Wil de echte Adrianus Johannes Martens uit Cuijk opstaan!

vertelde op 24 maart 2016 om 12:54 uur

Blijkens de aangifte van overlijden is op 17 juni 1919 in Wanroij overleden Adrianus Johannes Martens, echtgenoot van Maria Verheijen en zoon van Arnoldus Martens en Maria Martens, beiden overleden, geboren te Cuijk in de leeftijd van 60 jaar. Hij moet dus rond 1859 in Cuijk zijn geboren.
Ruim 15 jaar later, in 1935, wordt er in Wanroij wederom aangifte gedaan van het overlijden van Adrianus Johannes Martens, nu echtgenoot van Jacoba Dinnissen, maar wel ook zoon van Arnoldus Martens en Maria Martens, beiden overleden, geboren te Cuijk in de leeftijd van 76 jaar. Adrianus Johannes Martens moet dus rond 1859 geboren zijn (en een tweede leven hebben gehad :-))

In het bevolkingsregister van Wanroij 1890 staat Adrianus Johannes Martens vermeld, waarbij twee correcties zijn aangebracht op de oorspronkelijke inschrijving: zijn tweede voornaam Johannes is toegevoegd en zijn geboortedatum is gewijzigd van 7 juni 1855 in 21 maart 1858. Daarna gaat hij in het bevolkingsregister tot aan zijn dood als Adrianus Johannes Martens, geboren 21 maart 1858 in Cuijk en gehuwd met Maria Verheijen door het leven. Ook bij de aangiften van zijn 10 kinderen in Wanroij staat hij te boek als Adrianus Johannes Martens. Tot zover niets bijzonders zou je zeggen.

Helaas; er is geen huwelijk bekend tussen Adrianus Johannes Martens en Maria Verheijen. Er is wel een huwelijk tussen Christiaan Martens, zoon van Cornelis Martens en Wilhelmina van de Logt, gesloten op 22 januari 1883 in Oploo. Deze Christiaan is geboren op 25 november 1856 in Cuijk.
De Adrianus Johannes Martens, zoon van Arnoldus en Maria, is op 3 februari 1888 in Overasselt gehuwd met Jacoba Dinnissen; dit echtpaar heeft hoofdzakelijk in Escharen gewoond en kreeg 11 kinderen. Deze Adrianus Johannes Martens verhuisde wel op 28 maart 1934 van Escharen naar Wanroij en werd als zodanig in het bevolkingsregister ingeschreven en is daar dus ook overleden, zoals we hierboven al zagen.

We hebben dus nu twee Adrianus Johannes Martens'en waarvan er ééntje "vals" is.
Wil de echte Adrianus Johannes Martens opstaan?

Reacties (18)

Roland Zwiebel zei op 24 maart 2016 om 12:57 uur

Nog even vergeten te vertellen dat Adrianus Johannes Martens, gehuwd met Jacoba Dinnissen, diegene is die op 21 maart 1858 in Cuijk is geboren.

Max zei op 24 maart 2016 om 13:43 uur

In het BR van Wanroij van 1880 wordt ook een Adrianus Martens vermeld die geboren zou zijn in 1855. In de scans mist echter blad 76, waarop hij vermeld zou moeten zijn. Mogelijk is daarop nog meer informatie te vinden.

Roland zei op 24 maart 2016 om 15:51 uur

De reden waarom ik dit op het forum zette is om duidelijk te laten zien dat je zelfs in de tijd van de burgerlijke stand - dus het post-DTB tijdperk - nog niet zeker bent van de zaak. Zonder de huwelijksakte uit Oploo zou je zo maar op het verkeerde been gezet kunnen worden door 1) de overlijdensakte waarin de verwijzing naar de ouders, 2) de bevolkingsregistraties waarin de - onjuiste - geboortedatum die je dan wel weer naar de ouders, genoemd in de overlijdensakte leidt! Kortom, je zou zo maar denken dat de man van Maria Verheijen de Adrianus Johannes Martens is die op 21 maart 1858 is geboren als zoon van Arnoldus Martens en Maria Martens.

theo zei op 24 maart 2016 om 16:47 uur

Roland,

Christiaan Martens geboren Cuijk 25 november 1856 , zoon van Cornelis en Wilhelmina van de Logt trouwt Oploo 22 januari 1883 Maria Verheijen geboren Oploo 21 mei 1857, dochter van Martinus Verheijen en Maria van Zeeland
Van dit echtpaar is verder niets te vinden, geen kinderen en ook geen overlijdensdata.
Frappant is wel dat Christiaan Martens geb 25 november 1856 op 6 april 1883 ongehuwd vanuit Oploo naar Wanroij vertrekt. Dat klopt dus niet want op 6 april 1883 was hij al (zij het slechts enkele maanden) gehuwd. In het bev reg van Wanroij van 1880-1890 is hij niet terug te vinden . Wel wordt in dat register op pag 76 een Adrianus Martens vermeld geb 1855 . Helaas ontbreekt de scan.
Bij latere vermeldingen in de bev reg van Wanroij is men op zoek gegaan naar de geb akte van Adrianus en die was niet te vinden, daarom is men er van uitgegaan dat Adrianus identiek was met Adrianus Johannes en heeft men Johannes er later bijgeschreven. Fout dus, zoals hierna zal blijken.
Ook vond ik nog : overleden Wanroij 9 oktober 1922 Maria Verheijen weduwe Adriaan Johannes Martens 65 jaar, dochter van Martinus Verheijen en Maria Anna Van Zeeland, geboren Oploo, zij is dus geboren ca 1857 en moet dus welhaast bovengenoemde Maria Verheijen zijn gehuwd met Christiaan Martens.
Vanaf 28 mei 1883 (dus kort na het huwelijk van Christiaan!)worden er te Wanroij kinderen geboren van Adriaan Johannes Martens en Maria Verheijen
Een huwelijk van Adriaan Johannes Martens met Maria Verheijen is niet te vinden. De geboorteakte van Christiaan Martens is gewoon terug te vinden.
Ik vermoed dat er bij de aangifte van de geboorte van de kinderen van Adriaan Johannes Martens en Maria Verheijen iets is misgegaan. De voornaam van de vader had moeten zijn Christiaan.
De overlijdensakte van Adriaan Johannes Martens te Wanroij in 1919 is ook fout. Er had moeten staan Christiaan Martens zoon van Cornelis en Wilhelmina van de Logt. Ook de leeftijd klopt niet hij was geen 60, immers geboren Cuijk 25 november 1856.
De echte Adriaan Johannes Martens (gehuwd met Dinnissen) is geboren Cuijk 21 maart 1858.
Ben zeer benieuwd wat er op pag 76 van het bev reg van Wanroij van 1880-1890 staat!!! Daar is de foute inschrijving begonnen!!

theo zei op 24 maart 2016 om 17:03 uur

Roland,

Nog een kleine aanvulling. Maria Verheijen geb Ledeacker 18 mei 1857 wordt als ongehuwd vermeld in het bev reg van Wanroij van 1880-1890 op pag 6. Haar naam is doorgehaald maar waarom is niet duidelijk. Ik denk dat te maken heeft met haar huwelijk en dan hebben we toch de ontbrekende pag 76 nodig om dat aannemelijk te maken. Genoemde Maria Verheijen wordt overigens ook op deze pag 76 genoemd.

Max zei op 24 maart 2016 om 19:57 uur

Bij de aangifte van het eerste kind ondertekent Adrianus (Johannes) Martens met A. Martens, dus het is niet 'zomaar' een foutje van de Burgerlijke Stand. De fout zou dus bij het huwelijk moeten zijn gemaakt. Het is mogelijk maar merkwaardig, dat hij als Christianus zou zijn ingeschreven, maar Adrianus werd genoemd, of zichzelf zo is gaan noemen. Volgens het BR van Cuijk 1870-1880 is hij (Christianus) op 13 sept. 1879 vertrokken naar St.Anthonis.

Wat wel opvalt is dat Adrianus' eerste zoon Cornelius werd genoemd.

Roland zei op 24 maart 2016 om 20:02 uur

En als de fout bij Adrianus tijdnes zijn huwelijk is gemaakt, wie maakte de fout dan bij het huwelijk tussen Adrianus (geboren 21 maart 1858, zoon van Arnoldus en Maria Martens) bij diens huwelijk in Overasselt op 3 februari 1888 met Jacoba Dinnissen, want bij de huweliksbijlagen daar ligt de geboortacte van Adrianus?

Norah zei op 24 maart 2016 om 23:37 uur

Overlijdensakten en gegevens in bevolkingsregisters staan berucht om haar talrijke fouten. Zo verwonderlijk is het niet, ook al was de burgerlijke stand in het leven geroepen. Op dit forum komt dit herhaaldelijk ter sprake.

Norah zei op 25 maart 2016 om 00:02 uur

Roepnaam van Christianus en Adrianus kan Janus geweest zijn, zit hier soms de vergissing?
Eventueel is de doop in 1856 onder een andere voornaam voltrokken........

In deze tijd waren er nog heel wat analfabeten, viel me op dat Cornelis Martens ook niet zijn naam kon schrijven. Hij kon niet lezen of de ambtenaar het verkeerd genoteerd had.

Marc zei op 25 maart 2016 om 09:27 uur

Een kennis van me heeft stamboom Martens ooit uitgezocht en daar staat Christianus (Adrianus) Martens, geboren cuijk 25-11-1856!en overleden Wanroij 17-6-1919. Was gehuwd met Maria Verheijen op 22-1 1883 in Oploo. Christianus was een zoon van Cornelis Martens en Wilhelmina Vd logt. Ik weet niet of dit wat toevoegt of de verwarring groter maakt?

Norah zei op 25 maart 2016 om 11:14 uur

Wanneer de oudste zoon(zoals Max al zei) Cornelius heette, dan is het toch helemaal duidelijk naar mijn bescheiden mening.
En als er "gesjoemeld" is met de huwelijksbijlagen etc., dan lag het aan de ambtenaar in kwestie in Cuijk.

theo zei op 25 maart 2016 om 12:38 uur

Roland,

Uit het huwelijk van Adrianus Martens en Maria Verheijen zijn te Wanroij 11 kinderen geboren, onder wie een doodgeboren dochter. In tegenstelling tot wat jij beweert, heet de vader bij de aangifte altijd Adrianus Martens en nooit Adrianus Johannes Martens. Er is bij de aangifte van de kinderen iets merkwaardigs aan de hand.
In 1883 tekent de vader bij aangifte van geboorte dochter Maria Anna geboren 28 mei 1883 als A. Martens
Dan volgen er vier kinderen geboren 1884, 1886, 1889 en 1893 waarbij de vader verklaart niet te kunnen schrijven
Bij geboorteaangifte van kinderen in 1894 en 1895 kan de vader wel schrijven en tekent A . Martens.
Ook bij de geboorteaangifte van zoon Johannes geb 23 februari 1897 kan de vader schrijven. Als deze Johannes op 12 november 1898 overlijdt kan de vader niet schrijven!!
Bij kinderen geboren in 1898, 1901 en 1903 kan de vader niet schrijven.
Samengevat:
1883 vader kan schrijven
1884-1893 vader kan niet schrijven
1894-1897 vader kan wel schrijven
1898-1903 vader kan niet schrijven
Merkwaardig. Wie heeft hier een plausibele verklaring voor?
De vader van deze kinderen wordt slechts in zijn overlijdensakte te Wanroij Adrianus Johannes genoemd en verder (tenminste in de burgerlijke stand) nergens.
Om het nog spannender te maken: als Christiaan Martens op 22 januari 1883 te Oploo trouwt met Maria Verheijen verklaart hij niet te kunnen schrijven!!

Norah zei op 25 maart 2016 om 12:47 uur

Gemakzucht, of een borrel op:)

Max zei op 25 maart 2016 om 13:33 uur

Ben het helemaal met Norah eens dat zowel Christianus als Adrianus 'latinismen' zijn van Janus, terwijl dat op zichzelf al een latijnse naam is.

Dat doet me er aan denken dat een 'Januskop' iemand met twee gezichten is. De ene kon blijkbaar wel schrijven en de ander niet ;)

theo zei op 25 maart 2016 om 14:13 uur

Bij de echte Adrianus Johannes Martens geb cuijk 21 maart 1858 gehuwd overasselt 3 februari 1888 met jacoba dinnissen zijn er weinig fouten gemaakt. Hij heet bijna altijd Adrianus Johannes Martens zowel in burgerlijke stand als bev reg. Echter als op 17 juli 1888 zijn dochter Maria te Gassel wordt geboren heet hij Adrianus Martens en tekent A Martens. Bij de volgende kinderen (allen geboren Escharen 1890-1910) tekent hij altijd als A.J. Martens. Dochter Maria trouwt te Haps op 30 april 1912 met Willem Arts. Haar vader heet in die akte Adrianus Martens hetgeen fout is, maar de fout (overgenomen uiteraard uit haar geboorteakte) is niet gecorrigeerd. De vader van de bruid ondertekent de akte met A. Martens!

theo zei op 25 maart 2016 om 14:39 uur

Men keek niet zo nauw in het Land van Cuijk. Enkele kinderen van het echtpaar Adrianus Martens en Maria Verheijen trouwen nadat hun vader (in 1919) als Adrianus Johannes Martens is overleden. Enkele kinderen dienen de overlijdensakte van hun vader te overleggen. En dat gebeurt dan ook. Dat er verschil is tussen de voornaam van de vader in de geboorteakte (Adrianus) en in diens overlijdensakte (Adrianus Johannes) , ach een kniesoor die daar op let. Een en ander had gerectificeerd moeten worden bij de rechtbank.

Roland zei op 26 maart 2016 om 01:46 uur

Ik zou dit draadje nu wel willen eindigen. De Christiaan, alias Adrianus Johannes, Martens, gehuwd met Maria Verheijen is de overgrootvader van mijn echtgenote. Hij kon wel degelijk schrijven - als hij tenminste niet in het café had rond gehangen om de geboorte van kind te vieren - maar onbekend is waarom hij zich Adriaan noemde. Zijn kleinzoon, die nu in de negentig is, kan zich dat ook niet herinneren. Ik heb deze casus alleen te berde gebracht om ook anderen te laten zien dat zelfs de burgerlijke stand tot in de 20ste eeuw niet geheel betrouwbaar is.

Norah zei op 26 maart 2016 om 12:06 uur

Beste Roland,

Om terug te komen op de laatste regel, voor dit forum en ook voor andere genealogische fora is deze "casus" letterlijk en figuurlijk oud nieuws.
Ik wens je verder veel succes toe met de genealogie Zwiebel.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: