Kaarten en tekeningen

 Kaarten
 
 
 
 
 
15.653 kaarten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
thumbnail
2.3 Ingekleurde kaart van de Nieuwen Hof onder Beers, augustus 1777, opgemaakt door J. Guichenon de Chatillon. NB: In de Collectie Hingman ook wel de Oude of Hierschen Hof genoemd, ca. 1777
Beschrijving:
Ingekleurde kaart van de Nieuwen Hof onder Beers, augustus 1777, opgemaakt door J. Guichenon de Chatillon. NB: In de Collectie Hingman ook wel de Oude of Hierschen Hof genoemd
Datering:
ca. 1777
Afmeting:
50x34
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Fotografische reproductie
Opmerkingen:
Uit Collectie Hingman, inv.nr. 1687 in het Nationaal Archief. Identiek aan inv.nr. 2.1
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Streekarchief Brabant-Noordoost, rayon Land van Cuijk
thumbnail
2.2 Ingekleurde kaart van de Nieuwen Hof onder Beers, augustus 1777, opgemaakt door J. Guichenon de Chatillon. NB: In de Collectie Hingman ook wel de Oude of Hierschen Hof genoemd, ca. 1777
Beschrijving:
Ingekleurde kaart van de Nieuwen Hof onder Beers, augustus 1777, opgemaakt door J. Guichenon de Chatillon. NB: In de Collectie Hingman ook wel de Oude of Hierschen Hof genoemd
Datering:
ca. 1777
Afmeting:
47x40
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Fotografische reproductie
Opmerkingen:
Uit Collectie Hingman, inv.nr. 1686 in het Nationaal Archief
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Streekarchief Brabant-Noordoost, rayon Land van Cuijk
thumbnail
2.1 Ingekleurde kaart van de Nieuwen Hof onder Beers, augustus 1777, opgemaakt door J. Guichenon de Chatillon. NB: In de Collectie Hingman ook wel de Oude of Hierschen Hof genoemd , ca. 1777
Beschrijving:
Ingekleurde kaart van de Nieuwen Hof onder Beers, augustus 1777, opgemaakt door J. Guichenon de Chatillon. NB: In de Collectie Hingman ook wel de Oude of Hierschen Hof genoemd
Datering:
ca. 1777
Afmeting:
47x40
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Fotografische reproductie
Opmerkingen:
Uit Collectie Hingman, inv.nr.1688 in het Nationaal Archief. Identiek aan inv.nr. 2.3
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Streekarchief Brabant-Noordoost, rayon Land van Cuijk
Geen afbeelding
7289 Wielrijders-atlas van den A.N.W.B. aangevende de Afdeelingen (provinciën) alsmede de onderlinge afstanden der voornaamste plaatsen in kilometers gemeten langs de berijdbare wegen; VIII. Brielle, Dordrecht, Bergen op Zoom, Chaam; kleurendruk, ca. 1900
Beschrijving:
Wielrijders-atlas van den A.N.W.B. aangevende de Afdeelingen (provinciën) alsmede de onderlinge afstanden der voornaamste plaatsen in kilometers gemeten langs de berijdbare wegen; VIII. Brielle, Dordrecht, Bergen op Zoom, Chaam; kleurendruk
Datering:
ca. 1900
Afmeting:
38,5x45,5
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Opmerkingen:
op linnen
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
thumbnail
1704 Kaart behorende bij een geschil tussen Oisterwijk enerzijds en Beers en Oirschot anderzijds gesitueerd in de omgeving bij Langdonk en Spoordonk, met ingetekend percelen met eigenaars, afmetingen, wegen, rivieren, kerken, (water)molens , Begin 17e eeuw
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Kaart behorende bij een geschil tussen Oisterwijk enerzijds en Beers en Oirschot anderzijds gesitueerd in de omgeving bij Langdonk en Spoordonk, met ingetekend percelen met eigenaars, afmetingen, wegen, rivieren, kerken, (water)molens
Datering:
Begin 17e eeuw
Afmeting:
173x92 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
Geen afbeelding
1323 Kaart van het plan van wegen en waterlopen in de ruilverkaveling van de Wanroijsche Peel, Sectie D,als bedoeld in art. 55 van de Ruilverkavelingswet, 1932
Beschrijving:
Kaart van het plan van wegen en waterlopen in de ruilverkaveling van de Wanroijsche Peel, Sectie D,als bedoeld in art. 55 van de Ruilverkavelingswet
Datering:
1932
Auteur:
Plaatselijk Commissie voor Ruilverkaveling te Wanroij
Afmeting:
ca. 90 bij 80 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Schaal:
1:5000
Opmerkingen:
Zie ook inv.nr. 1293
Bekijk archieftoegang:
Gemeentebestuur Wanroij, 1814 - 1937
Geen afbeelding
885 Tekening met gevelaanzichten en plattegrond van de Nederduitse school in Grave. NB: naar de zijde van de Hampoort, ca. 1835
Beschrijving:
Tekening met gevelaanzichten en plattegrond van de Nederduitse school in Grave. NB: naar de zijde van de Hampoort
Datering:
ca. 1835
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Bekijk archieftoegang:
Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
Geen afbeelding
926 Ontwerptekening voor het vernieuwen van het torentje op het stadhuis van Grave, 1912
Beschrijving:
Ontwerptekening voor het vernieuwen van het torentje op het stadhuis van Grave
Datering:
1912
Auteur:
M. Crefcoeur, stadsarchitect
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Bekijk archieftoegang:
Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
Geen afbeelding
899 Kaartje, opgemaakt door landmeter J. Boon, waarbij de grens wordt bepaald tussen de rivier de Maas, eigendom van de Staat der Nederlanden, en het oeverland, eigendom van de gemeente Grave, ca. 1898
Beschrijving:
Kaartje, opgemaakt door landmeter J. Boon, waarbij de grens wordt bepaald tussen de rivier de Maas, eigendom van de Staat der Nederlanden, en het oeverland, eigendom van de gemeente Grave
Datering:
ca. 1898
Schaal:
1:2500
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Bekijk archieftoegang:
Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
Geen afbeelding
1157 Calque van een ontwerptekening voor de ruiling van grond tussen gemeente Grave en de Congregatie der Paters van de Heilige Familie te Grave ivm de aanleg van een toegangsweg nabij het missiehuis, ca. 1890
Beschrijving:
Calque van een ontwerptekening voor de ruiling van grond tussen gemeente Grave en de Congregatie der Paters van de Heilige Familie te Grave ivm de aanleg van een toegangsweg nabij het missiehuis
Datering:
ca. 1890
Schaal:
1:250
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Bekijk archieftoegang:
Gemeentebestuur Grave, 1811-1941
thumbnail
6776 Prent "Belägerung der Statt Bergen op Zoom" van de belegering van de stad Bergen op Zoom van 18 juli tot 27 augustus 1622 door de Spaanse troepen van Spinola, met een chronologische beschrijving van het beleg en een verklaring van de cijfers op de prent in het Duits, situatie 1627
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Prent "Belägerung der Statt Bergen op Zoom" van de belegering van de stad Bergen op Zoom van 18 juli tot 27 augustus 1622 door de Spaanse troepen van Spinola, met een chronologische beschrijving van het beleg en een verklaring van de cijfers op de prent in het Duits
Datering:
situatie 1627
Afmeting:
35 bij 48,5 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure
Opmerkingen:
scan
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
thumbnail
2880 Kaart van de omgeving van Bergen op Zoom, met een plattegrond van de stad en de belegering door Spinola 18 juli-3 oktober 1622. Gebouwen in opstand. Rechts op de voorgrond een ruiter. Legenda (1-52?) ontbreekt; zie daarvoor kaart 343-6776 met een legenda in het Duits, situatie 1627, 1627
Titel:
Belegerung van Bergen op Soom.
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van de omgeving van Bergen op Zoom, met een plattegrond van de stad en de belegering door Spinola 18 juli-3 oktober 1622. Gebouwen in opstand. Rechts op de voorgrond een ruiter. Legenda (1-52?) ontbreekt; zie daarvoor kaart 343-6776 met een legenda in het Duits, situatie 1627
Datering:
1627
datering inhoud:
1627
Datering uitgave:
1627
Afmeting:
35 x 28 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Ets
orientatie:
Oost
Verwijzing:
Lijst Nemelaar 21, 494
Opmerkingen:
Moet afgesneden - Oud nr.: 310 (doorgehaald): blauw 494 (doorgehaald), 2652 - Afkomstig uit de verzameling van de jonkheren Van den Bogaerde van Heeswijk
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
Geen afbeelding
2832 Kaart gemeente Alphen sectie B, tiende van Druisdijk en Vijfhuizen, met overzichtskaart dotatietienden onder Alphen en Baarle-Nassau, calque, circa 1890
Beschrijving:
Kaart gemeente Alphen sectie B, tiende van Druisdijk en Vijfhuizen, met overzichtskaart dotatietienden onder Alphen en Baarle-Nassau, calque
Datering:
circa 1890
Opmerkingen:
Schaal 1:5.000. Behoort bij legger van tienden inventarisnrs 521 - 524.
Bekijk archieftoegang:
Rentmeesters prins Frederik en hun opvolgers, 1456 - 1932
thumbnail
1685 Kaart van de grondtekeningen van de steden en forten bij Bergen op Zoom, Steenbergen, de omliggende forten en wateren, moerassen en dijken. Op de achterzijde: 1902 VIII Groote gekleurde kaart (213 x 80 cm) van Bergen op Zoom, Steenbergen, de omliggende forten en de wateren, moerassen en dijken daartusschen “alsoo derselve door last van Sijn Princel. Excell. met de vestmate sijn afgemeten ende gecarteert in de maand van sept. anno 1628 bij Fran. Van Schoten, professor der fortificatiën tot Leyden” (no. 378 van de lijst). Verspreid op de achterzijde: 1902 no 23 Staat van Aanwinsten
3922
1899
378
269
No. 15
343-1685
, 1628
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van de grondtekeningen van de steden en forten bij Bergen op Zoom, Steenbergen, de omliggende forten en wateren, moerassen en dijken. Op de achterzijde: 1902 VIII Groote gekleurde kaart (213 x 80 cm) van Bergen op Zoom, Steenbergen, de omliggende forten en de wateren, moerassen en dijken daartusschen “alsoo derselve door last van Sijn Princel. Excell. met de vestmate sijn afgemeten ende gecarteert in de maand van sept. anno 1628 bij Fran. Van Schoten, professor der fortificatiën tot Leyden” (no. 378 van de lijst). Verspreid op de achterzijde: 1902 no 23 Staat van Aanwinsten
3922
1899
378
269
No. 15
343-1685
Datering:
1628
Auteur:
van Schoten, F.
Datering uitgave:
1628
Afmeting:
213x80 cm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
manuscript, pen, penseel, gekleurd, 1 blad
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
thumbnail
143 Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording., 1628
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Titel:
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum/ Ad amussim fecit Franciscus van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi/ Apud G. Valk et P. Schenk.
Beschrijving:
Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording.
Datering:
1628
datering inhoud:
1628
Auteur:
Schoten, F. van
Uitgever:
Valk, G. en Schenk, P.
Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Afmeting:
52 x 22 cm
Schaal:
[ca. 1:28.000] / 900 Virgae Rhijnlandicae. Rhijnlandsche Roeden=121 mm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure - 1 blad
orientatie:
OOZ
Verwijzing:
Mosselveld (1967) 3; VROA (1902), 109-117
Opmerkingen:
Mogelijk uit hetzelfde boek als inv.nr. 111 - Zie ook inv.nr. 264, 286, 291, 333 - Oud nr.: Mark BOZ 2(?): blauw 1891: rode sticker 3913 (d.w.z. aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde)
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
thumbnail
264 Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording., 1628
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Titel:
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum/ Ad amussim fecit Franciscus van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi/ Apud G. Valk et P. Schenk.
Beschrijving:
Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording.
Datering:
1628
datering inhoud:
1628
Auteur:
Schoten, F. van
Uitgever:
Valk, G. en Schenk, P.
Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Afmeting:
52 x 22 cm
Schaal:
[ca. 1:28.000] / 900 Virgae Rhijnlandicae. Rhijnlandsche Roeden=118 mm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure - 1 blad
orientatie:
OOZ
Verwijzing:
Mosselveld (1967) 3
Opmerkingen:
Mogelijk uit hetzelfde boek als inv.nr. 111 - Zie ook inv.nr. 143, 286, 291, 333 - Oud nr.: Mark BOZ 17: 126 - Rechtsboven droogstempel RANB
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
thumbnail
286 Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording., 1628
Titel:
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum/ Ad amussim fecit Franciscus van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi/ Apud G. Valk et P. Schenk.
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Beschrijving:
Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording.
Datering:
1628
datering inhoud:
1628
Auteur:
Schoten, F. van
Uitgever:
Valk, G. en Schenk, P.
Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Afmeting:
52 x 22 cm
Schaal:
[ca. 1:28.000] / 900 Virgae Rhijnlandicae. Rhijnlandsche Roeden=121 mm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure, gekleurd - 1 blad
orientatie:
OOZ
Verwijzing:
Mosselveld (1967) 3; VROA (1902), 109-117
Opmerkingen:
Mogelijk uit hetzelfde boek als inv.nr. 111 - Zie ook inv.nr. 264, 286, 291, 333 - Oud nr.: Mark BOZ 18B: 126: inkt Num. 269b
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
thumbnail
291 Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording., 1628
Reden geen uitleen:
Scan(s) beschikbaar
Titel:
Tabula Bergarum ad Zomam Stenbergae et novorum ibi operum/ Ad amussim fecit Franciscus van Schoten Math. Professor in Acad. Leidensi/ Apud G. Valk et P. Schenk.
Beschrijving:
Kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie van 1627. Gradenverdeling in de rand, graadnet. Linksboven titelcartouche, rechtsonder inzet met plattegrond van het legerkamp bij fort Pynsen, daarnaast cartouche met Latijnse vertaling van Nederlandse termen, middenonder kompasroos, linksonder schaal en tweede verantwoording.
Datering:
1628
datering inhoud:
1628
Auteur:
Schoten, F. van
Uitgever:
Valk, G. en Schenk, P.
Plaats van uitgave:
[Amsterdam]
Afmeting:
53 x 22 cm
Schaal:
[ca. 1:28.000] / 900 Virgae Rhijnlandicae. Rhijnlandsche Roeden=122 mm
Vindplaats origineel:
Den Bosch
Vorm:
Gravure, gekleurd - 1 blad
orientatie:
OOZ
Verwijzing:
Mosselveld (1967) 3; VROA (1902), 109-117
Opmerkingen:
Onderin het kader met de plattegrond van fort Pynsen is nog vaag een eerder inschrift zichtbaar met als laatste woord: Janssonium - Mogelijk uit hetzelfde boek als inv.nr. 111 - Zie ook inv.nr. 264, 286, 291, 333 - Oud nr.: Mark BOZ 18A: blauw 1889: blauw 3921 (?): rode sticker 3911 (d.w.z. aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde)
Bekijk archieftoegang:
Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS