Wapenboeken van Job Martin de Lange, wonend St. Michielsgestel 1733

vertelde op 26 maart 2019 om 20:46 uur

In St. Michielsgetsel kwam ik hem nogal eens tegen, maar nergens iets over zijn wapenboeken. Totdat ik een notarisakte ontdekte, Den Dungen 5115-23. Daarin vermaakt Job zijn wapenboeken die hij vervaardigde aan heer en meester Johan Dominicus van de Velde, tegen betaling van 70 gulden aan de enige erfgenaam van de testateur. Kent iemand de relatie tussen Job en deze Dominicus ?

Reacties (10)

jan toirkens zei op 26 maart 2019 om 21:28 uur

Job is blijkbaar ongetrouwd, zijn erfgenaam in 1733 is Evert zoon van Wouter van de Coeveringh

Frank->clericus.nl
Frank->clericus.nl zei op 26 maart 2019 om 21:39 uur
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 27 maart 2019 om 09:05 uur

Op de website van het CBG vind ik deze uitleg over het wapenboek, dat grotendeels door Job Martin de Lange zou zijn geïllustreerd: http://cbg-heraldiek.blogspot.com/2010/06/wapenboek-lieve-vrouwe-broederschap.html

Het wapenboek van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is hier op onze website te vinden: http://www.bhic.nl/onderzoeken/wapenboeken-illustre-lieve-vrouwe-broederschap

Anton Schuttelaars zei op 27 maart 2019 om 09:58 uur

Prachtige vondst Jan!
Zoals je uit de door Lisette geciteerde blog misschien al wel hebt begrepen interesseer ik me nogal voor deze Job de Lange.
Over zijn afkomst uit Gorinchem en zijn werkzaamheden als wapentekenaar is het nodige geschreven (R.F. van Dijk, 'De wapentekenaars en genealogen Job de Lange en Jan van Kuyl', Ons Voorgeslacht 51 (2006) 9-16). Over de rest van zijn leven is verder niet zoveel bekend (zoals ook gememoreerd in eerder aangehaalde blog).
Wat ik tot nu toe gevonden heb:
- De Lange was militair in de compagnie van kapiten Sasburgh en later De Viry, deel uitmakend van het regiment Nassau Wallon (inkwartieringen in Den Bosch in 1698, 1701, 1702 en 1703)
- in 1704 wordt hij, afkomstig van de gemeente van Den Haag, ingeschreven als lidmaat van de Bossche Gereformeerde gemeente
- in 1714 laat hij zich overschrijven naar de gereformeerde gemeente van Sint-Michielsgestel.
- van 1716 tot en met 1730 wordt hij ettelijke malen als schepen van Sint-Michielsgestel vermeld en ook diverse malen als gecommitteerde van drossaard Elsevier.
Als gepensioneerd militair vestigde De Lange zich eerst in Den Bosch en later in Sint-Michielsgestel, waar hij als een van de schaarse gereformeerde inwoners vrijwel direct geschikt werd bevonden voor het schepenambt.

jan toirkens zei op 27 maart 2019 om 18:42 uur

Dat doet me deugd Anton :-) Job woonde dus op 29 januari 1733 te St. Michielsgestel, ziek in bed liggend, waar hij exact woonde is denk ik te achterhalen in St. Michielsgestel, al dan niet ergens inwonend. Hij was op dat moment nog steeds schepen te St. michielsgestel. Job vermaakt wat privekleding aan leden van de familie de Coeveringh. Zie voor dit alles 5115-23 scan 016 en volgende. Dat hij wat van doet had met de drossaard is wel duidelijk, beide heren waren duidelijk van Gerformeerde signatuur, naast een handvol andere getrouwen. in het destijds voornamelijk katholieke St. Michielsgestel. Die Johan van de Velde krijgt achter zijn naam mog iets van D*Honselaar vermeld., iets van duke (graaf?)

jan toirkens zei op 27 maart 2019 om 18:59 uur

Was nog even in het wapenboek zelf aan het kijken, interessant, ene Johan Steven van de Velde dictus Honselaar wordr er vermeld, kan geen toeval zijn dus. Job als testateur vermaakt zijn scheermes en het scheerbekken aan zijn universele erfgenaam. Job zal dus mogelijk geen baard hebben gedragen :-). Zijn handtekening in dat testament is nogal bibberig, geen erge vaste hand van schrijven op dat moment.

Anton zei op 27 maart 2019 om 19:22 uur

Ik denk zelfs dat er in het testament een fout is geslopen: er bestaat wel een Jonker Johan Dominicus van den Velde, Capiteyn ten dienste van sijne Maiesteyt van Spangien (vermeld o.a. 1717), maar hij en zijn familie noemden zich NOOIT van Honselaer.
Anderzijds is er inderdaad heer en mr. Steven Johan / Johan Steven van de Velde genaamd Van Honselaer, een in zijn tijd bekend historicus / genealoog, van wie we zelfs weten dat Job de Lange voor hem heeft gewerkt (zie Taxandria 1936, 255-258). In het testament is duidelijk gerommeld met de naam van Van de Velde, het lijkt erop dat testateur of notaris de voornamen van de bedoelde Van de Velde niet precies kenden???

Verder: ik ben wel benieuwd naar die familie Van de Coevering. Familierelatie met Job de Lange is er niet. Heeft hij wellicht lange tijd bij hen ingewoond en is er zo een dermate vriendschappelijke band ontstaan dat hij (zelf ongehuwd en zonder nakomelingen) zoon Evert van de Coevering zelfs tot universeel erfgenaam benoemde? Alle reden voor nader onderzoek.

jan toirkens zei op 27 maart 2019 om 20:59 uur

De enige andere *de Lange* die ik rond die tijd 1710-1730 tegenkwam is Adriaan de Lange, kapitein in het leger. Die was gehuwd met Barbara Anthonetta de Charnier. Hij wordt terloops vermeld (eenmalig).

jan toirkens zei op 4 november 2019 om 14:38 uur

Kwam J. M. der Lange als notarisgetuige tegen 10 december 1711, voor notaris Constantijn van Zutphen. Mogelijk woont de Lange daar dan al.

jan toirkens zei op 6 november 2019 om 12:13 uur

Wat vroeger van datum, kwam ik in Boxtel (ONA) volgens een akte van 14-09-1676 de naam van Jacob de Langh tegen, predikant aldaar. Deze Jacob predikant en de hiervoor vermelde Job Martin de Langhe zouden qua voornaam wel iets met elkaar hebben van doen kunnen hebben gehad, maar dat is een nog niet onderbouwde veronderstelling. In het lidmatenregister Boxtel (periode ca. 1640-1800) van de Gereformeerden zit voorin een lange lijst van predikanten te Boxtel/Esch, voor die periode maar ik vond er geen geen Jacob de Langh tussen, of ik moet er overheen hebben gekeken.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: