Voorouders van Ruth

vertelde op 30 juli 2019 om 19:39 uur

Hallo,

Ben een afstammeling van Andries Reynders van Ruth volgens Heemkundekring De vonder, gewoond hebbend in De stegen 76 te Asten. Uit de beschrijving blijkt dat hij niet onbemiddeld was.
Om meer over hem te weten te komen heb ik de boeken “Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liesel en Vlierden” van H.N. Ouwerling en “Vlierdens Verleden” van H.Beijers P. Koolen kunnen verkrijgen.
In “Vlierdens Verleden” vind ik dat hij Schepen is geweest van 1595-1622. Merkwaardig is dat hij ondanks zijn langdurig schepen zijn, in deze boeken verder niets over hem te vinden is.
Graag zou ik over hem wat meer willen weten, zoals zijn geboortedatum en ouders.
In Vlierden ligt de hoeve Ruth, er is sprake van een buurtschap Ruth en de verdwenen molen van Ruth.
Uiteraard ben ik ook benieuwd of, en welke relatie er ligt tussen mijn voorouders en bovengenoemde bouwwerken/buurtschap.
Graag zou ik willen weten, waar e.e.a. te vinden zou zijn. Zo mogelijk per internet omdat ik nogal ver van Asten woon (Drenthe).

Reacties (34)

Egbert zei op 30 juli 2019 om 21:12 uur

De doopboeken van Asten beginnen in 1636, die van Vlierden in 1681. Zijn geboortedatum ga je dus niet vinden. Mogelijk wordt zijn leeftijd in een getuigenverklaring vermeldt zodat je kunt inschatten wanneer hij ongeveer geboren is. Heemkundekring de Vonder heeft bewerkingen van het rechterlijk archief van Asten op zijn website staan, beginnend in 1600. Ik neem aan dat je die al hebt bekeken. Vóór 1600 ben je aangewezen op de originelen of op enkele regesten die gemeekt zijn door misterke van Asten. Daarvoor dien je naar het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven te gaan.
Voor vlierden is DocuDataDeurne handig. Als lid bent van de heemkundekring Ouwerling van Deurne kun je daar toegang toe krijgen.

Norah zei op 31 juli 2019 om 00:26 uur

Er zijn wel wat zeer vroege DTB-boeken van Deurne bewaard, zo rond 1600. Deze Andries komt er als vader bij de dopen enkele keren in voor.
En je kunt hier in Drenthe voor blijven ...
Zie: www.genver.nl en www.rhc-eindhoven.nl

Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 11:18 uur

Egbert en Norah bedankt voor jullie reactie. De kinderen genoemd in Heemkunde de Vonder De Stege 76 zijn mij bekend.
Het gaat mij meer om hemzelf en zijn ouders. Wanneer je bij rch zoekt op alleen de namen Andries Reynders dan staat in een van de uittreksels van de Schepenbank Helmond "Andries Reynders, wonende opt Ruth onder Vlierden". Neem aan dat opt Ruth verwijst naar de hoeve Ruth maar ben daar niet zeker van. In "Vlierdens Verleden" wordt van hem geen melding gemaakt. De vraag rijst of zijn oorspronkelijke naam niet Reynders is. In Deurne blijken in de laatste 10 jaar van de 16e eeuw ook een aantal kinderen geboren te zijn die de achternaam "op Ruth" hebben. Vaders naam daar is: "Andreas op (ex) Ruth" moeders naam is "Maria Petri Coelen" Eerder heb ik gevonden dat de naam van de moeder van Andries "Meriken" is. Maar of dat dezelfde is, is de vraag. Hij zou dan wel 12 kinderen gehad hebben.

Egbert zei op 31 juli 2019 om 11:35 uur

De hoeve Ruth was het eigendom van de abdij van Binderen bij Helmond. Ik heb in het vorig jaar verschenen boek "De geschiedenis van Binderen en haar bewoners. Helmondse abdij voor vrouwen, buitenplaats en Mariakapel" een kort stukje over deze hoeve geschreven:

De Hoeve Ruth in Vlierden
Kadastraal in 1832: Vlierden, sectie C896.
Al in 1325 is er sprake van de moelen gehyten Rieth, een watermolen op de Astense Aa die behoorde bij de hoeve Ruth. Het is niet duidelijk wanneer deze hoeve eigendom werd van het klooster Binderen, maar dat moet vóór 1526 zijn geweest. Toen leende de abdij al geld van haar pachters, onder wie Dierik Jan Dierik Thielenszoon, “onze laet op onze hoeve te Rutt geheten”. Volgens de beschrijving van 1662 is de hoeve ongeveer 120 lopensaet teullants groot en wordt
die gepacht door Rut Matthijssen voor 360 gulden per jaar. Ze bestaat dan uit een woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij, verckenscoij, backhuijs, schop ende peertstal. 3 Met haar 120 lopenzaad aan akkerland is de hoeve de grootste van het hoevenbezit van Binderen. In 1664 wordt de hoeve Ruth samen met de hoeve Vorst openbaar verkocht aan de broers Jan
en Adriaan van der Meijden voor 14.000 gulden.

Aan de namen pachters van deze hoeve werd de naam van Ruth toegevoegd. Zo kon er bij families die geen relatie met elkaar hadden toch dezelfde familienaam ontstaan. Er is weinig bekend van deze pachters. Er zijn geen archieven bewaard van de abdij van Binderen. De hoeve Ruth of een van haar opvolgers bestaat nog steeds en is nu eigendom van de fundatie Nicolaas Beels.

Egbert zei op 31 juli 2019 om 11:50 uur

Bij de vroege dopen in Deurne is de moeder niet vermeld. Ik zie Maria Petri Coelen alleen staan als getuige bij de doop van Joannes in 1603.

In ORA Asten 75 fol. 108v worden op 12-12-1640 worden de erven van Andryes en wijlen Meriken, zijn vrouw genoemd.

Ik stam af van Jan Anthonis Canters en Lieske Andries van Ruth. Ik heb van Andries maar 8 kinderen gevonden. Ben benieuwd waar jij die andere 4 gevonden hebt.

Norah zei op 31 juli 2019 om 12:03 uur

Reijnders is afgeleid van de voornaam Reinerus. Vader van Andreas was ene Reinerus. Het was gebruikelijk dat men verder genoemd werd naar waar men vandaan kwam, of waar men woonde(toponiemen). Plus het patroniem.
In Limburg bleef in die tijd al de familienaam "bevroren", in Brabant niet altijd.

In dit geval gaat het om Andries/Andreas R., wonende op Ruth. Zijn vrouw heette Maria of Meriken, kan om dezelfde persoon gaan. Hoeft niet persé, men kreeg vroeger wel 12 kinderen of meer uit één huwelijk.
De latere kinderen kunnen dan weer als Driessen/Dresens, of Andriessen door het leven zijn gegaan, met of zonder van Ruth/Rut.
Mvg.

Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 13:35 uur

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 553. 1597/1602
PEETER LEMMENS, JOEST WILLEMS, burgemeesters, JAN BRUYSKENS, WILBORT HENRICX, en DRIES REIJNEN alias Ruth, schepenen, schepenen van Vlierden, geloeven te betalen aan meester JACOP BECX, schout van Helmond, 321 gl. (betreft geleend geld). Get.: WF/GB 20 mei 1600

Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 13:49 uur

Nog een paar vermeldingen uit hetzelfde schepenprotocol. De tweede heeft zeker betrekking op Andries Reijnders (op/van Rut) en de eerste mogelijk.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 339. 1597/1602
MERIKEN dv GEVERT LAMBERTS met haar momboir FRANS COELEN
ziet af van haar recht en naederschap' op een goed,
gekocht door DRIES REIJNDERS,
van GOYERT EVERT LAMBERTS zoen, t.b.v.
PEETER JAN BRUYSKENS zoen als m/m van GERTRUYT.
Get.: HD/JP 9 jan. 1599

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 244 akte 608. BLZ. 324. 1597/1602
HENRICK PEETERS als oud-burgemeester, en
HENRICK JANS, stadthouder,
JAN BRUYSTENS en
WILBORT HENRICX,
ART WILBORTS,
JOEST PEETERS,
ANDRIES REYNDERS, en
JAN WILLEMS,
schepenen van Vlierden, geloeven aan
meester JACOP BECX,
hem 580 gl. te betalen. Meester Jacop mag bij wanbetaling het eerst Henrick Peeters aanspreken, met name diens bezit aan paarden en koeien.
Get.: GB/AH 9 sept. [1600]
In de marge: gedeeltelijke inlossing; 300 gl.

Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 13:57 uur

Of alles betrekking heeft op de Vlierdense Andries laat ik in het midden. Nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 245 akte 49. BLZ. 29 1603/1605
ART WILBORTS,
WILLEM DERICX VERHAESELDONCK, burgemeesters,
JAN BRUYSKENS,
JAN die BERCKER,
WILBORT JACOPS HEIJNEN,
ANDRIES REYNDERS,
JOEST PEETERS, schepenen en ingezetenen van Vlierden,

geloeven te betalen aan
jonker GERART van EYCK,
op de 26e april 1604, de somma van 1070 gl. (munteenheid: 'dobbelen ducaeten van Spangiën'. Wisselkoers ('ganck ende curs') van Venlo. De jonker had dat geld ten verzoeke van voornoemde dorp opgenomen.
Get.: AH/JL 2 mei 1603

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 245 akte 394. 1603/1605
JAN BRUYSKENS,
JAN die BERCKER,
WILBORT HENRICX,
DRIES REYNDERS,
JAN AELBERTS
JAN WILLEMS,
PEETER BRUYSKENS,
JOEST WILLEMS,
ART DRIES en
GEEVERT WILLEMS

geloeven namens het dorp Vlierden aan

MATHIJS van TATERBEECK
600 gl. te betalen, procederende van 'verschoeten' penningen.
Get.: AH/JB 2 juli 1605

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 245 akte 407. 1603/1605
Jouffrouwe MARIA van MEREVENNE, echtg. van JAN van der STEGEN,
heeft namens haar man beloeft aan

ANDRIES REYNDERS

te Bamis 1606 de somma van 50 gl. te betalen. Andries is de pachter van den thiende van het koren van Jan voors.
Get.:AH/JDC 8 aug. 1605

Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 14:09 uur

En dan nu protocol R.246. Daar moet het voor wat mij vandaag betreft even bij blijven.

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 246 akte 97 BLZ. 65. 1606/1608
ART HUYBERTS van den EYNDE en
THIJS PEETERS, oud-burgemeesters,
JAN BRUYSKENS en
JAN die BERCKER en
ANDRIES OP RUTH en
WILBORT HENRICX en
JAN AELBERTS,
schepenen van Vlierden,

geloeven te betalen aan

ANTHONIJ HUYBERTS, onze mede-schepen,
de somma van 540 gl. te betalen, procederende van geleend geld.
Get. : PH/JB 23 juni 1606

Rechterlijk Archief Helmond Inventarisnummer 246 akte 269. BLZ. 186. 1606/1608
PEETER LAMBERTS en
DANIEL MAES, afgegaan burgemeesters,
WILBORT HENRICX,
JAN die BERCKER,
JAN AELBERTS en
ANDRIES REYNDERS opt RUTH, schepenen van Vlierden,

geloeven te betalen aan

DE MANHAFTIGE KAPITEIN DANIELS, commandeur op het Slot van Helmond,
op 1 april 500 gl. te betalen, procederende van geleend geld. De burgemeesters zullen de schepenen schadeloos houden.
Get. : AH/JDC 12 mei

Harry van Ruth
Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 15:19 uur

Egbert, Hier zijn de kinderen van Op Ruth in Deurne te vinden.
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&miadt=48&mizig=347&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mip1=ruth&mip5=deurne In de map van rhc DTB en dan alleen op Ruth zoeken als link niet lukt.
Het zijn er zes waarvan één naam ook in Asten voor komt. De eerste zou kunnen zijn overleden.
Wat betreft het klooster Binderen, eerder was het toch van het Klooster Echternach?
Ik heb in de loop der jaren alle van Ruth, Rut Rutten in een database gezet. En kon op die manier de verschillende takken definiëren. De oudste dateert van 1350 nl deze Heer Hermannij Makarius (Macharius. Keris, Keers, Makarijs van de Rutte) de Buck) Die heeft ook te maken met Deurne want een zoon is geboren in Deurne-Bakel in 1390 genaamd Rutger van Rut de Smeyts en die heeft weer een zoon Johannis de Ruth (Cluijt, Cluijtmans)getrouwd met Heylwigis Rutten (de naam Cluijtmans komt veelvuldig voor in "Vlierdens Verleden".) hij heeft een zoon Johannis Johanni Rutgeri de Cluijtmans een van zijn kinderen is Jan Rutte de Jonge geb.1500 Cluijtmans, deze is geboren in St.Oedenrode. Een zoon van hem is Willem Jan Rutte Cluijtmans geb.1580 in St Oedenrode.
Deurne is enige verbinding.

Hans Vogels bedankt voor je reactie

Harry van Ruth
Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 18:37 uur

Norah, Bedankt voor je bijdrage ik ga eens zoeken op Reinerus

Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 18:58 uur

@Harry en Egbert

Heeft Andries Reijnders (van Ruth) een zoon met naam Anthonis die in 1616 meerderjarig zou kunnen zijn en in Asten woonde?

Wat kunnen jullie nog meer vertellen over zijn gezinssamenstelling.

Op basis van wat ik tot dusver gezien heb lijkt het me dat de achternaam "van Ruth" in deze familie ontstaan is bij Andries, zijnde een pachtboer op de hoeve te Ruth.

Hans Vogels zei op 31 juli 2019 om 19:07 uur

>> De oudste dateert van 1350 nl deze Heer Hermannij Makarius (Macharius. Keris, Keers, Makarijs van de Rutte) de Buck) Die heeft ook te maken met Deurne want een zoon is geboren in Deurne-Bakel in 1390 genaamd Rutger van Rut de Smeyts en die heeft weer een zoon Johannis de Ruth (Cluijt, Cluijtmans)getrouwd met Heylwigis Rutten (de naam Cluijtmans komt veelvuldig voor in "Vlierdens Verleden".) hij heeft een zoon Johannis Johanni Rutgeri de Cluijtmans een van zijn kinderen is Jan Rutte de Jonge geb.1500 Cluijtmans, deze is geboren in St.Oedenrode. Een zoon van hem is Willem Jan Rutte Cluijtmans geb.1580 in St Oedenrode. Deurne is enige verbinding. <<

Lees: heer Makarius (Keris) van Rut. De informatie die rondzingt is ontstaan uit een foutieve lezing van een vermelding.
De benaming Van Rut komt enerzijds voor als benaming van een pachtboer maar ook als vernoeming van een kleinzoon naar de grootvader met diens voornaam met achternaam (benaming). Je dient derhalve op te passen met alle naamdrager vermeldingen.

Over de Cluijtmans'en is meer bekend in andere zoekvraagreeksen hier op het forum.

Norah zei op 31 juli 2019 om 20:00 uur

Wel een stuk van huis af, maar toch...

Sibert ingen Ruth x Hillena Verblet. Broekhuizen, R.K. 30-11-1637. Sint-Martinus parochie.
www.allelimburgers.nl

Harry van Ruth zei op 31 juli 2019 om 23:19 uur

Hans,
Een Anthonis als zoon van Andries Reynders van ruth is mij niet bekend.
Norah,
Dat er in Eijsden families hebben gewoond met de naammen Ruth en Rutten is mij bekend. Heb ook gegevens verkregen "uit Eijsdens verleden" over hun. Maar heb nooit geen koppeling met Brabant kunnen leggen.

Egbert zei op 31 juli 2019 om 23:26 uur

@Harry

In de doopregisters van Deurne komen 6 kinderen voor met als vader Andreas (Andrie) op Ruth. Jij hebt het over 12 kinderen. Hoor graag van jou welke dat zijn.

Wat ik gevonden heb over dit gezin:

Andries Reijnders van Ruth, overleden na 11-11-1640, vóór 12-12-1640
tr.
Meriken
kinderen:
1. Anthonis Driessen van Ruth, geboren circa 1586, overleden in het pestjaar 1636 (voor zijn vader). tr. Anneke Peter Colen (heeft dochter Merie, tr. Cornelis Jan Horckmans)
2. Peeter Andries Reijnders van Ruth, overleden vóór 05-06-1669, tr. Grietie
3. Anna Andries Reijnder Peeterssen, gedoopt Deurne 1594, tr. Peter Hendrick Peters Bellen (Bollen) (hebben 6 kinderen)
4. Frans Andries Reijnders van Ruth, gedoopt Deurne 1596.
5. Christina (Stijntien), gedoopt Deurne 1597, tr. Lenart Driessen (hebben 2 kinderen)
6. Joanna, gedoopt Deurne 1601.
7. Jan Andries Reijnders van Ruth, gedoopt Deurne 1603.
8. Elsken Andries Reijnders van Ruth, gedoopt Deurne 1605, overleden vóór 12-10-1654 , tr. Jan) Anthonis Canters (hebben 4 kinderen)

Er is dus wel degelijk een zoon Anthonis.

Norah zei op 1 augustus 2019 om 00:30 uur

Harry, nee. Dit is geen vergelijk, net als Hans al zei. Dit soort familienamen zijn afgeleid van de voornaam Rutgerus > Rutten. Overigens een algemeen bekende achternaam in Limburg, niet alleen in Eijsden.
Jouw achternaam van Ruth, komt van een hoeve als ik het goed las, en is totaal geen vergelijk met de achternaam Rutten. Je krijgt zo verwarring.

Dan wat ik doorgaf huwelijk uit 1637, daar staat -ingen- bij, betekent -op de- of -van de-, -aan de - etc.
Afstand Broekhuizen tot Deurne valt mee voor die tijd, deze Sibert kan in dit specifieke geval wel een ver familielid van jou zijn.
Mvg.

Norah zei op 1 augustus 2019 om 00:44 uur

Specificatie: in ghen of in gen = in de, in die.

Geraldine zei op 1 augustus 2019 om 07:01 uur

Heemkundekring de Vonder Asten
Projecten Oud Schrift
Asten: Oud-rechterlijk archief 1600-1810

veel vermeldingen onder de naam Rudth
o.a.
R75 fol103vo 11-11-1640
R75 fol. 108vo 12-12-1640 pag.33, 34, 35
- Peter, Frans en Jan, znn wijlen Andryes Reynders van Rudth,
- Jan Canters - g.g.m. Lijsken, dr voors. - voor de vier kinderen,
- Lenart Dryessen - als mede-momboir van de vier onm. kn "verwekt" bij Christina, dr voors.
- Peter Hanrick Bollen - g.m. Anneken, dr Andryes Reynders voors.
- Hanrick Gevers en "ik secretaris, dit geschreven hebbende" als momboiren van Merike, onm. dr van wijlen Anthonis Andryes Reynders voors.

Allen erven van Andryes - en wijlen Meriken, zijn vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
(Volgt lange verdeling van 6 loten.)

Harry van Ruth
Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 10:16 uur

Egbert,
Neem aan dat je de eerder door mij gegeven link niet hebt kunnen volgen.
Onderstaande kinderen zijn allemaal geboren te Deurne en heb ik verkregen uit rch DBT waarbij ik de alleen de naam Ruth en Deurne heb ingetoetst.
vader: Vader Andreas op (ex) Ruth
Anna op Ruth geb.1594
Franciscus op (ex)Ruth geb. 1596
Christina op Ruth geb. 1597
Johanna op Ruth geb. 1601
Johannes op Ruth geb. 1603
Alsbena op Ruth geb.1605

Uit De Volder komen de volgende kinderen allemaal in Asten geboren:
Vader: Andries Reynders van Ruth
Elisabeth (Lyske) Andries Reijnders 1608/11-11-1640, 1636 gehuwd Johannes Anthonius Canters 1600/06-03-1672
Petrus (Peter) Andreyes Reynders van Ruth 1610/26-09-1676, 1635 gehuwd met Margareta Joosten over 15-02-1679
Franciscus (Frans) Andries Reynders van Ruth 1612/1663 gehuwd met Christina
Johannes Andrea (Andriessen) (de) van Ruth 1618/09-01-1673, 28-02-1645 met Joanna (Jenneke)Petri van Rest geb. 1622
Christina op Ruth (Styntien) van Ruth 1618/1640, gehuwd met Lenart Diessen (Dryessen)
Anneken (Johanna) van Ruth 1620/09-01-1673, 1640 gehuwd met Peter Hendrick Bollen
Maria (Merike) geb. 1622
2 namen komen overeen met die in Asten geboren zijn, maar vaker zie je dat wanneer een kind overleden is dat dan de naam van dat kind weer opnieuw wordt gebruikt.
In de post van Hans van 31 juli 13.57 en 14.09 kun je zien dat Andries zowel als "van Ruth" als "op Ruth" wordt vermeld. In beide gevallen betreft het een Schepen te Vlierden. Daaruit zou je toch kunnen afleiden dat het dezelfde persoon is?
Of Vlierden en Deurne toen een eenheid vormden weet ik niet, met Asten in ieder geval niet. Schepen was hij volgens "Vlierdens Verleden" van 1595-1622 te Vlierden, daarom is het vreemd dat hij dat was terwijl hij volgens "De Volder" in De Stege 76, kinderen heeft gekregen die geboren zijn in Asten. Maar misschien was het geen probleem om in een andere plaats te wonen dan dat je Schepen was. De geschatte geboortedatum die "de Volder" van hem geeft 1580 kan niet kloppen, want een Schepen van 15 jaar lijkt me niet logisch het zal eerder 1570 zijn en dan kan "van Ruth" en "op Ruth" een en dezelfde persoon zijn want het eerste kind in Deurne. Anna, is geboren in 1594.
Hoop dat er geen fouten in zitten zoals in een van mijn vorige posten

Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 10:52 uur

Egbert,
Waar heb je deze Anthonis vandaan?
1. Anthonis Driessen van Ruth, geboren circa 1586, overleden in het pestjaar 1636 (voor zijn vader). tr. Anneke Peter Colen (heeft dochter Merie, tr. Cornelis Jan Horckmans)
Wanneer je naar de geboortedatum kijkt valt hij wel uit de toon

Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 11:19 uur

Egbert,
Waar ik wel mee zit is met Franciscus en Christina. Dit zijn de namen die 2x voorkomen. Het zal niet zo zijn dat je je kinderen 2x dezelfde naam geeft bij leven. Het vreemde is dat "De Volder" in "de Stegen 76" aangeeft dat deze beiden in hun geboortejaar resp. in 1612 en 1618 zijn overleden. Elders blijken deze twee getrouwd te zijn en te kinderen hebben.

Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 11:26 uur

In het schepenprotocol van Helmond komen nog diverse vermeldingen voor van zowel Andries Reynders als Andries Reynders van Ruth en van een Anthonis Andries Reynders en Anthonis Andries van Ruth.

Dat gaf mij aanleiding naar een Anthonij (van Rut) te informeren.

In de Helmondse protocollen 247 en verder komen nog diverse vermeldingen voor van zowel Andries als zijn zoon Anthonij en later ook een zoon Peter. Het ontbreekt me even aan tijd om ze te selecteren zoals ik dat eerder kon doen.

Ik heb in de protocollen afwisselen gezocht op Rut, Dries en Vlierden.

Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 11:28 uur

Het oudste doopboek van Deurne is slechts voor een beperkt aantal jaren bewaard gebleven. Derhalve kunnen er gemakkelijk nog een aantal kinderen voor 1594 geboren zijn.

Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 11:36 uur

In een eerder bericht van Egbert zat een extra patroniem verstopt voor Andries, namelijk:
>> Anna Andries Reijnder Peeterssen <<
>> gedoopt Deurne 1594, <<
>> tr. Peter Hendrick Peters Bellen (Bollen) (hebben 6 kinderen) <<

Deze Peter is een Peter Hendrick Peter Bollen de oude/oudsten. Peter had ook nog een jongere broer met de naam Peter.
Bron: Hans Vogels (een neef van mij), "Bol van de Bollen", uit 1995, blz. 23.

Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 12:07 uur

@Egbert

Doet de volgorde van de dochters in de boedelscheiding van 1640 niet een andere volgorde vermoeden?
B.v. Lijsken, Christina (1597), Anneken zodat er naast Anthonis en Peter best meer kinderen geboren zijn (die buiten het doopboek vallen).
Bij de aanwezige zonen zie je ook een chronologische volgorde: Peter, Frans (1596) en Jan (1603).

Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 12:14 uur

Hans,
Die jongere broer is die dan getrouwd met een Johanna Andries Reynders van Ruth? tw Peter Hanrick Bollen
Bron "De Volder de Stegen 76"

Hans Vogels zei op 1 augustus 2019 om 12:56 uur

@Harrie
Hier moet ik het definitieve antwoord op schuldig blijven. Genoemde publicatie geeft alleen aan Peter Henrick Bollen de oude (woonde in Liessel) een vrouw met naam Anneke. Samen hadden ze als kinderen: Peter, Maria, Jan, Teunis, Catelijn, Dirck, Willem en Joostje.

Peter Henrick Bollen junior (woonde ook in Liessel) was eveneens gehuwd (met N.N.). Het boek geeft hem de volgende kinderen: Marie, Henrick, Willem, Daniel en Godefridus.

Geen zekerheid dus maar een aanname.

Harry van Ruth zei op 1 augustus 2019 om 15:10 uur

Een volledig overzicht van de familie in januari 1658?
"R 53 28-01-1658
Frans Andries Reynders van Ruth, ziek, testeert, o.a.:
- Alle vorige testamenten vervallen.
- Aan de vier kinderen van Elisabet, zijn zuster - g.m. Jan Anthonis Canters -
een legaat van - ƒ 100,-.
- Aan Merie, dr Anthonis, zijn broeder - g.m. Cornelis Jan Horckmans - ƒ 200,-.
- Aan de vier kinderen van Lenart Driessen - g.m. Christina, zijn zuster -
ƒ 600,-.
- Aan de zes kinderen van Peter Hendrick Bollen - g.m. Anneken, zijn zuster -
ƒ 600,-.
Alles uit te betalen in geld of in "renten".
- Zijn enige erfgenamen blijven:
- Peter Andries Reynders - en
- Jan Andries Reynders - zijn broeders."

Bron: Rechtelijk archief Asten 1657-1672 heemkundekringvonder.nl

Egbert zei op 1 augustus 2019 om 17:29 uur

Op de site van heemkundekring de Vonder vindt je "Asten-bewoningsgeschiedenis". Die geeft een heleboel informatie, maar dat is geen officiële archiefbron. Er staan 7 kinderen genoemd die zouden zijn geboren in Asten met een geschat geboortejaar. We weten uit het doopboek van Deurne dat 6. kinderen in Deurne zijn gedoopt:
Anna (1594), Frans (1596), Christina (1597), Joanna (1601), Joannes (1603) en Alsbena (1605). Er blijkt nergens uit dat er kinderen in Asten zouden zijn geboren. Dat zou ook niet logisch zijn de hoeve Ruth lag dan wel dicht tegen de grens van Asten, maar viel onder de jurisdictie van de schepenbank van Vlierden. Vlierden was toen nog geen eigen parochie, maar viel onder de parochie Deurne. Doop, huwelijk en begraven diende dan ook in Deurne te gebeuren.

Dat er een Anthonis was blijkt uit uit het testament Frans dat je hier zelf aanhaalt: Aan Merie, de dochter van Anthonis, zijn broer. Het blijkt ook uit de deling van 1640 zoals Geraldine die aanhaalt: de momboiren van Merike, onmondige dochter van wijlen Anthonis Andryes Reynders.

Asten-bewoningsgeschiedenis maakt een verkeerde intrepetatie. Franciscus zou geboren en overleden zijn in Asten in 1612. Hij is echter gedoopt in Deurne in 1596, en staat ook genoemd in de deling van 12-12-1640 die nota bene direct onder dat gezinsstaatje wordt vermeld.
Met Christnina het zelfde geval geboren en overleden in 1618, tewijl we weten dat zij is gedoopt in 1597 en ook dat zij 4 kinderen had met Lenart Dryessen. Zij moet dan toch minsten een huwbare leeftijd hebben bereikt.
Waar de genoemde Maria van circa 1622 vandaan komt is mij een raadsel. De deling van 1640 vermeldt een Maria als dochter van Anthonis, niet als dochter van Andries.

Ik blijf het zeggen, altijd de originele archiefbronnen kontroleren en niet afgaan op wat anderen schrijven.

Egbert zei op 1 augustus 2019 om 17:39 uur

@ Hans

Ik heb gemerkt dat de volgorde van namen bij een boedelscheiding vaak niet een chronologische is. Ik zie hier eerst de zonen en dan de dochters vermeld.

We weten niet zeker dat de in het doopboek van Deurne vermelde kinderen dezelfde zijn als die later voorkomen in de schepenprotocollen. Er kunnen ook kinderen jong overleden zijn, waarna er een ander kind met dezelfde naam is geboren. We moeten het doen met de fragmentarische doopinschrijvingen van Deurne over deze periode.

Egbert zei op 1 augustus 2019 om 17:46 uur

Dat Anthonis Driessen van Ruth, geboren is circa 1586, blijkt uit onderstaande akte waarin zijn leeftijd wordt vermeld. Mensen wisten niet altijd hoe oud ze precies waren; er is helaas geen controlemogelijkheid. Ik ga er van uit dat hij een van de oudere kinderen was waarvan geen doopinschrijving bewaard is gebleven.

Asten RA 33 - 52 26-01-1632 1/3
De schout van Asten, aanlegger contra Jan Peter Schepers, gedaagde o.a.
Anthonis Driessen van Ruth, schepen, 46 of 47 jaar oud, verklaart dat hij dit jaar, met zijn consorten, tiender is geweest van de "thiende aen den Dijck" en dat hij de tiende op het "erve" van Jan Peter Schepers getrouwelijk heeft geteld en aan Bruysten Isbouts, met zijn vrouw en Jacop Jan Tijssen aangewezen. Deze hebben ze met paard en kar afgevoerd.

Harry van Ruth zei op 8 augustus 2019 om 19:46 uur

Nog enkele gegevens over Anthonis Andries van Ruth

NTI-15240-3829 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte ANTHONIS zv ANDRIES van RUTH, wonende in Ommel onder Asten, heeft vercocht aan meester ADOLPH BECX een jaarl. rente van 12 gl./10 st. uit een huis, hof en boomgaard te Ommel neven erf. Goossen Janssen en erf. Reynder Nouwen en van de gemeynt van Asten tot de gemeynstraet. Nog een stuk land te Ommel ts geh. die Hoven W neven erf. des vercoopers en erf. Anneke Bruesten Coolen en van erf. Jenneke Anthonis Lijn(d)en tot op erf. Goossen Janssen (7 lopensaets groot). Met voorwaarden. Get.: WF/CS 20 april 1624, 1624/1624
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Becx, meester Adolph

Ruth, Anthonis Andries van
Oud inventarisnummer:
256
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3829 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
165
Registratiedatum:
1624/1624
NTI-15240-3833 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte ANTHONIS DRIES op RUTH, wonende te Ommel-Asten, heeft vercocht aan CATHELIJN, wed. van JASPAR van den BERGRE, t.b.v. PEETER, haar enige zoon, een jaarl. rente van 14 gl. uit twee hooibeemden, 12 loopensaets groot, te Asten-Ommel in de Colck, neven erf. Goossen Jans, erf. der vercooper, erf. Reijnder Peeters, en erf. Jan Aerdt van den Cruys. Last: 3 gl./81/2 st. aan de H.G. van Den Bosch. Nog uit een stuk akkerland (6 loopensaets) te Ommel genoemd de Hoochloo, neven erf. des vercoopers en erf. Merike Goossens + kn. en van erf. Jan Peeters den Lantmeter tot erf. des vercoopers. Last: 2 blancken en een negenmenniken Helm. grondcijns. Met voorwaarden. Get.: GT/AM 14 jan. 1628, 1628/1632
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Berghe, Cathelijn wv Jaspar vd

Berghe, Peeter zv Jaspar vd

Ruth, Anthonis Dries op
Oud inventarisnummer:
261
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3833 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
10
Registratiedatum:
1628/1632

NTI-15240-3841 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte Wij, Francq van den Heuvel en Peeter van Hemselroij, schepenen, doen condt dat voor ons zijn verschenen de eerzame PEETER van den BERGE en zijn broers JOHAN en SILVESTER, WILLEM POOLEN en SILVESTER van HEMSELROIJ als momboirs van CATHARINA, onm. dochter van w. THOMAS vd BERGE, allen kinderen van deze Thomas voors., en die hebben de nagelaten goederen verdeeld als volgt: Peeter...een hoeve op Brouhuys bij Vlierden, gebruikt door PEETER van GOCH. 150 gl. blijft ten profijt van de gemeyne erfgenamen. Bij de hoeve horen 20 "houbaere" (te hakken) eikenbomen, binnen 6 jaar te ruimen. Daarvoor dient aan het volgende lot 500 gl. betaald te worden. Silvester...de erfenis opt Gasthuys te Stiphout, in gebruik geweest bij GRIET wed. van PEETER BIERIS. Nog een beemd te Mierlo aan de loop en de Houtsche muelen, en een groesveld aan de Dijckxse straet, 2 lopensaets teulland te Beek, en in totaal 1600 gl. erfrente, uit Lierop van JAN VERASDONCK, JAN van AELST, ART DIRCKX, JAN LUCAS, PEERKEN THIJS, THOMAS WILLEM THOMAS (allen uit Lierop), GRIET SIJMONS (uit Helmond), HENDRICXKE BERCKERS (uit Deurne), en ANTHONIS op RUTH (uit Ommel). Catharina...een erfenis te Vlierden genaamd den Hertsberch, in gebruik bij WILLEM HENDRICKX, met o.a. een last van een mud rogge aan de gildebroeders van St. Catharina te Helmond. Verder een huis aan de Merckt alhier (Helmond) genaamd die Croon (met een last a/d H.G. van Helmond), een sille dries in de Ameydestraet te Helmond, een beemd achter 't Haverlandt (anderhalf sille groot), en in totaal 850 gl. kapitaal, uit 't goed te Bergelen onder Vlierden (nagelaten bij NICOLAES EVERS te Deurne), en o.a. te betalen door ALBERT DIRCKX uit Lierop, ANNEKE TRUYEN uit die plaats, JAN GOORTS, ook uit Lierop, en 700 gl. uit het eerste lot, die hoeve op Brouhuys dus., 1637/1639
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Aelst van, Jan

Ideleth, Thomas

Thijs, Peerke

Sijmons, Griet

Truyen, Anneke

Berckers, Hendricxke

Thomas, Thomas Willem

Berghe van de, Jan Thomas

Berge van de, Catharina Thomas

Berge van de, Silvester Thomas

Berghe van de, Peter Thomas

Bieris, Griet

Evers, Nicolaes

Goch van, Peeter

Goorts, Jan

Hemselroij van, Silvester

Hendricx, Willem

Hessel, Adriana

Ideleth -Hessel, Adriana

Lucas, Jan

Luytelaer van, Johan

Poolen, Willem

Ruth op, Anthonis

Verasdonck, Jan

Verdeusseldonck, Hendrick

Willems, Jacop
Oud inventarisnummer:
268
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3841 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
136
Registratiedatum:
1637/1639

NTI-15240-3842 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte De kerkmeesters u.s. hebben getransporteerd aan MICHIEL JACOPS van den CRUIJSE u.s. een erfrentebrief van 12 gl. die ANTHONIS DRIES van RUTH, wonende te Ommel, jaarlijks geloeft had te betalen aan HENDRICK HERINCX en SILVESTER van HEMSELROIJ, indertijd kerkmeesters (19 nov. 1626). Get. + datum u.s., 1640/1645
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Bergh van den, Peter

Cruijse van de, Michiel Jacops

Hemselroij van, Silvester

Herincx, Hendrick

Ruth van, Anthonis Driel

Willemsen, Jan
Oud inventarisnummer:
269
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3842 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
879
Registratiedatum:
1640/1645
NTI-15240-3831 Uittreksels en index Schepenbank Helmond
favoriet Plaats een aantekening Delen Reageren Print knop
Schepenakte ANTHONIS DRIES van RUTH, wonende te Ommel (Asten) heeft vercocht aan HENDRICK HERINCX en SILVESTER van HEMSELROIJ, kerkmeesters van de St. Lambrecht alhier, een jaarl. rente van 12 gl. uit een stuk hooiveld onder Ommel genaamd de Colck, 6 loopensaets groot, neven erf. van het convent van Ommel en erf. Frans Anthonis Verrijt en van erf. Reijnder Peeter Nouwen tot op erf. des vercoopers. Nog uit een stuk akkerland van 2 loopensaets neven erf. Jan Peeter Willems en Anneke Bruijsten Colen en erf. des vercoopers. Nog uit een stuk land genoemd de Grachtacker (3 loopensaets) neven erf. Jacop Aerdts van den Vruijs en Jan Aerdt van den Cruijs en van erf. Frans Anthonis Verrijt tot voor op een gemeynen wech.
Last: 1 st. Helmondse grondcijns.
Met voorwaarden. Get.: GT/AP 14 nov., 1626/1626
Toponiem in RA:

Asten
Registratieplaats:
Helmond
Persoon in RA:

Silvester van, kerkmeester van Helmond Hemstelroij

Hanrick, kerkmeester van Helmond Herinckx

Anthonis Dries van (uit Ommel) Ruth
Oud inventarisnummer:
258
Toegangsnummer:
15240 Schepenbank Helmond, 1396-1810
Inventarisnummer:
3831 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal) ]
Aktenummer:
210
Registratiedatum:
1626/1626

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: