Waar is Johannes Nicolaas Ploegmakers gebleven ?

vertelde op 4 oktober 2019 om 21:08 uur

Deze Johannes Nicolaas Ploegmakers is 05-06-1860 in Oss geboren. Vervolgens tref ik hem tot 1880 in de bevolkingsregisters van zijn ouders, Arnoldus Ploegmakers en Johanna van Galen, aan. Ook het militaire keuringsregister van maart 1880 vermeldt hem nog, maar daarna lijkt hij zonder een spoor na te laten verdwenen te zijn. Vanmiddag opende ik echter de memorie van successie na het overlijden van zijn moeder in 1897. Zeer verbaasd was hem daar als "Jan Ploegmakers, landbouwer, wonend te Oss" aan te treffen. Ook als "Jan Ploegmakers" bleek hij niet te vinden. Ik zou graag achterhalen of hij getrouwd is geweest, kinderen heeft gekregen, ongehuwd is gebleven en wanneer hij overleden is. Ook moet hij na 1880 ergens gewoond hebben. Kunnen alle gegevens na 1880 verloren zijn gegaan ?

Reacties (12)

Yolande zei op 4 oktober 2019 om 22:17 uur

Waarschijnlijk overleden te Oss op 22 juli 1928 in 's Hertogenbosch als Nicolaas

Norah zei op 4 oktober 2019 om 22:54 uur

Aanvulling:

Hij was weduwnaar van Maria Anna van Erp; echtgenoot van Gerarda van de Coevering.
Overleed in Den Bosch, patiënt psychiatrische inrichting.

Harrie zei op 4 oktober 2019 om 23:04 uur

Dat is, Yolande en Norah, zijn jongere broer (*08-05-1861), die ook landbouwer was en over wie voldoende gegevens bekend zijn. Zijn voornaam is Nicolaus, maar soms staat er Nicolaas.
Met vriendelijke groet

Norah zei op 5 oktober 2019 om 01:47 uur

Naar het buitenland vertrokken?
Mvg.

Harrie zei op 5 oktober 2019 om 11:31 uur

Dat was tot gisteren ook mijn gedachte, omdat hij in maart 1880 "tot den dienst aangewezen was" en een jongere broer als 21-jarige "miliciën" overleden is.Maar het successieverslag van 1897 vermeldt dat hij als landbouwer in Oss woont. Vandaar dat ik een nieuwe zoektocht gestart ben.
Met vriendelijke groet,

Norah zei op 5 oktober 2019 om 12:00 uur

Het blijft vreemd. Deze Jan Nic. kan wel na 1897 nog weggetrokken zijn, hij was uiteindelijk pas 37 jaar.
Of...de namen van de broers(+ geboorteakten) zijn verwisseld, zie je wel vaker gebeuren. Vooral bij huwelijken.
De oplossing ligt dan toch in de bevolkingsregisters van Oss.

De broederdienst begrijp ik hier niet van jou, hij was juist ouder, zijn jongere broer hoefde dan niet in dienst. Ik herinner me vanaf de derde zoon.
Mvg.

Jeanne1 zei op 5 oktober 2019 om 13:24 uur

De regels voor de dienstplicht zijn in de loop der tijd veranderd. Aanvankelijk moest de helft van de zonen in dienst, of, bij een oneven aantal, de kleinste helft.
B.v. bij zes zonen moesten er drie in dienst, maar bij vijf zonen hoefden er slechts twee. Ik weet niet hoe dat in 1880 was.

Harrie zei op 5 oktober 2019 om 15:11 uur

Mijn gedachte bij de dienstplicht was, Norah en Jeanne, dat J.N. zich als vrijwilliger of als "vervanger tegen betaling"voor het leger had gemeld. Zijn lotingsnummer was 39 en het was derhalve best mogelijk dat hij niet in werkelijke dienst hoefde. Nederland had een vrijwilligersleger, aangevuld met lotelingen die een laag nummer hadden getrokken. Een jongen die nummer 5 getrokken had, kon, als zijn vader de portemonnee trok, v oor f.400,-- tot f.600,--
een vervanger kopen. Er waren zelfs bureaus die vervangers konden leveren.
Als J.N. hiervoor gekozen zou hebben, zou dat zijn jongere broer ook aangespoord kunnen hebben voor het leger te kiezen. Het was vanaf 1864 een vaderloos gezin, dat financieel gezien waarschijnlijk de eindjes aan elkaar heeft moeten knopen. Dat was mijn redenering, die nu deuken heeft gekregen.
Met vriendelijke groet.

Jeanne1 zei op 5 oktober 2019 om 15:54 uur

Op deze site van het BHIC kun je meer info vinden over de militie.
Onderzoeken/Hulp bij onderzoek/Militieregisters.
Maar misschien heb je daar al gekeken.

Norah zei op 5 oktober 2019 om 17:18 uur

Harrie, zou >>> www.stadsarchiefoss.nl je niet kunnen helpen?

Die remplacanten ken ik wel, vernederend; zelf denk ik dat de oplossing ligt in de latere bevolkingsregisters van Oss als je J.N. nog in 1897 bent tegengekomen.
Mvg.

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 9 oktober 2019 om 19:33 uur

Misschien heeft het nog zin om deze verlofregisters van de Nationale Militie in te zien, zo rond 1880: https://proxy.archieven.nl/235/D00B9D1A3B95460BAB6FC58EF2365395
Je kunt er via de website een gratis scan van aanvragen. Binnen 2 weken krijg je dan van ons bericht dat ze online in te zien zijn.

Harrie zei op 10 oktober 2019 om 22:14 uur

Johannes Nicolaas Ploegmakers, Mariët en Norah, is onvindbaar gebleven. De militaire registers leveren telkens geen resultaat op. De bevolkingsregisters vermelden wel zijn broer Nicolaas, maar Johannes/Jan. Ik heb wel zijn handtekening aangetroffen in de memorie van successie van april 1898, die in het huis van Nicolaas aan de Kromstraat is opgemaakt. Het verstandigste is dat ik een punt zet achter de speurtocht naar hem. Bedankt voor de tip van jullie.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: