reijnder Peeters, en erf. Jan Aerdt van den Cruys. Last: 3 gl./81/2 st. aan de H.G. van Den Bosch. Nog uit een stuk akkerland (6 loopensaets) te Ommel genoemd de Hoochloo, neven erf. des vercoopers en erf. Merike Goossens + kn. en van erf. Jan Peeters den Lantmeter tot erf. des vercoopers. Last: 2 blancken en een negenmenniken Helm. grondcijns. Met voorwaarden. Get.: GT/AM 14 jan. 1628, 1628/1632
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Berghe, Cathelijn wv Jaspar vd

Berghe, Peeter zv Jaspar vd

Ruth, Anthonis Dries op
Oud inventarisnummer:
261
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3833 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
10
Registratiedatum:
1628/1632

NTI-15240-3841 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte Wij, Francq van den Heuvel en Peeter van Hemselroij, schepenen, doen condt dat voor ons zijn verschenen de eerzame PEETER van den BERGE en zijn broers JOHAN en SILVESTER, WILLEM POOLEN en SILVESTER van HEMSELROIJ als momboirs van CATHARINA, onm. dochter van w. THOMAS vd BERGE, allen kinderen van deze Thomas voors., en die hebben de nagelaten goederen verdeeld als volgt: Peeter...een hoeve op Brouhuys bij Vlierden, gebruikt door PEETER van GOCH. 150 gl. blijft ten profijt van de gemeyne erfgenamen. Bij de hoeve horen 20 "houbaere" (te hakken) eikenbomen, binnen 6 jaar te ruimen. Daarvoor dient aan het volgende lot 500 gl. betaald te worden. Silvester...de erfenis opt Gasthuys te Stiphout, in gebruik geweest bij GRIET wed. van PEETER BIERIS. Nog een beemd te Mierlo aan de loop en de Houtsche muelen, en een groesveld aan de Dijckxse straet, 2 lopensaets teulland te Beek, en in totaal 1600 gl. erfrente, uit Lierop van JAN VERASDONCK, JAN van AELST, ART DIRCKX, JAN LUCAS, PEERKEN THIJS, THOMAS WILLEM THOMAS (allen uit Lierop), GRIET SIJMONS (uit Helmond), HENDRICXKE BERCKERS (uit Deurne), en ANTHONIS op RUTH (uit Ommel). Catharina...een erfenis te Vlierden genaamd den Hertsberch, in gebruik bij WILLEM HENDRICKX, met o.a. een last van een mud rogge aan de gildebroeders van St. Catharina te Helmond. Verder een huis aan de Merckt alhier (Helmond) genaamd die Croon (met een last a/d H.G. van Helmond), een sille dries in de Ameydestraet te Helmond, een beemd achter 't Haverlandt (anderhalf sille groot), en in totaal 850 gl. kapitaal, uit 't goed te Bergelen onder Vlierden (nagelaten bij NICOLAES EVERS te Deurne), en o.a. te betalen door ALBERT DIRCKX uit Lierop, ANNEKE TRUYEN uit die plaats, JAN GOORTS, ook uit Lierop, en 700 gl. uit het eerste lot, die hoeve op Brouhuys dus., 1637/1639
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Aelst van, Jan

Ideleth, Thomas

Thijs, Peerke

Sijmons, Griet

Truyen, Anneke

Berckers, Hendricxke

Thomas, Thomas Willem

Berghe van de, Jan Thomas

Berge van de, Catharina Thomas

Berge van de, Silvester Thomas

Berghe van de, Peter Thomas

Bieris, Griet

Evers, Nicolaes

Goch van, Peeter

Goorts, Jan

Hemselroij van, Silvester

Hendricx, Willem

Hessel, Adriana

Ideleth -Hessel, Adriana

Lucas, Jan

Luytelaer van, Johan

Poolen, Willem

Ruth op, Anthonis

Verasdonck, Jan

Verdeusseldonck, Hendrick

Willems, Jacop
Oud inventarisnummer:
268
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3841 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
136
Registratiedatum:
1637/1639

NTI-15240-3842 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte De kerkmeesters u.s. hebben getransporteerd aan MICHIEL JACOPS van den CRUIJSE u.s. een erfrentebrief van 12 gl. die ANTHONIS DRIES van RUTH, wonende te Ommel, jaarlijks geloeft had te betalen aan HENDRICK HERINCX en SILVESTER van HEMSELROIJ, indertijd kerkmeesters (19 nov. 1626). Get. + datum u.s., 1640/1645
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Bergh van den, Peter

Cruijse van de, Michiel Jacops

Hemselroij van, Silvester

Herincx, Hendrick

Ruth van, Anthonis Driel

Willemsen, Jan
Oud inventarisnummer:
269
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3842 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
879
Registratiedatum:
1640/1645
NTI-15240-3831 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte ANTHONIS DRIES van RUTH, wonende te Ommel (Asten) heeft vercocht aan HENDRICK HERINCX en SILVESTER van HEMSELROIJ, kerkmeesters van de St. Lambrecht alhier, een jaarl. rente van 12 gl. uit een stuk hooiveld onder Ommel genaamd de Colck, 6 loopensaets groot, neven erf. van het convent van Ommel en erf. Frans Anthonis Verrijt en van erf. Reijnder Peeter Nouwen tot op erf. des vercoopers. Nog uit een stuk akkerland van 2 loopensaets neven erf. Jan Peeter Willems en Anneke Bruijsten Colen en erf. des vercoopers. Nog uit een stuk land genoemd de Grachtacker (3 loopensaets) neven erf. Jacop Aerdts van den Vruijs en Jan Aerdt van den Cruijs en van erf. Frans Anthonis Verrijt tot voor op een gemeynen wech.
Last: 1 st. Helmondse grondcijns.
Met voorwaarden. Get.: GT/AP 14 nov., 1626/1626
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Silvester van, kerkmeester van Helmond Hemstelroij

Hanrick, kerkmeester van Helmond Herinckx

Anthonis Dries van (uit Ommel) Ruth
Oud inventarisnummer:
258
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3831 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
210
Registratiedatum:
1626/1626
Harry van Ruth zei op 7 september 2019 om 12:31
Een bijzonder verhaal waaruit blijkt de problemen in 1638 w.o. de heersende Pest.
Hieruit blijkt o.a. dat de naam van de familie oorspronkelijk Reynders is.

Asten Rechterlijk Archief 33-52 10-04-1659:
Jan Mijnis getrouwd met Margriet aanlegger, contra Jan en Meester Antonis Canters, Michiel Jacops van de Cruys getrouwd met Iken, dochter Antonis Canters, Huybert Thomas getrouwd met Heylken, dochter Antonis Canters. Kinderen en erven van Antonis Canters gedaagden.
De gedaagden gelezen hebbende de groote, onnutte, impertinente, ongefundeerde ende overvol van injurien, blasphemien ende repetitien van de aanleggers op 11 february laatstleden. Enige punten hieruit:
Alle inwoners van Asten, die in 1636 geleefd en verstand gehad hebben, weten van de soberen, desolaten, abominabele ende miserabelen staet van den tijt der peste binnen Asten. Er zijn 3000 mensen aan overleden. De eene nabuur betrouwden den andere niet. Den eene kon den andere niet helpen in noodzakelijkheden, zo in zieke als in lichamelijke nootdruft. Niet alleen mensen, doch hele gezinnen en families, rijk en arm, waren in verlatentheyt. Sijnde deselve peste, soo vehement, schromelijck ende venijnich geweest ende de lochte daerdoor soo seer geinfecteert dat de vogelen vuyte lochte ter aerde doodt gevallen sijn. De oogsten, 1636, zijn mislukt, eensdeels door misgewas, anderzijds door de dood van de meesters. Ook waren er zo goed als geen werckluyden. Gelijck hieronder sal worden geseeght te sijn gesien en bevonden geweest in den persoon van Andries Reynders vader en zijn broeders van wijlen Anthonis Andriessen van Ruth, daervan desen processe is.
Van welke pest ook gestorven is de Heer van Asten mei 1636, Bartel van Poppel schout juni 1636 en in zijn plaats is gekomen Meester Mathijs van den Hove agent in deze zaak. Dat te voorens ende durende dese infectie ende contagie van peste tot omtrent kersmisse 1636 het roir ende rapier ofte deghen van reghieringe ende van sijn officie inde heggen gesteecken sijn selve vuytten dorpe begeven" en niet eens orders achter gelaten heeft. Om de quaetdoeners ende delinquenten doentertijt, Godt betert, onder den schrobbers ende sieckbewaerders met den lijckgraevers te dwingen ende te straffen.
Toen hij terug kwam is hem dit kwalijk genomen. Antonis Hendrick Canters, vader der gedaagden, was toen president en schepen. Deze was zeer behulpich en stond, in zijn oude dag, voor iedereen klaar. In die tijd zou het voorgekomen zijn dat in het verkopen van erffelijcke goederen van wijlen Anthonis Andriessen van Ruth enige solemniteyten souden wesen achtergebleven. De verkoop betrof granen te velde om daarmee te betalen, de dorpslas ten, schrobbers, doodkisten etcetera. Aan alle voorschriften is dus voldaan. En dat de verkoop niet is gedaan door Canters als privé persoon. Aangetoond zal worden dat Andryes Reynders, een stuk land in huur heeft gegeven aan Marten Gerarts Vermuelen voor een zekere kwantiteit van kees. Ook zal worden aangetoond dat Frans, de zoon van Andries en broeder van Antonis aengeveirdt heefft den roir metten spenner des voorschrevene Antonis. Andries Reynders, als vader en Frans, als broeder, zijn direct na de dood van Antonis in diens sterfhuis gegaan. Waer soo allenskens bericht worden van de menichte der schulden hebben met Pilatus hunne handen willen wassen. Wijlen Antonis van Ruth had in 1636 een onmondige dochter.
Hans Vogels zei op 7 september 2019 om 14:07
@Harry

>> Hieruit blijkt o.a. dat de naam van de familie oorspronkelijk Reynders is. <<

Dit is te eenvoudig gesteld. Beter is het om te schrijven dat de familie oorspronkelijk onder patroniem bekend stond en dat pas na de pachtperiode van Andries Reijnders zn op de hoeve Ruth de benaming Van Ruth is blijven hangen.

De vader van Andries Reijnders zn was namelijk een Reijnder Peters zn.
Zie berichten van 31 juli (23:26 u) en 1 augustus (11:36 u)
Egbert zei op 8 september 2019 om 15:48
De vader van Andries Reijnders was inderdaad een Reijnder Peeters.
Ik kwam die naam tegen bij onderzoek naar het leengoed de Hoijse (die Hozie) in Someren.
Dat goed krijgt Peter Henricx Bollen bij de deling van de kinderen Andryes Reynders van Rudt op 12-12-1640:

ORA Asten 75, folio 108v
- Peter, Frans en Jan, zonen wijlen Andryes Reynders van Rudth,
- Jan Canters - g.g.m. Lijsken, dr voors. - voor de vier kinderen,
- Lenart Dryessen - als mede-momboir van de vier onm. kn "verwekt" bij Christina, dr voors.
- Peter Hanrick Bollen - g.m. Anneken, dr Andryes Reynders voors.
- Hanrick Gevers en "ik secretaris, dit geschreven hebbende" als momboiren
van Merike, onm. dr van wijlen Anthonis Andryes Reynders voors.
Allen erven van Andryes - en wijlen Meriken, zijn vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Peter Henricx Bollen (gehuwd met Anneken, dochter Andryes Reynders)
"een seecker goet gestaen ende gelegen binnen den dorpe van Someren" zijnde leen van Brabant.

Ik ben nagegaan in de leenboeken wie de opvolgende eigenaren waren (NB de data zijn die van het verheffen van het leen, niet de data van aankomst van het leengoed):

Raad van Brabant 1130:

Andries, soone wijlen Reijnder Peterssen, woonende onder de heerlijckheijt van Asten, midts titule van coop bij hem gedaen tegens Jan Deenen, soo voor hem selven als sijns Deenen mede consorten, den 17en octobris 1633.

Een hoeve landts met haere rechten ende toebehoorten, gestaen & gelegen inde parochie van Someren, gemeijnelijck genoempt de Hosijde aen de heijde, begrijpende in saeijlanden ontrent dertich loopen saets, gelegen in twee stucken, groot zijnde d'een twintich loopen saets, gelegen op de Hosij, comende metter eender zijde aen de goeden wijlen Andries van der Straten, metter andere zijde aen de goeden der kinderen wijlen Gheerts van Roode, metter eenen eijnde aen de gemeijn heijde ende metten anderen eijnde aen die straete aldaer.
Ende d'ander stuck houdende thien loopen saets, gelegen op 't veldt, geheeten die Nieuwe Hoeve, comende metter eender zijde ende metter eenen eijnde aen de goeden des voors. Andries van der Straten ende metter andere zijde ende metten anderen eijnde aen de goeden Joos van Eijndthouts. Daer toe noch behooren vijff bunderen, soo beempde, soo weijden, gelegen in eenen stucke op 't voors. veldt, geheeten de Hosij.

Peter Hendrick Peters Bellen, als man & momboir sijner huijsvr. genaemt Anna, dochter Andries Reijnders voors. heeft op den 17 januarij 1643 veheven de voors. twee stucken, d'eene groot twintig lopens ende d'ander tien loopens, daer toe noch behooren de voors. vijff bunderen, sijn voors. huijsvr. aengecomen bij doode van de voors. haren vader.

Raad van Brabant 1125:

Andries, soone van wijlen Reijnder Peeterssen, wonende tot Vlierden, 6 meert 1610, mits koop bij hem gedaen tegen Jan Deenen vs., hout een hoeve lands met haere rechten & toebehoirten, geheten die Hozije, aen
den Heijde gelegen in den prochie van Someren.


Hieruit blijkt dat Andries Peeterssen in 1610 te Vlierden woont en in 1633 in Asten. Hij moet zijn overleden tussen 17-10-1633 en 17-01-1643.

Hij bewerkte de hoeve blijkbaar niet zelf:

Asten RA 33 - 52 17-11-1626
Andries Reynders te Asten heeft zijn hoeve te Someren, voor de tijd van vier jaar verhuurd aan Isebout Janssen van Brij te Someren. Na twee jaar heeft deze de hoeve verlaten en geabandonneert zonder opzegging te doen. Hij is over deze twee jaar nog schuldig: 5 gl. 16 st.
- 8 vijmen "schueffen",
- 64 pond boter - en
- 6 mauwer eieren.
Tot nog toe heeft hij dit in "de minne" niet verkregen. Wordt te Asten op "de rol" geplaatst d.d. 14-7-1627.
Harry van Ruth zei op 9 september 2019 om 09:03
@ Egbert,
De periode waarbinnen Andries Reynders is overleden valt te bekorten.

R 75 fol 103vo 11-11-1640
- Andryes Reynders van Rudth - geass. met zijn zonen Peter, Jan en Frans,
- Jan Anthonis Canters - g.g.m. Meriken, dr Andryes voors.
- Lenaert Dryessen - g.g.m. Styntien, dr Andryes voors. - namens zijn onm. kn,
- Peter Henrick Bollen - g.m. Anneken, dr Andryes voors.
- Meriken, dr wijlen Anthonis van Rudth.
Zij verkopen aan Jan Pauwels Colen en Anthonis, zijn broeder:
- beemd/groes aende Voort
1. de Voortstraet
2. de gemeyne rijdende beempden
3. erfgn Joost Cocx
Egbert zei op 9 september 2019 om 11:07
Zijn overlijden is bijna op de maand te bepalen. Hij moet zijn overleden tussen 11-11-1640 en 12-12-1640 (deling).
Hans Vogels zei op 10 september 2019 om 08:44
Ik heb de schepenprotocollen van Asten over de periode 1593-1643 doorgenomen en heb daar de volgende vermeldingen gevonden die betrekking kunnen hebben op de "Reijnders van Ruth". Er kunnen er een paar tussen zitten die wellicht niet van toepassing (schepen Anthonis van Ruth en H. Geestmeester Peter Driessen) zijn maar daar had ik de tijd niet voor om het uit te vlooien. Vóór 1593 ben ik Andries nog niet in Asten tegengekomen maar dat kan wellicht ook liggen aan de "volledigheid" van wat ik kon doornemen.

Voorlopige conclusie: stamvader Andries Reijnders "van Ruth" was een markante en actieve man. Hij was vanaf het begin ook kapitaalkrachtig want hij kon de hoeve Op Ruth pachten en later ook nog in Someren een hertogelijk leengoed kopen.

Opmerking: met betrekking tot het schepenprotocol van Helmond kan ook nog een (beperkter) overzichtje gemaakt worden. Een tijdje terug heb ik enkele protocollen al gegeven. Dat valt evenwel gemakkelijk terug te zoeken lijkt me.

Asten R66B,f.107,dd.15-9-1593: Goert Mercelis Danielss heeft verkocht Andries Reijnen een rente van 3 gld zoals Willem Thijs eertijds gevest heeft Huijbert Denis volgens brief te Helmond 30-5-1573.

Asten R66B,f.114,dd.16-2-1594: Willem Claes van Beeck, medeschepen m&m Jenneke heeft verkocht Andries Reijnen mede tbv. de knd. Antonis Janssen Verrijt broer van Jenneke voors een rente van 1½ gld in een rente van 3 gld als Jan Verrijt had gekocht van de twee knd. Aert van Diepenbeeck dd.16-2-1572 uit huis etc te Ommel.

Asten R66B,f.138,dd.27 2 1595: Peter Henrick Peters m&m Christina dr. w. Andries Verhees hem sterk makende voor Henrick Andries Verhees en Frans Claes m&m Anneke dr. Andries Verhees verkopen Andries Reijnen alsulck drie 1/7 delen in 1/20 deel van een hoeve op Slieven onder Someren als hen zijn aangestorven na dood van Jan Claessen en Catharina en item de vier 1/7 delen zoals aangekomen van hun broers en zusters, destijds onmondig wesende.

Asten R66B,f.150,dd.5-2-1596: Jan Derick Mathijss, Wouter Derick Wouters m&m Yda, Jan Ansems m&m Merike dr. Pauwel Dericx wett. verwekt bij Anneke Derick Thijsdr hebben verkocht Andries Reijnen een stuk groes tot Ommel.
Idem aan Andries Reijnen en aan Tielen, Jan en Frans sonen Anthonis Jansse Verrijt een stuk land te Ommel

Asten R66B,f.152v,dd.21-2-1596: Mathijs Laureijns Mathijs heeft verkocht Andries Reijnen en aan Tielen, Jan en Frans knd. Thonis Verrijt een stuk land te Ommel.

Asten R66B,f.161,dd.28-8-1596: Thonis Ceel Ruelens heeft verkocht Andries Reijnen en de andere kinderen Thonis Janss Verrijt een stuk groes in Olland.
Willem Peter Belmekers heeft verkocht Andries Reijnen een stuk hooibeemd bij de Voert. Andries belooft te betalen 4 gld 10 st uit een rente van 9 gld als Jacob Janss Verrijt eertijds gevest had Jan Colen aan de erfg. Jan Colen.


Asten R4,f.522,dd.17-1-1601: Jan en Frans zonen Thonis Janssen Verrijt machtigen Andries Reijnen om hun zaak te vervolgen

Asten R4,f.559,dd.12-9-1601: Frans Dericx van de Cruijs, Willem Peter Goorts, Ceel Peter Jacobs en Jan Jan Philips als momboiren van Anna en Jenne, dr. van Philip Berckers.
Jan Jan Everts ook als momboiren van Anna beloven te betalen kerkmeesters 15 gld zijnde 2 pachten van 7½ gld.
Jan Jan Philips Berckers en Jan Bruijsten Coolen als momboirs van Anna wed. Willem Coolen en Jan Philips en Weijn Peter Goorts als momboiren van Jenne wed. Aert Peter Goorts zijn door Andries Reijnen c.s. gequeten van een rente van 34 st als betaald werd van Willem Janssen Verrijt en Philips Berckers.
Jan Jan Philip Berckers en Weijn Peter Goorts als momboiren van Jenne wed. Aert Peter Goorts hebben verkocht Jacob Aerts van de Cruijs land aen de Colck.


Asten R67,f.4v,dd.12-2-1609: Thomas Willem [Bluukers] en Jan Dirck Willems m&m Marie dr. Willem voors hebben verkocht Andries Reijnen huis, land etc. in de Steghen zoals hen aangestorven van Jacob Janssen Verrijt en Anna zijn vrouw, hun ouders en alsnog het deel verstorven van Jacob Willems hen broeder.

Asten R67,f.12,dd.3-4-1609: Henrick Cornelis van de Eijnde heeft verkocht Andries Reijnders land te Ommel.

Asten R67,f.115v,dd.4-3-1611: Frans Thonis Verrijt heeft verkocht Andries Reijnen land te Ommel; idem Jacob Aerts van de Cruijs land op de hooge Loo.

Asten R67,f.117,dd.4-3-1611: Laureijns Willem Thijs heeft verkocht Andries Reijnen een groes int Swartbroeck zoals in koop verkregen tegen Peter Anthonis Heijmkens 2-11-1609.

Asten R67,f.133v,dd.30-5-1611: Aert Henricx van den Eijnde bekent voldaan te zijn door Reijnder Peter Nouwens, Frans Thonis Verrijt m&m Marie, Anthonis Dries Reijnen m&m Anna van een rente van 14 st 1½ oirt.

Asten R67,f.135,dd.9-6-1611: Mathijs Peters van Breij heeft verkocht Andries Reijnen een rente van 3 gld als verkocht 25-2-1559 door Frans Wouter [Loyen] aan Jan Jan Tielen.

Asten R67,f.162,dd.9-1-1612: Peter Lenart Huijberts m&m Jenneke dr. Jan Dries en Margriet zijn huisvrouw heeft verkocht Henrick Peter Bakermans huis, hof etc. aan de Voirdeldonck als hem samen met Andries Reijnders is ten deel gevallen.

Asten R67,f.166v,dd.11-2-1612: Jan Peter Willems heeft verkocht Anthonis Dries Reijnen land te Ommel.

Asten R67,f.175,dd.2-3-1612: Peter Peter Janssen heeft verkocht Andries Reijnen een groes in de Vloet en een rente van 20 st. zoals eertijds verkocht heeft Thijs Goyaerts [--] aan Aert Peters Verbeck uit onderpanden Thijs van zijn ouders aangestorven voor schepenen van Helmond 28-3-1535 en zoals Aert Peters verkocht heeft aan Peter Janssen Verrijt voor schepenen van Asten 6-12-1553.

Asten R67,f.185,dd.30-6-1612: Henrick Cornelis van de Eijnde heeft verkocht aan Jan Peters van Reest, schepen en Anthonis Dries Reijnders een schuur etc. te Ommel. Jan Peters van Reest en Anthonis Dries Reijnders bekennen schuldig te zijn Jan Gerarts van de Horst 127 gld.

Asten R67,f.203v,dd.11-2-1613: Anthonis Dries Reijnen en Reijner Peter Nouwens bekent schuldig te zijn Derick Aert Theussen 53 gld 10 st.

Asten R67,f.217,dd.10-4-1613: Thonis Dries Reijnen heeft verkocht Goessen Janssen een stuk land te Ommel met welke koop ge[---] is een stukje land als Els Coolen eertijds heeft gekocht van w. Peter Henrick Aerts.
Thonis voors draagt in belening op aan Gevart Henrick Aerts een stuk land op de Hooge Loo. In marge: Gelost aan Catalijn wed. Gevart Henrick Aerts.

Asten R67,f.223v,dd.4-9-1613: Lenart Marcelis Janssen m&m Peterke dr. Willem Belmekers heeft verkocht Andries Reijnders zijn part en deel in huis, hof etc. hem aangestorven van zijn vrouws ouders.

Asten R67,f.232v,dd.4-12-1613: Aert, Jan en Mathijs zonen Gielen Aerts, Laureijns Henricx wdnr Anneke en Michiel van Horenbeeck m&m Margriet hebben verkocht Andries Reijnen een hooibeemt in de Voirt.


Asten R67A,f.37v,dd.18 11 1614: Mathijs Willem Belmaekers heeft verkocht Andries Reijnen zijn deel in de goederen op Steghen van zijn ouders aangestorven.

Asten R67A,f.42v,dd.7 1 1615: Henrick Jan Tijssen m&m Marie dr. Mathijs Dirck Grootens verwekt bij Anna dr. Jacob Verrijt heeft verkocht Andries Reijnen het 1/12 deel in de goederen in de Stegen van zijn schoonouders aangestor¬ven.

Asten R67A,f.48,dd.12 3 1615: Jan Lambert Janssen heeft verkocht Anthonis Drijes Reijnders land die Strijckhove te Ommel.

Asten R67A,f.84,dd.9 3 1616: Jan Jan Everts voor zz, Jan Peter Hensen voor Peter Jan Everts met Jan Frans van Breij en Jan Everts als momboiren van de onm.knd. Jan Everts verwekt bij Agnees dr. Frans van Breij hebben verkocht mede ten profijt van de onm.knd. huis. hof etc. aan Frans Thonis van Ruth.
Idem aan Jan Everts; Idem aan Anthonis Henrick Canters; Idem aan Anthonis Dries Reijnen; Idem aan Aert Willem Berckers; Idem aan Jacob Aerts van de Cruijs.

Asten R67A,f.88,dd.30 3 1616: Gerart Henricx van Helmond heeft verkocht Anthonis Dries Reijnen land in de Galre te Ommel.

Asten R67A,f.90v,dd.20 4 1616: Thonis Dries Reijnders heeft verkocht Mathijs van de Goir land den Caninxberch aen den Bosch. zoals aangekomen in koop tegen de erfg. Jan Everts de oude.

Asten R67A,f.108v,dd.12 9 1616: Schepenen van Asten met consent van de Heer dd.2-6-1606 hebben aangemeten Andries Reijnen een stuk Peel zoals verkocht ter afdoening van een rente.

Asten R67A,f.118,dd.13 12 1616: Andries Reijnders heeft verkocht Geldolph Gielis een campke groes int Lieldert.


Asten R68,f.8v,dd.23-8-1618: Francois van Rut, schepen heeft verkocht Jan Maes van Hoef een groes int Laerbroeck, zoals verkoper aangekomen tegen de gemeente 30-5-1618. Idem aan Henrick Willem Mathijssen een heerdstadt geheten int Sand aan de Diesdonck. Idem aan Anthonis Dries Reijnders groes in de Colcht.


Asten R69,f.28,dd.27-6 1619: Anthonis Dries Reijnders van Ruth heeft verkocht Jan van Rest een stuk land int Broeck van Ommel.


Asten R70,f.0,dd.23-6-1628: President: Anthonis Canters; Schepenen: Gerart Diercx, Jan Lamberts Verrijt, Anthonis van Ruth, Willem van Berghe, Wilbert Joost Goorts van Bussel; Burgemeesters: Jan Colen, Philips Gossens; Kerckmeesters: Marcelis Jacobs en Hendrick van Bussel; Secretaris: Aegidius van der Meulen.

Asten R70,f.11,dd.28-9-1628: Anthonis Canters en Anthonis Dries Reijnders namens de gemeente bevestigen de verkoop in 1617 aan Roelof Joosten van een stuk land aan de meulendijck. Idem Willem Jan Aelberts een stuk land aen den Boomen.

Asten R70,f.81,dd.18-4-1629: Andries Reijnders heeft verkocht Aert Jan Stouten huis etc. Jan Stouten, vader van Aert belooft te betalen.


Asten R71,f.5,dd.5-11-1629: Jan Willem Tijssen heeft verkocht Andries Reijnders hooiveld in de Bettelaersche vloet.

Asten R71,f.104,dd.21-8-1630: Jan Willem Tijssen bekent schuldig te zijn Andries Reijnders van Ruth tbv. de drie onm.knd. w. Tieleman Teunis Verrijt t.w. [Aleith], [---] en Anthonis. Onderschrift: Gelost 19-7-1634 met consent van Aert Dries, schoonvader van de kinderen. [NB: mogelijk ook Tielen vRuth]

Asten R71,f.85,dd.15-5-1630: Engelke wed. Jan Janssen geass. met Anthonis van Ruth voor een deel en Roelof Antonis Mennen en Jan Anthonis als momboiren van Joostie, Jenneke en Jan haar onm.knd. voor het andere deel hebben verkocht Jan Jan Peeters een stuk groes achter Ostaden.

Asten R71,f.99,dd.19-7-1630: Jenneke wed. Thomas Joost Mennen geass. met Anthonis van Ruth voor de helft en mede met procuratie van Willem Corstiaens m&m Catharina dr. van Jenneke voor notaris Ruijs te 'sBosch dd.19-6-1630, Jan Geldens m&m Heijlke, Jan Jan Peeters m&m Heijlke, Marie, Andries, Cathari¬na, Catharina en Anthonis, alle knd. van Thomas Joost Mennen verwekt bij Jenneke, met Jan Henrick Stricken als momboir van de mndjrg. knd voor de andere helft hebben verkocht Jan Janssen, schepen een stuk land aan de Spurckt. Idem aan Jan Jan Peeters land in de Steghen. Los bijgevoegd: Procuratie van Willem sone w. Corstiaen Eijmbers, soldaet te peerde onder capiteyn Bax m&m Catharina dr. w. Thomas Joosten tbv. Jenneke haar moeder.

Asten R71,f.108,dd.12-9-1630: Anthonis van Ruth, schepen, bekent schuldig te zijn Jan van Rest en Merten Janssen momboirs van de onm.knd. Jan Peeter Hense 150 gld.

Asten R71,f.120,dd.25-10-1630: Anthonis van Ruth, schepen heeft verkocht Dierick Reijnders tot 'sBosch 10 mud rogge en 10 mud boekweit.

Asten R71,f.120,dd.5-11-1630: Anthonis van Ruth, schepen heeft verkocht [---] van Deursen een cijns van 14 gld uit land int Ven te Ommel en andere percelen.


Asten R72,f.46,dd.7-4-1631: Aert Joost Rommen, Joost Jan Isermans m&m Heijlke, Jan Anthonis Mennen en Aert voorz. hen sterk makende voor Jan Joost Mennen, Aleijdis wed. Willem Anthonis, geass. met Gerardt Anthonissen, Jenneke wed. Thomas Joost Rommen geass. met Anthonis van Ruth en Jan Janssen als momboirs van de kinderen, Jan Anthonis Mennen voor zz en Roelof Anthonis Mennen voor henzelf als actie hebbende van hun medeconsorten so sij ver¬klaarden alle erfg. w. Joost Anthonis Rommen gehuwd geweest met Marie hebben geapprobeert een scheiding en deling als sij condividenten in vorige jaren hebben aangegaan nopens de achtergelaten goederen van Joost Anthonis Rommen en Marie zijn huisvrouw.

Asten R73,f.25,dd.20-3-1632: Willem Peters Verdeijsseldonck heeft erf. verkocht Catharijna wed. Marcelis Jacobs van Otterdijk alsulck part en deel hem competerende in de erfgoederen Jacob van Otterdijk. In marge: Willem Peeters bekent betaald te zijn 22-4-1632.
Catharijna wed. Marcelis Jacobs van Otterdijk, geass, met Anthonis van Ruth haar momboir heeft opgedragen Willem Peters Verdeijssel¬donck een akkertje.

Asten R73,f.54,dd.22-3-1632: Antonis van Ruth bekent schuldig te zijn Jan Janssen 80 gld.

Asten R73,f.27,dd.27-3-1632: Hanrick Daniels noe uxore heeft erf. verkocht Anthonissen van Ruth als momboir van Catharina wed. Marcelis Jacobs zijn part en deel.

Asten R73,f.28,dd.24-3-1632: Roelof Dircx hem mede sterk makende voor zijn voorkinderen heeft erf. verkocht Anthonis van Ruth als momboir van Cathari¬na wed. Marcelis Jacobs van Otterdijk alle recht hem verstorven in de goederen van Jacob van Otterdijk.

Asten R73,f.43,dd.22-4-1632: Catharina wed. Marcelis Jacobs van Otterdijk geass. met Anthonis van Ruth haar momboir met haar kinderen bij voorz. Marcelis verwekt met Roelof Willem Dircx als momboir hebben na drie openbare veilinge opgedragen de erfgoederen aan Mathijs Thomas van Ruth. Mathijs Thomas van Ruth bekent schuldig te zijn Willem Peters Verdeijsseldonck 108 gld. Onderschr: Willem Peters Verdeijseldonck bekent betaald te zijn 10-1-1633.

Asten R73,f.55,dd.15-6-1632: Jenneke wed. Thomas Joosten geass. met Antonis van Ruth en Jan Henrick Stricken als momboiren hebben opgedragen Aerd Joost Antonis het gerechte part en deel Jenneke competrende in huis, hof, brouwhuis. (2164)

Asten R73,f.44,dd.28-9-1632: Willem Marcelissen van de Bogaert heeft erf. verkocht Peter Andriessen van Ruth huis, hof etc. (akte is later afgemaakt en gedateerd)

Asten R73,f.57,dd.23-2-1633: Anthonis Dries Reijnders van Ruth bekent schuldig te zijn Gevaert Driessen 100 rijksdaalders.

Asten R73,f.65,dd.23-3-1633: Jenneke wed. Thomas Joost Mennen geass. met Anthonis van Ruth en Jan Henrick Stricken, haer en haer kinderen momboiren ter eenre en Dirck Fransen ter andere dewelke doen weten dat de voorz. Dirck Fransen de wed. heeft verschoten 100 gld. waarvoor als interest Dirck mag gebrui¬ken een stuk wei voor zijn koei, alles mede gedaan tbv. Andries sone derselve weduwe in dienst van de Staten.

Asten R73,f.70v,dd.13-4-1633: Reijnder Jan Heuchtiens heeft erf. verkocht Jan Henrick Stricken voor 2 1/3 deelen en Anthonis Driessen voor het derde 1/3 deel de goederen op Heusden zoals gekocht van de erfg. Peeter Heesmans.

Asten R73,f.81v,dd.3-6-1633: Anthonis van Ruth heeft erf. verkocht Anthonis Peters een stuk land.

Asten R73,f.97,dd.1-12-1633: Peter sone Andries Reijnders van Ruth heeft erf. verkocht Geraert Dircx medeschepen een loscijns van seventiendalve gld. of 275 gld capitaal in claere patacons en geen andere specie. In marge: Also Joost en Jan sonen Baltus Philips deze rente voor de helft hadden gekocht van Jan Hanssen erfg. Geraert Dircx bekennen dat deze helft aan hen gequeten is 30-10-1642. De andere helft aangaende Hanrick Dielis als medeerfg. Geraert Dircx is verkocht aan Eerke wed. Aert Henricx die bekent voldaan te zijn 15-9-1645.

Asten R73,f.102,dd.21-12-1633: Anthonis van Ruth medeschepen bekent schuldig te zijn Jan Jan Maes 250 gld.

Asten Schepenen:
Beginnende 1-1-1634: Marcelis Peter Jacobs, president, Geraert Dircx, Willem van de Berge, Wilbert van Bussel, Dirck Jan Goorts¬sen, Mr. Adriaen Lintermans, Anthonis van Ruth, Laurens Volders, secreta¬ris.
Rugzijde: 1634: Marcelis Peter Jacobs, president, huius loco assumptus Anthonis Canters, Willem van de Berge, loco illius Jan Maes, Wilbert van Bussel, Dirck Jan Goorts¬sen, Mr. Adriaen Lintermans, loco eius Gelden Gielissen, Anthonis van Ruth, Volders, secreta¬ris

Asten R73,f.19,dd.28-3-1634: Peter sone Andrijes Reijnders van Ruth heeft verkocht Mr. Hanrick Peters pastoir tot Leveroy een cijns van 12 gld. In marge: Dirck Peters van Molendijck broeder van Hr. Hanrick Peters als erfgenaam bekent door Peter Andrijes Reijnders voldaan te zijn 17-4-1639.

Asten R73,f.23v,dd.21-4-1634: Anthonis van Ruth medeschepen bekent schuldig te zijn Jan Janssen 106 gld. Idem aan Gevart Drijes 106 gld.

Asten R73,f.26,dd.12-5-1634: Anthonis van Ruth medeschepen heeft verkocht Anthonis Canters een loscijns van 125 gld.

Asten R73,f.38v,dd.9-9-1634: Marcelis Peter Jacobs, president, Gerart Dircx, Geldolph Gelissen, Willem van Berge, Wilbort van Bussel, Dirck Jan Goort¬sen, Anthonis van Ruth, schepenen tbv de gemeente verkopen een cijns van 25 gld jaarl. aan Hr. en Mr. Emundus Berckers, capelaan te Asten.


Asten R74,f.38,dd.26 4 1635: Marcelis Peter Schepers heeft erf. verkocht Mathijs Tijssen van den Hove een stuk hooibeemd. Idem aan Andries Reijnder van Ruth een stuk land.

Asten R74,f.41,dd.20 5 1635: Peter sone Andries Reijnders van Ruth bekent schuldig te zijn Gerard Dirck medeschepen 106 gld. In marge: Jan Hansen van Osch en Hendrick Dielis als erfg. Gerard Dircx bekennen ten volle voldaan te zijn 10 9 1658.

Asten R74,f.0,dd.15 8 1635: Antonis Canters, president, Gerart Dircx, Geldolph Gielissen, Wilbort van Bussel, Dierck Jan Goorts, Anthonis van Ruth, Jan Maes, schepenen, Laurens Volders, secretaris.

Asten R74,f.17,dd.2 3 1635: Antonis Canters, Gerart Dircx, Geldolph Gielissen, Wilbort van Bussel, Dierck Jan Goorts, Anthonis van Ruth, Jan Maes, schepenen, Gelden Gielissen vs. en Aert Joosten Verdeijs¬seldonck, H.Geest¬meesters, Jan Maes vs. en Henrick van Bussel, kerkmeesters, voor het corpus van Asten verkopen heer Henrick van Deurne een stuk weijvelt.

Asten R74,f.22,dd.28 2 1635: Catharina wed. w. Marcelis Jacobs van Otterdijck geass. met Anthonis van Ruth, momboir en Mathijs Henricx momboir van de onm.knd. heeft erf. verkocht Gerard Dircx, medeschepen een cijns van 3 gld.

Asten R74,f.24v,dd.2 4 1635: Also Jan Jan Peters Gebelen aan Jenneke wed. Thomas Joost Mennen alsnog penningen schuldig was terzake van het versaken van haar tocht en Jan voorz nog was compete¬rende zekere kindsgedeelte zo is accoord gemaakt met goede mannen en met Anthonis van Ruth haar momboir. Jenneke wed. Thomas Joost Mennen geass. met Anthonis van Ruth haer momboir ter eenre en Anthonis Jansen van der Aa m&m Maria, Jan Claessen m&m Catharina, Catharina huisvr. Willem Corstiaens als procura¬tie hebbende van haer man dd.25 3 1635 te Someren, en Jan Henrick Stricken als momboir van Joostke, onmondig, alle knd. van de weduwe voorz. hebben gescheiden en gedeeld.

Asten R74,f.33v,dd.20 4 1635: Antonis Lenarts m&m Anneke dr. Ruelen Dircx, Willem Henrick Staels als mombior van Jan onm.z.v. Anneke voorschr. verwekt bij Peter Jan Scherders, Maria dr. Ruelen voorz. geass. met Marcelis Peter Jacobs haar momboir hebben opnbaar verkocht Anthonis Thonis Verhijndert een stuk erfs. Idem aan Reijnder Jan Heugtens huis, hof etc. In marge: Reijnder Jan Heugtens neemt alsnog over 2 varen rog waarmee het huis belast is. Idem aan Peter Andrijes Reijnder van Ruth een stuk land. Idem aan Antonis Canters medeschepen een stuk land.

Asten R74,f.34v,dd.20 4 1635: Antonis Tonis Verhijndert heeft ver¬kocht Peter sone Andrijes Reijnders van Ruth een stuk hooiwas.

Asten R74,f.38,dd.26 4 1635: Marcelis Peter Schepers heeft erf. verkocht Mathijs Tijssen van den Hove een stuk hooibeemd. Idem aan Andries Reijnder van Ruth een stuk land.

Asten R74,f.41,dd.20 5 1635: Peter sone Andries Reijnders van Ruth bekent schuldig te zijn Gerard Dirck medeschepen 106 gld. In marge: Jan Hansen van Osch en Hendrick Dielis als erfg. Gerard Dircx bekennen ten volle voldaan te zijn 10 9 1658.

Asten R74,f.43v,dd.30 5 1635: Jenneke wed. w. Thomas Joost Mennen geass. met Mr. Anthonis van Ruth heeft erf. verkocht Dirck Jan Rutten een stuk land.

Asten R74,f.51,dd.7 7 1635: Wij Claude Ideleth, scholtis, Gerart Dircx, Wilbort van Bussel, Gelden Gielissen, Dirck Jan Goortsen en Anthonis van Ruth schepenen beloven Anthonis Canters president schepen schadeloos te houden.

Asten R74,f.52,dd.2 8 1635: Anthonis van Ruth, medeschepen heeft verkocht Antonis Canters, ook schepen een cijns van 6 gld.

Asten R74,f.63v,dd.19 12 1635: Peter sone Andrijes Reijnder van Ruth bekent schuldig te zijn Anthonis Tonis Lomans 446 gld. procederende van geleende gelden. In marge: Daniel en Mathijs Teunis Lomans bekennen van Peter van Ruth voldaen te zijn 5 5 1641. Peeter en Jan soone Antonis Lomans bekennen voldaen te zijn van 446 gld van Peeter sone Andrijes Reijnders 15 7 1658.

Asten R74,f.74,dd.4 2 1636: Peter Drijes Reijnders van Ruth heeft opgedragen de Eerw. Hr. Gerardt van Breij, prb. een cijns van 3 gld.

Asten R73,f.134v,dd.17-4-1637: Anneke wed. w. Aert Drijessen geass. met Andrijes Reijn Peters en Frans sone Daniel Colen momboirs ter eenre en Jan Crijnen en Marcelis Geldens als momboiren van de onm.knd. van deselve Aert Drij¬es m.n. Aelke en Jacop verwekt bij Merike Jacops van Aijen zijn 1e huisvrouw hebben gescheiden en gedeeld. Jacop zal nog twee jaar door Anneke onderhou-den worden.


Asten R74,f.113v,dd.19 1 1638: Aert sone w. Frans Antonis Verrijt, Jan sijne broeder geass. met Andrijes Reijnders van Ruth, momboir en Mr. Antonis Canters m&m Anneke dr. w. Frans Antonis Verrijt hebben gescheiden en gedeeld de goederen bij w. hun ouders achtergelaten.

Asten Losse vellen:
-Deel van een verkoopakte dd.8-3-1646. Onderschreven: Met welke vercopinghe accordeert Johan Buertens m&m zijner huisvrouwe dat tot ontlasting des coopers zal gecasseert worden alsulcke gelofte als Jan Thonis Seelen als gewesen momboir van Jenneke zijner huisvrouwe heeft gedaan 15-9-1635.
-Anneke Tielens van Ruth en de momboir van de onm.knd. w. Frans wordt geschulden in voege ondersproken en overkomen 9-7-1638 bij de voorz. Anneke, Jan Diepenbeeck en Teunis Tielens als momboir van Anneke. Dat de schulden half weduwe en half voor de kinderen zulen zijn. Franse kinderen zullen moeten inbrengen 100 gld gekomen van Drijes van Ruth waarin sij sijn deel heeft gehad.

Asten R74,f.143,dd.12-11-1638: Jan Gerarts van der Horst heeft erf. verkocht Mr. Anthonis Canters 3 distincte rentebrieven op de goederen van w. Anthonis Drijes Reijnders staande verhypothekeert wesende van 23-5-1615 ad 6 gld 10 st. voor schepenen van Helmond, van 9-7-1616 ad 6 gld 10 st ook te Helmond en van 28-4-1612 voor 9 gld 15 st ook te Helmond.


Asten R75,f.46v,dd.25 9 1639: Andries Reijnders van Ruth verklaart te hebben gekocht een akkertje van Anthonis sijn soon saliger.

Asten R75,f.47v,dd.16 10 1639: Jan Dircx de With bekent ontvangen te hebben van Marten Selen en Peter Driessen H.Geestmeesters 50 gld. In marge: Afgelost 28 oktober.

Asten R75,f.81,dd.26 5 1640: De welgeb. Heer Floris van Merode, grondheer van Asten en Sr. Guillaume de Fabri, borger te Helmond hebben erf. verkocht Frans Thijs Willems m&m Aelke Reijnders en Peter sone Reijnder Peter Nouwen zijn schoonbroer een halve schuur gekomen van w. Antonis Drijes Reijnders van Ruth op Ommel so deze tegen w. Reijnder Peter Nouwen is gedeeld en nog de helft in andere goederen. Dezelfden verkopen Peter Michiel Colen medeschepen het pincipaal woonhuis van w. Antonis van Ruth op Ommel. Dezelfden aan Michiel Jacobs van de Cruijs een akker gekomen van Anthonis van Ruth.

Asten R75,f.94,dd.11 7 1640: Jan Marcelissen Verleijnsdonck heeft erf. verkocht Frans sone Andrijes Reijnders van Ruth een cijns van 9 gld.

Asten R75,f.102,dd.15 10 1640: Rente brief van het corpus van Asten t.b.v. Mathijs van Taterbeeck van het jaar 1613 wordt vernieuwd t.b.v. Andries van Ruth. In marge: Jan Andriessen van Ruth bekent de 1000 gld ontvangen te hebben 12 10 1663.

Asten R75,f.103,sd: Andries Reijnders van Ruth heeft erf. verkocht Jan sone Pauwel Colen de rest in enig achtergebleven.....[niet afgemaakt; in marge dd.4 7 1641]

Asten R75,f.103v,dd.11 11 1640: Andries Reijnder van Ruth, geass. met Peter, Jan en Frans sijn soonen, Jan sone Anthonis Canters als momboir sijner kinderen verwekt bij Merike dr. Andries van Ruth voorz, Lenart Driessen als medemom¬boir neffen Andries Reijnders voorz van zijn onm. knd. verwekt bij Stijntje dr. Andries Reijnders van Ruth, Peter Hendrik Bollen m&m Anneke dr. Andries en Merike dr w. Anthonis van Ruth hebben erf. verkocht Jan Pauwel Colen en Anthonis Pauwels sijn broeder een kamp of stuk groes.

Asten R75,f.108v,dd.12 12 1640: Peter, Frans en Jan sonen w. Andries Reijnder van Ruth Jan sone Anthonis Canters wdnr. w. Lijske dr. Andries voorz. voor de vier kinderen bij deselve verwekt en Anthonis Tielens als moederlijke momboir van de voorz. vier kinderen, Lenart Driessen als medemomboir van zijn vier onm.knd. verwekt bij Christina dr. Andries Reijnder voorz. geass. met Mr. Antonis Canters moederlijke medemomboir der voorz. vier kinderen Lenart Driessen, Peter Henrick Bollen m&m Anneke dr. Andries Reijnders en Henrick Geverts als secretaris dees opgeschreven hebbende als momboir van Merike onm.dr. w. Anthonis sone Dries Reijnders voorschr. alle erfgena¬men van Dries en w. Peterke deselfs Dries huisvrouwe hebben gescheiden en gedeeld. Peter Henrick Bollen m&m Anneke een seker goed gelegen te Someren wesende een leen van Brabant. Also een 1/18 deel van de goederen te Asten was verstorven op de crediteuren van w. Anthonis van Ruth, so geloven Jan Antonis Canters en Thonis Tielemans als momboirs van deselfs Jans kinderen verwekt bij Drieske van Ruth, Lenart Drijessen als medemomboir met Mr. Antonis Canters over zijn kinderen verwekt bij w. Christina Drijes Reijn¬ders, Peter, Frans en Jan sonen van Dries voorschr dat het voorschr. 1/18 deel de crediteuren zal aandelen zonder tot last te zijn van de onmondigen.

Asten R75,f.162,dd.26 2 1642: De regeerders van Asten hebben verkocht Frans sone w. Andrijes Reijnders van Ruth een cijns van 45 gld. In marge: April 1663 heeft de wed. Peeter van Ruth gecasserd op 42 gld 10st. Verdere aflossingen tot 25 mrt 1731.

Asten R75,f.162v,dd.26 2 1642: Evert Jansen heeft erf. verkocht Frans sone w. Andrijes Reijnders van Ruth een cijns van 20 gld. In marge: Jan Driessen van Ruth als erfgenaam van Frans Driessen van Ruth bekent de kapitale aflosing ontvangen te hebben van Evert Janssen 30 11 1662.

Asten R75,f.174v,dd.6 5 1642: Peter Thonis m&m Teuniske dr. w. Geef Colen heeft erf. verkocht Frans sone w. Andrijes Reijnders van Ruth een cijns van 5 gld. In marge: Jan Andriessen van Ruth als erfg. w. Frans sijne broeder bij scheidinge bekent voldaan te zijn uit handen van Michiel Jacobs van de Cruijs 8 12 1666.

Asten R75,f.212,dd.9 4 1643: Peter Drijessen van Ruth bekent met deze alsulcke rente van 14 gld aan Peter Boedewijns van Santvoort borger te 'sBosch getransporteert te 'sBosch 15 11 1624 zal gelden en betalen en dat de goederen van w. Jan Henrick Stouten en ook de goederen van w. Jan Joost Stouten onbelast zullen blijven.
Hans Vogels zei op 10 september 2019 om 14:58
Andries Reijnen lijkt te zijn gehuwd met een dochter van Thonis Janss Verrijt.

In het volgende regest is waarschijnlijk een leesfout opgetreden.

Asten R66B,f.77v,dd.1-3-1589: Jan Willems Verrijt en Anthonis Willem [Henricx] m&m uxore en Jan Peter Willems hebben verkocht Andries, Reijn, Tielen en Jan knd. en erfg. Thonis Janss Verrijt een stuk land te Ommel.
Harry van Ruth zei op 10 september 2019 om 15:35
@Hans Vogels
Waarom denk je dat Andries Reijnen (Reynders) gehuwd lijkt te zijn met een dochter van Thonis Janss Verrijt?
Uit wat je hebt bijgevoegd kan ik dat niet afleiden.
Hans Vogels zei op 10 september 2019 om 16:29
- In het overzicht uit de schepenprotocollen zien we Andries Reijnen veelvuldig met en namens de kinderen Verrijt.
- Andries Reijnders "van Ruth" heeft een zoon Anthonis.
- Anthonis Driessen van Ruth is geboren ca.1586.
- In het geboden regest uit 1589 zien we: Andries, Reijn, Tielen en Jan knd. en erfg. Thonis Janss Verrijt een stuk land te Ommel.

Ik denk dat er een leesfout is gemaakt en dat er heeft gestaan:
Andries Reijn(en), Tielen en Jan de kinderen van Thonis Janss Verrijt waarbij we Andries dan dienen te zien als man van Meriken [dochter van Thonis Janss Verrijt].

Een optelsom derhalve van enkele details.
Harry van ruth zei op 10 september 2019 om 16:55
Dit is een versterking van die gedachte:

Asten RA 4 fol. 522
- Jan en Frans, zonen Thonis Janssen Verrijt, machtigen Andries Reynen om hun zaak te vervolgen. d.d. 17-01-1601.

Zijn volledige naam:

Asten RA 67a fol. 62 20-07-1615
Peter Janssen Cocx verkoopt aan Anthonis Janssen Verrijt: - land op Dyesdonck 1 l.
Hans Vogels zei op 10 september 2019 om 21:38
e vader van Andries Reijnders was een Reijnder Peeters. Reijnder Peeters is dood vóór 6 maart 1610. (Egbert 8 september 2019 om 15:48 uur)

In het schepenprotocol van Asten komen we geen broers, zusters, zwagers van hem tegen hetgeen doet vermoeden dat Andries niet uit Asten afkomstig is. Als zijn vrouw een dochter was van Anthonis Janssen Verrijt, dan was ze een Astense.

Andries had een speciale belangstelling voor Someren.
Asten R66B,f.138,dd.27 2 1595: Peter Henrick Peters m&m Christina dr. w. Andries Verhees hem sterk makende voor Henrick Andries Verhees en Frans Claes m&m Anneke dr. Andries Verhees verkopen Andries Reijnen alsulck drie 1/7 delen in 1/20 deel van een hoeve op Slieven onder Someren als hen zijn aangestorven na dood van Jan Claessen en Catharina en item de vier 1/7 delen zoals aangekomen van hun broers en zusters, destijds onmondig wesende.

Raad van Brabant 1125:
Andries, soone van wijlen Reijnder Peeterssen, wonende tot Vlierden, 6 meert 1610, mits koop bij hem gedaen tegen Jan Deenen vs., hout een hoeve lands met haere rechten & toebehoirten, geheten die Hozije, aen den Heijde gelegen in den prochie van Someren. (Egbert 8 september 2019 om 15:48 uur)

Raad van Brabant 1130:
Andries, soone wijlen Reijnder Peterssen, woonende onder de heerlijckheijt van Asten, midts titule van coop bij hem gedaen tegens Jan Deenen, soo voor hem selven als sijns Deenen mede consorten, den 17en octobris 1633. Een hoeve landts met haere rechten ende toebehoorten, gestaen & gelegen inde parochie van Someren, gemeijnelijck genoempt de Hosijde aen de heijde, etc. (Egbert 8 september 2019 om 15:48 uur).

Die belangstelling voor Someren kan voortgekomen zijn uit de mogelijkheid dat Andries Reijnder Peters uit Someren afkomstig was.

In het boek van Jean Coenen, Hertog Jan en de Zummerse mens. Een overzicht van de geschiedenis van Someren en Lierop (2001) kom ik op blz.185 een opmerkelijke persoon tegen. In 1613 waren Goossen Willem Sanders en "Jan Reijnder Peters" dekens van het broederschapsgilde van Onze-Lieve-Vrouw en Sint Anna.

In Someren zien we dus in dezelfde tijd als Andries Reijnder Peeters leefde een Jan Reijnder Peters. Het kan toeval zijn maar het kan ook een indicatie zijn dat Andries uit Someren afkomstig was.

Let wel, het is een gis mijnerzijds.
Harry van Ruth zei op 11 september 2019 om 18:59
Hier is Jan Reijnder Peters nog een keer
Someren ORA 83
R83,f.0,dd.1600: Protocol van Hieronymus van Kelst, secretaris van Someren Schouthet van Peellant was Jhr. Marcq van Gerwen, sijn stadhouder tot Someren Jhr. Willem van Boshuijsen. Schepenen van Someren: Andries Jan Smits, president; Jan Willem Henricks, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Jan Reijnder Peters, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Willem Rutten, obiit 27 mei 1600; Ambrosius Marcelis van de Seijlberch, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Gerardt Ardt Scherders, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; doet eed als president 20-5-1601; Mathijs Ariens mulder, naar Helmond metter woon, gestorven 25 april 1601; Michiel Goorts de eed gedaan als schepen 16 juni 1600; Alaert Keris den eed gedaan als schepen 19 juni 1600; Goort Willems den eed gedaan als schepen 26 juni 1600; Goort Philips van Helmont den eed gedaan als schepen 20 maart 1601; Niclaes Denen den eed gedaan als schepen 20 maart 1601;
Egbert zei op 11 september 2019 om 20:29
We moeten inderdaad in Someren verder zoeken en dan komen we uit bij Reijn Peter Henricx:

ORA Someren 77, folio 8v
Joest Dirck Horcmans, staende voir hem selve, Goirt Horcmans, Nicolaes Ariaens, curateurs voir Willemen, Jan en Stijnken onmondige wettige kinderen Dirck Horcmans voirs., verkopen Jannen, Andriessen, Marie en Elisabeth wettige kinderen Reijn Peter Henricx:
Een jaerl. erfchijns van 6 gl. en 6 st., uijt huijs, hofstadt en erfenis met toebehoren gelegen aen het Voertken,
u.l. Goert Horcmans a.l. Dirc van Eijck
en voirts in de gemeijn straete
Los en vrij, beh. 2 mud rog en 2 vat .
Acc. met 100 gl. Actum 22-08-1576.
Harry van Ruth zei op 12 september 2019 om 09:47
Nog even over de familie Peters
Is (An)dries Reijnders Peters dezelfde als de ons bekende Andries Reynders (van Ruth)?

R81,f.75,dd.24-9-1597: Verkoop door Dirck Tielens, Philip Chielen m&m Henrickske en Goort Philips hem fort en sterk makende voor Merij zijn moeder aan Dries Reijnder Peters van alsulck deel hen verstorven van Tielen van Ruth.


Hier blijkt dat het zo is, ze worden in één adem genoemd.

R85,f.8v,dd.10-5-1607: Deling tussen Andries Reynder Peters en de wed Marten Dircx en Adriaen Wouter Verbraecken.
Andries Reynders is ten deel gevallen 4 porties die hij in het goed gelegen aan de Keyserstraet gekocht heeft.
Jenneke wed. Marten Dircx
Adriaen Wouters Verbraecken met Marcelis Teunis.


En er is zelfs de koppeling tussen Jan Reijnder Peters en Andries Reijnders en ooh nog een zuster.
R87,f.26,dd.16-6-1610: Geschil tussen Jan Weijn Peters m&m Dinghe met Jan Gelis Smulders m&m Lijske als erfg. en successeurs van Frenske Thijssen van Roy ter eenre en Jan Reijnder Peters met Andries Reijnders zijn broer en Merike zijn zuster ter andere om seecker huis aen de Heijde zoals Servaes Laureijnsen van Meijell verkocht heeft Peter Jansen van Ayen.
Harry van Ruth zei op 12 september 2019 om 15:45
@Egbert,
In je laatste post geef je aan dat Reijn Peter Henricx de vader is van Reijnder Peters(sen). Als wettige kinderen van Henricx worden aangegeven
Jannen, Andriessen, Marie en Elisabeth. Hier mis ik echter Reijnder. Heb je daar een verklaring voor?
Hans Vogels zei op 12 september 2019 om 16:56
Ik ben wel geen Egbert maar kan het antwoord wel bieden. Het is een kwestie van goed lezen.

Andries Reijnders van Ruth = Andries Reijnder Peters [van Ruth].
In het schepenprotocol van Someren staan enkele vermeldingen van Andries waarbij hij Van Ruth wordt genoemd, onder andere:

Someren R89, f.265r, dd.12-3-1626: Peter Jansse van Eijck, Willem Peters van Eijck, Willem Jan Peters m&m Catarina, Dierick sone Jan Diercx, Thonis Jan Willems m&m Thoniske, Jan sone Peter Jan Denen m&m Lijnke alle erfg. Jan Goorts van Rest aan Andries Reijnder Peters alias van Ruth.

Jan, Andries, Mariken en Elisabeth zijn kinderen van Reijnder Peter Henricx. zie:

Someren R77, f.8v, dd.18-11-1576: Verkoop door Joost Dirck Horckmans voor zz., Goirt Horckmans en Niclaes Adriaens curators voor Willem, Jan en Stijntie alle knd. Dirck Horckmans aan Jan, Andries, Marie en Elisabeth knd. Reijm Peter Henricx van een erfcijns van 6 gld 5 st uit huijs gelegen aan 'tVoirke.

In het schepenprotocol van Someren zien we Reijnder Peters voorkomen als Reijnder Peter Henricx maar ook onder de schrijfwijze Reyn, Reijn en Reijm.

Met dank aan de transcripties van Frans Vlemmings en de Heemkundekring De Vonder Asten-Someren die het werk van Frans beschikbaar hebben gesteld op hun website.
https://www.heemkundekringdevonder.nl/oud-schrift.php
Hans Vogels zei op 12 september 2019 om 17:00
Voor het gemak heb ik alvast de vermeldingen op een rijtje gezet die ik gevonden heb. Ik sta niet in voor de volledigheid omdat er meerdere Andriessen en Jannen zonen van een Peter (zonder tweede patroniem) voorkomen.

Met dank aan de transcripties van Frans Vlemmings en de Heemkundekring De Vonder Asten-Someren die het werk van Frans beschikbaar hebben gesteld op hun website: https://www.heemkundekringdevonder.nl/oud-schrift.php

R71,f.119,dd.1-7-1565: Verkoop door Frans Claes van Otterdijk aan Claes Peter Bakermans van een stuk land gelegen aen die Heijde ul. erfg. Art Wouters, al. Willem Bakermans. Verkoop door Frans Claes van Otterdijk aan Reijn Peter Henricx van een stuk land gelegen aen die Heijde ul. Jan Marten Peeters, al. Claes Peter Bakermans, uf. Willem Bakermans.

R71,f.134v,dd.23-1-1565: Verkoop door Gerit Bouwens van Alem aan Lenardt Goesen Lenardts van het 1/9 deel van huijs, hoff etc. gelegen aan die Heije welke erfenis Hr. Frans van de Eijnde saliger geevinceerd en uitgewonnen heeft gehad. Idem verkoop aan Reijn Peeter Henricx van het 1/9 deel.


R73,f.28v,dd.17-1-1568: Verkoop door Reijn Peter Hendricx aan Jan Marten Peeters.


R76,f.56v,dd.14-6-1574: Verkoop door Goort Joost Horckmans aan Reijnder Peter Hendricx van een erfcijns van 6 gld. brabants uit huijs, hoff etc. gelegn aen de Heij, al. Peter Peter Eerkens, uf. Ceel Deijnen.

R76,f.57,dd.14-6-1574: Verkoop door Jan Jan van Ayen van een erfcijns van 3 gld. aan Reijm Peter Hendricx uit een beempt gelegen int Romsel.

R76,f.57,dd.14-6-1574: Huw. voorwaarden tussen Reijm Peter Henricx en Anna Jan sGrooten.

R76,f.61,dd.30-9-1574: Verkoop door Willem Walraven aan Jan Reijn Peters en zijn broer en zuster van een erfcijns van 30 st. uit huis aan't Slijven.

R76,f.86v,dd.7-6-1575: Jan Aerts van Doeyenbraken m&m Anne mede hem sterck makende voor Claes, Anthonis, Jan, Dirckske en Heijlke zijn kinderen verwekt bij Catharina heeft bekent betaald te zijn van een rente van 30 st waarvan de hoofdsom is afgequeten door Reijnder Peter Henricx.

R77,f.8v,dd.18-11-1576: Verkoop door Joost Dirck Horckmans voor zz., Goirt Horckmans en Niclaes Adriaens curators voor Willem, Jan en Stijntie alle knd. Dirck Horckmans aan Jan, Andries, Marie en Elisabeth knd. Reijm Peter Henricx van een erfcijns van 6 gld 5 st uit huijs gelegen aan 'tVoirke.


R80,f.24,dd.6-2-1583: Dries van Horrick belooft te betalen Dries Reijner Hanricks.

R80,f.28r,dd.20-4-1583: Jan Reijnder Peters draagt op aan Claes Adriaen Slaets een cijns groot 6 gld uit onderpanden eertijds toebehoort hebbende Dirck Joost Horckmans volgens brief van 12-3-1573.

R80,f.44,dd.6-3-1584: Scheiding en deling tussen Jan Reijnder Peters m&m Anneke en item Heijlke Jans van Horrick ende de momboirs van Hanrick Willem Jans van Horrick, altesamen wett. erfgenamen Jan Willem van Horrick en Heijlke.

R80,f.57r,dd.21-11-1584: Belofte van betaling door Jan Reijmer Peters aan Goordt Willem Goordts zijn swager.

R80,f.62r,dd.6-2-1585: Verkoop door Jan Reijmen Peters aan Jan Ardt Sanders van een erfcijns van 3 gld. uit onderpanden gelegen omtrent de Doelstraet zoals gevestigd bij brief dd.14-6-1574. Jan Ardt Sanders geeft over aan Jan Ardts Deenen de erfcijns van 3 gld bovengenoemd.

R80,f.117,dd.20-2-1587: Verkoop door Jan Reijmer Peters m&m Anna voor hemzelf en als momboir van de onbejaarde knd. van Willem zijn swager, item Heijlke Jans van Horrick met haar momboir aan Steven Aelberts van een stuk dries of groes met hofstad der huijsinghe sonder huijs gelegen aent Slijven.

R80,f.122r,dd.18-3-1587: Vernadering door Jan Andries van Horrick als gemachtigde van Andries zijn vader van alsulcke erfenis als Steven Aelberts in coop verkregen heeft tegen Jan Reijmer Peters.

R80,f.185r,dd.3-10-1590: Schuldbekentenis van Jan Reijmens Peters aan Jan Daniels aent Slijven van 23 gld.

R80,f.197,dd.16-10-1591: Schuldbekentenis van Dries Willem van Horrick aan Dries Reijnder Peters van 25 gld.

R80,f.202r,dd.7-10-1592: Verkoop door Jan Reijmers Peters aan Nicolaes Jans Deenen van een erfpacht van 1 mud rogge uit onderpanden te Someren volgens brief des anderen dag na St.Andries, apostel 1395. [1-12-1395]

R81,f.0,dd.23-9-1593: Hieronymus van Kelst, secretaris. Schepenbank: Andries Jan Smits, president; Jan Willem Henricks, destitutas; Jan Gerards Deenen, schepen, obiit 20-2-159?; Jan Reijnders; Philips Jan Philips vertrokken naar Asten anno 1594; Jan Smulders obiit 12 sept 159[4]; Willem Rutten heeft de eed gedaan 27-4-1594; Ambrosius Marcelis heeft de eed gedaan 27-4-1594; Gerardt Ard Scherders heeft de eed gedaan 26-4-1597; Jan Willem Henricks heeft de eed gedaan 26 april 1597; Jhr. Hugo van Berckell, schouthet in Peelant; Jhr. Willem van Boshuisen, stadhouder tot Someren; Jhr. Johan van Kessel Berthoutsz heeft de eed als stadhouder gedaan 18-1-1595 ten huize van Andries Smits; Jhr. Marcq van Gerwen, schouthet in Peelant heet te Someren eerstmaels als schouthet gedingt 20-8-1597

R81,f.25,dd.15-2-1595: Verkoop door Philips Jansen Verstraeten aan Andries Reijnder Peters van een stuk akkerland gelegen omtrent de Willekenswegh.

R81,f.28v,dd.23-5-1595: Verkoop door Daniel Goorts van Bussel m&m Metke Huijbert Sijmonsdr aan Dries Reijnder Peeters van een stuk land aant Schoot.

R81,f.45,dd.22-5-1596: Vernadering door Thonis Jans Bruijstens van een stuk akkerland dat Dieriske wed. Dirick Goossen Heijnen c.s. verkocht had aan Dries Reijnders Peeters 13 sept 1595. Thonis Jans Bruijstens geeft over een stuk akkerland aan Dries Reijnders Peeters.

R81,f.45,dd.1-6-1596: Vernadering door Dries Reijnders Peeters van een koop als Joost Dirck Rutten 6 juli lestleden gedaen heet tegen de knd. en erfg. Thonis Dirck Geldens.

R81,f.45v,dd.1-6-1596: Overdracht in erfmangeling door Dries Jan Smits aan Dries Reijnder Peters van een stuk land gelegen omtrent de Eckerbroeck. Idem omgekeerd.

R81,f.45v,dd.5-6-1596: Verkoop door Dries Reijnders Peeters aan Joost Dirick Rutten van een koop die hij op 1 juni vernadert heeft.

R81,f.75,dd.24-9-1597: Verkoop door Dirck Tielens, Philip Chielen m&m Henrickske en Goort Philips hem fort en sterk makende voor Merij zijn moeder aan Dries Reijnder Peters van alsulck deel hen verstorven van Tielen van Ruth.

R82,f.0,dd.1598: Schepenen Andries Jan Smeets, Jan Willem Henricks, Willem Ruthen, Gerardt Aert Scherders, Ambrosius Marcelis van de Zeijlberch, Jan Reijm Peters, Mathijs Ariaens.

R83,f.0,dd.1600: Protocol van Hieronymus van Kelst, secretaris van Someren Schouthet van Peellant was Jhr. Marcq van Gerwen, sijn stadhouder tot Someren Jhr. Willem van Boshuijsen. Schepenen van Someren: Andries Jan Smits, president; Jan Willem Henricks, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Jan Reijnder Peters, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Willem Rutten, obiit 27 mei 1600; Ambrosius Marcelis van de Seijlberch, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; Gerardt Ardt Scherders, restitutus 10 juni 1600 bij de schouthet; doet eed als president 20-5-1601; Mathijs Ariens mulder, naar Helmond metter woon, gestorven 25 april 1601; Michiel Goorts de eed gedaan als schepen 16 juni 1600; Alaert Keris den eed gedaan als schepen 19 juni 1600; Goort Willems den eed gedaan als schepen 26 juni 1600; Goort Philips van Helmont den eed gedaan als schepen 20 maart 1601; Niclaes Denen den eed gedaan als schepen 20 maart 1601;


? R83,f.57v,dd.22-7-1602: Constitutie van Tuenis Aerts voor Mr. Peeter Daems, om de coster te laten taxeren in het proces tussen Tuenis voorz. en Andries Reynders

R84,f.11,dd.24-1-1606: Overdracht door Anthonis Jordens van Heeze en Jenneke Willems van Eijnhoutsdr. zijn huisvrouw van het patrimonium wat Jenneke van haar vader en moeder aangestorven is, gelegen aan 'tSlieven bij 'tHoutbroeck aan de naeste en principaelste maeghen en vrinden van Jenneke voorz. te weten Jan Driessen van Eijnhouts en Marten Driessen zijn broer, Peter Weijn Peters m&m Lijske, zuster van Jan en Marten voorz, Jan Peters van Breij man geweest w. Lijntke en Willem Arndts Strepkens van Stercxsell, Lijntkes broeder, item Willem Dircx van Eijnhouts mede voor Lijske en Jenneke zijn zusters, item Jan Reijnder Peters m&m Anneke en Henrick Willem van Horrick des voorz. Jan en Annekes neve, item Willem Goossen Willems en Daniel zijn broer. Bovengenoemde maeghen en vrinden geven over aan Thonis Jordens van Heeze en Jenneke Willem van Eijnhoutsdr. een erfcijns van 24 car.gld. en een malder rogge

R85,f.8v,dd.10-5-1607: Deling tussen Andries Reynder Peters en de wed Marten Dircx en Adriaen Wouter Verbraecken. Andries Reynders is ten deel gevallen 4 porties die hij in het goed gelegen aan de Keyserstraet gekocht heeft. Jenneke wed. Marten Dircx Adriaen Wouters Verbraecken met Marcelis Teunis.

R86,f.56,dd.18-7-1608: Jan Reijnder Peters heeft verkocht Jan Willems alias van Bakel een rente van 6 gld gaande uit onderpanden toebehoord hebbende Joost Dirck Horckmans.

R87,f.26,dd.16-6-1610: Geschil tussen Jan Weijn Peters m&m Dinghe met Jan Gelis Smulders m&m Lijske als erfg. en successeurs van Frenske Thijssen van Roy ter eenre en Jan Reijnder Peters met Andries Reijnders zijn broer en Merike zijn zuster ter andere om seecker huis aen de Heijde zoals Servaes Laureijnsen van Meijell verkocht heeft Peter Jansen van Ayen.

? R87,f.84v,dd.4-5-1611: Marcelis Thonis Peter van Otterdijk heeft in erfmangeling opgedragen Peter Thonis zijn broer zijn kindsgedeelte in het huis aan de Speelheuvel. Peter draagt een stuk land aan de Beelen gelegen en noch sijn aenpart en kindsgedeelte in de goederen Andries Reijnder Peters aen de Keijserstraet.

R87,f.132v,dd.21-2-1612: Jan Reijnder Peters bekent schuldig te zijn Lambrecht Peters een som van 20 gld.

R87,f.219v,dd.21-9-1613: Jacob Reijnder Jacobs heeft verkocht Goossen Willem Sanders en Jan Reijnder Peters guldemeesters van den Altaer Beate Anne et Maria Presentationes een cijns van 3 gld.

R88,f.104v,dd.15-6-1618: Tielman Henrick Henricks verwekt bij Jenneke Tielens van Ruth van de eerste bedde, Henrick Marten Dircx, Frans zijn broeder en Cornelis Peter van de Greeff m&m Ida bij deselve Jenneke verwekt in haar 2e huwelijk hebben verkocht aan Adriaen Wouter Tielens van Ruth hun versterf, part en deel zoals Philips Michiel Philips met zijn medeerfgenamen hun part en deel opgedragen hadden Andries Reijnder Peters.

R89,f.40,dd.31-7-1621: Jan Jan Honichman heeft verkocht Andries Reijnder Peters op Ruth een stuk land.

R89,f.122r,dd.24-3-1623: Hendrick Maes Melis m&m Aleijda heeft verkocht Andries Reijnder Peters tot Asten.

R89,f.153,dd.29-12-1623: Johan, Peter, Michiel gebr. voor zz. en voor Marike absent knd. Goort Willems en Marike Reijnder Peters hebben verkocht Frans Mr. Jan Verdeijsseldonck een erfcijns aangekomen van hun ouders die deze in koop verkregen hadden tegen Margriet (of Geertrui) wed. Gerrit van Berckel en haar kinderen, en Margriet c.s. verkregen tegen Willem Henrick van Kessel, Willem aangekomen van Margriet zijn zuster uit een rente van 8 gld zoals Jan Pauwel Coolen belooft heeft 3 febr. 1545.

R89,f.265r,dd.12-3-1626: Peter Jansse van Eijck, Willem Peters van Eijck, Willem Jan Peters m&m Catarina, Dierick sone Jan Diercx, Thonis Jan Willems m&m Thoniske, Jan sone Peter Jan Denen m&m Lijnke alle erfg. Jan Goorts van Rest aan Andries Reijnder Peters alias van Ruth.

R90,f.49v,dd.31-1-1628: Peter Peter Bakermans heeft in belening opgedragen aan Andries Reijnder Peters.

R90,f.73v,dd.19-7-1628: Anthonis Thonis Lomans voor ¼, Anneke wed. Tielen Thonis van Ruth, ook dr. Thonis Lomans voor de toght in ¼ met Anthonis voorz. en Andries Reijnder van Ruth als momboir van de onm.knd. Tielen Thonis hebben erf. verkocht Flips Frans Flipsen en Frans Daniel Coolen elke ¼ parten in renten dd.3-3-1595, dd.30-1-1572, dd.1-2-1573, dd.20-1-1587.

R90,f.157,dd.7-11-1630: Michiel Peter Wouters heeft overgedragen Joost Jan Gerits van Heeze een rente van 3 gld zoals verkocht door Jan Jan van Aijen aan Reijnder Peter Henricks 14-6-1574.

R90,f.164v,dd.16-1-1631: De erfg. Henrick Maes Melis zoals genoemd f.162 bevestigen de verkoop door Henrick Maes Melis 24-3-1623 aan Andries Reijnder Peters van Ruth te Asten.
Harry van Ruth zei op 13 september 2019 om 10:57
@Hans
Over je post van 12 sept. 16:56 uur
Het gaat me niet om Andries Reijnders van Ruth want dat is de zoon van Reijnder Peters(sen). De Andries die hieronder wordt genoemd is een andere Andries want Andries Reijnders van Ruth is waarschijnlijk geboren rond 1560 (Zijn ons bekende oudste zoon Anthonis is geboren in 1586.
In de post van Egbert 11 sept. 20:29 uur staat het jaartal 1576 op dat moment waren de hieronder vermelde kinderen al geboren, Reijn Peter Henricx moet zijn grootvader zijn.


Nu mijn vraag:
De naam Reijnder Peters(sen) heeft veel weg van de naam Reijn Peter Henricx dat is duidelijk, hij zou de oudste zoon kunnen zijn.
Wat me verbaast is dat hij niet in het rijtje kinderen voorkomt t.w. Jannen, Andriessen, Marie en Elisabeth wettige kinderen Reijn Peter Henricx. Waarom ontbreekt hij hier. Het zou misschien in het woordje "wettige" kunnen zitten. Misschien was hij onwettig maar hij blijft de vader.
Hoe denk jij daar over?
Egbert zei op 13 september 2019 om 20:25
@Harry

In je post van 12 september 2019 om 15:45 uur zeg je dat ik aangeef dat Reijn Peter Henricx de vader is van Reijnder Peters(sen). Als wettige kinderen van Henricx worden aangegeven Jannen, Andriessen, Marie en Elisabeth. Hier mis ik echter Reijnder. Heb je daar een verklaring voor?

Ik heb dat niet beweerd. Reijn Peter Henricx is dezelfde als Reijnder Peters(sen). Er zijn dan (22-08-1576) minsten 4 kinderen: Jan, Andries, Marie en Elisabeth.

Ik maak altijd een gezinsstaatje met de mij bekende gegevens. Dat geeft vaak duidelijk inzicht.

Reijn Peter Henricx
tr. 1574 Anna Jan sGroten dr.
kinderen uit een eerder huwelijk van Reijn Peter Henricx:
1. Jan Reijnder Peters (schepen van Someren 1584), tr. vóór 06-03-1584 Anneken Jan Willems van Horrick
2. Andries Reijnders, overleden na 11-11-1640, vóór 12-12-1640, pachter van de hoeve Ruth te Vlierden, tr. Meriken.
3. Marie (Meriken Reijnder Peters), tr. Goordt Willems, overleden vóór 29-12-1623 (kinderen: 1. Johan; 2. Peter; 3. Michiel; 4. Mariken)
4. Elisabeth (wordt niet meer genoemd op 16-06-1610)
Hans Vogels zei op 14 september 2019 om 10:16
Ik kan dit verder aanvullen met enkele interpretaties

Reijn(der) Peter Henricx, + na 7-6-1575 (wellicht al voor 18-11-1576);
tr. 1. ca.1545 N.N;
tr. 2. 1574 (huwelijkse voorwaarden 14-6)
Anna Jan sGroten dochter,
weduwe, x 2 1579 (voor 3-7) met
Aert Goort Stoop(s) van Stercksel (weduwnaar met 3 kinderen van Heijken Willems van Horric).

Kinderen uit 1.
1. Jan Reijnder Peters, geboren minimaal 1550, treed in 1574 op namens zijn onbenoemde broer en zuster (enkelvoud); schepen van Someren 1584 en later; tr. vóór 06-03-1584 Anneken Jan Willems van Horrick.
2. Andries (Dries) Reijnder Peters, geboren minimaal 1559, overleden 1640 tussen 11 nov. en 12 dec.; in 1574 onbenoemd genoemd; in 1576 met naam genoemd; handelingsbekwaam 1583; pachter van de hoeve Ruth te Vlierden, tr. ca.1583 Meriken [Anthonis van Rijt uit Asten].
3. Marie (Meriken) Reijnder Peters), in 1574 onbenoemd genoemd; in 1576 met naam genoemd; overleden vóór 29-12-1623 tr. voor 21-11-1584 Goordt Willems Goorts, overleden vermoedelijk voor 16-06-1610; kinderen: 1. Johan; 2. Peter; 3. Michiel; 4. Mariken.

Kinderen uit 2
4. Elisabeth, wordt in 1574 niet genoemd (= jaar van hertrouwen vader); op 18-11-1576 jongste kind met naam genoemd; wordt in 1579 (hertrouwen moeder) en in 1610 niet genoemd.
Hans Vogels zei op 14 september 2019 om 12:09
De persoon Reijn(der) Peter Henricx of een Reijn(der) Peters zn lijkt in het schepenprotocol van Someren vóór 1565 niet voor te komen. Misschien dienen we zijn afkomst in een buurdorp (Heeze, Sterksel, Lierop, Asten of elders) te gaan zoeken?

R71,f.119,dd.1-7-1565: Verkoop door Frans Claes van Otterdijk aan Claes Peter Bakermans van een stuk land gelegen aen die Heijde ul. erfg. Art Wouters, al. Willem Bakermans. Verkoop door Frans Claes van Otterdijk aan Reijn Peter Henricx van een stuk land gelegen aen die Heijde ul. Jan Marten Peeters, al. Claes Peter Bakermans, uf. Willem Bakermans.

R71,f.134v,dd.23-1-1565: Verkoop door Gerit Bouwens van Alem aan Lenardt Goesen Lenardts van het 1/9 deel van huijs, hoff etc. gelegen aan die Heije welke erfenis Hr. Frans van de Eijnde saliger geevinceerd en uitgewonnen heeft gehad. Idem verkoop aan Reijn Peeter Henricx van het 1/9 deel.

R73,f.28v,dd.17-1-1568: Verkoop door Reijn Peter Hendricx aan Jan Marten Peeters.

R76,f.56v,dd.14-6-1574: Verkoop door Goort Joost Horckmans aan Reijnder Peter Hendricx van een erfcijns van 6 gld. brabants uit huijs, hoff etc. gelegn aen de Heij, al. Peter Peter Eerkens, uf. Ceel Deijnen.

R76,f.57,dd.14-6-1574: Verkoop door Jan Jan van Ayen van een erfcijns van 3 gld. aan Reijm Peter Hendricx uit een beempt gelegen int Romsel.

R76,f.57,dd.14-6-1574: Huw. voorwaarden tussen Reijm Peter Henricx en Anna Jan sGrooten.

R76,f.86v,dd.7-6-1575: Jan Aerts van Doeyenbraken m&m Anne mede hem sterck makende voor Claes, Anthonis, Jan, Dirckske en Heijlke zijn kinderen verwekt bij Catharina heeft bekent betaald te zijn van een rente van 30 st waarvan de hoofdsom is afgequeten door Reijnder Peter Henricx.
Egbert zei op 14 september 2019 om 12:32
Op 30-12-1570 was Heijken Willems van Horrick, de vrouw van Aert Goort Stoops van Stercksel nog in leven. Het huwelijk met Aert moet gebeurd zijn tussen 30-12-1570 en 03-07-1579.
Hans Vogels zei op 14 september 2019 om 13:13
Omdat Aarts tweede vrouw Anna in 1574 huwelijkse voorwaarden liet maken met Reij(der) Peter Henricx denk ik dat we de marge kunnen verkleinen tot 14-6-1574 en 3-7-1579
;-)

Reijn(der) leefde nog op 7-6-1575. Omdat op 18-11-1576 sprake is van een verkoop aan zijn kinderen Jan, Andries, Marie en Elisabeth heb ik het vermoeden dat vader Reijn(der) op dat moment mogelijk al overleden was.

Dat geeft een tijdsvenster 1576-1579 voor het hertrouwen van Anna Jan Groten met Aart Goort Stoops.
Hans Vogels zei op 14 september 2019 om 13:15
>> De persoon Reijn(der) Peter Henricx of een Reijn(der) Peters zn lijkt in het schepenprotocol van Someren vóór 1565 niet voor te komen. Misschien dienen we zijn afkomst in een buurdorp (Heeze, Sterksel, Lierop, Asten of elders) te gaan zoeken?<<

Het moet opgemerkt worden dat de aanwezige protocollen verre van compleet zijn en niet iedere keer mooi chronologisch op elkaar aansluiten.
Egbert zei op 14 september 2019 om 15:50
Ik lees: Bij RA Someren 76, folio 61
Willem Walravens vendidit hereditare Jannen Reijn Peterss tot behoeff zijns, ende zijnen broeders ende zusters.

zusters ipv zuster. Het woord is afgekort en niet zo heel duidelijk. Ik zou niet durven stellen dat Elisabeth, die op 16-11-1576 met naam genoemd wordt, een dochter is van Anna Jan sGroten.
Egbert zei op 14 september 2019 om 16:04
Ik denk dat de afkomts van Reijnder gezocht moet worden in Nuenen. In de transcripties van Frans Vlemmings niet vermeld, maar er staat tweemaal "van Nuenen"achter zijn naam:

RA Someren 71. folio 134v 23-01-1565.
Gerit Bouwenss van Alem heeft erff. verkocht Reijm (of Reijnen) Peeter Henrixss van Nuenen.

RA Someren 71. folio 134v 23-01-1565.
Gerit Bouwenss van Alem heeft geloeft Reijm (of Reijnen) Peeter Henrixss van Nuenen.
Hans Vogels zei op 14 september 2019 om 16:10
Dat kan best zijn. Het originele schepenprotocol heb ik nog niet geraadpleegd. Ik ben uitgegaan van de regesten die Frans Vlemmings heeft gemaakt van de Somerense schepenprotocollen en daar lees je broer en zuster in enkelvoud.
Van daaruit volgt mijn observatie.

Staat er meervoud dan weten we dat we in het vervolg nog kritischer moeten zijn. Someren R.58 ontbreekt ook in de reeks bewerkingen.

Als er in 1574 sprake is van broers dan kunnen we nu stellen dat een ervan voor 1576 is gestorven.
Hans Vogels zei op 14 september 2019 om 16:25
Interessant. Dat geeft meteen een twee nieuwe vermeldingen.
R71,f.110,dd.7-3-1564: Vernadering door Art Michiels van Dueren van een stuk
groes als Rein van Nuenen in koop verkregen had tegen de erfg. Willem
Thielen Claesz.

R71,f.114v,dd.10-5-1565: Verkoop door Denis Willem Vervoirt aan Ard Willems
Vervoirt, fratris van een stuk beemd gelegen achter het Godthuijs van Postel
ul. Dirrick Everts Verdiesdonck, af. Reijn Henricx van Nuenen, uf. erfenis
Dirrick Willem van Aelst.
Harry van Ruth zei op 15 september 2019 om 10:36
Wat Frans Vlemmings heeft neergezet moet toch wel jaren werk zijn geweest, bijzonder knap en heeft veel doorzetting vereist. Velen kunnen profiteren van zijn werk.
Wat ik mij afvraag is waar de naam Henricx vandaan komt en waarom deze zo geschreven wordt met cx? Dat is toch wel bijzonder omdat het normaal logischer is om ks te gebruiken. Je ziet ook dat aan de cx zeer consequent wordt vast gehouden behalve dan op het moment dat Nuenen in beeld komt, maar dan worden ook de andere namen anders geschreven, terwijl dat toch eigenlijk de oorsprong is. Uitgezonderd dan in de laatste post van Hans.
Norah zei op 15 september 2019 om 12:40
Hendricx/Henricx kan op diverse manieren genoteerd zijn, spelling was vroeger (vóór ca. 1811) niet consequent. Men scheef het op zoals men het verstond > fonetisch.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: