skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic

zoek bron van Aentken Joachims Claesdr.

Guido Erado vertelde op 23 maart 2020 om 11:42 uur
Ik ben op zoek naar de eerste vrouw van Seger Jan Bogarts na 1589 in Waspik of Raamsdonk. Haar naam Aentken Joachims Claesdr.
Kan iemand mij daarmee helpen?
Guido

Reacties (14)

Guido Erado zei op 25 maart 2020 om 10:38
Op www.salha.nl heb ik de naam ingegeven en er was geen resultaat.
Op www.doekefkes.nl staat wel de vertaling in maar niet het origineel.
Dus daar ben ik niet verder mee!
albert zei op 25 maart 2020 om 11:34
Hallo Guido,

in Waspik op doekefkes heb ik geen Seger Jan kunnen vinden, hoe kom je op dit echtpaar? Wie zijn bv hun kinderen?

mvg
Norah zei op 25 maart 2020 om 11:54
Geen dank.
Zoals u zelf ongetwijfeld weet zijn gegevens van rond 1600 in het algemeen via schepen- en notariële akten te vinden, uitzonderingen daargelaten.
Guido zei op 26 maart 2020 om 13:43
Gevonden:
Raamsdonk RA56 folio 23v
Kan er momenteel niet aan het origineel.
Spijtig
Guido
Jan Lange zei op 26 maart 2020 om 21:27
ORA Raamsdonk 23v 20.6.1588 huw. voorw. Seger Jans en Aentghen Joachimsdr.
compareren Jan Zegers als vader van Seger Jans en Bastiaen Aerts als oom van Aentghen Joachims Claesdr. Vader Jan geeft als huw. gift 4 geerden land in Bax gelegen. Zonder kids of vooroverlijden van een van de twee wordt half om half gedeeld. Heemraden Jan Zegers, Dirck Adriaensz met Bastiaen Aerts.
f. 70 v 28.1.1593 erfdeling tussen de erfgenamen van Bastiaan Aerts x Neeltghen Everde Adriaens. Buijs Bastiaens voor zichzelf, Aert Adriaens als voogd van Dingenken en Crijnken Bastiaen Aerts , onbej. Kinderen in presentie van oom Jan Cornelis. Zij krijgen goed, dat is hergekomen van Melis Cornelis en Aentgen Berten. Tweede lot aan Seger Jans x Annike Joachims Cláessen, goed op de Berghen dat van Ariaen van Waelwijck is gekomen. 71v. blijkt dat Buijs Bastiaens broer is van Dingenken en Crijnken.
Jan Zegers nog steeds heemraad tot 1595. Seger Jans heeft ORA 57 f. 16v 24.4.1598 een overl. zus Geertken Jans en weeskind Gerit Jans. Daarachter zit volgens regest een los vel ongedateerd met daarop de zaken die de overl. Jan Zegers heeft achtergelaten. Blijkens ORA 57 f. 13r is er 15.2.1598 sprake van erfgen. Jan Zegers. F. 3v 26.2.1597 is Jan Zegers nog actief als voogd
f. 78 r. Ariaen Ariaens de Oude van Waalwijck verkoopt Seger Jans, Anniken Joachims, Buijs Bastiaans, Dingeken en Crijnken, Bastiaen Aerts kinderen/erfgenamen. 15.12.1593.
f. 78v erfdeling Joachim Claesz x Neeltghen Everts 15.12.1593. Seger Jans krijgt de steede van Joachim en Neeltghen. Anniken Joachims Claesdr. met Ariaen Claessen haar oom komt op steede die van Ariaen Ariaens van Walwijck de Oude gekomen is.
87r Seger Jans en Anniken stellen waarborg 2.7.1599.
51r Joachim Claes is broer van Ariaen Claes. Deze verkoopt aan Bastiaen Aerts, heemraad . Joachim Claes is dan overl. en er wordt van hem gezegd dat hij de voirsaet van voorseide Bastiaen Aerts is. 5.12.1590.
F 34v Joachim Claes/Clauwaerts 23.2.1589.
F 6 r Jan Zegers in 1587 heemraad en kerkmr. Raamsdonk.
ORA 57 f. 33r erfdeling Bastiaen Aerts zal. 9.12.1599 Dingenken, Crijntken, Buijs Bastiaens Aerts.
Guido zei op 26 maart 2020 om 23:43
Jan Lange bedankt voor de moeite.
Heeft u ook een foto of kopie van het oud hollands van deze tekst?
Momenteel kan ik er niet aan want het archief is gesloten wegens het Coronavirus.
Ik zou dit graag hebben om in mijn familieboek te zetten, (origineel en transcriptie)
Groeten
Guido
Jan Lange zei op 27 maart 2020 om 00:06
Nee, ik heb alleen de regesten, gemaakt door drs. Gom van Strien indertijd. Dat kan/ga ik niet allemaal overtypen; ik ga kijken of ik hem nog kan contacten of hij nog boeken heeft vanaf ORA 55 van Raamsdonk. Dus heb geduld. Heeft hij ze niet meer, dan wil ik nog wel in ORA 55 kijken of ik in hoofdlijnen nog iets meer vind vanaf 1568 over de personen hierboven genoemd.
Jan Lange zei op 27 maart 2020 om 18:13
Ik heb Gom van Strien gemaild, hoor ik iets, hoor jij iets. Verder in ORA 55 Raamsdonk:
F 2 r 15.6.1568 erfdeling tussen de kinderen van Clauwaert Adriaens (op die Bergen): Joachim, Peter en Adriaen Clauwaerts en Jan Buijs Gerits van Boemmel, die blijkbaar met een zus van hen gehuwd is geweest met 3 dochters eruit geboren. Ik heb sterk het vermoeden, dat Joachim Claes idem is aan Joachim Clauwaerts. In de vorige mail werd hij in één acte al zo verschillend naast elkaar genoemd; zie ook de gelijkenis bij de voogdij van de kids van Govaert Everaerts hieronder. Naast acte op f 2r is er de acte f 296r waar zij beloven op zelfde datum (!) of post factum voor hun oude vader leefgeld te betalen, zolang hij leeft.
F 138r 23.1.1577 is Joachim Clauwaerts met Jan Adriaen Gijsberts toeziend voogd op Thoentgen en Adriaen, kids van Govaert Everaertz, dan overl. x Ghieltken. F. 170r 27.1.1578/idem 180v dd. 5.5.1578 is Joachim Claes met Dirck Adriaens de voogd van de 2 onm. kids verwekt door Govaert Evaerts x Mechteld (=idem aan Ghielghen). Blijkbaar is Govaert een broer van Neeltgen Everaerts Adriaans, de vrouw van Joachim Claes of Clauwaerts.
F. 250v 20.4.1584 erfdeling van de moederszijde van Aentgen Beert Gerbrands; erfdelers zijn Neeltgen Everaarts en Jan Adriaen Gijsbrecht t.b.v. de weeskids van Govaert Everaerts. Een van de kids: Tuentgen Govaert Everaerds acteert hierop in 1599.
PM f 242r erfdeling 1583 van Aentghen Beert Gerbrants: vader en moeder van Aentghen zijn Beert Gerbrands en Lesken Everaerts Adriaens. F. 242v noemt Gerbrandt Adriaens en Grietgtken Cleijs Beert Vassen de grootvader en –moeder van Aentghen. Voor het deel van Gerbrandt Adriaens worden ook de erfgenamen van Clauwaert Adriaens genoemd. F. 72v suggereert, dat Lijsken Everts vóór 1572 is hertrouwd met Laureijs Jans; er wordt een deling gemaakt naar de weeskids van Berthout/Beert Gerbrands, waarbij Adriaen Adriens Casteleijns, ook een der erflaters van Beert Gerbrands bij betrokken is. Het is niet uitgesloten, dat Lesken, Govaert en Neeltghen kids zijn van Everaert Adriaens, gezien ook het toezienderschap van Joachim Claes/Clauwaerts op Aentgen Beert Gerbrands.
f. 165v 13.11.1577 Joachim Claes is voogd van Peter Adriaens weeskind.
F 168r 11.12.1577 toeziender is Joachim Claes op Aentghen Beert Gerbrandts. Idem f 192v 13.5.1579; idem f 216 r en v dd. 1580. Idem f. 220r 1581.
F 244v voorjaar 1584 sprake van erfgenamen Joachim Claes.
F 250r 18.4.1584 erfdeling tussen de wed. Joachim Claes en haar kids. Zijzelf een deel en haar 3 kids Aentgen, Tuentgen en Annieken. Voogd Ariaen Claes. Idem aanneming door Bastiaen Aerts, hun oom van de voogd Adriaen Claes de kost/alimentatie van die voornoemde 3 kids voor de komende 4 jaar. Huwt dochter Aentgen Joachim Claessen eerder, dan wordt er een regeling getroffen (ze huwt in 1588 dus). Ze krijgt van Bastiaan een koe.
f. 241v 3.10.1583 Grietje Jan Zegers, wed. Gerit Adriaen Gerits, met haar onm. kind Adriaen, en haar vader Jan Zegers, toezienders: Zeger Jans, en Jan Adriaen Gerits. Jan Zegers, heemraad 1568-1586.
f. 156 3.7.1577 Jan Zegers is gecoren voogd van Margriet Berthout Claessen.
Dan is er in ORA 55 nog een Jan Bogaerdt. Of hij dezelfde is als Jan Zegers ?
F 203r 24.2.1580 testament Jan Bogaerdt xx Lijsken Hendrik Willems (haar oom is Peter Jans de Bont) x Jenneke Zegers. F. 140r 20.2.1577 Jan Bogaerdt heeft als zwagers Peter Jan de Bont en Claes Claessen. Elders: Peter Jans de Bont x Annike Cornelis in 1578 maken testament.
Dan nog Bastiaan Aerts (ook genaamd Schouten), z.v. Aert Adriaens x Aentgen Schouten.
F 292v 7.12.1582 erfdeling tussen Bastiaan Aerts (hij leeft nog) en zijn voorkids uit Dinghen Hendrick (Ariaen Gijben) Buijs. Eerstens Zeger Hendriks (Buijs) uit naam van de zonen Aertken en Buijsken. Hiertegen Bastiaen Aerts zelf geloot en bedeeld. Bastiaen Aerts ook mede-erfgenaam in 1575 f 110v van Maria de wed. van Hendriks (f. 167v Adriaens) Buijs, hij woont dan op haar stede.
F. 293r erfdeling tussen de Bastiaen Aerts en zijn nakids uit Peterke Jan Andriessen verwekt. Eerstens Adriaen Jan Andries uit naam van dochters Dingenken en Crijnken. Hiertegen Bastiaen Aerts ook bedeeld. Gezien de mail van gisteren, lijkt het, dat Bastiaen Aerts ca. 1584 hertrouwd is met de weduwe van Joachim Claes, Neeltgen Everaerts Adriaens en de 3 kids van haar en Joachim voor zijn verantwoording neemt. Gezien de onmondigheid is Joachim dan zelf ca. 1560 gehuwd.
F 234 8.3.1583 aanneming van de onm. kids verwekt bij Peterke Jan Andries zal.
f. 255r/v 8.2.1585 erfdeling erfgenamen Aentgen Peters (= elders f 226r 20.4.1581 Aentghen Schouten), wed. Aert Adriaans. Een der erfgenamen voor een vierde deel is Sebastiaen Aerts. Met de daarvoor staande erfdeling lijken Sijken Aerts x Andries Jans en Steven Aerts broer en zus van hem en Jan Cornelis Ansz. En Peter Dircx en Joachim Jans is een zwager. Er is ook nog vóór/in 1578 een broer Arien Aerts Schouten, die samen met zijn moeder Aentgen Schouten acteert. Steven Aerts in 1581 f 226r met zijn moeder Aentghen Schouten acterend.
f. 157r/144r 1577 zijn Bastiaen en Steven Aerts zwagers van Annike Jans en haar broer Adriaen Jans Vendricht/den Vendrager. Hier lijkt f 65r bij te passen in 1571: erfdeling Mariken wed. Jan Andriessen: erfdelers zijn behalve Mariken, Ariaen Jans (f 114 r de Vender) en Steven Aerts, en de kids Aentken, Peterken, Jan en Anneken Jans dan nog ongehuwd. F. 114r 1576 erfdeling tussen de gemene erfgenamen van bovengen. Maeicken Jan Andries: o.m. Steven Aerts Schouten x Maeijcken Jan Andriessen; dezelfden als boven genoemd.
F 126r 5.9.1576 Aanneming van de weeskinderen Aertken en Buijsken bij Dingen Hendriks verwekt door Bastiaan Aerts Schouten. Hij huwt dus daarna met Peterke Jans Andriessen.
f. 82r 2.4.1573 Mariken, weduwe Hendrick Ariaen Gijben (Buijs) testeert dat Sebastiaan Aerts x Dingen haar dochter zullen erven.
Jan Lange zei op 28 maart 2020 om 13:33
En dit dan tenslotte:
Dan de ouders van Jan Zegers.
ORA 55 f 21v 14.6.1569 Gijsbert en Jan Zegers zijn broers.
F 198r 28.12.1579 erfdeling tussen Metgen, wed. van Zeger Gijsbers/Gijben zal.. Toedeling aan Metken de wed; Joost Zegers en de weeskids van Peter Zegers; Gijb en Jan Zegers.
F 224r 9.3.1581 Erfdeling tussen de 3 voorkids van Gijb Zegers (is broer van Jan) en Willem Gerrits: Zeger, Dingen en Aentgen Gijb Zegers. Hun oom is Arien Gerrits.
f. 240r 3.9.1583 erfdeling tussen de wed. en kinderen van Gijsbrecht Zegers. Eerst de weduwe met land ongedeeld met Jan Zegers. Tweedens Zeger, Aentgen, Dingen Gijb Zegers. Derdens Cornelis, Lijnken, Adriaen en Anniken Gijben. 4.9.1583 Dingen Gijb Zegers wed. en haar 4 kids. Jan Zegers en Bastiaen Aerts voogd over Dingen, Gijb Zegers weduwe.
Jan Lange zei op 28 mei 2020 om 18:27
ORA 54 Raamsdonk nog dit via Doekefkes gevonden:
folio 34 dd. St. Andriesdag 1561 Jan Zegerssoen; 1562 is hij heemraad met Jan Matthijssoen.
1567 Clauwaert Adriaens op de Bergen; 1563 deling van land met zijn kinderen.
Fol. 106r: dd. 26-2-1563 Clauwaert Aenssoen, Ariaen Clauwaertssoen, Peter Clauwaertssoen, Ariaen Geritssoen als voogd van Jan Buijs Geritssoen kinder verkopen aan Joachim Clauwaertssoen het huijs.
Folio 106v: 26-2-1563 De kinderen worden gebloockt zolang Clauwaert leeft: de weeskijnder, Peter, Ariaen en Joachim.
Fol. 112v dd. 29-10-1567 Erfdeling tussen die weduwe en erfgenamen van Aert Ariaenssoen die Bont. In de eerste de weduwe geloeft en geër(f)deelt op etc. Nu Ariaen Aerrtssoen geloot en geërdeelt op etc. Nu Steven Aerrtssoen geloot en geërdeelt op etc. Nu Bastiaen Aerrtssoen geloot en geërdeelt op etc. Nu Jenneken Aerden geloot en geërdeelt op etc. Nu Zijken Aerden geloot en geërdeelt op etc. Nu Peerken Aerden geloot en geërdeelt op etc. Nu Cleijsken Aerden geloot en geërdeelt op etc. Nu Aertken Aerden geloot en geërdeelt op etc.
Fol. 128r dd. 10-9-1565 Willem Petersz., Daem/n Joosten, Peter Melssoen, met toestemming van Wouter Wouters als voogden en vrinden van Frans Peterssoen weeskijnder en Govaert Evertssoen x Michiel Zeghersdochter schenken aan Jan Jacobsz, schout Hendrick Luijten Ambacht, land gekomen van Peter die Bosscher en Heijltgen Hermans, huijsvrouw van Andries Peterssoen en Peterken Petersdochter, daar zij mede-erfgenamen waren van het deel van Frans Peterssoen en Gerit Cornelissoen x Mariken Petersdochter.
Eind 1568/begin 1569: Fol. 141v. De zaak tussen Jan Zegherssoen namens zijn moeder in presentie van Gijsbert Zegherssoen zijn broer als eisers ter eenre en Kerstiaen Gijsbrechtssoen als man en voogd van zijn vrouw en als voogd van de kinderen met Peter Huijbrechtssoen als toesiender ter andere zijde sluiten een akkoord als erfgenamen van Metken Zeghers.
Jan Lange zei op 16 november 2020 om 20:07
Mbt Seger Jans en Aentghen Joachimsdr. vind ik in RA 72 Gr. Waspik o.m.:
f. 85 dd. 20.3.1592: Adriaen Jans Bogaers en Zeger Jans zijn broer.
f. 87 dd. 10.10.1592: Jan Seegers en Seeger Jans, zijn zoon.
op 27.2.1595: blijkt, dat Seger Jans kan schrijven.
f 88v in 1594 Seeger Jans Segers; in 1599 wordt hij nabuer te Raemsdonk genoemd. 1599 Aentgen huisvr. van Seger Jans Segers. En nog meer in RA 72.
van den Boogaert Guido zei op 18 november 2020 om 17:18
Bedankt voor jullie moeite. Spijtig genoeg ben ik erachter gekomen dat deze personen geen familie zijn die ik zoek.
Nogmaals bedankt voor de moeite. Guido
Ps. hoe moet ik deze vraagstelling stoppen?
Jan Lange zei op 18 november 2020 om 17:29
We reageren gewoon niet meer en dan hebben anderen er licht nog iets aan.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: