Voogdij

Onder voogdij wordt verstaan de zorg voor de persoon en de goederen en vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen van een minderjarig kind van wie de ouders (of één van de ouders) zijn overleden, uit de ouderlijke macht ontzet of gescheiden. In zo’n geval moeten voogden worden benoemd. Aangezien deze benoemingen altijd door een rechter moeten gebeuren, zijn de stukken over deze benoemingen en andere voogdijzaken te vinden in de rechterlijke archieven.

In het informatieblad lees je meer over de verschillende archieven die je bij je onderzoek naar voogdijzaken nodig hebt en hoe je daarin moet zoeken.